Artsen Podcast

Artsen Podcast

Gezondheid & Fitness  |  28 afleveringen

Luister naar gesprekken over actualiteiten die het artsenvak raken.
Presentatie: Paul Laseur.

Verras mij  


#28 Hoe ga je om met informatieverzoeken van Veilig Thuis?

Luister  

Artsen Podcast  /  08-07-2024

Veilig Thuis benadert artsen soms met een verzoek om informatie over een patiënt. Dat gebeurt in een situatie waarbij er een vermoeden is van kindermishandeling of huiselijk geweld. Hoe gaat je hier als arts mee om? In de vernieuwde KNMG-meldcode voor Kindermishandeling en Huiselijk Geweld is nu ee...


#27 Bewust stoppen met eten en drinken

Luister  

Artsen Podcast  /  06-02-2024

Deze uitgebreide aflevering van de KNMG Artsen Podcast gaat in op de hernieuwde KNMG-handreiking Bewust stoppen met eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen. Hoe begeleid je als arts patiënten die ervoor kiezen bewust te stoppen met eten en drinken? Hoe ga je het gesprek met hen hierover a...


#26 Gelijke kansen op gezondheid

Luister  

Artsen Podcast  /  22-01-2024

Niet iedereen heeft gelijke kansen op een zo gezond mogelijk leven. In deze aflevering besteden we daarom aandacht aan Gelijke Kansen op gezondheid. Mensen met een lagere sociaal-economische positie hebben vaker stress door geldzorgen, slechte woonomstandigheden of werkloosheid. Stress die kan leide...


#25 Verandering van het specialismenlandschap

Luister  

Artsen Podcast  /  21-12-2023

Patiënten, maatschappij, technologie en zorg veranderen. Het stelsel van specialismen en profielartsen zal moeten mee veranderen. Welke veranderingen zijn nodig? Welke nieuwe indeling van specialismen kan beter aansluiten op deze ontwikkelingen?  Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) oriën...


#24 Hoe herken je ouderenmishandeling?

Luister  

Artsen Podcast  /  20-11-2023

Van financiële uitbuiting tot fysiek geweld. 1 op de 20 ouderen krijgt te maken met mishandeling. In de herziene KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld die deze week verschijnt, is er daarom nu ook specifiek aandacht voor ouderenmishandeling. Hoe herken je als arts de signalen? En wat...


#23 Wat voor arts wil jij zijn?

Luister  

Artsen Podcast  /  10-08-2023

Op 30 september vindt de KNMG Carrièrebeurs plaats. Ook wordt dan bekend wie de winnaar is van de KNMG Studentenprijs. Over het hoofdthema 'Wat voor arts wil jij zijn?'' gaat deze aflevering. Hoe maak je als student of verderop in je carrière de juiste keuzes? Hoe kom je erachter welk specialisme...


#22 Kansen en valkuilen van AI

Luister  

Artsen Podcast  /  27-06-2023

In deze aflevering van de Artsen Podcast gaan we in op de kansen en valkuilen van AI in de zorg. Vanuit recente toepassingen van AI bespreken we randvoorwaarden en (on)mogelijkheden voor kwaliteit en patiëntveiligheid. En natuurlijk komt aan bod in hoeverre en op welke manier AI het werk van de art...


#21 Is duurzaam altijd de beste keuze in de zorg?

Luister  

Artsen Podcast  /  18-04-2023

De zorg is in Nederland verantwoordelijk voor zo’n zeven procent van de totale C02-uitstoot en gebruikt ook nog eens grote hoeveelheden grondstoffen. Natuurlijk voelt iedereen de urgentie om te vergroenen. Maar hoe doe je dat als arts in de praktijk? Tegen welke lastige keuzes loop je aan? En is d...


#20 Het artsenvak in 2040

Luister  

Artsen Podcast  /  21-02-2023

Het artsenvak verandert. Beschikbaarheid van zorg en duurzaamheid zijn sterk bepalend voor de zorg van de nabije en verre toekomst. Maar ook vergaande digitalisering en toepassing van artifical intelligence hebben grootschalige invloed. Is de arts van 2040 nog dezelfde als die van nu?     Te gast...


# 19 Intimidatie en bedreiging

Luister  

Artsen Podcast  /  30-01-2023

Van verbale en fysieke agressie tot intimidatie en bedreigingen door  patiënten en familieleden. Ruim een derde van de artsen heeft hier mee te maken bleek uit recent onderzoek van de KNMG. Hoe ga je als arts hiermee om? Hoe kun je voorkomen dat een situatie uit de hand loopt? En wat doe je nádat...


#18 Hoe gezond is Nederland?

Luister  

Artsen Podcast  /  27-12-2022

In deze aflevering zoeken we antwoord op de vraag: hoe gezond is Nederland? Wat kenmerkt de Nederlandse (on) gezondheid? Voor welke opgaven staan we? En hoe verhoudt Nederland zich daarin tot de ons omringende landen? Te gast zijn: Karine van ‘t Land, Arts Maatschappij en Gezondheid en voorzitter...


#17 Het waardevolle werk van de SCEN-arts

Luister  

Artsen Podcast  /  27-10-2022

SCEN-artsen zijn een belangrijke steun voor artsen die te maken krijgen met een euthanasieverzoek. Dit jaar is het precies 25 jaar geleden dat de basis is gelegd voor de SCEN-arts van nu. Wat zijn hun drijfveren? En wat maakt dit werk zo waardevol voor de collega-arts, de patiënt en voor hen zelf?...


#16 Hybride zorg: waar zit de efficiency?

Luister  

Artsen Podcast  /  30-09-2022

Waar werkt hybride zorg en waar werkt het niet? Is de combinatie van online en fysieke zorg een belofte voor de toekomst?    Te gast zijn:  - Jona Specker, onderzoeker en docent aan het Erasmus MC. Zij werkt aan een grootschalig onderzoek naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van hybride zorg...


#15 Diversiteit in de Spreekkamer

Luister  

Artsen Podcast  /  07-07-2022

De manier waarop patiënten omgaan met ziekte kan nogal verschillen per cultuur. Veel artsen ervaren dat in hun spreekkamer. Wat vraagt dit van jou als arts? Hoe ga je om met diversiteit onder je patiënten? En hoe ontwikkel je culturele sensitiviteit die het contact met je patiënten en de kwalitei...


#14 Twintig jaar Euthanasiewet

Luister  

Artsen Podcast  /  31-03-2022

Precies twintig jaar geleden legaliseerde Nederland als eerste land ter wereld euthanasie. Wat heeft de euthanasiewet opgeleverd voor arts en patient? En hoe past deze wet twintig jaar na dato nog bij onze huidige maatschappij?  Ook gaat het in deze aflevering over de impact van een euthanasieverzo...


#13 Omgaan met desinformatie

Luister  

Artsen Podcast  /  24-02-2022

Als arts wil je een patiënt zo goed mogelijk informeren en helpen om de beste keuzes te maken voor zijn gezondheid. Maar hoe doe je dat bij patiënten die heel anders denken over bijvoorbeeld vaccinaties of de werking van bepaalde medicijnen? Bijvoorbeeld doordat ze zijn beïnvloed door desinformat...


#12 Omgaan met incidenten

Luister  

Artsen Podcast  /  18-01-2022

Van een misverstand tussen arts en patient tot een incident bij een operatie. Elke arts heeft er in zijn carriere te maken. Hoe bespreek je dit met je patient? En waarom is het belangrijk om dit open te bespreken met collega’s op de afdeling?   Luister de nieuwste aflevering van de Artsen Podcas...


#11 Kwetsbaar Ouderschap

Luister  

Artsen Podcast  /  15-12-2021

Soms twijfel je als arts of een patiënt met een kinderwens een verstandige keuze maakt door (nu) zwanger te worden. Bijvoorbeeld wanneer patiënten sterke medicatie gebruiken, psychische problemen hebben of een verstandelijke beperking. Of als er tijdelijke factoren zijn die zorgen voor kwetsbaar o...


#10 Joodse artsen en de Holocaust

Luister  

Artsen Podcast  /  08-10-2021

Mede mogelijk gemaakt door: KNMGHun verhalen zijn intens schrijnend en leggen ook de vraagstukken bloot waar de Nederlandse zorg in 40-45 én daarna mee kampte. Te gast: - Mart van Lieburg, emeritus hoogleraar medische geschiedenis - René Héman, voorzitter KNMG En Peter Lemaire, tuchtrechter en vo...


#9 De impact van een tuchtklacht

Luister  

Artsen Podcast  /  19-08-2021

Mede mogelijk gemaakt door: KNMGHoe gaan tuchtrechters te werk? Hoe kun je als arts het beste omgaan met een klacht? En dient het tuchtrecht haar doel? Te gast: - Bart Schudel, huisarts in Apeldoorn en lid-beroepsgenoot van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Groningen. -Tjeu Klaassen...


#8 Slimme manieren om met stress om te gaan

Luister  

Artsen Podcast  /  22-07-2021

Mede mogelijk gemaakt door: KNMGIn Coronatijd kwam er bij veel artsen nog extra stress bovenop. Zo bleek ook uit een flitspeiling onder het KNMG Artsenpanel. Hoe ga je verstandig om met stress? Wat doe je als je aan een collega merkt dat hij ongezond met stress omgaat? En welke rol kan jouw team daa...


#7 Wanneer doorbreek je het medisch beroepsgeheim?

Luister  

Artsen Podcast  /  10-06-2021

Mede mogelijk gemaakt door: KNMGVerzekeraars, de politie, de gemeente. Het komt regelmatig voor dat deze partijen informatie opvragen over een patient bij een arts. Hoe ga je daar als arts mee om? In welke uitzonderlijke situaties doorbreek je het medisch beroepsgeheim? En welke stappen zet je dan?...


#6 Vaccinaties (2): Wie is verantwoordelijk voor de publieke gezondheid?

Luister  

Artsen Podcast  /  31-03-2021

Mede mogelijk gemaakt door: KNMG Hoever mag de overheid gaan om de vaccinatiegraad zo hoog mogelijk te krijgen? Wat is de rol van de werkgever? En heb je een morele plicht als je met kwetsbare patiënten werkt om zo snel mogelijk zelf een prik te halen? Te gast: - Maartje Schermer, hoogleraar Filoso...


#5 Het corona-vaccinatieprogramma

Luister  

Artsen Podcast  /  15-12-2020

Mede mogelijk gemaakt door: KNMGIn deze aflevering krijgen we een blik achter de schermen van het vaccinatieprogramma. Wat moet er allemaal geregeld voordat er mensen kunnen worden ingeënt? Hoe is het gelukt dit vaccin wel binnen een jaar te ontwikkelen? En aandacht voor de rol van de arts: welke v...


#4 Geneeskundestudent in coronatijd

Luister  

Artsen Podcast  /  03-11-2020

Mede mogelijk gemaakt door: KNMG Wat betekent dit voor onze jonge artsen van de toekomst? En wat kunnen we van die eerste maanden leren nu de ziekenhuizen opnieuw steeds voller komen te liggen en de reguliere zorg weer deels wordt afgeschaald? Te gast: - Femke van de Zuidwind, voorzitter van De Gene...


#3 Hoe begin je over stoppen met roken?

Luister  

Artsen Podcast  /  01-10-2020

Mede mogelijk gemaakt door: KNMGHet is niet altijd even makkelijk om stoppen met roken bespreekbaar te maken. Uit een peiling van de KNMG onder bijna 900 artsen blijkt dat twintig procent van de artsen zich afvraagt of de patiënt wel openstaat voor zon gesprek. Toch kun je als arts meer doen dan je...


#2 Hebben ouderen recht op hulp bij zelfdoding?

Luister  

Artsen Podcast  /  03-09-2020

Mede mogelijk gemaakt door: KNMGOnderzoek toonde eerder al aan dat de groep ouderen die van de wet gebruik zou maken klein is. Tegelijkertijd heeft dit wetsvoorstel ook invloed op de huidige euthanasiewet en kan het stigmatiserend zijn voor ouderen. Is er een beter alternatief? Luister ook | #1 Als...


#1 Als je als arts moet kiezen tussen leven en dood

Luister  

Artsen Podcast  /  23-06-2020

Mede mogelijk gemaakt door: KNMG Tijdens het begin van de COVID-19-pandemie werd dat akelig spannend. Om te weten welke keuzes er bij de ic-bedden moeten worden gemaakt als er écht te weinig bedden zijn, publiceerden de Federatie Medisch Specialisten en de KNMG een veelbesproken draaiboek. Welke ke...