Alles van waarde is weerloos

Alles van waarde is weerloos

Maatschappij & Cultuur  |  52 afleveringen

"Alles van waarde is weerloos", de podcast waarin ik, Allard Amelink, op zoek ga naar de mooiste gedichten uit het Nederlands taalgebied. Dat doe ik door jou als luisteraar te vragen naar je favoriete gedicht. Zo bouwen we samen een canon van de mooiste poëzie.

Verras mij  


Bonusaflevering: "Dagsluiting" van Gerard Reve (door Allard Amelink)

Luister  

Alles van waarde is weerloos  /  11-06-2020

DAGSLUITING Eigenlijk geloof ik niets, en twijfel ik aan alles, zelfs aan U. Maar soms, wanneer ik denk dat Gij waarachtig leeft, dan denk ik, dat Gij Liefde zijt, en eenzaam, en dat, in dezelfde wanhoop, Gij mij zoekt zoals ik U.


"Voor een dag van morgen" van Hans Andreus (door Frits Spits)

Luister  

Alles van waarde is weerloos  /  10-06-2020

VOOR EEN DAG VAN MORGEN Wanneer ik morgen doodga, vertel dan aan de bomen hoeveel ik van je hield. Vertel het aan de wind, die in de bomen klimt of uit de takken valt, hoeveel ik van je hield. Vertel het aan een kind dat jong genoeg is om het te begrijpen. Vertel het aan een dier, misschien alleen d...


"Verdwenen esdoorn" van Rutger Kopland (door Monique Peltenburg)

Luister  

Alles van waarde is weerloos  /  09-06-2020

VERDWENEN ESDOORN Hij stond al die jaren voor mijn raam en ik zag hoe hij steeds langer stond dood te gaan nu is hij weg – ik zie hem alleen nog voor me als ik aan hem denk als ik door de ruimte kijk boven de lege plek waar hij leefde hoe vanzelfsprekend is ook nu dit uitzicht


"Stilstaan" van Gil vander Heyden (door Quirijn De Kraker)

Luister  

Alles van waarde is weerloos  /  08-06-2020

STILSTAAN Vanmorgen horloge gepakt: staat stil. Kapot. Niks meer aan te doen. Op het balkon gezeten. Broodje kaas gegeten. Poes gestreeld. Geraniums water gegeven. Radio aangezet. Gewenst dat niet alleen mijn horloge maar ook deze dag stil zou blijven staan.


"XIV" van W.F. Hermans (door Marie-Christine Rynja)

Luister  

Alles van waarde is weerloos  /  05-06-2020

XIV Als kleine vogels nestelden je handen in de bonten mouwen van je mantel. Fladderden over de breede randen, Je vingers beurtelings vleugels of halzen, Je glanzende nagels roze snavels. Je wimpers waren kleine waaiers, Die je bezwerend neer kon slaan, Voor wat je te zeer zou hebben ontdaan, Of wat...


"Phoenix" van Hendrik Marsman (door Gertjan Endedijk)

Luister  

Alles van waarde is weerloos  /  04-06-2020

PHOENIX Vlam in mij, laai weer op; hart in mij, heb geduld, verdubbel het vertrouwen - vogel in mij, laat zich opnieuw ontvouwen de vleugelen, de nu nog moede en grauwe; o, wiek nu op uit de verbrande takken en laat den moed en uwe vaart niet zakken; het nest is goed, maar het heelal is ruimer.


"Wie" van Derek Otte (door Judith Bokhove)

Luister  

Alles van waarde is weerloos  /  03-06-2020

WIE wie heeft er wat tijd raadt dat ik vecht kent de monsters onder mijn bed hoort mijn stilte geeft me wat hoop weet van de wolk boven mijn hoofd wie kijkt naar me om zegt me gedag ziet het verdriet achter mijn lach stelt me in staat biedt vaste grond vraagt hoe het gaat en… hoe dat komt


"Wilhelmus" toegeschreven aan Filips van Marnix van St. Aldegonde (door Andreas Vos)

Luister  

Alles van waarde is weerloos  /  02-06-2020

Wilhelmus van Nassouwe ben ik, van Duitsen bloed, den vaderland getrouwe blijf ik tot in den dood. Een Prinse van Oranje ben ik, vrij, onverveerd, den Koning van Hispanje heb ik altijd geëerd. In Godes vrees te leven heb ik altijd betracht, daarom ben ik verdreven, om land, om luid gebracht. Maar G...


"Soms moet dat" van Lieke Marsman (door Marije Van Beek)

Luister  

Alles van waarde is weerloos  /  29-05-2020

SOMS MOET DAT Ik sta met mijn open mond vol geluk te wachten tot iemand het eruit pakt wil je het geluk uit mijn keel pakken zodat ik er niet langer over struikel tijdens het praten misschien zou je kunnen luisteren op de kruk bij mijn knie kunnen zitten zeggen dat je iets leuks gaat doen dit weeken...


"Herinnering aan Holland" van Hendrik Marsman (door Cees Zweistra)

Luister  

Alles van waarde is weerloos  /  28-05-2020

HERINNERING AAN HOLLAND Denkend aan Holland zie ik breede rivieren traag door oneindig laagland gaan, rijen ondenkbaar ijle populieren als hooge pluimen aan den einder staan; en in de geweldige ruimte verzonken de boerderijen verspreid door het land, boomgroepen, dorpen, geknotte torens, kerken en o...


"Je zoenen zijn zoeter" van Judith Herzberg (door Josephine Van Grootheest)

Luister  

Alles van waarde is weerloos  /  27-05-2020

Je zoenen zijn zoeter dan zoeter dan honing en ik vind je mooier en liever, liever en aardiger nog dan de koning. We gaan samen liggen een eind hier vandaan we maken van takken van takken en blaadjes een vloer en een dak, dat was onze woning, of ik was het tuintje en jij was de tent daar gingen wij...


"Tijd" van M. Vasalis & "Ruimte" van Ingmar Heytze (door Jan Kostijn Dieben)

Luister  

Alles van waarde is weerloos  /  26-05-2020

TIJD Ik droomde, dat ik langzaam leefde... langzamer dan de oudste steen. Het was verschrikkelijk: om mij heen schoot alles op, schokte of beefde, wat stil lijkt. 'k Zag de drang waarmee de bomen zich uit de aarde wrongen terwijl ze hees en hortend zongen; terwijl de jaargetijden vlogen verkleurende...


"De moeder de vrouw" van Martinus Nijhoff (door Alain Verheij)

Luister  

Alles van waarde is weerloos  /  25-05-2020

DE MOEDER DE VROUW Ik ging naar Bommel om de brug te zien. Ik zag de nieuwe brug. Twee overzijden die elkaar vroeger schenen te vermijden, worden weer buren. Een minuut of tien dat ik daar lag, in 't gras, mijn thee gedronken, mijn hoofd vol van het landschap wijd en zijd - laat mij daar midden uit...


"Ga nu maar liggen liefste" van Rutger Kopland (door Rodaan al Galidi)

Luister  

Alles van waarde is weerloos  /  20-05-2020

GA NU MAAR LIGGEN LIEFSTE Ga nu maar liggen liefste in de tuin, de lege plekken in het hoge gras, ik heb altijd gewild dat ik dat was, een lege plek voor iemand, om te blijven.


"Ruimte" van Roosbeef (door Ricardo Jupijn)

Luister  

Alles van waarde is weerloos  /  19-05-2020

RUIMTE we hebben tijd stotter maar zoveel je wilt ik wacht wel we hebben tijd jij bent van de ruimte ik ben van de afgrond ik vraag niet door jij vraagt niet verder want we weten we hebben tijd ik wil met je zien ik wil met je horen de sterren moeten niet zo ongeduldig zijn en het koor van de orka's...


"Bingo" van F. Starik (door Vrouwkje Tuinman)

Luister  

Alles van waarde is weerloos  /  18-05-2020

BINGO De kantinebeheerder dwong mij als voorlezer van de getallen van de bingo in het verzorgingshuis van mijn moeder op te treden. De getallen moest ik allemaal twee keer uitspreken: deze voorwaarde bleek een zwaarbevochten overwinning van het Vergeetkamp. Het Bijdepinkenkamp vond dan weer dat het...


"De hemel" van Willem Wilmink (door Korneel Evers)

Luister  

Alles van waarde is weerloos  /  15-05-2020

DE HEMEL Oma was een vrome moeder, geen begijn, maar wel devoot. In die geest bracht ze haar kinderen, al haar negen kinderen groot. Niet dat ze de kerkdeur plat liep, zeven dagen in de week, maar wel zat ze elke zondag mee te knikken bij de preek. Heel wat kaarsen heeft ze ontstoken, heeft gebeden...


"Wit huis" van Tijs van Bragt (door Jos Rouw)

Luister  

Alles van waarde is weerloos  /  14-05-2020

WIT HUIS hoeveel gewicht legt dit huis op de aarde hoe zwaar weegt het zonder mensen. de kamers hebben roepnamen van hen die er niet meer slapen. we groeven een gat en vanuit de kelder hoor je de zee. op welke afstand voel je een huis niet meer hoe groot is de ruimte eromheen.


"Zei ze" van Joke van Leeuwen (door Stevo Akkerman)

Luister  

Alles van waarde is weerloos  /  13-05-2020

ZEI ZE Zei ze hadden we nieuwe ontferming besteld wij, ze zouden die brengen, de nieuwe ontferming, op vrijdag. Zeggen ze vrijdag kan het op zaterdag. Zeggen we ja, maar dan wel in de morgen. Zeggen ze gaat niet, dat gaat niet, de morgen. Zegt mijn man goed, dan kom ik die zelf halen, zaterdag dan i...


"Dood is een woord..." van Guillaume van der Graft (door Peter Sierksma)

Luister  

Alles van waarde is weerloos  /  12-05-2020

Dood is een woord dat niet hoort, het is door en door doof en zo zwart als een gat in de taal en het vriest het vriest aan mij vast Kus mij dan, liefkoos mij los, dat ik leef, want ik leef pas waar je mijn dood hebt ontdooid.


"Sneeuw" van Cees Nooteboom (door Dave Boomkens)

Luister  

Alles van waarde is weerloos  /  11-05-2020

SNEEUW Alsof het in jouw hoofd niet sneeuwt! Alsof ook bij jou de herinnering er niet als sneeuw uitziet, sneeuwend omlaag valt op alles, en alles vervormt. Een gedachte aan ons daalt over het vroeger zo zonnige landschap. Die tweemaal zachtglooiende heuvels, ginds, in de bocht, bij die palmen, dat...


"Balsport" van Jordi Lammers (door Antonie Fountain)

Luister  

Alles van waarde is weerloos  /  07-05-2020

BALSPORT Omdat ik zoveel mogelijk boeken op mijn bed heb gelegd lig ik vanavond op de grond. Een zangeres zingt dat het niemand iets kan schelen of je wel of niet naar het feestje gaat. Ik vraag me af of het iemand uitmaakt wanneer ik mijn ontbijt koop: straks of morgenvroeg. Soms zou ik mijn leven...


"De Dapperstraat" van Jacques Bloem (door Jasper Sluijs)

Luister  

Alles van waarde is weerloos  /  07-05-2020

DE DAPPERSTRAAT Natuur is voor tevredenen of legen. En dan: wat is natuur nog in dit land? Een stukje bos, ter grootte van een krant. Een heuvel met wat villaatjes ertegen. Geef mij de grauwe, stedelijke wegen, De in kaden vastgeklonken waterkant, De wolken, nooit zo schoon dan als ze, omrand Door z...


"Utrecht revisited" van Alain Teister (door Ingmar Heytze)

Luister  

Alles van waarde is weerloos  /  06-05-2020

UTRECHT REVISITED Waar waren de dagen van Bonifacius, dacht ik. De dagen dat hij in Dokkum een kopje kleiner gemaakt werd, vroeg de vriendin van de laatste jaren, het laatste in bed – nee, nee, de dagen van strafwerk en herfst, de doodstille morgens, kwart over acht, slenterend onder kastanjebomen...


"Een volk dat voor tirannen zwicht" van Hendrik van Randwijk (door Rutger De Quay)

Luister  

Alles van waarde is weerloos  /  05-05-2020

EEN VOLK DAT VOOR TIRANNEN ZWICHT Allen, die hier tesamen zijn, de levenden, de doden, de handbreed, die ons scheidt, is klein, wij zijn tesamen ontboden voor het gericht ... Gedenk de liefste, die hier ligt, de broeder, vrind of vader, maar gun Uw ogen wijder zicht, aanzie het land en alle mens teg...


"Ben Ali Libi" van Willem Wilmink (door Metje Van Elten)

Luister  

Alles van waarde is weerloos  /  04-05-2020

BEN ALI LIBI Op een lijst van artiesten, in de oorlog vermoord, staat een naam waarvan ik nog nooit had gehoord, dus keek ik er met verwondering naar: Ben Ali Libi. Goochelaar. Met een lach en een smoes en een goocheldoos en een alibi dat-ie zorgvuldig koos, scharrelde hij de kost bij elkaar: Ben Al...


"Slaapliedje" van Willem Wilmink (door Broeder Dieleman)

Luister  

Alles van waarde is weerloos  /  01-05-2020

SLAAPLIEDJE Het schaap heeft slaap, de koe is moe, het varken doet zijn oogjes toe. Het paard kijkt over ’t prikkeldraad en denkt: Het is ontzettend laat. De kip zegt zacht Nog één keer: Tok. En ach, daar slaapt ze op haar stok. De boer kruipt ook het bed maar in, lekker dicht bij zijn boerin.


"Titelloos" van Toon Tellegen (door Leonie de Wit)

Luister  

Alles van waarde is weerloos  /  30-04-2020

Ik sta voor de verte. Hij is groot, maar ook heel klein en nietszeggend. Het is nog maar één stap. Hij kijkt mij aan. Zijn glimmende, oogverblindende onverbiddelijkheid, zijn kille, stilzwijgende onbeduidendheid. 'Nee!' Ik draai me om en hol zo snel als ik kan weg. Terug, terug Achtervolgt hij mij...


Titelloos van Gerrit Achterberg (door Ted Van Lieshout)

Luister  

Alles van waarde is weerloos  /  29-04-2020

Aan het roer dien avond stond het hart en scheepte maan en bossen in zich in en zeilend over spiegeling van al wat het geleden had voer het met wind en schemering om boeg en tuig voorbij de laatste stad.


"Poëzie is kinderspel" van Lucebert (door Karsten Meijer)

Luister  

Alles van waarde is weerloos  /  28-04-2020

POËZIE IS KINDERSPEL over het krakende ei dwaalt een hemelse bode op zoek naar zijn antipode en dat zijt gij mogelijk dat men op zulk een kleine schaal niet denken kan het maakt nijdig of men is verveeld dus veel te veilig dan is men verloren voor de poëzie u rest slechts een troost ligt gij op st...


"Wederzien" van Paul van Ostaijen (door Eva Tsjazjajeva)

Luister  

Alles van waarde is weerloos  /  27-04-2020

WEDERZIEN Nu je, onverwacht, gekomen bent, voel ik me weer een zwak man en hoe ik m'ook overtuigen wil dat je liegt, ik kan het niet, en weer is het mijn hart dat mij bedriegt. Je hebt een zakdoek, die naar Eau de Cologne russe ruikt; nu ben ik niet meer overtuigd, ik wankel weer en kan geen woorden...


"Olijftak" van Jaap Zijlstra (door Marianne Molenaar)

Luister  

Alles van waarde is weerloos  /  24-04-2020

OLIJFTAK Het is niet genoeg dat je zegt ik geloof. Er is een stroom van woorden een vloed van gevoelens een stortregen gedachten. Het is niet genoeg dat je zegt ik hoop. Er is een ruim met hyena’s van haat, jakhalzen jaloezie; een vooronder met tijgers van begeerte, leeuwen van heerszucht. Het is...


"Even" van Herman de Coninck (door Frank Fabian Van Keeren)

Luister  

Alles van waarde is weerloos  /  23-04-2020

EVEN Geluk is ineens, zaterdagmiddag in de trein naar Amsterdam, weten dat het niet voor jou is weggelegd. En daar hoe dan ook erg rustig van zijn. Goed, dat weten we dan, dat hoeft niet meer gezegd. Er vallen tenslotte nog andere dingen te beleven. We gaan naar Amsterdam kijken, en niet naar elkaar...


"Onder de appelboom" van Rutger Kopland (door Marijke Van Der Graaf)

Luister  

Alles van waarde is weerloos  /  22-04-2020

ONDER DE APPELBOOM Ik kwam thuis, het was een uur of acht en zeldzaam zacht voor de tijd van het jaar, de tuinbank stond klaar onder de appelboom ik ging zitten en ik zat te kijken hoe de buurman in zijn tuin nog aan het spitten was, de nacht kwam uit de aarde een blauwer wordend licht hing in de ap...


"Laatste gedicht" van Hans Andreus (door Henri Bontenbal)

Luister  

Alles van waarde is weerloos  /  21-04-2020

LAATSTE GEDICHT Dit wordt het laatste gedicht wat ik schrijf, nu het met mijn leven bijna is gedaan, de scheppingsdrift me ook wat is vergaan met letterlijk de kanker in mijn lijf, en, Heer (ik spreek je toch maar weer zo aan, ofschoon ik me nauwelijks daar iets bij voorstel, maar ik praat liever te...


"De wolken" van Martinus Nijhoff (door Elka Le Mair)

Luister  

Alles van waarde is weerloos  /  20-04-2020

DE WOLKEN Ik droeg nog kleine kleeren, en ik lag Lang-uit met moeder in de warme hei, De wolken schoven boven ons voorbij En moeder vroeg wat 'k in de wolken zag En ik riep: Scandinavië, en: eenden, Daar gaat een dame, schapen met een herder - De wond'ren werden woord en dreven verder, Maar 'k zag...


"Laatste man" van Ingmar Heytze (door René Segers)

Luister  

Alles van waarde is weerloos  /  17-04-2020

LAATSTE MAN Ik ben de laatste man tussen jou en de wereld. Alles moet ik stoppen voor het je kan raken. Auto's vol ellendelingen, brommers, fietskoeriers. Al die mensen met niets te verliezen. Fanatici. Stompzinnige onverschilligen. Volslagen onhoudbaar verdwaalde kogels, bacteriën en virussen die...


"Lotgenoten" van Jules Deelder (door Antoinette Laan)

Luister  

Alles van waarde is weerloos  /  16-04-2020

LOTGENOTEN Lotgenoten, Ons gaan is een komen Ons komen een gaan De zin van het leven is dat we vergaan De wereld van iedereen Niemand de baas Het heden is eeuwig Alles is waar God of Jehova Allah Jahweh De één is de ander De ander de één Ontsteekt uw geweten Kijkt om u heen Het lot dat we delen...


"Sonnet I" van Roelof ten Napel (door Jordi Lammers)

Luister  

Alles van waarde is weerloos  /  15-04-2020

SONNET I en de dauw die toen we wakker werden op het gras lag was zo vol van licht, als scheuren in glas bijna ver- brijzeld, één aanraking ervandaan - je stak je hoofd uit de tent, deed je ogen met moeite open, en ik vroeg me af of je zag wat ik zag, die scherven daar, verspreid over de grond


"Bosvogeltje" van Rodaan Al Galidi (door Sanne Terlouw)

Luister  

Alles van waarde is weerloos  /  14-04-2020

BOSVOGELTJE Ik zocht je in wat in mij nog leeft, in alles wat droom was en is gebroken op de trap van het lichaam, in de diepe zucht, in de vreugde. Ik zocht je in woorden die nog wachten, in de winter die langer is dan de tijd, in de as van de liefde, in de kou van de eenzaamheid, in mijn hand, in...


"Zoals alle mensen" van Maud Vanhauwaert (door Huib Verhoeven)

Luister  

Alles van waarde is weerloos  /  13-04-2020

ZOALS ALLE MENSEN heb ik de meeste prijzen op deze wereld niet gewonnen heb ik de meeste boeken niet gelezen er nog minder van geschreven heb ik de meeste kinderen niet gebaard de meeste mensen nooit ontmoet de meesten niet eens gekust dat stelt mij voor vandaag gerust


"Dit" van Bart Moeyaert (door Rianne Oosterom)

Luister  

Alles van waarde is weerloos  /  10-04-2020

DIT Van alles wat ik schreef zijn dit het minste woorden. En tel ze na, het zijn er nog te veel: zelf houd ik van mijn mond vol tanden, het aaien van dit blad, de woordenschat van mijn twee handen, het stokken van mijn adem als ik zeg dat ik je hier niet kan vertellen wie of wat ik voor je ben, omda...


"De profundis" van Ida Gerhardt (door Geert Meijering)

Luister  

Alles van waarde is weerloos  /  09-04-2020

DE PROFUNDIS Hadden wij nimmer nog zwanen gezien, zòuden wij hen op het water ontwaren, o, wij zouden van vreugde vervaren- lachen en schreien misschien. Hadden wij nimmer nog zwanen gezien, vlogen zij òver met ruisende slagen, o, wij zouden dit duister verjagen- eindelijk bevrijd zijn misschien.


"Eb" van M. Vasalis (door Laetitia Houben)

Luister  

Alles van waarde is weerloos  /  08-04-2020

EB Ik trek mij terug en wacht. Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om. Ik ben een oceaan van wachten, waterdun omhuld door 't ogenblik. Zuigend eb van het gemoed, dat de minuten trekt en dat de vloed diep in zijn duisternis bereidt. Er is geen tijd. Of is er niet...


"Eindaugustuswind" van Willem Jan Otten (door Willem Sonneveld)

Luister  

Alles van waarde is weerloos  /  07-04-2020

EINDAUGUSTUSWIND (derde gedicht) Ik heb mij nu zo luid tot u gericht dat uw zwijgen is gaan klinken naar de stilte in een bladstil bos nadat er 's nachts uit een tent een kind geroepen heeft en het was het mijne niet. Ik twijfel niet aan uw bestaan zo lang u tot mij zwijgt. Het is aan mij, u laat mi...


"Credo" van Remco Campert (door Heleen Arkema)

Luister  

Alles van waarde is weerloos  /  06-04-2020

CREDO ik geloof in een rivier die stroomt van zee naar de bergen ik vraag van poëzie niet meer dan die rivier in kaart te brengen ik wil geen water uit de rotsen slaan maar ik wil water naar de rotsen dragen droge zwarte rots wordt blauwe waterrots maar de kranten willen het anders willen droog en...


"Genesis" van Herman de Coninck (door Jozef Waanders)

Luister  

Alles van waarde is weerloos  /  03-04-2020

GENESIS Het was de zesde dag. Adam stond klaar. Hij zag de eiken met hun volle greep in het niets. Macht is een kwestie van vertakkingen. Hij had de bergen gezien, opbergruimtes van alleen maar zichzelf, hoge leegstaande kelders. En herten. Met poten zo dun als stethoscopen stonden ze te luisteren a...


"Niets dat zegt" van Patricia de Martelaere (door Lotte Lola Vermeer)

Luister  

Alles van waarde is weerloos  /  03-04-2020

NIETS DAT ZEGT Zeg iets, zeggen ze nadien allemaal. Mij had hij gevraagd wat wil je dat ik zeg dat het niet echt de sterren zijn maar licht dat er nog langer over doet tot hier tot waar wij staan dat het niet echt staan is waar wij stonden maar wankelen rond om de zon dat het niet echt jij is en nie...


"Aan gene zijde" van Andreas Burnier (door Gijsbregt Brouwer)

Luister  

Alles van waarde is weerloos  /  03-04-2020

AAN GENE ZIJDE De stad sluipt door een schemering van mist en boten varen doelloos door de grachten zo wijlen dromen in de lange nachten wanneer de ziel de dag heeft afgewist. Als alle dingen sterven aan de stilte en ’t buigzaam hart zijn eigen weg kan gaan in d’oude catacomben leert verstaan wa...


"Daglicht" van Judith Herzberg (door Judith Zweistra)

Luister  

Alles van waarde is weerloos  /  03-04-2020

DAGLICHT Uit chaos van lakens en voorgevoel opgestaan, gordijnen open, de radio aan, was plotseling Scarlatti heel helder te verstaan: Nu alles is zoals het is geworden, nu alles is zoals het is komt het, hoewel, misschien hoewel, tenslotte nog in orde.


"Het girafje dat niets zag" van Annie M.G. Schmidt (door David-Jan Punt)

Luister  

Alles van waarde is weerloos  /  03-04-2020

HET GIRAFJE DAT NIETS ZAG Drie kleine wezeltjes en een girafje gingen naar Hilvarenbeek, op een drafje. En als ze langs een muurtje kwamen, zeiden de wezeltjes alle drie samen: Wat zou er achter dat muurtje zijn? Zijn daar ook tulpen en rozemarijn? Kijk eens, girafje, want jij kunt het zien. Zijn da...


Trailer

Luister  

Alles van waarde is weerloos  /  27-03-2020

Trailer voor "Alles van waarde is weerloos", de podcast over de mooiste gedichten. Meedoen? Laat het me weten via Instagram of Twitter.