CMOtalk

E87 | Thomas Gribnau (FrieslandCampina) over verduurzaming

CMOtalk
29-10-2022

FrieslandCampina bestaat al 150 jaar, maar de laatste jaren worden de uitdagingen steeds groter. Verduurzaming is een randvoorwaarde voor toekomstig succes. Welke rol speelt marketing hierin? Thomas Gribnau, marketing director Nederland bij de zuivelcoöperatie, vertelt over de route naar klimaatneutrale zuivel, met nieuwe proposities als plantaardige Chocomel. 
Correctie:
In de podcast noemt Thomas een percentage van 33% voor verminderen van carbonuitstoot in scope 3, maar dat moet 43% zijn. Het bedrijf investeert daarnaast 1,5 miljard in zijn klimaatdoelstellingen tot 2030, ipv 15 miljard.
See omnystudio.com/listener for privacy information.