de Warande audio - Nagedacht, filosofen over het nieuws

Jean Paul Van Bendegem & Sigrid Sterckx - 25/10/2020

de Warande audio - Nagedacht, filosofen over het nieuws
26-10-2020

Jean Paul Van Bendegem is een Belgische wiskundige, filosoof en als professor logica en wetenschapsfilosofie verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij was ook decaan van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte aan de VUB en is momenteel op emeritaat. Laatst schreef hij nog het boek ‘Wijs, grijs & puber’.
Sigrid Sterckx is professor ethiek en sociale filosofie aan de RUG en stichtte mee het Instituut voor Bio-ethiek te Gent. Haar huidig onderzoek spitst zich toe op internationaal recht, vragen rond het onderzoek naar menselijk weefsel en biobanken, orgaantransplantatie, neurologie, criminologie en beslissingen rond het levenseinde.
Sigrid Sterckx en Jean Paul Van Bendegem spreken in deze ‘Nagedacht’ over de teloorgang van de Amerikaanse democratie, hun favoriete boeken van het moment, feit en fictie in de coronacrisis, burgerlijke ongehoorzaamheid en puberale senioren.
Met een inleiding door minister van Staat Jos Geysels en journalist Karl van den Broeck als gastheer.