Boekestijn en De Wijk | BNR

'Vertrek VS uit Navo kan VK belangrijkste macht in Europa maken'

Boekestijn en De Wijk | BNR
02-02-2019

Als de Verenigde State besluiten afstand te nemen van de bijstandsverplichting van de Navo, wordt voor Europa het versterken van het militair vermogen alleen maar urgenter. Om weerstand te kunnen bieden aan de Russische vuurkracht op de grond moeten de militaire budgetten fors omhoog, zegt luitenant-generaal buiten dienst Mart de Kruif in BNR Boekestijn en De Wijk. Maar bovenal is het voor de Europese tak van de Navo zaak om zuiniger met de beschikbare materieel om te gaan. 'Daar waar je capaciteiten kunt bundelen, moet je dat vooral doen.'
Het Congres heeft met het aannemen van een wet mogelijk ternauwernood de Amerikaanse terugtreding uit het bondgenootschap kunnen blokkeren. Toch kan president Donald Trump dinsdag bij zijn State of the Union zomaar besluiten om zich grotendeels te onttrekken aan zijn verantwoordelijkheden jegens zijn trans-Atlantische bondgenoten. En dán kan het Verenigd Koninkrijk de Brexit-averij zomaar compenseren, als het land zich opwerpt als de nieuwe atoom-paraplu, zegt Rob de Wijk van het Haags Centrum voor Strategische Studies. 'Dat betekent in één klap dat je dé belangrijkste macht in Europa wordt.'
See omnystudio.com/listener for privacy information.