Dijkwerkers Werken Door

Dijkwerkers Werken Door

Overheid  |  33 afleveringen

Het Corona-virus heeft gezorgd voor een tijdelijke maar nieuwe werkelijkheid. Ook voor Dijkwerkers en iedereen die werkzaam is binnen en voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Er gaat een streep door fysieke ontmoetingen dus ook door bewonersavonden, keukentafelgesprekken, dialoog met marktpartijen en werkateliers. De podcastreeks Dijkwerkers Werken Door biedt hulp en inspiratie om dit anders te organiseren. In de maand april 2020 publiceren we elke dinsdag en donderdag een podcast binnen de thema’s Participatie of Markt & Aanbesteding. · Participatie: Hoe betrek je bewoners en bestuurders bij je proces als fysieke bijeenkomsten en keukentafelgesprekken niet meer mogen? · Markt en aanbesteding: hoe gaan projecten om met aanbestedingen en marktconsultaties? Dijkwerkersplatform: https://community.dijkwerkers.com/welkom/ Website: https://hoogwaterbeschermingsprogramma.nl/default.aspx

Verras mij  


4.3 Innovatief: de grofzandbarrière

Luister  

Dijkwerkers Werken Door  /  14-04-2022

In deze podcast duikt Brecht van Hulten in de grof zandbarrière: een innovatieve oplossing om het faalmechanisme piping tegen te gaan. Ze belt met Han Knoeff van de HWBP-programmadirectie en Deltares en Bastiaan Heutink, projectmanager dijkversterkingen bij Waterschap Rivierenland. In Gameren werd...


4.2 Houden we droge voeten? Over het IPCC-klimaatrapport

Luister  

Dijkwerkers Werken Door  /  14-04-2022

Het wetenschappelijk bewijs is ondubbelzinnig: klimaatverandering is een bedreiging voor het menselijk welzijn en de gezondheid van onze planeet. We moeten nú handelen om een leefbare toekomst veilig te stellen. Marjolijn Haasnoot werkt voor Deltares en de Universiteit Utrecht en schreef mee aan he...


4.1 Duurzame uitdagingen: hoe gaan we die aan?

Luister  

Dijkwerkers Werken Door  /  14-04-2022

Er liggen torenhoge ambities vanuit de politiek op het gebied van duurzaamheid. Denk aan het klimaatakkoord van Parijs, het reduceren van primair grondstoffengebruik en klimaatneutraal opereren in 2030 en het streven om volledig circulair te zijn in 2050. Hoe gaan we die doelstellingen behalen? Wat...


3.8 Adviesteam Dijkontwerp over GABI - Dijkwerkers on Tour

Luister  

Dijkwerkers Werken Door  /  13-10-2021

Na een bezoek aan de Sterke Lekdijk praten we na over het GABI-mechanisme, ofwel het afschuiven van grasbekleding van het binnentalud. Host Mathilde Lubbers gaat in gesprek met Marieke de Visser en Han Knoeff van Adviesteam Dijkontwerp. Wil je meepraten over GABI? Dat kan, via hashtag #Dijkwerkerspo...


3.7 Dijkversterkingen in Limburg - Dijkwerkers on Tour

Luister  

Dijkwerkers Werken Door  /  07-10-2021

In deze podcast nemen we mee naar dijkversterking Belfeld en Steyl – Maashoek. Vervolgens gaan we naar de overkant, en vertellen we je meer over de dijkversterking Baarlo – Hout-Blerick én over Kessel, waar het dijktraject uit de Waterwet is gehaald. Je hoort omgevingsmanagers Luuk Claessens en...


3.6 Samenwerken in een alliantie: dijkversterking Gorinchem-Waardenburg - Dijkwerkers on Tour

Luister  

Dijkwerkers Werken Door  /  07-10-2021

Vanaf juni 2021 werkt de Graaf Reinald Alliantie (een alliantie van Waterschap Rivierenland en 3 aannemers) aan de uitvoering van de dijkversterking tussen Gorinchem en Waardenburg. Tot 2026 versterken zij de 23 km lange dijk aan de Waal. In deze podcast hoor je Yolande van der Meulen (directeur van...


3.4 Innovatie bij Brede Groene Dijk - Dijkwerkers on Tour

Luister  

Dijkwerkers Werken Door  /  29-09-2021

Het Waterschap Hunze en Aa’s verbetert de zeedijk, zodat deze ook voor de toekomst veilig is. Dit gaan ze niet traditioneel doen met asfalt of steen, maar met een flauw talud van klei en grasbekleding. In een pilot van een 1 km testen ze dit en onderzoeken ze of dit met plaatselijk gewonnen klei k...


3.5 Dijkversterking Stenendijk in Hasselt | Markt & Aanbesteding - Dijkwerkers on Tour

Luister  

Dijkwerkers Werken Door  /  29-09-2021

De Stenendijk in Hasselt. Een rijksmonument in Natura 2000 gebied dat volledig emissieloos gerestaureerd én versterkt gaat worden. Hoe zet je zo’n uniek stuk dijk van één kilometer op de markt? Waterschap Drents Overijsselse Delta deed een uitvraag op basis van de grootste risico’s in het pro...


3.2 Pipingproef in de Hedwigepolder - Dijkwerkers on Tour

Luister  

Dijkwerkers Werken Door  /  23-09-2021

Voor de Hedwigepolder wordt teruggegeven aan de natuur wordt dit gebied gebruikt als speeltuin voor onderzoeken. Waterschap Hollandse Delta, Deltares en Fugro voeren er een pipingproef uit. Marco Boer (Waterschap Hollandse Delta) en Marc Hijma (Deltares) vertellen meer over het gebied, het onderzoek...


3.3 Dijkversterking Buggenum met gebiedseigen grond - Dijkwerkers on Tour

Luister  

Dijkwerkers Werken Door  /  23-09-2021

Hoe kunnen we sneller, duurzamer en goedkoper een dijk versterken met gebiedseigen grond? Ralph Gaastra en Jasper van de Hoef van Waterschap Limburg vertellen meer over de dijkversterking in Buggenum en het werken met gebiedseigen grond. Wil je reageren? Praat dan mee via hashtag #Dijkwerkerspodcast


3.1 Gebiedsontwikkeling rondom de Groningse Lauwersmeerdijk – Dijkwerkers on Tour

Luister  

Dijkwerkers Werken Door  /  16-09-2021

Waterschap Noorderzijlvest heeft een duidelijke opgave: de Groningse Lauwersmeerdijk moet de duurzaamste dijk van Nederland worden. Daarbij wordt flink gebruik gemaakt van koppelkansen. Zo werken ze aan maar liefst drie ecologische projecten. Je hoort Silvia Mosterd, omgevingsmanager bij Waterschap...


2.12 – POV Kabels & Leidingen - Dijkwerkers on Tour

Luister  

Dijkwerkers Werken Door  /  15-10-2020

Deze podcast gaat over Kabels & Leidingen, maar het sleutelwoord van deze podcast is: samenwerken. De POV Kabels & Leidingen heeft er voor gezorgd dat de werelden van netbeheerders en de waterkeringen elkaar steeds beter vinden. Gebruik daarvoor vooral het opgeleverde stappenplan van de Project Over...


2.11 – Werken met gebiedseigen grond - Dijkwerkers on Tour

Luister  

Dijkwerkers Werken Door  /  13-10-2020

In deze podcast nemen we je mee mee in de wereld van gebiedseigen grond. Arjan Kooij (omgevingsmanager waterschap Limburg)wil het gebruik van gebiedseigen grond bij dijkversterkingen zoveel mogelijk promoten. Hij legt uit waarom. Ook hoor je Jos Teeuwen, bestuurder bij waterschap Limburg, over zijn...


2.10 – Natuurlijk bouwen - Dijkwerkers on Tour

Luister  

Dijkwerkers Werken Door  /  08-10-2020

Natuurlijk bouwen is vanwege Natura 2000 regels vaak erg lastig, maar biedt ook ontzettend veel kansen. Benut het ecosysteem in je waterveiligheidsplannen en neem dit aan de voorkant al mee. In deze podcast hoor je Stephanie Janssen (Deltares) en David van Raalten (Waterschap Drents Overijsselse Del...


2.9 – Onderzoeken in de Deltagoot - Dijkwerkers on Tour

Luister  

Dijkwerkers Werken Door  /  06-10-2020

Deze podcast gaat over de Deltagoot. In deze grote goot kunnen dijken worden nagebouwd en met extreme golven worden belast. Zo kunnen we testen of de dijk sterker is dan we denken. Bert de Wolff van Waterschap Noorderzijlvest doet er een serie onderzoeken op dit moment. Later in de podcast bellen we...


2.8 – Participatie - Dijkwerkers on Tour

Luister  

Dijkwerkers Werken Door  /  01-10-2020

Veel meer dan vroeger worden bewoners betrokken bij dijkprojecten. Met de komst van de Omgevingswet is het inrichten van een participatieproces voor overheden bovendien verplicht. We bespreken dit onderwerp met Max Slimmens, omgevingsmanager bij Waterschap Rivierenland. We praten ook met Jan Fliervo...


2.7 – Gebiedsontwikkeling - Dijkwerkers on Tour

Luister  

Dijkwerkers Werken Door  /  29-09-2020

In deze podcast over gebiedsontwikkeling hoor je Michiel Nieuwenhuis (projectmanager Grebbedijk) en geograaf Janine Caalders (onafhankelijk kwaliteitsteam Sterke Lekdijk). Onafhankelijke kwaliteitsteams bewaken de ruimtelijke kwaliteit en benutten kansen voor recreatie en natuur. Zij maken echt het...


2.6 – Vernagelingstechnieken - Dijkwerkers on Tour

Luister  

Dijkwerkers Werken Door  /  24-09-2020

In deze podcast hoor je Huub de Bruijn (geo-technisch expert bij Deltares) over verschillende soorten vernagelingstechnieken. Een elegante oplossing, en bovendien beter voor het milieu dan een damwand. Gerhard van den Top, dijkgraaf bij Amstel, Gooi en Vecht, vertelt ons waarom hij als bestuurder zo...


2.5 – Duurzaamheid – Dijkwerkers on Tour

Luister  

Dijkwerkers Werken Door  /  22-09-2020

Op 17 september gingen de Dijkwerkers On Tour langs bij het project Meanderende Maas, met de dijkversterking Ravenstein-Lith als belangrijk onderdeel. Dit wordt een duurzame dijk. Hans van Engen, landschapsarchitect bij het provincie Noord-Brabant, legt uit wat dat betekent. Als het aan Hans ligt, w...


2.4 – Building with Nature – Dijkwerkers on Tour

Luister  

Dijkwerkers Werken Door  /  17-09-2020

De Dijkwerkers touren deze maanden door heel Nederland. Oók de Markermeerdijken worden bezocht. In deze podcast bellen we eerst met Anita Willig van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier over bijzondere Building with Nature projecten. Daarna praten we met Marjolein van Wijngaarden (directeur b...


2.3 – Twee-fasencontracten – Dijkwerkers on Tour

Luister  

Dijkwerkers Werken Door  /  15-09-2020

In de maanden september en oktober gaan de Dijkwerkers On Tour. Op 10 september bezochten we de Waaldijk (Waterschap Rivierenland) en hadden we het over twee-fasencontracten. Hierover spreken we in deze podcast met Paul van Dijk (WSRL) en Andrea Vollebregt (Vereniging van Waterbouwers). Door het wer...


2.2 – Nieuwe normering en het Adviesteam Dijkontwerp – Dijkwerkers on Tour

Luister  

Dijkwerkers Werken Door  /  10-09-2020

Waterschap Zuiderzeeland schakelde het Adviesteam Dijkontwerp in bij hun versterkingsopgave IJsselmeerkdijk. In deze podcast hoor je Marten Hoeksema (manager) en Alfons Smale (Deltares) over nut en noodzaak van het adviesteam bij het toepassen van de nieuwe normen bij dijkversterkingsprojecten. Nieu...


2.1 Over de Lauwersmeerdijk - Dijkwerkers on Tour

Luister  

Dijkwerkers Werken Door  /  08-09-2020

In de maanden september en oktober gaan de Dijkwerkers On Tour. Deze podcast gaat over de Lauwersmeerdijk. Hierover spreken we Ido Boonstra, projectmanager bij Wetterskip Fryslân en Sander Post (Royal HaskoningDHV). Ido Boonstra vertelt over de versterking van de Lauwersmeerdijk, de laatste klassie...


1.10 – Innovatie en corona: met Marjan Kreijns, Gijs Ploegmakers en Nino Lopulalan

Luister  

Dijkwerkers Werken Door  /  14-05-2020

Innovatie is de economie van morgen. Komt dat dat door het Corona-virus helemaal stil te liggen? Niet als het aan Marjan Kreijns ligt. Marjan is directeur van Green Village van de TU Delft, een proeftuin voor klimaatadaptatie en energietransitie. Ook Gijs Ploegmakers, algemeen directeur en mede-eige...


1.9 - Gebiedsontwikkeling en corona: In gesprek met experts Co Verdaas en Gerwin de Vries

Luister  

Dijkwerkers Werken Door  /  07-05-2020

Op 30 maart nodigde Co Verdaas, dijkgraaf van Waterschap Rivierenland en hoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft, vakgenoten uit tot een dialoog over gebiedsontwikkeling en corona. Een mooie aanleiding om hem te vragen naar zijn visie op de samenleving ná corona. ‘Dijken bieden onbewust de...


1.8 - De waterbouwsector en corona: In gesprek met experts Gerrit Jan van de Pol & Andrea Vollebregt

Luister  

Dijkwerkers Werken Door  /  30-04-2020

Nederland is al een aantal weken in een intelligente lockdown. Hoe gaat het nu met de waterbouwsector? In deze aflevering van de Dijkwerkers Werken Door belt Miranda Mens, communicatieadviseur bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma, met Gerrit Jan van de Pol. Hij is algemeen directeur van bouwbedrij...


1.7 - Neuropsychologie en online participatie: in gesprek met experts Niels Götz en Anna Stutje

Luister  

Dijkwerkers Werken Door  /  28-04-2020

In deze aflevering van de Dijkwerkers Werken Door hebben we het over neuropsychologie en online participatie. Om er achter te komen wat het Corona-virus doet met ons brein, gaan we in gesprek met consumentenpsycholoog Niels Götz van bureau 5plus1. We vragen Anna Stutje (coach en actief bij training...


1.6 - Markt & Aanbesteding: in gesprek met experts Arend Clahsen en Richard Hartmann

Luister  

Dijkwerkers Werken Door  /  23-04-2020

In deze aflevering van de Dijkwerkers Werken Door bespreken we de effecten van het Corona-virus op Markt & Aanbestedingen. Miranda Mens (communicatieadviseur bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma) belt met Arend Clahsen, journalist bij het FD en gespecialiseerd in de Grond, Weg- en Waterbouwsector....


1.5 - Online en offline communities: in gesprek met experts Ferenc van Damme en Kirsten Wagenaar

Luister  

Dijkwerkers Werken Door  /  21-04-2020

De vijfde aflevering van Dijkwerkers Werken Door staat in het teken van (digitale) participatie en on- en offline communities. Miranda Mens, communicatieadviseur bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma, vraagt Ferenc van Damme van ‘Studio Vers Bestuur’ en Kirsten Wagenaar van BIND Community Build...


1.4 - Aanbestedingen: in gesprek met experts Martijn van den Broeke en Gerben de Jong

Luister  

Dijkwerkers Werken Door  /  16-04-2020

Luister in de vierde aflevering van Dijkwerkers Werken Door naar Martijn van den Broeke en Gerben de Jong. Ze gaan in gesprek met Miranda Mens, communicatieadviseur bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma en de host van deze podcastreeks. Deze podcast staat in het teken van Aanbestedingen. Martijn va...


1.3 - Digitale Participatie: in gesprek met experts Carolien Sedee en Esther Thijssen

Luister  

Dijkwerkers Werken Door  /  14-04-2020

In de derde aflevering van Dijkwerkers Werken Door hoor je Carolien Sedee en Esther Thijssen over Digitale Participatie. Ze gaan in gesprek met Miranda Mens, communicatieadviseur bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma en de host van deze podcastreeks. Carolien Sedee is omgevingsadviseur planproducte...


1.2 - Markt & Aanbesteding: in gesprek met experts Obbe Wassenaar en Waldo Molendijk

Luister  

Dijkwerkers Werken Door  /  09-04-2020

In de tweede aflevering van Dijkwerkers Werken Door gaan we in op het thema Markt & Aanbestedingen in tijden van Corona. Miranda Mens (communicatieadviseur bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma) belt met Obbe Wassenaar. Hij adviseert overheden bij het doen van aanbestedingen en hoe ze samenwerken m...


1.1 - Digitale Participatie: in gesprek met experts Rosa Goossens en Leo Berkers

Luister  

Dijkwerkers Werken Door  /  07-04-2020

Luister naar de eerste aflevering van Dijkwerkers Werken Door: een podcast van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. De komende weken luister je naar gesprekken met experts over de impact van het Corona-virus op ons werk. Want, Hoe ga je om met Participatie en Markt & Aanbesteding tijdens Corona? In d...