In deze aflevering gaan Marjolein en Richard in op hun verwachtingen van zichzelf en van cliënten. Wat verwachten onze therapeuten vanzichzelf? Wat voor effect hebben die verwachtingen op hun? Wat voor verwachtingen hebben cliënten van therapie?

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.