Boekestijn en De Wijk | BNR

De nieuwe strijd om grondstoffen

Boekestijn en De Wijk | BNR
08-10-2021

Voor de omslag naar duurzame energie zijn enorme hoeveelheden moeilijk te winnen metalen nodig. Daarvoor dreigen we opnieuw afhankelijk te worden van dubieuze regimes. Ondertussen wordt te weinig geïnvesteerd in olie en gas, wat de prijzen nog verder kan opdrijven.See omnystudio.com/listener for privacy information.