Podcast Zoeker

De Corporatiestrateeg Podcast

De Corporatiestrateeg Podcast

Zakelijk  |  167 afleveringen

Strategie en Inspiratie voor woningcorporaties

Niet-DAEB: wel doen?Luister  

Sinds de herziening van de Woningwet op 1 januari 2022 mogen corporaties weer meer niet-DAEB activiteiten ondernemen. Gezien de volkshuisvestelijke opgaven van deze tijd is het slim om als corporatie opnieuw na te denken over de inzet van je niet-DAEB vastgoed. Meer lezen?

Corporaties, ga weer groeienLuister  

0,42%. Het lijkt niet veel, maar met dat percentage is het aandeel sociale huurwoningen de afgelopen jaren afgenomen. En elk jaar daalt dit aandeel verder. Als dit zo doorgaat zijn er in 2104 helemaal geen sociale huurwoningen meer in Nederland. 
Daarom roep ik corporaties op: ga weer groeien! M…

Zet ‘te woon’ weer op de agendaLuister  

Corporaties moeten tussenvormen van huur en koop weer op de agenda zetten. Zeker ook in hun beleidsoverwegingen. Meer lezen? https://corporatiestrateeg.nl/zet-te-woon-weer-op-de-agenda/

Vastgoedsturing: een goede verbinding tussen strategie, tactiek en uitvoeringLuister  

Bij vastgoedsturing is het belangrijk dat de overgang tussen het strategische, het tactische en het operationele deel soepel verloopt. Dat begint bij het opstellen van het ondernemingsplan. Waarom is dit zo essentieel en hoe kun je data hierbij gebruiken? Meer lezen? https://corporatiestrateeg.nl…

De jaarcyclus van het assetmanagement (Interview met Koen de Weerd)Luister  

HEEMwonen investeerde in het op orde krijgen van hun vastgoeddata. In combinatie met een goed ingerichte jaarcyclus helpt dit het assetmanagement bij het maken van onderbouwde keuzes voor complexstrategieën, en bij het tot stand komen van de begroting. Dit maakt het daarnaast eenvoudiger om externe…

Portefeuille- en Assetmanagement in 2022Luister  

Portefeuille- en Assetmanagement in 2022 by De Corporatiestrateeg

Actualiteiten Volkshuisvesting en CorporatiesLuister  

In deze extra aflevering een update over de laatste ontwikkelingen op het gebied van volkshuisvesting & corporaties. In het debat over de staat van de woningmarkt werd afgelopen week vooruitgekeken naar de afspraken die het rijk wil maken met corporaties over investeringen. Betaalbaarheid voor huurd…

Werken aan een duurzaam bedrijfsmodel (interview met Vidomes)Luister  

Toen de marktwaardering werd ingevoerd, zijn veel corporaties overgestapt op rendementsbeleid. Maar voor goede sturing, zeker op de langere termijn, is er meer nodig. Daarom ontwikkelde woningcorporatie Vidomes een model om beter de grenzen op te kunnen zoeken van wat we kunnen investeren. We willen…

Zorgvastgoed: waar moet je op letten? (interview met Manon Kuipers)Luister  

Door de snelle demografische ontwikkelingen is zorgvastgoed een actueel onderwerp. Ook corporaties worden geconfronteerd met een snel vergrijzende doelgroep die behoefte heeft aan geschikte (zorg)woningen. Is dit een taak voor corporaties? Hoe beperk je de risico’s? En hoe zorg je voor een goede s…

Conceptueel bouwen is onontkoombaar voor corporatiesLuister  

Conceptueel bouwen: waarom ook jóuw corporatie daarmee aan de slag zou moeten gaan. Meer lezen? https://corporatiestrateeg.nl/conceptueel-bouwen-is-onontkoombaar-voor-corporaties/

De ideale huursom: twee scenario’sLuister  

Wat is de ideale huursom voor woningcorporaties? In dit artikel beantwoord ik deze veel gestelde vraag. Ook bespreek ik twee scenario’s die vaak slechts impliciet bij die overweging betrokken worden. Meer lezen? https://corporatiestrateeg.nl/de-ideale-huursom-twee-scenarios/

Zo werk je aan maatschappelijk rendement (interview met Jochum Deuten)Luister  

Corporaties gaan steeds scherper naar maatschappelijk rendement kijken. Dat merkt Jochum Deuten, onderzoeker en adviseur op het gebied van maatschappelijk rendement. Jochum is werkzaam voor gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen, en ook voor woningcorporaties. Ritske Dankert van De Corporatiestr…

Laat je vastgoed sturen door dataLuister  

Hoe zorg je ervoor dat je over goede data beschikt? En hoe zet je deze data in bij het maken van keuzes in je vastgoedsturing? Daarover ga ik het met je hebben in dit artikel. Meer lezen? https://corporatiestrateeg.nl/laat-je-vastgoed-sturen-door-data/

Wat doe je als corporatie bij energiearmoede?Luister  

Energiearmoede: wat kun je daar als corporatie aan doen? Daar wil ik het met je over hebben in dit artikel. Meer lezen? https://corporatiestrateeg.nl/wat-doe-je-als-corporatie-bij-energiearmoede/

Na de verhuurderheffing: werk aan de winkelLuister  

De verhuurderheffing gaat corporaties volgens de laatste plannen flink minder geld kosten. In dit artikel lees je alles over het geld van de verhuurderheffing, en wat we daar nu als corporaties mee moeten doen. Meer lezen? https://corporatiestrateeg.nl/na-de-verhuurderheffing-werk-aan-de-winkel/

Beleid als routekaart? Of als kompas?Luister  

Zie jij het beleid en de strategie van jouw corporatie als routekaart of als kompas? In dit artikel wil ik het met je hebben over het onderscheid tussen deze twee beelden, wat de essentiële verschillen zijn, en waarom je heel anders naar beleid gaat kijken als je beleid ziet als routekaart of jui…

De beste beleidsmakers zitten in een luie stoelLuister  

Onlangs gaf ik een training over beleid maken en schrijven, en hadden we het over de verschillende rollen die je als beleidsmaker bij een corporatie hebt. Het ene moment ben je bezig met het analyseren van data en overleg je met interne en externe belanghebbenden over beleidskeuzes. Het andere mome…

Waarom je als manager nooit tijd hebt voor doordacht beleidLuister  

Waarom kom je als manager nooit toe aan het schrijven van beleidsstukken? Dat bespreek ik in dit artikel. Ook heb ik suggesties voor het oplossen van dit probleem. Meer lezen? https://corporatiestrateeg.nl/waarom-je-als-manager-nooit-tijd-hebt-voor-doordacht-beleid/

Onverwacht snelle ontwikkeling van portefeuille- en assetmanagement in 2021Luister  

Ook in 2021 heeft De Corporatiestrateeg weer onderzoek gedaan naar de stand van zaken bij het portefeuille- en assetmanagement bij corporaties. Dit jaar deden 87 corporaties mee. Iets meer dan de helft heeft het portefeuille- en assetmanagement verankerd in hun jaarcyclus. Dat is een flinke …

Zijn corporaties steenrijk (of toch niet)?Luister  

“Zie je wel: corporaties hebben weer winst gemaakt.” Elk jaar rondom het verschijnen van de jaarrekeningen hoor je het mensen zeggen. Zij vinden dat die winst terug moet naar de huurders of de overheid, of dat het geld door corporaties geïnvesteerd moet worden. Maar klopt het wel dat corporat…

Betaalbaarheid: hoe ver wil je gaan?Luister  

Het werken aan betaalbaar wonen voor de doelgroep is een van de belangrijkste bestaansredenen van corporaties. Zo niet de belangrijkste. Maar de vraag is: hoe ver wil je daarin gaan? Je bent tenslotte niet als enige organisatie op de wereld verantwoordelijk voor de betaalbaarheid van het wonen vo…

Corporaties: vereenvoudig de wereld, begin bij jezelfLuister  

Ik hoor corporatiemedewerkers vaak zeggen dat de wereld steeds complexer wordt. Ik wil je uitdagen om die zin uit je vocabulaire te schrappen. Want de wereld wordt niet complexer. Mensen, organisaties en overheden maken de wereld complexer. Die hebben dus ook de macht om de wereld weer wat eenvoud…

Samen een portefeuilleplan maken (met collega corporaties)Luister  

Steeds meer corporaties werken in hun stad of regio met elkaar aan één gezamenlijk portefeuilleplan. Dat is een spannend proces. Portefeuillesturing is immers de kern van wat je doet. In je portefeuilleplan breng je de missie en visie van jouw corporatie met betrekking tot het vastgoed tot uitd…

Opgaven en Middelen: hoe dichten we het gat?Luister  

Rondom de kabinetsformatie laait de discussie rondom de opgaven en middelen van corporaties weer op. Het rapport van het onderzoek Opgaven en middelen in de corporatiesector dat in juli 2020 gepubliceerd werd (en kortgeleden geactualiseerd), schetst een grimmig beeld van de toekomst voor woningcorpo…

Weg met rendementssturing: kijk naar wat er echt toe doetLuister  

Sturen op financieel rendement heeft misschien wel zijn langste tijd gehad. Rendementssturing is namelijk een problematische manier om investeringsprojecten te beoordelen. Corporaties proberen al lang om vanuit financieel oogpunt naar het rendement te kijken. Maar achter die rendementsberekeningen…

Waarschuwing: pas op voor het UrgentiemonsterLuister  

Hier volgt een waarschuwing voor iedereen die bezig is met portefeuille- en assetmanagement: Pas op voor het Urgentiemonster! Meer lezen? https://corporatiestrateeg.nl/waarschuwing-pas-op-voor-het-urgentiemonster/

Actualiteiten Huurbeleid (mei 2021)Luister  

Registratie van de live lunchbijeenkomst over het huurbeleid van woningcorporaties op 12 mei 2021 met Hilma Bolsman. In de uitzending hebben we het over de relevante actualiteiten en wijzigingen in wet- en regelgeving rondom het huurbeleid van woningcorporaties. Meer zien? https://youtu.be/eWpU3rn…

Beleidsmaker, neem de leiding in het begrotingsprocesLuister  

Financiën: een onderwerp dat bij veel corporaties in de eerste instantie is voorbehouden aan de afdeling Financiën. Dat is een groot probleem. Meer lezen? https://corporatiestrateeg.nl/beleidsmaker-neem-de-leiding-in-het-begrotingsproces/

Waarom kleine corporaties slechter functioneren, maar beter presteren dan grote corporatiesLuister  

Kleine corporaties functioneren slechter dan grote corporaties, maar ze presteren juist beter. De vraag is: hoe kan dat? Meer lezen? https://corporatiestrateeg.nl/waarom-kleine-corporaties-slechter-functioneren-maar-beter-presteren-dan-grote-corporaties/

Conceptueel bouwen: sneller, goedkoper, zorgelozer (interview met Olga Görts)Luister  

Corporaties staan voor een enorme maatschappelijke opgave. Er moet méér en duurzamer gebouwd worden – en dat met beperkte middelen. Hoe moeten corporaties dit aanpakken? Starten met conceptuele woningbouw is volgens Olga Görts, directeur van het Netwerk Conceptueel Bouwen, de eerste stap. Ritsk…

(On)rendabel bouwen in 2021 (interview met Thijs Luijkx)Luister  

Rendabel een sociale huurwoningen bouwen. Het lijkt, door alle eisen die aan nieuwbouw worden gesteld, onmogelijk anno 2021. Maar in hoeverre is het dat ook? Ritske Dankert van De Corporatiestrateeg ging hierover in gesprek met Thijs Luijkx van het platform Wat kost de bouw van een huurwoning. Meer…

Samenwerken aan onderhoud en verduurzaming (interview met Ad Straub)Luister  

Ad Straub is werkzaam als universitair hoofddocent aan de faculteit bouwkunde van de TU Delft. In die rol onderzoekt hij onder andere hoe corporaties samenwerken met marktpartijen in het realiseren van de verduurzamingsopgave. Ritske Dankert sprak met Ad over de ontwikkelingen en uitdagingen voor co…

Duurzaamheid en vastgoedstrategie: hoe maak je verbinding? (interview met Gertjan Wolleswinkel)Luister  

Hoe koppel je als corporatie de duurzaamheidsopgave aan je vastgoedstrategie? Gertjan Wolleswinkel, adviseur woningcorporaties bij adviesbureau Over Morgen, is hier samen met corporaties dagelijks mee bezig. Ritske Dankert van De Corporatiestrateeg ging met hem in gesprek. Meer lezen? https://corpo…

Een hoopvol jaar: volkshuisvesting in 2021 (interview met Bram Klouwen)Luister  

2021 is een hoopvol jaar als het gaat om volkshuisvesting. Zo denkt Companen, adviesbureau voor woningmarkt en leefomgeving er in ieder geval over. Ritske Dankert van de Corporatiestrateeg sprak met algemeen directeur Bram Klouwen over hun onlangs gepubliceerde trends voor woningmarkt en leefomgevin…

De strategische kop op je huurbeleidLuister  

Waarom zou je als corporatie willen nadenken over een strategische kop bovenop je huurbeleid? In dit artikel leg ik je uit waarom je die strategische kop als corporatie nodig hebt. Meer lezen? https://corporatiestrateeg.nl/de-strategische-kop-op-je-huurbeleid/

Hoe inkomensprognoses de betaalbaarheid van het wonen uithollenLuister  

In veel woningmarktonderzoek is te zien dat er te optimistisch gedacht wordt over de inkomensontwikkeling op de lange termijn. Zowel in goede als in slechte tijden lijken we wel geprogrammeerd om te positief te denken. Mijn stelling is dat deze optimistische inkomensprognoses de betaalbaarheid van …

Wat als jouw bestuur en management geen heldere kaders geven voor beleid?Luister  

Stel: je bent beleidsmaker. En jouw bestuur of management definieert geen heldere kaders. Wat moet je dan doen? Je leest het in dit artikel. Of het nu gaat om je huurbeleid, portefeuillestrategie of onderhouds- en kwaliteitsbeleid… Als je geen heldere kaders hebt, dan is de grote vraag: waar begi…

Hoe check je of de prognose voor je werkgebied klopt?Luister  

Bevolkingsprognoses zijn onmisbaar bij het opstellen van corporatiebeleid. In dit artikel lees je hoe je erachter komt of de bevolkings- en huishoudensprognoses voor jouw werkgebied realistisch zijn. Meer lezen? https://corporatiestrateeg.nl/klopt-de-bevolkingsprognose-voor-jouw-werkgebied/

Waarom 1 corporatie per gemeente niet genoeg isLuister  

Als er meerdere corporaties in dezelfde gemeente werkzaam zijn, hoor je al snel stemmen opgaan om deze corporaties te laten fuseren. Dat is begrijpelijk vanuit het idee dat er dan 1 aanspreekpunt is voor bijvoorbeeld de gemeente. Vanuit corporaties wordt bovendien gedacht dat er dan voldoende teg…

Waarom winst of verlies niets zegt over de financiële gezondheid van de corporatieLuister  

Waarom maken corporaties winst of juist verlies? Daar bestaat veel discussie over. Als er veel winst wordt gemaakt, wordt er al gauw geroepen dat corporaties niet sociaal zouden zijn. En als er verlies is: waarom gaat die corporatie dan niet gewoon failliet? Meer lezen? https://corporatiestrateeg.n…

Ontwikkel een leefbaarheidsstrategie in 4 stappenLuister  

In deze podcast hoor je welke stappen je als corporatie kunt zetten om op wijkniveau een heldere strategie op het gebied van leefbaarheid te ontwikkelen. Het opstellen van een leefbaarheidsstrategie heeft tot doel om de leefbaarheid in een gebied te verbeteren. De kern daarvan is vaak dat je dat sa…

Koers bepalen als corporatie, hoe doe je dat?Luister  

Hoe bepaal je als corporatie je koers? De koersdiscussie wordt vaak expliciet gevoerd in de aanloop van het schrijven van je nieuwe ondernemingsplan. Koersdiscussies kunnen allerlei kanten op gaan. Daardoor gaat zo’n discussie over álles, en (omdat je geen prioriteiten stelt) misschien ook wel o…

Is asset management bij kleine corporaties overbodig?Luister  

Medewerkers van kleinere corporaties geven regelmatig aan dat het professioneel inrichten van asset management bij hen niet nodig is. Want zij weten ten slotte alles wel over hun voorraad. Alles dan nog een keer op papier vastleggen zou daarom overbodig zijn. Maar klopt dat wel? Weet je écht al…

Hoe betrek je 3 typen huurders bij het corporatiewerk?Luister  

Een aantal jaren geleden heeft Vincent Gruis, hoogleraar Housing Management aan de TU Delft, een driedeling van huurders geïntroduceerd. Deze komt volgens mij veel te weinig terug in het debat over hoe je als corporatie met huurders omgaat. In deze podcast leg ik je uit hoe je de verschillende huu…

Portefeuillestrategie tussen wens en haalbaarheid (in gesprek met WSW)Luister  

Risicomanagement: dat is de kerntaak van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Hoe gebruikt WSW de portefeuillestrategie van corporaties om inzicht te krijgen in de risico’s binnen de corporatiesector? Ritske Dankert van De Corporatiestrateeg sprak hierover met Lotte Kolsteeg, accountmanager…

Portefeuille- en assetmanagement: een zaak van lange ademLuister  

Ook in 2020 hebben we vanuit De Corporatiestrateeg weer onderzoek gedaan naar het portefeuille- en assetmanagement van corporaties. In deze podcast bespreek ik de resultaten met je. Meer lezen? https://corporatiestrateeg.nl/ontwikkeling-portefeuille-en-asset-management-is-een-zaak-van-lange-adem-on…

Breng je maatschappelijk rendement beter in beeld!Luister  

Het is ook voor jou corporatie cruciaal om je maatschappelijk rendement véél beter in beeld te brengen. Misschien denk je dat jouw corporatie het maatschappelijk rendement al goed in beeld heeft. Maar over het algemeen kan en moet het in de sector nog veel beter. Meer lezen? https://corporaties…

Innovatie is hard nodig om de corporatiesector op de been te houdenLuister  

Innovatie: we hebben het er allemaal over. Maar om de corporatiesector op de been te houden is er méér nodig dan alleen praten over innovatie. Wat je daar als corporatie aan kunt doen hoor je in deze podcast. Meer lezen? https://corporatiestrateeg.nl/innovatie-is-hard-nodig-om-de-corporatiesector…

Fuseren voor corporaties: ja of nee?Luister  

Regelmatig stelt een corporatie mij de vraag: fuseren of niet? Wat zijn de voor- en nadelen van een fusie? Het lijkt soms heel logisch om als corporatie te fuseren. Omdat je (te) klein bent, bijvoorbeeld. Of omdat er twee vergelijkbare corperaties in hetzelfde werkgebied actief zijn. Meer lezen? h…

Geld uitgeven en proactief financieel sturenLuister  

Corporaties geven elke dag veel geld uit. Alleen al daarom is het belangrijk dat je weet wat iets kost. Als je werkt aan huurbeleid, verduurzaming of vastgoedsturing wil je echter niet alleen maar weten wat iets kost, maar ook waar je geld maatschappelijk het meeste oplevert. Meer lezen? https://co…

Waarom wijkplannen (weer) onmisbaar zijn voor corporatiesLuister  

Wijkplannen bij corporaties zijn terug van weggeweest. Jaren geleden, toen de nieuwe Woningwet werd geïntroduceerd, leek het alsof corporaties zich alleen nog maar met de woning zelf mochten bezighouden. En dus niet meer met de woonomgeving en de bredere wijkontwikkeling. Maar de laatste jaren is …

Wat zijn de effecten van de economische crisis op je portefeuillesturing?Luister  

Als corporatie leg je in de portefeuillesturing vast welke keuzes je maakt ten aanzien van je woningportefeuille. Veel corporaties worstelen momenteel met de vraag: welke impact gaat de komende economische crisis hebben op de portefeuillesturing? In dit artikel ga ik in op de impact die de economi…

Hoe kwetsbaar is de vastgoedsturing van jouw corporatie?Luister  

Uit ons onderzoek over de stand van portefeuille- en assetmanagement blijkt dat meer dan twee derde van de corporaties het stabiel houden van hun vastgoedsturing niet goed voor elkaar heeft. Zij zijn daardoor kwetsbaar. Vertrekt er bijvoorbeeld een medewerker, dan valt meteen het hele kaartenhuis v…

De impact van de coronacrisis doorgronden met scenario’sLuister  

Hoe maak je als corporatie scenario’s in een tijd waar je elke dag door de actualiteit wordt ingehaald? Ritske Dankert van De Corporatiestrateeg sprak met Isabel Mandour en Anna Wildeboer van Ortec Finance over hoe woningcorporaties het ontwikkelen van scenario’s het beste kunnen aanpakken. Me…

Wat speelt er echt in je werkgebied?Luister  

Hoe krijg je meer inzicht in de kenmerken, de behoeften en de wensen van de mensen die in jouw werkgebied wonen? Of daar op zoek zijn naar een woning. Maar ook: hoe krijg je meer inzicht in je vastgoed? En wat zijn de kenmerken van allerlei andere zaken die in jouw werkgebied spelen of aanwezig zijn…

Peter Boelhouwer (TU Delft) over onbehagen, corona en de woningmarkt.Luister  

Vanmiddag sprak ik tijdens een live uitzending met Peter Boelhouwer (hoogleraar Woningmarkt aan de TU Delft). Voor een online publiek van corporaties hadden we het over het onbehagen op de woningmarkt en welke maatregelen nodig zijn op het gebied van onder meer de woningbouwproductie, betaalbaarheid…

Betere maatregelen voor betaalbaar wonenLuister  

Corporaties vinden betaalbaarheid belangrijk. Maar wat mij betreft kunnen de meeste corporaties er nog veel meer in de praktijk aan doen. Alleen een gematigd huurbeleid en een goed incassoproces is niet voldoende. Hoe kun je daadwerkelijk betaalbaarheidsproblemen aanpakken en betaalrisico’s uitba…

‘Ingrijpen in de woningmarkt is hard noodzakelijk’ (interview met Bram Klouwen)Luister  

Er is een hevige woningmarktcrisis en er moet nu ingegrepen worden. Dat vindt Bram Klouwen, algemeen directeur bij Companen, adviesbureau voor woningmarkt en leefomgeving. Ritske Dankert van De Corporatiestrateeg sprak met Bram over hoe overheid en corporaties in 2020 kunnen werken aan een grotere b…

Waarom time management bij corporaties niet werktLuister  

“Kan ik even iets met je afstemmen?” Je collega kijkt je hoopvol aan. Je bent op dat moment eigenlijk gefocust op ander werk, maar je stemt in. Het gaat tenslotte om slechts een paar minuten. Een herkenbaar dilemma? Het heeft alles te maken met het goed inrichten van timemanagement in de organi…

Leefbaarheid vraagt om maatwerk voor kwetsbare huurders (interview met RIGO)Luister  

In 2018 publiceerde RIGO het rapport ‘Veerkracht in corporatiebezit’, over de instroom van kwetsbare doelgroepen en de ontwikkeling van de leefbaarheid in het corporatiebezit. RIGO is daarnaast betrokken bij corporaties die actief werken aan de leefbaarheid in wijken en buurten. Welke instrumen…

Minder samenleven, minder zelfredzaamheid: hoe gaat Stadgenoot daarmee om? (interview)Luister  

Als je als corporatie werk wil maken van participatie en leefbaarheid, dan begint dat bij het kennen van je huurders en een analyse van de omgeving waarin zij leven. Weten we met welke vraagstukken bewoners zitten? En wat is de invloed van de veranderende samenleving? Een interview met Marien de Lan…

Armoede interventies: hoe geld gelukkig maakt (interview)Luister  

Als corporatie heb je te maken met een groep huurders met weinig geld. Welke interventies kun je hier als corporatie in doen? Reden om hierover in gesprek te gaan met Roeland van Geuns, lector Armoede Interventies aan de Hogeschool van Amsterdam. Meer lezen? https://corporatiestrateeg.nl/armoede-in…

Hoe breng je de betaalbaarheid van het wonen voor jouw huurders in beeld?Luister  

Betaalbaar wonen is voor heel veel corporaties de nummer 1 reden om in hun werkgebied actief te zijn. Zij willen in kwalitatief goede huisvesting voorzien voor mensen met een kleine portemonnee. Alleen, hoe kun je die betaalbaarheid op een goede manier garanderen? En hoe weet je of je dat optimaal d…

Maatschappelijke vermogensinzet sturen met de watervalLuister  

De waterval van marktwaarde naar beleidswaarde: wat is dat? En belangrijker nog: hoe kun je daarmee sturen op de maatschappelijke resultaten die je als corporatie gaat boeken? Daarover meer in deze podcast. Meer lezen? https://corporatiestrateeg.nl/maatschappelijke-vermogensinzet-sturen-met-de-wate…

'Kwetsbare huurders zijn geen uitzondering meer' (interview met BrabantWonen)Luister  

Door de participatiesamenleving wordt er steeds meer van de burger gevraagd. Terwijl de veerkracht van wijken afneemt. Hoe gaat BrabantWonen om met dit spanningsveld? In hoeverre nemen zij verantwoordelijkheid voor kwetsbare huurders? Bestuurder Harrie Windmüller geeft antwoord in gesprek met Ritsk…

Cyclisch ontwikkelen van je strategieLuister  

Alles heeft met alles te maken. Een waarheid als een koe, maar het is ook een valkuil. Veel corporaties lopen met deze benadering vast als ze bezig zijn met strategievorming. Ik zie beleidsmakers dan teveel inzoomen en zo blijf je hangen in de analysefase. Meer lezen? https://corporatiestrateeg.nl/…

Feit of fictie: alleen kleine corporaties kunnen dicht bij huurders staanLuister  

Dicht bij de huurders staan is niet weggelegd voor grotere corporaties, is de gangbare gedachte. Maar is dat wel zo? Ik durf te beweren dat ook grotere corporaties feeling kunnen houden met de mensen voor wie ze allemaal het doen. Wat kunnen grote corporaties leren van kleine? Meer lezen? https://c…

Beslissen over woningen: de rol van de asset manager(interview met Mooiland)Luister  

Met een woningportefeuille bestaande uit 26.000 woningen, verspreid over heel Nederland, is het voor woningcorporatie Mooiland een ingewikkelde taak om heldere keuzes te maken binnen het asset management. Uit het jaarlijkse onderzoek van De Corporatiestrateeg over de ontwikkeling van portefeuille-…

Mijn teleurstelling over portefeuille- en assetmanagementLuister  

In deze podcast vertel ik je over mijn teleurstelling toen ik de resultaten van ons onderzoek over portefeuille- en assetmanagement zag. Meer over de onderzoeksresultaten lees je op: https://corporatiestrateeg.nl/ontwikkeling-portefeuille-en-asset-management-stagneert-onderzoek-2019/

Inrichting van asset management: 4 stappen voor woningcorporatiesLuister  

Hoe kun je het asset management bij jouw woningcorporatie het beste inrichten? In dit artikel vier stappen die je kunt doorlopen om het asset management (opnieuw) in de organisatie van jouw corporatie in te bedden. Meer lezen? https://corporatiestrateeg.nl/asset-management-inrichten-4-stappen-voor-…

Soepel door je taken en het leven: 5 tips om beter met je tijd om te gaanLuister  

Werk jij vaak over? Of ben je snel afgeleid? In deze podcast deel ik tips die helpen bij het effectiever indelen van je tijd. Meer lezen? https://corporatiestrateeg.nl/soepel-door-je-taken-en-het-leven-5-tips-om-beter-met-je-tijd-om-te-gaan/

Theorie en praktijk van de energieopgave (interview met Henk Visscher, TU Delft)Luister  

Meer lezen? https://corporatiestrateeg.nl/theorie-en-praktijk-van-de-energieopgave-interview-met-henk-visscher-tu-delft/

Innovaties in duurzaamheid en kwaliteit van corporatiewoningen de aanpak van Mitros podcastLuister  

Als woningcorporatie met bijna 30.000 woningen voert Mitros jaarlijks honderden renovaties uit. Ze dagen de markt uit om met oplossingen te komen, zodat deze renovaties sneller, goedkoper én duurzamer kunnen worden uitgevoerd. Gerdi Berkers, projectleider voor innovatietrajecten bij Mitros, ging hi…

Peter Van Os over de toekomst van portefeuillesturing (interview)Luister  

Peter van Os, partner bij RIGO, ging in gesprek met Ritske Dankert van de Corporatiestrateeg over de toekomst van het portefeuille- en asset management. Peter van Os richt zijn onderzoeks- en advieswerkzaamheden bij RIGO voornamelijk op de financiële en volkshuisvestelijke vraagstukken in de corpor…

Dit komt WSW je vragen over je portefeuillestrategie en duurzaamheidLuister  

Hebben corporaties nu wel of niet voldoende vermogen voor opgaven zoals verduurzaming? En welke vragen kun je als corporatie van WSW verwachten over je portefeuillestrategie? Hierover ging Ritske Dankert van De Corporatiestrateeg in gesprek met Lotte Kolsteeg, accountmanager bij het Waarborgfonds So…

Hoe bepaal je de kosten voor je mutatieonderhoud?Luister  

Regelmatig zijn er vragen vanuit corporaties over het mutatieonderhoud aan hun woningen. De aanleiding is meestal dat de kosten voor het mutatieonderhoud oplopen. En dat de feitelijke realisatie niet in de pas loopt met de begroting. Dat is ook vaak de aanleiding voor interne en externe toezichtho…

Big data gebruiken in je portefeuille- en asset managementLuister  

Big data is nog altijd een hele hippe term. De toepassing ervan is bij corporaties nog minimaal. Veel corporaties weten nog niet precies wat ze ermee aan moeten. Hoe kun je big data gebruiken in je portefeuille- en asset management? Meer lezen? https://corporatiestrateeg.nl/big-data-gebruiken-in-je…

Hoe voorkom je een slapende huurdersorganisatie?Luister  

Veel corporaties worstelen met een ‘slapende’ huurdersorganisatie, of een huurdersorganisatie die niet alle huurdersgroepen vertegenwoordigt. Hoe kun je als corporatie een huurdersorganisatie faciliteren om actiever te worden? Meer lezen? https://corporatiestrateeg.nl/hoe-voorkom-je-een-slapend…

Scenarioplanning voor je portefeuillestrategie: 4 stappenLuister  

Elk jaar zijn er weer nieuwe bevolkingsprognoses, nieuwe economische voorspellingen en nieuwe regels die voor de corporatiesector van belang zijn. Dat betekent dat de portefeuillestrategie daar ook ieder jaar op aangepast moet worden. Maar hoe voorkom je dat je een zigzagbeleid gaat voeren? Hoe hou…

Vastgoedsturing als input voor de meerjarenbegrotingLuister  

Het bedenken van mooie plannen voor je portefeuille- en asset management is een belangrijke taak. Maar, zorgen dat deze plannen ook daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden is misschien nog wel een crucialer onderdeel. Hoe zorg je ervoor dat de plannen uit je portefeuille- en asset management, ook daa…

Vier manieren om als corporatie om te gaan met verwarde personen en andere zorgvragersLuister  

Hoe kun je als corporatie kunt omgaan met verwarde personen en andere mensen die zorg nodig hebben? Het is een vraag die op dit moment erg actueel is bij corporaties. Zeker in het sociaal beheer, maar ook als het gaat om discussies rondom een nieuw ondernemingsplan. Meer lezen? https://corporaties…

Zet betaalbaarheid op nummer 1 (interview met Bram Klouwen)Luister  

Zorgen voor betaalbare woningen is de nummer 1 bestaansreden voor woningcorporaties. Bram Klouwen (algemeen directeur van Companen) is in zijn dagelijks werk dagelijks met het thema betaalbaarheid bezig, bij gemeenten en woningcorporaties. Hij werkt onder meer aan woonvisies, ondernemingsbeleid, st…

Flexibel huurbeleid voor betaalbaar wonen (interview met Vidomes)Luister  

Maarten Vos van Vidomes ging in gesprek met Ritske Dankert van De Corporatiestrateeg over de strategie van Vidomes om met beperkte middelen toch te zorgen voor betaalbare huurwoningen voor de huurders die dit het hardste nodig hebben. Vidomes is actief in o.a. Zoetermeer, Delft en Rijswijk. Ontdek i…

Peter Boelhouwer (TU Delft) over de betaalbaarheid van het wonenLuister  

Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft, ging in gesprek met Ritske Dankert van De Corporatiestrateeg over de betaalbaarheid van het wonen. Boelhouwer ziet dat met name mensen uit de lagere en midden inkomensgroepen steeds meer moeite hebben met het vinden van een betaalbare woning.…

Wat verdien je aan een complex (En waarom je dat als corporatie wilt weten)Luister  

Tijdens een van mijn eerste projecten ooit in de corporatiesector leerde ik dat corporaties weinig zicht hadden op de financiële stromen op complexniveau. En eigenlijk is dat vandaag de dag nog niet veel anders geworden. Ondanks alle discussies over asset management en marktwaardering. Toch is het …

Hoe maak je een maatschappelijk afwegingskader voor je vermogensinzet?Luister  

Jaarlijks wordt het sectorbeeld woningcorporaties aan de Tweede Kamer gepresenteerd. In dit rapport wordt de financiële situatie van de corporatiesector weergegeven. Ieder jaar is het sectorbeeld weer reden voor discussie over het vermogen van de corporatiesector. Mede daarom is dan ook belangri…

Op zoek naar de onontdekte beleidsinformatie van je corporatieLuister  

Als corporatie beschik je over heel veel data. Toch wordt deze vaak onvoldoende gebruikt voor het maken van beleid. Of het nu gaat om portfolio- & asset management, huurbeleid, onderhoudsbeleid of ander facetbeleid; er wordt niet of nauwelijks gebruik gemaakt van de beschikbare data. Dat kan gebeur…

Wonen, zorg en welzijn: gescheiden werelden of integrale aanpak?Luister  

Caroline Hezemans van De Corporatiestrateeg ging in gesprek met Hassan Najja, directeur bestuurder bij SOR. Dit is een woningcorporatie in de regio Rotterdam die zich richt op seniorenhuisvesting. Ze hadden het over de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van seniorenhuisvesting en hoe je oude…

Pragmatisch ontwikkelen van een netwerkorganisatie (interview met Marinus Kempe)Luister  

Op 22 november 2018 vindt het seminar De Corporatie als Netwerkorganisatie plaats, georganiseerd door de Corporatiestrateeg. Directeur-bestuurder bij Woonstichting De Kernen Marinus Kempe, is spreker op dit seminar. Hij ging alvast met Romana Sijakovic in gesprek over hoe een corporatie zich tot net…

Hoe de corporatiesector politiek irrelevant is geworden (en hoe dat anders kan)Luister  

Het is inmiddels geen nieuws meer dat woningcorporaties weinig vrienden hebben in politiek Den Haag. Voor een groot deel komt dit door de schandalen die de afgelopen 10 jaar hebben plaatsgevonden. Maar er is meer aan de hand. En dat heeft te maken met het doel dat veel corporaties nastreven. Meer…

Waarom je vastgoedsturing niet functioneertLuister  

Bij veel corporaties functioneert de vastgoedsturing niet zoals ze dat graag zouden willen. Waarom lukt het maar niet om de vastgoedsturing bij jouw corporatie echt goed verankerd te krijgen (en te houden)? Meer lezen? https://corporatiestrateeg.nl/waarom-je-vastgoedsturing-niet-functioneert/

Hoe asset management een feestje van de hele corporatie wordt (duo-interview met Mitros)Luister  

Op 1 mei 2017 startte woningcorporatie Mitros met asset management. Binnen nog geen jaar heeft een compleet nieuw team het asset management een flinke boost gegeven. De corporatie heeft op complexniveau begrotingen uitgewerkt, om zo snel inzichtelijk te krijgen welke complexen het beste financiële …

“Gebrekkige data geen excuus om vastgoedsturing links te laten liggen.” [interview met Alex Moret]Luister  

Met vastgoedsturing bepaal je het beleid over je vastgoed op strategisch en tactisch niveau. Hoe moet de woningvoorraad er in de toekomst uit zien? Een belangrijke vraag waar corporaties zich vandaag de dag mee bezig houden. Woonstad Rotterdam is een corporatie waar portefeuillemanagement en vastgo…

Corporatie: stop met formele procedures (interview met Jan van der Moolen)Luister  

Corporaties zijn gebonden aan veel regels en procedures. Juist bij samenwerkingen met andere partijen kunnen die nog weleens in de weg staan. Dus moeten we die formele procedures niet eens over de schutting gooien? Om zo weer meer te gaan denken vanuit de menselijke kant en elkaar direct aan te spre…

“Het gaat om het ongedaan maken van grenzen tussen organisaties.” (Interview met Mohamed Acharki)Luister  

Als corporatie heb je niet alleen te maken met je huurders. Ook andere partijen, zoals overheden en zorginstellingen, zijn belangrijke stakeholders. Of samenwerkingspartners, zoals Mohamed Acharki ze liever noemt. Meer lezen? https://corporatiestrateeg.nl/het-ongedaan-maken-van-grenzen-tussen-organ…

Position paper voor de visitatie: hoe maak je die?Luister  

Elke corporatie is verplicht om elke vier jaar een maatschappelijke visitatie te ondergaan. Als startpunt hiervoor maak je een position paper. Hoe pak je dat aan? Welke onderwerpen komen aan bod? En hoe kun je de position paper ook gebruiken voor je ondernemingsplan en voor het op de agenda zetten v…

De ‘”derde succesfactor” van verduurzaming (interview met Anke van Hal)Luister  

Corporaties richten zich bij verduurzaming vaak op de technische en de financiële kant. Volgens Anke van Hal, professor Sustainable Building & Development aan de Nyenrode Business Universiteit, is er nog een derde belangrijke, maar vaak onderbelichte, factor in het spel: de menselijke factor. Wiet…

Verduurzamen in aardbevings- en krimpgebied: interview met Woongroep MarenlandLuister  

Gerke Brouwer is directeur-bestuurder bij Woongroep Marenland in Appingedam en spreker bij het seminar Duurzaamheid op 7 juni. Hij maakt van dichtbij mee wat de aardbevingsproblematiek doet met mensen in het werkgebied van zijn corporatie. Daarnaast is er in het werkgebied sprake van demografische k…

Wonen en Zorg: de optimale aanpak voor corporatiesLuister  

Corporaties hebben vaak te maken met bijzondere doelgroepen, denk aan rolstoelgebruikers of mensen met dementie. Voor deze doelgroepen zijn soms specifieke aanpassingen aan woningen nodig of is het van belang dat bepaalde faciliteiten in de buurt beschikbaar zijn. Hoe ga je daar als corporatie mee …

Drie tips voor een inspirerende vakantie (voor corporatiemedewerkers)Luister  

Als beleidsmedewerker bij een corporatie ga je vroeg of laat een keer op vakantie. Kun je je werk echt niet missen tijdens je vakantie? Met deze tips kom je (zelfs als workaholic ;-)) je vakantie wel door. Meer lezen? https://corporatiestrateeg.nl/drie-tips-voor-een-inspirerende-vakantie/

Vastgoedsturing als input voor je meerjarenbegrotingLuister  

Het bedenken van mooie plannen voor je portefeuille- en asset management is een belangrijke taak. Maar, zorgen dat deze plannen ook daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden is misschien nog wel een crucialer onderdeel. Je wilt immers graag dat je vastgoedsturing meer is dan alleen een papieren tijger. …

Wat verdien je aan een complex? (en waarom je dat als corporatie wilt weten)Luister  

Tijdens een van mijn eerste projecten ooit in de corporatiesector leerde ik dat corporaties weinig zicht hadden op de financiële stromen op complexniveau. En eigenlijk is dat vandaag de dag nog niet veel anders geworden. Ondanks alle discussies over asset management en marktwaardering. Toch is het …

Dyon Noy: “CO2-neutraal bij woningcorporaties verdraagt geen gehobby”Luister  

Dyon Noy is oprichter en directeur van adviesbureau Atriensis. Samen met 100 collega’s werkt hij dagelijks aan duurzaamheidsvraagstukken van corporaties. Wietske Duzijn van de Corporatiestrateeg interviewde Dyon over de financiële ruimte van corporaties om te investeren in verduurzaming. Ze spr…

Drie tips voor een duurzame corporatie (interview met Thuisvester)Luister  

Thuisvester is een woningcorporatie actief in Midden- en West-Brabant. Duurzaamheid staat hoog op de agenda bij Thuisvester. Niet voor niets wordt de corporatie gezien als een van de voorlopers op het gebied van duurzaamheid. Pierre Hobbelen is een van de directeur-bestuurders bij deze woningcorpora…

Betaalbaarheid en financieel rendement:(hoe)gaat dat samen? (interview met Ruben Karel)Luister  

Betaalbaar wonen, hoe werk je daar als asset manager aan? Wietske Duzijn van De Corporatiestrateeg sprak hierover met Ruben Karel, asset manager bij Stadlander. Het interview gaat over de invulling van de betaalbaarheid van het wonen binnen het asset management bij Stadlander en over het spannings…

Johan Conijn over de betaalbaarheid van het wonen en de beperkte mogelijkheden van woningcorporatiesLuister  

Wietske Duzijn van De Corporatiestrateeg gaat in gesprek met Johan Conijn. Hij is bijzonder hoogleraar Woningmarkt aan de UvA en directeur van Ortec Finance. Johan Conijn werkte eerder mee aan onderzoek over betaalrisico’s van huurders van het Planbureau voor de Leefomgeving. En voor het ministeri…

Betaalbaar wonen mogelijk maken: de aanpak van Actium (interview met Elles Dost)Luister  

Wietske Duzijn van De Corporatiestrateeg sprak met Elles Dost van woningcorporatie Actium over betaalbaarheid. Welke visie heeft Elles op betaalbaarheid? Hoe geeft Actium hier invulling aan? En welke tips heeft Elles voor woningcorporaties die hierin zoekende zijn? Elles Dost is sinds 5½ jaar dire…

Individueel maatwerk zorgt voor betaalbaar wonen (interview met Bert Moormann van Domesta)Luister  

Hoe kun je je woningen betaalbaar houden voor huurders die de huur eigenlijk niet kunnen betalen? Hierover sprak Wietske Duzijn van De Corporatiestrateeg met Bert Moormann. Bert is directeur Wonen en directievoorzitter bij Domesta. Hij is daarmee verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met …

Wat moet er in een strategisch voorraadbeleid zitten wil het goed werken?Luister  

Het doel van strategisch voorraadbeleid is om de huidige en toekomstige woningvoorraad zo goed mogelijk te laten aansluiten op de doelgroep van de corporatie. Een goed voorraadbeleidsplan bevat een aantal elementen: • Verbinding met en tussen je facetbeleid • Input vanuit Woonvisie en ondernemin…

Samenwerken aan onrendabel vastgoed (interview met Gianni Pollarini)Luister  

In deze podcast gaat mijn collega Wietske Duzijn in gesprek met Gianni Pollarini. Gianni heeft jarenlange ervaring met onderwijs- en welzijnsvastgoed. Corporaties kunnen veel leren van de ervaring die Gianni opdeed in deze voor corporaties vaak onbekende sector. Meer lezen? https://corporatiestrat…

De glazen bol van vastgoedsturingLuister  

Er zijn allerlei ontwikkelingen gaande die mogelijk invloed hebben op de richting van je vastgoedsturing. Denk hierbij aan extramuralisering, scheefwoners of vergrijzing. Het is onhaalbaar om alle mogelijke scenario's in je vastgoedsturing te verwerken. Hoe kun je het beste met toekomstige ontwikk…

Waarom zou je als corporatie je kosten vergelijken met andere corporaties?Luister  

De bedrijfslasten zijn een hot item in de corporatiesector. De overheid en de maatschappij kijken mee of corporaties hun geld wel doelmatig uitgeven. Veel corporaties zijn daarom bezig met het verlagen van hun bedrijfslasten. Benchmarken is een manier om te bepalen waar de bedrijfslasten omlaag kun…

Margriet Drijver over corporaties als netwerkorganisatiesLuister  

In deze podcast hoor je deel 2 van het interview met Margriet Drijver. In deel 1 ging het over ketensamenwerking en regisserend opdrachtgeverschap. In deel 2 hoor je meer over de visie van Margriet op de corporatie als netwerkorganisatie en de disciplinerende rol van de Woningwet. Meer lezen? https…

Aad Verkade over kleine corporaties, huurders en de WoningwetLuister  

Enige tijd geleden beet Vincent Gruis het spits af van deze interviewserie. Deze keer was ik in Noordwijkerhout voor een interview met Aad Verkade, directeur-bestuurder van woningstichting Sint Antonius van Padua. We hadden het onder meer over de focus op huurders, het ontstaan van het onderhoudsf…

Margriet Drijver over ketensamenwerking en meerLuister  

In Utrecht sprak ik met Margriet Drijver over ketensamenwerking en regisserend opdrachtgeverschap bij woningcorporaties. In het begin van haar carrière was Margriet Drijver even leerling-verpleegkundige en was zij de eerste vrouwelijke conducteur bij de NS. Sinds 1986 vervult ze diverse managers- e…

Wat is het belang van je marktaandeel bij vastgoedsturing?Luister  

Een van de eerste dingen die je doet in je vastgoedsturing is bepalen hoe groot je woningvoorraad over tien tot twintig jaar moet zijn. Hierbij is het van belang om als corporatie te kijken naar de ontwikkeling van je marktaandeel in je werkgebied. De ontwikkeling van je marktaandeel is afhankelijk…

Moet je elk jaar je vastgoedsturing actualiseren?Luister  

Is het nodig om elk jaar je vastgoedsturing te actualiseren? Het is een vraag die ik regelmatig krijg. In het verleden waren corporaties gewend om het strategisch voorraadbeleid één keer in de vier jaar te actualiseren. Ik ben er echter een groot voorstander van om elk jaar in een jaarcyclus het …

Hebben kleine woningcorporaties nog bestaansrecht?Luister  

Er bestaat onder kleine corporaties veel twijfel of ze op de langere termijn nog zelfstandig kunnen doorgaan. Veel kleine corporaties fuseren. Dit is mede het resultaat van de nieuwe Woningwet. Aan de ene kant zijn er in deze wet een aantal regels opgenomen die de politieke weerstand tegen fusies …

Huurdersorganisatie oprichten: hoe ondersteun je dat als woningcorporatie?Luister  

Het is voor een corporatie steeds belangrijker een goede huurdersorganisatie te hebben die echt tegenkracht kan bieden. Dit is niet alleen van belang om als corporatie beter te worden, maar ook omdat het wettelijk verplicht is met huurders te overleggen over corporatiebeleid en prestatieafspraken. …

De Beleidsachtbaan of het OTB procesmodel gebruiken?Luister  

Voor de opzet van vastgoedsturing bestaan verschillende methodes. Zo heeft het OTB een procesmodel ontwikkeld en beschreef Peter van Os de beleidsachtbaan. Welk model is nu het beste? Meer lezen? https://corporatiestrateeg.nl/beleidsachtbaan-of-otb-procesmodel/

Vincent Gruis over duurzaamheid, digitalisering en meerLuister  

Onlangs was ik in Delft om Vincent Gruis te interviewen. Vincent is hoogleraar Housing Management aan de TU Delft. We hadden het onder andere over duurzaamheid, digitalisering en de circulaire economie. Maar ook over de implementatie van de woningwet en de noodzaak voor meer experimenteerruimte voor…

Is asset management een onderdeel van je strategisch voorraadbeleid?Luister  

Strategisch voorraadbeleid bevat zowel de strategische als de tactische doelen voor de woningvoorraad van een corporatie. In de praktijk gaat het echter vaak alleen over het tactische niveau. Hierbij wordt dan vooral vanuit de volkshuisvesting en de techniek naar de woningen gekeken. Het financiële…

Wat als vastgoedsturing niet op de werkvloer terecht komt?Luister  

Veel corporaties worstelen met het soepel uitvoeren van hun vastgoedsturing. Het managementteam is verantwoordelijk voor het verankeren van vastgoedsturing binnen een corporatie. Soms worden de plannen niet goed vertaald naar het operationele niveau. Er is dan wel beleid, maar de mensen op de werkvl…

Hoe bepaal je je gewenste financieel rendement op complexniveau?Luister  

Onlangs kreeg ik van een corporatie de vraag: langs welke meetlat leg je je feitelijke financieel rendement wanneer je jezelf als corporatie wil uitdagen om het financieel rendement te verbeteren? Met andere woorden: hoe bepaal je je gewenste financieel rendement op complexniveau? Meer lezen? https…

Wat doe je als eerste in je nieuwe baan als beleidsmedewerker?Luister  

Stel, je bent nieuw bij een corporatie: wat pak je als beleidsmedewerker als eerste aan in je nieuwe functie? Er liggen ongetwijfeld een stapel dossiers op je te wachten. Maar daarnaast kun je nog een aantal andere belangrijke dingen doen. Meer lezen? https://corporatiestrateeg.nl/corporatiebeleid/…

Waarom zou je beginnen aan asset management?Luister  

Als ik met corporaties praat over asset management, merk ik dat er nog steeds behoorlijk wat weerstand is tegen het invoeren van asset management. Met name weerstand tegen het vanuit financieel rendement kijken naar je woningcomplexen. Is die weerstand terecht, of juist niet? Meer lezen? https://co…

Solliciteren bij een woningcorporatie: 3 tipsLuister  

Solliciteer je bij een corporatie? Bij voorbeeld op een functie als manager, stafmedewerker (bijvoorbeeld als beleids-, communicatie- of HRM-medewerker) of directeur-bestuurder? Dan heb ik drie tips om ervoor te zorgen dat je de baan ook echt gaat krijgen. Meer lezen? https://corporatiestrateeg.nl/…

Permanente educatie nuttig invullen: 3 tipsLuister  

Ben je het zat om verplicht naar het zoveelste congres te moeten gaan, alleen voor de PE-punten? Sinds enige tijd zijn ook bestuurders en toezichthouders binnen de corporatiesector verplicht een aantal PE-punten per jaar te halen. Om deze punten te kunnen leveren is er een wildgroei van trainingen …

Integraal kijken met asset managementLuister  

Wat is de essentie van asset management? Dat is een belangrijke vraag die je jezelf als corporatie moet stellen wanneer je aan de slag gaat met asset management. Meer lezen? https://corporatiestrateeg.nl/integraal-kijken-asset-management/

Hoe breng je de kostenstructuur van je corporatie in beeld?Luister  

De bedrijfslasten van je corporatie. Er is veel discussie over. Maar hoe breng je de bedrijfslasten zo in beeld dat je gericht actie kunt ondernemen wanneer je teveel uitgeeft? Meer lezen? https://corporatiestrateeg.nl/kostenstructuur-in-beeld/

Ben jij een steenfluisteraar?Luister  

Een tijdje geleden sprak ik met een beleidsmedewerker van een corporatie over hun wensportefeuille. Op een gegeven moment hadden we het over de manier waarop je keuzes maakt over je vastgoed. Is daarbij de technische staat doorslaggevend? Of kijk je vooral naar de ontwikkeling van je doelgroep en fi…

Bevolkingsprognoses: welke kies je voor je beleid?Luister  

Een belangrijk element in de onderbouwing van je ondernemingsplan, vastgoedsturing en ander corporatiebeleid is de demografische ontwikkeling in je werkgebied. Hoe de demografische ontwikkeling zich zal voordoen bepaalt immers grotendeels de toekomstige omvang en samenstelling van je doelgroep. Er …

Van strategisch voorraadbeleid naar asset management: waarom?Luister  

Strategisch voorraadbeleid, strategisch voorraadbeheer, asset management, vastgoedsturing, portfoliomanagement. Al deze termen hebben natuurlijk hun eigen nuances, maar betekenen op hoofdlijnen ongeveer hetzelfde. Ze gaan allemaal over het bepalen van en werken aan de gewenste woningvoorraad over 1…

Zo kun je vandaag nog starten met Asset ManagementLuister  

Veel corporaties zien het belang van asset management en denken er dan ook over na om er ‘iets’ mee te doen. Een valkuil daarbij is om asset management als een groot project te zien dat in één keer ingevoerd moet worden. Wie dat doet ontmoet vaker weerstand en er is een grote kans op mislukk…

Vastgoedsturing aan het onderhoudsbeleid koppelenLuister  

Een dramatisch misverstand tussen planmatig onderhoud en strategiebepaling op complexniveau. Ik was onlangs bij een grote corporatie, waar iemand mij het volgende vertelde. Bij een complex met enkele tientallen woningen waren de keukens vervangen. In eerste instantie denk je waarschijnlijk: niks a…

De toekomst van vastgoedsturingLuister  

De laatste tijd zie je steeds meer een verschuiving in hoe corporaties met de volkshuisvestelijke opgave omgaan en de gevolgen daarvan voor vastgoedsturing.

Waarom je elk jaar een enquête onder je huurders moet doenLuister  

Wil je meer inzicht krijgen in wat er leeft onder je huurders? Dan raad ik je aan om elk jaar een enquête onder al je huurders te doen.

Wat te doen als je managementteam besluiteloos isLuister  

Misschien herken je het wel: je hebt hard gewerkt aan een beleidsstuk, waarin je zorgvuldig meerdere scenario’s hebt uitgewerkt. Maar wanneer je jouw beleidsstuk hebt ingebracht bij het managementteam, wordt er maar geen besluit over genomen.

PDCA-cyclus op orde in 3 stappenLuister  

De PDCA-cyclus is een effectief instrument: om doelen te definiëren (Plan), plannen uit te voeren (Do), voortgang te meten (Check) en plannen zo nodig aan te passen of acties bij te sturen (Act). De afgelopen tien jaar hebben veel corporaties hun PDCA-cyclus naar een hoger plan getild. Toch liggen …

Vastgoedsturing professionaliseren: waarom?Luister  

Het professionaliseren van je vastgoedsturing, waarom zou je als corporatie daar je energie in willen steken? Er zijn een aantal belangrijke redenen voor het professionaliseren van je vastgoedsturing. De eerste reden is dat de Autoriteit woningcorporaties steeds scherper naar de vastgoedsturing ki…

Is asset manager een functie of een rol?Luister  

Heb je voor het professioneel inrichten van assetmanagement een nieuwe medewerker nodig? Iemand die zich fulltime bezighoudt met assetmanagement? En waar moet je op letten wanneer je een bestaande medewerker de rol van assetmanager geeft? Meer lezen? http://corporatiestrateeg.nl/assetmanager-functi…

Corporaties zijn rijk, maar het spaargeld raakt snel opLuister  

Van woningcorporaties wordt vaak gezegd dat ze rijk zijn. Maar is dat wel zo? En zo ja, hoe gaat dat dan in de toekomst? Aan de ene kant zijn er de maandelijkse inkomsten, zoals de huur die corporaties ontvangen. Aan de andere kant moet je ook kijken naar de waarde van de woningen die de corporat…

Verkoopbeleid: vier vragen die je moet stellenLuister  

Bij het opstellen van verkoopbeleid zijn er een aantal vragen die je jezelf als woningcorporatie moet stellen. Een belangrijke vraag die in je hele verkoopbeleid doorwerkt is de volgende: Vanuit welk perspectief ga je woningen verkopen? Een belangrijke tweede vraag is welke woningen je wilt verkop…

Wat zijn de trends voor vastgoedsturing in 2017?Luister  

Ook in 2017 blijft vastgoedsturing een belangrijk thema. In deze podcast bespreek ik de drie belangrijkste trends op het gebied van vastgoedsturing. Meer lezen? https://corporatiestrateeg.nl/trends-vastgoedsturing-2017/

Vastgoedsturing aan de jaarcyclus koppelen: waarom?Luister  

Vastgoedsturing, portefeuillemanagement, assetmanagement: belangrijke thema’s voor corporaties in 2017. De uitdaging is om je beleid integraal aan je jaarcyclus te koppelen. Maar waarom is dat zo belangrijk? Actuele en goed onderbouwde input kunnen leveren voor je meerjarenbegroting is een eerst…

Hoe bepaal je de ideale omvang van je woningvoorraadLuister  

Als corporatie is het niet alleen belangrijk om op dit moment jouw doelgroep van passende woningen te voorzien. Ook in de toekomst wil je dit kunnen blijven doen. Maar hoe bepaal je de gewenste woningvoorraad over een periode van 10 of 15 jaar? Bij het bepalen van de ideale omvang van de woningvoo…

Drie tips voor efficiënte uitvoering van vastgoedsturingLuister  

Hoe kom je als beleidsmaker tot een efficiënte uitvoering van je vastgoedsturing? Meer lezen? https://corporatiestrateeg.nl/drie-tips-efficiente-uitvoering-vastgoedsturing/

Vastgoedsturing: werken met excel of specialistische software?Luister  

Wanneer je aan de slag gaat met vastgoedsturing maak je vaak gebruik van ofwel een spreadsheetprogramma zoals Excel, ofwel van software die specifiek voor vastgoedsturing is ontwikkeld. Hoe maak je een afgewogen keuze tussen deze twee mogelijkheden?

De toezichtsbrief Autoriteit woningcorporatiesLuister  

Elk jaar valt hij ook bij jouw corporatie op de mat: de toezichtsbrief van de Autoriteit woningcorporaties. Met in de brief een beoordeling en in de bijlage een aantal financiële ratio’s. Voor jou als beleidsmaker zijn deze ratio’s zeker interessant. Ten eerste geeft de toezichtsbrief een bee…

Portefeuille- en asset management: waar ligt de grens?Luister  

Als portefeuillestuurder kun je je soms binnen je corporatie in het vaarwater van de asset manager bevinden. En andersom. Om de verantwoordelijkheden van beiden goed af te bakenen is een duidelijke grens tussen portefeuille- en asset management nodig. Maar waar trek je die grens?

De overeenkomst tussen een speeltuin en kaders voor asset managementLuister  

Wat heeft een speeltuin te maken met heldere kaders voor asset management? Dat hoor je in deze podcast

Visitatie woningcorporaties: 5 tips voor een optimale voorbereidingLuister  

Je ontkomt er niet aan. Eén keer in de vier jaar ben je als corporatie aan de beurt voor de maatschappelijke visitatie. Een goede voorbereiding is essentieel om de visitatie soepel te laten verlopen. En om te zorgen dat je hier als corporatie zelf ook wat uit kunt halen. Daarom in deze podcast vijf…

Drie tips voor een gelijkwaardige huurdersorganisatieLuister  

Gelijkwaardigheid tussen partijen is een van de belangrijkste voorwaarden voor een goede samenwerking in netwerken van organisaties. Wettelijk hebben de huurdersorganisaties in de afgelopen jaren steeds meer positie gekregen. Maar hoe zorg je ervoor dat de positie van de huurdersorganisatie niet all…

Vier lessen voor bezielde corporaties (boekrecensie)Luister  

Laatst las ik het boek ‘De bezielde corporatie’ van Lieneke van Dijk en Harry Vlaar. In dit boek staan veel interessante lessen om met meer bezieling aan het corporatiewerk te werken. Een echte aanrader om te lezen. Alleen al vanwege de 12 interviews met mensen die allemaal vanuit verschillende …

Het driekamermodel, wat kun je ermee?Luister  

Een tweede manier om het Driekamermodel toe te passen is om deze te gebruiken in het gesprek met belanghebbenden. Ten eerste kun je het Driekamermodel gebruiken ter ondersteuning van keuzes die je gaat maken. Ten derde kun je het Driekamermodel gebruiken als organisatie denkmodel. Een vierde manier…

Betaalbaarheid: kansen van de wet doorstroming huurmarktLuister  

De wet doorstroming huurmarkt is in feite een combinatie van de inkomensafhankelijke huurverhoging zoals we die de afgelopen jaren gekend hebben, en de huursombenadering. Welke kansen biedt de wet doorstroming huurmarkt voor de betaalbaarheid van je woningen?

(Niet-)Daeb: Scheiden of splitsen? Volkshuisvestelijke overwegingenLuister  

De keuze tussen administratief scheiden, juridisch splitsen of een hybride model maak je op basis van volkshuisvestelijke, organisatorische en financiële argumenten. Afhankelijk van je situatie kun je als corporatie tussen drie of vier modellen kiezen: juridisch splitsen, administratief scheiden, h…

Stappenplan: hoe bepaal je je vermogensinzet als corporatie?Luister  

Als corporatie wordt je gevraagd om je vermogen in te zetten om maatschappelijke opgaven op het gebied van de volkshuisvesting op te lossen. Met andere woorden: van corporaties wordt verwacht dat zij waar mogelijk geld lenen om in te zetten voor onder meer betaalbaar wonen, nieuwbouw en energiebespa…

Hoe maak je een wensportefeuille?Luister  

Een wensportefeuille laat zien hoeveel woningen je als corporatie over 10 tot 15 jaar in bezit wilt hebben. En welke typen, prijsklassen en kwaliteiten je nastreeft. Bij het maken van een wensportefeuille kom je voor een aantal dilemma’s te staan.

De strategische kop van het voorraadbeleidLuister  

Het strategisch voorraadbeleid omvat veel informatie over maatregelen op complexniveau. Het doel van strategisch voorraadbeleid is echter breder. Een goed strategisch voorraadbeleid geeft inzicht in waar je als corporatie over tien of vijftien jaar wilt staan met je woningvoorraad. Dit regel je in …

Moet je als kleine corporatie fuseren?Luister  

Veel kleinere corporaties worstelen met de vraag of ze al dan niet moeten fuseren. In dit artikel zal ik de standpunten van voor- en tegenstanders naast elkaar zetten. De meningen over wat de kwetsbaarheden en de sterke kanten van kleine corporaties zijn, komen verrassend vaak overeen.

Regiovorming: waar moet je als corporatie op letten?Luister  

In de Woningwet 2015 heeft de minister bepaald dat je als gemeente op zoek moet gaan naar anderen gemeenten om samen een woningmarktregio te vormen met minstens 100.000 inwoners. De regelgeving is vooral bedoeld om grote corporaties te voorkomen of zelfs te stimuleren zich op te splitsen. Maar ook v…

Twee oplossingen voor passend toewijzenLuister  

In deze podcast evalueer ik twee manieren om in je huurbeleid om te gaan met passend toewijzen. Streefhuurbeleid als one-size-fits-all over je hele woningvoorraad toepassen is achterhaald. Om te zorgen dat je in tijden van ‘passend toewijzen’ voldoende betaalbare woningen voor je doelgroep houdt…

Waarom je niet aan asset management moet beginnenLuister  

Je hebt vast al nagedacht over de vraag of je binnen jouw corporatie wel of niet met asset management moet beginnen. In deze podcast zal ik je de argumenten geven waarom je als corporatie vooral NIET aan asset management moet doen.

Communiceren op het juiste momentLuister  

Vorige week zat ik in de trein. Luttele seconden na het wegrijden meldde de omroep dat de trein niet verder zou rijden dan Ede-Wageningen. Geen fijn bericht, aangezien ik nog verder had gewild. Wat ik vervelender vond: het bericht kwam te laat. Had ik geweten van de stremming voordat de trein vertr…

Hoe beslis je over doorexploiteren of afstoten van woningen?Luister  

Binnen het strategisch voorraadbeleid of asset management zul je regelmatig je woningbezit tegen het licht houden. Welke woningen ga je doorexploiteren? Welke woningen wil je afstoten of vernieuwen? Op basis van gegevens over het financieel rendement en het maatschappelijk rendement kun je een onder…

Ondernemingsplan maken in vier eenvoudige stappenLuister  

Het maken van een ondernemingsplan moet je als corporatie niet uitbesteden, maar zelf doen. Alleen dan kun je ervoor zorgen dat ondernemingsplan écht van jouw corporatie wordt. Met een heldere missie en met concrete plannen die doordringen in elke vezel van de corporatie. Maar hoe maak je als corpo…