BDO Legal podcast

BDO Legal podcast

Zakelijk  |  52 afleveringen

In deze podcast van BDO Legal bieden onze juridisch specialisten u nieuwe perspectieven op het gebied van het arbeidsrecht, ondernemingsrecht en meer - door in te gaan op actuele ontwikkelingen en interessante thema's voor organisaties en ondernemingen. Met in elke aflevering een voorbeeld uit de praktijk en tips die gelijk toepasbaar zijn binnen uw organisatie of onderneming.

Verras mij  


Drank en drugs op de werkvloer

Luister  

BDO Legal podcast  /  24-01-2023

Drank- en drugsgebruik op de werkvloer komt vaker voor dan je wellicht zou denken en brengt grote risico’s met zich mee, bijvoorbeeld in de vervoerssector of wanneer wordt gewerkt met gevaarlijke machines. Naar schatting is zo’n 20-25% van alle ongevallen op het werk aan alcohol gerelateerd. Voo...


Klantgegevens verwerken: AVG, Wwft en andere spelregels

Luister  

BDO Legal podcast  /  27-12-2022

Bijna alle ondernemingen verwerken klantgegevens. Het gaat vaak om gevoelige informatie: van het woonadres tot een kopie van het identiteitsbewijs of een IB-aangifte. Daarom bepaalt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dat deze gegevens niet zomaar mogen worden verwerkt. De regels uit d...


Duurzaam ondernemen: verplichte verslaggeving (CSRD) komt eraan

Luister  

BDO Legal podcast  /  29-11-2022

Recent is de CSRD-duurzaamheidsrichtlijn door het Europees Parlement aangenomen. De richtlijn verplicht grote ondernemingen om vanaf 2024 informatie te rapporteren en publiceren over de duurzaamheid van hun activiteiten met als doel om greenwashing te voorkomen en risico’s beter in kaart te brenge...


Wat te doen bij een Ransomware-aanval

Luister  

BDO Legal podcast  /  01-11-2022

Het is de nachtmerrie van veel organisaties en ondernemingen: alle systemen gaan op slot door een ransomware-aanval en zijn pas weer te gebruiken zodra een aanzienlijk bedrag is betaald. Met zo’n aanval kan de bedrijfsvoering van de één op de andere dag stil komen te liggen en kunnen vertrouweli...


Advies bedrijfsarts bij re-integratie van werknemers

Luister  

BDO Legal podcast  /  04-10-2022

Wanneer een werknemer langdurig ziek is oordeelt het UWV na twee jaar of de werkgever voldoende aan de re-integratie van de werknemer heeft gedaan. Als het UWV oordeelt dat de werkgever te weinig heeft gedaan, dan legt het UWV een loonsanctie op. Vaak komt dit als een verrassing voor de werkgever di...


Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)

Luister  

BDO Legal podcast  /  06-09-2022

Op 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders in werking getreden. Hierdoor is er een meldplicht en vergunningplicht ontstaan voor de meeste zorgaanbieders, met als doel om zorgaanbieders in kaart te krijgen en de kwaliteit in de zorg te verbeteren. Hiernaast moeten zorgaanbieders in bepaald...


Gevolgen sancties voor contracten en ondernemingen

Luister  

BDO Legal podcast  /  09-08-2022

Sancties zijn actueler dan ooit door de Russische invasie in Oekraïne. Zowel vanuit de Europese Unie als vanuit individuele landen zijn inmiddels zware sancties opgelegd die niet alleen gevolgen hebben voor personen en organisaties in Rusland, maar ook voor Nederlandse ondernemingen die direct of i...


Duurzaam beleggen

Luister  

BDO Legal podcast  /  12-07-2022

Veel personen en bedrijven vinden het van belang om hun geld duurzaam te beleggen. Maar wat is duurzaam beleggen precies, hoe weet je of jouw geld daadwerkelijk duurzaam wordt belegd en welke wet- en regelgeving is voor beleggers en beleggingsinstellingen van belang op het gebied van duurzaamheid? I...


Betaald ouderschapsverlof

Luister  

BDO Legal podcast  /  14-06-2022

Ouders hebben tot hun kind 8 jaar oud is recht op 26 keer de arbeidsomvang per week aan onbetaald ouderschapsverlof. Aangezien er tijdens onbetaald verlof sprake is van een behoorlijke inkomensterugval, maakt slechts een beperkte groep ouders gebruik van dit verlof. Om het gebruik van de regeling te...


Artificial intelligence

Luister  

BDO Legal podcast  /  17-05-2022

Artificial intelligence (of: kunstmatige intelligentie) biedt grote kansen voor organisaties en ondernemingen. Denk aan de routeplanner die laat zien hoe druk het waarschijnlijk is op de weg, maar ook aan het ontdekken van patronen in data zodat ziekenhuisbehandelingen kunnen worden geoptimaliseerd...


Hybride werken

Luister  

BDO Legal podcast  /  03-05-2022

Na twee jaar (deels) thuiswerken als gevolg van de coronapandemie willen veel werkgevers en werknemers de voordelen van hybride werken behouden. Met hybride werken wordt steeds gekozen voor de werkplaats en werktijden die het beste passen bij het te verrichten werk en de behoeftes van de werkgever e...


Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Luister  

BDO Legal podcast  /  19-04-2022

Op 1 augustus 2022 moet de Europese richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in Nederlandse wetgeving zijn geïmplementeerd. Dit leidt tot nieuwe informatieverplichtingen voor werkgevers en minimumrechten voor werknemers, bijvoorbeeld ten aanzien van oproepkrachten, het verrichten v...


Het Didam-arrest: gelijke kansen bij verkoop van onroerende zaken

Luister  

BDO Legal podcast  /  06-04-2022

Op 26 november 2021 heeft de Hoge Raad het Didam-arrest gewezen: een overheidslichaam dat een onroerende zaak wil verkopen (zoals een stuk grond) moet gelegenheid bieden aan (potentiële) gegadigden om mee te dingen naar de aankoop van de onroerende zaak wanneer er meerdere gegadigden zijn of redeli...


Succesvolle bedrijfsovername in een turbulente markt

Luister  

BDO Legal podcast  /  22-03-2022

Volgens de laatste onderzoeken blijft de fusie- en overnamemarkt in 2022 op volle toeren draaien. Belangrijke trends zijn de focus op digitale technologie, het versterken van toeleveringsketens en het realiseren van duurzaamheidsambities. Daar komt bij dat de complexiteit van een fusie of overname t...


Deadline UBO-register nadert snel

Luister  

BDO Legal podcast  /  10-03-2022

Ongeveer 1,5 miljoen organisaties moeten uiterlijk 27 maart 2022 hun 'Ultimate Beneficial Owner' (UBO) registreren bij de Kamer van Koophandel. Het doel van dit register is om criminele activiteiten tegen te gaan door openbaar te maken wie er (kort gezegd) aan de touwtjes trekt binnen een organisati...


Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor ondernemers

Luister  

BDO Legal podcast  /  23-02-2022

Ondernemingen en organisaties die met een substantieel omzetverlies werden geconfronteerd door de coronamaatregelen konden de afgelopen jaren een beroep doen op de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Wat begon als een regeling waarmee eenmalig een bedrag van € 4.000 kon worden aangevraagd, is uitge...


Google Analytics onder vuur in Europa

Luister  

BDO Legal podcast  /  04-02-2022

De Oostenrijkse privacy-waakhond oordeelde recent dat Google Analytics - een dienst om statistieken van een website te verzamelen - in strijd is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), omdat er onrechtmatig persoonsgegevens worden doorgestuurd naar de Verenigde Staten. Wat is er preci...


Medezeggenschap in coronatijd

Luister  

BDO Legal podcast  /  16-12-2021

De ondernemingsraad vervult een belangrijke functie. Zo kan de ondernemingsraad meedenken over beleid en draagvlak creëren onder het personeel. In de onzekerheid van de coronacrisis lijkt dat zeker van toegevoegde waarde.  Welke rol kan de ondernemingsraad precies vervullen ten aanzien van de wijz...


CSRD: verplicht rapporteren over duurzaamheid

Luister  

BDO Legal podcast  /  01-12-2021

Op 21 april 2021 heeft de Europese Commissie de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aangenomen. Het doel van deze nieuwe richtlijn is onder andere om investeerders meer in de richting van duurzame investeringen te bewegen, om zo duurzame en inclusieve groei te bewerkstelligen. De ric...


Corona en privacy op de werkvloer

Luister  

BDO Legal podcast  /  10-11-2021

Werkgevers moeten zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving, ook (of wellicht juist) in coronatijd. Tegelijkertijd zijn de mogelijkheden van werkgevers beperkt door (grond)rechten van werknemers, zoals privacyrechten. In deze podcast bespreken we wat werkgevers wél kunnen doen. Behoort bijvoo...


RVU: vervroegd pensioen op het menu?

Luister  

BDO Legal podcast  /  28-10-2021

De AOW-/pensioengerechtigde leeftijd schuift steeds verder op. Vooral werknemers met een zwaar beroep zouden graag eerder stoppen met werken. Vervroegd uit dienst treden was echter tot 2021 een dure aangelegenheid. Dit kwam onder meer doordat werkgevers konden worden geconfronteerd met een RVU-heffi...


Chauffeurs Uber sturen naar een dienstverband

Luister  

BDO Legal podcast  /  06-10-2021

Afgelopen maand oordeelde de rechtbank Amsterdam dat de chauffeurs van Uber niet werkzaam zijn als zelfstandig ondernemer maar als werknemer. Deze uitspraak past in een trend waarbij rechters steeds kritischer kijken naar arbeidsverhoudingen binnen ondernemingen. Wat heeft de rechter in de zaak te...


Dividenduitkeringen

Luister  

BDO Legal podcast  /  15-09-2021

Dividend is de winstuitkering van een onderneming aan haar aandeelhouders. Het is echter niet altijd toegestaan om een dividenduitkering te doen. Zo is er bijvoorbeeld de uitkerings- en balanstest en kunnen er restricties zijn op grond van wet- en regelgeving. Hoe gaat het proces om tot een dividend...


Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Luister  

BDO Legal podcast  /  18-08-2021

Op 1 juli 2021 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen in werking getreden. In deze wet staan maatregelen om het bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen te verbeteren. Zo zijn er bijvoorbeeld nieuwe regels met betrekking tot het bestuursmodel, tegenstrijdige belangen, aansprakelijkh...


Wijzigen van arbeidsvoorwaarden

Luister  

BDO Legal podcast  /  28-07-2021

Werkgevers komen langzaam maar zeker uit crisismodus. Daarmee komt de tijd om te reflecteren en verbeteringen door te voeren om de organisatie toekomstbestendig te maken. Hierbij kan het van belang zijn om arbeidsvoorwaarden te wijzigen. Bijvoorbeeld door een nieuwe reiskostenregeling in te voeren v...


SER-advies over de toekomst van de arbeidsmarkt

Luister  

BDO Legal podcast  /  14-07-2021

De Sociaal-Economische Raad (SER) is de belangrijkste adviesraad voor regering en parlement over sociaal-economische vraagstukken. Enkele weken geleden kwam de SER met aanbevelingen over de toekomst van de arbeidsmarkt. Wat staat er precies in dit advies, hoe verhoudt het advies zich tot het rapport...


Hoe te reageren bij disfunctioneren?

Luister  

BDO Legal podcast  /  20-05-2021

Door de maatregelen als gevolg van het coronavirus kunnen arbeidsrelaties onder spanning komen te staan. Er zijn vaak gewijzigde werkomstandigheden en werkgevers zijn extra kritisch op werknemers die onvoldoende bijdragen aan het succes van de organisatie of onderneming. Als een werknemer onvoldoend...


Wees bedacht bij de oproepkracht

Luister  

BDO Legal podcast  /  28-04-2021

Als gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) staan er sinds 1 januari 2020 specifieke bepalingen voor oproepkrachten in het Burgerlijk Wetboek. Hierdoor is de inzet van oproepkrachten aan meer regels gebonden en is de mate van flexibiliteit teruggebracht. Wat zijn de belangrijkste regels bij h...


Vaccinaties van werknemers: verplichten of stimuleren?

Luister  

BDO Legal podcast  /  24-03-2021

Werkgevers hebben er belang bij dat werknemers zich laten vaccineren tegen covid-19. Zo ontstaat een veilige en gezonde werkplek en kan ziekteverzuim worden beperkt. Hier staat tegenover dat werknemers zich kunnen beroepen op specifieke grondrechten om zich niet te laten vaccineren. Hoe moeten werkg...


Restricties NOW: veelgestelde vragen

Luister  

BDO Legal podcast  /  10-03-2021

De belangrijkste subsidieregeling uit het steunpakket van de overheid is de NOW. Daarmee is naar schatting zo'n € 15 miljard gemoeid. Met de NOW kunnen werkgevers subsidie krijgen voor de loonkosten van hun werknemers. De NOW is echter niet vrijblijvend. Bij een beroep op de NOW geldt in bepaalde...


Wetsvoorstel opheffing verpandingsverboden

Luister  

BDO Legal podcast  /  24-02-2021

De tweede kamer heeft momenteel het wetsvoorstel opheffing verpandingsverboden in behandeling. De bedoeling van het wetsvoorstel is om een verpandingsverbod op geldelijke vorderingen in veel gevallen onmogelijk te maken. Dit betekent dat de verpanding van een vordering aan een geldverstrekker niet m...


Instructierecht van werkgevers in coronatijd

Luister  

BDO Legal podcast  /  10-02-2021

Het coronavirus heeft voor veel werkgevers ingrijpende gevolgen. Om deze gevolgen op te vangen kunnen werkgevers een beroep doen op het steunpakket van het kabinet, maar bijvoorbeeld ook gebruik maken van het wettelijke instructierecht. Hiermee kunnen werkgevers voorschriften stellen omtrent het ver...


Ontslag wegens privégedragingen

Luister  

BDO Legal podcast  /  27-01-2021

Begin dit jaar zijn we opgeschrikt door beelden uit de Verenigde Staten van de bestorming van het Capitool. Sinds het begin van de avondklok hebben we ook in eigen land te maken met ernstige ongeregeldheden. De vraag doet zich voor of werkgevers een werknemer kunnen ontslaan die bij de ongeregeldhed...


Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

Luister  

BDO Legal podcast  /  06-01-2021

In deze podcast bespreken Jiri Verschure en Ramy Mohamed nieuwe regelgeving op basis waarvan kleine mkb-werkgevers sinds 1 januari 2021 compensatie kunnen aanvragen voor transitievergoedingen die zij hebben betaald bij een bedrijfsbeëindiging wegens overlijden of pensioneren. Welke werkgevers komen...


Wet Franchise: nieuwe regels voor franchising

Luister  

BDO Legal podcast  /  16-12-2020

In deze podcast bespreken Jiri Verschure,  Robert Franken en Ramy Mohamed de Wet Franchise die op 1 januari 2021 in werking treedt. Op basis van deze wet zijn franchisegevers en franchisenemers voortaan aan nieuwe regels gebonden. Maar wat is franchising, wat wordt er in de nieuwe wet geregeld en w...


Werknemer of zzp'er?

Luister  

BDO Legal podcast  /  04-12-2020

In deze podcast bespreken Jiri Verschure en Ramy Mohamed de vraag wanneer iemand als werknemer moet worden aangemerkt aan de hand van een recente uitspraak van de Hoge Raad. Wat zijn relevante omstandigheden, wat zijn de gevolgen als iemand als werknemer moet worden aangemerkt en maakt het uit wat p...


NOW-3 regeling

Luister  

BDO Legal podcast  /  10-10-2020

In deze podcast bespreken Jiri Verschure en Ramy Mohamed de ins en outs van de NOW-3 regeling, waarmee werkgevers een subsidie kunnen krijgen op de loonkosten. Wat zijn de gewijzigde voorwaarden, waar moet je als werkgever rekening mee houden en is het nu wel of niet verstandig om te reorganiseren?...


UBO-register treedt in werking

Luister  

BDO Legal podcast  /  23-09-2020

In deze podcast bespreken Marinka van Falier en Ramy Mohamed het in werking treden van het UBO-register. Welke organisaties moeten straks hun uiteindelijk belanghebbenden registreren bij de Kamer van Koophandel en wie zijn precies die uiteindelijk belanghebbenden? Hoe vindt de registratie plaats en...


Thuiswerken in coronatijd

Luister  

BDO Legal podcast  /  03-09-2020

In deze podcast bespreken Jiri Verschure en Ramy Mohamed de rechten en plichten bij thuiswerken. Als gevolg van het coronavirus werken veel werknemers thuis. Hoe wordt dit ervaren? Wat kunnen de werkgever en werknemer van elkaar verlangen? En hoe kan je er als werkgever voor zorgen dat er goede en d...


Aanvullend geboorteverlof

Luister  

BDO Legal podcast  /  08-07-2020

In deze podcast bespreken Jiri Verschure en Ramy Mohamed de invoering van het aanvullend geboorteverlof voor partners per 1 juli 2020. Wat zijn de exacte voorwaarden, hoe moeten partijen dit in de praktijk vormgeven en welke onderlinge afspraken kunnen er worden gemaakt? In deze podcast komt het all...


Verlengde en gewijzigde NOW-regeling (NOW 2.0)

Luister  

BDO Legal podcast  /  03-06-2020

In deze podcast bespreken Jiri Verschure en Ramy Mohamed de voorwaarden van de verlengde en gewijzigde NOW-regeling. Wat is er precies veranderd, waar moeten ondernemers rekening mee houden en is het verstandig om naast een beroep op de regeling te reorganiseren? In deze podcast komt het allemaal aa...


Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

Luister  

BDO Legal podcast  /  03-06-2020

In deze podcast bespreken Robert Franken, Jiri Verschure en Ramy Mohamed de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Deze wet is vorige week door de tweede kamer aangenomen en kan nieuwe mogelijkheden bieden tot herstructurering bij de aanwezigheid van schulden.


Arbeidsrechtelijke instrumenten tijdens de coronacrisis

Luister  

BDO Legal podcast  /  24-04-2020

In deze podcast bespreken Jiri Verschure, Bart-Jan van Hees en Ramy Mohamed de arbeidsrechtelijke instrumenten die werkgevers kunnen inzetten tijdens de coronacrisis om de bedrijfsvoering te verbeteren en de kosten te verlagen.


Tijdelijke Wet COVID-19

Luister  

BDO Legal podcast  /  23-04-2020

In deze podcast praten Iwan van Munster en Jiri Verschure van BDO Legal over de Tijdelijke Wet COVID-19, die voor rechtspersonen belangrijke wijzigingen brengt in onder andere de vergadermogelijkheden en de mogelijkheden om de opmaaktermijn van de jaarrekening te verlengen.


Volledige Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) gepubliceerd

Luister  

BDO Legal podcast  /  31-03-2020

In deze podcast gaan Jiri Verschure en Ramy Mohamed in op de publicatie van de volledige NOW-regeling (Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid).


Privacyrecht ten tijde van de coronacrisis

Luister  

BDO Legal podcast  /  24-03-2020

Jiri Verschure, Stefan Zrnic en Ramy Mohamed (juristen van BDO Legal) gaan in gesprek over privacyrecht/AVG ten tijde van de coronacrisis.


Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

Luister  

BDO Legal podcast  /  20-03-2020

In deze podcast bespreken we de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud. Deze noodmaatregel vervangt de overbelaste en onuitvoerbare regeling tot werktijdverkorting. Wat zijn de voorwaarden en hoe kan je als ondernemer een beroep doen op de noodmaatregel om de gevolgen van de coronacrisis op te v...


De gevolgen van het coronavirus voor ondernemers

Luister  

BDO Legal podcast  /  12-03-2020

In deze podcast bespreken we de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers. Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten? En wat kan je als ondernemer doen om de gevolgen van het coronavirus te beperken?


Kan een arbeidsovereenkomst gedeeltelijk worden ontbonden?

Luister  

BDO Legal podcast  /  09-03-2020

In deze podcast bespreken we een recente uitspraak van de Hoge Raad waarin antwoord wordt gegeven op de vraag of een arbeidsovereenkomst gedeeltelijk kan worden ontbonden.


Aandachtspunten bij procederen in arbeidszaken

Luister  

BDO Legal podcast  /  27-02-2020

In deze podcast bespreken we de belangrijkste aandachtspunten bij het procederen in arbeidszaken.


Stand van zaken invoering UBO-register

Luister  

BDO Legal podcast  /  27-02-2020

In deze podcast bespreken we de stand van zaken met betrekking tot de invoering van het UBO-register.


BDO Legal podcast (Trailer)

Luister  

BDO Legal podcast  /  26-02-2020