Akkerdjie! Een podcast vol nostalgie

S2 AFL 1 - Akkerdjie! met Chris Van den Durpel (Kamiel Spiessens, Firmin Crets, Jimmy B.)

Akkerdjie! Een podcast vol nostalgie
31-10-2021

Een lispelende tuinman (Kamiel Spiessens), een bokser met een klein hartje (Firmin Crets) of een rolstoelpatiënt met grote honger (Sylvain Van Genechten): Chris Van den Durpel is het allemaal. Sindsdien weten we dat het niet moeilijk is, maar gemakkelijk en dat je soms beter kunt uitkijken met venten van Gent. Dat is Typisch Chris! Muziek: On the Bach by Jingle Punks