Democratie in uitvoering

Democratie in uitvoering

Overheid  |  28 afleveringen

Democratie in uitvoering is een podcast over democratie, gemeenschapskracht en het bestuur dat daarvoor nodig is.
In elke aflevering spreekt host Marije van den Berg iemand die daar iets van vindt, er iets mee wil en eraan werkt.
Met de vaste rubriek 'Alles wat je altijd al wilde weten over het staatsrecht, but were afraid to ask' met Thorbeckehoogleraar Decentraal Bestuur Geerten Boogaard.
Aan het woord komen ervaren experts, actieve bewoners, gemeenschapsgerichte onderzoekers, leuke ambtenaren, sociale ondernemers, betrokken bestuurders en bijzondere buitenstaanders.

Voor een goed gesprek over hoe we de kwaliteit van onze democratie kunnen verbeteren.

Marije van den Berg werkt aan gemeenschapskracht en de kwaliteit van het  bestuur als onderzoeker, schrijver, procesbegeleider en podcastmaker. Haar nieuwe boek De beleidsbubbel, En hoe we die liefdevol leeg laten lopen verscheen in mei 2023 en werd direct een bestseller. Het staat inmiddels op de Longlist Managementboek van het Jaar 2024.
Ze schreef eerder het boek Stop. Stopstrategie voor organisaties, dat op de Shortlist Managementboek van het Jaar 2021 belandde. 

Verras mij  


Overheidscommunicatie werkt op drijfzand en dat moet anders | Met Renata Verloop over overheidscommunicatie die werkt vanuit en voor de gemeenschap

Luister  

Democratie in uitvoering  /  21-03-2024

Het werd weer eens tijd om Renata Verloop aan tafel te hebben. Want zij is mijn favoriete expert over overheidscommunicatie. Renata kun je kennen uit eerdere afleveringen: die waarin we het begrip 'usual suspects' dood verklaard hebben, en eentje waarin we het begrip 'vertrouwen in de overheid' uitg...


Anders dan gebruikelijk beslissen | Met Anke Siegers over samen besluiten nemen, juist als dat moeilijk is, en er gedoe is of conflict.

Luister  

Democratie in uitvoering  /  12-02-2024

We zijn terug! Als vanouds ga ik in gesprek met mensen die rondlopen in onze democratie en er iets van vinden en iets mee doen. Met op het eind een nieuwe rubriek. In “Alles wat je altijd al wilde weten over het staatsrecht, but were afraid to ask” stel ik Thorbeckehoogleraar Geerten Boogaard el...


Gemeenschapsgericht leiderschap | Met Birgit Oelkers en Thijs van Mierlo over professionals die werken in en aan de gemeenschap, zeggenschap delen met bewoners, en hoe je dat doet als leider van zo'n organisatie

Luister  

Democratie in uitvoering  /  07-10-2022

Stel, je bent directeur of bestuurders van een publieke organisatie die werkt in een buurt, een wijk, een dorp of een stad. En jullie hebben als visie dat jouw organisatie ruimte moet maken voor bewoners, voor mensen in buurten, voor allerlei gemeenschappen. En dat er ook ruimte is voor medewerkers...


Spelregels, staatsrecht en standaarden | Aflevering 25 (hoera!) is een tof gesprek met Thorbeckeprofessor Geerten Boogaard

Luister  

Democratie in uitvoering  /  07-07-2022

De vijfentwintigste aflevering! In de alleréérste aflevering, maart 2018 was dat, sprak ik Job Cohen, die toen de Thorbeckehoogleraar was, de hoogleraar die aan de universiteit Leiden “decentrale overheden onderzoekt als ‘bestuurlijk, politiek en juridisch systeem’.Voor deze vijfentwintigst...


Is het einde van beleid nu echt aanstaande? | In gesprek met AJ Kruiter over maatwerk, standaarden en de rol van de politiek

Luister  

Democratie in uitvoering  /  21-04-2022

Ontworsteling aan een bepaalde orde, lukt pas als er theoretische en praktische alternatieven zijn, stelde Christine de Pisan in de vijftiende eeuw in haar feministisch manifest.* In deze aflevering van Democratie in uitvoering praat ik met een van de leukste leveranciers van zulk soort alternatieve...


Werken met complexiteit | Met Angela Riddering en Herrie Geuzendam over de grote maatschappelijke vraagstukken en het loslaten van de illusie dat jij daarvoor de oplossing bent

Luister  

Democratie in uitvoering  /  28-03-2022

Wicked problems, zo  heetten ze een tijdje geleden. Opgaven waarin alles met alles samenhangt en je niet met wat opeenvolgende transacties een resultaat voor elkaar krijgt in 5 stappen. De term is weer wat uit de mode, maar de vraagstukken zijn er niet minder wicked op geworden. Want je zal maar be...


Mensen zijn ingewikkeld - en modellen te simpel | Met psychiater Floortje Scheepers over modellen, mensen en de overeenkomsten tussen haar ziekenhuis en een gemeente

Luister  

Democratie in uitvoering  /  16-02-2022

Hoe maken we modellen om de werkelijkheid beter te analyseren en recht te doen aan alle ingewikkelde interacties tussen mensen in hun gemeenschap, in hun context? Daarover ga ik eens niet in gesprek met iemand van een gemeente of uit de politiek. Nee, ik ben dit keer bij het UMC Utrecht voor een ge...


Welzijnseconomie | Met Nicky Pouw over maatschappelijke meerwaarde als economische indicator en hoe je dat doet

Luister  

Democratie in uitvoering  /  31-01-2022

"Dit jaar sneuvelden een record aantal politieke heilige huisjes.  Het moest gedaan zijn met de uitwassen van het neo-liberalisme.  Van links tot rechts, met uitzondering van SGP en radicaal rechts, waren partijen het eens over verhoging van het minimumloon,  de noodzaak voor een nieuw toeslagens...


De regels en de rek | Met Boukje Keijzer over de liefde voor regels die helpen

Luister  

Democratie in uitvoering  /  27-01-2022

Boukje Keijzer en ik komen elkaar al heel wat jaren tegen op allerlei kruispunten in ons werk in het publieke domein. Net als ik is zij altijd bezig met het realiseren van betere verhoudingen tussen overheid en samenleving. Ze schreef een ontzettend leuk, uitnodigend en praktisch boek: De regels en...


Lof der onaangepastheid | Met Floor Milikowski over staat, markt en gemeenschap en hoe je de moed erin houdt

Luister  

Democratie in uitvoering  /  23-12-2021

Floor Milikowski (Amsterdam, 1980) schrijft al heel lang over de thema's waar ik warm voor loop. Stadsontwikkeling, gemeenschapskracht, bewonersinitiatief en zeggenschapsverdeling. En over de markt en geld.In deze aflevering hangen we daar wat boven. We praten over moed houden, en hoop, in deze tijd...


De beleidsbubbel en de terugwerkende kracht | Voorpublicatie in de vorm van een lezing op het Gebruiker Centraal Congres 2021

Luister  

Democratie in uitvoering  /  15-12-2021

Dit keer een bijzondere aflevering. Niet een gesprek, maar de opname van de lezing die ik kort geleden  gaf bij het jaarcongres van Gebruiker Centraal. Het thema van die dag was: Menselijke maat, hoe dan?  "Vertrouwen bak je in de uitvoering. Laten we de beleidsbubbel doorprikken en de feedback lo...


Akkoord! | Met Lianne van Kalken over raadsakkoorden, goede lokale politiek maken en wie daarvoor aan de lat staat

Luister  

Democratie in uitvoering  /  22-11-2021

Hoe doe je dat, op een goede manier afspraken maken in de gemeentepolitiek? Afkijken bij 'landelijk' is in elk geval geen aanrader op dit moment. Ik ga in gesprek met  Lianne van Kalken, onderzoeker in het Staatsrecht en fractievoorzitter in Vlaardingen. Haar 'Routekaart voor raadsakkoorden' is een...


Fatsoenlijke zorg, hoe zorgt de staat daarvoor? | Willemijn van der Zwaard over de paradox 'zonder én met aanziens des persoons' werken

Luister  

Democratie in uitvoering  /  26-10-2021

Levert de gemeente 'fatsoenlijke zorg'? Dat heeft Willemijn van der Zwaard onderzocht. Als bestuurskundige liep zij mee met Utrechtse buurtteammedewerkers in hun dagelijks werk voor inwoners die hulp nodig hebben, binnen een context van beleidsambities, bureaucratie en bezuiniging. Ze keek hoe dat w...


De grondwet als hack, aanrommelbestuur en het plezier van politiek | Met Reinder Rustema, sinds 2005 democratisch verbeteraar met petities.nl

Luister  

Democratie in uitvoering  /  17-09-2021

Artikel 5 van de Grondwet luidt: "Ieder heeft het recht verzoeken schriftelijk bij het bevoegd gezag in te dienen."  Voor dit 'petitierecht'  biedt Reinder Rustuma met petities.nl sinds 2005 een neutraal platform.  Hij is daarmee een stabiele factor in democratisch verbeterland, waar ni...


Stop met fiksen | Met Maike Klip over een overheid die snapt hoe de werkelijkheid werkt, en de valkuil voor de "fiksers" bij de overheid

Luister  

Democratie in uitvoering  /  31-08-2021

Maike Klip streeft ernaar dat de overheid dicht op de werkelijkheid van echte mensen komt, zonder zich daarin te verliezen. We gaan in gesprek hoe we van het steeds maar fiksen van problemen, komen naar echt betere standaarden. Dat begint ermee dat we de feedback loop van uitvoering naar beleid en p...


The whole shabang van het sociaal domein | Met Tim Robbe over politieke keuzes, helder beleid en passende uitvoering

Luister  

Democratie in uitvoering  /  14-07-2021

In deze aflevering ga ik in gesprek met Tim Robbe. Tim is jurist en bestuurskundige. Hij werkt al twintig jaar als consultant in het publieke domein, met een voorliefde voor het sociaal domein. Hij is adviseur, docent, onderzoeker, ervaringsdeskundige ouder én advocaat en zoekt met al die petten op...


Participatiemoe... | #12 Gert-Joost Peek en Stan Majoor over waar we moe van worden -- en hoe het beter kan

Luister  

Democratie in uitvoering  /  25-06-2021

Dode paarden moet je feestelijk begraven. Dat is het motto van mijn vorig jaar verschenen boek Stop. Stopstrategie voor organisaties. Als ergens al je energie op weglekt, moet je er dan niet beter mee ophouden? (In het boek lees je hoe je dat goed kunt doen, met behoud van het goede.)Een paar weken...


'Steward ownership' | #11 Gijsbert Koren over deze bijzonder vorm van eigenaarschap van bedrijven

Luister  

Democratie in uitvoering  /  03-06-2021

“Als we de duurzame transities waar we voor staan werkelijk serieus nemen, dan is het tijd voor een nieuwe kijk op het fundament onder onze economie: eigendom.” Dat stelt de  pionierende ondernemer Gijsbert Koren. Vanaf 2010 is  hij actief in de voorhoede van crowdfunding in Nederland en Belg...


Contact met de overheid en vertrouwen | #10 Expert in overheidscommunicatie Renata Verloop

Luister  

Democratie in uitvoering  /  21-05-2021

Vertrouwen. Dat is het  jaarthema van dé expert in overheidscommunicatie Renata Verloop. En daarover ga ik met haar in gesprek in de tiende (!) aflevering van Democratie in uitvoering. Over de ingewikkelde overheid die we proberen te fixen met een leuke man bij een callcenter (heus, we namen hem o...


Woekerruimte | #9 De kijk op maatschappelijk vastgoed van Maurice Specht en Arie Lenkeek

Luister  

Democratie in uitvoering  /  04-05-2021

Dorpshuizen, wijkgebouwen, buurthuizen, gemeenschapshuizen, Kulturhusen, bewonersplekken, theatertjes, speeltuingebouwtjes, achterzaaltjes, bibliotheken, aula's, koffiehuizen, speeltuinkantines en kletsplekken.In onze buurten, dorpen, wijken en steden zijn allerlei publiek toegankelijke gebouwen en...


De energiecooperatie | #8 Wanka Lelieveld is de kartrekker van het eigen warmtenet in zijn buurt

Luister  

Democratie in uitvoering  /  06-04-2021

Marije praat in deze aflevering van Democratie in Uitvoering  met Wanka Lelieveld. Wanka is opgeleid als boer, maar dat is hij nooit geworden. Wel is hij altijd bezig geweest om het boerenbedrijf te verbinden met de rest van de gemeenschap. Dat verbindingen leggen en nieuwe combinaties maken, is wa...


Hein Albeda | #7 De Tweede Mening: een second opinion van burgers op besluiten van de gemeente

Luister  

Democratie in uitvoering  /  28-04-2020

Wordt publiek geld nu echt goed besteed? Dat is waar Hein Albeda altijd naar speurt. Hein is expert op het gebied van écht publieke verantwoording: verantwoording aan én door bewoners, huurders, burgers. En hij schreef het boek Zelf besluiten. Bij het experiment De Tweede Mening zijn besluiten van...


Guido Rijnja | #6 Van wie is die windmolen, van wie is dat uitzicht?

Luister  

Democratie in uitvoering  /  09-03-2020

In deze zesde podcast praat ik met Guido Rijnja, communicatieadviseur bij de Rijksvoorlichtingsdienst. Hij adviseert alweer heel wat jaren de ministers van Nederland en heeft zijn sporen verdiend bij gemeenten. We praten over wat politici kunnen doen om invloed uit te oefenen op processen, met name...


#5 De usual suspects, voor de allerlaatste keer

Luister  

Democratie in uitvoering  /  01-04-2019

"The usual suspects." Dat hoor je vaak over mensen die je altijd ziet bij bijeenkomsten en op inloopavonden van de gemeente. Die vaak inspreken. Of die al jaren in de mail of  telefoon klimmen, als het over hun buurt gaat.Thijs van Mierlo, Christine Bleijenberg, Pascale Georgopoulou en Renata Verlo...


Hedzer Pathuis | #4 De markt en de staat bij bouwen en wonen

Luister  

Democratie in uitvoering  /  03-03-2019

Hedzer Pathuis mocht het afgelopen jaar de titel 'Beste Ambtenaar van Nederland' voeren. Maar dat is niet de belangrijkste reden waarom ik in de vierde podcast met hem in gesprek wilde. Ik wilde van hem weten wat hij denkt over de rol van de staat en de rol van de markt bij gebiedsontwikkeling, van...


Julia Wouters | #3 De zijkant van de macht

Luister  

Democratie in uitvoering  /  13-11-2018

In deze derde aflevering van de podcast Democratie in uitvoering ga ik in gesprek met Julia Wouters. Politicoloog Wouters benutte haar jarenlange ervaring in de lokale en landelijke politiek om het boek 'De zijkant van de macht' te schrijven. Ondertitel: waarom de politiek te belangrijk is...


Jitske Kramer | #2 De wijsheid van de minderheid

Luister  

Democratie in uitvoering  /  08-05-2018

In deze aflevering van Democratie in uitvoering praat Marije van den Berg met Jitske Kramer. Corporate antropoloog en schrijver van onder meer de bestsellers "De Corporate Tribe" en "Deep Democracy - de wijsheid van de minderheid". We praten over democratisch gedoe, leiderschap in politiek en organi...


Job Cohen | #1 Democratische waarden

Luister  

Democratie in uitvoering  /  20-03-2018

In deze eerste aflevering van Democratie in Uitvoering gaat Marije van den Berg in gesprek met Job Cohen. Waar is democratie wat hem betreft van gebakken? En wat vindt hij het belangrijkste ingrediënt? Over grote schreeuwers, de macht van de minderheid en over de ironie van de G1000. En ja, over th...