De Onderstroom

De Onderstroom

Overheid  |  17 afleveringen

Nederland is een rijk aan ideeën over hoe de samenleving duurzamer, inclusiever en rechtvaardiger kan.
En toch lukt het ons niet altijd om die ideeën aantrekkelijk te maken voor het grote publiek.
Dit is een podcast van Progressief Café (denktank en politiek platform) waarin wij de ideeën uit de progressieve onderstroom naar beleid en praktijk vertalen.

Wij praten met denkers, dromers en doeners. Wat is hun progressieve droom voor Nederland?
-
In het tweede seizoen van De Onderstroom onderzoeken wij hoe wij vanuit Nederland een bijdrage kunnen leveren aan de nieuwe sociale agenda van de Europese Unie. Hoe kunnen wij er voor zorgen dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, ook binnen de EU? 
Inzichten uit dit seizoen worden besproken op een groot evenement op 27 juni, in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam. Kom mee praten met andere burgers en experts over hoe wij vanuit Nederland kunnen bouwen aan een solidair Europa. Meld je via aan:  https://dezwijger.nl/programma/het-sociale-europa
Naast de podcast publiceert Progressief Café in samenwenwerking met Vrij Nederland een serie-artikelen waarin wij experts aan het woord laten om invulling te geven aan de nieuwe sociale agenda voor Europa. Check deze link om je te verdiepen https://www.vn.nl/de-onderstroom-sociaal-europa/Verras mij  


#1 Ingrid Robeyns: Tijd voor een grens aan extreme rijkdom (Limitarisme)

Luister  

De Onderstroom  /  02-12-2023

Ingrid Robeyns heeft een nieuw boek geschreven met als titel: "Limitarisme - Pleidooi tegen extreme rijkdom."In deze speciale aflevering van De Onderstroom praten we daarover. Ingrid Robeyns is een gerenommeerde politiek-filosoof op het gebied van ethiek en rechtvaardigheid, en als hoogleraar 'Ethi...


#1 - Harriet Bergman - Hoe politieke emotie de klimaatbeweging kleurt - De Onderstroom

Luister  

De Onderstroom  /  16-02-2023

De tijd van wachten is voorbij, rapide klimaatverandering heeft actie nodig. Dat is het vertrekpunt van het derde seizoen van de Onderstroom. De redactie van Progressief Cafe nodigt denkers, dromers en doeners uit die vertellen hoe ver zij zouden gaan om klimaatverandering te stoppen. Het doel is om...


#5 - Sara Murawski - (Sustainable Finance Lab): Waarom de EU haar strenge begrotingsregels moet loslaten voor een meer Sociaal en duurzaam Europa.

Luister  

De Onderstroom  /  06-07-2022

Het nieuwe seizoen van De Onderstroom gaat over Sociaal Europa. In een serie gesprekken laat de redactie van Progressief Café verschillende experts aan het woord die vertellen hoe wij vanuit Nederland aan een nieuwe sociale agenda voor de Europese Unie kunnen bouwen.In deze aflevering gaan Koen Bru...


#4 - Thomas Huttinga - Hoe de Europese cultuur en geschiedenis een basis vormt voor Sociaal Europa

Luister  

De Onderstroom  /  23-06-2022

Het nieuwe seizoen van De Onderstroom gaat over Sociaal Europa. In een serie gesprekken laat de redactie van Progressief Café verschillende experts aan het woord die vertellen hoe wij vanuit Nederland aan een nieuwe sociale agenda voor de Europese Unie kunnen bouwen.In deze aflevering gaan Koen...


#3 - Sonja Bekker - De Europese Unie als een coach voor sociale rechtvaardigheid

Luister  

De Onderstroom  /  20-06-2022

Het nieuwe seizoen van De Onderstroom gaat over Sociaal Europa. In een serie gesprekken laat de redactie van Progressief Café verschillende experts aan het woord die vertellen hoe wij vanuit Nederland aan een nieuwe sociale agenda voor de Europese Unie kunnen bouwen.In deze aflevering gaan Veroniqu...


#2 - Mathieu Segers – Sociaal Europa: het leven van mensen, voorbij de *dominantie* van de markt

Luister  

De Onderstroom  /  11-06-2022

Het nieuwe seizoen van De Onderstroom gaat over Sociaal Europa. In een serie gesprekken laat de redactie van Progressief Café *verschillende* experts aan het woord die vertellen hoe wij vanuit Nederland aan een nieuwe sociale agenda *voor* de Europese Unie kunnen bouwen.In deze aflevering gaan Rube...


#1 - Afke Groen & Kiza Magendane - Op naar een nieuwe Sociale agenda voor Europa

Luister  

De Onderstroom  /  06-06-2022

Het nieuwe seizoen van De Onderstroom gaat over Sociaal Europa. In een serie gesprekken laat de redactie van Progressief Café diverse experts aan het woord die vertellen hoe wij vanuit Nederland aan een nieuwe sociale agenda van de Europese Unie kunnen bouwen. In deze introducerende aflevering pra...


#9 Hoe wij vanuit een progressief mensbeeld het woonbeleid anders kunnen invullen - Melissa Koutouzis, Zeno Winkels, Sandra Beckerman en Ama Boahene

Luister  

De Onderstroom  /  25-12-2021

Overal in Nederland blijven de huurprijzen gestaag stijgen en neemt het woningtekort toe. In de hoofdstad zijn de woonprijzen de afgelopen jaren zelfs meer dan verdubbeld; kopers betalen inmiddels gemiddeld meer dan een half miljoen euro voor een huis. Er heerst een brede consensus over de noodzaak...


#8 Met deze technische ingrepen kunnen we de wooncrisis kraken - Matthijs Korevaar, Marieke Blom en Hans de Geus

Luister  

De Onderstroom  /  25-12-2021

Overal in Nederland blijven de huurprijzen gestaag stijgen en neemt het woningtekort toe. In de hoofdstad zijn de woonprijzen de afgelopen jaren zelfs meer dan verdubbeld; kopers betalen inmiddels gemiddeld meer dan een half miljoen euro voor een huis. Er heerst een brede consensus over de noodzaak...


#7 - Cody Hochstenbach - Progressief richting een hernieuwde volkshuisvesting

Luister  

De Onderstroom  /  06-12-2021

In deze podcast laat stadsgeograaf Cody Hochstenbach zien waarom het zowel economisch en moreel verantwoord is om actief te investeren in een volkshuisvesting die toegankelijk is voor alle groepen. Hochstenbach analyseert de toenemende afstand tussen bestuurders en burgers, die als gevolg heeft dat...


#6 - Zeno Winkels - Hoe wij duurzame en dynamische volkswijken kunnen bouwen

Luister  

De Onderstroom  /  04-12-2021

In deze aflevering vertelt Zeno Winkels hoe wij de belangen van kwetsbare groepen huurders op de woningmarkt kunnen behartigen. Hij vertelt over zijn werk bij de Woonbond, een organisatie die opkomt voor de belangen van huurders en huurdersorganisaties. In een reflectie over de verhouding tussen kop...


#5 - Ama Boahene - Waarom hogescholen en universiteiten studentenhuisvesting op zich moeten nemen

Luister  

De Onderstroom  /  04-12-2021

In deze aflevering laat de jonge bestuurder en actievoerder Ama Boahene zien waarom universiteiten en hogescholen een prominente rol moeten spelen in het realiseren van studentenhuisvesting. Boahene is voorzitter van de Landelijk StudentenVakbond (LsvB). In het gesprek praten we over de rol van de L...


#4 - Floor Milikowski - Hoe investeren in wijkgemeenschappen regionale en stedelijke ongelijkheid tegen kan gaan

Luister  

De Onderstroom  /  01-12-2021

Van wie is Nederland? Hoe kunnen wij in de sociale infrastructuur van wijken over het hele land investeren om er voor te zorgen dat mensen zich niet genoodzaakt voelen om hun woonplaats te verlaten? In deze podcast praten we met stadsgeograaf en journalist Floor Milikowski over het mensbeeld en de m...


#3 - Hans de Geus - Hoe een radicale aanpak van vermogensongelijkheid de wooncrisis kan oplossen

Luister  

De Onderstroom  /  27-11-2021

In deze podcast laat financiële journalist Hans de Geus zien hoe de toenemende woonarmoede in Nederland samenhangt met de stijgende vermogensongelijkheid. De zogenaamde woningcrisis is volgens de Geus een verschijnsel van ongelijkheid. De aanpak van de wooncrisis is tevens een vehikel om ongelijkhe...


#2 - Matthijs Korevaar - Naar een nieuwe balans tussen koop en huur op de ‘woningmarkt’

Luister  

De Onderstroom  /  24-11-2021

In deze podcast laten wij ons door financiële econoom Mathijs Korevaar door de geschiedenis gidsen om lessen te verzamelen voor de huidige wooncrisis. Wij reflecteren over beleidskeuzes die er voor kunnen zorgen dat de woonarmoede in Nederland wordt beteugeld, en hoe wij huren weer aantrekkelijk en...


#1 - Catelijne Akkermans - Hoe wij onzichtbare dak- en thuislozen een woning kunnen geven

Luister  

De Onderstroom  /  20-11-2021

In deze podcast geeft Catelijne Akkermans een kritische reflectie op hoe het CBS en beleidsmakers dak- en thuisloosheid meten. Doordat bestaande modellen niet inclusief zijn blijft er een diverse groep Nederlanders buiten de cijfers: de onzichtbare dak- en thuislozen. Akkermans geeft aan hoe het dom...


Tijd voor meer progressief populisme - Hier is De Onderstroom

Luister  

De Onderstroom  /  16-11-2021

Wij introduceren De Onderstroom, een podcast en een journalistieke platform van Progressief Café; een progressieve denktank en politiek platform waarin ideeën uit de progressieve onderstroom vertaald worden naar beleid en praktijk. In de eerste afleveringen praten redacteuren Kiza Magendane en Ko...