Podcast Zoeker

Appèl

Richard Rorty en het pragmatisme

Appèl

09-07-2019

D66 wordt wel eens een pragmatische partij genoemd. Maar wat is pragmatisme eigenlijk? Welke consequenties heeft het aanvaarden van pragmatisme voor het politiek denken? En hoe kunnen antwoorden op deze vragen van betekenis zijn in het hedendaagse politieke debat? Die vragen behandelen we aan de hand van het denken van één van de grondleggers van het pragmatisme: de filosoof en uitgesproken pragmatist Richard Rorty geboren in 1931 en overleden in 2007. Aan tafel zitten Bert van den Brink, decaan van de University College Roosevelt en professor politieke en sociale filosofie aan de Universiteit Utrecht en kenner van Rorty’s politieke filosofie, Victor Gijsbers, Universitair Docent aan de Universiteit Leiden en kenner van Rorty’s theoretische filosofie, en Dirk-Jan van Vliet, medewerker van de Mr. Hans van Mierlo Stichting, Rorty kenner en expert op het gebied van het sociaal-liberalisme.