De Corporatiestrateeg Podcast

De Corporatiestrateeg Podcast

Zakelijk  |  220 afleveringen

Strategie en Inspiratie voor woningcorporaties

Verras mij  


Hoe meet je je maatschappelijke rendement?

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  02-07-2024

Veel corporaties worstelen met het meten van hun maatschappelijke rendement. Terwijl je dat wel graag wilt weten; uiteindelijk ben je als woningcorporatie niet op aarde om winst te maken in financiële zin, maar juist om maatschappelijk rendement te behalen. Dan wil je dat natuurlijk graag inzichtel...


Elles Dost (Lefier): ‘Betaalbaarheid vraagt om maatwerk en grenzen opzoeken.’

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  18-06-2024

In 2014, 2018 en 2023 publiceerde woningcorporatie Lefier samen met andere corporaties het Drents Woonlastenonderzoek. Ritske Dankert gaat erover in gesprek met Elles Dost, bestuurder bij Lefier in Groningen, Hoogezand, Emmen en omstreken. Wat kun je als corporatie doen om de betaalbaarheid van het...


Doorleef De Gevolgen Van Je Beleid

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  04-06-2024

Ja zeggen en nee doen, dat is niet alleen een probleem bij jonge kinderen, maar ook bij managementteams en bestuurders. Ik heb met beide ervaring. Wat als je bestuurder of het managementteam ja zegt tegen beleid (en het dus goedkeurt), maar in de uitvoering toch andere dingen doet? Hoe kun je dat vo...


Bepaal in twee stappen de huur op complexniveau

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  21-05-2024

Je huurbeleid baseren op één streefhuurpercentage? En dat volgens toepassen op je hele woningvoorraad? Dat is echt passé. Er is een eenvoudige manier om in twee stappen de streefhuur te bepalen op complex- en woningniveau. Dat betekent dat je in je voorraad verschillende percentages van de maxima...


Verkoop je sociale huurwoningen met beleid

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  07-05-2024

Terwijl er in Nederland grote woningnood is, verkopen corporaties nog steeds behoorlijk veel woningen. Maar eigenlijk is dat niet meer van deze tijd. De politiek vraagt er soms om, maar in dat geval waarschijnlijk niet met de intentie om de problemen op de woningmarkt op te lossen. Een van de proble...


Nieuw huurbeleid maak je zo

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  23-04-2024

Huurbeleid is een belangrijk onderdeel van je totale beleid als corporatie. Het zorgt voor voldoende huurinkomsten, maar ook voor voldoende betaalbaar aanbod voor je doelgroep. Hoe pak je het maken van nieuw huurbeleid aan? Zet allereerst de feiten goed op een rij. Daarbij wil je twee basisscenario...


Verdienmodel Corporatie Is Een Kokende Kikker

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  09-04-2024

Corporaties hebben al decennia geen duurzaam verdienmodel. Je zou het kunnen zien als een kikker die langzaam wordt gekookt. Met een beetje ironie kun je zeggen dat we altijd denken dat corporaties over 10 jaar failliet gaan. Dat dachten we 15 jaar geleden, 10 jaar geleden en 5 jaar geleden, maar he...


Lokale prestatieafspraken: 5 tips voor corporaties

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  26-03-2024

Als corporatie maak je regelmatig lokale prestatieafspraken met de gemeente, een huurdersorganisatie en andere lokale partijen. In dit artikel geef ik je daarbij 5 belangrijke tips. Meer lezen? https://corporatiestrateeg.nl/lokale-prestatieafspraken-5-tips-voor-corporaties


Inkomensafhankelijke huurverhoging? Een goed idee!

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  12-03-2024

Ook dit jaar kun je als corporatie een inkomensafhankelijke huurverhoging doorvoeren. Corporaties mogen bovenop de gebruikelijke huurverhoging 50 euro extra rekenen voor de hoge middeninkomens en zelfs tot 100 euro voor de hoge inkomens. Uiteraard binnen de grenzen van de wettelijk vastgestelde maxi...


Fuseren of splitsen als corporatie: wat is wijsheid?

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  27-02-2024

Er vinden nog steeds regelmatig fusies plaats tussen corporaties. Tegelijkertijd worden er ook juist corporaties gesplitst. Denk aan Vestia: een grote corporatie die is gesplitst in drie corporaties met verschillende werkgebieden. Zou jouw corporatie ook baat hebben bij fuseren of splitsen? Wat is w...


Stallingenbeleid: kijk verder dan de scootmobiel

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  13-02-2024

Voor veel corporaties zal het weleens een worsteling zijn: het stallen en opladen van scootmobielen. De oplossing? Bekijk het integraal en maak een ladder. Bij het stallen van scootmobielen spelen verschillende aspecten mee. Allereerst moet het brandveilig gebeuren. Dat is vaak een probleem; scootmo...


Portefeuillesturing Bij Corporaties, Beleid En Praktijk

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  30-01-2024

Portefeuillesturing is een van de belangrijkste onderdelen in de strategie van jouw corporatie. Je portefeuillesturing is immers gericht op het realiseren van de toekomstige wensvoorraad. Bij het maken van een portefeuilleplan zijn een aantal stappen van belang. In dit artikel lees je waarom het bel...


Assetmanagement - Essentie En Ontwikkeling

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  16-01-2024

Assetmanagement gaat over het ontwikkelen en (doen) uitvoeren van exploitatiestrategieën voor je vastgoedcomplexen. Sinds 2012 wordt de term door corporaties gebruikt en in 2016 schreef ik het e-boek Assetmanagement: essentie en snelstart. Inmiddels zijn we alweer heel wat jaren verder. En gelukkig...


Wonen En Zorg Verdient Meer Prioriteit

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  02-01-2024

Er is al veel aandacht voor wonen en zorg, en toch denk ik dat het nog meer prioriteit verdient. Ik zie grote verschillen tussen woningcorporaties op dit thema. Bij sommige corporaties is bijvoorbeeld 30% van hun vastgoed specifiek zorgvastgoed. Maar andere corporaties houden de boot een klein beetj...


Zo Bepaal Je De Kosten Voor Je Mutatieonderhoud

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  05-12-2023

Zo Bepaal Je De Kosten Voor Je Mutatieonderhoud by De Corporatiestrateeg


Waarom De Assetmanager Ook Over Leefbaarheid Gaat

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  21-11-2023

De assetmanager gaat in de eerste plaats over het vastgoed en over hoe complexen financieel presteren. Dit laatste was altijd een ondergeschoven kindje bij corporaties, dus het is belangrijk dat dit tegenwoordig goed wordt opgepakt. Investeringen in nieuwbouw, in herontwikkeling, verduurzaming van d...


De EPV 2.0 biedt corporaties nieuwe kansen

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  07-11-2023

De energieprestatievergoeding 2.0 is een duidelijke verbetering ten opzichte van de 1.0 versie. De businesscase valt een stuk gunstiger uit en bovendien biedt deze nieuwe versie meer mogelijkheden. Daarom loont de EPV 2.0 zeker de moeite. Ook voor corporaties die de EPV 1.0 niet hebben toegepast. Si...


De Overeenkomst Tussen Voetbal En Software Voor Portefeuille- En Assetmanagement

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  24-10-2023

Heb je weleens geprobeerd om te voetballen zonder bal? Zo ja, dan is dat waarschijnlijk niet gelukt. Maar waarom zou je dan wel portefeuille- en assetmanagement willen ‘spelen’ zonder goede software? Ik maak de vergelijking tussen voetbal en portefeuille- en assetmanagement omdat je zo meteen zi...


Flexwonen In Het Portefeuilleplan

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  10-10-2023

Ik krijg de laatste tijd veel vragen van corporaties die aan de slag zijn of willen met flexwoningen. Zij vragen zich af hoe je omgaat met flexwoningen in je portefeuilleplan. Je portefeuilleplan is natuurlijk vooral een manier om te kijken wat je in de toekomst nodig hebt: wat is mijn huidige porte...


Corporatie Actueel 22 September 2023

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  26-09-2023

Corporatie Actueel: opname van vrijdag 22 september 2023.


Stijgende trend portefeuille- en assetmanagement bij corporaties zet door (onderzoek 2023)

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  12-09-2023

In 2023 deed De Corporatiestrateeg voor de 7e keer onderzoek naar portefeuille- en assetmanagement (P&AM) bij corporaties. Het aandeel corporaties dat gestructureerd in de jaarcyclus werkt aan portefeuille- en assetmanagement steeg van minder dan een derde in 2017 naar ruim de helft in 2023. Hoe sta...


Begroten: realistisch of ambitieus?

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  29-08-2023

Neem je in je meerjarenbegroting je haalbare doelen op, of je ambitie? De afgelopen jaren was er veel te doen over de realisatiegraad van corporaties. Met name de toezichthouders – de Autoriteit woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) – hameren erop dat die omhoog mo...


Zet de corporatie als maatschappelijke organisatie steviger op de kaart

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  15-08-2023

Ondanks dat corporaties maatschappelijke organisaties zijn, worden ze veelal eerst gezien als vastgoedbaas. Of als pinautomaat voor de lokale overheid. En ook bij corporaties zelf is er vaak meer focus op het middel (vastgoed) en op de randvoorwaarden (financiën) dan op het maatschappelijk doel. To...


Drie tips voor een helder ZAV-beleid

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  01-08-2023

Door huurders zelf aangebrachte voorzieningen in de woning zorgen nogal eens voor discussie en onduidelijkheid, zowel bij huurders als binnen de corporatie. Het is dan ook niet altijd helder vanuit welke visie het ZAV-beleid is opgesteld en of het nog wel actueel is. Er zijn drie onderdelen waar je...


Beter benutten als oplossing voor het woningtekort

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  18-07-2023

Platform31 deed onderzoek naar de mogelijkheden om de bestaande woningvoorraad beter te benutten. Uit hun onderzoekt blijkt dat je landelijk ongeveer 15.000 extra woningen per jaar kunt realiseren zonder nieuwbouw. Ze maakten een lijst met 40 maatregelen waar corporaties hun voordeel mee kunnen doen...


Nieuwbouw: er is meer mogelijk dan je denkt

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  04-07-2023

De aantallen nieuwbouwwoningen in de nationale prestatieafspraken zijn fors. Hierdoor zakt bij veel corporaties de moed weleens in de schoenen. Maar door slim samen te werken en je aandacht te richten op wat wél kan, kunnen we nog ver komen met het realiseren van woningen. Lara Brand is programmase...


Conceptueel bouwen heeft de toekomst - Interview met Olga Görts - van de Pas van het NCB

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  20-06-2023

In korte tijd heeft conceptueel bouwen een enorme vlucht genomen. En dat is niet zonder reden. Deze manier van ontwikkelen levert een kostenbesparing van 22 procent en een tijdwinst van 40 procent op. Een niet te missen ontwikkeling voor corporaties dus. Maar het vereist wel een andere werkwijze. He...


Meer woningen verhuren met doorstroming

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  06-06-2023

Hoe breng je meer doorstroming van huurders op gang? Veel corporaties zijn vooral bezig met de doorstroming van senioren. Maar het is belangrijk om groter te denken. En dat levert meer op dan het in eerste instantie lijkt. Meer lezen? https://corporatiestrateeg.nl/meer-woningen-verhuren-met-doorstro...


Woningruil? Laat je terughoudendheid varen!

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  23-05-2023

Veel corporaties staan nog altijd afhoudend tegenover het faciliteren van woningruil. Dat lees je ook op veel websites van corporaties. Tegelijkertijd is er wel sprake van woningnood in Nederland. Dat betekent niet dat mensen letterlijk op straat staan, maar wel in een woning zitten die niet goed pa...


Wat is je strategische visie op leefbaarheid & sociaal beheer?

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  09-05-2023

Onlangs sprak ik twee corporaties die bezig waren met een nieuw type visiedocument. In dat document leggen ze vast wat hun kijk is op leefbaarheid en sociaal beheer. Deze visie zou eigenlijk een volwaardige derde pijler van je corporatiebeleid moeten zijn, naast je financiële sturing en je portefeu...


Maak een afwegingskader voor je wijkaanpak

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  25-04-2023

Het schrijven van uitgebreide visies voor al je buurten en wijken kost veel tijd, terwijl het misschien niet voor elke wijk even hard nodig is. De oplossing: maak eerst een afwegingskader. Lees meer: https://corporatiestrateeg.nl/maak-een-afwegingskader-voor-je-wijkaanpak/


5 redenen om flexwoningen te bouwen

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  11-04-2023

Met flexwoningen zorg je op korte termijn voor nieuwe woningen. Het is onderdeel van de nationale strategie om de woningnood in Nederland te bestrijden. Maar waarom zou je hier als corporatie aan beginnen? In dit artikel vijf belangrijke redenen op een rij. Lees meer: https://corporatiestrateeg.nl/5...


Drie keuzes om je woningen levensloopbestendig te maken

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  28-03-2023

Huurders van sociale woningen worden gemiddeld steeds ouder. Dat betekent dat corporaties steeds meer over de levensloopgeschiktheid van hun woningen moeten nadenken. Welke drie keuzes zou je hierbij in ieder geval moeten maken? Lees meer: https://corporatiestrateeg.nl/drie-keuzes-om-je-woningen-lev...


Aandeel sociale huurwoningen krimpt: zo keer je het tij

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  28-02-2023

Ondanks alle kabinetsplannen om woningen bij te bouwen, daalt het aandeel sociale huurwoningen in Nederland. Veel corporaties willen een bijdrage leveren aan het vergroten van het aantal woningen, maar per saldo levert dit nog te weinig op. Wat nu? Lees meer: https://corporatiestrateeg.nl/aandeel-so...


Zo snel ontwikkel je je portefeuille- en assetmanagement

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  14-02-2023

Uit ons jaarlijkse onderzoek blijkt dat de meeste corporaties de lat best wat hoger kunnen leggen wat betreft de professionalisering van hun portefeuille- en assetmanagement. Waar zou je ambitie moeten liggen? Lees meer: https://corporatiestrateeg.nl/zo-snel-ontwikkel-je-je-portefeuille-en-assetmana...


Verduurzaming combineren met betaalbaarheid: de volgende stap

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  31-01-2023

Het verband is bekend: als je een woning verduurzaamt, daalt de energierekening voor de huurder en daarmee neemt de betaalbaarheid toe. Helemaal waar. Toch valt hier nog wel wat te winnen. In dit artikel meer over hoe je dit effect kunt vergroten door een andere benadering van je verduurzamingsaanpa...


Vermogensinzet bepalen voor corporaties: waar geef je je euro’s het beste uit?

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  17-01-2023

Hoe bepaal je als corporatie waar je je euro’s maatschappelijk gezien het beste kunt uitgeven? Daarvoor is het belangrijk om je financiële ruimte in kaart te brengen. En om vervolgens te bepalen hoe je daarmee wilt omgaan. In dit artikel laat ik je zien hoe je dit in drie stappen kunt doen. Meer...


Corporaties: stop met hoge werkdruk

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  03-01-2023

Als ik met corporatiemedewerkers spreek blijkt dat veel van hen op dit moment flinke werkdruk ervaren. Er staan op veel plaatsen vacatures open en ondertussen zijn er zijn veel nieuwe opgaven op het gebied van leefbaarheid, verduurzaming en nieuwbouw. Bovendien zijn organisaties nog altijd hard op z...


Waarom je collega’s zoveel mailen

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  06-12-2022

Een werkdag bestaat vandaag de dag voor de meeste mensen uit een constante stroom van E-mail, Teams-notificaties en WhatsApp-conversaties. Je daadwerkelijke werk doe je tussendoor (en vaak ook buiten kantooruren). Kom jij nog aan je werk toe? En zou je bij jouw corporatie kunnen werken zonder e-mail...


Hoe maak je flexwoningen rendabel? Interview met Ronny Angelier (Vechtdal Wonen)

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  22-11-2022

Het kabinet heeft het terugdringen van het woningtekort tot prioriteit verklaard. Flexwonen is één van de manieren om dit snel te kunnen doen. Maar hoe aantrekkelijk zijn flexwoningen voor corporaties? Waar moet je aan denken? En hoe zorg je ervoor dat je er op de balans niet teveel bij inschiet?...


Je portefeuilleplan is maximaal een jaar houdbaar

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  08-11-2022

Sla jij wel eens een jaar het maken van de begroting over? Als ik die vraag stel aan corporaties krijg ik vaak een merkwaardige blik, gevolgd door het antwoord “natuurlijk niet”. Waarom stel ik die vraag dan toch? Om het belang van een jaarlijkse cyclus voor portefeuille- en assetmanagement duid...


De VoorzieningenWijzer: minder betalingsachterstanden bij huurders- interview met Martijn Boer

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  25-10-2022

Hoe voorkom je het telefoontje van je huurder dat betalen niet meer lukt? De VoorzieningenWijzer helpt mensen die de weg kwijt zijn geraakt in het woud aan voorzieningen en toeslagen. Of mensen die simpelweg niet weten dat ze ergens recht op hebben. Die hulp scheelt huurders gemiddeld 600 euro per j...


Circulair onderhoud gaat verder dan je denkt - interview met Merel Stolker van C-creators

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  11-10-2022

Circulair is een modewoord geworden, maar als je circulariteit echt wilt integreren in je renovatie en onderhoud, dan komt daar meer bij kijken dan je in eerste instantie misschien denkt. Het is een andere manier van kijken. Soms zijn de oplossingen gelukkig ook heel simpel. Merel Stolker is archite...


Maximaal investeren binnen de financiële mogelijkheden - Judith van der Bijl van Eigen Haard

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  27-09-2022

Er is op financieel gebied nogal wat aan de hand in corporatieland. Niet alleen wordt de verhuurdersheffing afgeschaft, maar ook stijgen de bouwkosten en de inflatie in een ongekend tempo. Hoe zorg je dat je financiële sturing tegen een stootje kan? Eigen Haard streeft ernaar om maximaal te blijven...


Portefeuille- en assetmanagement bij corporaties steeds volwassener (onderzoek 2022)

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  13-09-2022

In 2022 deed De Corporatiestrateeg voor de 6e keer onderzoek naar portefeuille- en assetmanagement bij corporaties. Met dit jaar een verrassend verschil tussen grote en kleine corporaties. Meer lezen? https://corporatiestrateeg.nl/portefeuille-en-assetmanagement-bij-corporaties-steeds-volwassener-on...


Waarom is verkoop onder voorwaarden interessant voor corporaties? (Interview met Simone van de Kuit)

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  30-08-2022

Sociale verkoop is met de huidige woningmarkt weer helemaal actueel. Stichting OpMaat ontwikkelde verschillende instrumenten hiervoor, zoals KoopGarant en KoopStart. Met verkoop onder voorwaarden kunnen corporaties niet alleen een specifieke doelgroep bedienen, maar het maakt je woningvoorraad ook f...


Een miljoen woningen? De bouwopgave voor corporaties (interview met Marja Elsinga)

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  16-08-2022

De opgave voor woningcorporaties in de komende jaren is enorm. Ritske Dankert interviewde hoogleraar Marja Elsinga over de torenhoge ambities. Zijn er echt 1 miljoen nieuwe woningen nodig in Nederland? En hoe kun je als corporatie slimmer bijdragen aan het oplossen van de wooncrisis? Meer lezen? htt...


De do’s en don’ts van prestatieafspraken (Interview met Sander Reith)

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  02-08-2022

Hoe kom je als corporatie tot goede prestatieafspraken met gemeenten en huurders? Wat betekenen de nationale prestatieafspraken op regionaal en lokaal niveau? Het proces is bijna net zo belangrijk als de inhoud en haastige spoed is zelden goed. Zorg bovendien dat het geen regeerakkoord wordt. Meer l...


Geen assetmanager te vinden. Wat nu?

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  19-07-2022

Kun je ook geen nieuwe assetmanager vinden? Ik hoor dat steeds vaker van corporaties. Dat komt natuurlijk mede door het personeelstekort, dat in allerlei sectoren aan de orde van de dag is. Maar: ook omdat potentiële assetmanagers elders meer kunnen verdienen. Bovendien is het een functie waarbij j...


De normhuur komt eraan: wees voorbereid

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  05-07-2022

Met de invoering van de nieuw normhuur zou je zomaar eens 5% van je huursom kunnen verliezen. Het is daarom belangrijk om je hier als corporatie nu al op voor te bereiden. Meer lezen? https://corporatiestrateeg.nl/de-normhuur-komt-eraan-wees-voorbereid/


Organisatienetwerken: ook voor corporaties de organisatievorm van de toekomst

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  21-06-2022

Waarom zou je je als corporatie moeten bezighouden met organisatienetwerken? En hoe groot is de kans dat zo’n organisatienetwerk daadwerkelijk slaagt? Ritske Dankert ging hierover in gesprek met Patrick Kenis, hoogleraar Public Governance aan de Tilburg School of Economics and Management (Universi...


Hoe verleid je senioren om te verhuizen naar een passende woning?

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  07-06-2022

Nederland vergrijst in rap tempo. De groeiende groep ouderen leidt tot een toenemende vraag aan passende woningen waar senioren zo lang mogelijk zelfstandig in kunnen wonen. Hoe kun je daar als corporatie in voorzien? En hoe verleid je senioren om door te stromen naar een geschikte woning? Daarover...


Vier redenen om een wijkvisie te maken

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  24-05-2022

Je hebt het misschien al om je heen gehoord: corporaties zijn volop bezig met het maken van wijkplannen. Dit zijn vier redenen waarom het maken van wijkplannen ook voor jouw corporatie een goed idee is. Meer lezen? https://corporatiestrateeg.nl/vier-redenen-om-een-wijkvisie-te-maken/


Niet-DAEB: wel doen?

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  10-05-2022

Sinds de herziening van de Woningwet op 1 januari 2022 mogen corporaties weer meer niet-DAEB activiteiten ondernemen. Gezien de volkshuisvestelijke opgaven van deze tijd is het slim om als corporatie opnieuw na te denken over de inzet van je niet-DAEB vastgoed. Meer lezen?


Corporaties, ga weer groeien

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  26-04-2022

0,42%. Het lijkt niet veel, maar met dat percentage is het aandeel sociale huurwoningen de afgelopen jaren afgenomen. En elk jaar daalt dit aandeel verder. Als dit zo doorgaat zijn er in 2104 helemaal geen sociale huurwoningen meer in Nederland. 
Daarom roep ik corporaties op: ga weer groeien! Mee...


Zet ‘te woon’ weer op de agenda

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  12-04-2022

Corporaties moeten tussenvormen van huur en koop weer op de agenda zetten. Zeker ook in hun beleidsoverwegingen. Meer lezen? https://corporatiestrateeg.nl/zet-te-woon-weer-op-de-agenda/


Vastgoedsturing: een goede verbinding tussen strategie, tactiek en uitvoering

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  29-03-2022

Bij vastgoedsturing is het belangrijk dat de overgang tussen het strategische, het tactische en het operationele deel soepel verloopt. Dat begint bij het opstellen van het ondernemingsplan. Waarom is dit zo essentieel en hoe kun je data hierbij gebruiken? Meer lezen? https://corporatiestrateeg.nl/va...


De jaarcyclus van het assetmanagement (Interview met Koen de Weerd)

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  15-03-2022

HEEMwonen investeerde in het op orde krijgen van hun vastgoeddata. In combinatie met een goed ingerichte jaarcyclus helpt dit het assetmanagement bij het maken van onderbouwde keuzes voor complexstrategieën, en bij het tot stand komen van de begroting. Dit maakt het daarnaast eenvoudiger om externe...


Portefeuille- en Assetmanagement in 2022

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  01-03-2022

Portefeuille- en Assetmanagement in 2022 by De Corporatiestrateeg


Actualiteiten Volkshuisvesting en Corporaties

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  23-02-2022

In deze extra aflevering een update over de laatste ontwikkelingen op het gebied van volkshuisvesting & corporaties. In het debat over de staat van de woningmarkt werd afgelopen week vooruitgekeken naar de afspraken die het rijk wil maken met corporaties over investeringen. Betaalbaarheid voor huurd...


Werken aan een duurzaam bedrijfsmodel (interview met Vidomes)

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  15-02-2022

Toen de marktwaardering werd ingevoerd, zijn veel corporaties overgestapt op rendementsbeleid. Maar voor goede sturing, zeker op de langere termijn, is er meer nodig. Daarom ontwikkelde woningcorporatie Vidomes een model om beter de grenzen op te kunnen zoeken van wat we kunnen investeren. We willen...


Zorgvastgoed: waar moet je op letten? (interview met Manon Kuipers)

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  01-02-2022

Door de snelle demografische ontwikkelingen is zorgvastgoed een actueel onderwerp. Ook corporaties worden geconfronteerd met een snel vergrijzende doelgroep die behoefte heeft aan geschikte (zorg)woningen. Is dit een taak voor corporaties? Hoe beperk je de risico’s? En hoe zorg je voor een goede s...


Conceptueel bouwen is onontkoombaar voor corporaties

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  18-01-2022

Conceptueel bouwen: waarom ook jóuw corporatie daarmee aan de slag zou moeten gaan. Meer lezen? https://corporatiestrateeg.nl/conceptueel-bouwen-is-onontkoombaar-voor-corporaties/


De ideale huursom: twee scenario’s

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  04-01-2022

Wat is de ideale huursom voor woningcorporaties? In dit artikel beantwoord ik deze veel gestelde vraag. Ook bespreek ik twee scenario’s die vaak slechts impliciet bij die overweging betrokken worden. Meer lezen? https://corporatiestrateeg.nl/de-ideale-huursom-twee-scenarios/


Zo werk je aan maatschappelijk rendement (interview met Jochum Deuten)

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  07-12-2021

Corporaties gaan steeds scherper naar maatschappelijk rendement kijken. Dat merkt Jochum Deuten, onderzoeker en adviseur op het gebied van maatschappelijk rendement. Jochum is werkzaam voor gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen, en ook voor woningcorporaties. Ritske Dankert van De Corporatiestrat...


Laat je vastgoed sturen door data

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  23-11-2021

Hoe zorg je ervoor dat je over goede data beschikt? En hoe zet je deze data in bij het maken van keuzes in je vastgoedsturing? Daarover ga ik het met je hebben in dit artikel. Meer lezen? https://corporatiestrateeg.nl/laat-je-vastgoed-sturen-door-data/


Wat doe je als corporatie bij energiearmoede?

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  09-11-2021

Energiearmoede: wat kun je daar als corporatie aan doen? Daar wil ik het met je over hebben in dit artikel. Meer lezen? https://corporatiestrateeg.nl/wat-doe-je-als-corporatie-bij-energiearmoede/


Na de verhuurderheffing: werk aan de winkel

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  26-10-2021

De verhuurderheffing gaat corporaties volgens de laatste plannen flink minder geld kosten. In dit artikel lees je alles over het geld van de verhuurderheffing, en wat we daar nu als corporaties mee moeten doen. Meer lezen? https://corporatiestrateeg.nl/na-de-verhuurderheffing-werk-aan-de-winkel/


Beleid als routekaart? Of als kompas?

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  12-10-2021

Zie jij het beleid en de strategie van jouw corporatie als routekaart of als kompas? In dit artikel wil ik het met je hebben over het onderscheid tussen deze twee beelden, wat de essentiële verschillen zijn, en waarom je heel anders naar beleid gaat kijken als je beleid ziet als routekaart of juist...


De beste beleidsmakers zitten in een luie stoel

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  28-09-2021

Onlangs gaf ik een training over beleid maken en schrijven, en hadden we het over de verschillende rollen die je als beleidsmaker bij een corporatie hebt. Het ene moment ben je bezig met het analyseren van data en overleg je met interne en externe belanghebbenden over beleidskeuzes. Het andere momen...


Waarom je als manager nooit tijd hebt voor doordacht beleid

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  14-09-2021

Waarom kom je als manager nooit toe aan het schrijven van beleidsstukken? Dat bespreek ik in dit artikel. Ook heb ik suggesties voor het oplossen van dit probleem. Meer lezen? https://corporatiestrateeg.nl/waarom-je-als-manager-nooit-tijd-hebt-voor-doordacht-beleid/


Onverwacht snelle ontwikkeling van portefeuille- en assetmanagement in 2021

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  31-08-2021

Ook in 2021 heeft De Corporatiestrateeg weer onderzoek gedaan naar de stand van zaken bij het portefeuille- en assetmanagement bij corporaties. Dit jaar deden 87 corporaties mee. Iets meer dan de helft heeft het portefeuille- en assetmanagement verankerd in hun jaarcyclus. Dat is een flinke...


Zijn corporaties steenrijk (of toch niet)?

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  17-08-2021

“Zie je wel: corporaties hebben weer winst gemaakt.” Elk jaar rondom het verschijnen van de jaarrekeningen hoor je het mensen zeggen. Zij vinden dat die winst terug moet naar de huurders of de overheid, of dat het geld door corporaties geïnvesteerd moet worden. Maar klopt het wel dat corporatie...


Betaalbaarheid: hoe ver wil je gaan?

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  03-08-2021

Het werken aan betaalbaar wonen voor de doelgroep is een van de belangrijkste bestaansredenen van corporaties. Zo niet de belangrijkste. Maar de vraag is: hoe ver wil je daarin gaan? Je bent tenslotte niet als enige organisatie op de wereld verantwoordelijk voor de betaalbaarheid van het wonen voor...


Corporaties: vereenvoudig de wereld, begin bij jezelf

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  20-07-2021

Ik hoor corporatiemedewerkers vaak zeggen dat de wereld steeds complexer wordt. Ik wil je uitdagen om die zin uit je vocabulaire te schrappen. Want de wereld wordt niet complexer. Mensen, organisaties en overheden maken de wereld complexer. Die hebben dus ook de macht om de wereld weer wat eenvoudig...


Samen een portefeuilleplan maken (met collega corporaties)

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  06-07-2021

Steeds meer corporaties werken in hun stad of regio met elkaar aan één gezamenlijk portefeuilleplan. Dat is een spannend proces. Portefeuillesturing is immers de kern van wat je doet. In je portefeuilleplan breng je de missie en visie van jouw corporatie met betrekking tot het vastgoed tot uitdruk...


Opgaven en Middelen: hoe dichten we het gat?

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  22-06-2021

Rondom de kabinetsformatie laait de discussie rondom de opgaven en middelen van corporaties weer op. Het rapport van het onderzoek Opgaven en middelen in de corporatiesector dat in juli 2020 gepubliceerd werd (en kortgeleden geactualiseerd), schetst een grimmig beeld van de toekomst voor woningcorpo...


Weg met rendementssturing: kijk naar wat er echt toe doet

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  08-06-2021

Sturen op financieel rendement heeft misschien wel zijn langste tijd gehad. Rendementssturing is namelijk een problematische manier om investeringsprojecten te beoordelen. Corporaties proberen al lang om vanuit financieel oogpunt naar het rendement te kijken. Maar achter die rendementsberekeningen l...


Waarschuwing: pas op voor het Urgentiemonster

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  25-05-2021

Hier volgt een waarschuwing voor iedereen die bezig is met portefeuille- en assetmanagement: Pas op voor het Urgentiemonster! Meer lezen? https://corporatiestrateeg.nl/waarschuwing-pas-op-voor-het-urgentiemonster/


Actualiteiten Huurbeleid (mei 2021)

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  19-05-2021

Registratie van de live lunchbijeenkomst over het huurbeleid van woningcorporaties op 12 mei 2021 met Hilma Bolsman. In de uitzending hebben we het over de relevante actualiteiten en wijzigingen in wet- en regelgeving rondom het huurbeleid van woningcorporaties. Meer zien? https://youtu.be/eWpU3rngk...


Beleidsmaker, neem de leiding in het begrotingsproces

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  11-05-2021

Financiën: een onderwerp dat bij veel corporaties in de eerste instantie is voorbehouden aan de afdeling Financiën. Dat is een groot probleem. Meer lezen? https://corporatiestrateeg.nl/beleidsmaker-neem-de-leiding-in-het-begrotingsproces/


Waarom kleine corporaties slechter functioneren, maar beter presteren dan grote corporaties

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  28-04-2021

Kleine corporaties functioneren slechter dan grote corporaties, maar ze presteren juist beter. De vraag is: hoe kan dat? Meer lezen? https://corporatiestrateeg.nl/waarom-kleine-corporaties-slechter-functioneren-maar-beter-presteren-dan-grote-corporaties/


Conceptueel bouwen: sneller, goedkoper, zorgelozer (interview met Olga Görts)

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  13-04-2021

Corporaties staan voor een enorme maatschappelijke opgave. Er moet méér en duurzamer gebouwd worden – en dat met beperkte middelen. Hoe moeten corporaties dit aanpakken? Starten met conceptuele woningbouw is volgens Olga Görts, directeur van het Netwerk Conceptueel Bouwen, de eerste stap. Ritsk...


(On)rendabel bouwen in 2021 (interview met Thijs Luijkx)

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  30-03-2021

Rendabel een sociale huurwoningen bouwen. Het lijkt, door alle eisen die aan nieuwbouw worden gesteld, onmogelijk anno 2021. Maar in hoeverre is het dat ook? Ritske Dankert van De Corporatiestrateeg ging hierover in gesprek met Thijs Luijkx van het platform Wat kost de bouw van een huurwoning. Meer...


Samenwerken aan onderhoud en verduurzaming (interview met Ad Straub)

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  16-03-2021

Ad Straub is werkzaam als universitair hoofddocent aan de faculteit bouwkunde van de TU Delft. In die rol onderzoekt hij onder andere hoe corporaties samenwerken met marktpartijen in het realiseren van de verduurzamingsopgave. Ritske Dankert sprak met Ad over de ontwikkelingen en uitdagingen voor co...


Duurzaamheid en vastgoedstrategie: hoe maak je verbinding? (interview met Gertjan Wolleswinkel)

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  02-03-2021

Hoe koppel je als corporatie de duurzaamheidsopgave aan je vastgoedstrategie? Gertjan Wolleswinkel, adviseur woningcorporaties bij adviesbureau Over Morgen, is hier samen met corporaties dagelijks mee bezig. Ritske Dankert van De Corporatiestrateeg ging met hem in gesprek. Meer lezen? https://corpor...


Een hoopvol jaar: volkshuisvesting in 2021 (interview met Bram Klouwen)

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  16-02-2021

2021 is een hoopvol jaar als het gaat om volkshuisvesting. Zo denkt Companen, adviesbureau voor woningmarkt en leefomgeving er in ieder geval over. Ritske Dankert van de Corporatiestrateeg sprak met algemeen directeur Bram Klouwen over hun onlangs gepubliceerde trends voor woningmarkt en leefomgevin...


De strategische kop op je huurbeleid

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  02-02-2021

Waarom zou je als corporatie willen nadenken over een strategische kop bovenop je huurbeleid? In dit artikel leg ik je uit waarom je die strategische kop als corporatie nodig hebt. Meer lezen? https://corporatiestrateeg.nl/de-strategische-kop-op-je-huurbeleid/


Hoe inkomensprognoses de betaalbaarheid van het wonen uithollen

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  19-01-2021

In veel woningmarktonderzoek is te zien dat er te optimistisch gedacht wordt over de inkomensontwikkeling op de lange termijn. Zowel in goede als in slechte tijden lijken we wel geprogrammeerd om te positief te denken. Mijn stelling is dat deze optimistische inkomensprognoses de betaalbaarheid van h...


Wat als jouw bestuur en management geen heldere kaders geven voor beleid?

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  05-01-2021

Stel: je bent beleidsmaker. En jouw bestuur of management definieert geen heldere kaders. Wat moet je dan doen? Je leest het in dit artikel. Of het nu gaat om je huurbeleid, portefeuillestrategie of onderhouds- en kwaliteitsbeleid… Als je geen heldere kaders hebt, dan is de grote vraag: waar begin...


Hoe check je of de prognose voor je werkgebied klopt?

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  22-12-2020

Bevolkingsprognoses zijn onmisbaar bij het opstellen van corporatiebeleid. In dit artikel lees je hoe je erachter komt of de bevolkings- en huishoudensprognoses voor jouw werkgebied realistisch zijn. Meer lezen? https://corporatiestrateeg.nl/klopt-de-bevolkingsprognose-voor-jouw-werkgebied/


Waarom 1 corporatie per gemeente niet genoeg is

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  08-12-2020

Als er meerdere corporaties in dezelfde gemeente werkzaam zijn, hoor je al snel stemmen opgaan om deze corporaties te laten fuseren. Dat is begrijpelijk vanuit het idee dat er dan 1 aanspreekpunt is voor bijvoorbeeld de gemeente. Vanuit corporaties wordt bovendien gedacht dat er dan voldoende tegenw...


Waarom winst of verlies niets zegt over de financiële gezondheid van de corporatie

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  24-11-2020

Waarom maken corporaties winst of juist verlies? Daar bestaat veel discussie over. Als er veel winst wordt gemaakt, wordt er al gauw geroepen dat corporaties niet sociaal zouden zijn. En als er verlies is: waarom gaat die corporatie dan niet gewoon failliet? Meer lezen? https://corporatiestrateeg.nl...


Ontwikkel een leefbaarheidsstrategie in 4 stappen

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  10-11-2020

In deze podcast hoor je welke stappen je als corporatie kunt zetten om op wijkniveau een heldere strategie op het gebied van leefbaarheid te ontwikkelen. Het opstellen van een leefbaarheidsstrategie heeft tot doel om de leefbaarheid in een gebied te verbeteren. De kern daarvan is vaak dat je dat sam...


Koers bepalen als corporatie, hoe doe je dat?

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  27-10-2020

Hoe bepaal je als corporatie je koers? De koersdiscussie wordt vaak expliciet gevoerd in de aanloop van het schrijven van je nieuwe ondernemingsplan. Koersdiscussies kunnen allerlei kanten op gaan. Daardoor gaat zo’n discussie over álles, en (omdat je geen prioriteiten stelt) misschien ook wel ov...


Is asset management bij kleine corporaties overbodig?

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  13-10-2020

Medewerkers van kleinere corporaties geven regelmatig aan dat het professioneel inrichten van asset management bij hen niet nodig is. Want zij weten ten slotte alles wel over hun voorraad. Alles dan nog een keer op papier vastleggen zou daarom overbodig zijn. Maar klopt dat wel? Weet je écht alles...


Hoe betrek je 3 typen huurders bij het corporatiewerk?

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  29-09-2020

Een aantal jaren geleden heeft Vincent Gruis, hoogleraar Housing Management aan de TU Delft, een driedeling van huurders geïntroduceerd. Deze komt volgens mij veel te weinig terug in het debat over hoe je als corporatie met huurders omgaat. In deze podcast leg ik je uit hoe je de verschillende huur...


Portefeuillestrategie tussen wens en haalbaarheid (in gesprek met WSW)

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  15-09-2020

Risicomanagement: dat is de kerntaak van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Hoe gebruikt WSW de portefeuillestrategie van corporaties om inzicht te krijgen in de risico’s binnen de corporatiesector? Ritske Dankert van De Corporatiestrateeg sprak hierover met Lotte Kolsteeg, accountmanager...


Portefeuille- en assetmanagement: een zaak van lange adem

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  04-09-2020

Ook in 2020 hebben we vanuit De Corporatiestrateeg weer onderzoek gedaan naar het portefeuille- en assetmanagement van corporaties. In deze podcast bespreek ik de resultaten met je. Meer lezen? https://corporatiestrateeg.nl/ontwikkeling-portefeuille-en-asset-management-is-een-zaak-van-lange-adem-ond...


Breng je maatschappelijk rendement beter in beeld!

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  18-08-2020

Het is ook voor jou corporatie cruciaal om je maatschappelijk rendement véél beter in beeld te brengen. Misschien denk je dat jouw corporatie het maatschappelijk rendement al goed in beeld heeft. Maar over het algemeen kan en moet het in de sector nog veel beter. Meer lezen? https://corporatiestra...


Innovatie is hard nodig om de corporatiesector op de been te houden

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  04-08-2020

Innovatie: we hebben het er allemaal over. Maar om de corporatiesector op de been te houden is er méér nodig dan alleen praten over innovatie. Wat je daar als corporatie aan kunt doen hoor je in deze podcast. Meer lezen? https://corporatiestrateeg.nl/innovatie-is-hard-nodig-om-de-corporatiesector-...


Fuseren voor corporaties: ja of nee?

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  21-07-2020

Regelmatig stelt een corporatie mij de vraag: fuseren of niet? Wat zijn de voor- en nadelen van een fusie? Het lijkt soms heel logisch om als corporatie te fuseren. Omdat je (te) klein bent, bijvoorbeeld. Of omdat er twee vergelijkbare corperaties in hetzelfde werkgebied actief zijn. Meer lezen? htt...


Geld uitgeven en proactief financieel sturen

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  07-07-2020

Corporaties geven elke dag veel geld uit. Alleen al daarom is het belangrijk dat je weet wat iets kost. Als je werkt aan huurbeleid, verduurzaming of vastgoedsturing wil je echter niet alleen maar weten wat iets kost, maar ook waar je geld maatschappelijk het meeste oplevert. Meer lezen? https://cor...


Waarom wijkplannen (weer) onmisbaar zijn voor corporaties

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  23-06-2020

Wijkplannen bij corporaties zijn terug van weggeweest. Jaren geleden, toen de nieuwe Woningwet werd geïntroduceerd, leek het alsof corporaties zich alleen nog maar met de woning zelf mochten bezighouden. En dus niet meer met de woonomgeving en de bredere wijkontwikkeling. Maar de laatste jaren is e...


Wat zijn de effecten van de economische crisis op je portefeuillesturing?

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  09-06-2020

Als corporatie leg je in de portefeuillesturing vast welke keuzes je maakt ten aanzien van je woningportefeuille. Veel corporaties worstelen momenteel met de vraag: welke impact gaat de komende economische crisis hebben op de portefeuillesturing? In dit artikel ga ik in op de impact die de economisc...


Hoe kwetsbaar is de vastgoedsturing van jouw corporatie?

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  26-05-2020

Uit ons onderzoek over de stand van portefeuille- en assetmanagement blijkt dat meer dan twee derde van de corporaties het stabiel houden van hun vastgoedsturing niet goed voor elkaar heeft. Zij zijn daardoor kwetsbaar. Vertrekt er bijvoorbeeld een medewerker, dan valt meteen het hele kaartenhuis va...


De impact van de coronacrisis doorgronden met scenario’s

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  28-04-2020

Hoe maak je als corporatie scenario’s in een tijd waar je elke dag door de actualiteit wordt ingehaald? Ritske Dankert van De Corporatiestrateeg sprak met Isabel Mandour en Anna Wildeboer van Ortec Finance over hoe woningcorporaties het ontwikkelen van scenario’s het beste kunnen aanpakken. Meer...


Wat speelt er echt in je werkgebied?

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  31-03-2020

Hoe krijg je meer inzicht in de kenmerken, de behoeften en de wensen van de mensen die in jouw werkgebied wonen? Of daar op zoek zijn naar een woning. Maar ook: hoe krijg je meer inzicht in je vastgoed? En wat zijn de kenmerken van allerlei andere zaken die in jouw werkgebied spelen of aanwezig zijn...


Peter Boelhouwer (TU Delft) over onbehagen, corona en de woningmarkt.

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  23-03-2020

Vanmiddag sprak ik tijdens een live uitzending met Peter Boelhouwer (hoogleraar Woningmarkt aan de TU Delft). Voor een online publiek van corporaties hadden we het over het onbehagen op de woningmarkt en welke maatregelen nodig zijn op het gebied van onder meer de woningbouwproductie, betaalbaarheid...


Betere maatregelen voor betaalbaar wonen

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  03-03-2020

Corporaties vinden betaalbaarheid belangrijk. Maar wat mij betreft kunnen de meeste corporaties er nog veel meer in de praktijk aan doen. Alleen een gematigd huurbeleid en een goed incassoproces is niet voldoende. Hoe kun je daadwerkelijk betaalbaarheidsproblemen aanpakken en betaalrisico’s uitban...


‘Ingrijpen in de woningmarkt is hard noodzakelijk’ (interview met Bram Klouwen)

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  18-02-2020

Er is een hevige woningmarktcrisis en er moet nu ingegrepen worden. Dat vindt Bram Klouwen, algemeen directeur bij Companen, adviesbureau voor woningmarkt en leefomgeving. Ritske Dankert van De Corporatiestrateeg sprak met Bram over hoe overheid en corporaties in 2020 kunnen werken aan een grotere b...


Waarom time management bij corporaties niet werkt

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  04-02-2020

“Kan ik even iets met je afstemmen?” Je collega kijkt je hoopvol aan. Je bent op dat moment eigenlijk gefocust op ander werk, maar je stemt in. Het gaat tenslotte om slechts een paar minuten. Een herkenbaar dilemma? Het heeft alles te maken met het goed inrichten van timemanagement in de organis...


Leefbaarheid vraagt om maatwerk voor kwetsbare huurders (interview met RIGO)

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  21-01-2020

In 2018 publiceerde RIGO het rapport ‘Veerkracht in corporatiebezit’, over de instroom van kwetsbare doelgroepen en de ontwikkeling van de leefbaarheid in het corporatiebezit. RIGO is daarnaast betrokken bij corporaties die actief werken aan de leefbaarheid in wijken en buurten. Welke instrument...


Minder samenleven, minder zelfredzaamheid: hoe gaat Stadgenoot daarmee om? (interview)

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  17-01-2020

Als je als corporatie werk wil maken van participatie en leefbaarheid, dan begint dat bij het kennen van je huurders en een analyse van de omgeving waarin zij leven. Weten we met welke vraagstukken bewoners zitten? En wat is de invloed van de veranderende samenleving? Een interview met Marien de Lan...


Armoede interventies: hoe geld gelukkig maakt (interview)

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  07-01-2020

Als corporatie heb je te maken met een groep huurders met weinig geld. Welke interventies kun je hier als corporatie in doen? Reden om hierover in gesprek te gaan met Roeland van Geuns, lector Armoede Interventies aan de Hogeschool van Amsterdam. Meer lezen? https://corporatiestrateeg.nl/armoede-int...


Hoe breng je de betaalbaarheid van het wonen voor jouw huurders in beeld?

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  17-12-2019

Betaalbaar wonen is voor heel veel corporaties de nummer 1 reden om in hun werkgebied actief te zijn. Zij willen in kwalitatief goede huisvesting voorzien voor mensen met een kleine portemonnee. Alleen, hoe kun je die betaalbaarheid op een goede manier garanderen? En hoe weet je of je dat optimaal d...


Maatschappelijke vermogensinzet sturen met de waterval

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  03-12-2019

De waterval van marktwaarde naar beleidswaarde: wat is dat? En belangrijker nog: hoe kun je daarmee sturen op de maatschappelijke resultaten die je als corporatie gaat boeken? Daarover meer in deze podcast. Meer lezen? https://corporatiestrateeg.nl/maatschappelijke-vermogensinzet-sturen-met-de-water...


'Kwetsbare huurders zijn geen uitzondering meer' (interview met BrabantWonen)

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  19-11-2019

Door de participatiesamenleving wordt er steeds meer van de burger gevraagd. Terwijl de veerkracht van wijken afneemt. Hoe gaat BrabantWonen om met dit spanningsveld? In hoeverre nemen zij verantwoordelijkheid voor kwetsbare huurders? Bestuurder Harrie Windmüller geeft antwoord in gesprek met Ritsk...


Cyclisch ontwikkelen van je strategie

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  22-10-2019

Alles heeft met alles te maken. Een waarheid als een koe, maar het is ook een valkuil. Veel corporaties lopen met deze benadering vast als ze bezig zijn met strategievorming. Ik zie beleidsmakers dan teveel inzoomen en zo blijf je hangen in de analysefase. Meer lezen? https://corporatiestrateeg.nl/c...


Feit of fictie: alleen kleine corporaties kunnen dicht bij huurders staan

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  08-10-2019

Dicht bij de huurders staan is niet weggelegd voor grotere corporaties, is de gangbare gedachte. Maar is dat wel zo? Ik durf te beweren dat ook grotere corporaties feeling kunnen houden met de mensen voor wie ze allemaal het doen. Wat kunnen grote corporaties leren van kleine? Meer lezen? https://co...


Beslissen over woningen: de rol van de asset manager(interview met Mooiland)

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  24-09-2019

Met een woningportefeuille bestaande uit 26.000 woningen, verspreid over heel Nederland, is het voor woningcorporatie Mooiland een ingewikkelde taak om heldere keuzes te maken binnen het asset management. Uit het jaarlijkse onderzoek van De Corporatiestrateeg over de ontwikkeling van portefeuille- e...


Mijn teleurstelling over portefeuille- en assetmanagement

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  10-09-2019

In deze podcast vertel ik je over mijn teleurstelling toen ik de resultaten van ons onderzoek over portefeuille- en assetmanagement zag. Meer over de onderzoeksresultaten lees je op: https://corporatiestrateeg.nl/ontwikkeling-portefeuille-en-asset-management-stagneert-onderzoek-2019/


Inrichting van asset management: 4 stappen voor woningcorporaties

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  27-08-2019

Hoe kun je het asset management bij jouw woningcorporatie het beste inrichten? In dit artikel vier stappen die je kunt doorlopen om het asset management (opnieuw) in de organisatie van jouw corporatie in te bedden. Meer lezen? https://corporatiestrateeg.nl/asset-management-inrichten-4-stappen-voor-w...


Soepel door je taken en het leven: 5 tips om beter met je tijd om te gaan

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  19-08-2019

Werk jij vaak over? Of ben je snel afgeleid? In deze podcast deel ik tips die helpen bij het effectiever indelen van je tijd. Meer lezen? https://corporatiestrateeg.nl/soepel-door-je-taken-en-het-leven-5-tips-om-beter-met-je-tijd-om-te-gaan/


Theorie en praktijk van de energieopgave (interview met Henk Visscher, TU Delft)

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  13-08-2019

Meer lezen? https://corporatiestrateeg.nl/theorie-en-praktijk-van-de-energieopgave-interview-met-henk-visscher-tu-delft/


Innovaties in duurzaamheid en kwaliteit van corporatiewoningen de aanpak van Mitros podcast

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  05-08-2019

Als woningcorporatie met bijna 30.000 woningen voert Mitros jaarlijks honderden renovaties uit. Ze dagen de markt uit om met oplossingen te komen, zodat deze renovaties sneller, goedkoper én duurzamer kunnen worden uitgevoerd. Gerdi Berkers, projectleider voor innovatietrajecten bij Mitros, ging hi...


Peter Van Os over de toekomst van portefeuillesturing (interview)

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  30-07-2019

Peter van Os, partner bij RIGO, ging in gesprek met Ritske Dankert van de Corporatiestrateeg over de toekomst van het portefeuille- en asset management. Peter van Os richt zijn onderzoeks- en advieswerkzaamheden bij RIGO voornamelijk op de financiële en volkshuisvestelijke vraagstukken in de corpor...


Dit komt WSW je vragen over je portefeuillestrategie en duurzaamheid

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  16-07-2019

Hebben corporaties nu wel of niet voldoende vermogen voor opgaven zoals verduurzaming? En welke vragen kun je als corporatie van WSW verwachten over je portefeuillestrategie? Hierover ging Ritske Dankert van De Corporatiestrateeg in gesprek met Lotte Kolsteeg, accountmanager bij het Waarborgfonds So...


Hoe bepaal je de kosten voor je mutatieonderhoud?

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  02-07-2019

Regelmatig zijn er vragen vanuit corporaties over het mutatieonderhoud aan hun woningen. De aanleiding is meestal dat de kosten voor het mutatieonderhoud oplopen. En dat de feitelijke realisatie niet in de pas loopt met de begroting. Dat is ook vaak de aanleiding voor interne en externe toezichthoud...


Big data gebruiken in je portefeuille- en asset management

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  25-06-2019

Big data is nog altijd een hele hippe term. De toepassing ervan is bij corporaties nog minimaal. Veel corporaties weten nog niet precies wat ze ermee aan moeten. Hoe kun je big data gebruiken in je portefeuille- en asset management? Meer lezen? https://corporatiestrateeg.nl/big-data-gebruiken-in-je-...


Hoe voorkom je een slapende huurdersorganisatie?

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  11-06-2019

Veel corporaties worstelen met een ‘slapende’ huurdersorganisatie, of een huurdersorganisatie die niet alle huurdersgroepen vertegenwoordigt. Hoe kun je als corporatie een huurdersorganisatie faciliteren om actiever te worden? Meer lezen? https://corporatiestrateeg.nl/hoe-voorkom-je-een-slapende...


Scenarioplanning voor je portefeuillestrategie: 4 stappen

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  21-05-2019

Elk jaar zijn er weer nieuwe bevolkingsprognoses, nieuwe economische voorspellingen en nieuwe regels die voor de corporatiesector van belang zijn. Dat betekent dat de portefeuillestrategie daar ook ieder jaar op aangepast moet worden. Maar hoe voorkom je dat je een zigzagbeleid gaat voeren? Hoe houd...


Vastgoedsturing als input voor de meerjarenbegroting

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  14-05-2019

Het bedenken van mooie plannen voor je portefeuille- en asset management is een belangrijke taak. Maar, zorgen dat deze plannen ook daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden is misschien nog wel een crucialer onderdeel. Hoe zorg je ervoor dat de plannen uit je portefeuille- en asset management, ook daadw...


Vier manieren om als corporatie om te gaan met verwarde personen en andere zorgvragers

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  07-05-2019

Hoe kun je als corporatie kunt omgaan met verwarde personen en andere mensen die zorg nodig hebben? Het is een vraag die op dit moment erg actueel is bij corporaties. Zeker in het sociaal beheer, maar ook als het gaat om discussies rondom een nieuw ondernemingsplan. Meer lezen? https://corporatiestr...


Zet betaalbaarheid op nummer 1 (interview met Bram Klouwen)

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  09-04-2019

Zorgen voor betaalbare woningen is de nummer 1 bestaansreden voor woningcorporaties. Bram Klouwen (algemeen directeur van Companen) is in zijn dagelijks werk dagelijks met het thema betaalbaarheid bezig, bij gemeenten en woningcorporaties. Hij werkt onder meer aan woonvisies, ondernemingsbeleid, str...


Flexibel huurbeleid voor betaalbaar wonen (interview met Vidomes)

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  26-03-2019

Maarten Vos van Vidomes ging in gesprek met Ritske Dankert van De Corporatiestrateeg over de strategie van Vidomes om met beperkte middelen toch te zorgen voor betaalbare huurwoningen voor de huurders die dit het hardste nodig hebben. Vidomes is actief in o.a. Zoetermeer, Delft en Rijswijk. Ontdek i...


Peter Boelhouwer (TU Delft) over de betaalbaarheid van het wonen

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  12-03-2019

Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft, ging in gesprek met Ritske Dankert van De Corporatiestrateeg over de betaalbaarheid van het wonen. Boelhouwer ziet dat met name mensen uit de lagere en midden inkomensgroepen steeds meer moeite hebben met het vinden van een betaalbare woning....


Wat verdien je aan een complex (En waarom je dat als corporatie wilt weten)

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  26-02-2019

Tijdens een van mijn eerste projecten ooit in de corporatiesector leerde ik dat corporaties weinig zicht hadden op de financiële stromen op complexniveau. En eigenlijk is dat vandaag de dag nog niet veel anders geworden. Ondanks alle discussies over asset management en marktwaardering. Toch is het...


Hoe maak je een maatschappelijk afwegingskader voor je vermogensinzet?

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  12-02-2019

Jaarlijks wordt het sectorbeeld woningcorporaties aan de Tweede Kamer gepresenteerd. In dit rapport wordt de financiële situatie van de corporatiesector weergegeven. Ieder jaar is het sectorbeeld weer reden voor discussie over het vermogen van de corporatiesector. Mede daarom is dan ook belangrijk...


Op zoek naar de onontdekte beleidsinformatie van je corporatie

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  08-02-2019

Als corporatie beschik je over heel veel data. Toch wordt deze vaak onvoldoende gebruikt voor het maken van beleid. Of het nu gaat om portfolio- & asset management, huurbeleid, onderhoudsbeleid of ander facetbeleid; er wordt niet of nauwelijks gebruik gemaakt van de beschikbare data. Dat kan gebeure...


Wonen, zorg en welzijn: gescheiden werelden of integrale aanpak?

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  02-01-2019

Caroline Hezemans van De Corporatiestrateeg ging in gesprek met Hassan Najja, directeur bestuurder bij SOR. Dit is een woningcorporatie in de regio Rotterdam die zich richt op seniorenhuisvesting. Ze hadden het over de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van seniorenhuisvesting en hoe je oude...


Pragmatisch ontwikkelen van een netwerkorganisatie (interview met Marinus Kempe)

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  01-11-2018

Op 22 november 2018 vindt het seminar De Corporatie als Netwerkorganisatie plaats, georganiseerd door de Corporatiestrateeg. Directeur-bestuurder bij Woonstichting De Kernen Marinus Kempe, is spreker op dit seminar. Hij ging alvast met Romana Sijakovic in gesprek over hoe een corporatie zich tot net...


Hoe de corporatiesector politiek irrelevant is geworden (en hoe dat anders kan)

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  25-09-2018

Het is inmiddels geen nieuws meer dat woningcorporaties weinig vrienden hebben in politiek Den Haag. Voor een groot deel komt dit door de schandalen die de afgelopen 10 jaar hebben plaatsgevonden. Maar er is meer aan de hand. En dat heeft te maken met het doel dat veel corporaties nastreven. Meer le...


Waarom je vastgoedsturing niet functioneert

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  10-09-2018

Bij veel corporaties functioneert de vastgoedsturing niet zoals ze dat graag zouden willen. Waarom lukt het maar niet om de vastgoedsturing bij jouw corporatie echt goed verankerd te krijgen (en te houden)? Meer lezen? https://corporatiestrateeg.nl/waarom-je-vastgoedsturing-niet-functioneert/


Hoe asset management een feestje van de hele corporatie wordt (duo-interview met Mitros)

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  28-08-2018

Op 1 mei 2017 startte woningcorporatie Mitros met asset management. Binnen nog geen jaar heeft een compleet nieuw team het asset management een flinke boost gegeven. De corporatie heeft op complexniveau begrotingen uitgewerkt, om zo snel inzichtelijk te krijgen welke complexen het beste financiële...


“Gebrekkige data geen excuus om vastgoedsturing links te laten liggen.” [interview met Alex Moret]

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  28-08-2018

Met vastgoedsturing bepaal je het beleid over je vastgoed op strategisch en tactisch niveau. Hoe moet de woningvoorraad er in de toekomst uit zien? Een belangrijke vraag waar corporaties zich vandaag de dag mee bezig houden. Woonstad Rotterdam is een corporatie waar portefeuillemanagement en vastgoe...


Corporatie: stop met formele procedures (interview met Jan van der Moolen)

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  27-08-2018

Corporaties zijn gebonden aan veel regels en procedures. Juist bij samenwerkingen met andere partijen kunnen die nog weleens in de weg staan. Dus moeten we die formele procedures niet eens over de schutting gooien? Om zo weer meer te gaan denken vanuit de menselijke kant en elkaar direct aan te spre...


“Het gaat om het ongedaan maken van grenzen tussen organisaties.” (Interview met Mohamed Acharki)

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  14-08-2018

Als corporatie heb je niet alleen te maken met je huurders. Ook andere partijen, zoals overheden en zorginstellingen, zijn belangrijke stakeholders. Of samenwerkingspartners, zoals Mohamed Acharki ze liever noemt. Meer lezen? https://corporatiestrateeg.nl/het-ongedaan-maken-van-grenzen-tussen-organi...


Position paper voor de visitatie: hoe maak je die?

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  31-07-2018

Elke corporatie is verplicht om elke vier jaar een maatschappelijke visitatie te ondergaan. Als startpunt hiervoor maak je een position paper. Hoe pak je dat aan? Welke onderwerpen komen aan bod? En hoe kun je de position paper ook gebruiken voor je ondernemingsplan en voor het op de agenda zetten v...


Verduurzamen in aardbevings- en krimpgebied: interview met Woongroep Marenland

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  14-06-2018

Gerke Brouwer is directeur-bestuurder bij Woongroep Marenland in Appingedam en spreker bij het seminar Duurzaamheid op 7 juni. Hij maakt van dichtbij mee wat de aardbevingsproblematiek doet met mensen in het werkgebied van zijn corporatie. Daarnaast is er in het werkgebied sprake van demografische k...


De ‘”derde succesfactor” van verduurzaming (interview met Anke van Hal)

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  14-06-2018

Corporaties richten zich bij verduurzaming vaak op de technische en de financiële kant. Volgens Anke van Hal, professor Sustainable Building & Development aan de Nyenrode Business Universiteit, is er nog een derde belangrijke, maar vaak onderbelichte, factor in het spel: de menselijke factor. Wiets...


Wonen en Zorg: de optimale aanpak voor corporaties

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  11-06-2018

Corporaties hebben vaak te maken met bijzondere doelgroepen, denk aan rolstoelgebruikers of mensen met dementie. Voor deze doelgroepen zijn soms specifieke aanpassingen aan woningen nodig of is het van belang dat bepaalde faciliteiten in de buurt beschikbaar zijn. Hoe ga je daar als corporatie mee o...


Drie tips voor een inspirerende vakantie (voor corporatiemedewerkers)

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  11-06-2018

Als beleidsmedewerker bij een corporatie ga je vroeg of laat een keer op vakantie. Kun je je werk echt niet missen tijdens je vakantie? Met deze tips kom je (zelfs als workaholic ;-)) je vakantie wel door. Meer lezen? https://corporatiestrateeg.nl/drie-tips-voor-een-inspirerende-vakantie/


Wat verdien je aan een complex? (en waarom je dat als corporatie wilt weten)

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  11-06-2018

Tijdens een van mijn eerste projecten ooit in de corporatiesector leerde ik dat corporaties weinig zicht hadden op de financiële stromen op complexniveau. En eigenlijk is dat vandaag de dag nog niet veel anders geworden. Ondanks alle discussies over asset management en marktwaardering. Toch is het...


Vastgoedsturing als input voor je meerjarenbegroting

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  11-06-2018

Het bedenken van mooie plannen voor je portefeuille- en asset management is een belangrijke taak. Maar, zorgen dat deze plannen ook daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden is misschien nog wel een crucialer onderdeel. Je wilt immers graag dat je vastgoedsturing meer is dan alleen een papieren tijger. H...


Dyon Noy: “CO2-neutraal bij woningcorporaties verdraagt geen gehobby”

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  08-05-2018

Dyon Noy is oprichter en directeur van adviesbureau Atriensis. Samen met 100 collega’s werkt hij dagelijks aan duurzaamheidsvraagstukken van corporaties. Wietske Duzijn van de Corporatiestrateeg interviewde Dyon over de financiële ruimte van corporaties om te investeren in verduurzaming. Ze sprak...


Drie tips voor een duurzame corporatie (interview met Thuisvester)

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  24-04-2018

Thuisvester is een woningcorporatie actief in Midden- en West-Brabant. Duurzaamheid staat hoog op de agenda bij Thuisvester. Niet voor niets wordt de corporatie gezien als een van de voorlopers op het gebied van duurzaamheid. Pierre Hobbelen is een van de directeur-bestuurders bij deze woningcorpora...


Betaalbaarheid en financieel rendement:(hoe)gaat dat samen? (interview met Ruben Karel)

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  11-03-2018

Betaalbaar wonen, hoe werk je daar als asset manager aan? Wietske Duzijn van De Corporatiestrateeg sprak hierover met Ruben Karel, asset manager bij Stadlander. Het interview gaat over de invulling van de betaalbaarheid van het wonen binnen het asset management bij Stadlander en over het spanningsve...


Johan Conijn over de betaalbaarheid van het wonen en de beperkte mogelijkheden van woningcorporaties

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  27-02-2018

Wietske Duzijn van De Corporatiestrateeg gaat in gesprek met Johan Conijn. Hij is bijzonder hoogleraar Woningmarkt aan de UvA en directeur van Ortec Finance. Johan Conijn werkte eerder mee aan onderzoek over betaalrisico’s van huurders van het Planbureau voor de Leefomgeving. En voor het ministeri...


Betaalbaar wonen mogelijk maken: de aanpak van Actium (interview met Elles Dost)

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  07-02-2018

Wietske Duzijn van De Corporatiestrateeg sprak met Elles Dost van woningcorporatie Actium over betaalbaarheid. Welke visie heeft Elles op betaalbaarheid? Hoe geeft Actium hier invulling aan? En welke tips heeft Elles voor woningcorporaties die hierin zoekende zijn? Elles Dost is sinds 5½ jaar direc...


Individueel maatwerk zorgt voor betaalbaar wonen (interview met Bert Moormann van Domesta)

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  29-01-2018

Hoe kun je je woningen betaalbaar houden voor huurders die de huur eigenlijk niet kunnen betalen? Hierover sprak Wietske Duzijn van De Corporatiestrateeg met Bert Moormann. Bert is directeur Wonen en directievoorzitter bij Domesta. Hij is daarmee verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met on...


Wat moet er in een strategisch voorraadbeleid zitten wil het goed werken?

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  16-01-2018

Het doel van strategisch voorraadbeleid is om de huidige en toekomstige woningvoorraad zo goed mogelijk te laten aansluiten op de doelgroep van de corporatie. Een goed voorraadbeleidsplan bevat een aantal elementen: • Verbinding met en tussen je facetbeleid • Input vanuit Woonvisie en ondernemin...


Samenwerken aan onrendabel vastgoed (interview met Gianni Pollarini)

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  02-01-2018

In deze podcast gaat mijn collega Wietske Duzijn in gesprek met Gianni Pollarini. Gianni heeft jarenlange ervaring met onderwijs- en welzijnsvastgoed. Corporaties kunnen veel leren van de ervaring die Gianni opdeed in deze voor corporaties vaak onbekende sector. Meer lezen? https://corporatiestratee...


De glazen bol van vastgoedsturing

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  09-11-2017

Er zijn allerlei ontwikkelingen gaande die mogelijk invloed hebben op de richting van je vastgoedsturing. Denk hierbij aan extramuralisering, scheefwoners of vergrijzing. Het is onhaalbaar om alle mogelijke scenario's in je vastgoedsturing te verwerken. Hoe kun je het beste met toekomstige ontwikkel...


Waarom zou je als corporatie je kosten vergelijken met andere corporaties?

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  06-11-2017

De bedrijfslasten zijn een hot item in de corporatiesector. De overheid en de maatschappij kijken mee of corporaties hun geld wel doelmatig uitgeven. Veel corporaties zijn daarom bezig met het verlagen van hun bedrijfslasten. Benchmarken is een manier om te bepalen waar de bedrijfslasten omlaag kunn...


Margriet Drijver over corporaties als netwerkorganisaties

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  23-10-2017

In deze podcast hoor je deel 2 van het interview met Margriet Drijver. In deel 1 ging het over ketensamenwerking en regisserend opdrachtgeverschap. In deel 2 hoor je meer over de visie van Margriet op de corporatie als netwerkorganisatie en de disciplinerende rol van de Woningwet. Meer lezen? https:...


Aad Verkade over kleine corporaties, huurders en de Woningwet

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  10-10-2017

Enige tijd geleden beet Vincent Gruis het spits af van deze interviewserie. Deze keer was ik in Noordwijkerhout voor een interview met Aad Verkade, directeur-bestuurder van woningstichting Sint Antonius van Padua. We hadden het onder meer over de focus op huurders, het ontstaan van het onderhoudsfon...


Margriet Drijver over ketensamenwerking en meer

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  09-10-2017

In Utrecht sprak ik met Margriet Drijver over ketensamenwerking en regisserend opdrachtgeverschap bij woningcorporaties. In het begin van haar carrière was Margriet Drijver even leerling-verpleegkundige en was zij de eerste vrouwelijke conducteur bij de NS. Sinds 1986 vervult ze diverse managers- e...


Wat is het belang van je marktaandeel bij vastgoedsturing?

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  26-09-2017

Een van de eerste dingen die je doet in je vastgoedsturing is bepalen hoe groot je woningvoorraad over tien tot twintig jaar moet zijn. Hierbij is het van belang om als corporatie te kijken naar de ontwikkeling van je marktaandeel in je werkgebied. De ontwikkeling van je marktaandeel is afhankelijk...


Moet je elk jaar je vastgoedsturing actualiseren?

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  29-08-2017

Is het nodig om elk jaar je vastgoedsturing te actualiseren? Het is een vraag die ik regelmatig krijg. In het verleden waren corporaties gewend om het strategisch voorraadbeleid één keer in de vier jaar te actualiseren. Ik ben er echter een groot voorstander van om elk jaar in een jaarcyclus het j...


Hebben kleine woningcorporaties nog bestaansrecht?

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  15-08-2017

Er bestaat onder kleine corporaties veel twijfel of ze op de langere termijn nog zelfstandig kunnen doorgaan. Veel kleine corporaties fuseren. Dit is mede het resultaat van de nieuwe Woningwet. Aan de ene kant zijn er in deze wet een aantal regels opgenomen die de politieke weerstand tegen fusies ve...


Huurdersorganisatie oprichten: hoe ondersteun je dat als woningcorporatie?

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  01-08-2017

Het is voor een corporatie steeds belangrijker een goede huurdersorganisatie te hebben die echt tegenkracht kan bieden. Dit is niet alleen van belang om als corporatie beter te worden, maar ook omdat het wettelijk verplicht is met huurders te overleggen over corporatiebeleid en prestatieafspraken. E...


De Beleidsachtbaan of het OTB procesmodel gebruiken?

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  18-07-2017

Voor de opzet van vastgoedsturing bestaan verschillende methodes. Zo heeft het OTB een procesmodel ontwikkeld en beschreef Peter van Os de beleidsachtbaan. Welk model is nu het beste? Meer lezen? https://corporatiestrateeg.nl/beleidsachtbaan-of-otb-procesmodel/


Vincent Gruis over duurzaamheid, digitalisering en meer

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  04-07-2017

Onlangs was ik in Delft om Vincent Gruis te interviewen. Vincent is hoogleraar Housing Management aan de TU Delft. We hadden het onder andere over duurzaamheid, digitalisering en de circulaire economie. Maar ook over de implementatie van de woningwet en de noodzaak voor meer experimenteerruimte voor...


Is asset management een onderdeel van je strategisch voorraadbeleid?

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  27-06-2017

Strategisch voorraadbeleid bevat zowel de strategische als de tactische doelen voor de woningvoorraad van een corporatie. In de praktijk gaat het echter vaak alleen over het tactische niveau. Hierbij wordt dan vooral vanuit de volkshuisvesting en de techniek naar de woningen gekeken. Het financiële...


Wat als vastgoedsturing niet op de werkvloer terecht komt?

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  27-06-2017

Veel corporaties worstelen met het soepel uitvoeren van hun vastgoedsturing. Het managementteam is verantwoordelijk voor het verankeren van vastgoedsturing binnen een corporatie. Soms worden de plannen niet goed vertaald naar het operationele niveau. Er is dan wel beleid, maar de mensen op de werkvl...


Hoe bepaal je je gewenste financieel rendement op complexniveau?

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  20-06-2017

Onlangs kreeg ik van een corporatie de vraag: langs welke meetlat leg je je feitelijke financieel rendement wanneer je jezelf als corporatie wil uitdagen om het financieel rendement te verbeteren? Met andere woorden: hoe bepaal je je gewenste financieel rendement op complexniveau? Meer lezen? https:...


Wat doe je als eerste in je nieuwe baan als beleidsmedewerker?

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  13-06-2017

Stel, je bent nieuw bij een corporatie: wat pak je als beleidsmedewerker als eerste aan in je nieuwe functie? Er liggen ongetwijfeld een stapel dossiers op je te wachten. Maar daarnaast kun je nog een aantal andere belangrijke dingen doen. Meer lezen? https://corporatiestrateeg.nl/corporatiebeleid/n...


Waarom zou je beginnen aan asset management?

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  06-06-2017

Als ik met corporaties praat over asset management, merk ik dat er nog steeds behoorlijk wat weerstand is tegen het invoeren van asset management. Met name weerstand tegen het vanuit financieel rendement kijken naar je woningcomplexen. Is die weerstand terecht, of juist niet? Meer lezen? https://cor...


Solliciteren bij een woningcorporatie: 3 tips

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  30-05-2017

Solliciteer je bij een corporatie? Bij voorbeeld op een functie als manager, stafmedewerker (bijvoorbeeld als beleids-, communicatie- of HRM-medewerker) of directeur-bestuurder? Dan heb ik drie tips om ervoor te zorgen dat je de baan ook echt gaat krijgen. Meer lezen? https://corporatiestrateeg.nl/c...


Permanente educatie nuttig invullen: 3 tips

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  23-05-2017

Ben je het zat om verplicht naar het zoveelste congres te moeten gaan, alleen voor de PE-punten? Sinds enige tijd zijn ook bestuurders en toezichthouders binnen de corporatiesector verplicht een aantal PE-punten per jaar te halen. Om deze punten te kunnen leveren is er een wildgroei van trainingen e...


Integraal kijken met asset management

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  09-05-2017

Wat is de essentie van asset management? Dat is een belangrijke vraag die je jezelf als corporatie moet stellen wanneer je aan de slag gaat met asset management. Meer lezen? https://corporatiestrateeg.nl/integraal-kijken-asset-management/


Hoe breng je de kostenstructuur van je corporatie in beeld?

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  25-04-2017

De bedrijfslasten van je corporatie. Er is veel discussie over. Maar hoe breng je de bedrijfslasten zo in beeld dat je gericht actie kunt ondernemen wanneer je teveel uitgeeft? Meer lezen? https://corporatiestrateeg.nl/kostenstructuur-in-beeld/


Wat te doen als je managementteam besluiteloos is

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  20-04-2017

Misschien herken je het wel: je hebt hard gewerkt aan een beleidsstuk, waarin je zorgvuldig meerdere scenario’s hebt uitgewerkt. Maar wanneer je jouw beleidsstuk hebt ingebracht bij het managementteam, wordt er maar geen besluit over genomen.


Waarom je elk jaar een enquête onder je huurders moet doen

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  20-04-2017

Wil je meer inzicht krijgen in wat er leeft onder je huurders? Dan raad ik je aan om elk jaar een enquête onder al je huurders te doen.


De toekomst van vastgoedsturing

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  20-04-2017

De laatste tijd zie je steeds meer een verschuiving in hoe corporaties met de volkshuisvestelijke opgave omgaan en de gevolgen daarvan voor vastgoedsturing.


Vastgoedsturing aan het onderhoudsbeleid koppelen

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  20-04-2017

Een dramatisch misverstand tussen planmatig onderhoud en strategiebepaling op complexniveau. Ik was onlangs bij een grote corporatie, waar iemand mij het volgende vertelde. Bij een complex met enkele tientallen woningen waren de keukens vervangen. In eerste instantie denk je waarschijnlijk: niks aan...


Zo kun je vandaag nog starten met Asset Management

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  20-04-2017

Veel corporaties zien het belang van asset management en denken er dan ook over na om er ‘iets’ mee te doen. Een valkuil daarbij is om asset management als een groot project te zien dat in één keer ingevoerd moet worden. Wie dat doet ontmoet vaker weerstand en er is een grote kans op mislukkin...


Van strategisch voorraadbeleid naar asset management: waarom?

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  20-04-2017

Strategisch voorraadbeleid, strategisch voorraadbeheer, asset management, vastgoedsturing, portfoliomanagement. Al deze termen hebben natuurlijk hun eigen nuances, maar betekenen op hoofdlijnen ongeveer hetzelfde. Ze gaan allemaal over het bepalen van en werken aan de gewenste woningvoorraad over 10...


Bevolkingsprognoses: welke kies je voor je beleid?

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  20-04-2017

Een belangrijk element in de onderbouwing van je ondernemingsplan, vastgoedsturing en ander corporatiebeleid is de demografische ontwikkeling in je werkgebied. Hoe de demografische ontwikkeling zich zal voordoen bepaalt immers grotendeels de toekomstige omvang en samenstelling van je doelgroep. Er z...


Ben jij een steenfluisteraar?

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  20-04-2017

Een tijdje geleden sprak ik met een beleidsmedewerker van een corporatie over hun wensportefeuille. Op een gegeven moment hadden we het over de manier waarop je keuzes maakt over je vastgoed. Is daarbij de technische staat doorslaggevend? Of kijk je vooral naar de ontwikkeling van je doelgroep en fi...


PDCA-cyclus op orde in 3 stappen

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  11-04-2017

De PDCA-cyclus is een effectief instrument: om doelen te definiëren (Plan), plannen uit te voeren (Do), voortgang te meten (Check) en plannen zo nodig aan te passen of acties bij te sturen (Act). De afgelopen tien jaar hebben veel corporaties hun PDCA-cyclus naar een hoger plan getild. Toch liggen...


Vastgoedsturing professionaliseren: waarom?

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  28-02-2017

Het professionaliseren van je vastgoedsturing, waarom zou je als corporatie daar je energie in willen steken? Er zijn een aantal belangrijke redenen voor het professionaliseren van je vastgoedsturing. De eerste reden is dat de Autoriteit woningcorporaties steeds scherper naar de vastgoedsturing kijk...


Is asset manager een functie of een rol?

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  14-02-2017

Heb je voor het professioneel inrichten van assetmanagement een nieuwe medewerker nodig? Iemand die zich fulltime bezighoudt met assetmanagement? En waar moet je op letten wanneer je een bestaande medewerker de rol van assetmanager geeft? Meer lezen? http://corporatiestrateeg.nl/assetmanager-functie...


Corporaties zijn rijk, maar het spaargeld raakt snel op

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  31-01-2017

Van woningcorporaties wordt vaak gezegd dat ze rijk zijn. Maar is dat wel zo? En zo ja, hoe gaat dat dan in de toekomst? Aan de ene kant zijn er de maandelijkse inkomsten, zoals de huur die corporaties ontvangen. Aan de andere kant moet je ook kijken naar de waarde van de woningen die de corporatie...


Verkoopbeleid: vier vragen die je moet stellen

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  17-01-2017

Bij het opstellen van verkoopbeleid zijn er een aantal vragen die je jezelf als woningcorporatie moet stellen. Een belangrijke vraag die in je hele verkoopbeleid doorwerkt is de volgende: Vanuit welk perspectief ga je woningen verkopen? Een belangrijke tweede vraag is welke woningen je wilt verkopen...


Wat zijn de trends voor vastgoedsturing in 2017?

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  10-01-2017

Ook in 2017 blijft vastgoedsturing een belangrijk thema. In deze podcast bespreek ik de drie belangrijkste trends op het gebied van vastgoedsturing. Meer lezen? https://corporatiestrateeg.nl/trends-vastgoedsturing-2017/


Vastgoedsturing aan de jaarcyclus koppelen: waarom?

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  03-01-2017

Vastgoedsturing, portefeuillemanagement, assetmanagement: belangrijke thema’s voor corporaties in 2017. De uitdaging is om je beleid integraal aan je jaarcyclus te koppelen. Maar waarom is dat zo belangrijk? Actuele en goed onderbouwde input kunnen leveren voor je meerjarenbegroting is een eerste...


Hoe bepaal je de ideale omvang van je woningvoorraad

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  06-12-2016

Als corporatie is het niet alleen belangrijk om op dit moment jouw doelgroep van passende woningen te voorzien. Ook in de toekomst wil je dit kunnen blijven doen. Maar hoe bepaal je de gewenste woningvoorraad over een periode van 10 of 15 jaar? Bij het bepalen van de ideale omvang van de woningvoorr...


Drie tips voor efficiënte uitvoering van vastgoedsturing

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  08-11-2016

Hoe kom je als beleidsmaker tot een efficiënte uitvoering van je vastgoedsturing? Meer lezen? https://corporatiestrateeg.nl/drie-tips-efficiente-uitvoering-vastgoedsturing/


Vastgoedsturing: werken met excel of specialistische software?

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  11-10-2016

Wanneer je aan de slag gaat met vastgoedsturing maak je vaak gebruik van ofwel een spreadsheetprogramma zoals Excel, ofwel van software die specifiek voor vastgoedsturing is ontwikkeld. Hoe maak je een afgewogen keuze tussen deze twee mogelijkheden?


De toezichtsbrief Autoriteit woningcorporaties

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  04-10-2016

Elk jaar valt hij ook bij jouw corporatie op de mat: de toezichtsbrief van de Autoriteit woningcorporaties. Met in de brief een beoordeling en in de bijlage een aantal financiële ratio’s. Voor jou als beleidsmaker zijn deze ratio’s zeker interessant. Ten eerste geeft de toezichtsbrief een beeld...


Portefeuille- en asset management: waar ligt de grens?

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  13-09-2016

Als portefeuillestuurder kun je je soms binnen je corporatie in het vaarwater van de asset manager bevinden. En andersom. Om de verantwoordelijkheden van beiden goed af te bakenen is een duidelijke grens tussen portefeuille- en asset management nodig. Maar waar trek je die grens?


De overeenkomst tussen een speeltuin en kaders voor asset management

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  16-08-2016

Wat heeft een speeltuin te maken met heldere kaders voor asset management? Dat hoor je in deze podcast


Visitatie woningcorporaties: 5 tips voor een optimale voorbereiding

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  02-08-2016

Je ontkomt er niet aan. Eén keer in de vier jaar ben je als corporatie aan de beurt voor de maatschappelijke visitatie. Een goede voorbereiding is essentieel om de visitatie soepel te laten verlopen. En om te zorgen dat je hier als corporatie zelf ook wat uit kunt halen. Daarom in deze podcast vijf...


Drie tips voor een gelijkwaardige huurdersorganisatie

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  07-06-2016

Gelijkwaardigheid tussen partijen is een van de belangrijkste voorwaarden voor een goede samenwerking in netwerken van organisaties. Wettelijk hebben de huurdersorganisaties in de afgelopen jaren steeds meer positie gekregen. Maar hoe zorg je ervoor dat de positie van de huurdersorganisatie niet all...


Vier lessen voor bezielde corporaties (boekrecensie)

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  24-05-2016

Laatst las ik het boek ‘De bezielde corporatie’ van Lieneke van Dijk en Harry Vlaar. In dit boek staan veel interessante lessen om met meer bezieling aan het corporatiewerk te werken. Een echte aanrader om te lezen. Alleen al vanwege de 12 interviews met mensen die allemaal vanuit verschillende...


Het driekamermodel, wat kun je ermee?

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  10-05-2016

Een tweede manier om het Driekamermodel toe te passen is om deze te gebruiken in het gesprek met belanghebbenden. Ten eerste kun je het Driekamermodel gebruiken ter ondersteuning van keuzes die je gaat maken. Ten derde kun je het Driekamermodel gebruiken als organisatie denkmodel. Een vierde manier...


Betaalbaarheid: kansen van de wet doorstroming huurmarkt

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  26-04-2016

De wet doorstroming huurmarkt is in feite een combinatie van de inkomensafhankelijke huurverhoging zoals we die de afgelopen jaren gekend hebben, en de huursombenadering. Welke kansen biedt de wet doorstroming huurmarkt voor de betaalbaarheid van je woningen?


(Niet-)Daeb: Scheiden of splitsen? Volkshuisvestelijke overwegingen

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  12-04-2016

De keuze tussen administratief scheiden, juridisch splitsen of een hybride model maak je op basis van volkshuisvestelijke, organisatorische en financiële argumenten. Afhankelijk van je situatie kun je als corporatie tussen drie of vier modellen kiezen: juridisch splitsen, administratief scheiden, h...


Stappenplan: hoe bepaal je je vermogensinzet als corporatie?

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  29-03-2016

Als corporatie wordt je gevraagd om je vermogen in te zetten om maatschappelijke opgaven op het gebied van de volkshuisvesting op te lossen. Met andere woorden: van corporaties wordt verwacht dat zij waar mogelijk geld lenen om in te zetten voor onder meer betaalbaar wonen, nieuwbouw en energiebespa...


Hoe maak je een wensportefeuille?

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  15-03-2016

Een wensportefeuille laat zien hoeveel woningen je als corporatie over 10 tot 15 jaar in bezit wilt hebben. En welke typen, prijsklassen en kwaliteiten je nastreeft. Bij het maken van een wensportefeuille kom je voor een aantal dilemma’s te staan.


Waarom je niet aan asset management moet beginnen

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  29-02-2016

Je hebt vast al nagedacht over de vraag of je binnen jouw corporatie wel of niet met asset management moet beginnen. In deze podcast zal ik je de argumenten geven waarom je als corporatie vooral NIET aan asset management moet doen.


Twee oplossingen voor passend toewijzen

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  29-02-2016

In deze podcast evalueer ik twee manieren om in je huurbeleid om te gaan met passend toewijzen. Streefhuurbeleid als one-size-fits-all over je hele woningvoorraad toepassen is achterhaald. Om te zorgen dat je in tijden van ‘passend toewijzen’ voldoende betaalbare woningen voor je doelgroep houdt...


Regiovorming: waar moet je als corporatie op letten?

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  29-02-2016

In de Woningwet 2015 heeft de minister bepaald dat je als gemeente op zoek moet gaan naar anderen gemeenten om samen een woningmarktregio te vormen met minstens 100.000 inwoners. De regelgeving is vooral bedoeld om grote corporaties te voorkomen of zelfs te stimuleren zich op te splitsen. Maar ook v...


Moet je als kleine corporatie fuseren?

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  29-02-2016

Veel kleinere corporaties worstelen met de vraag of ze al dan niet moeten fuseren. In dit artikel zal ik de standpunten van voor- en tegenstanders naast elkaar zetten. De meningen over wat de kwetsbaarheden en de sterke kanten van kleine corporaties zijn, komen verrassend vaak overeen.


De strategische kop van het voorraadbeleid

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  29-02-2016

Het strategisch voorraadbeleid omvat veel informatie over maatregelen op complexniveau. Het doel van strategisch voorraadbeleid is echter breder. Een goed strategisch voorraadbeleid geeft inzicht in waar je als corporatie over tien of vijftien jaar wilt staan met je woningvoorraad. Dit regel je in h...


Ondernemingsplan maken in vier eenvoudige stappen

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  25-02-2016

Het maken van een ondernemingsplan moet je als corporatie niet uitbesteden, maar zelf doen. Alleen dan kun je ervoor zorgen dat ondernemingsplan écht van jouw corporatie wordt. Met een heldere missie en met concrete plannen die doordringen in elke vezel van de corporatie. Maar hoe maak je als corpo...


Hoe beslis je over doorexploiteren of afstoten van woningen?

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  25-02-2016

Binnen het strategisch voorraadbeleid of asset management zul je regelmatig je woningbezit tegen het licht houden. Welke woningen ga je doorexploiteren? Welke woningen wil je afstoten of vernieuwen? Op basis van gegevens over het financieel rendement en het maatschappelijk rendement kun je een onder...


Communiceren op het juiste moment

Luister  

De Corporatiestrateeg Podcast  /  25-02-2016

Vorige week zat ik in de trein. Luttele seconden na het wegrijden meldde de omroep dat de trein niet verder zou rijden dan Ede-Wageningen. Geen fijn bericht, aangezien ik nog verder had gewild. Wat ik vervelender vond: het bericht kwam te laat. Had ik geweten van de stremming voordat de trein vertro...