Podcast Zoeker

Ambulance - De Podcast

#11: Ontwikkelingen rondom reanimatie.

Ambulance - De Podcast

18-11-2020

In deze Podcast ga ik in gesprek met Hans van Schuppen urgentie-anesthesioloog werkzaam in het UMC Amsterdam. Hans is nauw betrokken bij onderzoek naar reanimaties en met name airway management en ventilatie tijdens reanimaties pre hospitaal. Verder is hij expert binnen de Nederlandse Reanimatie Raad. In deze podcast bespreken we de ontwikkelingen/innovaties rondom de reanimatie zorg en gaan we in op mogelijk toekomstige veranderingen.

Volg Hans van Schuppen via www.dutchresus.com en de podcast via instagram: Ambulancedepodcast

Verduidelijking medische termen:

  • LUCAS: Apparaat voor mechanische thorax compressie.
  • End tidal CO₂: niveau van CO₂ in de adem aan het einde van de uitademing.
  • ECMO: Extracorporele membraanoxygenatie
  • Intuberen: Beademingtube in de luchtpijp brengen
  • SAD/ Subglottic airway device/i-gel/larynxmasker: Hulpmiddel om de luchtweg open te houden en iemand te beademen.
  • Capnografie: meten van de koolstofdioxideconcentratie (CO₂) in uitademingslucht.