BNR Breekt

BREEKT | Het prijsplafond voor energie is een groot financieel risico

BNR Breekt
05-10-2022

Er wordt grof geld uitgetrokken door de overheid voor het ‘Prijsplafond Energie’. De regeling gaat waarschijnlijk ergens tussen de 23 en 40 miljard kosten, maar de dekking voor dat bedrag… die is nog verre van compleet. Daarom ons Breekijzer: “Het prijsplafond voor energie is een groot financieel risico”
En daarnaast bespreken we het stikstof-rapport van Johan Remkes dat vanmiddag nog wordt gepresenteerd, maar waar al dingen van zijn uitgelekt. Ook praten we over Elon Musk en Twitter en hebben we het over een extra belasting op webshop-pakketjes.
In ons panel:
Pieter Lossie, Adviseur van de VO-raad Bob den Ouden, voorzitter Jonge Socialisten Ook te gast:
Jakob de Haan, hoogleraar politieke economie aan de Rijksuniversiteit Groningen, gespecialiseerd in overheidsfinanciën See omnystudio.com/listener for privacy information.