Podcast Zoeker

De Limburgse Taal & ...

#6 Politiek

De Limburgse Taal & ...

02-03-2021

Met Alex Peeters, Petra Dassen en Frans Pollux.

De erkenning door de overheid van het Limburgse dialect als streektaal werd in 2019 nog eens bevestigd in een convenant. Alex Peeters, destijds beleidsadviseur bij de provincie Limburg, is een van de architecten van dit convenant en overtuigd van het nut hiervan. Dialect speelt een belangrijke rol in zijn werkzame leven want tegenwoordig is hij in dienst bij de gemeente Beesel waar de gemeenteraad grote waarde hecht aan dialect spreken.

Collegevergaderingen in Kerkrade, onder voorzitterschap van burgemeester Petra Dassen, gaan in het dialect. En om het ijs te breken in gesprekken met burgers is vaak haar openingszin ‘ver kinne aog plat kalle’. Dialect spreken kan dus een voordeel zijn voor Limburgse burgemeesters.

Frans Pollux geeft in zijn afsluitende column het convenant een stem.