Podcast Zoeker

Duurzaam Raak

Duurzaam Raak

Maatschappij & Cultuur  |  14 afleveringen

Duurzaam Raak is een podcast van Pacha Media. Dit bedrijf van Maiken Larsen wil via gesprekken, debat, oefeningen en opstellingen antwoorden vinden op hoe we als samenleving onze habitat weer kunnen gaan koesteren. Naast technologie ziet Maiken een rol voor het verbinden met jezelf, elkaar en de natuur. Via gesprekken verkent ze dit en gerelateerde thema's. 


Van het gas af: "Nu kun je nog zelf, straks beslist de overheid"Luister  

Hoe kom je er toe om van het gas af te gaan als de rest van de samenleving nog weinig in actie komt?Voorloper Ruurd Elsman leeft in zijn woning in het Soesterkwartier al lange tijd van het gas af en inmiddels geheel energieneutraal. Wat maakt dat iemand deze stappen ook daa…

Van het gas af: "Van wie is de wijk? En van wie is de opdracht?"Luister  

Annemarth Idenburg, directeur van Trendbureau Overijssel, wetenschapper en woonachtig in Schothorst, stelt fundamentele vragen over de warmtetransitie en de rol van de democratie hierin. Ze schetst de vaak lastige relatie tussen de representatieve democratie en de doe-democr…

Van het gas af: "Ruimte voor debat over wat de wijk zelf wil" (I)Luister  

Jan Zuilhof, Kennismanager Bewoners en Warmte voor de klimaatstichting HIER, woont in de wijk in Amersfoort die waarschijnlijk als eerste van het gas af gaat: Schothorst-Zuid. Vanaf het eerste uur als bewoner betrokken bij het proces richtte hij samen met buurtgenoten de wij…

Van het gas af: "Ruimte voor debat over wat de wijk zelf wil" (II)Luister  

In dit tweede gesprek geeft Jan Zuilhof een update over de lokale situatie en schetst de landelijke context. “Bewonersinitiatieven hebben een onduidelijke positie en beleid is nog te onduidelijk om bewonersinitiatieven een echt goede bijdrage te laten leveren aan de warmte…

Van het gas af: "De maatschappij wordt sterker als buurten sterker worden" (I)Luister  

Tupperware-parties mogen dan ten einde zijn, de formule werkt nog prima voor buurt- Energy-parties. Tammo ter Hark, vrijwilliger voor Duurzaam Amersfoort-Zuid, buurtbegeleider en coördinator aardgasvrije wijken bij Buurkracht legt uit waarom het werkt als buren samenwerken.…

Van het gas af: "Veel mensen baseren hun mening op hun wens om zaken vooruit te schuiven" (II)Luister  

Hoe krijg je buurten actief met de warmtetransitie in Coronatijd? Hoe zouden burgers kunnen komen aan de specialistische kennis die nodig is om hun leefomgeving mee te helpen bepalen? Tammo ter Hark van Buurkracht en Duurzaam Amersfoort-Zuid, geeft in dit tweede deel een upd…

Van het gas af: "Een transitie die niet wordt gedragen door de wijkbewoners gaat narigheid opleveren"Luister  

Fedde Bloemhof is actief in Vereniging Duurzaam Soesterkwartier, onder meer in de werkgroep die een plan schreef voor de aanpak van de warmtetransitie in de wijk. Net als de geleidelijke aanpak voor het energieneutraal maken van zijn woning (“best combineer je isoleren met…

Van het gas af: "Communicatie over de impact van de transitie is wezenlijk voor het slagen ervan"Luister  

“Voor de warmtetransitie zijn kleine stappen net zo belangrijk,” stelt de Amersfoortse wethouder Duurzaamheid, Astrid Janssen. Ze geeft in deze podcast onder meer aan welke hulp er voor energiebesparingsmaatregelen zijn. Na het isoleren komt de grote stap die je niet in …

Duurzaam onderwijs: "Het mensbeeld dat leerlingen bij de lessen economie meekrijgen verschilt."Luister  

Hoe zit het met duurzaamheid in het economie-curriculum en hoe kan er meer aandacht voor komen? Marc den Elzen, econoom, voormalig leraar economie, werkzaam bij een expertisecentrum in curriculumontwikkeling, geeft hier - op persoonlijke titel - antwoorden op. Het gesprek la…

Duurzaam onderwijs: "Er is ook in het onderwijs een mono-cultuur: die van de ratio"Luister  

"Ook in het onderwijs zien we mono-cultuur: die van de ratio," stelt freelance docente Amanda Cooiman, verwijzend naar dat bijna enkel het 'cognitief rationele' in hoger onderwijs wordt gefaciliteerd. "We zijn als mens niet alleen maar rationeel. Het is voor onze toekomst we…

Duurzaam Onderwijs: “Je wordt als leraar in een vrij traditioneel keurslijf gedwongen”Luister  

“Je wordt als leraar in een vrij traditioneel keurslijf gedwongen. Je moest best wel veel kunnen, zelfvertrouwen hebben en eigenwijs zijn om daar uit te kunnen,” aldus lerares filosofie Desiree Berendsen van het Corderius College in Amersfoort. Ze schetst de haken en oge…

Duurzaam onderwijs: "Stuur ze op pad met een vraag en ze komen met een duurzame oplossing terug"Luister  

Hoe maak je duurzaamheid leuk, èn hoe levert het 't snelste en 't beste resultaat op? Eugene Zaaijer begeleidt leerlingen op de HBO en MBO die vaak zelf hebben gekozen voor een duurzame studie of bijvak. Studenten worden op pad gestuurd met een vraag en komen terug met een …

Duurzaam onderwijs: "We zijn opgevoed met dat je gelukkig bent als je veel koopt"Luister  

Jarenlang heeft Peter Kaim projecten gedaan bij tal van scholen: over zwerfafval, water en klimaat. Hij kent de verschillen in aanpak van scholen die bepalen hoeveel ruimte er is voor duurzaamheid. Naast het werk als gastdocent werkt hij momenteel ook als docent scheikunde e…

Duurzaam onderwijs: Van 'ik' naar 'wij'Luister  

“Onderwijs bereidt jongeren nog lang niet voldoende voor op de toekomst, nee, we zijn nog maar net begonnen,” aldus Bastiënne Bernasco, docent op de Saxion Hogeschool. Elke dag zouden scholen aan de toekomst van studenten moeten werken. Bevlogen geeft Bastiënne tal van…