Podcast Zoeker

Bestek - de Aanbestedingspodcast

Bestek - de Aanbestedingspodcast

Wetenschap & Geneeskunde  |  24 afleveringen

Podcast by mr. dr. Willem A. Janssen

#21 Aanbesteden: hoe kan het duurzamer?Luister  

In deze aflevering spreekt Matanja met Noor Huitema over aanbesteden, duurzaamheid en circulariteit. Onderwerpen die de revue passeren zijn het onderscheid tussen duurzaamheid en circulariteit, het belang van het stellen van de juiste vraag, de ontstaansgeschiedenis van Copper8, aansprekende duurzam…

#20 MVA special: Duurzaam specificeren!Luister  

In deze aflevering spreekt Willem met mr. Georg Huith (Croon Advocaten) over duurzaam specificeren. Hoe doe je dat en wat zijn de juridische grenzen? Daarnaast gaan zij in op de toegang van het MKB en het belang van duurzaamheid in het licht van klimaatverandering.

#19 Maatschappelijk verantwoord aanbesteden: de MVA specials!Luister  

In deze aflevering spreekt Willem met mr. Natasja van Wijk (IBR) over het TBR themanummer 'Maatschappelijk Verantwoord Aanbesteden: Van Mogelijkheden naar Verplichtingen?'. Ze bespreken de aanleiding van dit themanummer, de context van klimaatverandering en blikken vooruit op de komende afleveringen…

#18 Aanbestedingsrecht & zelforganisatie: duidelijke ruimte voor samenwerking?Luister  

In deze aflevering spreekt Matanja met Willem over zijn proefschrift 'EU public procurement law & self-organisation', en reflecteren ze o.a. op alleenrechten, samenwerking tussen overheden, meer specifiek de zaak Stadt Köln en vooral over wat er nog beter kan in de wet- en regelgeving.

Public Service Announcement: Een nieuwe co-host!Luister  

In deze public service announcement wordt mr. Matanja Pinto (DVLP) voorgesteld als nieuwe co-host. Net als Willem gaat Matanja afleveringen maken voor Bestek. In deze aankondiging vertelt hij o.a. over zijn voorliefde voor het aanbestedinsrecht en vrije wil.

#17 De toekomst van de publieke inkoop: positief vooruitzicht?Luister  

In deze aflevering spreek ik met Siep Eilander, oud-CPO van het Rijk en huidig voorzitter van de NEVI. We hebben het met name over de toekomst van de publieke inkoop. Hij legt ons drie denkrichtingen voor: de inkoopbril voor andere beleidsinstrumenten, het belonen van goed gedrag, én samenwerking. …

#16 Staatssteun & COVID-19: toekomstproof?Luister  

In deze aflevering spreek ik met mr. Allard Knook (PwC) over staatssteunrecht in tijden van COVID-19. We gaan in op de systematiek van het recht, de raakvlakken met het aanbestedingsrecht en de rol van de Europese Commissie in relatie tot staatssteun de afgelopen maanden. Gaandeweg identificeren we …

#15 Inkoopsamenwerking: recept voor succes?Luister  

Steeds vaker wordt de publieke inkoop gezamenlijk opgepakt door overheden. In deze aflevering spreekt dr. Willem Janssen met dr. Marcel Stuijts (Bizob) over zijn proefschrift over structurele samenwerking en succesfactoren.

#Public Service Announcement: Bestek goes international!Luister  

Een korte public service announcement: Bestek goes international! Ik kijk er naar uit om samen met dr. Marta Andhov (Universiteit van Kopenhagen) Engelstalige afleveringen te gaan maken. Benieuwd naar jullie gedachten!

#14 Maatschappelijk verantwoord aanbesteden: een verplichting?Luister  

Veel aanbestedingen worden ingezet als instrument om duurzaam en sociale veranderingen teweeg te brengen. Maar is dat verplicht? Of is het alleen maar een mogelijkheid? Over dit onderwerp spreekt Bob Rietjens (About Law podcast) met mij, mede naar aanleiding van een onderzoek dat ik uitvoerde met mr…

#13 Subsidies en overheidsopdrachten: grijs gebied?Luister  

Voor de organisatie van publieke taken beschikt de overheid over meerdere juridische instrumenten. Het juridische onderscheid tussen subsidies en overheidsopdrachten is echter vaak niet duidelijk, en zorgt voor problemen in de rechtspraktijk. Ik spreek over dit thema en over prijsvragen met mr. Loui…

#12 COVID-19 & aanbesteden: breekt nood wet?Luister  

Het corona virus heeft ook een impact op de aanbestedingswereld en de professionals die met het aanbestedingsrecht werken. Ik spreek met mr. Matanja Pinto over de kernvraag welke ruimte het aanbestedingsrecht biedt om goed om te gaan met deze veranderde – en nog steeds veranderende – omstandigh…

#11 BIM & aanbesteden: de toekomst?Luister  

BIM, Bimmen, Building Information Modellingen. Het wordt al een tijdje aangekondigd als de toekomst voor samenwerking in de bouw. Binnen aanbestedingen kan het een rol spelen in de vraagspecificatie, de contractvoorwaarden, en de gunning. Ik spreek met mr. dr. Evelien Bruggeman over de vraag is hoe…

#10 Het clusterverbod: papieren tijger?Luister  

Het clusteren van opdrachten. Het MKB zou te weinig toegang krijgen tot aanbestedingen doordat te grote opdrachten in de markt gezet worden. Ook zou het schorten aan de handhaving van het clusterverbod en het splitsingsgebod uit artikel 1.5 Awet 2012. Ik spreek met mr. Georg Huith over de stevige di…

#9 Uitsluiting van aanbestedingen: hoor en wederhoor?Luister  

Aanbestedende diensten hebben soms de wens om niet te willen samenwerken met marktpartijen, die in het verleden slecht hebben gepresteerd of die zich niet houden aan mededingings- of arbeidswetgeving. Ik spreek met dr. Sarah Schoenmaekers over uitsluiten, zelfreiniging en de vraag of het huidige sys…

#8 Aanpassen van de Aanbestedingswet: hoeveel ruimte is er?Luister  

Vaak wordt de reikwijdte van de Aanbestedingswet bediscussieerd. Hoeveel ruimte is er eigenlijk om bijvoorbeeld de aanbestedingsrichtlijnen beperkter te implementeren dan de richtlijnen zelf voorschrijven? Ik spreek met dr. Ton van de Brink (UU) over mijn eigen onderzoek naar dit vraagstuk mede op b…

#7 De commerciële overheid: oneerlijk?Luister  

Overheden zijn actief op de markt. Hoe moeten we deze activiteiten reguleren? Ik spreek met mijn collega dr. Jasper Sluijs, universitair docent en onderzoeker (UU). We spreken elkaar over zijn onderzoek naar de Wet Markt en Overheid, de algemeen belang bepaling, de hervorming van deze bepaling en b…

#6 Opdrachtgeverschap in de Nederlandse zorg: one size fits all?Luister  

De inkoop van zorg door gemeenten blijft het nieuws halen. Budgettaire tekorten, geen ruimte voor maatwerk, en ook de aanbestedingsregels zouden zelfs knellen. Ik spreek met collega ir. Niels Uenk over dit thema o.b.v. zijn proefschrift over opdrachtgeverschap in het sociaal domein.

#5 Burgerinitiatieven & het right to challenge: ruimte voor ongelijkheid?Luister  

Hoe passen burgerinitiatieven en beleidsinitiatieven zoals het right to challenge binnen het aanbestedingsrecht? Ik spreek daarover met prof. Willemien den Ouden. Ze publiceerde een onderzoeksrapport over dit thema dat zij samen met prof. Geerten Bogaart en mr. Esmee Driessen uitvoerde. We spreken e…

#4 Woningcorporaties: Aanbestedingsplichtig?Luister  

De Nederlandse woningcorporaties. Zijn ze aanbestedingsplichtig of niet? Deze discussie wordt al lange tijd gevoerd in het politieke debat en in de literatuur. Inmiddels heeft de Europese Commissie de eerste stappen gezet in een inbreukprocedure o.b.v. artikel 258 VWEU. Ik spreek met mr. Petra Heems…

#3: De Staat binnen het Europees aanbestedingsrecht: deelbaar of niet deelbaar?Luister  

Is de Staat als aanbestedende dienst deelbaar of juist niet deelbaar binnen het Europees Aanbestedingsrecht? Dat is de vraag die in deze podcast centraal staat. Er is veel discussie geweest over deze vraag in de literatuur en tijdens geschillen bij de Commissie van Aanbestedingsexperts en de Rechtba…

#2 Wezenlijke Wijziging - Schieten Op Een Bewegend Doelwit?Luister  

In aflevering #2 spreek ik met mr. Erik Plas over de wezenlijke wijziging. We verkennen een paar vraagstukken die spelen bij dit leerstuk, en bediscussiëren een aantal voorlopige conclusies van zijn proefschrift onderzoek.

#1 Levenscycluskosten - Onbekend En Onbemind?Luister  

#1 Levenscycluskosten: onbekend en onbemind? In deze aflevering spreek ik met mr. Daan Versteeg over de juridische aspecten van circulair aanbesteden. Centraal staat het gunnen op levenscycluskosten, waar de pijnpunten liggen in het recht en wat er beter kan. Het vertrekpunt van het gesprek is zijn…

#Trailer - Waarom een aanbestedingspodcastLuister  

In deze trailer wordt uitgelegd wat Bestek is en waarom Willem Janssen besloot een podcast te beginnen. Bestek biedt ruimte voor discussie, maakt onderzoek toegankelijk en timmert aan het aanbestedingsimago.