Podcast Zoeker

Duizend Dagen

Duizend Dagen

Geschiedenis  |  6 afleveringen

De doopsgezinde kerk van Rottevalle werd begin jaren negentig een schuilplaats voor een Syrisch Orthodox gezin van vader, moeder en vier kinderen. De dorpelingen waakten over hen, dag en nacht. Bijna duizend dagen lang. Omrop Fryslân, Leeuwarder Courant en Friesch Dagblad publiceren gezamenlijk een podcast over het langste kerkasiel van Nederland.  De podcast 'Duizend Dagen' is het verhaal van het kerkasiel van Rottevalle en de kracht van een 'mienskip'. In de vijfdelige documentaire-reeks komen vele betrokkenen aan het woord, zoals de vrijwilligers uit Rottevalle, een zoon van de Syrisch Orthodoxe familie, maar ook oud-staatssecretaris Aad Kosto.

Trailer Duizend Dagen kerkasiel in RottevalleLuister  

April 1992. De doopsgezinde kerk van Rottevalle biedt kerkasiel aan een uitgeprocedeerd gezin uit Syrië. De familie krijgt onderdak in de kleine consistorie. Vrijwilligers houden twee aan twee de wacht in de kerk, er ligt een preek klaar voor het geval de politie er een inval doet. De groep hulpver…

Aflevering 1: Slapen onder de preekstoelLuister  

Van 1992 tot en met 1994 schuilde een Syrisch-Orthodox gezin in de doopsgezinde kerk van Rottevalle. De dorpsbewoners ontfermden zich over hen. Dag en nacht, duizend dagen lang. Hoe ging dat, en wat bezielde hen? Langzaam rijst de vraag: is dit verhaal echt de warme successtory die het lijkt? Duizen…

Aflevering 2: Annie van het broodLuister  

In de krappe consistorie vechten hoop en uitzichtloosheid voortdurend om voorrang. Zeker als blijkt dat het kerkasiel veel langer duurt dan gedacht. Het archief van Rottevalle confronteert ons met de trieste werkelijkheid. Vrijwilligers Annie en Willem zijn negentigers nu, zij dragen de herinneringe…

Aflevering 3: De kunst van het knikkerenLuister  

De school van Rottevalle is vier kinderen rijker. Vier jongens, die elke dag zien hoe hun ouders gebukt gaan onder onzekerheid. Kunnen ze wel kind zijn?. We spreken met meester Tom, diens vrouw Akky, en met klasgenootje Nynke Sietsma. Zelf leggen we het eerste contact met de familie. Maar: willen zi…

Aflevering 4: Bestemming EnschedeLuister  

We gaan naar Enschede, op bezoek bij de familie waarom het tussen 1992 en 1994 draaide, in de doopsgezinde kerk van Rottevalle. Antropoloog Jan Schukkink vertelt ons over de groeiende Syrisch-Orthodoxe gemeenschap in Twente. En we leren Meryam Sumer kennen, wiens persoonlijke relaas treffende gelijk…

Aflevering 5: Het gevoel van veiligLuister  

In 1992 stonden ze lijnrecht tegenover elkaar: staatssecretaris Aad Kosto van justitie en directeur John van Tilborg van stichting INLIA. Hoe denken ze nu over kerkasiel? En hoe kon het kerkasiel van Rottevalle uitmonden in zo'n uitputtingsslag? Intussen organiseert Rottevalle een reünie. De spanni…