De Kiesmannen in Europa

Barbara Baarsma over Italië en de euro

De Kiesmannen in Europa
15-04-2019

It's the economy, stupid! Vandaag hebben we het over geld, met hoogleraar economie Barbara Baarsma, want de Europese Commissie heeft ruzie gemaakt met de Italianen over geldzaken. En verder: hoeveel geven we uit aan "Brussel", wat krijgen we ervoor terug, en wat zijn de belangrijkste kostenposten van de EU? Dat zijn de vragen van Oma Joke, die deze week voor de rekening komen van de Kiesmannen.