BNR's Big Five | BNR

Duurzaam bouwen | Jacqueline Cramer

BNR's Big Five | BNR
18-11-2022

Jacqueline Cramer wil de beton- en staalsector verduurzamen. Hoe krijgt ze alle partijen mee? De oud-minister van VROM is te gast in BNR's Big Five van het Duurzaam bouwen. 
Gasten in BNR's Big Five van het Duurzaam bouwen
- Martin van Rijn, voorzitter van Aedes, de branchevereniging voor woningcorporaties
- Andy van den Dobbelsteen, hoogleraar Climate Design & Sustainability aan de TU Delft
- Francesco Veenstra Rijksbouwmeester
- Sylvo Thijsen, directeur Staatsbosbeheer
- Jacqueline Cramer, voormalig minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en hoogleraar Duurzaam Innoveren aan de Universiteit Utrecht
See omnystudio.com/listener for privacy information.