De naakte Keizers van de Psychoanalyse

De naakte Keizers van de Psychoanalyse

Wetenschap & Geneeskunde  |  74 afleveringen

De naakte Keizers van de Psychoanalyse: De Immunisatiestrategieen van een Pseudowetenschap. Thesis van Maarten Boudry als promotie in de filosofie.

Verras mij  


5.9.2. Hedendaagse Voorbeelden

Luister  

De naakte Keizers van de Psychoanalyse  /  05-10-2014


5.9. Immunisatie 9: De Triomftocht van de Psychoanalyse 5.9.1. Het succesverhaal van de psychoanalyse

Luister  

De naakte Keizers van de Psychoanalyse  /  05-10-2014


5.8.3. Uniciteit en Willekeur

Luister  

De naakte Keizers van de Psychoanalyse  /  05-10-2014


5.8.2. Radicale uniciteit

Luister  

De naakte Keizers van de Psychoanalyse  /  05-10-2014


5.8. Immunisatie 8: Elk Geval is Uniek (vooral dat van de psychoanalyse) 5.8.1. Redelijke en mateloze interpretaties

Luister  

De naakte Keizers van de Psychoanalyse  /  05-10-2014


5.7.5. Voorlopige conclusie

Luister  

De naakte Keizers van de Psychoanalyse  /  05-10-2014


5.7.4. De tegenstanders door het slijk

Luister  

De naakte Keizers van de Psychoanalyse  /  05-10-2014


5.7.3. De tegenaanval van het Anti-Livre Noir

Luister  

De naakte Keizers van de Psychoanalyse  /  05-10-2014


5.7.2. Pot schrijft zwartboek over ketel

Luister  

De naakte Keizers van de Psychoanalyse  /  05-10-2014


5.7. Immunisatie 7: De Stromannen van de Psychoanalyse 5.7.1. De schaduwzijde

Luister  

De naakte Keizers van de Psychoanalyse  /  05-10-2014


5.6.5. Weifelende Relativisten

Luister  

De naakte Keizers van de Psychoanalyse  /  05-10-2014


5.6.4. Freud een postmodernist ‘avant la lettre’?

Luister  

De naakte Keizers van de Psychoanalyse  /  05-10-2014


5.6.3. Verschillende Waarheden

Luister  

De naakte Keizers van de Psychoanalyse  /  05-10-2014


5.6.2. Postmoderne minachting voor waarheid

Luister  

De naakte Keizers van de Psychoanalyse  /  05-10-2014


5.6. Immunisatie 6: Postmoderne Loopgraven 5.6.1. Postmoderne verduistering

Luister  

De naakte Keizers van de Psychoanalyse  /  05-10-2014


5.5.4. De ongeneeslijkheid van de menselijke conditie?

Luister  

De naakte Keizers van de Psychoanalyse  /  05-10-2014


5.5.3. De grote ommezwaai

Luister  

De naakte Keizers van de Psychoanalyse  /  05-10-2014


5.5.2. De triomf van het fiasco

Luister  

De naakte Keizers van de Psychoanalyse  /  05-10-2014


5.5. Immunisatie 5: De Cynische Socrates. 5.5.1. De zoektocht naar therapeutische verdiensten

Luister  

De naakte Keizers van de Psychoanalyse  /  05-10-2014


5.4.5. De aantrekkelijkheid van de ‘diepe inzichten’

Luister  

De naakte Keizers van de Psychoanalyse  /  05-10-2014


5.4.4. Empirische evidentie voor symptoomsubstitutie en duurzame genezingen

Luister  

De naakte Keizers van de Psychoanalyse  /  05-10-2014


5.4.3. Hedendaagse diepe inzichten

Luister  

De naakte Keizers van de Psychoanalyse  /  05-10-2014


5.4.2. Diepe inzichten en symptoomsubstitutie

Luister  

De naakte Keizers van de Psychoanalyse  /  05-10-2014


5.4. Immunisatie 4: Duurzame Genezing door Diepe Inzichten 5.4.1. Het therapeutische domein

Luister  

De naakte Keizers van de Psychoanalyse  /  05-10-2014


5.3.4 Is de psychoanalyse een wetenschap?

Luister  

De naakte Keizers van de Psychoanalyse  /  05-10-2014


5.3.3. Verstrekkende gevolgen

Luister  

De naakte Keizers van de Psychoanalyse  /  05-10-2014


5.3.2. De positivist hermeneutisch gereconstrueerd

Luister  

De naakte Keizers van de Psychoanalyse  /  05-10-2014


5.3. Immunisatie 3: Het Hermeneutische Hazenpad. 5.3.1. Probleemstelling

Luister  

De naakte Keizers van de Psychoanalyse  /  05-10-2014


5.2.6. De gebleekte kleren van de keizer

Luister  

De naakte Keizers van de Psychoanalyse  /  05-10-2014


5.2.5. Verdere hedendaagse voorbeelden

Luister  

De naakte Keizers van de Psychoanalyse  /  05-10-2014


5.2.4. Verwarring in het Onbewuste

Luister  

De naakte Keizers van de Psychoanalyse  /  05-10-2014


5.2.3. Retrospectieve mythologisering

Luister  

De naakte Keizers van de Psychoanalyse  /  05-10-2014


5.2.2. De immuniserende functies

Luister  

De naakte Keizers van de Psychoanalyse  /  05-10-2014


5.2. Immunisatie 2: Alle Platitudes leiden naar Wenen: de Exclusiviteit van het Truïsme. 5.2.1. Alle Platitudes leiden naar Wenen

Luister  

De naakte Keizers van de Psychoanalyse  /  05-10-2014


5.1.7. Weerstand zonder Freud?

Luister  

De naakte Keizers van de Psychoanalyse  /  05-10-2014


5.1.6. Exotische symptoomanalyses: de Lacanianen over de Evaluatie

Luister  

De naakte Keizers van de Psychoanalyse  /  05-10-2014


5.1.5 Vertwijfeling in de gelederen

Luister  

De naakte Keizers van de Psychoanalyse  /  05-10-2014


5.1.4. Pathologisering en weerstand: in de voetsporen van Freud

Luister  

De naakte Keizers van de Psychoanalyse  /  05-10-2014


5.1.3. Een argumentatieve pletwals

Luister  

De naakte Keizers van de Psychoanalyse  /  05-10-2014


5.1.2. De vermomde weerstanden

Luister  

De naakte Keizers van de Psychoanalyse  /  05-10-2014


5. De immunisatiestrategieën van de psychoanalyse. 5.1. Immunisatie 1 : De Symptoomanalyse van de Kritiek. 5.1.1. Het argument van de weerstand

Luister  

De naakte Keizers van de Psychoanalyse  /  05-10-2014


4.4. Pseudo-wetenschap?

Luister  

De naakte Keizers van de Psychoanalyse  /  05-10-2014


4.3. Defecte methodologische manoeuvres: de theorie-op-zichzelf?

Luister  

De naakte Keizers van de Psychoanalyse  /  05-10-2014


4.2.3. Ingebouwde immunisatie-uitrusting

Luister  

De naakte Keizers van de Psychoanalyse  /  05-10-2014


4.2.2. Theoretische jokerkaarten

Luister  

De naakte Keizers van de Psychoanalyse  /  05-10-2014


4.2.1. Epistemische dubbellevens

Luister  

De naakte Keizers van de Psychoanalyse  /  05-10-2014


4.2. De Psychoanalyse: een theoretisch kluwen

Luister  

De naakte Keizers van de Psychoanalyse  /  05-10-2014


4. Niet-falsifieerbaarheid en pseudo-wetenschap m.b.t. de psychoanalyse. 4.1. Het verdict van Popper

Luister  

De naakte Keizers van de Psychoanalyse  /  05-10-2014


3.5. Verzamelde bewijslast.

Luister  

De naakte Keizers van de Psychoanalyse  /  05-10-2014


3.4. Verdere onthullingen

Luister  

De naakte Keizers van de Psychoanalyse  /  05-10-2014


3.3. Het verdict van de wetenschap

Luister  

De naakte Keizers van de Psychoanalyse  /  05-10-2014


3.2. Het geboorteuur van een pseudowetenschap

Luister  

De naakte Keizers van de Psychoanalyse  /  05-10-2014


3. De Bewijslast. 3.1 De mythe en haar eerste barsten

Luister  

De naakte Keizers van de Psychoanalyse  /  05-10-2014


2.2. Het zwartboek van de psychoanalyse

Luister  

De naakte Keizers van de Psychoanalyse  /  05-10-2014


2. Het Strijdtoneel. 2.1 De Freudwars.

Luister  

De naakte Keizers van de Psychoanalyse  /  05-10-2014


Verantwoording

Luister  

De naakte Keizers van de Psychoanalyse  /  05-10-2014


Inleiding

Luister  

De naakte Keizers van de Psychoanalyse  /  05-10-2014


Woord Vooraf

Luister  

De naakte Keizers van de Psychoanalyse  /  05-10-2014


Voorwoord van de voorlezer.

Luister  

De naakte Keizers van de Psychoanalyse  /  05-10-2014


Nawoord van de voorlezer.

Luister  

De naakte Keizers van de Psychoanalyse  /  01-01-1970


6.5. Epiloog

Luister  

De naakte Keizers van de Psychoanalyse  /  01-01-1970


6.4.2. De ingrediënten van een succesverhaal

Luister  

De naakte Keizers van de Psychoanalyse  /  01-01-1970


6.4 Beperkingen van het werk 6.4.1. Aanpak en structuur

Luister  

De naakte Keizers van de Psychoanalyse  /  01-01-1970


6.3. De immunisatiestrategie als indicator

Luister  

De naakte Keizers van de Psychoanalyse  /  01-01-1970


6.2. Het argument dat alle andere argumenten overtroeft

Luister  

De naakte Keizers van de Psychoanalyse  /  01-01-1970


6. Conclusie 6.1. De Decaloog van een Pseudowetenschap

Luister  

De naakte Keizers van de Psychoanalyse  /  01-01-1970


5.10.7. Voorlopige Conclusie

Luister  

De naakte Keizers van de Psychoanalyse  /  01-01-1970


5.10.6. Psychoanalytische Progressie: Quo Vadis?

Luister  

De naakte Keizers van de Psychoanalyse  /  01-01-1970


5.10.5. Van applicaties naar confirmaties

Luister  

De naakte Keizers van de Psychoanalyse  /  01-01-1970


5.10.4. Zwarte gaten en zandkastelen

Luister  

De naakte Keizers van de Psychoanalyse  /  01-01-1970


5.10.3. Freuds erfenis versnipperd

Luister  

De naakte Keizers van de Psychoanalyse  /  01-01-1970


5.10.2. De cultus van Freud

Luister  

De naakte Keizers van de Psychoanalyse  /  01-01-1970


5.10. Immunisatie 10: Beyond Freud: de Progressie van de Psychoanalyse 5.10.1. Afscheid van Freud

Luister  

De naakte Keizers van de Psychoanalyse  /  01-01-1970


5.9.3. Waar is de weerstand gebleven?

Luister  

De naakte Keizers van de Psychoanalyse  /  01-01-1970