AboutLaw | podcast voor juristen

AboutLaw | podcast voor juristen

Zakelijk  |  75 afleveringen

AboutLaw is een podcast over nieuws en ontwikkelingen vanuit een juridisch perspectief. Gemaakt door juristen, voor juristen. Gastheer Bob Rietjens, zelf al bijna 20 jaar werkzaam als advocaat en bedrijfsjurist praat met professionals uit de industrie over actuele juridische gebeurtenissen en recente uitspraken.

Verras mij  


Afl. 67: Van wie is de maan?

Luister  

AboutLaw | podcast voor juristen  /  07-06-2022

Met: Professor Dr. Frans G. von der Dunk, hoogleraar Space Law aan de universiteit van Nebraska-Lincoln & oprichter van Black Holes BV. In deze aflevering praat Bob met Professor Dr. Frans G. von der Dunk over een onderwerp waar hij als jurist nog helemaal niets van wist, namelijk recht in de ruim...


Afl. 66: Massaclaims | De stand van zaken

Luister  

AboutLaw | podcast voor juristen  /  24-05-2022

Met: Frank Kroes, procesadvocaat en partner bij Baker Mckenzie. Bijna drie jaar geleden hebben wij op deze podcast gesproken over de invoering van de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (WAMCA). Het is tijd voor een update. Met Frank Kroes bespreekt Bob de stand van zaken op het gebied...


Afl. 65: US Supreme Court | Een (politieke) machtsstrijd

Luister  

AboutLaw | podcast voor juristen  /  10-05-2022

Met: mr. dr. Kenneth M. Manusama, universitair docent Vrije Universiteit, volkenrechtjurist & Amerika-deskundige gespecialiseerd in het Amerikaanse constitutionele recht. In deze aflevering praat Bob met Kenneth Manusama over de werkwijze van het Supreme Court in de VS. Hoe worden de rechters geko...


Afl. 64: De Harderwijkse zaak | Op naar een menselijke maat in het bestuursrecht?

Luister  

AboutLaw | podcast voor juristen  /  12-04-2022

Met: Lisa van der Maden, bestuursrechtadvocaat bij Stibbe. De grote kamer van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 2 februari 2022 een belangrijke uitspraak gedaan in de zogenaamde Harderwijkse zaak. De Afdeling heeft een beoordelingskader geformuleerd voor toetsing van bes...


Afl. 63: Kansen voor juristen op de arbeidsmarkt

Luister  

AboutLaw | podcast voor juristen  /  29-03-2022

Met: Joyce Toeset, senior manager legal bij Robert Walters. De krapte op de juridische arbeidsmarkt blijft toenemen. In deze aflevering praat Bob met Joyce Toeset over de kansen voor juristen op de arbeidsmarkt. Joyce is senior manager legal bij Robert Walters. Zij heeft meer dan twintig jaar ervari...


Afl. 62: Logica voor juristen

Luister  

AboutLaw | podcast voor juristen  /  15-03-2022

Met: prof. Jonathan E. Soeharno, hoogleraar Rechtspleging aan de UvA & advocaat (Of Counsel) bij De Brauw. In deze aflevering praten wij met prof. Jonathan E. Soeharno over logica. In zijn boek Durven denken: inleiding in de logica voor juristen schrijft professor Soeharno dat logica tot het “basi...


Afl. 61: De rol van de advocaat bij mediation

Luister  

AboutLaw | podcast voor juristen  /  22-06-2021

Met: Eva Schutte en Jacqueline Spierdijk. Mediation als instrument voor conflictoplossing binnen de advocatuur wordt steeds meer toegepast. Het is van belang dat advocaten en (bedrijfs)juristen een juist begrip hebben van mediation en van hun rol daarin. In deze aflevering praten wij met twee zeer e...


Afl. 60: De rol van de rechter in de toeslagenaffaire

Luister  

AboutLaw | podcast voor juristen  /  08-06-2021

Met: Prof. dr. Leonard Besselink, hoogleraar Constitutioneel recht aan de UvA. De toeslagenaffaire heeft niet alleen gevolgen voor politici, maar ook voor de rechtspraak. Heeft de hoogste bestuursrechter in deze kwestie de wil van de wetgever gevolgd? Had de rechter de burger beter moeten beschermen...


Afl. 59: De nieuwe zedenwet van Grapperhaus

Luister  

AboutLaw | podcast voor juristen  /  25-05-2021

Met: Ivonne Leenhouwers, strafrechtadvocaat bij Jebbink Soeteman Advocaten. Binnen de huidige zedenwetgeving is een verkrachting of aanranding soms moeilijk te bewijzen. Minister Grapperhaus wil hier verandering in brengen met zijn aangescherpte zedenwet. In deze aflevering praat Bob met Ivonne Leen...


Afl. 58: Het wetsvoorstel modernisering van het bewijsrecht

Luister  

AboutLaw | podcast voor juristen  /  11-05-2021

Met: Prof. dr. Ruth de Bock, advocaat-generaal bij de Hoge Raad en deeltijdhoogleraar Civiele rechtspleging bij de UvA. Prof. de Bock was lid van de Expertgroep Modernisering Burgerlijk Bewijsrecht die in 2017 een advies uitbracht over modernisering van het burgerlijk bewijsrecht. Inmiddels ligt er...


Afl. 57: Computer says no | EU wil AI temmen met nieuwe regels

Luister  

AboutLaw | podcast voor juristen  /  28-04-2021

Met: Prof. dr. mr. Frederik Zuiderveen Borgesius, hoogleraar aan de Radboud University Nijmegen. Woensdag 21 april 2021 presenteerde de Europese Commissie een nieuwe (langverwachte) verordening over kunstmatige intelligentie (AI) die de inzet van AI in Europa door overheden en bedrijven aan banden m...


Afl. 56: Het paginaplafond voor processtukken in hoger beroep

Luister  

AboutLaw | podcast voor juristen  /  13-04-2021

Met: Stefan van de Sande en Nadine Groeneveld, advocaten bij AKD. In deze aflevering praat Bob met Stefan van de Sande en Nadine Groeneveld. Beiden zijn advocaat bij de Hoge Raad en werkzaam bij AKD. Met Stefan en Nadine praat hij over de limieten die per 1 april 2021 gelden voor de omvang van proce...


Afl. 55: Contract Drafting

Luister  

AboutLaw | podcast voor juristen  /  30-03-2021

Met: Willem Wiggers, oprichter van Weagree.com. In deze aflevering praten wij met Willem Wiggers, deskundige op het gebied van draften van contracten. Willem is de oprichter van Weagree.com, een contract automation tool en auteur van het boek Drafting Contracts. Met Willem praten wij over ‘best pr...


COLUMN 07: Slaafs gekopieerde chocolade

Luister  

AboutLaw | podcast voor juristen  /  24-03-2021

Column van: Remco Klöters, partner & advocaat bij Van Kaam advocaten. Tony’s Chocolonely heeft recent met de campagne “Sweet Solution” vier lookalike chocoladerepen op de markt gebracht om aandacht te vragen voor moderne slavernij en illegale kinderarbeid in de chocolade-industrie. De ontwerp...


Afl. 54: Werkgeluk in de advocatuur | hoe werk je aan een positieve bedrijfscultuur?

Luister  

AboutLaw | podcast voor juristen  /  16-03-2021

Met: Martine Behrens, werkgelukexpert & businesscoach bij Simply Happy at Work. In deze aflevering van AboutLaw praten wij met Martine Behrens, werkgelukexpert & businesscoach bij Simply Happy at Work, over de bedrijfscultuur op advocatenkantoren. Verschillende onderzoeken tonen aan dat onder advo...


Afl. 53: De nieuwe Omgevingswet

Luister  

AboutLaw | podcast voor juristen  /  02-03-2021

Met: Thomas Sanders, advocaat/partner bij AKD N.V. De nieuwe Omgevingswet treedt naar verwachting op 1 januari 2022 in werking. De overheid wil met de Omgevingswet de regels voor ruimtelijke ontwikkelingen vereenvoudigen en samenvoegen. De nieuwe wet moet zorgen voor meer openheid, samenhang en flex...


COLUMN 06: De coronacrisis en thuiswerken | Wat mag wel, wat mag niet?

Luister  

AboutLaw | podcast voor juristen  /  23-02-2021

Column van: Nanouk Cancian, advocaat/partner bij Avocare Arbeidsrecht. De coronacrisis en de overheidsmaatregelen hebben veel impact op de arbeidsrelatie en roepen veel vragen op. Hebben werknemers bijvoorbeeld het recht om thuis te werken? Mogen werknemers die niet thuis willen werken naar kantoor...


Afl. 52: Het nieuwe Court of Arbitration for Art (CAfA) en conflicten inzake kunst

Luister  

AboutLaw | podcast voor juristen  /  16-02-2021

Met: Hetty de Rooij, Executive Officer bij CAfA en docent bij de Universiteit Leiden. Nederland is sinds het einde van 2019 een nieuw arbitrage en mediation instituut rijker: het Court of arbitration for Art (CAfA). Het CAfA is een initiatief van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) en Authentic...


Afl. 51: De Digital Services Act | nieuwe EU regels voor online platforms

Luister  

AboutLaw | podcast voor juristen  /  22-12-2020

Met: Douwe Linders, advocaat & partner bij SOLV Advocaten. Het zal niet veel luisteraars ontgaan zijn. De Europese Commissie heeft de plannen voor de Digital Services Act (DSA) op 15 december 2020 ontvouwd. In deze aflevering praten wij met Douwe Linders over deze recente ontwikkeling. Douwe is advo...


Afl. 50: De Warmtetransitie; wat staat ons eigenlijk te wachten?

Luister  

AboutLaw | podcast voor juristen  /  08-12-2020

Met: Keesjan Meijering, advocaat bij AKD. De Wet collectieve warmtevoorziening (Warmtewet 2) komt eraan! We moeten onze huizen en gebouwen anders/duurzamer gaan verwarmen (af van het aardgas), de zogenaamde ‘warmtetransitie’. Gemeenten en stakeholders moeten nu echt aan de slag. In het Klimaatak...


COLUMN 05: Privacy in tijden van corona

Luister  

AboutLaw | podcast voor juristen  /  01-12-2020

Column van: Eva de Vries, Associate General Counsel, EMEA Disputes bij Meta. Privacy is en blijft belangrijk, ook tijdens de coronacrisis. Hoe gaan we om met privacy en de AVG tijdens de coronacrisis? Hoe zit het bijvoorbeeld met de CoronaMelder-app? Mag een werkgever de lichaamstemperatuur van zij...


Afl. 49: Business Development voor advocatenkantoren

Luister  

AboutLaw | podcast voor juristen  /  24-11-2020

Met: Beatrijs van Selm, Senior Business Development Advisor bij Hogan Lovells. In deze aflevering praten wij met Beatrijs van Selm, over business development in de advocatuur. Beatrijs is Senior Business Development Advisor bij Hogan Lovells en oprichter van Break New Ground. Zij was eerder Manager...


COLUMN 04: Het nieuwe vertrouwensbeginsel | de stand van zaken een jaar verder

Luister  

AboutLaw | podcast voor juristen  /  17-11-2020

Column van: Thomas Sanders, advocaat/partner bij AKD. Een gesproken column van Thomas Sanders, advocaat/partner bij AKD en expert op het gebied van het toezicht en handhavingsrecht. Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een belangrijke uitspraak gedaan over de we...


Afl. 48: Het verbod en de strafbaarstelling van wraakporno

Luister  

AboutLaw | podcast voor juristen  /  10-11-2020

Met: Michael Berndsen, strafrechtadvocaat bij Meijers Canatan Advocaten. In deze aflevering praten wij met Michael Berndsen over wraakporno. De wet die wraakporno strafbaar stelt is vanaf 1 januari 2020 van kracht, maar het blijft een ‘hot topic’. Met grote regelmaat zien wij berichten over wraa...


Afl. 47: Zijn juridische professionals klaar voor de toekomst?

Luister  

AboutLaw | podcast voor juristen  /  27-10-2020

Met: Maurits Annegarn, Segment Manager Legal Software bij Wolters Kluwer & Mignon Nicolai, General Counsel bij Enreach. In deze aflevering praten wij met Maurits Annegarn en Mignon Nicolai over de weerbaarheid en veerkracht van de juridische sector. Dit naar aanleiding van een recent onderzoek van W...


Afl. 46: De nieuwe Franchisewet

Luister  

AboutLaw | podcast voor juristen  /  13-10-2020

Met: Anne Spaargaren, advocaat bij Lexence. Op 1 januari 2021 treedt de Wet franchise in werking. De Wet franchise introduceert voorschriften in de artt. 7:911-922 BW omtrent de inhoud van de franchiseovereenkomst, informatieverplichtingen en gedragsnormen. In deze aflevering praten wij met Anne Spa...


COLUMN 03: Hoe voorkomt een advocaat belangenverstrengeling?

Luister  

AboutLaw | podcast voor juristen  /  06-10-2020

Column van: Leonie Rammeloo, advocaat & partner bij TACT Advocaten. Hoe moet een advocaat ook alweer handelen bij tegenstrijdig belang? Wat zijn precies de regels en wat moet een advocaat doen om dat te voorkomen? Dat hoort u in deze gesproken column van Leonie Rammeloo, advocaat & partner bij TACT...


Afl. 45: Witwassen, regelgeving & handhaving

Luister  

AboutLaw | podcast voor juristen  /  29-09-2020

Met: Soeradj Ramsanjhal, advocaat bij Stibbe. In deze aflevering praten wij met Soeradj Ramsanjhal, advocaat op de financiële toezichtspraktijk van Stibbe, over de (juridische) strijd tegen witwassen en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Wat is witwassen eigen...


COLUMN 02: NOW or never: Geen bonus en een vrijwillig loonoffer, hoever mag een werkgever gaan?

Luister  

AboutLaw | podcast voor juristen  /  22-09-2020

Column van: Nanouk Cancian, advocaat/partner bij Avocare Arbeidsrecht. Veel bedrijven/werkgevers worden hard getroffen door de coronacrisis. Ondanks de financiële staatsteun (NOW-regeling), is het voor een groot aantal bedrijven noodzaak om ingrijpende maatregelen te nemen om te kunnen overleven. D...


Afl. 44: Modernisering in de civiele procespraktijk

Luister  

AboutLaw | podcast voor juristen  /  15-09-2020

Met: Jozua van der Beek, advocaat bij Zenas Legal. De rechtspraak vindt dat processtukken bondiger moeten. In deze aflevering praten wij met Jozua van der Beek over dit onderwerp. Jozua is advocaat bij de Hoge Raad en sinds 2018 raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch. Zijn...


COLUMN 01: Look-a-like of think-as-if: over Max & de Krokodil

Luister  

AboutLaw | podcast voor juristen  /  08-09-2020

Column van: Remco Klöters, partner & advocaat bij Van Kaam advocaten. In deze eerste column van AboutLaw vertelt onze columnist Remco Klöters over de recente ‘krokodillenondergoed’ zaak tussen Lacoste en HEMA en het reclamestuntje van Picnic met een Max Verstappen look-a-like. Wat mag wel en w...


Afl. 43: Zijn werkgevers aansprakelijk voor blootstelling aan asbest?

Luister  

AboutLaw | podcast voor juristen  /  01-09-2020

Met: mr. dr. Yvonne Waterman, aansprakelijkheidsjurist bij Waterman Legal Consultancy. In deze aflevering praten wij met mr. dr. Yvonne Waterman, gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht en met name asbestkwesties. Yvonne is ook de oprichter van het European Asbestos Forum. Wij gaan het hebben...


Afl. 42: Procederen bij het EU-Hof en de Nederlandse Hofpraktijk

Luister  

AboutLaw | podcast voor juristen  /  18-08-2020

Met: Prof. mr. dr. Jurian Langer. In deze aflevering praten wij met prof. mr. dr. Jurian Langer, agent (procesvertegenwoordiger) voor de Nederlandse regering in procedures bij het EU-Hof en hoofd van het Hofcluster bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Jurian vertelt ons over de werkzaamheden v...


Afl. 41: Legal Tech & kansen voor advocatenkantoren

Luister  

AboutLaw | podcast voor juristen  /  09-06-2020

Met: Jeroen Zweers, Legal Innovation Consultant bij NOUN. In deze aflevering praten wij met Jeroen Zweers over de huidige stand van zaken in de Nederlandse legal tech-markt. Zijn advocatenkantoren überhaupt bezig met legal tech oplossingen voor cliënten? Hoe maak je – in deze tijd van Corona –...


Afl. 40: Welke rol speelt de factor tijd bij de vaststelling van schade?

Luister  

AboutLaw | podcast voor juristen  /  26-05-2020

Met: Dr. Marnix Hebly, hoofddocent privaatrecht bij Erasmus School of Law. In deze aflevering praten wij met dr. Marnix Hebly over de rol van de factor ???????????????? bij vaststelling van schade. Schadevergoeding strekt ertoe de benadeelde zoveel mogelijk in de positie te brengen waarin hij zou he...


Afl. 39: Hoe overleeft jouw advocatenkantoor de Coronacrisis?

Luister  

AboutLaw | podcast voor juristen  /  12-05-2020

Met: Willem Hengeveld, Strategy & Business Development Consultant bij New Decade Consultancy. In deze aflevering praten wij met Willem Hengeveld over hoe advocatenkantoren de Coronacrisis kunnen overleven. Door de huidige Coronacrisis loopt de continuïteit van veel advocatenkantoren in gevaar. Advo...


Afl. 38: Dwanglicenties in tijden van Corona

Luister  

AboutLaw | podcast voor juristen  /  21-04-2020

Met: Marleen van den Horst, advocaat & partner bij BarentsKrans. In deze tijden van Corona laait de discussie omtrent dwanglicenties weer op. In deze aflevering praten wij met Marleen van den Horst, over dwanglicenties en octrooirecht. In politiek en media wordt gesproken over het verlenen van een d...


Afl. 37: De invloed van het Unierecht op privaatrechtelijke verhoudingen

Luister  

AboutLaw | podcast voor juristen  /  07-04-2020

Met: Dr. Irene Aronstein, docent en secretaris van het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (Radboud Universiteit). In deze aflevering praten wij met Dr. Irene Aronstein over de invloed van het Europese Unierecht op privaatrechtelijke rechtsverhoudingen. Het Europese Unierecht heeft vaak invloed op...


Afl. 36: Handelssancties & exportcontrole

Luister  

AboutLaw | podcast voor juristen  /  24-03-2020

Met: Sebastiaan Bennink, advocaat & partner bij BenninkAmar. In deze aflevering praten wij met Sebastiaan Bennink over handelssancties en exportcontrole: de laatste jaren een ‘hot topic’ en steeds hoger op de politieke agenda. Bedrijven en financiële instellingen die actief zijn in sanctielande...


Afl. 35: Mensenrechtenschendingen door transnationale ondernemingen

Luister  

AboutLaw | podcast voor juristen  /  10-03-2020

Met: Lucas Roorda, universitair docent en onderzoeker bij Universiteit Utrecht. In deze aflevering praten wij met Lucas Roorda over ter verantwoording roepen van transnationale ondernemingen voor hun impact op mens en milieu. Lucas vertelt over zijn onderzoek over dit hot topic. Hij legt uit waarom...


Afl. 34: Trends & ontwikkelingen in de advocatuur

Luister  

AboutLaw | podcast voor juristen  /  25-02-2020

Met: Gerard Tanja, partner bij Venturis Consulting Group. In deze aflevering praten wij met Gerard Tanja over de toekomst van de juridische dienstverlening in Nederland. De concurrentie in de Nederlandse advocatenbranche gaat de komende jaren sterk toenemen. Een aantal grote Amerikaanse en Britse ad...


Afl. 33: De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

Luister  

AboutLaw | podcast voor juristen  /  11-02-2020

Met: Monique de Witte-van den Haak, advocaat/partner bij Pels Rijcken. De rechtspositie van alle ambtenaren veranderde op 1 januari 2020. In deze aflevering van AboutLaw praten wij met Monique de Witte-van den Haak over de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Wat is de Wnra precies? Ho...


Afl. 32: De digitale nalatenschap

Luister  

AboutLaw | podcast voor juristen  /  28-01-2020

Met: Lucienne van der Geld, directeur van Netwerk Notarissen en docent bij Radboud University. In deze aflevering van AboutLaw praten wij met Lucienne van der Geld over de digitale erfenis. Waaruit bestaat je digitale nalatenschap? Wat gebeurt er met je social media accounts bij overlijden? Wie krij...


Afl. 31: Privacy op de werkvloer

Luister  

AboutLaw | podcast voor juristen  /  14-01-2020

Met: Danny Vesters, advocaat/partner bij Boontje Advocaten. In deze aflevering van AboutLaw praten wij met Danny Vesters over privacy op de werkvloer. In hoeverre mag je werknemers monitoren? Mag een werkgever het internet afstruinen voor informatie over sollicitanten? Wat zijn de belangrijkste verp...


Afl. 30: Juridische argumentatieleer

Luister  

AboutLaw | podcast voor juristen  /  03-12-2019

Met: Dr. José Plug, universitair docent en onderzoeker bij de vakgroep Taalbeheersing, Argumentatietheorie en Retorica van de Universiteit van Amsterdam. In deze aflevering van AboutLaw praten wij met Dr. José Plug over juridische argumentatieleer. Waarom moeten juristen zich verdiepen in de argum...


Afl. 29: Fraude, corruptie & integriteitskwesties op de werkvloer

Luister  

AboutLaw | podcast voor juristen  /  19-11-2019

Met: Stéphanie Spoelder, arbeidsrechtadvocaat bij Boontje Advocaten. In deze aflevering van AboutLaw praten wij met Stéphanie Spoelder over de arbeidsrechtelijke aspecten van fraude, corruptie en wangedrag op de werkvloer. Wat zijn de spelregels waar werkgevers rekening mee moeten houden wanneer z...


Afl. 28: Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA)

Luister  

AboutLaw | podcast voor juristen  /  05-11-2019

Met: Job van Hooff, advocaat & partner bij Stibbe. In deze aflevering praten wij met Job van Hooff over het voorontwerp Wet homologatie onderhands akkoord ter voorkoming van faillissement (WHOA). Het wetsvoorstel WHOA is bedoeld voor ondernemingen die op zichzelf rendabel zijn, maar door een te zwar...


Afl. 27: Verwijderen van onrechtmatige berichten van social media

Luister  

AboutLaw | podcast voor juristen  /  22-10-2019

Met: Dr. Stefan Kulk, universitair docent en onderzoeker bij de Universiteit Utrecht. JURISPRUDENTIE UPDATE: Het Hof van Justitie van de Europese Unie, heeft op 3 oktober 2019 een belangrijke uitspraak gedaan over het verwijderen van onrechtmatige berichten van social media. Het Hof legt uit hoe...


Afl. 26: Maatschappelijk verantwoord aanbesteden

Luister  

AboutLaw | podcast voor juristen  /  08-10-2019

Met: mr. dr. Willem Janssen, universitair docent en onderzoeker bij de Universiteit Utrecht. In deze aflevering van AboutLaw praten wij met mr. dr. Willem Janssen over maatschappelijk verantwoord aanbesteden. Is er een juridische verplichting voor overheden om duurzaam aan te besteden? Antwoord op d...


Afl. 25: Onrechtmatige perspublicaties

Luister  

AboutLaw | podcast voor juristen  /  24-09-2019

Met: Remco Klöters, advocaat IE en mediarecht en partner bij Van Kaam IP Media Privacy. In deze aflevering van AboutLaw praten wij met Remco Klöters over onrechtmatige perspublicaties. Wanneer is een perspublicatie eigenlijk onrechtmatig? Hoe kan een onderneming of privé persoon die geconfronteer...


Afl. 24: Schaarse vergunningen

Luister  

AboutLaw | podcast voor juristen  /  17-09-2019

Met: mr. dr. Annemarie Drahmann, universitair hoofddocent aan de afdeling staats- en bestuursrecht bij de Universiteit Leiden. In deze aflevering praten wij met mr. dr. Annemarie Drahmann over het onderwerp van haar dissertatie, namelijk: schaarse vergunningen. Schaarse vergunningen zijn vergunninge...


Afl. 23: Effectief pitchen & presenteren voor juristen en advocaten

Luister  

AboutLaw | podcast voor juristen  /  10-09-2019

Met: Huib Hudig, presentatiecoach, speechschrijver en oprichter van Speak to Inspire. We gaan het in deze aflevering hebben over storytelling en effectief pitchen en presenteren voor juristen en advocaten. Wat is een speech of presentatie eigenlijk? Hoe doe je dat precies? Waar moet je op letten? Wa...


Afl. 22: Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Luister  

AboutLaw | podcast voor juristen  /  03-09-2019

Met: Elise Heyman, arbeidsrechtadvocaat bij AKD. In deze aflevering van AboutLaw praten wij met Elise Heyman over de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Deze wet is goedgekeurd door de Eerste Kamer en zal vanaf 1 januari 2020 ingaan. De WAB brengt een aantal belangrijke wijzigingen aan in het ontslag...


Afl. 21: Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie

Luister  

AboutLaw | podcast voor juristen  /  27-08-2019

Met: William Schonewille, advocaat/partner bij BarentsKrans. In deze aflevering praten wij met William Schonewille over de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie. Deze wet is in maart 2019 door de Nederlandse senaat aangenomen: zeven weken na goedkeuring door de Tweede Kamer op 29 januari...


Afl. 20: Shock- en affectieschade

Luister  

AboutLaw | podcast voor juristen  /  25-06-2019

Met: Laurens Kock, juridisch adviseur bij Slachtofferhulp Nederland. In deze aflevering gaan wij praten met Laurens Kock over shock- en affectieschade. Met ingang van 1 januari 2019 kent het Nederlandse recht de mogelijkheid om vergoeding van affectieschade te krijgen. Wat is er gewijzigd en wat is...


Afl. 19: Toezegging van een ambtenaar voor rekening van de overheid?

Luister  

AboutLaw | podcast voor juristen  /  18-06-2019

Met: Thomas Sanders, advocaat/partner en expert op het gebied van het toezicht en handhavingsrecht bij AKD N.V. In deze aflevering van AboutLaw praten wij opnieuw met Thomas Sanders over het vertrouwensbeginsel in het bestuursrecht. Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad va...


Afl. 18: LegalTech

Luister  

AboutLaw | podcast voor juristen  /  11-06-2019

Met: LegalTech experts Jeroen Zweers en Jelle van Veenen. In deze aflevering van AboutLaw praat Bob met Jeroen Zweers en Jelle van Veenen over innovatie in de rechtspraktijk. Hoe gaat LegalTech de juridische sector ondersteunen en transformeren? Gaat Artificial Intelligence het werk van juristen ove...


Afl. 17: Octrooien voor uitvinden met AI?

Luister  

AboutLaw | podcast voor juristen  /  04-06-2019

Met: prof. dr. Peter Blok, hoogleraar verbonden aan het Centrum voor Intellectueel Eigendomsrecht (CIER) van de Universiteit Utrecht. In deze aflevering van AboutLaw praten wij met prof. dr. Peter Blok over rechten voor kunstmatige creaties. Moeten we octrooien blijven verlenen als slimme systemen h...


Afl. 16: 1 jaar AVG

Luister  

AboutLaw | podcast voor juristen  /  28-05-2019

Met: Anne Martine Koetsier en Floor Terra van de Privacy Company. Op 25 mei 2018 trad de veel besproken Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Sindsdien hebben veel organisaties te maken gehad met de verplichtingen uit de AVG. Hoe gaan ze hiermee om? Zijn er nog veel vragen en ui...


Afl. 15: Marktverstoring door de overheid & de grenzen van het mededingingsrecht

Luister  

AboutLaw | podcast voor juristen  /  21-05-2019

Met: Dr. Jasper P. Sluijs, universitair docent & onderzoeker aan de rechtenfaculteit van de Universiteit Utrecht. Het is historisch niet ongebruikelijk dat overheden zich op markten begeven, maar dat doen ze traditioneel t.b.v. publieke dienstverlening. Het (alleen) nastreven van aanvullende inkomst...


Afl. 14: Culturele & juridische verschillen bij zaken doen in de Verenigde Staten

Luister  

AboutLaw | podcast voor juristen  /  14-05-2019

Met: Jan J.H. Joosten, advocaat & partner bij Baker & McKenzie in New York. Om succesvol zaken te doen met buitenlandse partijen is het handig de lokale omgangsvormen en culturen goed te kennen. Misverstanden zijn te voorkomen wanneer wij de achtergrond en cultuur van onze buitenlandse partners bet...


Afl. 13: Nieuwe auteursrechtrichtlijn & de uploadfilters

Luister  

AboutLaw | podcast voor juristen  /  07-05-2019

Met: met Dr. Stefan Kulk, universitair docent en onderzoeker bij de Universiteit Utrecht. In deze aflevering van AboutLaw praten wij met Dr. Stefan Kulk over de nieuwe Europese auteursrechtrichtlijn, met name over uploadfilters (artikel 17). Op 15 april 2019 heeft de Raad van de EU de nieuwe richtli...


Afl. 12: Het “Wobben” van WhatsApp-berichten

Luister  

AboutLaw | podcast voor juristen  /  16-04-2019

Met: Cornelis van der Sluis, advocaat bij Ten Holter Noordam advocaten. Zakelijke berichten van bestuurders en ambtenaren, verstuurd via Whatsapp en SMS vallen onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het maakt daarbij niet uit of dat op zakelijke of privételefoons gebeurt. Dit naar aanleiding...


Afl. 11: Google – CNIL

Luister  

AboutLaw | podcast voor juristen  /  09-04-2019

Met: Prof. Lokke Moerel, professor Global ICT Law aan de Universiteit van Tilburg & Senior Of Counsel bij Morrison Foerster. De Franse privacywaakhond CNIL heeft recent Google een boete van 50 miljoen euro opgelegd wegens overtreding van de AVG. Volgens de instantie informeert Google zijn gebruikers...


Afl. 10: Formele Rechtskracht

Luister  

AboutLaw | podcast voor juristen  /  02-04-2019

Met: Thomas Sanders, advocaat/partner en expert op het gebied van het toezicht en handhavingsrecht bij AKD N.V. In deze aflevering van AboutLaw praten wij met Thomas Sanders over de formele rechtskracht en met name over drie recente uitspraken van Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State o...


Afl. 09: Legal Design

Luister  

AboutLaw | podcast voor juristen  /  26-03-2019

Met: Maurits Fornier, Legal Designer & mede-oprichter van Patroon Legal Design. In deze aflevering van AboutLaw praten wij met Maurits Fornier over legal design, oftewel het visualiseren van juridische complexiteit. Legal designers maken complexe, juridische informatie op efficiënte en visuele wijz...


Afl. 08: Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door drones

Luister  

AboutLaw | podcast voor juristen  /  19-03-2019

Met: Noortje Lavrijssen, werkzaam bij Advocaten Familie- & Erfrecht & docent bij de Juridische Hogeschool Avans-Fontys. Niet lang geleden stortte een drone neer in Groningen. Een kleuter raakte daarbij gewond en moest met spoed gebracht worden naar het ziekenhuis. Het aantal voorvallen met recreatie...


Afl. 07: Siemens/Alstom fusie

Luister  

AboutLaw | podcast voor juristen  /  12-03-2019

Met: Ashwin van Rooijen, advocaat/partner bij Clifford Chance in Brussel. In deze aflevering van AboutLaw praten wij met Ashwin van Rooijen over de beslissing van de Europese Commissie met betrekking tot de Siemens/Alstom fusie. De Europese Commissie heeft de fusie van de treinafdelingen van het Fra...


Afl. 06: Verordening Niet-Persoonlijke Gegevens

Luister  

AboutLaw | podcast voor juristen  /  05-03-2019

Met: Olaf van Haperen, advocaat/partner bij Eversheds Sutherland. In deze aflevering spreekt Bob met Olaf van Haperen over de Verordening inzake het vrije verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens die mei 2019 van kracht zal gaan. Deze verordening bevat regels voor het vrije verkeer van ‘niet-per...


Afl. 05: Global Legal Hackathon 2019

Luister  

AboutLaw | podcast voor juristen  /  26-02-2019

DATUM OPNAME: 24 februari 2019. AboutLaw was op zondag 24 februari 2019 aanwezig bij de Global Legal Hackathon in Amsterdam. In deze podcast brengen wij jullie ons verslag van deze dag. Van 22 t/m 24 februari vonden in meer dan 20 landen, 46 steden en met ruim 6.000 deelnemers gelijktijdig hackathon...


Afl. 04: PSD2

Luister  

AboutLaw | podcast voor juristen  /  14-02-2019

Met: Dennis Apperloo, advocaat bij HVG Law. PSD2 (Payment Services Directive 2): de nieuwe Europese richtlijn voor betaaldiensten. PSD2 is een herziene betaalrichtlijn die in 2019 van kracht wordt en die de oude betaalrichtlijn volledig vervangt. Met PSD2 kunnen rekeninghouders betaalrekening(en) to...


Afl. 03: Netherlands Commercial Court

Luister  

AboutLaw | podcast voor juristen  /  11-02-2019

Met: Christoph Jeloschek, advocaat en partner bij Kennedy Van der Laan. De Netherlands Commercial Court (NCC) is op 1 januari 2019 van start gegaan. Het alternatief voor grote internationale handelsgeschillen. De NCC behandelt zaken standaard in het Engels en doet in het Engels uitspraak. In deze af...


Afl. 02: Deliveroo

Luister  

AboutLaw | podcast voor juristen  /  01-02-2019

Met: Wouter de Bruijn van Bon Legal LLP. Ze zijn een vast onderdeel geworden van het straatbeeld in de groten steden. De maaltijdbezorgers van Deliveroo die met een grote warmhoudkubus op hun rug voorbij racen op hun fiets. De afgelopen tijd zijn ze veelvuldig in het nieuws: stakende bezorgers, rech...


Afl. 01: De Geoblocking Verordening

Luister  

AboutLaw | podcast voor juristen  /  21-01-2019

Met: Mariska van de Sanden, Senior Enforcement Official at The Netherlands Authority for Consumers & Markets. Per 3 december 2018 is de geoblocking verordening (verordening (EU) 2018/302) van toepassing. De verordening verbiedt ongerechtvaardigde geoblocking en andere vormen van geodiscriminatie. I...


AboutLaw | Podcast promo

Luister  

AboutLaw | podcast voor juristen  /  15-01-2019

Ontdek AboutLaw. Wij bieden podcasts over nieuws en ontwikkelingen vanuit een juridisch perspectief. Gemaakt door juristen, voor juristen. Gastheer Bob Rietjens, zelf al bijna 20 jaar werkzaam als advocaat en bedrijfsjurist praat met professionals uit de industrie over actuele juridische gebeurteni...