Appèl

Appèl

Nieuws & Politiek  |  97 afleveringen

Dit is Appèl. Een podcast waarin we op zoek gaan naar vernieuwende ideeën over en oplossingen voor politieke en maatschappelijke vraagstukken. Van klimaat tot migratie, van democratie tot onderwijs en politiek-filosofische vragen: samen met onze gasten duiken we de diepte in. Dit altijd geïnspireerd door het sociaal-liberale gedachtengoed. Appèl wordt gemaakt door de Mr. Hans van Mierlo Stichting, het onafhankelijke wetenschappelijk bureau van D66. Tips of reacties? Mail ons via vanmierlostichting@d66.nl

Verras mij  


Wat is er nodig voor rechtvaardige handel?

Luister  

Appèl  /  14-05-2024

Internationale handel kan zorgen voor stijgende werkgelegenheid, investeringen in infrastructuur en een betere levensstandaard. Tegelijkertijd kan handel juist bijdragen aan armoede en ongelijkheid, onder meer door oneerlijke concurrentie en protectionisme. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat handel vri...


Waarom de rechtsbescherming van burgers faalde – met Salima Belhaj

Luister  

Appèl  /  30-04-2024

Levens van mensen zijn verwoest en het kan morgen weer gebeuren’. Dat was de zorgwekkende conclusie van de Parlementaire Enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening. Deze commissie onderzocht waarom de overheid jarenlang faalde in de rechtsbescherming van burgers, met het toeslagenschandaal...


Liberalisme en religie: een gelukkig huwelijk?

Luister  

Appèl  /  09-04-2024

De relatie tussen liberalisme en religie is soms gecompliceerd. Zo leidt de vraag of religieuze uitingen bij bijvoorbeeld de politie en boa's moeten worden toegestaan, regelmatig tot discussie onder sociaal-liberalen. Zowel voor- als tegenstanders beroepen zich daarbij op liberale waarden. Tijd om...


Bénédicte Ficq over haar strijd tegen Tata Steel en Chemours

Luister  

Appèl  /  26-03-2024

Hebben de bedrijven Tata Steel en Chemours opzettelijk gevaarlijke stoffen in de bodem, lucht of het oppervlaktewater gebracht, met mogelijk gevaar voor de openbare gezondheid? Dat onderzoekt het Openbaar Ministerie momenteel. Drijvende kracht achter dit onderzoek is advocaat Bénédicte Ficq, die...


14 missies voor Europa

Luister  

Appèl  /  12-03-2024

Veertien missies voor Europa. Nieuwe denkers over een vrije, gelijke en democratische toekomst. Zo heet het nieuwste boek van de Mr. Hans Van Mierlo Stichting. In deze bundel presenteren veelal jonge academici vernieuwende oplossingen voor een aantal grote maatschappelijke uitdagingen waar een Europ...


De politieke lessen van Els Borst

Luister  

Appèl  /  27-02-2024

Op 8 februari 2014 werd oud-D66-minister Els Borst op 81-jarige leeftijd op gewelddadige wijze om het leven gebracht. Rond de tiende sterfdag van Els Borst staat de mr. Hans van Mierlostichting uitgebreid stil bij de nalatenschap van Els Borst voor D66, de politiek als geheel en de samenleving. Wat...


Groeiend gebrek aan grip

Luister  

Appèl  /  13-02-2024

De overheid is de afgelopen decennia steeds meer gaan verwachten van burgers. Maar kunnen mensen deze toegenomen eigen verantwoordelijkheid wel waarmaken? Dat onderzocht de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in haar meest recente rapport Grip. Het maatschappelijk belang van persoonlijke...


Over burgerfora en vertrouwen in de politiek

Luister  

Appèl  /  01-02-2024

Een van de terugkerende verklaringen voor de grote winst van de PVV is het lage vertrouwen in en het onvoldoende functioneren van de overheid en onze democratie. De afstand tussen burgers en politiek is te groot, de politiek luistert te weinig naar burgers en toont te weinig daadkracht, zo blijkt ui...


De toekomst van bedrijven: van winst naar waarde

Luister  

Appèl  /  19-12-2023

Bedrijven moeten méér bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke problemen zoals de energietransitie, betaalbare zorg of toekomstbestendige huisvesting. Dat vindt de overheid, dat vinden veel bedrijven zelf, maar alle goede bedoelingen leiden nog niet tot voldoende resultaten. Het streven naa...


Wat is er mis met technocratie?

Luister  

Appèl  /  05-12-2023

Onze democratie vervalt te vaak in technocratie. De politiek rechtvaardigt besluiten lang niet altijd vanuit een afweging van politieke waarden, maar steeds vaker op basis van kennis en expertise van wetenschappers en andere deskundigen. Dit gebeurde onder meer tijdens de coronapandemie, maar ook bi...


Waarom wonen een recht is

Luister  

Appèl  /  14-11-2023

‘Vecht, vecht, vecht, wonen is een recht!’ Dit is de boodschap van de woonprotesten die sinds 2021 regelmatig plaatsvinden. Wie geen betaalbare woning kan vinden, noodgedwongen op straat, bij ouders of vrienden bivakkeert, niet weg kan bij de ex-partner, een steeds hogere huur betaalt of met een...


Waarom de landbouw op de schop moet

Luister  

Appèl  /  31-10-2023

Discussies over de landbouw gaan tegenwoordig vooral over stikstof, ‘2030’ of ‘2035’ en het wel of niet halveren van de veestapel. Maar welke waarden gaan er schuil achter jaar- en aantallen? Wat betekent het om landbouwbeleid te baseren op waarden als vrijheid, gelijkheid en democratie? Met...


Tussen regels en moraal: integriteit in het lokale bestuur

Luister  

Appèl  /  10-10-2023

Vriendjespolitiek, belangenverstrengeling, dubieuze nevenfuncties en schimmige aanbestedingen. Vooral in het lokale openbaar bestuur gebeuren nogal eens zaken die de integriteitstoets niet doorstaan. Waarom gaat het ondanks goede bedoelingen en beloften nog zo vaak mis? Hoe kunnen politiek en openba...


Waarom is de relatie tussen burgers en overheid zo slecht?

Luister  

Appèl  /  26-09-2023

De klachten over het functioneren van de overheid zijn niet van de lucht. Ze staat te ver van de burger af, handelt te veel vanuit wantrouwen en vindt efficiëntie belangrijker dan de menselijke maat. De ene na de andere politieke partij maakt van het terugwinnen van het vertrouwen van burgers in de...


Marjan Slob, Denker des Vaderlands

Luister  

Appèl  /  13-07-2023

In deze laatste aflevering voor het zomerreces spreken we met Marjan Slob, de nieuwe Denker des Vaderlands. Ze werkt al twintig jaar als zelfstandig filosoof, spreker en essayist. Ze schrijft columns en essays voor de Volkskrant en adviseert organisaties als het Rathenau Instituut, Centrum voor Ethi...


Slavernij: over verantwoordelijkheid en hardnekkige patronen

Luister  

Appèl  /  27-06-2023

Op 1 juli 2023 is het 150 jaar geleden dat Nederland de slavernij afschafte en begint het Herdenkingsjaar Slavernijverleden. Afgelopen december bood premier Rutte namens het kabinet de langverwachte excuses aan voor de rol van Nederland tijdens de slavernij. Tijdens de komende Keti Koti, de jaarlijk...


Waterschappen: democratie tegen dijkdoorbraken

Luister  

Appèl  /  13-06-2023

Het gaat niet goed met het water in Nederland. Het is te vies en door droogte dreigt een tekort aan schoon drinkwater. De rol van waterschappen, het bestuursorgaan dat ons water beheert, wordt daardoor steeds belangrijker. Tegelijkertijd komen er meer politieke vragen op de waterschappen af. Een bes...


Rechtvaardigheid voor de regio

Luister  

Appèl  /  30-05-2023

De verschillen tussen Nederlandse regio’s zijn groot. Niet alleen qua landschap, dialect en cultuur, maar ook wat betreft kwaliteit van leven en kansen die inwoners hebben. In een aantal regio’s buiten de zogeheten “economische centrumgebieden” is de gezondheid slechter, het inkomen lager, d...


De straat op: waarom we vaker demonstreren

Luister  

Appèl  /  16-05-2023

Van klimaatactivisten tot boeren, van woonprotest tot anti-Zwarte Piet-demonstraties: we gaan vaker en massaler de straat op. Tegelijkertijd treedt de politie harder op tegen actievoerders, en zorgen ook tegendemonstraties vaker voor een grimmige sfeer. En dat terwijl het demonstratierecht verankerd...


Waarom we leiders op afstand meer vertrouwen

Luister  

Appèl  /  02-05-2023

We hebben meer vertrouwen in de leiders van EU-instellingen dan in onze nationale leiders. Dat stelt hoogleraar Femke van Esch in de oratie die zij in april dit jaar uitsprak, getiteld ‘De kloof: hoe afstand leidt tot legitimiteit van EU-leiderschap’. Hoe verder onze leiders letterlijk van ons a...


Waarom werken we?

Luister  

Appèl  /  18-04-2023

Een groot deel van de tijd die we wakker zijn, brengen we door met werken. Voor de meeste mensen is werk pure noodzaak, maar het geeft vaak ook voldoening en voorziet in onze basisbehoefte aan gezelschap. Tegelijkertijd kan werk ook een bron zijn van uitbuiting en onrecht. In deze aflevering van Ap...


Wat is er aan de hand in de jeugdzorg?

Luister  

Appèl  /  04-04-2023

Eindeloze wachtlijsten, personeelstekorten en gebrek aan geld: het gaat niet goed met de jeugdzorg. Volgens deskundigen faalt de overheid zelf in het beschermen van kwetsbare kinderen. Vooral de vraag naar lichtere vormen van jeugdzorg is gegroeid: inmiddels maakt één op de acht kinderen gebruik v...


Van patat naar peer: mag de overheid zich bemoeien met onze leefstijl?

Luister  

Appèl  /  21-03-2023

Peperdure sigaretten, geen snackbars meer vlakbij scholen en goedkopere groente en fruit: met verschillende maatregelen probeert de overheid ons te bewegen tot een gezondere levensstijl. Maar is dit wel de taak van de overheid? Kan zij zich niet beter richten op het aanpakken van de oorzaken van on...


Wat maakt de Grondwet zo bijzonder?

Luister  

Appèl  /  07-03-2023

De Grondwet is actueler dan ooit. Begin dit jaar stemde de Eerste Kamer in met een uitbreiding van artikel 1 van deze Wet der Wetten, maar liefst 12 jaar nadat deze wijziging werd voorgesteld. Ook gaan steeds meer stemmen op voor uitgebreidere toetsing aan de Grondwet. Wat maakt de Grondwet zo unie...


Wie betaalt de prijs van het klimaatbeleid?

Luister  

Appèl  /  21-02-2023

Bij het maken van klimaatbeleid is er vaak te weinig oog voor de rechtvaardigheid van dit beleid. Dat concludeert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (de WRR) in haar kersverse rapport Rechtvaardigheid in klimaatbeleid. Over de verdeling van klimaatkosten. Dit kan leiden tot een onrec...


Van Mierlo Stichting vijftig jaar

Luister  

Appèl  /  06-02-2023

De Mr. Hans van Mierlo Stichting bestaat vijftig jaar! In 1972 kreeg de Stichting Wetenschappelijk Bureau D’66 voor het eerst publieke financiering. Aanleiding dus om in de geschiedenis van de Van Mierlo Stichting te duiken. Hoe hebben het wetenschappelijk bureau van D66 en haar ideeën zich de af...


Waarom we worstelen met migratie

Luister  

Appèl  /  19-01-2023

Migratie en de opvang van vluchtelingen zijn verworden tot een permanente ‘crisis’. Sinds jaar en dag worstelt Nederland met de vraag of en hoe we mensen die op de vlucht zijn, een plek in de Nederlandse samenleving moeten geven. Dieptepunten in deze crisis, zoals bij aanmeldcentrum Ter Apel waa...


De lange arm van de lobby

Luister  

Appèl  /  12-01-2023

In politiek Den Haag weten vele professionele lobbyisten, oud-politici en belangenbehartigers hun weg te vinden naar ambtenaren en Kamerleden om zo beleid te beïnvloeden. De lobby in 2018 om de dividendbelasting af te schaffen is misschien wel het meest treffende voorbeeld. Onder druk van onder and...


Klimaat en kolonialisme

Luister  

Appèl  /  05-01-2023

De klimaatcrisis is ook een koloniale crisis. Dat zeggen activist Raki Ap en bestuurskundige Shivant Jhagroe in deze aflevering van Appèl. De ecologische crisis begon volgens hen met het reduceren van de natuur én bepaalde groepen mensen tot objecten, met economische ontwikkeling als hoogste doel....


Politiek in de Eerste Kamer

Luister  

Appèl  /  13-12-2022

Een nieuwe bestuurscultuur! Meer tegenmacht! Een effectievere overheid en politiek! De ontevredenheid over het functioneren van onze democratie is groot en de roep om verandering klinkt luid. Maar wat moet er precies anders? En welke rol is daarbij weggelegd voor de Eerste Kamer, die na de Provincia...


Weg met de cijferverslaving

Luister  

Appèl  /  07-11-2022

We moeten nodig af van onze verslaving aan cijfers. Dat is althans de mening van Daniel Mügge, hoogleraar politieke arithmetiek aan de Universiteit van Amsterdam. Kille cijfers zijn nog altijd het kompas voor politiek beleid – zie de leidende rol van het BBP als meetinstrument voor groei. Maar oo...


Fietsprofessor Marco te Brömmelstroet over het recht van de snelste

Luister  

Appèl  /  24-10-2022

Politici en verkeerskundigen breken zich het hoofd over de vraag hoe we ons sneller, duurzamer en veiliger verplaatsen. Volgens Marco te Brömmelstroet, hoogleraar Urban Mobility Futures aan de Universiteit van Amsterdam, zijn deze vragen te beperkt. Beter vragen we ons af: waarom staat de auto zo c...


Hoe het neoliberalisme kwam, zag en overwon

Luister  

Appèl  /  03-10-2022

Neoliberalisme: iedereen heeft het erover en geeft er haar eigen draai aan, maar wat is het nu precies? Terwijl politiek links alles wat niet bevalt graag als neoliberaal bekritiseert, is neoliberalisme volgens rechts juist een door links verzonnen mythe. In hun boek Neoliberalisme. Een Nederlandse...


Rechten voor de natuur?

Luister  

Appèl  /  19-09-2022

Een advocaat die een rechtszaak aanspant namens een rivier, een natuurgebied of een berg: dit klinkt misschien surrealistisch, maar er gaan steeds meer stemmen op om ook de natuur rechten te geven. De natuur zou daarmee niet langer in dienst komen te staan van de mens, en het vervuilen van een rivie...


Samen sterk: het belang van solidariteit binnen de EU

Luister  

Appèl  /  30-06-2022

De Europese Unie gaat van de ene crisis naar de andere: de coronapandemie, de Russische inval in Oekraïne, de gevolgen van de klimaatcrisis die zich steeds meer laten voelen. Zulke schokken hebben ook hun effect op de economie en financiën van de Europese lidstaten. Bovendien maken de schokken dui...


Hoe verdedigen we het recht op abortus?

Luister  

Appèl  /  17-06-2022

De dreigende afschaffing van het nationale recht op abortus in de Verenigde Staten leidde wereldwijd tot grote onrust, ook in Nederland. Ineens stond de Dam weer vol met verdedigers van het recht op abortus, die zich zorgen maken over de gebeurtenissen in de VS maar ook over de groeiende anti-abortu...


Een beter klimaat begint bij het burgerberaad

Luister  

Appèl  /  10-06-2022

Overstromingen, hitterecords en bosbranden: de klimaatcrisis is niet meer een probleem van de toekomst, maar gebeurt nu. Terwijl de overheid zich al ruim vijftig jaar bewust is van het steeds groter wordende probleem, blijft effectieve actie tot op de dag vandaag uit. Is de gevestigde politiek in st...


Onderwijs: de grote ongelijkmaker

Luister  

Appèl  /  16-05-2022

Het vergroten van de kansengelijkheid in het onderwijs staat hoog op de agenda van onderwijsorganisaties, beleidsmakers en politieke partijen van links tot rechts. Toch lukt het ondanks alle goede bedoelingen maar niet om de ongelijkheid terug te dringen. Zo is het opleidingsniveau van de ouders nog...


De toekomst van de politieke partij

Luister  

Appèl  /  03-05-2022

De kritiek op het functioneren van politieke partijen groeit. Partijen zijn versplinterd, weten steeds minder leden aan zich te binden en lijken in de praktijk steeds vaker de staat te vertegenwoordigen in plaats van de burger. De kiezer heeft ondertussen zelfs minder vertrouwen in partijen dan in d...


Waarom Oekraïne zal blijven vechten

Luister  

Appèl  /  21-04-2022

Oekraïners weten dat er geen leven is onder Russische bezetting en zullen daarom blijven vechten tot de laatste druppel bloed. Dat stelt Olga Burlyuk, universitair docent politicologie aan de Universiteit van Amsterdam en afkomstig uit Oekraïne, in deze aflevering van Appèl. Een vredesakkoord dat...


Wat is vrijheid?

Luister  

Appèl  /  11-04-2022

Vrijheid: je gaat het pas zien wanneer het onder druk staat. De inwoners van Oekraïne ervaren dat momenteel op de meest schrijnende manier. Maar ook het uitbreken van de coronapandemie betekende voor miljoenen mensen een tot nog toe ongekende inbreuk op de vrijheid. Zowel de voor- als tegenstanders...


Wie is de baas over onze data?

Luister  

Appèl  /  05-04-2022

Nationale en lokale overheden maken steeds vaker gebruik van digitale technologie. Denk aan algoritmes die gebruikt worden voor fraudeopsporing en criminaliteitspreventie, maar ook aan projecten in de zogeheten slimme stad. Ondoordacht gebruik van technologie, zoals camera’s met gezichtsherkenning...


Hoe leuk is het nog om raadslid te zijn?

Luister  

Appèl  /  21-03-2022

Met de gemeenteraadsverkiezingen net achter de rug staat een grote groep enthousiaste nieuwe raadsleden klaar om zich de komende vier jaar in te zetten voor hun gemeente. Een van de mooiste functies die er bestaan, volgens fractieleider voor D66 in Winterswijk Loes ten Dolle. Toch is het goed als ni...


Waar gaan we wonen?

Luister  

Appèl  /  02-03-2022

Wij laten ons niet meer uitwonen! Dat was een van de slogans tijdens de woonprotesten afgelopen jaar, waarin duizenden mensen in verzet kwamen tegen de torenhoge huizenprijzen en de jarenlange wachtlijsten voor een huurwoning. De wooncrisis is zo groot dat het nieuwe kabinet zelfs weer een minister...


ICT in het onderwijs: gelijke kansen voor iedereen

Luister  

Appèl  /  31-01-2022

De kwaliteit van het onderwijs in Nederland laat te wensen over. Vooral de leesvaardigheid van vijftienjarigen holt achteruit, zo laat vergelijkend internationaal onderzoek zien. Hoe komt het dat Nederlandse scholen steeds slechter presteren, en vooral: wat is er nodig om die dalende trend te keren?...


Hoe krijg je mensen warm voor windmolens?

Luister  

Appèl  /  19-01-2022

Voor menig lokaal politicus hét grote dilemma: de klimaatopgave is enorm, maar burgers zitten niet te wachten op windmolens en zonneparken die nodig zijn voor de energietransitie. Inspraak van bewoners is echter cruciaal voor een democratisch en rechtvaardig klimaatbeleid. Hoe krijg je binnen je ge...


De menselijke maat in de verzorgingsstaat

Luister  

Appèl  /  04-01-2022

In haar proefschrift 'Omwille van fatsoen. De staat van menswaardige zorg' beschrijft Willemijn van der Zwaard hoe ‘de mens’ in de verzorgingsstaat steeds meer uit beeld is geraakt, met 'institutionele vernedering' tot gevolg. Van der Zwaard, projectleider bij zorginstelling Reinaerde, onderzoch...


Hoe versterken we de democratie?

Luister  

Appèl  /  20-12-2021

Democratie lijkt steeds minder vanzelfsprekend. In veel westerse landen staat de rechtstaat onder druk, viert het wantrouwen hoogtij en neemt de maatschappelijke polarisatie toe. Populisten en autoritaire leiders spinnen hier garen bij en zagen zo aan de poten van de liberale democratische rechtsord...


Wat Ubuntu, Buen Vivir en Bruto Nationaal Geluk ons leren over klimaatverandering

Luister  

Appèl  /  14-12-2021

Om de verdere opwarming van de aarde te beperken, moeten we niet alleen anders gaan handelen maar ook anders denken. Dat betoogt onderzoeker, beleidsadviseur en kunstenaar Dorine van Norren in deze aflevering van Appèl. Het westerse wereldbeeld dat gebaseerd is op onder meer economische groei, indi...


Ongekend onrecht en verscheurd vertrouwen: hoe maakt de overheid het weer goed met de burger?

Luister  

Appèl  /  26-11-2021

De beschamende Toeslagenaffaire en de schadeproblematiek in Groningen als gevolg van de gaswinning zijn nationale crises, die een andere aanpak vergen dan bij andere problemen. Dat zegt Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen, die onderzoek doet naar klachten van burgers over de overheid en adviseer...


Ideologie in de gemeenteraad

Luister  

Appèl  /  22-11-2021

Op 16 maart mogen we weer naar de stembus, deze keer voor de gemeenteraadsverkiezingen. Verkiezingen die doorgaans wat minder ideologisch geladen lijken – immers, de lokale politiek moet er toch vooral voor zorgen dat de straatverlichting het doet en loszittende stoeptegels worden gerepareerd. Of...


Het deeltijddilemma op de arbeidsmarkt

Luister  

Appèl  /  28-10-2021

Nederlandse vrouwen werken nog altijd minder uren dan mannen, als het om betaald werk gaat. In hoeverre is dit een probleem? Welke economische risico's brengt dit met zich mee? Welke gevolgen heeft dit voor de kansengelijkheid op de arbeidsmarkt? En welke rol spelen overheersende ideeën in de samen...


Gelijke kansen voor iedereen

Luister  

Appèl  /  21-10-2021

Waar je bent geboren, beïnvloedt nog altijd je kansen in het leven. Wat moet er gebeuren om die kansenongelijkheid voor eens en voor altijd aan te pakken? Welke rol speelt onderwijs hier precies bij? En wat kan de lokale politiek doen om ervoor te zorgen dat iedere inwoner zich maximaal kan ontwikk...


Overheidsuitgaven: zinnig, zuinig en zorgvuldig?

Luister  

Appèl  /  19-10-2021

Op 'Verantwoordingsdag 2021' tikte de Algemene Rekenkamer het ministerie van VWS stevig op de vingers: ruim twee van de ruim vijf miljard euro die het ministerie uitgaf aan de coronacrisis bleek onrechtmatig besteed. Maar de Nederlandse overheid heeft al veel langer geen goed zicht op de uitgaven, c...


Een nieuwe bestuurscultuur voor de polder

Luister  

Appèl  /  15-10-2021

Hebben wij nog wel grip op het handelen van de regering? Waar komt die Nederlandse bestuurscultuur vandaan waar momenteel zo veel kritiek op is? En kunnen we het tij keren? Daarover spreken we met hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans, naar aanleiding van zijn boek Het land moet bestuurd...


De waarden van seculiere partijen

Luister  

Appèl  /  27-09-2021

Joost Röselaers neemt afscheid als hoofdredacteur om zich weer volop op zijn predikantschap te kunnen richten. Een mooi moment met hem in gesprek te gaan. Klopt het stempel dat D66 vijandig zou staan tegenover religie? Of valt dat juist wel mee? En, ook belangrijk, waar ontlenen seculiere partijen...


De staat van de rechtsstaat

Luister  

Appèl  /  27-08-2021

Gaat er wel voldoende aandacht uit naar onze rechtsstaat? De ervaringen tijdens de coronapandemie hebben laten zien dat grondrechten niet altijd zo vanzelfsprekend zijn als ze wellicht ogen. En wat is er waar van de kritiek dat de rechter op de stoel van de politiek gaat zitten? In deze aflevering...


Het belang van emoties in het debat over kernenergie

Luister  

Appèl  /  12-08-2021

Kernenergie lijkt geen taboe meer te zijn in de Nederlandse politiek. Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen is het onderwerp weer op de agenda gezet door partijen als de VVD en Volt. Volgens deze partijen zou kernenergie een oplossing bieden voor de klimaatcrisis. Linkse partijen zoals GroenLinks en d...


Economische lessen uit de coronacrisis

Luister  

Appèl  /  03-08-2021

De maatregelen tegen de uitbraak van COVID-19 hebben grote gevolgen voor onze economie, die grotendeels tot stilstand kwam in veel sectoren. De overheid stelde ongekende steunmaatregelen in om werkloosheid en faillissementen zoveel mogelijk te beperken, met een aanzienlijk hogere staatsschuld tot ge...


Een oververhit parlement?

Luister  

Appèl  /  12-07-2021

Burn-outs onder Kamerleden komen steeds vaker voor. Naast problematisch voor de Kamerleden zelf, is de werkdruk in de Tweede Kamer tevens een belangrijk maatschappelijk punt van zorg: als hart van de democratie en de plek waar de macht gecontroleerd wordt, dient de Kamer goed te kunnen functioneren....


Microtargeting in de politiek

Luister  

Appèl  /  31-05-2021

Politieke partijen maken veel vaker gebruik van microtargeting. Hierbij gebruiken zij persoonlijke data van burgers om een specifieke groep mensen te kunnen bereiken en beïnvloeden. Dit heeft gevolgen voor individuen en onze samenleving als geheel. In hoeverre worden onze politieke voorkeuren door...


Hoe komt de jeugdzorg uit het diepe dal?

Luister  

Appèl  /  14-05-2021

Sinds 2015 is de jeugdzorg gedecentraliseerd. Dit betekende dat vanaf dat moment de gemeenten, en niet meer het Rijk, verantwoordelijk werden voor de jeugdzorg. Volgens de inspectie voor de Gezondheidszorg & Jeugd en de Inspectie Justitie & Veiligheid is de jeugdzorg sindsdien in kwaliteit achteruit...


Hoe ziet ‘sociaal Europa’ eruit?

Luister  

Appèl  /  03-05-2021

De COVID-19 pandemie heeft sociale kwesties niet alleen nationaal op de agenda gezet, ook op Europees niveau is er hernieuwde aandacht voor een ‘sociaal Europa’. Het huidige Portugese voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie organiseert op 7 en 8 mei de 'European Social Summit' in Porto...


Duurzaam Kapitalisme

Luister  

Appèl  /  14-04-2021

Eén van de kritieken op ons kapitalistische systeem is dat het niet te verenigen zou zijn met onze duurzaamheidsdoelstellingen. De enige manier om onze planeet leefbaar te houden is, volgens deze kritiek, om het kapitalisme te vervangen door iets anders. In zijn boek 'Duurzaam kapitalisme' betoogt...


Een papieren werkelijkheid

Luister  

Appèl  /  29-03-2021

Op 1 maart werd 'Keuzes in Kaart 2022-2025' gepubliceerd door het Centraal Planbureau, met daarin de doorrekeningen van de verkiezingsprogramma’s. Wat zit er nu precies achter al dat rekenwerk aan partijprogramma’s en regeerakkoorden? Wat is de invloed van deze doorrekeningen? En is het eigenlij...


Hoe komen we uit de crisis op de woningmarkt?

Luister  

Appèl  /  22-03-2021

We zitten midden in een wooncrisis. Hoe is deze crisis ontstaan? Wat moet er gebeuren om de woningmarkt rechtvaardiger te maken en hoe komen we uit deze crisis? En wat zou de rol van de overheid hierin moeten zijn? In deze aflevering van Appèl gaan wij hierover in gesprek met Prof. dr. Peter Boelho...


Hans van Mierlo

Luister  

Appèl  /  03-03-2021

Een bon vivant, een sloddervos, maar ook een van de meest toonaangevende en succesvolle politici van de twintigste eeuw. Hans van Mierlo richtte in 1966 de partij D66 op uit onvrede met het politiek bestel, en zijn naam is nog steeds verbonden aan het wetenschappelijk bureau. Wat dreef hem? Hoe verl...


Naar een feministisch kabinet van sociale rechtvaardigheid

Luister  

Appèl  /  23-02-2021

Tegenwoordig lijken steeds meer mensen zichzelf feminist te noemen en wordt er zelfs gesproken van een nieuwe feministische golf. Het draait niet meer alleen om gelijke rechten voor vrouwen en mannen, maar ook om gelijke kansen. Hoe kan dit worden bereikt? En waarom is feminisme in deze tijd nog ste...


Internationale verdragen en nationale soevereiniteit

Luister  

Appèl  /  17-02-2021

In een geglobaliseerde wereld zijn internationale verdragen en afspraken van groot belang. Multilaterale organisaties en handelsverdragen bieden uitkomst bij grensoverschrijdende verschillen en zorgen voor stabiele internationale relaties. Maar deze verdragen en afspraken staan soms op gespannen voe...


De rol van de Nederlandse Grondwet in de politiek

Luister  

Appèl  /  11-01-2021

De grondwet is bepalend voor de inrichting van de Nederlandse rechtstaat en het politiek bestel. Hierdoor is de grondwet door de jaren heen ook vaak het onderwerp van debat geweest. Maar welke rol speelt de grondwet nou echt in de Nederlandse samenleving? Op welke manieren bepaalt de grondwet onze p...


Rianne Letschert over waardering aan de universiteit

Luister  

Appèl  /  05-01-2021

In deze aflevering van Appèl gaan we in gesprek met Prof. dr. Rianne Letschert. Zij werd in 2016 benoemd tot rector magnificus van de Universiteit Maastricht, en afgelopen september werd zij herbenoemd voor haar tweede termijn. Haar benoeming ‘bleef niet onopgemerkt’, schreef de Trouw afgelopen...


Burgerparticipatie onder de loep

Luister  

Appèl  /  17-12-2020

Lokale overheden proberen burgers steeds vaker te betrekken bij het maken en uitvoeren van beleid door middel van inspraakavonden en burgerpanels. Dit verloopt helaas niet altijd vlekkeloos. Soms leidt burgerparticipatie tot meer ontevredenheid dan instemming. Bovendien kan burgerparticipatie soms o...


Special - Lofzang op de politieke partij - Gesproken column Coen Brummer D66 Najaarscongres 2020

Luister  

Appèl  /  11-12-2020

Dit is geen nieuwe aflevering van Appèl, maar de gesproken column die Coen Brummer, directeur van de Mr. Hans van Mierlo Stichting, voordroeg op 28 november tijdens het plenair programma van het D66 Congres. Luister de aflevering hier terug. Ook is de gehele video te bekijken op: https://www.youtub...


Populisme en de vernieuwing van het liberalisme

Luister  

Appèl  /  07-12-2020

Na de Tweede-Kamer verkiezingen van 2017 dachten velen dat Mark Rutte met zijn klinkende overwinning op de PVV van Geert Wilders het populisme in Nederland definitief verslagen had. Drie jaar later blijkt niks minder waar, en zijn populistische partijen in heel Europa nog steeds even populair als to...


Representatie en inclusie in de Nederlandse politiek

Luister  

Appèl  /  29-10-2020

Naast de corona-crisis kende 2020 ook een opleving van het debat over racisme en discriminatie. De Black Lives Matter beweging vestigde opnieuw de aandacht over hoe we met kleur en gender omgaan binnen de Nederlandse politiek en maatschappij. Deze aflevering te gast: Devika Partiman, sociaal activis...


Sekswerkersrechten in Nederland

Luister  

Appèl  /  30-09-2020

De corona-crisis heeft een zware impact gehad op de gehele samenleving en veel economische sectoren, en daarmee ook op de minder besproken sectoren zoals sekswerk. Aan tafel: Yvette Luhrs, sekswerker, activist en feministisch pornomaker, Joep Rottier, onafhankelijk onderzoeker  naar o.a. de decrimi...


De lange arm van Den Haag: Kiza Magendane over de toenemende transnationalisering

Luister  

Appèl  /  25-08-2020

De morele opdracht van de toenemende transnationalisering"Nederland kent steeds meer biculturele burgers die met de ene voet in Nederland staan en met de andere in het land waar de wortels van hun ouders liggen. Deze toenemende transnationalisering verdient geen nervositeit, maar een politiek kader...


Bonusaflevering: De staat van het liberalisme, Coen Brummer in gesprek met de Nieuwe Vrije Eeuw

Luister  

Appèl  /  24-07-2020

In deze bonusaflevering gaat Coen Brummer van de Mr. Hans van Mierlo Stichting in gesprek met Mark Thiessen en Tim Versnel van de Nieuwe Vrije Eeuw, een beweging die het liberalisme nieuw leven in wil blazen. Hoe staat het liberalisme er voor en hoe zorgen we dat in deze eeuw het liberalisme actueel...


Het ongemak van oorlog en de Nederlandse militaire identiteit

Luister  

Appèl  /  17-07-2020

Het ongemak van oorlog en de Nederlandse militaire identiteitD66 is bij uitstek de partij die prat gaat op het vertrouwen in internationale samenwerking en de internationale rechtsorde, maar ook op het geloof in mensen. Op dit onderwerp schuurt het: is ons leger er om alleen maar vredes- en humanita...


Visies op Europa en Duits voorzitterschap

Luister  

Appèl  /  03-07-2020

Visies op Europa en Duits voorzitterschapDuitsland is in de tweede helft van 2020 de voorzitter van de Europese Unie. Wat kunnen we verwachten van dit voorzitterschap? D66 is een pro-Europese partij, maar wat houdt deze pro-Europese houding in?. In dit gesprek duiken we in de Europese agenda van de...


Soevereiniteit & Big Tech

Luister  

Appèl  /  12-05-2020

Marleen Stikker: "Er zijn partijen die niet in gesprek willen met onze soevereine overheid, maar die wel grote invloed hebben op onze levens.”Door de coronacrisis kijken overheden naar grote tech-bedrijven. De dreiging van toenemende surveillance hangt in de lucht. In deze podcast is Marleen Stikk...


Technologie in tijden van crisis

Luister  

Appèl  /  30-04-2020

De huidige Corona-crisis brengt het debat over tech en surveillance in een stroomversnelling. Ook in Nederland wil het kabinet een app invoeren in een poging verdere verspreiding van het corona-virus te voorkomen. Wat zijn de gevolgen van deze datahonger van bedrijven en overheden en waar liggen de...


Kansengelijkheid

Luister  

Appèl  /  07-04-2020

Wat is kansengelijkheid? Te gast is gezondheidseconoom Xander Koolman over  kansenongelijkheid in Nederland. Presentator Daniel Schut gaat met Koolman in gesprek over verschillen in het onderwijs en de gezondheidszorg. Hoeveel verschil is gerechtvaardigd als we het hebben over de sociaal-economisch...


De toegang tot het recht

Luister  

Appèl  /  17-03-2020

Iedere burger wordt geacht de wet te kennen, maar zijn we ook echt betrokken bij de wet? Is de toegang tot het recht wel goed geregeld in ons land? Afgelopen september werd er door advocaten geprotesteerd, omdat er problemen zijn met de rechtsbijstand. In deze podcast zal het gaan over onder andere...


De erfenis van D66

Luister  

Appèl  /  10-03-2020

D66 bestond in 2016 vijftig jaar en Daniël Boomsma schreef toen het boek 'De keuze van D66'. In deze podcast zal Daniël Boomsma een overzicht geven van de partijgeschiedenis, van de radicale ideeën van Van Mierlo tot de huidige partij. Aan bod komen onder andere de roep om een districtenstelsel e...


Kosten van de zorg

Luister  

Appèl  /  20-02-2020

De kosten van de zorg zijn al jaren onderwerp van discussie in de politiek. In deze aflevering gaan we het hebben over de kosten van de zorg met Michiel Verkoulen, oud-bestuurslid van D66 maar tegenwoordig werkzaam als adviseur voor de zorgsector, en Bram Wouterse, Universitair Docent Health Economi...


In gesprek met de Denker des Vaderlands

Luister  

Appèl  /  13-12-2019

We staan er niet bij stil dat de democratie meer behelst dan het houden van verkiezingen en het wekelijkse vragenuurtje in de Tweede Kamer. Onder onze politiek liggen een tal van ideeën, concepten en aannames. Van het idee dat de vrijheid van meningsuiting onbegrensd zou zijn, tot de gedachte dat z...


'De canon van het sociaal-liberalisme'

Luister  

Appèl  /  17-10-2019

Vandaag de dag is het sociaal-liberalisme een brede politieke stroming met veel maatschappelijke invloed. Niet alleen D66 noemt zich sociaal-liberaal, maar ook Femke Halsema en Mark Rutte hebben opzichtig geflirt met het etiket.De Van Mierlo Stichting publiceert vandaag een nieuw boek: De canon van...


De politieke erfenis van Hans van Mierlo

Luister  

Appèl  /  18-08-2019

Deze podcast is opgenomen op de dag dat de naamgever van ons wetenschappelijk bureau jarig zou zijn geweest, namelijk: Hans van Mierlo, ofwel H.A.F.M.O. In politieke kringen behoeft hij nauwelijks introductie. Hij was de belangrijkste oprichter en lange tijd hét gezicht van D66, onder meer in het i...


Richard Rorty en het pragmatisme

Luister  

Appèl  /  09-07-2019

D66 wordt wel eens een pragmatische partij genoemd. Maar wat is pragmatisme eigenlijk? Welke consequenties heeft het aanvaarden van pragmatisme voor het politiek denken? En hoe kunnen antwoorden op deze vragen van betekenis zijn in het hedendaagse politieke debat? Die vragen behandelen we aan de han...


Robotisering: een kansrijke toekomst voor iedereen?

Luister  

Appèl  /  13-06-2019

Robots zijn slimmer dan wij, sterker dan wij en voor je het weet stelen ze onze banen en nog veel erger: onze autonomie. Het is maar een greep uit de doemscenario's die voorbij komen. Maar wat is waar? Is er nog zoiets als een arbeidsmarkt in de toekomst en wat is de rol van de overheid om dit alles...


John Stuart Mill is jarig!

Luister  

Appèl  /  20-05-2019

Vandaag is de verjaardag van de grote Britse filosoof John Stuart Mill. Had de oude denker nog geleefd, dan zou hij vandaag 213 jaar zijn geworden. Welke momenten waren bepalend voor Mill's leven en denken? Wat maakte hem één van de grote liberalen van de negentiende eeuw? En kunnen we nog inspira...


Vertrouwen in de toekomst?

Luister  

Appèl  /  10-05-2019

Ondanks stijgende welvaart, dalende criminaliteit en een hogere levensverwachting voelt een deel van de mensen in Nederland zich niet rijker, veiliger of beter over hun eigen toekomst. Hoe is dit verschil te verklaren? Wat is de oorzaak van dit paradoxale wantrouwen? We gaan in gesprek over vooruitg...


De risico-averse overheid

Luister  

Appèl  /  26-04-2019

Om Nederland gezonder en gelukkiger te maken, lanceerde de overheid vorig jaar het Nationaal Preventieakkoord. Hierin staan afspraken en maatregelen om roken, drankgebruik en obesitas tegen te gaan. Met nieuwe wetenschappelijke kennis kan de burger beter gestuurd worden naar een gezonder leven. Gaat...


Waarom is burgerschap hot?

Luister  

Appèl  /  22-03-2019

Wie de afgelopen tijd de kranten en opiniebladen opensloeg, kon niet om het woord 'burgerschap' heen. Maar wat is burgerschap precies? Wat is voor sociaal-liberalen burgerschap? En is die sociaal-liberale visie op burgerschap terug te zien in het regeerakkoord? Aan tafel: Willemijn Rinnooy Kan, prom...


De Vrijzinnig-Democratisch Bond

Luister  

Appèl  /  11-02-2019

De Vrijzinnig-Democratische Bond was een partij uit de eerste helft van de twintigste eeuw. Progressief, vooruitstrevend, en volgens sommigen een vroege voorloper van het huidige D66. Wat kunnen we leren van deze club van democratische vernieuwers en wat is dan precies hun waarde voor ons, vandaag?...


Crisis in onze democratie?

Luister  

Appèl  /  11-02-2019

Is onze democratie in crisis? In deze aflevering praten we over het rapport van de staatscommissie Parlementair Stelsel en over het stevige internationale debat dat gaande is over de vraag hoe breed de steun voor onze liberale democratie nu precies is. Aan tafel: Carinne Elion, universitair docent a...