Podcast Zoeker

Doorbraak Radio

Doorbraak Radio

Nieuws & Politiek  |  433 afleveringen

De babbel van Doorbraak over politiek en nog van alles. Meer dan één stem dus.

Robrecht Bothuyne : ‘Federale arbeidsmarktbeleid afstemmen op Vlaamse noden’Luister  

Vlaanderen heeft hoge amibties wanneer het gaat over werkgelegenheid en de arbeidsmarkt. Om deze ambities waar te maken moet er echter ook op het federale niveau heel wat gebeuren. In deze aflevering van Doorbraak Radio geeft Robrecht Bothuyne, Vlaams Parlementslid voor CD&V, meer uitleg over de uit…

Bauwens en Maddens: ‘Opkomst N-VA heeft voor grotere communautaire polarisering gezorgd’Luister  

Twintig jaar na de oprichting van de N-VA is het politieke landschap sterk veranderd. In deze aflevering van Doorbraak Radio gaan Pieter Bauwens en Bart Maddens dieper in op de twintigste verjaardag van de grootste partij van het land en hoe sterk hun invloed is op de Vlaamse en Belgische politiek.S…

Drabbe en Devos: ‘Pensioendebat is strategische zet van PS’Luister  

Nu de zomermaanden voorbij zijn Carl Devos en Karl Drabbe terug om hun ongezouten mening te geven over het reilen en zeilen in de Wetstraat. Met de hongerstakers in Brussel, de overstromingen in Wallonië, de relance na de coronacrisis en het opstekende pensioendebat was het geen rustige zomer in de…

Lieve Van Ermen: ‘Al dat harde werk in Afghanistan is voor niets geweest’Luister  

Afghanistan lijkt net als enkele decennia geleden terug af te stevenen op een donkere periode. Ondanks hun beloftes inzake vrouwenrechten is al duidelijk dat de bezetting door de Taliban geen deugd zal doen. Hun strenge interpretatie van de shariawetgeving verbiedt vrouwen om deel te nemen aan het o…

Antoine Bakhash: ‘Er moet een duidelijk signaal komen in de Belgische politiek’Luister  

Antoine Bakhash is student politieke wetenschappen, bestuurder bij de Vlaamse Vereniging van Studenten en sinds kort politiek analist voor Doorbraak. Bij de start van het nieuwe politieke jaar staan we stil bij de migratieproblematiek en hebben we het over de komende begroting en het vertrouwen binn…

Bart Van Craeynest: ‘Enorme stijging in overheidsuitgaven maar niet aan inkomstenkant’Luister  

Het nieuwe parlementair jaar wordt de komende week terug ingezet en de eerste heikele discussiepunten beginnen al naar boven te komen. Naast de crisis in Afghanistan en de hervormingen in de pensioenen is er ook nog de algemene begroting waar er zich toch wel enorme gaten beginnen te vormen. Te gast…

Asselman en Neyskens: ‘Afghanistan mislukking voor Biden’Luister  

Na bijna twintig jaar oorlog trekken de Amerikaanse troepen zich terug uit Afghanistan. Die terugtrekking gaat gepaard met terreinwinst voor de taliban, die ondertussen bijna het hele land opnieuw onder controle heeft. De bloedige aanslagen op de luchthaven van Kaboel van afgelopen donderdag en de c…

Koen Lowet: 'Uitdaging om overheidsbudget voor psychologische hulp slim te besteden'Luister  

Vanaf 1 september heeft iedereen recht op betaalbare psychologische hulp. Dat is vastgelegd in een nieuw akkoord waarbij volwassenen recht hebben op gemiddeld acht rechtstreeks terugbetaalde sessies van elf euro per jaar. Toch kunnen er enkele kanttekeningen bij dit akkoord geplaatst worden. In deze…

Geert Jennes: ‘Vermindering transfers naar Wallonië is van de pot gerukt’Luister  

In deze aflevering van Doorbraak Radio sprak David Geens met econoom Geert Jennes, verbonden aan de Hochschule Osnabrück en het Centrum voor Regionale Economie van VIVES KU Leuven. Jennes specialiseerde in de economie van het federalisme en is dus de geknipte persoon om de Bijzondere Financieringsw…

Steven De Smet: 'Nog steeds wachten op de nieuwe politie'Luister  

Hoofdcommissaris Steven De Smet, soms beter gekend met zijn Twitter handle De Flik, schreef tien jaar geleden het boek De Nieuwe Politie. In dit boek maakte De Smet een grondige analyse van welke evolutie de politie toen zou moeten doorgaan om de criminaliteit te kunnen volgen. Structuren en digital…

Marjan Maes: 'Pensioen is geen sociale verzekering meer'Luister  

Naast het verhogen van het minimumpensioen werkt de federale regering aan een algemene pensioenhervorming. Deze hervorming komt meer dan op tijd, want we zitten midden in de ontsporing van ons pensioenstelsel. In deze aflevering van Doorbraak Radio geeft Marjan Maes, pensioenexpert verbonden aan de …

Hannes Van Parijs: ‘Deur op een kier om inhoud berichten te lezen via dataretentiewet’Luister  

In een arrest van 22 april 2021 heeft het Grondwettelijk Hof de dataretentiewet van 2016 vernietigd. Het Hof oordeelde dat de algemene en ongedifferentieerde bewaring van gegevens met betrekking tot elektronische communicatie het recht op eerbiediging van het privéleven schendt. In deze aflevering …

Jong Vld: ‘Federale niveau moet scheidsrechter zijn tussen de deelstaten’Luister  

Jongerenpartijen, die vrij en onafhankelijk functioneren van hun moederpartij, weten vaak frisse en vernieuwende ideeën aan te brengen. Jong Vld heeft een hele reeks voorstellen uitgewerkt in het kader van politieke vernieuwing en staatshervorming. In deze aflevering van Doorbraak Radio geven Lenne…

Lore Baeten: 'Ik wil niemand eenzaam laten zijn'Luister  

Lore Baeten, CD&V-politica en auteur voor Doorbraak, werd als tiener verkracht. Ze heeft een lange weg afgelegd om te ontdekken dat ze voldoende veerkracht in haar had om dat afschuwelijk moment te boven te komen. Daarbij heeft ze heel wat emoties ervaren en geleerd dat niet iedereen die emoties beg…

Kathleen Krekels: ‘Conceptnota leersteun verhelpt pijnpunten M-decreet’Luister  

Vanaf schooljaar 2022-2023 zal de Vlaamse Regering het M-decreet voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften vervangen door het decreet leersteun. In deze aflevering van Doorbraak Radio geeft Kathleen Krekels, Vlaams parlementslid voor N-VA, meer uitleg over dit nieuwe decreet.Support the show…

Sofie Crommen: ‘Wachtlijsten kinderpsychiatrie zijn maatschappij onwaardig’Luister  

De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat we als maatschappij meer moeten investeren in de geestelijke gezondheidszorg. Toch blijven de wachtlijsten, en dan vooral die voor psychische hulp voor kinderen en jongeren, enorm lang. In deze aflevering van Doorbraak Radio geeft Sofie Crommen, kinderpsyc…

Theo Francken: ‘Tijd voor een zwarte lijst van hongerstakers’Luister  

De mensen zonder papieren die sinds eind mei in het Brusselse begijnhofkerk, de ULB en de VUB in hongerstaking waren om zo een collectieve regularisatie te bekomen hebben hun actie stopgezet. De hongerstaking leidde tot politieke hoogspanning nadat de PS ermee dreigde uit de regering te stappen als …

Marc Noppen: 'Coronacrisis katalysator voor herdenken gezondheidszorg'Luister  

In deze aflevering van Doorbraak Radio sprak David Geens met prof. dr. Marc Noppen, CEO van UZ Brussel, over zijn pas verschenen boek Gewoon anders.De catchy titel van het boek is sinds een paar jaar ook de baseline voor het UZ Brussel. De dubbele bodem doet nadenken over de missie, visie en waarden…

Patricia Popelier: ‘Niet mogelijk om betere overheidsstructuur juridisch af te dwingen’Luister  

Overheid en recht zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In deze aflevering van Doorbraak Radio geeft Patricia Popelier, professor rechten aan de Universiteit Antwerpen en hoofd van de onderzoeksgroep overheid & recht meer uitleg over de kwaliteit van onze wetgeving en de rol van de rechterlijke m…

Raymonda Verdyck: 'We nemen de kwaliteit van het onderwijs zeer ernstig'Luister  

Twaalf jaar stond Raymonda Verdyck aan het hoofd van het gemeenschapsonderwijs. Deze zomer gaat ze op pensioen. Ze begon haar carrière als leerkracht zedenleer maar toen ze directeur van GO werd, voelde het aan als thuis komen. David Geens sprak met haar over haar loopbaan. Als hoofd van het GO hee…

Bracke: ‘Berichten De Croo met pornoster in doofpot omdat dit N-VA goed ging uitkomen’Luister  

Het nieuwe boek van Wouter Verschelden De doodgravers van België geeft een unieke inkijk in de lange regeringsonderhandelingen die uiteindelijk de Vivaldi-coalitie in de stijgers zette. In deze aflevering van Doorbraak Radio geeft Siegfried Bracke zijn analyse van de zaken die in het boek beschreve…

Van Cauwelaert en Bauwens: 'Sterke verdeeldheid regering zal zwaar wegen dit najaar'Luister  

Hoewel iedereen verwacht had dat deze weken de klassieke komkommertijd zou worden, moeten we vaststellen dat het net spannende tijden zijn in de Wetstraat. De regering moet niet alleen zorg dragen voor stijgende coronacijfers en noodhulp na de watersnood, maar valt bijna over hongerstakende illegale…

Maxim Veys: ‘Tijd voor een noodprogramma sociale woningbouw ’Luister  

Het aantal mensen die op de wachtlijst staan voor een sociale woning is het afgelopen jaar opnieuw gestegen. In 2020 stonden er 196.096 mensen op de wachtlijst, een stijging met 10% in vergelijking met 2019. In deze aflevering van Doorbraak Radio geeft Maxim Veys, Vlaams parlementslid voor Vooruit, …

Terrière en Bauwens: 'Vlaming ben je elke dag, niet alleen op 11 juli'Luister  

In deze aflevering van Doorbraak Radio sprak David Geens met Lorenzo Terrière en Pieter Bauwens, beiden kind aan huis bij Doorbraak, over de recente 11 juliviering. Naar aanleiding van de Vlaamse feestdag, werden er traditioneel een aantal toespraken gehouden. Een analyse dringt zich op: leeft 11 j…

Jochen De Smet: 'Geen probleem om elektrisch te gaan rijden'Luister  

De regering geeft een forse duw aan elektrisch rijden door de regels voor bedrijfswagens aan te passen. Steden bannen over tien jaar de verbrandingsmotor. Europa's Green Deal voorziet een transitie naar elektrische voertuigen (EV). Autoconstructeurs zelf kondigen aan dat ze stoppen met de ontwi…

Eerste graad secundair onderwijs vierde graad lager onderwijs gewordenLuister  

Met de start van de schoolvakantie wordt er in deze aflevering van Doorbraak Radio een evaluatie gemaakt van de stand van ons onderwijs. Geschiedenisleerkracht Harry De Paepe en leerkracht klassieke talen Pieter Van den Bossche geven hun analyse.Support the show (https://doorbraak.be/steun/)

Darya Safai: 'Een hoofddoek is geen kruisje'Luister  

Wij vroegen aan N-VA kamerlid Darya Safai waarom het neutraliteitsbeginsel zo belangrijk is en waarom die hoofddoek zo'n belangrijke rol speelt. In ons gesprek waarschuwt ze voor het islamisme dat hierachter schuil gaat en via linkse politici haar verborgen agenda probeert uit te voeren. '…

Van Achter en Tavernier: 'Sven Gatz minister van alle talen behalve het Nederlands'Luister  

De Brusselse Vice-Gouverneur controleert in Brussel alle aanwervingen en benoemingen in de lokale besturen om te kijken of de taalwetgeving werd gerespecteerd. Zijn laatst gepubliceerde jaarverslag van 2020 bevestigt pijnlijk genoeg opnieuw de al jaren geldende tendens: het gaat bergaf met het respe…

Maddens en Bauwens: ‘Conflicten als rode draad binnen de regering’Luister  

Ligt er een regeringscrisis op de loer of niet? In deze aflevering van Doorbraak Radio analyseren Bart Maddens en Pieter Bauwens het reilen en zeilen van de politieke week in de Wetstraat.Support the show (https://doorbraak.be/steun/)

God en Allah in het land der atheïsten: De Verlichting doorgelichtLuister  

De plaats van religie in de samenleving en de scheiding tussen kerk en staat is opnieuw voer voor discussie. In zijn nieuwe boek God en Allah in het land der atheïsten verzet Herman Pauwels zich tegen de lekenstaat omdat die van atheïsme een staatsfilosofie maakt. Pauwels zoekt naar een nieuwe int…

Johan Ackaert: ‘Opkomstplicht meerwaarde voor democratie’Luister  

Met het oog op het versterken van de lokale democratie wordt de opkomstplicht en de lijsstem afgeschaft en wordt de burgemeester rechtstreekser verkozen. Toch zijn niet alle experts hier voorstander van. In deze aflevering van Doorbraak Radio geeft Johan Ackaert, decaan van de faculteit rechten van …

Valerie Van Peel: ‘Stijgende kosten gezondheidzorg door overschot Franstalige artsen’Luister  

Al twintig jaar lang weigert de PS om een ingangsexamen arts-tandarts in te voeren. Het gevolg is dat er veel meer artsen aan Franstalige kant dan aan Vlaamse kant zijn. Dat leidt tot overconsumptie en stijgende kosten van de gezondheidszorg. In deze aflevering van Doorbraak Radio geeft Valerie Van …

Pieter Cleppe en Alexis Dewaele: ‘Oost-Westverdeling in Europa over homorechten’Luister  

We hebben een paar weken achter de rug die vol kleur zaten in Europa. In het nieuws, op straat en zelfs in de voetbalstadia zagen we zeer veel regenboogvlaggen terugkeren. Dit kwam er nadat er commotie was ontstaan omtrent bepaalde wetgeving in Hongarije. Die commotie was grotendeels in gang gezet d…

Rik Van Cauwelaert en Stijn Baert: ‘Vakbonden hebben de communautaire en Europese trein gemist’Luister  

Na moeilijke en afgesprongen onderhandelingen is er eindelijk witte rook wat het sociaal akkoord betreft. De goedkeuring door de vakbonden, die niet zonder slag of stoot verliep, legt opnieuw communautaire pijnpunten bloot. In deze aflevering van Doorbraak Radio geven Rik Van Cauwelaert en Stijn Bae…

Drabbe en Devos: ‘Communautaire breuklijn in sociaaleconomische dossiers’Luister  

De komende periode liggen er heel wat moeilijke sociaaleconomische dossiers op de tafel van de federale regering. Verder blijft het PFOS-dossier een heet hangijzer voor de Vlaamse regering. In deze aflevering van Doorbraak Radio analyseren Carl Devos en Karl Drabbe de politieke week.Support the show…

Paul Cliteur: ‘Kleine groep probeert vrije meningsuiting in te perken, maar zeer succesvol’Luister  

In deze aflevering van Doorbraak Radio sprak David Geens met Nederlands jurist, filosoof en schrijver Paul Cliteur over het recht op vrije meningsuiting. De aanleiding om dit belangrijke thema aan te snijden is de recente veroordeling door een Mechelse rechtbank van een aantal betogers, omdat ze een…

Björn Anseeuw en Axel Ronse: ‘Vlaamse belastingbetaler draait op voor federaal arbeidsmarktbeleid’Luister  

Na moeilijk en afgesprongen overleg tussen werknemers en werkgevers over het loonakkoord is er eindelijk witte rook. De federale regering trok het loonakkoord naar zich toe en legde een akkoord over de lonen van de komende twee jaar in de privésector vast. Toch is niet iedereen tevreden over het lo…

Thomas Spaas: ‘Bitcoin is al lang een salonfähige investering’Luister  

In de wereld van beleggen is de bitcoin iets dat de laatste jaren alsmaar meer opduikt. Je hoort er allerlei wilde verhalen over die vaak op geen of halve waarheden steunen. Thomas Spaas is als oprichter van het advocatenkantoor Consysta, gespecialiseerd op het gebied van fiscaliteit. Hierin richt h…

Maddens en Bauwens : ‘Vlaamse regering duidelijk op losse schroeven’Luister  

Het PFOS-dossier veroorzaakt hoogspanning binnen de Vlaamse regering en het Vlaams parlement. Een onderzoekscommissie moet duidelijkheid brengen over de vervuiling en wie hier verantwoordelijk voor is. Verder blijft ook het dossier over de afschaffing van de opkomstplicht voor beroering zorgen. De V…

Kenneth Lasoen: ‘Inlichtingendiensten scoren wel successen’Luister  

De zaak Jürgen Conings plaatst de inlichtingendiensten opnieuw onder het vergrootglas. Onze inlichtingendiensten komen vaak negatief in beeld terwijl ze wel goed werk leveren. In deze aflevering van Doorbraak Radio geeft Kenneth Lasoen, expert inlichtingendiensten en veiligheid, meer uitleg over de…

Tony Opsomer: ‘Digitale didactiek als ondersteuning voor het onderwijs’Luister  

De coronacrisis heeft vele aspecten van het dagelijkse leven grondig door elkaar geschud. Ook in het onderwijs moesten ze op zoek naar een nieuwe manier van werken. Daar zijn dan enorm veel digitale hulpmiddelen aan te pas gekomen. Dit was de aanleiding voor de hogeschool VIVES en de Katholieke Univ…

Staf Pelckmans: ‘Net als cultuur gaat politiek over mensen’Luister  

In deze aflevering van Doorbraak Radio sprak David Geens met Staf Pelckmans, voormalig Vlaams parlementslid voor Groen, en oud-directeur van het provinciaal cultuurhuis de Warande in Turnhout. Recent nam hij afscheid van het Vlaams parlement om van zijn welverdiend pensioen te genieten.  Support th…

Koen Geens: ‘Vrijheid van meningsuiting gebonden aan tijd en ruimte’Luister  

Naar aanleiding van het debat rond vrije meningsuiting kroop Koen Geens, jurist en politicus voor CD&V, in zijn pen. In een opiniestuk beargumenteert hij waarom het geen goed idee is de vrijheid van meningsuiting nog verder in te perken. In deze aflevering van Doorbraak Radio geeft Geens meer uitleg…

Drabbe en Devos: ‘CD&V grote verliezer bij afschaffing opkomstplicht’Luister  

In deze aflevering van Doorbraak Radio analyseren Carl Devos en Karl Drabbe de politieke actualiteit. Hoofdpunten deze week zijn de 175ste verjaardag van de liberale partij, de afschaffing van de opkomstplicht en de dubieuze positie van CD&V in deze historische beslissing.Support the show (https://d…

Cieltje Van Achter : ‘Veel discussies binnen Brusselse Regering nooit gevoerd’Luister  

De Brusselse openbaarvervoersmaatschappij MIVB gaat niet in beroep tegen een veroordeling wegens discriminatie na het weigeren van een sollicitante met een hoofddoek. De MIVB dreigt neutraliteit hoog in het vaandel waardoor het opmerkelijk is dat er niet in beroep wordt gegaan. Het dossier is nu in …

Dirk Voorhoof: ‘Persvrijheid wordt uitgebreid, niet ingeperkt’Luister  

Momenteel is er in het federaal parlement van België een lijst van grondwetsartikelen ingediend om deze ter herziening vatbaar te verklaren. Zo een lijst moet eerst goedgekeurd worden door zowel de kamer van volksvertegenwoordigers als de senaat en zelfs de koning. Dan kan er pas na de volgende ver…

Stijn Baert: ‘Ben ik de enige die discriminatie op de arbeidsmarkt genuanceerd bekijkt?’Luister  

Is er nu discriminatie op de arbeidsmarkt of niet? David Geens vraagt het in deze aflevering van Doorbraak Radio aan Stijn Baert, professor arbeidseconomie aan de Universiteit Gent. Professor Baert deed recent onderzoek naar discriminatie in de stad Antwerpen.Support the show (https://doorbraak.be/s…

Maddens en Bauwens : ‘CD&V is een zwalpende partij geworden’Luister  

De regeringsdeelname levert de Vivaldi-partijen weinig extra kiezers op. Bijna één op twee stemt op de Vlaams-nationalistische partijen N-VA of Vlaams Belang. Dat blijkt uit De Stemming, het opinieonderzoek voor De Standaard en VRT NWS in samenwerking met de Universiteit Antwerpen en de VUB. In de…

Benjamin Dalle: ‘We willen Vlaamse media internationaal een voorsprong geven’Luister  

De media is een sector die volop in beweging staat. Innovatie en vernieuwing zijn een constante voor zowel de grote als de kleine spelers binnen dit domein. In het relanceplan ‘Vlaamse veerkracht’ heeft de Vlaamse regering ook heel wat plannen voor de mediasector. Vlaams minister van media, Benj…

Bas Bogaerts : ‘Veel argwaan in de besloten extreemrechtse internetgroepen’Luister  

Bas Bogaerts en Hind Fraihi infiltreerden in de onderbuik van extreemrechts in Vlaanderen. Hun boek Achter het schild van extreemrechts geeft een inkijk in de geheime en gesloten internetgroepen van extreemrechts en de evenementen die daaruit voortvloeien. Met hun boek proberen ze meer inzicht te ge…

Astrid Elbers: 'Aandacht voor correct taalgebruik is niet elitair'Luister  

In april ontstond er ophef in het Verenigd Koninkrijk en daarbuiten, nadat bekend was geraakt dat de Universiteit van Hull haar docenten had opgedragen om studenten niet meer te beoordelen op fouten tegen spelling, interpunctie en grammatica. Wijzen op taalfouten zou namelijk ‘homogeen, elitair, w…

Cieltje Van Achter: ‘Het botert niet meer in de Brusselse regering’Luister  

Momenteel ligt er in Brussel een zeer moeilijk dossier op de tafel van de Brusselse regering. Met name de veroordeling van de MIVB, de Brusselse openbare vervoersmaatschappij, voor discriminatie. Zij wouden een vrouw niet aannemen omdat zij een hoofddoek zou dragen tijdens haar werk. Dit druist duid…

Drabbe en Devos : ‘MR objectieve bondgenoot Vlaams Belang in het hoofddoekendebat’Luister  

Het debat over het dragen van een hoofddoek in publieke functies duikt opnieuw op en legt een nieuwe breuklijn bloot. De federale regering zit verveelt met deze kwestie, aangezien De Croo vooral wil focussen op de economische relance nu het einde van de coronacrisis in zicht is. In deze aflevering v…

Sofia Mahjoub: ‘Betere opvangstructuur voor vluchtelingen- en migrantenkinderen’Luister  

Child Focus is bij het grote publiek vooral bekend door de posters die in het straatbeeld verschijnen bij een onrustwekkende verdwijning van kinderen of jongvolwassenen. De organisatie doet echter veel meer dan dat. In deze aflevering van Doorbraak Radio geeft Sofia Mahjoub, medewerkster bij Child F…

Jonathan Holslag en Theo Francken: 'Structurele onderfinanciering defensie gevaarlijk voor onze veiligheid'Luister  

Het dossier-Conings legt de pijnpunten binnen defensie bloot. Naast de individuele fouten die in de zaak-Conings zijn gemaakt wordt duidelijk dat defensie met structurele onderfinanciering kampt. In deze aflevering van Doorbraak Radio geven Theo Francken, kamerlid voor N-VA, en Jonathan Holslag, pro…

Thibault Viaene: ‘Particratie aanpakken alvorens te focussen op sociaaleconomische hervormingen’Luister  

Het liberale gedachtegoed in Vlaanderen blijft maatschappelijk sterk aanwezig, maar paradoxaal genoeg verliest de liberale partij steeds meer kiezers. In deze aflevering van Doorbraak Radio heeft Thibault Viaene, voorzitter van het Liberaal Vlaams Verbond, zijn visie op het liberalisme in Vlaanderen…

Piet Buyse en Harry De Paepe: ‘ ’t Peird buiten, iedereen buiten!’Luister  

Voor het tweede jaar op rij kon de Ros Beiaardommegang in Dendermonde niet doorgaan. De coronacrisis heeft al veel evenementen, feesten, plechtigheden en gewone sociale omgang lam gelegd. Maar bij zo een iconisch en eeuwenoud evenement is de teleurstelling toch wel heel groot. Deze aflevering van Do…

Karl Vanlouwe: ‘Vlamingen in Brussel moeten opkomen voor hun rechten’Luister  

Is hij nu Vlaamse Brusselaar, Brusselse Vlaming of Nederlandstalige Brusselaar? Karl Vanlouwe van N-VA noemt zichzelf steevast een Brusselse Vlaming. Maar hij vindt het steeds meer een discussie over het geslacht der engelen. Het taalgegeven in Brussel is iets dat de laatste eeuw absoluut niet heeft…

Maddens en Bauwens: 'Een Belgicistische stratego'Luister  

De Stemming toont dat één op twee Vlamingen voor een V-partij kiest. Toch zou een meerderheid niet kiezen voor een onafhankelijk Vlaanderen. De gegevens laten zien dat kiezers en partijprogramma's soms ver uit elkaar liggen. Professor Maddens maakt een wetenschappelijke kanttekening bij de me…

Willem-Frederik Schiltz : ‘Iedereen kans op vaccineren voor invoeren coronapaspoort’Luister  

Nu de vaccinatie op volle toeren draait komt het einde van de coronamaatregelen steeds dichterbij. Willem-Frederik Schiltz, fractieleider van Open Vld in het Vlaams Parlement, is bezorgd over de invoer van het coronapaspoort en roept andere politici op om zeer terughoudend te zijn. In deze afleverin…

Stephanie D’Hose: ‘Subsidies zijn geen blanco cheque’Luister  

Sinds de Sihame-gate wordt het subsidiebeleid van de verschillende overheden fel op de korrel genomen. Subsidies op de schop nemen is echter niet de oplossing volgens senaatvoorzitter Stephanie D’Hose. Zij pleit voor het realiseren van een gecentraliseerde subsidiedatabank. Die moet in de eerste p…

Rondas’ Sinksenfoor, of waarom de fanatieke wokelingen 2000 jaar achterop lopenLuister  

Het Pinksterwonder is het mirakel van een vertaalmachine die universaliteit garandeertSupport the show (https://doorbraak.be/steun/)

Belmans: ‘De elektrificatie van leasewagens had tegen 2022 gemogen’Luister  

Naar aanleiding van de recente aankondiging van de verplichting om het leasewagenpark te vergroenen met elektrische wagens tegen 2026, sprak Doorbraak Radio met Ronny Belmans, professor Energiewetenschappen aan de KU Leuven en CEO van Energyville.Support the show (https://doorbraak.be/steun/)

Sminate en De Coninck: ‘Slechts één bestuurstaal in Vlaanderen en dat is Nederlands’Luister  

Door de gezondheidscrisis die ons land al meer dan een jaar in de ban houdt raken andere kwesties vaak op de achtergrond verzeild. Onder het mom van andere prioriteiten die momenteel de bovenhand hebben, worden deze soms zelfs weg geduwd. Een heikel punt dat al meerdere decennia voor ophef zorgt zij…

Thomas Pattyn en Benjamin Denoiseux: ‘Specialisten-in-opleiding verdienen degelijk statuut’Luister  

De arts-specialisten in opleiding zijn ontevreden over hun huidige arbeidsvoorwaarden. Tijdens hun assistentiejaren bouwen ze amper sociale rechten op en bovendien hebben ze weinig inspraak in de comités die beslissen over deze arbeidsvoorwaarden. De Vlaamse arts-specialisten in opleiding dreigen n…

Tom Van Grieken: ‘Vrije meningsuiting voor iedereen’Luister  

De federale regering wil hate speech efficiënter kunnen vervolgen. Tom Van Grieken, voorzitter van het Vlaams Belang, ziet hier een gevaar voor de vrijheid van meningsuiting in. In deze aflevering van Doorbraak Radio geeft hij meer uitleg over waarom hij zich verzet tegen dit nieuwe idee van de fed…

Katrien Schryvers en Peter Van Rompuy: ‘Investeren in kinderbijslag én kinderopvang’Luister  

Voor CD&V is het afschaffen van de kinderbijslag geen optie. Voor de partij is het vanzelfsprekend dat we als samenleving bijdragen aan de opvoedingskosten van kinderen, wee plukken er ook allemaal de vruchten van. Kinderbijslag en kinderopvang zijn in die zin complementair voor CD&V. In deze afleve…

Jeremie Vaneeckhout en Joren Vermeersch: 'Ideologisch gesprek over kerntaken dringend nodig'Luister  

Twee relatief jonge wereldverbeteraars in de politiek. We brachten hen samen aan tafel. Jeremie Vaneeckhout als Vlaams Parlementslid voor Groen en Joren Vermeersch, actief in de N-VA en eerste opvolger op de West-Vlaamse Kamerlijst hebben respect voor elkaars stijl en inzet. Ze zitten ieder aan een …

Bart Steukers: ‘Heropstart economie uitgelezen moment om als overheid te investeren in bedrijven’Luister  

De coronacrisis toont aan dat technologie in alle aspecten van ons leven steeds belangrijker wordt. De Belgische sectorale werkgeversorganisatie voor technologiebedrijven Agoria wil sterk inzetten op de vooruitgang van technologie en het versterken van technologische bedrijven en ziet hiervoor tal v…

Maddens en Bauwens: ‘Zwitsers federaal model werkt niet in België’Luister  

In deze aflevering van Doorbraak Radio bespreken Bart Maddens en Pieter Bauwens de politieke actualiteit. Naast de coronacrisis en de aangekondigde versoepelingen die de actualiteit blijven domineren kwam er deze week een nieuw voorstel voor de toekomstige staatshervorming bovendrijven. Kan België …

Els Keytsman (Unia): ‘Uitsluitingsbeleid Getuigen van Jehova is sociaal doodsvonnis’Luister  

Voor het eerst is de geloofsgemeenschap de Getuigen van Jehova strafrechtelijk veroordeeld voor discriminatie en het aanzetten tot haat en geweld. Het parket van Gent vervolgde geen individuele leden maar legde de vzw achter de Jehova’s wel een geldboete op. Deze zaak draait vooral rond de erkenni…

Anne Vandenhoeck: ‘De Kerk zal inclusief zijn of zij zal niet zijn’Luister  

Voor deze aflevering van Doorbraak Radio sprak David Geens met Anne Vandenhoeck, docent pastorale zorg en diaconie aan de KU Leuven, over de rol van de vrouw in de Kerk. Sinds het aantreden van paus Franciscus, die gezien wordt als een hervormer, zijn de verwachtingen voor een meer inclusieve kerk h…

Chris Janssens en Sam Van Rooy: ‘Subsidiecultuur voor diversiteitsindustrie moet stoppen’Luister  

Na de hele heisa rond Sihame El Kaouakibi wordt de hele Vlaamse subsidiecultuur stevig bekritiseerd. Het schandaal rond haar vzw ‘Let’s Go Urban’ lijkt alsmaar verder uit te deinen. Maar de problemen omtrent controle van subsidiebesteding en het eventuele misbruik ervan zitten niet enkel in An…

‘Begeleiding terreurslachtoffers schoot tekort' volgens De Vreese en VansteenkisteLuister  

Op 22 maart herdachten we de terreuraanslagen van 2016. Nooit eerder maakte België een zwaardere aanslag mee. Vijf jaar geleden intussen dus, maar de slachtoffers dragen hun wonden vaak voor het leven. Rond de opvolging van de slachtoffers rijzen al langer vragen en problemen, zowel bij de slachtof…

Francesco Vanderjeugd: ‘Open Vld profileert zich als leider in deze crisis’Luister  

Francesco Vanderjeugd, burgemeester van Staden sinds 2013 en met zijn 24 lentes toen de jongste burgemeester van het land, geeft in deze aflevering van Doorbraak Radio meer uitleg over zijn politieke ambities en de positie van zijn partij Open Vld.Support the show (https://doorbraak.be/steun/)

Harry De Paepe: ‘Geloof in onafhankelijk Noord-Ierland groeit’Luister  

Het zijn woelige tijden aan de andere kant van het Kanaal. Vandaag worden er lokale verkiezingen gehouden in heel het Verenigd Koninkrijk. In Londen staat de burgemeestersjerp en assemblee op het spel, en de Schotten en Welsh kunnen hun stem uitbrengen voor hun deelstaatparlement.  In Noord-Ierland…

Michael Freilich en Theo Francken: ‘Subsidie voor krantenbedeling verborgen gehouden'Luister  

Bpost krijgt al jaren overheidssteun voor de verdeling van kranten en tijdschriften. Maar deze subsidies krijgen al lang kritiek. Digitale nieuwssites klagen over oneerlijke steun voor de krantensector en de dagbladhandelaars zijn zelfs naar het Europees Hof van Jusititie getrokken. In deze afleveri…

Drabbe en Devos: ‘Mogelijke staatshervorming zal compromis blijven van handvol politici’Luister  

In deze aflevering van Doorbraak Radio analyseren Karl Drabbe en Carl Devos de politieke actualiteit. Ze bespreken de loonwet, de afschaffing van de opkomstplicht bij lokale verkiezingen en de plannen voor politieke vernieuwing.Support the show (https://doorbraak.be/steun/)

Doorbraak, Apache en MO: Dag van de persvrijheidLuister  

Ter gelegenheid van de Dag van de Persvrijheid op 3 mei, sprak Doorbraak Radio met drie gasten: John Vandaele (MO), Karl Van den Broeck (Apache) en Pieter Bauwens (Doorbraak).Support the show (https://doorbraak.be/steun/)

Rondas over identiteitskwesties met Moses en UrbanusLuister  

Wie over behoud van traditie praat moet ook de Vlaamse en multiculturele identiteiten met open vizier durven bespreken.Support the show (https://doorbraak.be/steun/)

Neyskens en Asselman: ‘Biden mogelijks meest progressieve president sinds Franklin Roosevelt’Luister  

Joe Biden heeft zijn eerste honderd dagen als Amerikaans president erop zitten. Tijdens zijn campagne kon de gematigde Biden weinig mensen bekoren, ook in de eigen partij. Maar Biden toont zich in zijn beleid ambitieus en progressief en lijkt nu heel wat mensen voor zich te winnen. Maar kunnen we zi…

Maddens en Bauwens: ‘In Belgisch federaal kader blijft autonomie deelstaten altijd relatief’Luister  

In 2030 viert België haar 200ste verjaardag, maar hoe de staatstructuur er op dat moment zal uitzien is nog koffiedik kijken. Het communautaire debat is amper te vermijden, maar toch speelt dit thema vaak enkel op de achtergrond. In deze aflevering van Doorbraak Radio bespreken Bart Maddens en Piet…

Ivan Van de Cloot: 'Vlaanderen is subsidieziek'Luister  

Doorbraak Radio sprak met Ivan Van de Cloot, hoofdeconoom van het Itinera Institute en auteur van het boek Overheid + Markt. Het beste van beide werelden. Het thema van vandaag is het Vlaamse subsidielandschap en de nood aan een maatschappelijk debat rond overheidsondersteuning.Support the show (htt…

De Munck en Torfs willen meer tegenspraak in het wetenschappelijk debatLuister  

In deze editie van Doorbraak Radio spreekt David Geens met historicus Bert De Munck en kerkjurist Rik Torfs. Zij schreven een open brief, samen met 25 artsen en wetenschappers, over de onmogelijkheid van wetenschappelijk beleid zonder tegenspraak.Support the show (https://doorbraak.be/steun/)

Maurits Vande Reyde: ‘Het Vlaams Parlement moet zijn democratische macht grijpen’Luister  

Onlangs zei Maurits Vande Reyde dat het tijd is dat het Vlaams Parlement zijn democratische macht grijpt. In theorie is het parlement uiteraard democratisch verkozen. Het wordt ook heel goed geregeld en beschreven in de grondwet wat het parlement juist kan en mag. Net zoals de rol van de regering oo…

Rondas: Links praat niet mét maar slechts over rechtsLuister  

Links moet redelijk zijn over tradities, behalve als het over katholiek godsdienstonderwijs gaat: dat mag vervangen worden door LEFSupport the show (https://doorbraak.be/steun/)

Cain Ransbottyn: ‘Het vaccinatiegebeuren werkt in de VS fantastisch, waarom hier niet?’Luister  

Vorige week verscheen er op verschillende Vlaamse nieuwsmedia een opvallend bericht. Een Vlaming was naar Las Vegas in de Verenigde Staten gereisd om zich daar te laten vaccineren tegen het coronavirus. Daarmee wou hij een duidelijke boodschap overbrengen naar onze eigen overheid en mensen aan het d…

Annelien De Dijn: ‘De coronacrisis versterkt de individualistische kijk op vrijheid’Luister  

Wat is vrijheid en hoe moeten we met dit begrip omgaan? Annelien De Dijn, historica en hoogleraar moderne politieke geschiedenis, schreef het boek Vrijheid, een woelige geschiedenis waarbij ze een analyse maakt van vijfentwintig eeuwen vrijheidsbegrip. In deze aflevering van Doorbraak Radio geeft De…

Drabbe en Devos: ‘Veel nieuws over De Vooruit, weinig over Vooruit’Luister  

Na de aankondiging van de socialistische partij over de naamsverandering naar Vooruit reageerde het gelijknamige Gentse kunstencentrum misnoegd. Het kunstencentrum wou van naam veranderen maar dat lijkt nu toch niet door te gaan. De socialisten hadden immers nooit een probleem met het feit dat het k…

Anja Meulenbelt: ‘Feminisme betekent meer dan glazen plafond doorbreken’Luister  

Anja Meulenbelt, Nederlandse schrijfster en politica, maakt de verbinding tussen het feminisme en het socialisme. Volgens haar moeten we niet enkel focussen op de ongelijkheid tussen man en vrouw maar ook op de ongelijkheid tussen klassen. In deze aflevering van Doorbraak Radio geeft Meulenbelt meer…

Laridon en Desimpel: ‘Stuurboord wil meer bandbreedte voor CD&V'Luister  

In 2020 is CD&V na lang twijfelen toegetreden tot de Vivaldiregering. Hierover waren er binnen de partij heel wat verschillende stemmen te horen. Sinds eind januari horen we meer over een beweging die is ontstaan binnen de CD&V. ‘Stuurboord’ werd opgericht om aan te tonen dat er toch wat meer ba…

Rondas over Koen Lemmens’ boek De dwaling van de beeldenstormerLuister  

Rondas over Koen Lemmens’ boek over traditie, waarin de auteur zich tegen beeldenstormers kant en respect voor de overlevering bepleitSupport the show (https://doorbraak.be/steun/)

Kristof Slagmulder: ‘Het opkomende woke extremisme bedreigt onafhankelijk onderzoek’Luister  

Aan de Universiteit van Gent is er sinds kort een nieuw project genaamd ‘Extra lessen voor extra kleur’. In dit project worden er specifieke voorbereidingssessies georganiseerd voor het toelatingsexamen arts of tandarts. Deze zijn echter niet zomaar toegankelijk voor iedereen. Dit speciale progr…

Maaike De Vreese: ‘Meer controle op bedienaars van erediensten’Luister  

Cijfers tonen aan dat, ondanks de binnenlandse imamopleiding, er nog veel aanvragen zijn voor werkvergunning voor buitenlandse imams. In deze aflevering van Doorbraak Radio geeft Maaike De Vreese, Vlaams Parlementslid voor de N-VA, meer uitleg over het nieuwe decreet voor het aanscherpen van de erke…

Wouter Beke: ‘Focus op het verhogen van de kwaliteit in de zorg’Luister  

Na een sociaal overleg van ruim negen maanden is er een nieuw sociaal akkoord tussen de Vlaamse regering en de zorgsector. In de Vlaamse zorg- en welzijnssector komen er meer dan 3700 werknemers bij en er zal ook extra geïnvesteerd worden in het verhogen van de koopkracht van het personeel. In deze…

‘Fiscus is slechte verliezer’ volgens Karel Anthonissen en Michel MausLuister  

Iedereen kan fouten maken, ook de fiscus. De laatst jaren lijken het aantal fouten bij de belastinginspectie te stijgen. Worden er echt meer fouten gemaakt door de fiscus of speelt hier een ander mechanisme? In deze aflevering van Doorbraak Radio geven Karel Anthonissen, gewezen directeur bij de Bij…

Lanjri en de Bethune: ‘Inclusieve samenleving mag geen dode letter blijven’Luister  

De rechten en vrijheden van personen met een handicap worden voortaan in de grondwet gewaarborgd. Het voorstel, dat zowel in de Senaat als in de Kamer is goedgekeurd, voert artikel 22ter in dat het recht van personen met een handicap op volledige inclusie in de samenleving garandeert. Het artikel ve…

Rondas over Hans Küng: de uitverkoop van de zielzorgLuister  

De onlangs gestorven Hans Küng was de antiklerikaalste tegenstander van het onfeilbare pausdom, maar ook het trouwste lidmaat van zijn kerk.Support the show (https://doorbraak.be/steun/)

Mathias Vanden Borre: ‘N-VA wil prostitutie in Brussel uit illegaliteit halen’Luister  

De N-VA in Brussel heeft een eigen prostitutieplan klaar. Naar Antwerps model wil ze de raamprostitutie beter reguleren en straatprostitutie verbieden. Brussels parlementslid Mathias Vanden Borre geeft in deze aflevering van Doorbraak Radio meer uitleg over het voorstel van de Brusselse N-VA.Support…

Maddens en Bauwens: ‘Nieuwe positie N-VA lastig te vinden’Luister  

De N-VA bevindt zich op alle politieke niveaus in een lastig parket en lijkt het moeilijk te vinden om zich te positioneren. In deze aflevering van Doorbraak Radio bespreken Bart Maddens en Pieter Bauwens de moeilijke positie van de N-VA.Support the show (https://doorbraak.be/steun/)

Jan Denys: ‘De huidige economische situatie is zeer kwetsbaar’Luister  

De arbeidsmarkt staat momenteel volop in de aandacht. Het centraal loonoverleg is de laatste weken vastgelopen en de vakbonden kondigden daardoor een staking aan. Ons centraal arbeidsbestel met automatische loonindexeringen is vrij uniek tegenover de landen rondom ons. Maar waarom hebben we dat en w…

Cathoor en Van den Broeck: 'Tijd om psychische problemen eindelijk te normaliseren'Luister  

In deze aflevering van Doorbraak Radio spreekt David Geens met psychiater Kirsten Catthoor en psycholoog Kris Van den Broecke, beiden lid van de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie. Zij namen recent deel aan de tweede Staten-Generaal van de Geestelijke Gezondheid.Support the show (https://doorbraak.…

Wouter Wolfs en Britt Vande Walle over zin en onzin van de particratieLuister  

In deze aflevering van Doorbraak Radio spreekt David Geens met Britt Vande Walle, onderzoekster aan het Instituut voor de Overheid van de KU Leuven, en Wouter Wolfs, docent vergelijkende en internationale politiek aan de KU Leuven. Beiden verdiepen zich in de kenmerkende particratie in België en ha…

Rondas: De onethische politiek van Frank-Alexander De Croo-VandenbrouckeLuister  

Frank Vandenbroucke en Alexander De Croo zijn van hetzelfde laken een lelijk pak. Allebei hebben ze onlangs en langs de neus weg uitspraken gedaan die zonder veel protest in pers en publieke opinie gepasseerd zijn, maar die niet veel goeds beloven voor de democratie in de staat België. Support the…

Matthias Diependaele: ‘Controle op buitenlands eigendom geen heksenjacht’Luister  

Wie een woning in het buitenland bezit, heeft geen recht op een sociale huurwoning. De Vlaamse regering trekt 5 miljoen euro uit om de strijd tegen deze vorm van sociale fraude op te voeren. Met dat geld wil de regering sociale huisvestigingsmaatschappijen aansporen om beter te onderzoeken of huurde…

Bart Van Craeynest: 'Loonsverhoging bovenop index nefast'Luister  

Gisteren staakten ACV en ABVV voor een sterkere loonsverhoging, na het mislukken van het loonoverleg. De eis van de vakbonden komt bovenop de loonsverhoging die hand in hand gaat met de stijgende inflatie die de komende jaren verwacht wordt. In deze aflevering van Doorbraak Radio geeft VOKA-econoom …

Drabbe en Devos: ‘Breuklijn binnen regering steeds duidelijker’Luister  

De vakbondsactie van 29 maart, het kibbelkabinet en de Sihamegate, ook deze week stond de politieke actualiteit niet stil. In deze aflevering van Doorbraak Radio bespreken Karl Drabbe en Carl Devos de politieke actualiteit van de afgelopen week.Support the show (https://doorbraak.be/steun/)

Pieter Cleppe: Kritische stem in de Brusselse bubbelLuister  

Na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk, verloor de Europese Unie een kritische stem. Internationaal gerenommeerd politiek analist en regelmatig Doorbraakschrijver Pieter Cleppe, lid van de Britse denktank Open Europe en de Amerikaanse denktank Property Rights Alliance, verdedigt de nood aan krit…

Stijn Baert: ‘Politici moeten vakbonden niet volgen’Luister  

Ondanks de nieuwe lockdown die vorige week werd aangekondigd is er momenteel een staking aan de gang. De vakbonden kondigden deze aan omwille van het loonoverleg dat spaak is gelopen. Dit is zeker niet de eerste keer het geval in België volgens arbeidseconoom Stijn Baert. Dit loonoverleg is er name…

Vlaams Belang: ‘Noord-zuidtransfers moeten uitdoven’Luister  

De transfers van Vlaanderen naar Wallonië gaan in 2021 opnieuw richting de kaap van 7 miljard euro. Vlaams Belang vindt dat het hoog tijd is om dit aan te pakken. In deze aflevering van Doorbraak Radio geven Chris Janssens, Vlaams Parlementslid voor Vlaams Belang, en Barbara Pas, Kamerlid voor diez…

Orry Van De Wauwer: 'Woorden kerkleiders hebben grote impact'Luister  

Recent ontstond heel wat deining omtrent een document uit het Vaticaan. Dit document bestempelde holebi's als zondig. Relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht zouden daarom nooit door priesters ingezegend kunnen worden. Doorbraak Radio sprak hierover al met bisschop Bonny, die een heel and…

Bauwens en Maddens: ‘Overlegcomité ook communautair gekleurd’Luister  

De actualiteit in de Wetstraat wordt nog steeds beheerst door de coronacrisis. Komt er een nieuwe lockdown en hoe streng zou die dan zijn? Verder veranderden de Vlaamse socialisten afgelopen weekend van naam wat volgens partijvoorzitter Connor Rousseau de breuk met de oude politiek moet symboliseren…

Willems en Paepen: ‘Geld langzaam waardeloos door inflatie’Luister  

De laatste tijd wordt er meer en meer gesproken over inflatie. Misschien komt dit doordat we al een heel lange periode bijna geen inflatie meer hebben. De coronaperiode draagt daar zeker ook aan bij. Maar is dit nu een goede of een slechte zaak? In deze aflevering van Doorbraak Radio gaan Stefan Wil…

Guy De Pauw: 'Op zoek naar online haatspraak in Europese opdrachtLuister  

In deze aflevering van Doorbraak Radio ontvangen we Guy de Pauw, zaakvoerder van Textgain. Hij komt vertellen hoe zijn bedrijf artificiële intelligentie inzet om teksten te analyseren. Zijn algoritme achterhaalt de emoties van een tekst en de persoonlijkheid van de auteur ervan. De technologie is n…

Bisschop Bonny: ‘Holebistandpunt uit achterkamers van het Vaticaan’Luister  

Afgelopen week ontstond er in de publieke opinie veel ophef over de uitspraak van de Paus die de deur dichtsloeg voor de zegening van holebikoppels. De Belgische bisschoppen zetten zich expliciet af tegen het Vaticaan en zegenen wel holebikoppels, Clandestien dus volgens Rome. In deze aflevering van…

Sander Loones: ‘Communautaire geen prioriteit voor Vivaldi’Luister  

Bij het begin van deze regeerperiode verklaarde de regering met een lijst van grondwetartikelen te komen die vatbaar zijn voor herziening. Nu, maanden later, is deze lijst eindelijk definitief in zicht. Maar zal deze lijst het pad effenen naar een efficiënte staatshervorming? In deze aflevering van…

Drabbe en Devos: 'Burgerpanel is Wetstraatees voor uitstel'Luister  

De peiling van Het Laatste Nieuws deze week deed weinig stof opwaaien en dat feit is op zich opmerkelijk. De grote vaststelling is dat er weinig verschuivingen zijn. Alle verschillen bevinden zich binnen de foutmarge, stelt professor Carl Devos vast. Het meest opvallende fait zit aan Franstalige kan…

Luc Van Gorp: ‘Levenskwaliteit in ouderenzorg verdient meer aandacht’Luister  

De coronacrisis heeft vooral tijdens de eerste golf de pijnpunten in onze ouderenzorg blootgelegd. Hoe kunnen we de ouderenzorg optimaliseren? In deze aflevering van Doorbraak Radio geeft Luc Van Gorp, voorzitter van de Christelijke Mutualiteit, zijn visie op de toekomst van de ouderenzorg.Support t…

Jan Tuerlinckx en Pieter Willems: 'Wijziging rulingcommissie nefast voor ondernemersklimaat'Luister  

Is de zwanenzang van de Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB) ingezet? Bijna 20 jaar stond deze rulingcommissie als een autonome dienst rechtstreeks onder de minister van Financiën. En dus duidelijk en bewust niet onder het Hoofdbestuur Financiën. Een niet-onafhankelijke rulingcommissie in een al…

Caroline Vrijens: ‘Jongeren zien enorm af in coronacrisis.’Luister  

Het Kinderrechtenverdrag is dit jaar 32 jaar oud geworden. Dit verdrag en de internationale organisaties erachter stipuleren zelf het belang van onafhankelijke instanties om op de naleving ervan toe te zien. In Vlaanderen is er de kinderrechtencommissaris, sinds augustus 2019 Caroline Vrijens, die d…

Maddens en Bauwens: ‘Grondrechten onvoldoende beschermd’Luister  

In deze aflevering van Doorbraak Radio overlopen Bart Maddens en Pieter Bauwens de politieke week. Het beschermen van de grondrechten, zowel inzake het coronabeleid als in de Catalaanse situatie na het opheffen van de immuniteiten door het Europees Parlement vormen de rode draad doorheen deze podcas…

Lieven Boeve: ‘De staatspedagogie bedreigt de vrijheid van het onderwijs’Luister  

Een dag na de finale goedkeuring van de nieuwe eindtermen in het onderwijs besliste het katholiek onderwijs om naar het Grondwettelijk Hof te stappen. De grootste onderwijskoepel vraagt de opschorting van de eindtermen voor de tweede en derde graad secundair wegens te veel en te gedetailleerd. In de…

Tommy Browaeys: ‘Het is oké om niet oké te zijn’Luister  

In onze hedendaagse steeds jachtigere wereld, komt het begrip ‘burn-out’ alsmaar meer aan bod. Zo overkwam het ook Tommy Browaeys. Hij is blogger en auteur en probeert mensen te inspireren om naar buiten te treden met hun problemen. In zijn boek Wake-up call vertelt hij over zijn persoonlijke e…

Syp Wynia: ‘Mark Rutte is incontournable in de Nederlandse politiek’Luister  

Op 17 maart trekken de Nederlanders na vier jaar opnieuw naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezing. Alles wijst erop dat de PVV, de partij van Minister-president Mark Rutte, opnieuw de grootste zal worden. In deze aflevering van Doorbraak Radio geeft Syp Wynia, Nederlands journalist en columnis…

Samira Azabar: ‘Moslims stemmen niet zozeer om religieuze redenen’Luister  

De moslimgemeenschap wordt in het dominante discours vaak afgebeeld als een monolithische groep. Als en hechte gemeenschap die dezelfde interesses en politieke belangen nastreeft. Binnen haar omgeving zag Samira Azabar echter juist een rijke diversiteit aan stemmen en deelname aan het politieke gege…

Rondas over het Vlaamse fascisme volgens ScheltiensLuister  

In zijn pamflettair geschrift Extreemrechts richt de auteur zich tegen alles wat hij in Vlaanderen ‘fascist’ kan noemen, zoals Doorbraak.Support the show (https://doorbraak.be/steun/)

Jan Tytgat: ‘Algemene basisfinanciering optimaliseert onderwijs en innovatief onderzoek’Luister  

Op 11 mei vinden de rectorverkiezingen aan de KU Leuven plaats. De huidige rector Luc Sels wordt uitgedaagd door Jan Tytgat. Die toonde vier jaar geleden al interesse in het rectorschap. Hij stelde zich toen echter nog niet kandidaat. In deze aflevering van Doorbraak Radio geeft Jan Tytgat, kandidaa…

Drabbe en Devos: ‘Er heerst stilte in de Wetstraat’Luister  

De coronacrisis blijft de actualiteit overheersen waardoor er stilte in de Wetstraat heerst wanneer het over andere thema’s gaat. Het debat in het parlement ontbreekt en wordt nog verder uitgehold door de pandemiewet. Wel wordt de koers van de politieke vernieuwing ingezet door de naamsverandering…

Johan Van Overtveldt: 'Houding vakbonden in loonoverleg is onverantwoord'Luister  

De onderhandelingen tussen werkgevers en de vakbonden over de loon-en arbeidsvoorwaarden in de privésector voor de komende twee jaar zijn stopgezet zonder resultaat. Sinds januari onderhandelden de sociale partners maar de gesprekken struikelden over de loonsverhoging bovenop de indexaanpassing. In…

Asselman en Neyskens: 'Trump was de held op CPAC'Luister  

Joe Biden heeft in de eerste plaats de handen vol met het afhandelen van de coronacrisis in de VS. Hij heeft altijd gezegd dat hij zich zou laten leiden door de wetenschap, maar inmiddels blijken machtige organisaties zoals de onderwijsvakbonden veel meer door te wegen op zijn beleid. Tegelijk wist …

Jonathan Hendrickx: ‘De mediabedrijven hebben Facebook nodig, niet omgekeerd.’Luister  

Facebook-en Instagramgebruikers in Australië konden vorige week gedurende enkele dagen geen nieuws meer bekijken of delen via de sociale media. Facebook reageerde daarmee op een nieuw wetsvoorstel dat voor hen onaanvaardbaar was. De Australische regering deed enkele toegevingen waarna Facebook zijn…

Valerie Van Peel en Lorin Parys: 'De visie van N-VA moet wat scherper worden'Luister  

Valerie Van Peel en Lorin Parys werden onlangs tot ondervoorzitters van de N-VA verkozen. De media analyseerde deze verkiezing onder het licht van enorme schijnwerpers. Veel van deze analyses hoorden volgens Parys tot een nieuwe soort fictie. Er werden zaken uit afgeleid die helemaal niks te maken h…

Rondas over Vivaldi’s kleuterspaan: de burgerpanelsLuister  

Hoe de Vivaldi-coalitie in dezelfde fouten dreigt te vervallen als de G1000, het mislukte experiment van burgerbevrager David Van ReybrouckSupport the show (https://doorbraak.be/steun/)

De Keyzer en Van Horenbeeck: ‘Macht is zilver, invloed is goud’Luister  

De stichters en bedrijfsleiders van het communicatiebedrijf 'Growth Inc.' schreven een boek over hun bedrijf, waar ze voor staan en hoe ze de samenleving zien. In Macht is zilver, invloed is goud — nu in promotie bij Doorbraak — wilden ze hun verhaal van de afgelopen vijf jaar vertelle…

Vlaamse jongerenpartijen: 'De avondklok is niet meer noodzakelijk'Luister  

Over de partijgrenzen heen roepen Jong VLD, Jong N-VA, Jong Groen, Jongsocialisten en Jong CD&V op om de avondklok af te schaffen. 'De jeugd snakt al te lang naar meer perspectief en versoepeling van bepaalde maatregelen,' klinkt het bij de voorzitters. Ondanks de stijgende cijfers menen z…

Maddens en Bauwens: 'Twee plus twee is geen vier'Luister  

Minister Annelies Verlinden greep in het openingscollege aan de de UGent terug naar het twee plus twee idee in verband met de staatshervorming. Deze voorzichtige uitspraak over een mogelijk idee werd onmiddellijk aan Franstalige kant afgeschoten. Daar gaat men voor vier gewesten en vier is geen twee…

Kathleen Depoorter: ‘De gezondheidsnoodwet is een communistisch werkstuk’Luister  

De vaccinaties tegen het coronavirus verlopen trager dan iedereen had gehoopt en ook het wettelijke kader om het parlement opnieuw meer te betrekken bij de besluitvorming laat op zich wachten. Naast de pandemiewet is er een gezondheidsnoodwet in opmaak dat een wettelijk kader moet bieden bij een vol…

Liesbeth Homans: 'We moeten naar een model met twee sterke gemeenschappen gaan'Luister  

Het Vlaams Parlement keurde in december de oprichting en samenstelling goed van een nieuwe werkgroep Institutionele Zaken. Deze werkgroep vormt een antwoord op de uitnodiging van de Vlaamse Regering om concrete voorstellen uit te werken voor een nieuwe staatshervorming. Parlementsvoorzitter Liesbeth…

Rondas over Alexander De Croo en Sihame el Kaouakibi als PIPsLuister  

Hoe Gwendolyn Ruttens en Alexander De Croo’s ‘Goesting’-retoriek het rulle cement van de regering vormt én tot het debacle van Open VLD leidtSupport the show (https://doorbraak.be/steun/)

Godsdienst mag zich nooit boven de wet stellenLuister  

De aanslagen van 22 maart 2016 zette het land in rep en roer. Sindsdien is het gevaar voor terrorisme nog niet geweken. De opmars van radicaal links en rechts, islamterreur, maar ook cyberterrorisme en nucleair terrorisme blijven een probleem. Metsu en De Wit kaarten in hun boek Ontwapend dit proble…

Yvan Vanden Berghe en Ardy Beld: 'Het ziet er niet zo goed uit voor Navalny'Luister  

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens eist dat Rusland oppositieleider Aleksej Navalny ‘onmiddellijk’ vrijlaat. Aleksej Anatoljevitsj Navalny is een politiek activist. Sinds 2009 werd hij bekend in de Russische Federatie als een criticus van de corruptie in Rusland en in het bijzonder van…

Drabbe en Devos: ‘Discussie partijfinanciering voegt laagje politieke ongeloofwaardigheid toe’Luister  

De affaire rond Sihame El Kaouakibi legt heel wat pijnpunten van de politiek bloot. De partijfinanciering komt opnieuw in opspraak en het vertrouwen in de politiek lijkt ver zoek. In deze aflevering van Doorbraak Radio gaan Karl Drabbe en Carl Devos dieper in op de nasleep van de zaak El Kaouakibi.S…

Kim Wybo: 'Coronamaatregelen uitstel van executie voor bedrijven'Luister  

De coronamaatregelen brengen veel bedrijven in moeilijkheden. De overheid lanceerde een hele reeks aan maatregelen die ondernemingen moeten beschermen tegen faillissementen. Voor veel bedrijven is het niet meer dan uitstel van executie. Bij het aflopen van de maatregelen wacht hen het faillissement.…

Pol Deltour: ‘Nieuwsmedia spelen belangrijke rol in democratisch proces’Luister  

De Vlaamse Vereniging voor Journalisten (VVJ) publiceerde zonet zijn memorandum. Dit memorandum situeert zich in een lange traditie van de beroepsvereniging. Daarin zijn behoorlijk wat punten te vinden die ze onder de aandacht willen brengen. Ze willen hun standpunten vooral verspreiden in het oog v…

Rondas over architecten, de ware belegeraars van het Gentse GravensteenLuister  

De voorgestelde ingrepen in de structuur van het Gravensteen komen voort uit een weerzin tegen de restauraties van de 19de eeuw, die nochtans onze steden hebben gered.Support the show (https://doorbraak.be/steun/)

Maddens en Bauwens: 'Sihame doet alarmbellen rinkelen bij Open Vld'Luister  

De affaire rond Sihame El Kaouakibi doet veel vragen rijzen. Onze politieke specialisten Bart Maddens en Pieter Bauwens maken in de eerste plaats het onderscheid tussen wat juridisch kan maar misschien onethisch is geweest en nieuwe elementen die vragen doen ontstaan over de wettelijkheid. Het is al…

Wat brengen de verkiezingen in Catalonië?Luister  

Op 14 februari houdt Catalonië vervroegde verkiezingen door de afzetting van de minister-president Quim Torra. Begin oktober 2020 besliste het Spaanse Hooggerechtshof dat Torra het komende anderhalf jaar geen politiek mandaat mag uitoefenen en niet verkiesbaar is. Deze beslissing kwam er nadat Torr…

Sophie Buysse en Audrey Hanard: ‘Crisis is ideaal om schooljaar te herschikken’Luister  

In hun opiniestuk roepen Sophie Buysse en Audrey Hanard van de Vrijdaggroep op om de indeling van de schoolvakanties grondig tegen het licht te houden. De lange zomervakantie van negen weken vergroot de leerachterstand, vooral voor kinderen uit kwetsbare gezinnen. In deze aflevering van Doorbraak R…

Maaike De Vreese en Axel Ronse: ‘Tijdelijke werklozen activeren win-winsituatie’Luister  

De coronacrisis heeft een zware impact op onze economie en zorgt voor een sterke stijging van het aantal tijdelijke werklozen. Het systeem van tijdelijke werkloosheid houdt een slag om de arm maar op lange termijn zal er een andere oplossing moeten komen. In deze podcast van Doorbraak Radio geven Ma…

Asselman en Neyskens: 'Biden gaat links, maar Trump nog niet uit beeld'Luister  

Onze Amerika-watchers, Roan Asselman en David Neyskens, bespreken in deze aflevering van Doorbraak Radio enkele van Bidens besluiten en de kansen van zijn wetgevende plannen in het Congress. Ze bespreken ook de machtsverhoudingen binnen de GOP en vragen zich af hoe het nu verder moet met de ‘Parti…

Rondas over Suske en Wiske: blote borsten goed, dikke lippen slechtLuister  

Jean-Pierre Rondas vertelt over ‘stereotiepe’ beelden van Sub-Saharische, Afrikaanse mensen in stripverhalen. Daarmee wil hij aantonen dat verontwaardigde activistische dekolonisatoren in hun racismejacht op een dwaalspoor zitten.Support the show (https://doorbraak.be/steun/)

Rik Torfs en Pieter Marechal: 'Over morgen, de herstart vanuit het nieuwe centrum'Luister  

Declinisten vrezen dat de wereld om zeep is. Ecofundamentalisten wenden de klimaatcrisis aan om een vervreemdende levenswijze op te leggen. Populisten en collectivisten beweren dat een ideale wereld mogelijk is als we onze vrijheden opgeven voor hun plannen.Allemaal doodlopende paden. Er is behoefte…

Drabbe en Devos: ‘Breuklijnen in Vivaldi worden duidelijk’Luister  

De coronacrisis blijft de politieke actualiteit beheersen. Met de pandemiewet en de gezondheidsnoodwet barst er een nieuwe discussie los en ook de rol van de partijvoorzitters en het parlement blijft fel omstreden. In deze aflevering van Doorbraak Radio bespreken Carl Devos en Karl Drabbe de politie…

Martina Temmerman: ‘Discriminerend taalgebruik vooral bij Vlaams Belang’Luister  

In dit tijdperk van ongebreidelde sociale media is er vaak geen filter meer in communicatie. De grenzen van wat je mag zeggen als mening of wat er juist discriminerend en strafbaar is, bevinden zich in een grijze zone. Het Interfederaal Gelijkekansencentrum (UNIA) kreeg hierover de afgelopen jaren s…

Nils Duquet: ‘Vlaams Vredesinstituut met meer aandacht voor polarisatie’Luister  

Het aantal aangevraagde en uitgereikte vergunning voor de doorvoer van defensiegerelateerde goederen nam in 2019 af tot een historisch dieptepunt. Daarom werd er recent beslist dat het Vlaams Vredesinstituut hier onderzoek moet naar verrichten waarbij er zal nagegaan worden of de buurlanden een soor…

Baldwin Van Gorp: 'Links lijkt onverdraagzamer in het migratiedebat'Luister  

Hoogleraar journalistiek en communicatiemanagement Baldwin Van Gorp is verbonden aan het Instituut voor Mediastudies van de KU Leuven. Ze analyseerden het publieke debat in de media over migratie en vluchtelingen in Vlaanderen via gesprekken met experts en opiniemakers, experimenten en een media-doo…

Maddens en Bauwens: 'Er zijn geen blokken in de N-VA'Luister  

Het Vlaams-nationalisme en de V-partijen komen opnieuw vaak in de media aan bod. Het feestnummer van Newsweek zorgde voor heel wat opschudding na kritiek van de Standaard en ook de zaak-Kucam en het gerechtelijk onderzoek tegen Dries Van Langenhove zorgen voor de nodige controverse. In deze afleveri…

Rondas over de stank van de Gentse dekoloniseringLuister  

Het rapport van de Gentse werkgroep dekolonisering is een DDR-document en stinkt ten hemel. Daarbij vergeleken was het Katholiek Lectuur-Repertorium een doetje.Support the show (https://doorbraak.be/steun/)

Pieter Morlion: 'Grootste probleem zonnepanelen is het ongelijktijdig verbruik'Luister  

Al leg je je dak vol zonnepanelen, zonder terugdraaiende teller brengt dat weinig op. Je bent immers meestal niet thuis om elektriciteit te consumeren terwijl je produceert. Doorbraak Radio sprak met Pieter Morlion. Hij pleit voor Elektriciteit-as-a-Service en stelt één abonnement voor waarmee je …

Lieven Annemans: ‘Vooral ongelukkiger tijdens tweede lockdown’Luister  

De coronacrisis heeft een sterke impact op ons geluk. Hoogleraar gezondheids-en welzijnseconomie Lieven Annemans voerde onderzoek naar het geluk van de Belgen en uit de cijfers blijkt duidelijk dat de coronamaatregelen hier een sterk negatief effect op hebben. Vooral sinds de tweede lockdown is dit …

Stijn Baert: 'Wij willen weten waar de burger van wakker ligt'Luister  

'Jullie doen onderzoek vanuit de ivoren toren.' Het is een kritiek die professoren af en toe te horen krijgen: onderzoek dat niet aansluit bij vragen van de burger en resultaten die geen antwoorden lijken te geven op prangende vragen. 25 UGent-professoren gooien de ramen van de vermeende i…

Dianne Nuyts: 'Ik ben niet fier op wat gebeurd is'Luister  

Dianne Nuyts is gehuwd en moeder van Stijn en Kobe Ilsen. Ze stond 24 jaar in het basisonderwijs en gaf 15 jaar Nederlands aan volwassen anderstaligen. Nu schreef ze Krijtwit. Krijtwit is gebaseerd op waargebeurde feiten en beschrijft het gebeuren van Katrien Engelen.Katrien Engelen heeft twee klein…

Valerie Van Peel: 'Te weinig daders kindermishandeling bestraft'Luister  

In onze maatschappij vragen we ons bij ieder geval van kindermishandeling af 'Hoe kan zoiets onbestraft blijven?'. Valerie Van Peel (N-VA) is heel nauw betrokken bij dit onderwerp en werkt al jaren rond dit thema in het parlement. Vanuit de oppositie heeft zij nu een gevoelige snaar geraak…

Rondas over Marc Reynebeau: de koppensneller, de anti-teleoloog, de traumatisatorLuister  

Marc Reynebeau's artikel over de brochure van het Vlaams Parlement verschilt in niets van zijn andere geschriften over Vlaamse geschiedenis. Drie keer niks, maar wel smalend. Support the show (https://doorbraak.be/steun/)

Asselman en Neyskens: 'Biden speecht over eenheid, maar handelt er niet naar'Luister  

Joe Biden is gestart als 46ste president van de Verenigde Staten van Amerika. Hij praat over eenheid, maar zijn eerste daden zullen niet helpen de eenheid te herstellen.Support the show (https://doorbraak.be/steun/)

Drabbe en Devos: 'Francken zou beter excuses brengen'Luister  

Karl Drabbe en Carl Devos analyseren de politieke actualiteit. De zaak Kucam, de receptie van Open Vld en het falend vaccinatiebeleid brengen de betekenis van politieke verantwoordelijkheid op de voorgrond.Support the show (https://doorbraak.be/steun/)

Matthias Dobbelaere-Welvaert: 'Privacy is een mensenrecht'Luister  

Wat schiet er nog over van privacy als je weet dat iedere beweging in de wereld wordt vastgelegd door camera's, je GSM constant je locatie deelt met app-ontwikkelaars en Google en Facebook je beter kennen dan je beste vrienden? 'Privacy is voor losers,' zeggen sommigen, maar niemand w…

Erik Van Zummeren: ‘Radicale content op Youtube makkelijker opsporen’Luister  

Iedere dag worden er gigantisch veel video’s op YouTube geüpload. Veel van deze video’s hebben een radicale insteek en zijn interessant voor onderzoekers en wetenschappers om te onderzoeken. Om meer zicht te krijgen op dit soort video’s ontwikkelde Erik Van Zummeren de tool RadiTube. In deze …

Ludo Abicht: ‘Links-progressief en Vlaamsgezind zijn verzoenbaar’Luister  

Nationalisme en identitair denken worden de dag van vandaag vooral geassocieerd met het rechtse politieke spectrum. Maar niet iedereen vindt dat deze zogenaamde tegenstelling tussen links en Vlaamsgezind zijn klopt. In deze aflevering van Doorbraak Radio gaat Ludo Abicht, filosoof en professor aan d…

Rondas over Calvo, Gollem en de Zonder-Haat-StaatLuister  

Kristof Calvo beschouwt zichzelf als het vaccin tegen het haatvirus van de flamingante partijen. Maar zijn ideetjes over angst en haat komen van Yoda in Star Wars.Support the show (https://doorbraak.be/steun/)

De Paepe en Van den Bossche: Onderwijs in tijden van coronaLuister  

Het onderwijs staat vaak in het middelpunt van de coronadiscussie. Moeten ze open blijven of sluiten? Langer vakantie, beter langeafstandsonderwijs? Maar hoe denken ze daar in de leraarskamer over? Zijn er gevolgen van de coronamaatregelen op leerlingen en hun leerprestaties? Doorbraak Radio haalde …

Bram Verschuere: 'Kerntakendebat nodig voor goed bestuur'Luister  

In het politieke debat klinkt vaak de oproep tot goed bestuur. Maar wat is goed bestuur? Momenteel menen de regeringspartijen dat een brede, vette overheid nodig is die heel wat taken op zich neemt. Dat staat garant voor veel overheidsuitgaven en -beslag. We weten echter dat dit ooit gevolgd zal moe…

Wim Van den Broeck: ‘Individualisering onderwijs zet leerkrachten voor moeilijke taak’Luister  

De laatste jaren komt er regelmatig kritiek op het onderwijs, en dan vooral op de daling van het niveau. Is deze kritiek terecht en met welke problemen kampt het Vlaamse onderwijs? In deze aflevering van Doorbraak Radio geeft onderwijs- en ontwikkelingspsycholoog Wim Van den Broeck meer uitleg.Suppo…

Geert Bourgeois: 'Het vrije debat moet beschermd worden'Luister  

De bestorming op het capitool is voor vele commentatoren de aanleiding om de schuld te leggen bij fake news en polariserend taalgebruik op sociale media. Het feit dat bedrijven zoals Twitter en Facebook nu beslissen om president Trump van hun platformen te weren, betekent een momentum voor politici …

Dirk Laeremans: 'China zal ook in dit EU-akkoord de regels interpreteren'Luister  

China en de EU hebben afgesproken om een handelsakkoord te sluiten. Voor Europa is het een belangrijk akkoord om meer toegang tot de Chinese markt te hebben. China wil een stevig economisch akkoord met de EU omwille van de gespannen relatie met de VS. De kritiek luidt dat de EU te weinig heeft aange…

Maddens en Bauwens: ‘Niet verboden om tegen de regering te zijn’Luister  

De bestorming van het Capitool in de VS wekte wereldwijde verontwaardiging. Ook in het federale parlement werd er gedebatteerd over de gebeurtenissen waarbij de oppositie sterk onder vuur werd genomen door de meerderheid. Opnieuw komen de discussies over de toekomst van de Belgische staat bovendrijv…

Rondas: Toppunt van politiek-correcte taalvitterij: een spatieLuister  

De Standaard worstelt ermee of ze ‘transvrouw’ aaneen of vaneen zal schrijven. Meestal betekent zo’n ‘twijfel’ dat de krant allang geabdiceerd heeft voor het poco taalactivisme.Support the show (https://doorbraak.be/steun/)

Asselman & Neyskens: 'Verdeeldheid VS heerst alom'Luister  

Na de gebeurtenissen op Capitol Hill is het duidelijk dat er een enorme verdeeldheid heerst in de Verenigde Staten van Amerika. Het gaat daarbij niet alleen om Trump als persoon zelf. Hij surft op een golf van verdeeldheid die sowieso terug te vinden is in de VS. Die verdeeldheid zit volgens onze am…

Drabbe en Devos: ‘In het sputterende vaccinatiebeleid komen problemen naar boven die typisch zijn aan het beleid in zijn geheel’Luister  

De uitweg uit de coronacrisis is het verkrijgen van groepsimmuniteit via vaccinatie. Nu de vaccins er eindelijk zijn verloopt de strategie en uitrol in België toch nog niet zoals verwacht. De sputterende start van de vaccinatie zet opnieuw de politiek en het beleid onder druk. In deze aflevering va…

Harry De Paepe: 'Met deze brexit is Boris Johnson de grote overwinnaar'Luister  

Op het nippertje werd een harde brexit vermeden. Met het huidig akkoord kunnen zowel de EU als de UK zeggen dat het een goed akkoord is. Europa kan er op rekenen dat de UK heel wat Europese normen zal naleven. De UK claimt haar soevereiniteit terug te hebben. 'Voor Boris Johnson is het sowieso …

Stephanie D'Hose: 'Holebirechten zijn fundamentele rechten'Luister  

'Holebirechten zijn fundamentele rechten. Maar geen enkel recht is ooit echt verworven. Voor onze vrijheid moeten we dag na dag blijven vechten', schrijft Stephanie D'Hose (Open VLD), voorzitster van de senaat. Conservatieven mogen hun mening hebben dat heterorelaties de norm zijn, ma…

Bart Van Craeynest: ‘Zonder economische groei wordt onze maatschappij een zero-sum game’Luister  

De coronacrisis is niet enkel een gezondheidscrisis maar creëert ook een economische crisis waarvan we de gevolgen nog lang zullen dragen. Is dit het moment om onze kijk op de economische groei fundamenteel te veranderen en het economische model te herdenken? Of is die radicale omslag niet nodig? I…

Het rangeerstation van de Vlaamse beweging: de Baert-doctrineLuister  

Een Vlaamse regel van drieën voor de trein naar meer autonomieIk zou Vlaamse politici die Belgische staatslui willen worden eens willen meenemen naar het derde studiejaar van de Aangenomen Jongensschool Heilig Hart te Sint-Amandsberg, waar meester Pauwels ons de eerste beginselen van de regel van d…

Terugblik op 2020 met Jean-Marie DedeckerLuister  

Het einde van het jaar houdt traditioneel in dat er even wordt stilgestaan bij de belangrijkste nieuwsfeiten van het afgelopen jaar. Het nieuws in 2020 werd gedomineerd door het coronavirus en de regeringsvorming, die er na lang wachten dan toch kwam. In deze aflevering van Doorbraak Radio geeft Jea…

Simon Ghiotto: 'Pact2020 leert dat Vlaanderen plant, maar niet opvolgt'Luister  

Pact2020 was het langetermijnplan van toenmalig Vlaams minister-president Kris Peeters. Het moest een antwoord vormen op de uitdagingen waar Vlaanderen voor stond na de financiële crisis van 2008. De ambitie was 'tegen 2020 tot de allerbeste Europese regio’s op economisch, ecologisch, sociaa…

Theo Francken: ‘Het paradigma van de asielaanvraag na illegale doorreis werkt niet’Luister  

Enkele weken geleden gaf Sammy Madhi, de nieuwe staatssecretaris voor asiel en migratie, in de podcast van Doorbraak meer uitleg over zijn visie op asiel en migratie. In deze aflevering van Doorbraak Radio reageert Theo Francken, kamerlid voor de N-VA en voormalig staatssecretaris voor asiel en migr…

Jonas Vander Slycken: ‘Het bbp hanteren als een welvaartskompas is eigenlijk foutief’Luister  

De coronacrisis creëert niet enkel een gezondheidsvraagstuk maar ook een economisch vraagstuk. Hoe kunnen we evolueren naar een duurzamere en sociale economie die aan de noden van de mens voldoet? In deze aflevering van Doorbraak Radio geeft Jonas Vander Slycken, doctorandus in de ecologische econo…

Rondas: Vlaams taalonderwijs keldert: schuld van de gauchistenLuister  

Taalachterstand bij migrantenkinderen bestaat zogezegd niet. In naam van de gelijkheid ziet de linkse didactiek slechts privileges bij autochtonen, nooit tekorten bij de nieuwkomersSupport the show (https://doorbraak.be/steun/)

Bauwens en Maddens: ‘De uitspraak van De Wever om nooit samen te werken met het Vlaams Belang is zeker een strategische zet’Luister  

Bart De Wever deed afgelopen week een opvallende uitspraak. Hij verklaarde nooit te willen samenwerken met het Vlaams Belang. Deze uitspraak kan als een strategische zet bekeken worden in het licht van een toekomstige staatshervorming. In deze aflevering van Doorbraak Radio geven Pieter Bauwens en B…

Benjamin Dalle: ‘Het is een zeer boeiende tijd voor de media’Luister  

'Fake news' is niets nieuws in het medialandschap, maar de intensiteit ervan is wel enorm toegenomen. Onder andere door de impact van sociale media en de vrije toegang van het internet. Het heeft een enorme invloed op politiek en sociaal vlak. In deze aflevering van Doorbraak Radio gaat Be…

Filip Brusselmans: ‘Als het cultuurpact niet gewijzigd wordt dan zet dat de deur open voor machtsmisbruik’Luister  

Het Vlaams Belang diende recent een decreetvoorstel in tot wijziging van het cultuurpact om het politieke evenwicht uit het Vlaams Parlement ook weerspiegelt te zien in de raden van bestuur van culturele instellingen. In deze aflevering van Doorbraak Radio geeft Filip Brusselmans, Vlaams parlementsl…

Luc Bonneux: ‘We moeten beter nadenken over de kosten en baten van de coronamaatregelen’Luister  

Ruim een jaar geleden staken de eerste berichten van een uitbraak van een nieuw virus in China de kop op. Het coronavirus verspreide zich over de hele wereld en de bijhorende maatregelen legden veel van onze vanzelfsprekende vrijheden aan banden. In deze aflevering van Doorbraak Radio geeft epidemio…

Rondas: De rattenkoning van de Vlaamse B-partijen: rattenvanger gevraagdLuister  

Wat is een rattenkoning? ‘Rattenkoning’ is niet de koning der ratten, maar wel de Nederlandse benaming voor het merkwaardige fenomeen van drie of vijf of zeven ratten waarvan de staarten verknoopt zijn geraakt. De staartenknoop is het middenveld van een cirkel waarvan de rand gevormd wordt door …

Drabbe en Devos: ‘De Wever bereidt zijn ontmoeting met de geschiedenis voor’Luister  

Het opbod aan repressieve coronamaatregelen schoot bij heel wat mensen in het verkeerde keelgat. Hoe moet het nu verder met het coronabeleid en hoe kan het draagvlak opnieuw versterkt worden? Daarnaast komt ook de kwestie van de staatshervorming terug op de voorgrond in de politieke actualiteit. In …

Joachim Coens: 'We moeten de mensen meer vertrouwen geven'Luister  

Partijvoorzitters hebben meestal een blauwdruk van de maatschappij in hun hoofd zitten. Die visie pennen ze (of hun ghostwriters) neer in boeken die door de happy few worden gelezen. Joachim Coens, voorzitter van CD&V, heeft een verhaal voor de mensen en wil dan ook dat het behapbaar is door de gewo…

Mathias Vanden Borre: ‘Er loopt van alles mis in Brussel, maar de sterke signalen blijven uit’Luister  

Brussel is als hoofdstad van België en van Europa natuurlijk gekend om vele redenen. Deze diverse en bloeiende stad is dan ook het centrum van de Europese Unie en vele van zijn instellingen en bedrijven. Helaas zijn er in de grootstad recent heel wat gewelddadige incidenten geweest die een grotere …

Sander Loones: '1 ploeg in België is geen geloofwaardige campagne'Luister  

De federale regering voert momenteel een grote campagne "11 miljoen Belgen, 1 ploeg". Doorbraak Radio trok naar Sander Loones, kamerlid voor de N-VA, om te vernemen wat zijn reactie is op deze campagne. Let daarbij vooral op het feit dat zijn antwoord begint met gelach. 'Ze kunnen nog geen ploe…

Peter De Roover: ‘Parlementaire democratie mag niet uitgehold worden door uitgeloot burgerforum’Luister  

De coronacrisis beheerst al maanden het politieke debat, maar ook andere problemen steken de kop op. In deze aflevering van Doorbraak Radio geeft Peter De Roover, fractieleider van de N-VA in de Kamer, zijn visie op de huidige politieke actualiteit en werpt hij een blik op de toekomst.Support the sh…

Rondas: 'CD&V: De dood nog eerder dan de gladiolen'Luister  

Joachim Coens, voorzitter van de CD&V, schreef een Kerstmanifest waarin Vlaanderen niet voorkomt. Als deze tekst op een congres wordt goedgekeurd betekent dit het einde van deze partij.Support the show (https://doorbraak.be/steun/)

Maddens en Bauwens: ‘Er is al veel tijd geweest om een wettelijk kader te maken voor de coronamaatregelen.’Luister  

Na het arrest van de Raad van State in verband met het verbod op erediensten worden de andere coronamaatregelen in de publieke opinie weer sterk op de korrel genomen. In deze aflevering van Doorbraak Radio gaan Pieter Bauwens en Bart Maddens dieper op de huidige politieke actualiteit.Support the sho…

Michael Freilich: ‘Het signaal van de Raad van State moet dringend gehoord worden’Luister  

Het verbod op erediensten in het kader van de coronamaatregelen gaat te ver. Dat besliste de Raad van State na een klacht van Joodse organisaties. Het oordeel van de Raad van State maakt het debat over het spanningsveld tussen de coronamaatregelen en de vrijheden uit onze grondwet opnieuw los en dru…

Klaas Slootmans (VB): ‘VRT moet ook politieke proportionaliteit in quota opnemen’Luister  

De ontwerptekst van de nieuwe beheersovereenkomst van de VRT lekte recent uit in de media. De voorlopige tekst oogstte al meteen forse kritiek, niet in het minst bij de commerciële mediabedrijven en Vlaamse productiehuizen. In deze aflevering van Doorbraak Radio geeft Klaas Slootmans, Vlaams parlem…

Jan Creve: ‘Er is geen politieke discussie meer over het voortbestaan van Doel’Luister  

Er wonen ongeveer nog een dertigtal mensen, er is een bloeiende watersportvereniging en er zijn enkele prettige cafés en restaurants. Zo ziet het leven in Doel er anno 2020 ongeveer uit. Dit Wase polderdorp staat al vanaf de jaren ’60 onder druk van de Antwerpse havenuitbreiding en de Vlaamse Ove…

Tineke Van Hooland: ‘Open Vld Vrouwen is geen soft vrouwenclubje’Luister  

Tineke Van Hooland werd recent verkozen als nieuwe voorzitter van Open Vld Vrouwen. Ze is actief als politica en onderneemster en wil met de organisatie meer naambekendheid krijgen. Waar staat Open Vld Vrouwen voor en wat is het doel van de organisatie? In deze aflevering van Doorbraak Radio legt Ti…

De letters van de VooruitLuister  

Conner en zijn kornuiten mogen het Bureau voor Intellectuele Eigendom platlopen: de naam Vooruit hoort bij het beschermde gebouw zelf.Support the show (https://doorbraak.be/steun/)

Matthias Diependaele: ‘De Vlaamse overheid moet snel terugkeren naar een gezond begrotingsbeleid’Luister  

Door de coronacrisis swingen de begrotingscijfers de pan uit. De uitgaven om de economie te ondersteunen stijgen. Dat creëert een onevenwicht in de begroting. In deze aflevering van Doorbraak Radio geeft Matthias Diependaele, Vlaams minister van Begroting, meer uitleg bij de begrotingscijfers. Hij …

Drabbe en Devos: ‘De uitspraak over het creëren van een schokeffect leidt niet tot imagoschade voor Vandenbroucke’Luister  

De uitspraak van Frank Vandenbroucke en de Belgicistische overheidscampagne in de kranten. Stof voor een bewogen periode in de Wetstraat. In deze aflevering van Doorbraak Radio analyseren Carl Devos en Karl Drabbe de politieke actualiteit.Support the show (https://doorbraak.be/steun/)

De ouderen in de woonzorgcentra kregen niet de toegang tot gezondheidszorgLuister  

Afgelopen week bracht Amnesty International een rapport uit over de schending van mensenrechten in de woonzorgcentra. In deze aflevering van Doorbraak Radio geeft Wies De Graeve, directeur bij Amnesty International Vlaanderen, uitleg over dit rapport.Support the show (https://doorbraak.be/steun/)

Sammy Mahdi: ‘Het asiel-en migratiebeleid moet aanklampend zijn’Luister  

Hoe zal het asiel-en migratiebeleid er in deze nieuwe legislatuur uitzien? In deze aflevering van Doorbraak Radio gaat Sammy Mahdi, staatssecretaris voor asiel en migratie, dieper in op zijn beleid en zijn eigen (politieke) achtergrond.Support the show (https://doorbraak.be/steun/)

Jasper Pillen: 'Plan je carrière niet in de politiek.'Luister  

Het systeem van opvolgerslijsten is een vaak besproken en discutabel onderwerp. Zo verdween het al voor de gemeenteraadsverkiezingen. In de federale Kamer is dit systeem wel nog van toepassing. Vincent Van Quickenborne werd begin oktober vicepremier en minister van Justitie, belast met Noordzee. Daa…

Jonathan Hendrickx: 'Besparingen leiden tot verschraling nieuwsaanbod'Luister  

Veel mediabedrijven zijn de laatste jaren gefuseerd. Daardoor slokken de grote mediaspelers de kleine op. Het resultaat is dat er nog slechts een handvol mediabedrijven zijn die de markt in handen hebben. Wat is het effect van deze tendens op de berichtgeving? In deze aflevering van Doorbraak Radio …

Inez De Coninck: ‘Met de stadstol waant Brussel zich in een soort eilandcultuur’Luister  

Brussel heeft plannen voor het invoeren van een stadstol voor iedereen die Brussel binnenrijdt. Dit leidt tot fiscale ongelijkheid tussen Brusselaars en inwoners uit het Vlaamse of Waalse gewest aangezien die tol enkel voor Brusselaars een belastingverschuiving zal betekenen. In deze aflevering van …

Kathleen Depoorter: ‘Volksgezondheid is precisiewerk en dat mis ik in de beleidsnota’Luister  

In precoronatijden was iedereen in de gezondheidszorg het erover eens dat er belangrijke hervormingen nodig zijn. Deze konden toen al niet te lang meer wachten. Tijdens deze coronacrisis werd het nog duidelijker dat er wel wat schort binnen de bevoegde departementen en hun onderlinge samenhang. Kers…

Ann Peuteman: ‘Het slechte beeld van de woonzorgcentra moet doorbroken worden’Luister  

Door de coronacrisis komen ook de woonzorgcentra opnieuw meer in beeld, vaak met de nodige kritiek. Maar hoe is het eigenlijk echt om in een woonzorgcentrum te wonen? In deze aflevering van Doorbraak Radio gaat auteur Ann Peuteman dieper in op haar boek Verplant, waarin ze een soort van forum geeft …

David Geens: ‘Voor het bouwen van de nieuwe kerk hebben we bewust geen subsidies aangevraagd.’Luister  

Recent bouwde de mormoonse kerk een nieuwe kerk in het Oost-Vlaamse Melle. De echte naam van deze gemeenschap is eigenlijk de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, maar door hun geloof in het boek van Mormon worden ze in de volksmond de mormonen genoemd. Waar staat deze kerkgeme…

Drabbe en Devos: ‘Herverkiezing De Wever moet neuzen intern in dezelfde richting houden’Luister  

Het vaste duo Carl Devos en Karl Drabbe blikken in deze aflevering van Doorbraak Radio terug op de recente politieke actualiteit. Wat is hun analyse over de herverkiezing van Bart De Wever als partijvoorzitter van de N-VA? En hoe verloopt het nog met de federale regelgeving? Support the show (https…

'Weinig grondwettelijke patriottisme bij politici'Luister  

De strikte coronamaatregelen doen regelmatig vragen rijzen over in welke mate onze grondrechten nog beschermd worden. In deze aflevering van Doorbraak Radio gaan Stefan Sottiaux, grondwetspecialist, Maartje van der Laken, historicus, en Pieter Bauwens, hoofdredacteur van Doorbraak, dieper in op het …

Bert Moyaers: ‘Ik hoop toch minstens enkele kiezeltjes te kunnen verleggen’Luister  

De SP.A zette in mei 2019 de slechtste verkiezingsuitslag neer sinds het bestaan van de partij in Vlaanderen. Ondanks deze resultaten maakt de partij sinds oktober 2020 wel deel uit van de federale regering De Croo I. In deze regering werd Meryame Kitir minister van Ontwikkelingssamenwerking en Groo…

Maarten Vansteenkiste: ‘De behoefte aan autonomie wordt bedreigd door de lockdown’Luister  

Recent komt er steeds meer en meer aandacht voor de psychologische gevolgen van de coronamaatregelen. Hoe moeten we hier mee omgaan en hoe blijven we gemotiveerd? In deze aflevering van Doorbraak Radio laat motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste zijn licht schijnen op de psychologische effecten v…

Peter Reekmans: ‘Alle fusies in de politiek hebben geleid tot duurdere facturen en meer kosten’Luister  

De Vlaamse regering plant een grondige hervorming van de Vlaamse intercommunales. In deze aflevering van Doorbraak Radio gaat Peter Reekmans, burgemeester van Glabbeek en auteur van het boek De Vlaamse ziekte: het web van de intercommunales, dieper in op de problemen binnen de intercommunales en de …

Jan Tuerlinckx: 'Wat wit was. 50 fiscale fraudeverhalen'Luister  

Tijdens de coronatijd schreef Jan Tuerlinckx, advocaat gespecialiseerd in fiscaal recht, een boek over fiscaliteit en witwassen. Tuerlinckx heeft al een tijdje het gevoel dat de wereld aan het evolueren is en dat er zich een fiscale shift voordoet. In deze veranderende context wilt hij met zijn boek…

Harry De Paepe: ‘Vlaamse bedrijven zijn beter voorbereid op harde brexit dan Britse’Luister  

De Britse politiek is vandaag de dag volop in beweging. Niet alleen hangt de dreiging van een harde brexit in de lucht, ook de coronacrisis heeft een zware impact op de politiek in het Verenigd Koninkrijk. In deze aflevering van Doorbraak Radio gaat Harry De Paepe dieper in op de huidige politieke s…

Willems en Paepen: ‘Jammer dat beleggen alweer wordt ontmoedigd door een nieuwe belastingverhoging’Luister  

De federale regering kwam deze maand met een nieuwe effectentaks op de proppen. Het is niet de eerste keer dat zo een voorstel wordt doorgevoerd in de politiek. De vorige effectentaks werd uiteindelijk afgevoerd door het Grondwettelijk Hof omdat ze als discriminerend werd beschouwd. In deze afleveri…

Pieter Van Ostaeyen: ‘Overheid spendeert onvoldoende aan staatsveiligheid’Luister  

Na de moord op Samuel Paty in Parijs escaleerde de situatie met terreuraanslagen in Nice en Wenen. Ook komt er luid protest vanuit radicale islamitische hoek tegen de uitspraken van de Franse president Macron. De dreiging van terreur blijkt daarmee dichterbij dan ooit na de reeks aanslagen in 2015 e…

Luc Huyse: ‘De herinnering aan de repressie blijft leven.’Luister  

Onverwerkt verleden, het boek van Luc Huyse en Steven Dhondt dat voor het eerst verscheen in 1991, is recent heruitgegeven met aanvullingen van Bruno De Wever, Koen Aerts en Pieter Lagrou. In deze aflevering van Doorbraak Radio gaat Luc Huyse, socioloog en hoogleraar aan de KU Leuven, dieper in op d…

Ivan Van de Cloot: ‘Het falen van het beleid heeft ons opnieuw in een lockdown doen verzeilen’Luister  

De impact van het coronavirus rijkt verder dan de stijgende besmettingen en hospitalisaties. Door de maatregelen is er ook een directe en indirecte impact op de economie en de maatschappij. Wat is de rol van het beleid van de overheid in dit alles? In deze aflevering van Doorbraak Radio gaat Ivan Va…

Drabbe & Devos: 'Effectentaks biedt N-VA kans voor stevige oppositie'Luister  

Deed de regering-De Croo goed met de nieuwe lockdown? Betekent eenheid van commando confederaliseren of herfederaliseren? En betekent de nieuwe effectentaks ook nieuwe transfers? In hun tweewekelijkse podcast fileren Karl Drabbe en Carl Devos de politieke toestand in België.Support the show (https:…

Tom Van Grieken: 'Meer middelen voor staatsveiligheid nodig tegen islamterreur'Luister  

Parijs, Nice en Wenen werden recent opgeschrikt door aanslagen. Tom Van Grieken wil dat dit geweld benoemd wordt: 'Het is islamitische terreur.' Als onze bewindslieden dit niet eens durven benoemen, hoe kunnen ze het probleem dan aanpakken, vindt de voorzitter van oppositiepartij Vlaams Be…

Neyskens en Asselman: 'Trump roept zichzelf tot winnaar uit, maar kan nog verliezen'Luister  

De eerste vaststellingen na de verkiezingsdag in de VS zijn nogal uiteenlopend. Amerikakenners Roan Asselman en David Neyskens bevestigen alvast dat wie een Democratische landslide hadden verwacht, bedrogen uitkomen. De resultaten tonen nu een nek aan nek-race. Trump claimt inmiddels de overwinning.…

Neyskens en Asselman: 'Nog een lange strijd na de verkiezingen mogelijk'Luister  

De campagne is bijna voorbij, het is zover: de Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn aangekomen. Blijft Trump zitten in het Witte Huis of wordt hij vervangen door Biden? In deze aflevering van Doorbraak Radio bespreken Amerika-watchers Roan Asselman en David Neyskens deze historische verkiezing.Su…

Nancy Libert: ‘De schrik zit er goed in bij leerkrachten’Luister  

De herfstvakantie is begonnen en dan zou je denken dat de leerkrachten, leerlingen en de ouders even tot rust kunnen komen. Door de coronacrisis is het helaas niet zo. Het onderwijs staat onder een enorme druk omwille van deze crisis. De schrik zit er bij het onderwijzend personeel goed in. In deze …

Theo Francken en Khalid Benhaddou: ‘Radicale ideeën en politieke islam counteren’Luister  

Na de gruwelijke moord op de Franse leraar Samuel Paty werd Frankrijk afgelopen donderdag geteisterd door een reeks aanslagen. Het dreigingsniveau is in heel Frankrijk opgetrokken naar het hoogste niveau. In deze aflevering van Doorbraak Radio gaan Theo Francken (Kamerlid voor N-VA) en Khalid Benhad…

Pieter Bauwens en Bart Maddens: ‘De besluitvorming is door het overlegcomité meer confederaal geworden’Luister  

De coronacijfers kleuren bloedrood en een complete lockdown ligt opnieuw op tafel. De afgelopen weken werden er al nieuwe maatregelen genomen en met die nieuwe maatregelen kwam er ook opnieuw chaos tussen de verschillende beleidsdomeinen. Wie neemt nu welke beslissingen en hoe kunnen deze gestroomli…

Bercy Slegers: 'Het leven is compromissen maken, net als de politiek’Luister  

Op 17 maart legde Nathalie Muylle de eed af als minister voor CD&V in de ‘coronaregering’ van premier Sophie Wilmès. Als eerste opvolger voor de kieskring West-Vlaanderen kwam Bercy Slegers voor een tweede maal terug in de Kamer als federaal volksvertegenwoordiger. In deze aflevering van Doorbr…

Chris Janssens: ‘Vlaanderen staat in de schaduw van het federale niveau.’Luister  

De coronacrisis beheerst opnieuw de actualiteit. Een maand geleden werd er nog gefocust op de relance van de economie, maar nu is het opnieuw de exponentiële groei van de besmettingscurve die alle aandacht vraagt. Wat is de visie van Vlaams Belang op de aanpak van de coronacrisis en hoe ziet de par…

Darya Safai: ‘Het gaat over gelijkwaardigheid en identiteit’Luister  

Vrouwenrechten worden in de islamitische cultuur niet altijd even goed behartigd als in de onze. In landen zoals Iran is het voor een vrouw nog steeds moeilijker om dezelfde rechten als een man af te dwingen. In deze aflevering van Doorbraak Radio gaat Darya Safai dieper in op dit onderwerp. Safai i…

Bruno Aerts: ‘Door het coronavirus zijn mensen bang om nog naar de kerk te komen’Luister  

Hoe ervaart de kerk deze coronacrisis en welke rol moet ze opnemen in het publieke debat? In deze aflevering van Doorbraak Radio gaat Bruno Aerts, vicaris-generaal van het bisdom Antwerpen, dieper in op hoe de kerk zich doorheen de coronacrisis slaat en welke valkuilen en opportuniteiten deze crisis…

Nadja Desmet en Reinout Van Zandycke: ‘Sociale media zijn het online dorpsplein geworden’Luister  

De kracht van politieke communicatie via sociale media valt niet te onderschatten. Campagnes worden steeds meer online gevoerd en politieke partijen gooien hun eigen profielen op sociale media in de strijd. In deze aflevering van Doorbraak Radio gaan Nadja Desmet, zaakvoerder van socialemediaburo.be…

Drabbe en Devos: Corona legt existentieel probleem N-VA blootLuister  

Ook in deze podcast blikken Carl Devos en Karl Drabbe terug op de politieke week. Wat kunnen we concluderen uit de aanpak van de coronacrisis van de nieuwe regering? In deze aflevering van Doorbraak Radio laten Devos en Drabbe hun licht schijnen op de communicatie van de regering, de interne breukli…

Asselman en Neyskens: ‘Harris kwam onvoorbereid terwijl Pence zijn huiswerk had gemaakt’Luister  

De laatste rechte lijn naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen op dinsdag 3 november is ingezet. Het tweede debat tussen de presidentskandidaten is uitgesteld, maar het eerste debat tussen Pence en Harris, de vicepresidentskandidaten, vond wel plaats. In de aflevering van Doorbraak Radio gaan Ame…

Lieve Van Ermen: ‘De mensen weten niet wat de gevolgen en gevaren zijn van cannabisgebruik’Luister  

Tom Decorte, professor criminologie, stelde in een vorige podcast dat er een oplossing zit in het legaliseren van drugs. In tegenstelling tot het spierballengerol dat we nu vaak zien. Dokter Lieve Van Ermen had als luisteraar een zeer duidelijke reactie op deze stelling en was het er absoluut niet m…

Bauwens en Maddens: ‘De staatshervorming zal afhangen van de koers van CD&V’Luister  

Ook in deze moeilijke tijden staat de politiek niet stil. Na lang wachten hebben we eindelijk een federale regering die meteen al geconfronteerd wordt met de pijnpunten van de Belgische politiek. In deze aflevering van Doorbraak Radio analyseren Bart Maddens, politicoloog verbonden aan de KU Leuven,…

Lode Vereeck: ‘De beslissing van Open Vld laat mij Siberisch koud’Luister  

Deze week besliste de statutaire commissie van Open Vld om Lode Vereeck uit de partij te zetten. De partij tilde zwaar een de voordracht van Vereeck door het Vlaams Belang voor de raad van bestuur van de Universiteit Hasselt. In deze aflevering van Doorbraak Radio vertelt Lode Vereeck, econoom van o…

Michel Maus: ‘Er is een momentum voor een grote fiscale hervorming’Luister  

De Vivaldiregering wil in haar nieuw fiscaal beleid ruim 1 miljoen euro uit fiscale fraude halen. Is dit wel haalbaar? In deze aflevering van Doorbraak Radio bespreekt Michel Maus, professor fiscaal recht aan de VUB, deze vraag en gaat hij dieper in op de noodzakelijke hervormingen in het fiscaal be…

Lorin Parys: ‘Vlaming zal miljardenfactuur nieuwe regering mogen betalen’Luister  

Er is sinds begin oktober een paarsgroene Vivaldiregering gevormd. Afgelopen zomer leek deze piste eerder van de baan en was er een paarsgele federale regering in opmaak. Als Vlaams parlementslid voor de N-VA was Lorin Parys nauw betrokken bij de onderhandelingen met de PS. In deze aflevering van Do…

Econoom Stijn Baert: ‘Vivaldi belooft veel, maar zegt niet hoe ze die beloftes gaat waarmaken.’Luister  

Er is een nieuwe federale regering en we horen de eerste zaken uit het regeerakkoord. Uit het akkoord van de Vivaldi-regering kan men al heel wat vaststellen. Als econoom bekijkt Stijn Baert deze teksten vanuit het perspectief werk, economie en pensioenen. In deze aflevering van Doorbraak Radio gaat…

Drabbe en Devos: ‘Het budgettaire is de achillespees van deze regering.’Luister  

Een week na de eedaflegging van de nieuwe regering heerst er een sfeer van opluchting. Na bijna 500 dagen wachten is het de onderhandelaars dan toch gelukt een regering met een meerderheid in het parlement te vormen. In deze aflevering van Doorbraak Radio gaan Karl Drabbe en Carl Devos dieper in op …

Wies De Graeve: ‘Iran gebruikt de doodstraf om de repressie op te voeren’Luister  

Op zaterdag 12 september executeerde de Islamitische Republiek van Iran de 27-jarige worstelaar Navid Afkari. Hij werd veroordeeld zonder eerlijk proces voor het doodsteken van een beveiligingsbeambte tijdens antiregeringsprotesten in 2018. De internationale gemeenschap reageerde verontwaardigd op h…

Wilfried Vandaele: ‘De 4,3 miljard euro extra aan investeringen zijn nodig om de coronacrisis te boven te komen’Luister  

Met de Septemberverklaring van de Vlaamse regering ging het nieuwe politieke werkjaar van start. In deze aflevering van Doorbraak Radio gaat Wilfried Vandaele, fractieleider van de N-VA in het Vlaams parlement, dieper in op de doelstellingen van de Vlaamse overheid en de extra investeringen die ze v…

Torfs en Bauwens: ‘De Kerk is fantastisch’Luister  

Tijdens de coronatijd schreef Rik Torfs, professor aan de Katholieke Universiteit Leuven, een boek met daarin zijn ideeën over de Katholieke Kerk. De gedurfde titel De Kerk is fantastisch geeft alvast een eerste beeld over het onderwerp en zijn mening. In deze aflevering van Doorbraak Radio gaan d…

Asselman en Neyskens: ‘Trump had zich minder moeten focussen op de aanval en meer op zijn eigen inhoud.’Luister  

In de race naar het Witte Huis is het eerste debat tussen presidentskandidaten Joe Biden en Donald Trump achter de rug. Deze debatten krijgen doorgaans veel aandacht en zijn belangrijk voor het verdere verloop van de verkiezingen. In deze aflevering van Doorbraak Radio gaan VS-kenners Roan Asselman …

Nahima Lanjri: ‘We willen de praktijktesten hervormen zonder te sleutelen aan de filosofie van de wetgeving’Luister  

Praktijktesten op de arbeidsmarkt en de huisvestigingsmarkt als stok achter de deur bij discriminatie. Er is al veel inkt over gevloeid. In deze aflevering van Doorbraak Radio laat Nahima Lanjri, kamerlid voor CD&V, haar licht schijnen op het nieuwe wetsvoorstel voor de hervorming van de praktijktes…

John Dejaeger: ‘Dit land kan op deze manier niet verder’Luister  

Pro Flandria is een Vlaamse netwerkorganisatie die volgend jaar 20 jaar bestaat. De organisatie verenigt ondernemers, academici en cultureel of maatschappelijk geëngageerde personen die ijveren voor een zelfstandig Vlaanderen. Kersvers verkozen voorzitter en auteur bij Doorbraak John Dejaeger komt …

Terrière en Bauwens: ‘Het regeerakkoord wijst vooral op de Belgische stilstand.’Luister  

Bijna 500 dagen na de verkiezingen is er eindelijk sprake van een nieuwe regering met volheid van bevoegdheden. In deze aflevering van Doorbraak Radio gaan Lorenzo Terrière, doctoraatsonderzoeker in de politiek wetenschappen verbonden aan de Universiteit Gent, en Pieter Bauwens, hoofdredacteur bij …

Sander Loones: ‘We weten wie nieuwe belastingen zou betalen en dat zijn de Vlamingen’Luister  

Bijna 500 dagen na de verkiezingen zijn de onderhandelaars er eindelijk in geslaagd een regering te vormen. Daarmee is de Vivaldi-regering, zonder Vlaamse meerderheid een feit. Alexander De Croo van Open VLD zal de paars-groene ploeg leiden als premier en de eerste ministerposten en details uit het …

Bart Van Craeynest: ‘De crisis zal langer blijven hangen dus er is een beleid op lange termijn nodig’Luister  

Na enkele maanden van algemene lockdown zijn er al heel wat versoepelingen geweest. Het normale leven komt stilaan op gang nu de zomer is gepasseerd. Deze periode heeft uiteraard een enorme impact gehad op vele mensenlevens. Er komt steeds meer zicht op de gevolgen die ze heeft teweeg gebracht. In d…

Paul Bosmans: ‘Herfederalisering is nodig voor efficiënter bestuur’Luister  

De verkiezingen van mei 2019 tekenden duidelijke verschillen af tussen Vlaanderen en Wallonië. Vlaanderen stemde overwegend rechts, terwijl Wallonië links koos. Ondanks deze verkiezingsuitslag herleeft ook het belgicisme dat streeft naar een sterker unitair België. In deze aflevering van Doorbraa…

Sam Van Rooy: ‘De actie op de Heizel was de grootste Vlaams Belang-betoging ooit’Luister  

Afgelopen zondag hield het Vlaams Belang een actie op de Heizel, uit protest tegen de huidige federale regeringsvorming. Ruim 5000 wagens reden van overal in Vlaanderen naar de Heizel om hun ongenoegen te uiten over de Vivaldi-coalitie. In deze aflevering van Doorbraak Radio gaat Sam Van Rooy, Vlaam…

Devos en Drabbe: ‘Het inhoudelijke verhaal van de Vivaldi-coalitie is weinig harmonieus’Luister  

Na de spanningen van afgelopen weekend komt de formatie van de Vivaldi-coalitie terug in een stroomversnelling. De deadline van 1 oktober komt steeds dichterbij en het blijft koffiedikkijken of we tegen die datum een nieuwe regering zullen hebben. In deze aflevering van Doorbraak Radio laten Carl De…

Pedro De Bruyckere: ‘Er moet meer worden geïnvesteerd in professionalisering van leerkrachten’Luister  

Drie weken na de eerste schooldag is het nog koffiedik kijken over wat het effect van de lockdown op de kwaliteit van het onderwijs zal zijn. In deze aflevering van Doorbraak radio geeft Peter De Bruyckere, pedagoog en onderzoeker verbonden aan de Artevelde hogeschool en de Universiteit Leiden, meer…

Karel Anthonissen: ‘We zitten over de top van maximale belastingdruk’Luister  

Een belangrijke taak van de staat is het innen van belastingen en via dit systeem voor een rechtvaardige herverdeling zorgen. Als voormalig gewestelijk directeur van de Bijzondere Belastingdienst (BBI) weet Karel Anthonissen zeer veel over dit onderwerp. In een nieuwe Doorbraak podcast geeft Anthon…

Linda Duits: ’Het is niet aan sociale media om Zwarte Piet te reguleren’Luister  

Recent hebben enkele sociale mediaplatformen hun regels verscherpt over welke content is toegelaten en welke niet. Zo gaat facebook zich actief inzetten tegen het afbeelden van stereotypes en verbiedt het bedrijf daarom afbeeldingen van blackface. Naar de normen van Facebook valt ook Zwarte Piet ond…

Theo Francken: ‘Vivaldi zal het omgekeerde realiseren van waar de Vlaming voor heeft gestemd’Luister  

Het zijn interessante tijden in de Wetstraat. Na lange tijd zonder regering staat er nu eindelijk en coalitie in de startblokken, al botst het paars-groene verhaal ook op heel wat tegenkanting. In deze aflevering van Doorbraak radio laat Theo Francken, parlementslid voor de N-VA en gewezen staatsecr…

Marc Bossuyt: ‘Er is nood aan een positieve invulling van het terugkeerbeleid’Luister  

De commissie-Bossuyt, verantwoordelijk voor de evaluatie van het terugkeerbeleid van illegale migranten in ons land, heeft een reeks aanbevelingen klaar om het beleid te verbeteren. Marc Bossuyt, professor en voorzitter van de commissie, geeft in deze aflevering van Doorbraak radio in primeur een wo…

Tom Decorte: ‘Als samenleving moeten we stilstaan bij de effecten van het criminaliseren van bepaalde drugs’Luister  

Met de toegenomen drugscriminaliteit in Antwerpen horen we de laatste tijd steeds meer over de georganiseerde drugsmisdaad. In deze aflevering van Doorbraak radio geeft Tom Decorte, hoogleraar criminologie aan de Universiteit Gent, meer uitleg over de fouten in ons drugsbeleid en hoe we dit als same…

Bob Van Dyck: ‘In de toekomst zullen computers kunnen achterhalen aan welke zin we denken’Luister  

Technologie die voldoende geavanceerd is, is haast niet meer te onderscheiden van magie, schreef sciencefictionschrijver Arthur C. Clarke bijna zestig jaar geleden. Magie is het niet, maar brain-to-computer interfaces (BCI) komen toch al aardig in de buurt voor leken. BCI is een nieuwe technologie w…

Terug naar een herdenking met politieke eisenLuister  

De IJzerbedevaart is belangrijk geweest in de politieke geschiedenis van Vlaanderen en België. Die bedevaart naar de graven van de IJzer ontstond honderd jaar geleden. Om dat opnieuw levend te maken trekken hoofdredacteur Pieter Bauwens en Guido Moons, ere-voorzitter van de VVB langs de plaatsen wa…

Els Schelfhout: ‘CD&V miskent een groot deel van hun kiezers door hun houding in de zaak-Chovanec’Luister  

Naar aanleiding van de zaak-Chovanec en de verdeelde reacties uit politieke hoek kroop Els Schelfhout, voormalig senator voor CD&V, in haar pen. In haar open brief uit ze haar onvrede over de manier waarop CD&V vandaag de dag handelt en het gebrek aan politieke verantwoordelijkheid in de zaak-Chovan…

Bruno Tobback: ‘Om Vlaanderen vooruit te laten gaan moet er minstens één bevoegdheid terug naar het federale niveau’Luister  

Het project dat nu op tafel ligt om een federale regering te vormen zorgt voor een centrumlinkse formule zonder Vlaamse meerderheid. De N-VA ziet zichzelf buitenspel gezet worden en vindt dat er op die manier niet geluisterd wordt naar de Vlaamse kiezer. In deze aflevering van Doorbraak radio laat B…

Carl Devos en Karl Drabbe: ‘De essentie van de zaak-Chovanec is wat er fout loopt bij Justitie en de politie, niet wat er moet gebeuren met Jan Jambon’Luister  

De zaak-Chovanec brengt zowel de voormalige minister van Buitenlandse Zaken, Jan Jambon, als de politie in een lastig parket. Op 23 februari 2018 wil de toen 38-jarige Jozef Chovanec, een Slowaakse man, in de luchthaven van Charleroi op een vlucht stappen richting Slowakije. Bij het opstappen zorgt …

Terug naar waar het begonLuister  

Op een militair kerkhof in Steenkerke, een deelgemeente van Veurne, begon op 5 september 1920 wat later zou uitgroeien tot de IJzerbedevaart. Decennialang werd die bedevaart een ijkpunt voor de Vlaamse Beweging. Hoofdredacteur Pieter Bauwens ging op pad met Guido Moons, ere-voorzitter van de Vlaamse…

Molijn en Muys: ‘Shinzo Abe was vooral een premier van veel goede voornemens’Luister  

Afgelopen vrijdag kondigde de Japanse premier Shinzo Abe aan dat hij omwille van gezondheidsredenen aftreedt. Dit brengt heel wat teweeg in Japan. Abe is al een hele tijd premier en bovendien ook de partijleider van de Liberaal-Democratische Partij (LDP). De partij schuift nu de huidige kabinetssecr…

Neyskens en Asselman: 'Biden krijgt een probleem in de presidentiële debatten.’Luister  

Met de Amerikaanse presidentsverkiezingen in zicht vonden recent de Democratische en Republikeinse conventie plaats, die er door de coronacrisis licht anders uitzag dan andere jaren. In deze aflevering van Doorbraak radio blikken Amerikakenners David Neyskens en Roan Asselman terug op deze belangrij…

‘De ophef rond Tiktok heeft alles te maken met de komende Amerikaanse presidentsverkiezingen’Luister  

De geopolitieke strijd tussen de VS en China lijkt tot een nieuw hoogtepunt te komen in de technologische sector. Begin augustus ondertekende President Trump een presidentieel decreet dat transacties met ByteDance moet verbieden. Dat is het Chinese bedrijf dat eigenaar is van Tiktok. Trump ziet de p…

Tom Cassauwers en Maurits Vande Reyde: ‘Brussel dreigt het Bokrijk van Europa te worden indien de stralingscapaciteit niet wordt aangepast’Luister  

Over 5G, de opvolger van het 4G datanetwerk, is al veel inkt gevloeid. Er zijn zowel voorstanders als tegenstanders waarbij de anti-5G-beweging vooral bezorgd is over de schadelijke impact op de volksgezondheid veroorzaakt door de straling. In deze aflevering van Doorbraak Radio gaan Tom Cassauwers,…

Jean-Marie Dedecker: ‘Als we opnieuw paars-groen krijgen dan wordt dit een ramp voor ons land’Luister  

De coronacrisis en de politieke stilstand beheersen de huidige actualiteit. In deze aflevering van Doorbraak radio laat Jean-Marie Dedecker, parlementslid en burgemeester van Middelkerke, met een kritische geest en scherpe tong zijn licht schijnen op de huidige situatie.Support the show (https://doo…

Pascal Paepen en Stefan Willems: ‘ECB wil kredietprobleem oplossen door meer krediet te geven.’Luister  

Kan de coronacrisis tot een bankencrisis leiden? Veel bedrijven en particulieren krijgen het door de coronamaatregelen steeds moeilijker om hun leningen af te betalen, wat nefast kan zijn voor het opgebouwde krediet van de banken. Ook al staan de banken er nu beter voor dan tijdens de financiële cr…

Met Kamala Harris als running mate kiest Amerika mogelijk niet enkel haar 46e maar ook haar 47e presidentLuister  

De Amerikaanse presidentskandidaat voor de Democraten Joe Biden heeft officieel senator Kamala Harris voorgesteld als zijn running mate. Harris aasde eerst zelf op de nominatie maar haakte al snel af. Nu lijkt ze een sterke figuur achter Joe Biden te worden die hem moet helpen huidig president Donal…

Steven Haesaert: ‘De overheid heeft de huisartsen voldoende ondersteund maar de communicatie tijdens de tweede golf moet beter'Luister  

Met de tweede coronagolf in aantocht zien ook huisartsen hun werk opnieuw toenemen. Ze staan in direct contact met de patiënten. Door de vaak sterke vertrouwensrelatie vormen huisartsen een belangrijke schakel in de coronacrisis. In deze aflevering van Doorbraak radio gaat dokter Steven Haesaert, h…

Aelbrecht Van Damme: ‘Overheid moet investeringen in Belgische bedrijven aantrekkelijker maken’Luister  

De coronapandemie zet niet enkel onze gezondheidszorg onder zware druk, maar kent ook zijn weerslag op de economie. Veel bedrijven moeten het tijdelijk met minder inkomsten doen, wat grote gevolgen heeft voor zij die plannen hadden om te groeien. In deze aflevering van Doorbraak radio komt Aelbrecht…

Lorenzo Terrière en Bart Maddens:’Geen garanties dat het initiatief van De Wever en Magnette zal slagen’Luister  

14 maanden na de verkiezingen hebben Paul Magnette en Bart De Wever van de Koning de opdracht gekregen om de formatie van een nieuwe regering voor te bereiden. Dit komt er na de aftastende gesprekken tussen N-VA en PS op eigen initiatief. Toch is de beslissing van de Koning onverwacht, aangezien er …

Sebastiaan Van Der Lans: ‘Klopt de informatie op het internet wel?’Luister  

Fake news en fraude op het internet zijn vandaag de dag alomtegenwoordig. Het Nederlandse bedrijf Wordproof ontwikkelde een technologie om meer authenticiteit aan nieuws te geven en desinformatie op het internet te bestrijden. In deze aflevering van Doorbraak radio legt oprichter en CEO van Wordproo…

Dries Van Langenhove: ‘Vlaamse onafhankelijkheid is eerder een middel dan een doel’Luister  

Het politieke spel ligt ook deze zomer niet stil. Er is nog steeds geen regering gevormd en allerlei onderwerpen, van racisme tot abortus, passeren de revue. In deze aflevering van Doorbraak radio laat Dries Van Langenhove, onafhankelijk kamerlid in de fractie van Vlaams Belang, zijn licht schijnen …

Theo Francken: ‘Zonder de PS zal het niet lukken'Luister  

11 juli is de dag dat Vlaanderen feest viert en meer dan ooit herinnerd wordt aan de eigen geschiedenis en toekomst. Ter gelegenheid van de Vlaamse feestdag gaat in deze speciale aflevering van Doorbraak Radio Theo Francken dieper in op de huidige politieke realiteit en de toekomst van Vlaanderen. H…

Othman El Hammouchi: ‘Persoonlijke vrijheden worden te veel beperkt’Luister  

Het belang van de democratie en de nood aan bescherming van die democratie: het is een voortdurend terugkerend debat. De laatste tijd staan racisme en het beschermen van minderheden weer bovenaan de agenda van de publieke opinie. Er wordt dan ook steeds gekeken naar hoe dit kadert binnen individuele…

Els Keytsman: ‘Ondanks de stijgende tolerantie ten opzichte van minderheden bestaan er nog steeds te veel drempels’Luister  

Al enkele weken beheerst door het racismedebat de publieke opinie . Discriminatie en racisme zijn actueler dan ooit en verschillende actoren lieten reeds hun licht schijnen op het debat. In deze podcast geeft Els Keytsman, directeur bij Unia, haar standpunten weer over hoe het gesteld is met racisme…

Koen Metsu: ‘België heeft te weinig middelen om radicalisering halt toe te roepen’Luister  

Radicalisering is ook vandaag nog steeds een probleem. Dat blijkt uit een recent rapport van staatsveiligheid. Uiteraard is er het gekende islamitische extremisme, maar ook extreemrechts blijkt te radicaliseren — mogelijk een extreme tegenreactie op islamitisch extremisme.Beide vormen van radicali…

Jurgen Constandt: ‘Verdere splitsing van de sociale zekerheid is noodzakelijk om de toegankelijkheid te garanderen’Luister  

De coronacrisis maakte duidelijk dat er op vlak van gezondheidszorg nog werk aan de winkel is. De maar liefst negen bevoegde ministers en onduidelijkheid in de bevoegdheidsverdeling tussen het federale en deelstatelijke niveau maakten van de communicatie één grote chaos. Wallonië houdt echter voe…

Mattias Geniar: 'Ik ben benieuwd waar de bitcoin en blockchain binnen tien jaar staan'Luister  

Mattias Geniar is een open sourcespecialist met een voorliefde voor Linux. Vandaag vertelt hij ons meer over blockchain en bitcoin. Hij studeerde toegepaste informatica aan de Karel de Grote-Hogeschool.Blockchain is een breed onderwerp. In mensentaal is het een database, waar elke input is vastgezet…

Harry De Paepe en Pieter Van den Bossche: ‘Hopelijk worden de positieve zaken van het afstandsonderwijs behouden’Luister  

De coronacrisis gooide heel het schooljaar overhoop in maart. Leerlingen en leerkrachten van het lagere en middelbare onderwijs moesten zich aanpassen. Afstandsonderwijs werd het nieuwe normaal. Ook de evaluatie verliep anders dan in andere schooljaren.De impact op de ontwikkeling van leerlingen en …

Youssef Kobo en Hassan Al Hilou: ‘Wij willen jongeren aansporen om hun eigen opportuniteiten te creëren’Luister  

Vandaag de dag is er een waaier aan organisaties actief die werken met jongeren in allerlei domeinen. Maatschappelijk gezien is het dan ook belangrijk om te investeren in de toekomst van de jeugd, aangezien het zij zijn die de toekomst mee zullen bepalen. A seat at the table is zo een organisatie vo…

Vlaamse olifant in Belgische koloniale kraalLuister  

Rondas’ Woorden van de FoorEr staat een olifant in de Belgische kraal. Gij kunt hem zien; gij schijnt niet te willen? Georges-Louis Bouchez wil het in elk geval niet. Hij beweert dat de blokkade van de regeringsvorming geen communautaire oorzaak heeft. Inderdaad wordt deze keer de formatie niet ge…

Thijs Launspach: ‘Coronawoorden geven onze ervaring met de nieuwe situatie weer’Luister  

Sinds het begin van de coronacrisis ziet ons leven er niet meer hetzelfde uit. Onze dagelijkse routine lag tijdens de lockdown overhoop. Ook de huidige situatie blijft een grote aanpassing voor iedereen. Woorden die tijdens de coronacrisis in het leven zijn geroepen zijn geven weer hoe we met dit ni…

Christian Laporte: ‘Het is tijd voor een echt gesprek tussen de PS en de N-VA’Luister  

De afgelopen weken wordt de actualiteit overheerst door de moeilijke regeringsvorming, de coronacrisis en het racismedebat. Het vormen van een nieuwe regering lijkt maar niet te lukken wat het uitbouwen van een goed relanceplan bemoeilijkt. Sinds de dood van George Flyod en de daaropvolgende wereldw…

Margot Cloet: ‘Het onderbrengen van gezondheidszorg bij de gewesten zal de efficiëntie verhogen’Luister  

De coronacrisis maakte duidelijk dat de institutionele versnippering van ons zorgstelsel totaal onhoudbaar is geworden. Denk maar aan de saga van de mondmaskers en de in totaal negen bevoegde ministers van volksgezondheid die al snel met de vinger naar elkaar wezen wanneer er iets misliep. Het debat…

Stijn Baert: ‘Praktijktesten op de arbeidsmarkt kunnen hun nut hebben’Luister  

Bart Somers, minister van samenleven en binnenlands bestuur voor Open Vld in de Vlaamse regering, legde afgelopen week opnieuw de praktijktesten op tafel. Hij moedigde lokale besturen aan om zelf praktijktesten te gaan uitvoeren. Coalitiepartner N-VA zit hierin niet op dezelfde golflengte als Somers…

Tracy Enta: ‘Onderwijs is de sleutel om racisme en discriminatie aan te pakken’Luister  

De aanpak van racisme en discriminatie in de maatschappij staat opnieuw hoog op de agenda. In deze podcast geeft Tracy Enta, advocate en politica bij Open Vld, haar visie op het racismedebat. Enta is afkomstig uit Antwerpen. Zelf werd ze in België geboren maar haar ouders groeiden beiden op in Cong…

Hallo Witte Vlaming! Waar is nu uw Blanke vel?Luister  

Rondas’ Woorden van de FoorOm het woord ‘blank’ ter aanduiding van de blanke huid eruit te krijgen, nemen de activistische politiek-correcten (poco’s) hun toevlucht tot schijnargumenten en drogredeneringen. Het woord ‘blank’ zou ongelijkheid suggereren, of superioriteit tegenover zwarten…

Jongeren in de politiek: Kevin Maas, Jong CD&VLuister  

In de podcastreeks ‘Jongeren in de politiek’ deze keer de pas verkozen voorzitter van Jong CD&V, Kevin Maas.Van jongs af aan kwam Kevin Maas vaak in aanraking met de politiek door de interesse van zijn ouders en grootouders. Zij hadden een voorkeur voor de sp.a, wat thuis al wel eens bitsige dis…

Bart Maddens: ‘Niet ondenkbaar dat de huidige minderheidsregering ook na september verder zal doen’Luister  

Meer dan een jaar na de verkiezingen lijkt er op federaal vlak nog steeds niet veel te bewegen. Op 15 maart kreeg de regering-Wilmès volmachten om het land veilig door de coronacrisis te loodsen maar deze precaire eensgezindheid is niet langer houdbaar. Welke coalitie er uiteindelijk in de plaats v…

Debeuckelaere en Lauwers: ‘Bodycams kunnen een meerwaarde zijn voor zowel burgers als politieagenten’Luister  

Het debat over de bodycams bij de politie ligt opnieuw op tafel na de rellen van de afgelopen weken. Deze kleine draagbare camera’s worden aan de uniformen van agenten bevestigd. Ze kunnen worden ingezet tijdens politie-interventies en nemen zowel beeld als geluid op. Moeten ze deel uitmaken van h…

Jan Denys: 'Praktijktesten zullen geen structureel racisme verhelpen'Luister  

Het staat buiten kijf dat er sprake is van een etnische kloof op de arbeidsmarkt. De tewerkstellingsgraad van autochtone Vlamingen bedraagt 75% terwijl dit bij de allochtone Vlamingen slechts 50% is. Studies van UNIA tonen aan dat er de afgelopen 20 jaar vooruitgang is geboekt maar dat er nog steeds…

Vlaanderen tegen Leopold TwieLuister  

Dezer dagen wordt naar aloude Romeinse gewoonte de nagedachtenis van Leopold II verdoemd. Kranten vragen zich af: waarom nu pas al die aandacht voor onze koloniale vorst? Het antwoord is dat hij bij leven al een internationaal schandaal was. Het Vlaams antikoloniaal engagement heeft zich onmiddellij…

Belgian Youth Against Racism: ‘Het moment om structureel racisme aan te pakken’Luister  

De dood van George Flyod in de Amerikaanse staat Minnesota zorgt wereldwijd voor verontwaardiging en opend opnieuw het racismedebat. In eigen land was het de aanzet voor de oprichting van een nieuwe organisatie, Belgian Youth against racism (BYAR).Aime Schrauwen en Gilles Mbiye-Beya van BYAR leggen …

Jeffrey Matthijs: ‘Autodelen zit in de lift’Luister  

Autodelen zit de laatste jaren steevast in de lift. Het principe is dan ook eenvoudig, je registreert je bij een aanbieder en reserveert een voertuig wanneer je dat nodig hebt. In deze podcast bespreekt Jeffrey Matthijs, coördinator bij autodelen.net, wat zijn organisatie precies doet en welke moge…

Bart Van Craeynest: 'Geen recepten uit het verleden nodig'Luister  

We komen stilaan voorzichtig uit de lockdown van onze economie. Daar komen heel wat steunmaatregelen bij kijken. Bart Van Craeynest, hoofdeconoom bij VOKA, ziet uiteraard een verbetering nu bedrijven terug opstarten. Tegelijk waarschuwt hij dat we zeker nog niet lang van deze crisis af zullen zijn. …

Bart Preneel: ‘Op de corona-app bent u volledig anoniem’Luister  

Bart Preneel is hoogleraar cryptografie aan de KU Leuven en diensthoofd van COSIC (Computer Security and Industrial Cryptography group). Een onderzoeksgroep, die al meer dan twintig jaar onderzoek doet naar privacy. Hij wil doelstellingen van algemeen nut voor de maatschappij bereiken zonder privacy…

Christine Mattheeuws: 'Waar zit het gezond verstand van PS en PVDA?'Luister  

PS en PVDA hadden vorige week het ongelooflijke idee om een wetsvoorstel in te dienen dat stelde dat tot eind dit jaar niemand ontslagen zou mogen worden. Christine Mattheeuws van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) viel bijna van haar stoel. 'Geen enkele zelfstandige ondernemer ont…

Tsjeven, let op uw zaak! Einde van CD&V dreigt!Luister  

Rondas’ Woord van de FoorTopvrouw Margot Cloet van de zorgkoepel Zorgnet-Icuro slaat alarm: de totale regionalisering van geneeskunde, zorg en welzijn moet er nu eindelijk komen. Eerder al sprak specialist huisartsengeneeskunde Jan De Maeseneer in dezelfde zin. CD&V sloot zich daarbij aan. In het …

Kris Seyen: 'Vrije meningsuiting beschermt Twitter tegen Trump'Luister  

Trump roept dat Twitter zijn recht op vrije meningsuiting belemmert. Maar heeft hij wel de grondwet aan zijn kant? Kris Seyen legt de finesses uit.Support the show (https://doorbraak.be/steun/)

Ivan Van de Cloot: ‘Geen solden van Vlaamse bedrijven’Luister  

In een podcast voor Doorbraak trekt Ivan Van de Cloot, hoofdeconoom van de denktank Itinera, lessen uit de beleidsaanpak van de coronacrisis.Van de Cloot stelt vast dat het coronabeleid heel sterk varieerde van land tot land. Daar wil hij lessen uit trekken. ‘We zijn een van de landen met de hoog…

Wie protesteert er eigenlijk in de VS?Luister  

Op Memorial Day hebben vier agenten in Minneapolis George Floyd, een zwarte man, fataal verwond door hem bij zijn arrestatie hardhandig in te klemmen. Op een video die viraal is gegaan is te zien hoe een agent zijn knie in de nek van Floyd zet. Floyd kan enkel nog uitbrengen dat hij geen adem meer k…

Geert Jennes: 'De vrekkige vier hebben gelijk'Luister  

Inkomensverzekering op Europees niveau is onnodig zolang de economieën niet meer met elkaar verweven zijn. Geert Jennes noemt Europese solidariteit een verlies voor iedereen.Support the show (https://doorbraak.be/steun/)

De cynische Vlaming over de cynische politiek: wantrouwig tegen ontrouwLuister  

Rondas’ Woorden van de FoorCynisme is een begrip afkomstig uit de filosofie van de oudheid (Diogenes). Het enige wat de huidige betekenis met die van toen verbindt, is non-conformisme en een afkeer van politieke correctheid. Maar dat is niet de betekenis die de onderzoekers van De Stemming daaraan…

Professor Willems: 'Deze zomer misschien geen water uit de kraan'Luister  

In Overijse kwam er onlangs geen water meer uit de kraan. Plots werden we bewust dat dit overal kan gebeuren. Professor Patrick Willems, hydroloog aan de KULeuven, legt uit dat Vlaanderen een waterschaarse regio is. 'We hebben voldoende regen, maar we zitten hoog qua bevolkingsdichtheid.' …

Barbara Pas: 'Aanmodderen is enkel winst voor MR'Luister  

De coronacrisis toont ons dat we veel tijd en energie verliezen, en dus ook veel geld, door de versnippering van bevoegdheden. Veel partijen beginnen te beseffen dat er dringend werk moet gemaakt worden van meer homogene bevoegdheden. Sommigen nemen dan het woord herfederaliseren in de mond. Vlaams …

Groen en CD&V: 'Minister Peeters, pak roetfilterfraude aan'Luister  

Minister Ben Weyts (N-VA) had in de vorige regering een dossier opgestart om nieuwe apparatuur aan te schaffen om roetfilterfraude of -schade te detecteren, maar minister Lydia Peeters (Open Vld) heeft dit dossier nu stilgelegd. Johan Danen van Groen volgt dit dossier op en verklaart wat er gebeurt.…

Mathias Vanden Borre: 'Ecolo nog erger in hun afkeer van de politie'Luister  

Vorige week deelde de politievakbond VSOA een filmpje op sociale media waarin te zien was hoe bij de arrestatie van een Algerijnse messentrekker de Anderlechtse buurt meteen in rep en roer stond. De menigte keerde zich snel tegen de politie. Een agent kreeg een heuse karatetrap in zijn gezicht. Maar…

Egbert Lachaert: 'Ik pin mij niet meer vast op kleurtjes'Luister  

Egbert Lachaert is de nieuwe voorzitter van Open Vld. Hij vindt dat er nu werk aan de winkel is om een stabiele regering op de been te brengen, waarbij geen exclusieven stelt.Support the show (https://doorbraak.be/steun/)

Een koning, snel! - Rondas’ Woord van de FoorLuister  

De grote Franse liederenmaker Pierre-Jean de Béranger schreef in mei 1831 een lied met de titel Conseil aux Belges, waarin hij zijn ‘Belgische broeders’ aanspoort om op te houden met hun republikeinse komedie en vooral niet te dralen met het kiezen van een koning. Op dat moment was Béranger an…

Jongeren in de politiek: Tess Minnens, Jong VldLuister  

Deze podcast van Doorbraak Radio is deel van de reeks 'Jongeren in de politiek', waarin David Geens praat met de voorzitters van de jongerenafdelingen van politieke partijen. Hij peilt naar hun persoonlijke motivatie en standpunten maar wil ook weten of jongeren een rol van belang kunnen s…

Klaas Slootmans: 'Franstalige dédain verstaat enkel de taal van de macht'Luister  

Drogenbos is één van de zes Vlaamse faciliteitengemeenten in de rand rond Brussel. Onlangs stond er een aankondiging in het gemeentelijke tweetalige infoblad van Drogenbos, die Franstalige burgers oproept zich online te registreren om zo hun gemeentelijke administratie in het Frans te krijgen. Dit…

Ben Caudron: 'Geen geld steken in zakken van rijke technologiespelers'Luister  

Technofielen spinnen garen bij de coronacrisis. We leren nu massaal telewerken, videocalls te gebruiken0 en zijn ondertussen vertrouwd met zoom-vergaderingen. 's Avonds gamen de jongeren en bingewatchen de ouderen. Binnenkort zal één of andere studie waarschijnlijk wel laten zien dat de verko…

Een bom onder de Europese Centrale Bank?Luister  

Het Duits grondwettelijk hof heeft in een arrest geoordeeld dat de Europese Centrale Bank (ECB) haar boekje te buiten is gegaan met haar opkoopprogramma. Ute Lettanie van de Universiteit Antwerpen licht toe.Support the show (https://doorbraak.be/steun/)

Theo Francken: 'Ik heb over de hele lijn gelijk gekregen'Luister  

In 2016 vraagt een Syrisch gezin uit Aleppo een visum kort verblijf aan in de Belgische ambassade van Beiroet. Zijn bedoeling is helemaal niet om gedurende korte tijd naar ons land te komen en weer te vertrekken, maar wel om eenmaal hier asiel aan te vragen. De man reisde immers blijkbaar nogal rond…

Ontdek de fascist in uzelf! Nu met echte fascistometer (Rondas' Woord van de Foor)Luister  

Is het u ook niet meer zo duidelijk? Twijfelt u ook soms aan uw positie in het politiek-ideologische veld? Weet u nog waar u staat, nu u misschien zaken durft te benoemen die u vroeger liever niet benoemde? Een fascistometer kan u uitsluitsel geven! Dat was het satirische opzet van de Italiaanse lin…

Vé Bobelyn: 'Boekenwinkels zeker nog niet afgeschreven'Luister  

Tijdens de lockdown moesten we ons dagelijkse routine anders gaan inrichten. Sommigen hebben misschien geprofiteerd van de extra tijd om meer te lezen. Maar dat lijkt niet uit de cijfers.Vé Bobelyn van Boek.be zegt dat de boekenverkoop een zware klap heeft gehad door de sluiting van de winkels. Boe…

Pinar Akbas: 'Turkse politici op Vlaamse lijsten werken niet aan integratie'Luister  

Pinar Akbas bracht vorige week een reeks over Vlaamse politici met Turkse roots. Uit haar onderzoek bleek dat heel wat van deze politici helemaal niet ijveren voor een integratie van hun traditionele achterban in onze maatschappij. Nochtans worden ze verkozen opdoorgaans  linkse lijsten die pleiten…

Joachim Coens: 'Steun voor Brussels Airlines mag niet zomaar naar Lufthansa vliegen'Luister  

Brussels Airlines zit door de coronacrisis in slechte papieren. Er moet een kwart van de personeelsleden afvloeien, dat is zo'n 1000 werknemers. Tegelijk vraagt Brussels Airlines staatssteun voor minstens 290 miljoen euro. CD&V liet eerder deze week al weten akkoord te gaan met staatssteun mits…

Louis Ide: 'Veiliger in het ziekenhuis dan daarbuiten'Luister  

Ziekenhuizen beleven de wereld nu plots helemaal op een andere manier. Gescheiden ingangen, hermetisch afgesloten afdelingen, ... Plots waren het pesthuizen waar je enkel bij medische veroordeling naar toe ging. Voor wie er werkt was het een roeping en zware beproeving tegelijk.Als specialist op de …

Moslims voorgesteld als de nieuwe Joden - Rondas' Woord van de FoorLuister  

Bij zijn herdenking van de Jodenvervolging  riep Nederlands beroemdste auteur Arnon Grunberg zichzelf uit tot Marokkaan: de vervolging van Joden toen was immers dezelfde als de discriminatie van Marokkanen en moslims vandaag. Hij vergeleek dus de Holocaust met de Europese reserves tegenover ongelim…

Peter Bruynooghe: ‘Kinesitherapeuten in de kou door rampzalige administratie RIZIV’Luister  

Kinesitherapeuten spelen een vitale rol bij mensen met een chronische aandoening, maar ook bij acute gevallen die revalidatie nodig hebben. En nu dus ook bij (post-)Covid-patiënten.Support the show (https://doorbraak.be/steun/)

Jongeren in de politiek: Timon Hogenaar, jonggroenLuister  

Tim Hogenaar is co-voorzitter van jonggroen. Hij spreekt over zijn engagement veel over de combinatie solidariteit en milieu.Support the show (https://doorbraak.be/steun/)

Peter De Keyzer: 'Niets zal nog zeker zijn, alleen de onzekerheid'Luister  

Iedereen die ervan uitgaat dat we opnieuw kunnen aanknopen met de precoronaperiode dwaalt. Peter De Keyzer ziet het als een 'once in a century storm'.Support the show (https://doorbraak.be/steun/)

Stefan van der Stigchel: ’Telewerken loont, maar ga tussendoor ook naar de winkel'Luister  

Thuis werken of telewerken dringt nu door als het nieuwe normaal. Ook voor de crisis werd het al als zaligmakende oplossing naar voren geschoven. Geen enerverende files meer. Lekker in makkelijke kleding werken. Veel meer baas over eigen tijd. Er zou zelfs winst zijn voor de werkgever want hij kan r…

Danny Van Assche: ‘Ik zag geen dozen van Bol.com of Zalando'Luister  

Bedrijven mogen vandaag weer opstarten en winkels heropenen op 11 mei. Wat betekent de crisis voor KMO's en zelfstandige ondernemers? Een gesprek met Danny Van Assche van Unizo.Support the show (https://doorbraak.be/steun/)

Magnette, de Sloveense boer: een 1 meimopjeLuister  

Om te weten te komen hoe de mop luidt moet u echt de podcast openen. U zal dan subiet merken dat ze op Paul Magnette toepasselijk is. Ze gaat over een Sloveense boer die volgens de huidige economische en speltheoretische inzichten niet alleen de verkeerde maar ook volstrekt onmogelijke keuzes maakt.…

Wallonië wil 5G in Vlaanderen tegenhoudenLuister  

Ecolo heeft een resolutie ingediend om de veiling van 5G-frequenties stop te zetten. Vlaanderen wil 5G maar dreigt door de Waalse njet de technologische boot te missen.Een interview met Jan Guldentops en Michael Freilich.Support the show (https://doorbraak.be/steun/)

Jongeren in de politiek: Filip Brusselmans, vlaamsbelangjongereLuister  

Deze podcast van Doorbraak Radio is deel van de reeks “Jongeren in de politiek”. Onze gast deze week is Filip Brusselmans, de nieuwe voorzitter van de vlaamsbelangjongeren.Support the show (https://doorbraak.be/steun/)

Lode Godderis: ‘Deze crisis kan positieve effecten hebben op ons werk’Luister  

Vier mei is dit jaar de dag van de arbeid. Terug aan het werk, maar met nieuwe normen. Zal dit angst of geluk met zich meebrengen? Professor arbeidsgeneeskunde Godderis werpt er zijn licht op.Support the show (https://doorbraak.be/steun/)

Anthonissen en Van Wijk: ‘Complexe structuur van België nefast voor goede crisiscommunicatie'Luister  

Voor velen is het duidelijk dat de persconferentie van de nationale veiligheidsraad van vrijdag 24 april een voorbeeld was van hoe je crisiscommunicatie best niet aanpakt. Andere landen kondigen op voorhand aan wanneer er zal gecommuniceerd worden en dan kan je daar je klok op gelijk zetten. Bij ons…

Bart Somers: ‘Lokale klimaatplannen hoeven geen extra geld te kosten'Luister  

De Vlaamse regering wil tegen 2030 de CO2-uitstoot met 35% beperken. Met het door Zuhal Demir opgestelde plan zou echter men maar 32,6% behalen. De Vlaamse regering heeft daarom onderling afgesproken dat iedere minister in zijn of haar beleidsdomeinen op zoek gaat naar extra maatregelen.Bart Somers,…

Rondas' woord van de foor: 'cordon sanitaire'Luister  

Nu we de term cordon sanitaire nodig hebben, blijkt hij al bezet te zijn door de politieke betekenis van ‘schutkring tegen het Vlaams Belang’. Precies daarom mijden de media tegenwoordig deze uitdrukking, omdat er zo duidelijk uit blijkt dat de mensen die erin opgesloten worden niet alleen gelij…

Jongeren in de politiek: Viktor Rooseleer, Jong N-VALuister  

Deze podcast van Doorbraak Radio is deel van de reeks “Jongeren in de politiek” waarin David Geens praat met de voorzitters van de jongerenafdelingen van politieke partijen. Hij peilt naar hun persoonlijke motivatie en standpunten maar wil ook weten of jongeren een rol van belang kunnen spelen i…

Jan Wostyn: 'China is niet uit op wereldhegemonie'Luister  

Vanuit het Westen kunnen we op verschillende manieren naar China kijken. Voor de ene is het een grote, boze dictatuur die de controle over de hele wereld wil, voor de ander is het een groots land waar je moet bijhoren als je over een paar jaar nog een rol van betekenis wil spelen.Jan Wostyn is econo…

Bernard Daelemans en Sam Van Rooy: etnische component aan rellen AnderlechtLuister  

Er is geen grote vonk nodig in het Anderlechtse Kuregem om tot explosieve rellen te komen. Recent maakten we het nog mee in volle lockdownperiode. Volgens Sam Van Rooy, Vlaams Parlementslid voor Vlaams Belang, gaat het hier doorgaans over jongeren met een zelfde cultureel-etnische achtergrond. ‘Ik…

Heidi Theeten: ’Nog anderhalf jaar wachten op vaccin’Luister  

De lockdownmaatregelen werden verlengd tot 3 mei. Intussen horen we heel weinig over hoe de exit nadien zal verlopen. Het is alsof men schrik heeft van iets dat men niet luidop durft zeggen.De vraag is natuurlijk hoe het virus zich zal gedragen na een lockdownexit. Er wordt nog steeds niet massaal g…

Bart Tommelein en Theo Francken: 'Wij staan allebei dicht bij de bevolking'Luister  

De Nationale Veiligheidsraad krijgt alsmaar meer kritiek op de gebrekkige communicatie. Aankondigingen van maatregelen die niet afgetoetst zijn met de sector zelf, zoals het bezoek aan de woonzorgcentra, zorgen voor veel wrevel. Niet alleen bij de sectoren zelf, maar ook bij de burgemeesters klinken…

Rondas' woord van de foor: 'fasciseren'Luister  

Nadat de twee academici die de Gentse politieagenten voor fascisten hadden uitgemaakt, bij de Ugent ontslag hadden genomen, moesten ze ook nog eens voor de rechtbank verschijnen. In deze podcast pleit hun advocaat Rondas de ontoerekeningsvatbaarheid omdat beide wetenschappers hun idolen hebben gevol…

Jongeren in de politiek: Jaro Verberck, jongsocialistLuister  

Deze podcast van Doorbraak Radio is deel van de reeks 'Jongeren in de politiek' waarin David Geens praat met de voorzitters van de jongerenafdelingen van politieke partijen. Hij peilt naar hun persoonlijke motivatie en standpunten maar wil ook weten of jongeren een rol van belang kunnen sp…

Frits Bosch: ‘De toekomst is feminin’Luister  

België was koploper in Europa met vrouwenquota. Onze kieslijsten moeten voor de helft het andere geslacht omvatten. Sinds 2013 werd ook een vrouwenquotum ingevoerd voor de federale topambtenaren en moet één op drie een vrouw zijn. Voor beursgenoteerde bedrijven geldt sinds 2017 dat de raad van …

Kerk in Nood: vervolging van christenen neemt toeLuister  

Kerk in Nood is een katholieke hulporganisatie die zich inzet voor pastorale werken wereldwijd waar christenen extra steun kunnen gebruiken. Hoewel ze een katholieke organisatie zijn, gaat hun hulp inmiddels breder naar andere religies.Christendom is wereldwijd nog steeds de grootste religie, maar o…

Rik Van Cauwelaert: ‘Waals enthousiasme voor deze regering volledig weggeëbd'Luister  

Uiteraard wordt Wallonië ook getroffen door het coronavirus. De situatie is er verschillend omdat regionaal gezien verschillen zijn in de gezondheidszorg. 'Grote ziekenhuizen krijgen er meer aandacht, met als gevolg dat de situatie in de Waalse woonzorgcentra erger is dan Vlaanderen’, beslui…

Ivan Van de Cloot: ‘Belgische economie moet drie jaar uitzieken’Luister  

De Nationale Bank van België (NBB) publiceerde een rapport met de veronderstelling dat de economie in België in mei weer op gang is. Volgens deze stelling is de krimp voor de Belgische economie dan ook beperkt tot 8%. Maar het rapport kijkt ook naar volgend jaar en ziet dan een forse herneming met…

Sanders stapt uit de raceLuister  

Bernie Sanders, de socialistische presidentskandidaat in de VS, heeft gisteravond laten weten dat hij niet langer meedingt naar de nominatie als Democratische presidentskandidaat. Daarmee lijkt de race gereden en gewonnen te zijn door Joe Biden.De vraag is waarom Sanders zo lang gewacht heeft om de…

Professor Matthijs: ‘Van mij zou iedereen € 30 000 mogen krijgen'Luister  

De coronacrisis heeft onze economie abrupt doen stoppen. Zonder pepmiddelen zal ze ook niet vanzelf terug op gang trekken. Professor Herman Matthijs, Hoogleraar Openbare Financiën aan de UGent en de VUB en lid van de Hoge Raad Financiën, gelooft dat een begrotingstekort van 40 tot 50 miljard zeker…

Peter De Keyzer: 'Meer EU in een minder globale wereld’Luister  

De economie is tot een abrupte halt gekomen. 'Een auto die kan afremmen, kan nadien terug sneller optrekken dan een auto die tegen een muur gecrasht is’, zegt Peter De Keyzer van Growth Inc. Er zal dus extra stimulans nodig zijn om de auto te repareren willen we niet opnieuw een Grote Depress…

Privacy besmet door coronavirusLuister  

Deze week publiceerde de taskforce onder leiding van minister van Telecom Philippe De Backer een persbericht waaruit bleek dat de Belgen 79 procent van de tijd binnen hun eigen gemeente blijven. Waarmee men eigenlijk wilde zeggen dat de Belg zich vrij goed houdt aan de 'blijf in uw kot’-opdr…

Trump ten oorlog tegen het Chinese virusLuister  

Vanuit Europa kijken we naar de VS alsof door het gebrekkige optreden van Trump het land de coronacrisis helemaal onderschat. Het klopt dat staten zoals New York en New Jersey niet klaar zijn. Hun gezondheidssysteem staat dan ook daadwerkelijk op instorten.Algemeen gesteld echter kan men op dit mome…

Corona in Spanje: politie en leger op straat om lockdown te controlerenLuister  

Madrid en omgeving lijden nog steeds onder het feit dat men nog veel te lang massabijeenkomsten heeft toegelaten. Het aantal doden stijgt nog steeds schrikwekkend. Koen Dillen, spanje-liefhebber en auteur op Doorbraak, zit nog in Andalusië en volgt noodgedwongen het gebeuren ter plaatse.'Ieder…

Philip Roose: 'Italië zal het zonder de EU niet redden'Luister  

De coronacrisis treft Italië heel hard. Vooral de regio Lombardije in het noorden is zwaar getroffen. Volgens Philip Roose, exportmanager van wijn in Sicilië en Doorbraakauteur, had heel veel ellende vermeden kunnen worden door eerder in te grijpen. Enkele massabijeenkomsten zijn nog echte broeiha…

Groen en N-VA over lage emissiezone: nuttig of onzinLuister  

We geven u twee interviews over de lage emissiezones. De eerste gast is Anneleen van Bossuyt, lid van de N-VA kamerfractie en fractievoorzitter voor de N-VA in Gent. Vanuit de oppositie levert ze daar kritiek op de LEZ in Gent. De andere gast is Björn Rzoska, fractievoorzitter van Groen in het Vla…

Geert Bourgeois: 'Onthouding want coronasteun nadelig voor Vlaanderen'Luister  

Deze week stemde het Europees Parlement over de coronamaatregelen. Een van de die maatregelen was het vrijmaken van 37 miljard euro aan fondsen. Bij die stemming onthielden de drie N-VA-Europarlementariërs zich. Wij vroegen Geert Bourgeois naar de redenen hiervan.Bourgeois vindt dat er een groot ve…

Filip de Pillecyns roman Mensen achter de dijkLuister  

De roman Mensen achter de dijk (1949) wordt algemeen erkend als De Pillecyns meesterwerk. Het verhaal speelt zich af in Hamme, het klassieke ellendedorp van Vlaanderen tijdens de 19de eeuw, met zijn thuisproletariaat van touwslagers, kinderarbeid en een ontstellend analfabetisme. De roman beschrijft…

Harry De Paepe: 'Leerlingen hebben zeker nu nood aan hun leerkrachten'Luister  

Harry De Paepe staat als geschiedenisleraar in het onderwijs. De tijden die we nu meemaken zullen zeker later beschreven worden in geschiedenisboeken. Het onderwijs is op enkele dagen tijd omgeschakeld van een klassikaal naar een online afstandssysteem.Dat heeft natuurlijk gevolgen, zowel voor de le…

Ignaas Devisch: 'Triage tussen leven en dood is psychologisch zwaar'Luister  

David Geens sprak met Ignaas Devisch, professor in de filosofie, medische filosofie en ethiek, over hoe medische ethiek nu enorm belangrijk wordt wanneer de piek van Covid-19-patiënten de beddencapaciteit van de ziekenhuizen zouden overschrijden. Professor Devisch werkte mee aan een richtlijn vanui…

Ivan Van de Cloot: 'We hebben nieuwe solidariteitsmechanismes nodig'Luister  

Onze podcast van vorige week met Ivan Van de Cloot, hoofdeconoom bij denktank Itinera, werd enorm veel beluisterd en we kregen de vraag de corona-crisis zeker verder op te volgen met Van de Cloot.Deze keer gaan we dieper in hoe sommige mensen autoritaire trekken vertonen in hun functie als het prima…

Joren Vermeersch: 'De pest begon ook in Italië'Luister  

Een ziekte die in Vlaanderen toeslaat en uit het Verre Oosten afkomstig was. Een pandemie die heel Eurazië trof, via de routes van de toenmalige geglobaliseerde wereld. Het was met de pest in de veertiende eeuw zoals het met het coronavirus vandaag is.Hoe hard sloeg de Zwarte Dood toe in Europa en …

Gino Van Ossel: ‘Die winterjas zal nog wel een jaar mee kunnen’Luister  

David Geens sprak met Gino Van Ossel, professor retail management aan de Vlerick Business School, over de effecten van de corona-crisis in de retail sector. Waarom slaan de mensen aan het hamsteren en dan nog eerst toiletpapier? Zijn er bevoorradingsproblemen of maken de voedingswinkels nu extra win…

Ivan Van de Cloot: 'Het leven na Corona zal anders zijn'Luister  

David Geens sprak vanop een covid-19-veilige digitale afstand met Ivan Van de Cloot, hoofdeconoom van de denktank Itinera, over de huidige crisis. Als langetermijneconoom houdt Van de Cloot evoluties in de gaten die verder gaan dan de waan van de dag. Hij sprak al maanden geleden heel waarschuwend o…

Kathleen Depoorter: 'Hoog tijd voor maatregelen volksgezondheid'Luister  

Kathleen Depoorter (N-VA) is apotheker en zetelt sinds mei 2019 in De Kamer. Volksgezondheid is dus helemaal haar terrein. Ze waarschuwde al eind december dat er maatregelen moesten genomen worden op het terrein. Ze nam onlangs zelf initiatief om mondmaskers geleverd te krijgen.Om de patiënt te bes…

Politiek en geloof: Jeffrey VansuytLuister  

In de katholieke vasten gaat hoofdredacteur Pieter Bauwens in gesprek met politici over hun levensbeschouwing. In deze aflevering is hij te gast bij Jeffrey Vansuyt, covoorzitter van Jong Groen Leuven, opgevoed als evangelische christen en daarna op zoek gegaan en uitgekomen bij Radical Theology.Sup…

Bart Van Craeynest: 'Begroting is nu niet onze eerste zorg'Luister  

De beurzen slaan tilt door de impact van het coronavirus. Gisterenavond kondigde de federale regering fase drie van het rampenplan af met verregaande maatregelen voor bedrijven, economie en burgers.Zullen deze maatregelen voor een korte pijn zorgen waarvan onze bedrijven en dus onze economie vlot zu…

Professor Lambrecht: 'Terug naar de essentie van de economie'Luister  

David Geens en Paul Becue spraken met professor Johan Lambrecht, hoogleraar macro-economie aan de Brusselse campus van de KU Leuven, over zijn nieuw boek Economie: de essentie zonder formules.Lambrecht vond het nodig een alomvattend maar overzichtelijk werk te maken over wat economie nu eigenlijk is…

Hoe staat het met onze cybersecurity - deel tweeLuister  

David Geens gaat voor u op naar de veiligheid van het internet en de daarmee verbonden systemen in Vlaanderen. Hoe gevoelig zijn we voor aanvallen van buitenaf en wat doet onze overheid om ons te beschermen.In deze podcast doen we u uit de doeken wat de taken zijn van DNS Belgium vzw. Philip Du Bois…

Biden recht naar de Democratische nominatieLuister  

Super Tuesday was een ware slachting onder de Democratische kandidaten. Al voor de verkiezing in veertien staten begon, wierpen drie kandidaten de handdoek in de ring. In de nadagen werd het duidelijk dat het nog tussen twee oude blanke mannen zou gaan: Joe Biden en Bernie Sanders.David Geens praat …

Politiek en geloof: Filip BrusselmansLuister  

Tijdens deze katholieke vasten gaat hoofdredacteur Pieter Bauwens in gesprek met politici over hun geloof en politieke overtuiging. In deze aflevering praat hij met Filip Brusselmans, Vlaams Parlementslid voor Vlaams Belang en Katholiek. Als student kwam hij in contact met de Antwerpse parochie in d…

Theo Francken: Gesloten grenzen zijn humane grenzenLuister  

David Geens ging langs bij Theo Francken, kamerlid van N-VA en voormalig staatssecretaris voor asiel en migratie, om zijn mening te horen over de vluchtelingencrisis aan de Grieks-Turkse grens nu Turkije eenzijdig beslist heeft die grens aan haar kant open te stellen.Theo stelt dat de deal uit 2016 …

Thuistaal in het onderwijs: verrijking of zottighedenLuister  

Onlangs lanceerde Groen bij monde van Elisabeth Meuleman een resolutie waarin werd opgeroepen om het functioneel gebruik van de thuistaal op school wettelijk te verankeren. Onderwijsminister Ben Weyts van N-VA verwierp dit voorstel meteen en ook Vlaams Belang noemde dit zottigheden en onnodig gepamp…

Europa van vervelend naar vervellendLuister  

Waarom blijft een lidstaat van het eerste uur, Nederland, zo hameren op een zijn eigen "soevereiniteit" (terwijl 80 % van de wetgeving door de EU is geïnspireerd)? Partijbelang? Ongetwijfeld. Gebrek aan visie op lange termijn? Ongetwijfeld. Kortzichtig eigenbelang? Ongetwijfeld. Maar hoe kun je eig…

Mijn triomf van de wil met Lukas De Vos en Bruno PeetersLuister  

Mijn triomf van de Wil  is de titel die Lukas De Vos gegeven heeft aan een door hem herwerkt en herschreven boek uit 1946, 40 maanden Oraniënburg. Dat was het werk van Flor Peeters, die na de bevrijding onmiddellijk zijn herinneringen aan zijn vreselijk verblijf in het Duitse concentratiekamp Sa…

Gent sponsort dure hotelketen via GhelamcoLuister  

Er is al veel gezegd en geschreven over de constructies rond de Ghelamco Arena, de sporttempel voor AA Gent. Ignace Vandewalle, auteur van De Illegale Ghelamco Arena, kent het dossier door en door. Hij zag dat het dossier nog steeds verder uitdeint.Via een oud recht van opstal zal er binnenkort een …

Politiek en geloof: Michael FreilichLuister  

Tijdens deze katholieke vasten brengt hoofdredacteur Pieter Bauwens u een podcast-reeks over en met politiekers en hun geloof. In welke mate maakt geloof deel uit van hun identiteit en wordt hun politiek handelen beïnvloed door hun gelovige achtergrond, zijn centrale thema's in deze reeks.De e…

Hoe staat het met onze cybersecurity - deel 1Luister  

Met Doorbraak Radio zijn we op zoek gegaan hoe het staat met onze cybersecurity. Zijn we kwetsbaar voor een grootscheepse aanval uit het buitenland? Wat doet onze regering en kunnen we onszelf beter beveiligen?In deel 1 praten we met professor Preneel van de KULeuven, gespecialiseerd in informatiebe…

Jean-Marie Dedecker en Extinction Rebellion rijden best op verschillende voertuigenLuister  

De titel van deze podcast kan je best letterlijk nemen. Jean-Marie Dedecker heeft een totaal andere visie op klimaat en bijhorende plannen dan de mensen die samenwerken onder het burgerlijk ongehoorzaamheidscollectief Extinction Rebellion. Het was zelfs letterlijk onmogelijk om beide partijen bij e…

Rik Daems, de nieuwe voorzitter van de Raad van EuropaLuister  

Onze reporter Lukas De Vos sprak met Rik Daems, pas verkozen tot voorzitter van de Raad van Europa, vlak voor zijn overleg met Sassoli, voorzitter van het Europees Parlement. Het gesprek ging over de taken van de Raad van Europa, bij ons bekend van hun oordeel over de behandeling van de Franstalige …

België gaat financieel niet ten onder zonder regeringLuister  

David Geens sprak voor Doorbraak Radio met Bart Van Craeynest, hoofdeconoom bij VOKA. We stelden ondermeer vast dat het uitblijven van een regering an sich niet de oorzaak is waarom het financieel slecht gaat met België. We hadden het ook over de armoede in ons land en wat er moet veranderen om de …

De verengelsing van het hoger onderwijsLuister  

Nee, de verengelsing van het hoger onderwijs is in Vlaanderen nog lang niet zo ver doorgeslagen als bij onze noorderburen. Maar met de versoepeling van de taalregels die minister Weyts ‘in alle discretie’ voorbereidt, dreigt hij de deur wél wagenwijd open te zetten voor wat vandaag eufemistisch…

De toekomst van EuropaLuister  

Is er in de toekomst meer ruimte en inspraak voor de regio’s mogelijk ? Dat zoekt Europees commissaris Dubravka Šuica uit. Zij is belast met de voorbereiding van de conferentie over de toekomst van Europa. Eén van haar eerste bezoeken gold het Duitstalige gebied in België. Na afloop van de ont…

Al Hilou en De Kerpel als ondernemers van hun eigen levenLuister  

Rudi De Kerpel heeft er al een gans traject opzitten als ondernemer terwijl Hassan Al Hilou nog maar pas de titel Jongste ondernemer van het land is ontgroeid. Hun vriendschap is gegroeid uit hun liefde voor het ondernemen.Hassan heeft deze week zijn boek Ik ben Hassan: ondernemer van mijn eigen l…

Spelen de de democraten nog mee in de verkiezingsrace in de vs?Luister  

Dit jaar is een verkiezingsjaar in de VS, dat we op voet volgen. David Geens ging voor Doorbraak praten met twee Amerika watchers: Roan Asselman en David Neyskens.We praten over hoe voorverkiezingen werken, het startschot van de voorverkiezingen, wat er nog volgt na de blunder in Iowa. We bekijken o…

Tom Van Grieken: stop er mee!Luister  

De verkiezingen liggen inmiddels meer dan 250 dagen achter ons. Op Vlaams, Waals en Brussels niveau zijn de regeringen reeds geruime tijd gevormd en aan de slag. Federaal lijkt de totale stilstand nabij. We vroegen ons af wat Tom Van Grieken – voorzitter van het Vlaams Belang - en Tom Garcia - bez…

CD&V houdt been stijf in ethische dossiersLuister  

In het parlement zijn ethische dossiers terug hot, letterlijk dan. De abortuswet wordt tegen het licht gehouden en een paarse meerderheid wil de termijn waarin een legale abortus kan uitgevoerd worden gevoelig uitbreiden. Ook de euthanasiewet staat ter discussie na het recente Tine-proces.David Geen…

Doorbraak+ voor meer DoorbraakLuister  

Op 1 februari 2020 begint Doorbraak.be met een abonnementsformule. Voor 9 euro per maand of 90 euro per jaar kan u dan nóg meer Doorbraak krijgen. Het is een volgende stap in de groei om een volwaardige Vlaamse mediaspeler te worden.Hoe we dit aanpakken en wat onze plannen nog zijn voor de toekomst…

Politici horen niet thuis in grondwettelijk hofLuister  

Naar aanleiding van de zaak Zakia Khattabi trok podcast producer David Geens naar professor Sottiaux, professor in publiek en grondwettelijk recht, samen met onze redactiespecialist terzake Roan Asselman.De gasten leggen uit wat de taken zijn van het grondwettelijk hof en hoe het historisch zo gegro…

Schone Schijn: speelt de particratie ons parten?Luister  

Enkele weken geleden gaf Doorbraak het nieuwe boek "Schone Schijn" van Hendrik Vuye en Veerle Wouters uit. De ondertitel van dit boek - Particratie wurgt democratie - wekt zeker de interesse in deze dagen. David Geens sprak met oud-jounalist Mark Deweerdt over dit boek en zijn ervaringen met de gro…

Het Auschwitz-gen: interview met André Gantman en Luckas Vander TaelenLuister  

Vandaag is het dag op dag 75 jaar geleden dat het kamp in Auschwitz werd bevrijd, waar Adolphe Fischer, de grootvader aan moederszijde van André Gantman, is gestorven. Zoals duizenden anderen werd hij gedeporteerd vanuit Antwerpen in het kader van de geplande ‘eindoplossing van het Joodse vraagst…

Enorme uitdagingen voor Europese New Green DealLuister  

De Europese New Green Deal brengt enorme uitdagingen met zich mee en vergt een investering van 1 triljoen euro voor de komende zeven jaar. Samen met de meerjarenbegroting is dit een stevige kluif voor de begrotingscommissie van het Europees parlement.Lukas De Vos sprak met Johan Van Overtveldt, voor…

Politieke gewoontes opzij schuiven is nog nooit vertoondLuister  

De informateurs Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) zijn nog altijd op pad op een missie waar ze het zelf niet over eens schijnen te zijn. Wat moeten we daarvan denken? Pieter Bauwens vraagt het aan Alain Mouton (Trends) en Jurgen Ceder ('t Pallieterke).Noch Ceder, noch Mouton ge…

Verzet tegen tegen verschillen geneeskundestudie Vlaanderen-WalloniëLuister  

In Vlaanderen geldt een beperkte instroom op het aantal studenten geneeskunde en tandartsen in overeenstemming met het aantal riziv-nummers die de federale overheid zal toekennen. In Wallonië laat men zomaar iedereen starten en nadien krijgen ze dan meer riziv-nummers.Dat betekent dat in Vlaanderen…

De VRT is te belangrijk om er niet over verontwaardigd te zijnLuister  

Momenteel woedt er een ernstig dispuut aan de top van de VRT: CEO Lembrechts wil zijn nummer twee Claes aan de deur zetten, maar wordt teruggefloten door de Raad van Bestuur. Een raad die eigenlijk in lopende zaken is en de hete aardappel doorschuift aan een bemiddelaar die echter niet zo neutraal i…

Interview met Carles Puigdemont, voortaan dus Europees ParlementslidLuister  

Na zeven maanden juridische strijd, konden Carles Puigdemont en Toni Comín gisteren hun zetel innemen in het Europees Parlement. Dat is niet naar de zin van Spanje, dat zijn strijd voortzet tegen de Catalaanse politieke bannelingen. Lukas De Vos sprak exclusief voor Doorbraak met Carles Puigdemont,…

USA vs Iran: wereldoorlog 3 (voorlopig) voorbijLuister  

De afgelopen weken leek het conflict in het Midden-Oosten snel te escaleren door de drone-aanval op generaal Soleimani. Iran reageerde maar maakte tegelijk een miskleun van formaat door het neerhalen van een Oekraïens burgervliegtuig.Hoe past dit in het buitenlands beleid van de VS? Komt Trump hier…

Moeten burgers de overheid bewaken ivm onze privacy?Luister  

Staat onze privacy onder druk vanwege de overheid? Sluipt er onder dreiging van de noemer terrorisme een big brother in ons privéleven?Om dit te bewaken werd het Ministry of Privacy opgericht. Doorbraak Radio sprak met privacyspecialist Matthias Dobbelaere-Welvaert van de ministry en filosofiestude…

Is het haalbaar om alle (bedrijfs)wagens elektrisch te laten rijden?Luister  

Aan de vooravond van het autosalon 2020 in Brussel wilden wij weten of het voorstel van Paul Magnette van vorige maand haalbaar is om op korte termijn alle bedrijfswagens te vervangen door elektrische wagens.Doorbraak Radio sprak met Frank Van Gool, directeur van Renta (de beroepsfederatie van leasi…

Impeachment Trump: behandel de gemiddelde Amerikaan niet als idiootLuister  

Doorbraak zette zich aan tafel met Amerikakenners David Neyskens en Roan Asselman om dieper in te gaan op de lopende impeachment-procedure tegen president Donald Trump. Hoe ver staat het nu in deze procedure? Waar wordt Trump nu uiteindelijk van beschuldigd? Gaat hij afgezet worden?Onze kenners geve…

80% aan het werk: haalbare kaart of niet?Luister  

De N-VA wil met een uitgebreid meer mensen aan het werk en stelt een uitgebreid pakket aan activeringsmaatregelen voor om zo tot een activeringsgraad van 80% te geraken. De redenering is dat dit de beste manier is om de overheidsfinanciën op orde te krijgen.Doorbraak bracht Jan Spooren, kamerlid vo…

De rol van de mediaLuister  

Hoofdredacteur Pieter Bauwens gaat in debat met Luckas Vander Taelen en Johan Sanctorum over media en journalistiek.Waar staan de mainstream media? Is het over en out voor hen? Hoe ver gaat het met fake news? Hebben de mensen het gehad met de openbare omroep en de kwaliteitskranten? Journalisten sta…

Zeg eens foert tegen de plannen van uw onderwijskoepels en uw directie!Luister  

De resultaten van het PISA onderzoek tonen aan dat het niveau van het Vlaamse onderwijs zakt. Al meer dan een decennium weerklinkt er kritiek op de bobo’s van het onderwijs die hervormingen opleggen die blijkbaar geen soelaas brengen.N-VA claimde heel uitdrukkelijk de ministerportefeuille van onde…

Humor in en over politiek: Vanmol's hoopLuister  

Erwin Vanmol, Jean-Pierre, Rondas, Christian Laporte en professor Rik Torfs discussiëren op de boekenbeurs over een naslagwerk over humor in en over politiek, namelijk Vanmol's hoop.Vanmol’s Hoop bundelt de belangrijkste cartoons die Erwin Vanmol deze tijdspanne maakte. Niet alleen toont he…

Waar staan we met de regeringsvorming?Luister  

Twee journalisten van staat, Christian Laporte en Rik Van Cauwelaert, laten hun licht schijnen op de regeringsvorming. Ligt de druk nu op CD&V? Is paars-groen de enige mogelijkheid aangezien Bart De Wever zowat iedereen de kast heeft opgejaagd?De lijken moeten nog uit de kast komen en de rekeningen …

Wat gebeurt er met uw digitale erfenis?Luister  

Indien we roerende of onroerende goederen hebben, dan staan we er wel eens bij stil dat daar iets mee gebeurt na ons overlijden. De dag vandaag leven we niet enkel meer in de “echte” wereld, maar ook in een virtuele online wereld. We hebben een facebook account, een blog, een hele reeks instagra…

Hoe verloopt de stemmingmakerij in de UK?Luister  

David Geens praat met UK-kenners Harry De Paepe, auteur van De twee kanten van het kanaal, en Dirk Laeremans. Enkele weken geleden stond het nieuws bol van berichten uit de UK en konden we geen journaal zien zonder "order, order". Maar sinds Boris Johnson zijn slag thuis haalde om naar de kiezer te …

Het Vlaams Parlement toen en nu met Kris Van DijckLuister  

Kris Van Dijck (N-VA) zit al sinds 1995 in het Vlaams Parlement. Sinds die tijd is er wel wat veranderd in het Vlaams Parlement en daarbuiten. Met Van Dijck zoeken we naar gelijkenis en verschil tussen toen en nu. (foto Van Dijck in 2006)Support the show (https://doorbraak.be/steun/)

China voor beginnersLuister  

De kranten staan vol van China. Of het nu over Hongkong, de handelsoorlog met de VS, de 70e verjaardag van de Volksrepubliek gaat of een Belgische handelsmissie. Het land roept zowel bewondering als afkeer op. Maar wat moet u nu écht weten over China? Waarom is het land zo moeilijk te begrijpen voo…

Staat Catalonië in brand?Luister  

Hoofdredacteur Pieter Bauwens praat met Karl Drabbe en Christoph Bostyn over het geweld in Catalonië. Is er na 10 jaar massaal en geweldloos protest een keerpunt gekomen?Support the show (https://doorbraak.be/steun/)

Miljaarde miljaarde - de Vlaamse begrotingLuister  

Dirk Laeremans in gesprek met professor overheidsfinanciën Herman Matthijs over de begrotingscijfers van de Vlaamse regering. Laat het ons even over de centen hebben. Support the show (https://doorbraak.be/steun/)

Heeft het ziekenfonds nog nut? Luister  

Politiek wordt het nut van de ziekenfondsen in vraag gesteld. David Geens gaat in gesprek met Jurgen Constandt (Vlaams Neutraal Ziekenfonds) en Kamerlid Valerie Van Peel (N-VA), met de vraag hebben wij zoiets als een ziekenfonds nodig in tijden dat de staat de ziekteverzekering overgenomen heeft? Is…

Hebben we eigenlijk nog een begroting nodig?Luister  

We moeten snel een regering hebben, want anders kunnen we geen begroting indienen in Europa.... Et alors? Zowat alle politici zijn het er erover eens dat een begroting in evenwicht ongeveer de laatste bekommernis op het lijstje is. Hoogstens na te streven tegen de volgende verkiezingen in 2024.Maar …

Wat komt eerst, de Brexit of een Belgische regering?Luister  

Pieter Bauwens in gesprek met Harry Depaepe over de Brexit en de politiek situatie in het VK. Komt er nu een brexit of komt er geen?Support the show (https://doorbraak.be/steun/)

Eindelijk een Waalse regering - overwegingen met Christian LaporteLuister  

Pieter Bauwens praat met Christian Laporte (oud-redacteur van La Libre en Le Soir) over de nieuwe Waalse regering. Hoe kwam ze tot stand? en Wat zijn de implicaties voor de Vlaamse en Belgische regering?Support the show (https://doorbraak.be/steun/)

De zomer van 2019, met Bart MaddensLuister  

Waar staan we nu politiek begin september? Pieter Bauwens overloopt met Professor politicologie Bart Maddens de politieke zomer. Stond het cordon op breken? Waarom is het niet gebroken? Komt er een federale regering? Is er al confederalisme? Support the show (https://doorbraak.be/steun/)

Vlaamse Beweging was te braaf voor de regering met N-VALuister  

 11 juli blijft voor Vlaamse bewegers dé hoogdag. Ter gelegenheid van de Vlaamse feestdag praat Pieter Bauwens met Bart Fierens, voorzitter van het ANZ, de organisator van het jaarlijkse Zangfeest, zowat de enige organisatie die erin slaagt de brede Vlaamse Beweging te verzamelen. Ook Hugo Maes, w…

Brexit - 3 jaar laterLuister  

3 jaar geleden koos Engeland voor Brexit. En de soap gaat voort. En wat gaat Boris doen met de Conservatieve Partij?Support the show (https://doorbraak.be/steun/)

Is de persvrijheid in gevaar door 'SLAPP' of 'chilling'? Luister  

Ignace Vandewalle kon het aan den lijve meemaken, hij publiceerde het boek 'De Illegale Ghelamco Arena' en kreeg een proces aan zijn been. Prof. Mediarecht (KULeuven) Koen Lemmens heeft begrip voor het gevoel van de bedreiging bij journalisten, maar pleit om de evenwichten in de rechterlij…

Het cordon breekt (nu misschien nog niet)Luister  

Moet het Cordon breken en is het Vlaams Belang ondemocratisch of niet? Pieter Bauwens vraagt het aan Boudewijn Bouckaert en Jurgen CederSupport the show (https://doorbraak.be/steun/)

'De Wever verliest de verkiezingen, maar wint de regeringsvorming' Doorbraak RadioLuister  

Met de professoren Nicolas Bouteca (Politicoloog) en Herman Matthijs (Publieke financiën) overlopen de we verkiezingsresultaten en de staat van het land. Worden we straks geleid door een 'octopussy-coalitie'? Support the show (https://doorbraak.be/steun/)

'Het cordon heeft links lui gemaakt' Doorbraak RadioLuister  

Eén dag na de verkiezingen van 26 mei analyseren Pieter Bauwens, Karl Drabbe, Tom Garcia en Dirk Laeremans het resultaat. En natuurlijk kijken ze vooruit wat er ons morgen te wachten staat. Een Doorbraak-kijk op de verkiezingen.Support the show (https://doorbraak.be/steun/)

Doorbraak Radio: Harry De Paepe 'Brexit heeft politiek in het VK dooreengeschud' Luister  

Is de Brexit een komedie of een tragedie? Pieter Bauwens vraagt het aan de Doorbraak-anglofiel Harry De Paepe.Support the show (https://doorbraak.be/steun/)

Doorbraak radio: N-VA heeft Vlaams Belang kiezer opgegevenLuister  

Heeft de N-VA de Vlaams Belang-kiezer opgegeven? Pieter Bauwens gaat in dialoog met politicoloog Bart Maddens over de campagne en de verkiezingen.Support the show (https://doorbraak.be/steun/)

Doorbraak radio: hoe heet is het klimaatdebat?Luister  

Het klimaat zou het gedroomde onderwerp van de verkiezingen worden. Maar zo is het niet gelopen. En toch zijn veel mensen ermee bezig. Het debatklimaat is zeker al verhit. Zo sterk zelfs dat Rob Lemeire op Doorbraak een oproep lanceerde om eens een klimaatnegationist op de thee uit te nodigen. Dat d…

Doorbraak radio: Wat is er mis met ons onderwijs?Luister  

Doorbraak Radio met Julien Borremans en Pieter Bauwens over het onderwijs in Vlaanderen, bekeken vanuit de praktijk en zonder politiek correcte taboes. Support the show (https://doorbraak.be/steun/)

Doorbraak Radio aflevering 1: De doorbraak podcastLuister  

Doorbraak begint vandaag met wekelijkse podcastst onder de noemer Doorbraak Radio". Als opwarmertje voor het meer serieuze werk, spreken we vandaag over podcasts en waarom die zo populair aan het worden zijn.  En vooral , wat gaat doorbraak brengen in deze podcasts?Support the show (https://doorbra…