Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Religie & Spiritualiteit  |  1000 afleveringen

Er is een nieuwe Een Cursus in Wonderen Org App met deze en andere klassen. Ga naar https://eciw.appWelkom bij de dagelijkse les van een cursus in wonderen. Aan het begin van iedere dag nemen we de les van die dag door. De les en onderwerpen die worden besproken nodigen uit tot een ervaring voorbij waarneming en kunnen als hulp en ondersteuning worden gebruikt in je eigen pad ter verlichting.

Je kunt iedere podcast hier beluisteren of via youtube, iTunes, Spotify, ECIW Dagelijkse Les android app of eencursusinwonderen.org. We doen ons uiterste best om dagelijks voor 9 uur een nieuwe dagelijkse les klas voor die dag beschikbaar te hebben.

Deze app en podcast wordt mogelijk gemaakt door donaties van luisteraars zoals jij. Wil je ook mee helpen en een donatie geven, ga dan naar de contact pagina van de website https://eencursusinwonderen.org/doneer

Dit is Een Cursus in Wonderen. Het is een verplichte cursus. Alleen het tijdstip waarop je hem doet staat je vrij. Vrije wil betekent niet dat jij het leerplan kunt vaststellen. Het betekent alleen dat je kunt kiezen wat je op een gegeven moment wilt doen.

De cursus beoogt niet de betekenis van liefde te onderwijzen, want dat gaat wat onderwezen kan worden te boven. Hij beoogt echter wel de blokkades weg te nemen voor het bewustzijn van de aanwezigheid van liefde, die jouw natuurlijk erfgoed is. Het tegendeel van liefde is angst, maar wat allesomvattend is kan geen tegendeel hebben.

Deze cursus kan daarom zeer eenvoudig aldus worden samengevat:
Niets werkelijks kan bedreigd worden.
Niets onwerkelijks bestaat.
Hierin ligt de vrede van God.

Het doel van het werkboek is je geest systematisch te trainen in een andere waarneming van alles en iedereen in de wereld. De oefeningen zijn ontworpen om je te helpen de lessen te veralgemenen, zodat je gaat begrijpen dat ze elk evenzeer toepasbaar zijn op je waarneming van alles en iedereen.

De overdracht van training verloopt bij ware waarneming niet op dezelfde manier als de overdracht van training in de wereld. Als ware waarneming is bereikt met betrekking tot enige persoon, situatie of gebeurtenis, dan staat vast dat ze totaal op alles en iedereen overgaat. Anderzijds maakt één uitzondering, die buiten ware waarneming wordt gehouden, haar verwezenlijking waar dan ook onmogelijk.

De ware aard van ware waarneming is dat ze geen begrenzingen heeft.
Ze is het tegengestelde van de manier waarop je nu ziet.

(Uit: Een Cursus in Wonderen uitgegeven door Uitgeverij Ankh-Hermes bv - Deventer)

Alle herhalingen van de Dagelijkse Les klas nu ook op Youtube: https://www.youtube.com/c/hetlichtisgekomenpuntnl/playlists

Verras mij  


Dagelijkse Les 145 Herhaling Lessen 129 - 130

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  24-05-2024

Herhaling IV InleidingNu doen we opnieuw een herhaling, ons er ditmaal van bewust dat we ons voorbereiden op het tweede deel van ons leerproces dat ons leert hoe de waarheid kan worden toegepast. Vandaag zullen we beginnen ons te concentreren op onze bereidheid voor wat hierna volgt. Dat is ons doel...


Dagelijkse Les 144 Herhaling Lessen 127 - 128

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  23-05-2024

Herhaling IV InleidingNu doen we opnieuw een herhaling, ons er ditmaal van bewust dat we ons voorbereiden op het tweede deel van ons leerproces dat ons leert hoe de waarheid kan worden toegepast. Vandaag zullen we beginnen ons te concentreren op onze bereidheid voor wat hierna volgt. Dat is ons doel...


Dagelijkse Les 143 Herhaling Lessen 125 - 126

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  22-05-2024

Herhaling IV InleidingNu doen we opnieuw een herhaling, ons er ditmaal van bewust dat we ons voorbereiden op het tweede deel van ons leerproces dat ons leert hoe de waarheid kan worden toegepast. Vandaag zullen we beginnen ons te concentreren op onze bereidheid voor wat hierna volgt. Dat is ons doel...


Dagelijkse Les 142 Herhaling Lessen 123 - 124

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  21-05-2024

Herhaling IV InleidingNu doen we opnieuw een herhaling, ons er ditmaal van bewust dat we ons voorbereiden op het tweede deel van ons leerproces dat ons leert hoe de waarheid kan worden toegepast. Vandaag zullen we beginnen ons te concentreren op onze bereidheid voor wat hierna volgt. Dat is ons doel...


Dagelijkse Les 141 Herhaling Lessen 121 - 122

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  20-05-2024

Herhaling IV InleidingNu doen we opnieuw een herhaling, ons er ditmaal van bewust dat we ons voorbereiden op het tweede deel van ons leerproces dat ons leert hoe de waarheid kan worden toegepast. Vandaag zullen we beginnen ons te concentreren op onze bereidheid voor wat hierna volgt. Dat is ons doe...


Dagelijkse Les 140 Alleen van de verlossing kan worden gezegd dat ze geneest

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  19-05-2024

LES 140Alleen van de verlossing kan worden gezegd dat ze geneest.‘Geneesmiddel’ is een woord dat niet toepasbaar is op enige remedie die de wereld als heilzaam aanvaardt. Wat de wereld als genezend beschouwt is slechts wat het lichaam ‘beter’ maakt. Wanneer ze de denkgeest tracht te genezen,...


Dagelijkse Les 139 Ik aanvaard de Verzoening voor mijzelf

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  18-05-2024

LES 139Ik aanvaard de Verzoening voor mijzelf.Dit is het eind van alle keuze. Want hier komen we tot de beslissing onszelf te aanvaarden zoals God ons geschapen heeft. En wat is keuze anders dan onzekerheid omtrent wat we zijn? Er is geen twijfel die hierin niet geworteld is. Er is geen vraag die de...


Dagelijkse Les 138 De Hemel is de beslissing die ik moet nemen

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  17-05-2024

LES 138De Hemel is de beslissing die ik moet nemen.In deze wereld is de Hemel een keuze, want we geloven hier dat er alternatieven zijn om uit te kiezen. We menen dat alle dingen een tegenpool bezitten, en wat we wensen kiezen we. Als de Hemel bestaat, moet er ook een hel zijn, want juist via tegens...


Dagelijkse Les 137 Wanneer ik genezen word word niet ik alleen genezen

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  16-05-2024

LES 137Wanneer ik genezen word, word niet ik alleen genezen.Het idee van vandaag blijft de kerngedachte waarop verlossing berust. Want genezing is het tegendeel van alle ideeën van de wereld die betrekking hebben op ziekte en een afgescheiden staat. Ziekte is een zich terugtrekken van anderen en ee...


Dagelijkse Les 136 Ziekte is een verdediging tegen de waarheid

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  15-05-2024

LES 136Ziekte is een verdediging tegen de waarheid.Niemand kan genezen tenzij hij begrijpt welk doel ziekte schijnt te dienen. Want dan begrijpt hij eveneens dat dit doel zonder betekenis is. Omdat ziekte geen oorzaak en geen enkele zinvolle bedoeling heeft, kan ze überhaupt niet bestaan. Wanneer d...


Dagelijkse Les 135 Als ik me verdedig word ik aangevallen

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  14-05-2024

LES 135Als ik me verdedig, word ik aangevallen.Wie zou zichzelf verdedigen als hij niet dacht dat hij werd aangevallen, dat de aanval werkelijkheid was en dat zijn eigen verdediging hem zou kunnen redden? En hierin ligt de dwaasheid van verdediging: ze verleent illusies volledige werkelijkheid en pr...


Dagelijkse Les 134 Laat me vergeving zien zoals ze is

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  13-05-2024

LES 134Laat me vergeving zien zoals ze is.Laten we de betekenis van ‘vergeven’ eens opnieuw bekijken, want die wordt snel verdraaid en gezien als iets wat gepaard gaat met een onterecht offer van terechte toorn, als een ongerechtvaardigd en onverdiend geschenk, en een totale ontkenning van de wa...


Dagelijkse Les 133 Ik zal geen waarde geven aan wat geen enkele waarde heeft

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  12-05-2024

LES 133Ik zal geen waarde geven aan wat geen enkele waarde heeft.Soms levert het in het onderwijs profijt op de leerling terug te brengen tot praktische aangelegenheden, vooral nadat je hebt doorgenomen wat theoretisch schijnt en ver lijkt af te staan van wat hij al heeft geleerd. Dit zullen we vand...


Dagelijkse Les 132 Ik bevrijd de wereld van al wat ik haar heb toegedacht

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  11-05-2024

LES 132Ik bevrijd de wereld van al wat ik haar heb toegedacht.Wat anders houdt de wereld in ketenen gevangen dan jouw overtuigingen? En wat anders kan de wereld verlossen dan jouw Zelf? Geloof is werkelijk krachtig. De kracht van de gedachten die jij eropna houdt is enorm, en illusies zijn even ster...


Dagelijkse Les 131 Niemand kan falen die tot de waarheid tracht te komen

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  10-05-2024

LES 131Niemand kan falen die tot de waarheid tracht te komen.Mislukking omringt jou overal, zolang je doelen nastreeft die niet bereikt kunnen worden. Je zoekt naar het duurzame in het vergankelijke, naar liefde waar geen liefde is, naar veiligheid te midden van gevaar, naar onsterfelijkheid binnen...


Dagelijkse Les 130 Het is onmogelijk twee werelden te zien

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  09-05-2024

LES 130Het is onmogelijk twee werelden te zien.Waarneming is consistent. Wat je ziet, weerspiegelt je denken. En je denken weerspiegelt alleen jouw keuze van wat jij verlangt te zien. Jouw waarden zijn hierin bepalend, want waaraan jij waarde hecht moet je wel willen zien, omdat je gelooft dat wat j...


Dagelijkse Les 129 Voorbij deze wereld is een wereld die ik verlang

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  08-05-2024

LES 129Voorbij deze wereld is een wereld die ik verlang.Dit is de gedachte die volgt uit degene waarmee we gisteren oefenden. Je kunt niet stoppen bij het idee dat de wereld waardeloos is, want als je niet ziet dat er iets anders is waarop je hopen kunt, zul je alleen depressief worden. Onze nadruk...


Dagelijkse Les 128 De wereld die ik zie bevat niets wat ik verlang

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  07-05-2024

LES 128De wereld die ik zie bevat niets wat ik verlang.De wereld die jij ziet heeft jou niets te bieden wat je nodig hebt, niets wat jij op enigerlei wijze kunt gebruiken, en helemaal niets wat dient om jou vreugde te verschaffen. Geloof deze gedachte en het bespaart je jaren van ellende, ontelbare...


Dagelijkse Les 127 Er is geen liefde dan die van God

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  06-05-2024

LES 127Er is geen liefde dan die van God.Jij denkt misschien dat er verschillende soorten liefde mogelijk zijn. Jij denkt misschien dat er een soort liefde is voor dit, en een soort voor dat; een manier om de een lief te hebben, en een andere manier om een ander lief te hebben. Liefde is één. Ze k...


Dagelijkse Les 126 Al wat ik geef is aan mijzelf gegeven

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  05-05-2024

LES 126Al wat ik geef, is aan mijzelf gegeven.Het idee van vandaag, dat volkomen vreemd is aan het ego en het denken van de wereld, is van doorslaggevend belang voor de omkering van je denken die deze cursus teweeg zal brengen. Als je deze uitspraak geloofde, zou jij geen moeite hebben met totale ve...


Dagelijkse Les 125 In stilte ontvang ik vandaag Gods Woord

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  04-05-2024

LES 125In stilte ontvang ik vandaag Gods Woord.Laat deze dag er een zijn van stilheid en van rustig luisteren. Je Vader wil dat je Zijn Woord hoort vandaag. Hij roept jou toe vanuit de diepte van je denkgeest waar Hij vertoeft. Hoor Hem vandaag. Geen vrede is er mogelijk zolang Zijn Woord niet overa...


Dagelijkse Les 124 Laat me mij herinneren dat ik één ben met God

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  03-05-2024

LES 124Laat me mij herinneren dat ik één ben met God.Vandaag zullen wij opnieuw dank betuigen voor onze Identiteit in God. Ons thuis is veilig, bescherming is gewaarborgd bij al wat we doen, macht en kracht staan ons ter beschikking in al wat we ondernemen. We kunnen falen in niets. Al wat we aanr...


Dagelijkse Les 123 Ik dank mijn Vader voor Zijn gaven aan mij

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  02-05-2024

LES 123Ik dank mijn Vader voor Zijn gaven aan mij.Laten we dankbaar zijn vandaag. We zijn op lichtere paden en makkelijker wegen terechtgekomen. Omkeren is het laatste waaraan we denken, en er is geen onverbiddelijke weerstand tegen de waarheid. Er rest nog enige weifeling, enkele geringe bezwaren e...


Dagelijkse Les 122 Vergeving biedt alles wat ik wens

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  01-05-2024

LES 122Vergeving biedt alles wat ik wens.Wat kun jij wensen dat vergeving niet geven kan? Wil je vrede? Vergeving biedt jou die. Wil je geluk, een kalme denkgeest, doelgerichtheid en een gevoel van waarde en schoonheid dat de wereld overstijgt? Wil je zorg en geborgenheid en de warmte van een veilig...


Dagelijkse Les 121 Vergeving is de sleutel tot geluk

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  30-04-2024

LES 122Vergeving biedt alles wat ik wens.Wat kun jij wensen dat vergeving niet geven kan? Wil je vrede? Vergeving biedt jou die. Wil je geluk, een kalme denkgeest, doelgerichtheid en een gevoel van waarde en schoonheid dat de wereld overstijgt? Wil je zorg en geborgenheid en de warmte van een veilig...


Dagelijkse Les 120 Herhaling Lessen 109 - 110

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  29-04-2024

LES 120Herhaling van de lessen 109-110Voor de herhaling ‘s ochtends en ‘s avonds:(109) Ik rust in God.Ik rust in God vandaag, en laat Hem in en door mij werken, terwijl ik in Hem rust, in stilte en volmaakte zekerheid.(110) Ik ben zoals God mij geschapen heeft.Ik ben Gods Zoon. Vandaag leg ik al...


Dagelijkse Les 119 Herhaling Lessen 107 - 108

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  28-04-2024

LES 119Herhaling van de lessen 107-108Voor de herhaling ‘s ochtends en ‘s avonds:(107) De waarheid zal alle misvattingen in mijn denkgeest corrigeren.Ik vergis me wanneer ik denk dat ik op enige manier gekwetst kan worden. Ik ben Gods Zoon, wiens Zelf veilig rust in de Denkgeest van God.(108) Ge...


Dagelijkse Les 118 Herhaling Lessen 105 - 106

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  27-04-2024

LES 118Herhaling van de lessen 105-106Voor de herhaling ‘s ochtends en ‘s avonds:(105) Gods vrede en vreugde behoren mij toe.Vandaag zal ik Gods vrede en vreugde aanvaarden, in blije ruil voor alle substituten die ik heb gemaakt voor vrede en geluk.(106) Laat ik stil zijn en naar de waarheid lui...


Dagelijkse Les 117 Herhaling Lessen 103 - 104

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  26-04-2024

LES 117Herhaling van de lessen 103-104Voor de herhaling ‘s ochtends en ‘s avonds:(103) God, die Liefde is, is ook geluk.Laat ik me herinneren dat liefde geluk is, en dat niets anders vreugde brengt. En dus besluit ik er geen surrogaat voor liefde opna te houden.(104) Ik zoek slechts wat mij in w...


Dagelijkse Les 116 Herhaling Lessen 101 - 102

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  25-04-2024

LES 116Herhaling van de lessen 101-102Voor de herhaling ‘s ochtends en ‘s avonds:(101) Gods Wil voor mij is volmaakt geluk.Gods Wil is volmaakt geluk voor mij. Ik kan alleen maar lijden door het geloof dat er een andere wil is, los van de Zijne.(102) Ik deel Gods Wil dat ik gelukkig ben.Ik deel...


Dagelijkse Les 115 Herhaling Lessen 99 - 100

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  24-04-2024

LES 115Herhaling van de lessen 99-100Voor de herhaling ‘s ochtends en ‘s avonds:(99) Verlossing is mijn enige functie hier.Mijn functie hier is de wereld alle vergissingen te vergeven die ik heb begaan. Want zo word ik mét heel de wereld daarvan bevrijd.(100) Mijn rol is essentieel voor Gods ve...


Dagelijkse Les 114 Herhaling Lessen 97 - 98

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  23-04-2024

LES 114Herhaling van de lessen 97-98Voor de herhaling ‘s ochtends en ‘s avonds:(97) Ik ben geest.Ik ben de Zoon van God. Geen lichaam kan mijn geest bevatten, noch mij een beperking opleggen die God niet geschapen heeft.(98) Ik aanvaard mijn rol in Gods verlossingsplan.Wat kan mijn functie ander...


Dagelijkse Les 113 Herhaling Lessen 95 - 96

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  22-04-2024

LES 113Herhaling van de lessen 95-96Voor de herhaling ‘s ochtends en ‘s avonds:(95) Ik ben één Zelf, verenigd met mijn Schepper.Sereenheid en volmaakte vrede zijn mijn deel, omdat ik één Zelf ben, volkomen heel, één met heel de schepping en met God.(96) Verlossing komt vanuit mijn ene Zelf...


Dagelijkse Les 112 Herhaling Lessen 93 - 94

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  21-04-2024

LES 112Herhaling van de lessen 93-94Voor de herhaling ‘s ochtends en ‘s avonds:(93) Er woont licht en vreugde en vrede in mij.Ik ben het thuis van licht en vreugde en vrede. Ik verwelkom ze in de woning die ik deel met God, want ik ben een deel van Hem.(94) Ik ben zoals God mij geschapen heeft.I...


Dagelijkse Les 111 Herhaling Lessen 91 - 92

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  20-04-2024

Vergeet niet hoe weinig jij geleerd hebt.Vergeet niet hoeveel jij nu kunt leren.Vergeet niet dat jouw Vader jou nodig heeft, terwijl je deze gedachten herhaalt die Hij jou heeft gegeven.LES 111Herhaling van de lessen 91-92Voor de herhaling ‘s ochtends en ‘s avonds:(91) Wonderen worden gezien in...


Dagelijkse Les 110 Ik ben zoals God mij geschapen heeft

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  19-04-2024

LES 110Ik ben zoals God mij geschapen heeft.Het idee van vandaag zullen we van tijd tot tijd herhalen. Want deze ene gedachte volstaat om jou en de wereld te verlossen, als je geloofde dat ze waar is. Haar waarheid zou betekenen dat jij in jezelf geen veranderingen hebt aangebracht die werkelijkheid...


Dagelijkse Les 109 Ik rust in God

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  18-04-2024

LES 109Ik rust in God.We vragen om rust vandaag, en een kalmte ongeschokt door wereldse verschijnselen. We vragen om vrede en stilheid, te midden van alle beroering, ontstaan uit botsende dromen. We vragen om veiligheid en geluk, hoewel we naar gevaar en ellende schijnen te kijken. En we bezitten de...


Dagelijkse Les 108 Geven en ontvangen zijn in waarheid een

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  17-04-2024

LES 108Geven en ontvangen zijn in waarheid één.Visie steunt op het idee van vandaag. Het licht bevindt zich daarin, want het verzoent alle schijnbare tegenstellingen. En wat is licht anders dan de uit vrede geboren oplossing van al je conflicten en verkeerde gedachten in één begrip dat volledig...


Dagelijkse Les 107 De waarheid zal alle misvattingen in mijn denkgeest corrigeren

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  16-04-2024

LES 107De waarheid zal alle misvattingen in mijn denkgeest corrigeren.Wat anders dan de waarheid kan illusies corrigeren? En wat zijn misvattingen anders dan illusies die nog niet gezien worden als wat ze zijn? Waar waarheid is gekomen, verdwijnen misvattingen. Ze lossen gewoon op, zonder een spoor...


Dagelijkse Les 106 Laat ik stil zijn en naar de waarheid luisteren

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  15-04-2024

LES 106Laat ik stil zijn en naar de waarheid luisteren.Als je de stem van het ego terzijde schuift, hoe luid die ook schijnt te roepen; als je zijn onbeduidende gaven, die jou niets geven wat jij werkelijk wenst, niet aanneemt; als je luistert met een open denkgeest, die jou niet alvast verteld heef...


Dagelijkse Les 105 Gods vrede en vreugde behoren mij toe

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  14-04-2024

LES 105Gods vrede en vreugde behoren mij toe.Gods vrede en vreugde behoren jou toe. Vandaag zullen we ze aanvaarden, wetend dat ze de onze zijn. En we zullen proberen te begrijpen dat deze gaven toenemen naarmate we ze ontvangen. Ze lijken niet op de gaven die de wereld geven kan, waarbij de gever v...


Dagelijkse Les 104 Ik zoek slechts wat mij in waarheid toebehoort

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  13-04-2024

Klassen behulpzaam en wil je ondersteunen met een gift? Dat kan. Ga naar https://www.elbert.tv/gift/LES 104Ik zoek slechts wat mij in waarheid toebehoort.Het idee van vandaag vervolgt met de gedachte dat vreugde en vrede niet slechts ijdele dromen zijn. Ze zijn jouw recht op grond van wat jij bent....


Dagelijkse Les 103 God die Liefde is is ook geluk

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  12-04-2024

Ondersteunen met een gift? Dat kan. Ga naar https://www.elbert.tv/gift/LES 103God, die Liefde is, is ook geluk.Geluk is een eigenschap van liefde. Het kan er niet los van staan. Evenmin kan het worden ervaren waar geen liefde is. Liefde kent geen grenzen, want ze is overal. En daarom is vreugde ook...


Dagelijkse Les 102 Ik deel Gods Wil dat ik gelukkig ben

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  11-04-2024

Ondersteunen met een gift? Dat kan. Ga naar https://www.elbert.tv/gift/LES 102Ik deel Gods Wil dat ik gelukkig ben.Jij wilt niet lijden. Je denkt misschien dat het jou iets oplevert en gelooft misschien nog steeds een beetje dat het je oplevert wat jij wenst. Toch is dit geloof nu zeker aan het wank...


Dagelijkse Les 101 Gods Wil voor mij is volmaakt geluk

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  10-04-2024

LES 101Gods Wil voor mij is volmaakt geluk.Vandaag zullen we doorgaan met het thema geluk. Dit is een sleutelbegrip om te begrijpen wat verlossing betekent. Jij gelooft nog steeds dat hiervoor lijden wordt verlangd als boete voor jouw ‘zonden’. Dat is niet zo. En toch moet je dit wel denken zola...


Dagelijkse Les 100 Mijn rol is essentieel voor Gods verlossingsplan

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  09-04-2024

LES 100Mijn rol is essentieel voor Gods verlossingsplan.Net zoals Gods Zoon zijn Vader completeert, zo maakt jouw rol daarin je Vaders plan compleet. Verlossing moet het dwaze geloof in gescheiden gedachten en gescheiden lichamen, die een gescheiden leven leiden en gescheiden wegen gaan, herzien. E...


Dagelijkse Les 99 Verlossing is mijn enige functie hier

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  08-04-2024

LES 99Verlossing is mijn enige functie hier.Verlossing en vergeving zijn hetzelfde. Ze veronderstellen beide dat er iets is misgegaan; iets om van te worden verlost, om voor vergeven te worden; iets verkeerds dat een corrigerende verandering behoeft; iets dat los is van Gods Wil of daarvan verschilt...


Dagelijkse Les 98 Ik aanvaard mijn rol in Gods verlossingsplan

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  07-04-2024

LES 98Ik aanvaard mijn rol in Gods verlossingsplan.Vandaag is een dag van speciale toewijding. We kiezen vandaag maar aan één kant positie. We scharen ons aan de zijde van de waarheid en laten illusies los. We zullen niet aarzelen tussen die twee, maar een duidelijk standpunt innemen ten gunste va...


Dagelijkse Les 97 Ik ben geest

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  06-04-2024

LES 97Ik ben geest.Het idee van vandaag vereenzelvigt jou met je ene Zelf. Het aanvaardt geen gespleten identiteit en probeert geen tegengestelde elementen tot een eenheid te verweven. Het stelt eenvoudig de waarheid vast. Pas deze waarheid vandaag zo vaak toe als je kunt, want het zal je denkgeest...


Dagelijkse Les 96 Verlossing komt vanuit mijn ene Zelf

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  05-04-2024

LES 96Verlossing komt vanuit mijn ene Zelf.Hoewel je één Zelf bent, ervaar jij jezelf als twee: als goed en kwaad, liefhebbend en hatend, denkgeest en lichaam. Dit gevoel in tegenpolen opgesplitst te zijn brengt gevoelens van acuut en constant conflict teweeg, en leidt tot verwoede pogingen de teg...


Dagelijkse Les 95 Ik ben een Zelf verenigd met mijn Schepper

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  04-04-2024

LES 95Ik ben één Zelf, verenigd met mijn Schepper.Het idee van vandaag beschrijft jou nauwkeurig zoals God je geschapen heeft. Jij bent één in jezelf, en één met Hem. Aan jou is de eenheid van de hele schepping. Je volmaakte eenheid maakt verandering in jou onmogelijk. Je aanvaardt dit niet en...


Dagelijkse Les 94 Ik ben zoals God mij geschapen heeft

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  03-04-2024

LES 94Ik ben zoals God mij geschapen heeft.Vandaag gaan we voort met het ene idee dat volledige verlossing brengt, de ene verklaring die elke vorm van verleiding ontkracht, de ene gedachte die het ego tot zwijgen brengt en volledig ongedaan maakt. Jij bent zoals God jou geschapen heeft. De geluiden...


Dagelijkse Les 93 Er woont licht en vreugde en vrede in mij

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  02-04-2024

LES 93Er woont licht en vreugde en vrede in mij.Jij denkt dat je de woning bent van slechtheid, duisternis en zonde. Jij denkt dat als iemand de waarheid over jou kon zien, hij zou worden afgestoten en voor je terug zou deinzen als voor een giftige slang. Jij denkt dat als jou de waarheid over jou w...


Dagelijkse Les 92 Wonderen worden gezien in het licht en licht en kracht zijn een

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  01-04-2024

LES 92Wonderen worden gezien in het licht, en licht en kracht zijn één.Het idee voor vandaag is een uitbreiding van het vorige. Jij denkt niet over licht in termen van kracht, noch over duisternis in termen van zwakheid. Dat komt doordat jouw idee van wat zien betekent, verstrengeld is met het lic...


Dagelijkse Les 91 Wonderen worden gezien in het licht

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  31-03-2024

LES 91Wonderen worden gezien in het licht.Het is belangrijk in gedachten te houden dat wonderen en visie noodzakelijkerwijs samengaan. Dit moet worden herhaald, telkens weer herhaald. Het is een centraal idee in jouw nieuwe denksysteem en de waarneming die het in het leven roept. Het wonder is altij...


Dagelijkse Les 90 Herhaling Lessen 79 - 80

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  30-03-2024

LES 90Herhaling van de lessen 79-80Voor deze herhaling zullen we de volgende ideeën gebruiken:(79) Laat me inzien wat het probleem is, zodat het kan worden opgelost.Laat ik me vandaag realiseren dat het probleem altijd een of andere grief is die ik koesteren wil. Laat me ook begrijpen dat de oploss...


Dagelijkse Les 89 Herhaling Lessen 77 - 78

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  29-03-2024

LES 89Herhaling van de lessen 77-78Dit zijn onze herhalingsideeën voor vandaag:(77) Ik heb recht op wonderen.Ik heb recht op wonderen omdat ik onder geen andere wetten sta dan die van God. Zijn wetten bevrijden me van alle grieven en stellen daar wonderen voor in de plaats. En ik wil de wonderen aa...


Dagelijkse Les 88 Herhaling Lessen 75 - 76

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  28-03-2024

LES 88Herhaling van de lessen 75-76Vandaag zullen we deze ideeën herhalen:(75) Het licht is gekomen.Door verlossing in plaats van een aanval te kiezen, kies ik er louter voor te herkennen wat er al is. Verlossing is een besluit dat al genomen is. Aanval en grieven zijn geen opties. Dat is de reden...


Dagelijkse Les 87 Herhaling Lessen 73 - 74

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  27-03-2024

LES 87Herhaling van de lessen 73-74Onze herhaling zal vandaag de volgende ideeën omvatten:(73) Ik wil dat er licht is.Ik zal vandaag de kracht gebruiken van mijn wil. Het is niet mijn wil om in het duister rond te tasten, bevreesd voor schaduwen en bang voor dingen die onzichtbaar en onwerkelijk zi...


Dagelijkse Les 86 Herhaling Lessen 71 - 72

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  26-03-2024

LES 86Herhaling van de lessen 71-72Deze ideeën worden vandaag herhaald:(71) Alleen Gods verlossingsplan zal werken.Het is zinloos voor mij om in het wilde weg naar verlossing te zoeken. Ik heb haar in veel mensen en veel dingen gezien, maar wanneer ik mijn hand ernaar uitstrekte, was ze daar niet....


Dagelijkse Les 85 Herhaling Lessen 69 - 70

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  25-03-2024

LES 85Herhaling van de lessen 69-70De herhaling van vandaag zal de volgende ideeën omvatten:(69) Mijn grieven verbergen het licht van de wereld in mij.Mijn grieven tonen me wat er niet is en verbergen voor me wat ik wil zien. Waar wil ik mijn grieven nog voor, nu ik dit inzie? Ze houden me in het d...


Dagelijkse Les 84 Herhaling Lessen 67 - 68

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  24-03-2024

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://www.elbert.tv/gift/LES 84Herhaling van de lessen 67-68Dit zijn de ideeën voor de herhaling van vandaag:(67) Liefde schiep mij als zichzelf.Ik ben het evenbeeld van mijn Schepper. Ik kan niet lijden, ik kan geen verlies ondervinden en ik kan niet st...


Dagelijkse Les 83 Herhaling Lessen 65 - 66

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  23-03-2024

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://www.elbert.tv/gift/LES 83Herhaling van de lessen 65-66Laten we vandaag deze ideeën herhalen:(65) Mijn enige functie is die welke God mij gaf.Ik heb geen andere functie dan die welke God mij gaf. Dit inzicht bevrijdt me van alle conflict, omdat het...


Dagelijkse Les 82 Herhaling Lessen 63 - 64

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  22-03-2024

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://www.elbert.tv/gift/LES 82Herhaling van de lessen 63-64We zullen vandaag deze ideeën herhalen:(63) Het licht van de wereld brengt elke denkgeest vrede door mijn vergeving.Mijn vergeving is het middel waardoor het licht van de wereld uitdrukking vind...


Dagelijkse Les 81 Herhaling Lessen 61 - 62

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  21-03-2024

Herhaling IIInleidingWe zijn nu klaar voor een nieuwe herhaling. We gaan verder waar we met onze vorige herhaling gebleven waren en behandelen elke dag twee ideeën. Het eerste deel van elke dag wordt aan het ene, het laatste deel van de dag aan het andere idee gewijd. We zullen één langere oefenp...


Dagelijkse Les 80 Laat me inzien dat mijn problemen zijn opgelost

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  20-03-2024

LES 80Laat me inzien dat mijn problemen zijn opgelost.Als jij bereid bent je problemen te zien, zul je inzien dat je geen problemen hebt. Jouw ene kernprobleem is opgelost en je hebt geen ander. Daarom moet je wel in vrede zijn. Verlossing hangt daarom af van het zien van dit ene probleem en het beg...


Dagelijkse Les 79 Laat me inzien wat het probleem is zodat het kan worden opgelost

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  19-03-2024

LES 79Laat me inzien wat het probleem is, zodat het kan worden opgelost.Een probleem kan niet worden opgelost als je niet weet wat het is. Zelfs als het in werkelijkheid al is opgelost, zul jij nog steeds het probleem hebben, omdat je niet inziet dat het is opgelost. Zo staat het met de wereld. Het...


Dagelijkse Les 78 Laat wonderen alle grieven vervangen

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  18-03-2024

LES 78Laat wonderen alle grieven vervangen.Misschien is het je nog niet helemaal duidelijk dat elke beslissing die jij neemt een keuze is tussen grief en wonder. Elke grief staat als een donker schild van haat voor het wonder dat het verbergen wil. En als je het voor je ogen omhooghoudt, zul je het...


Dagelijkse Les 77 Ik heb recht op wonderen

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  17-03-2024

LES 77Ik heb recht op wonderen.Jij hebt recht op wonderen op grond van wat jij bent. Je zult wonderen ontvangen op grond van wat God is. En je zult wonderen schenken omdat jij één bent met God. Nogmaals: wat is verlossing toch eenvoudig! Het is louter de vaststelling van jouw ware Identiteit. Dit...


Dagelijkse Les 76 Ik sta onder geen andere wetten dan die van God

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  16-03-2024

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://www.elbert.tv/gift/LES 76Ik sta onder geen andere wetten dan die van God.We hebben eerder opgemerkt hoeveel zinloze zaken jou verlossing toeschenen. Elk heeft jou gekluisterd met wetten die even zinloos zijn als die zaak zelf. Je bent niet aan die w...


Dagelijkse Les 75 Het licht is gekomen

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  15-03-2024

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://www.elbert.tv/gift/LES 75Het licht is gekomen.Het licht is gekomen. Jij bent genezen en jij kunt genezen. Het licht is gekomen. Jij bent verlost en je kunt verlossen. Jij bent in vrede en je brengt vrede mee waar je ook gaat. Duisternis, onrust en d...


Dagelijkse Les 74 Er is geen wil dan Die van God

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  14-03-2024

LES 74Er is geen wil dan Die van God.Het idee voor vandaag kan als de centrale gedachte worden beschouwd waarop al onze oefeningen zijn gericht. Gods Wil is de enige Wil. Wanneer je dit hebt ingezien, heb je ingezien dat jouw wil de Zijne is. De overtuiging dat er conflict mogelijk is, is verdwenen....


Dagelijkse Les 73 Ik wil dat er licht is

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  13-03-2024

LES 73Ik wil dat er licht is.Vandaag staan we stil bij de wil die jij deelt met God. Dit is niet hetzelfde als de ijdele wensen van het ego waaruit het duister voortkomt en het niets. De wil die jij deelt met God heeft alle scheppingskracht in zich. De ijdele wensen van het ego worden niet gedeeld e...


Dagelijkse Les 72 Grieven koesteren is een aanval op Gods verlossingsplan

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  12-03-2024

LES 72Grieven koesteren is een aanval op Gods verlossingsplan.Hoewel we hebben vastgesteld dat het verlossingsplan van het ego het tegendeel is van dat van God, hebben we nog niet benadrukt dat het een actieve aanval is op Zijn plan en een doelbewuste poging dat te vernietigen. Bij die aanval worden...


Dagelijkse Les 71 Alleen Gods verlossingsplan zal werken

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  11-03-2024

LES 71Alleen Gods verlossingsplan zal werken.Misschien is het je ontgaan dat het ego een verlossingsplan heeft opgesteld, tegengesteld aan dat van God. Dit is het plan waarin jij gelooft. Omdat het ‘t tegendeel is van dat van God, geloof jij ook dat het betekent dat je verdoemd bent wanneer je God...


Dagelijkse Les 70 Mijn verlossing komt van mij

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  10-03-2024

LES 70Mijn verlossing komt van mij.Elke verleiding is niets anders dan een of andere vorm van de primaire verleiding het idee van vandaag niet te geloven. Verlossing schijnt overal vandaan te komen, behalve van jou. Hetzelfde geldt voor de oorsprong van schuld. Jij ziet niet dat zowel schuld als ver...


Dagelijkse Les 69 Mijn grieven verbergen het licht van de wereld in mij

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  09-03-2024

LES 69Mijn grieven verbergen het licht van de wereld in mij.Niemand kan zien wat jouw grieven verhullen. Omdat je grieven het licht van de wereld in jou verbergen, staat eenieder in duisternis, en jij staat naast hem. Maar zodra de sluier van je grieven wordt opgelicht, word jij samen met hem bevrij...


Dagelijkse Les 68 Liefde koestert geen grieven

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  08-03-2024

LES 68Liefde koestert geen grieven.Jij die door liefde werd geschapen als zichzelf, kunt er geen grieven opna houden en je Zelf kennen. Een grief koesteren is vergeten wie jij bent. Een grief koesteren is jezelf zien als een lichaam. Een grief koesteren is het ego laten heersen over je denkgeest en...


Dagelijkse Les 67 Liefde schiep mij als zichzelf

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  07-03-2024

LES 67Liefde schiep mij als zichzelf.Het idee van vandaag is een volledige en nauwkeurige formulering van wat jij bent. Daarom ben jij het licht van de wereld. Daarom heeft God jou als de verlosser van de wereld aangewezen. Daarom wendt de Zoon van God zich voor zijn verlossing tot jou. Hij wordt ve...


Dagelijkse Les 66 Mijn geluk en mijn functie zijn een

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  06-03-2024

LES 66Mijn geluk en mijn functie zijn één.Je zult ongetwijfeld hebben opgemerkt dat we in de laatste lessen steeds de nadruk hebben gelegd op het verband tussen het vervullen van jouw functie en het bereiken van geluk. Dit gebeurde omdat jij niet werkelijk het verband ziet. Er bestaat echter meer...


Dagelijkse Les 65 Mijn enige functie is die welke God mij gaf

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  05-03-2024

LES 65Mijn enige functie is die welke God mij gaf.Het idee voor vandaag bevestigt opnieuw je toewijding aan verlossing. Het herinnert jou er ook aan dat je naast deze geen andere functie hebt. Deze beide gedachten zijn voor een totale toewijding zonder meer noodzakelijk. Verlossing kan niet je enige...


Dagelijkse Les 64 Laat me mijn functie niet vergeten

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  04-03-2024

LES 64Laat me mijn functie niet vergeten.Het idee van vandaag is slechts een andere manier om te zeggen: ‘Laat me niet in verzoeking raken.’ Het doel van de wereld die jij ziet is je vergevingsfunctie te verdoezelen en jou de rechtvaardiging te verschaffen die te vergeten. Het is de verzoeking o...


Dagelijkse Les 63 Het licht van de wereld brengt elke denkgeest vrede door mijn vergeving

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  03-03-2024

LES 63Het licht van de wereld brengt elke denkgeest vrede door mijn vergeving.Hoe heilig ben jij in wiens vermogen het ligt elke denkgeest vrede te brengen! Hoe gezegend ben jij die kan leren het middel te herkennen waardoor dit via jou gebeuren kan! Kun jij een ander doel hebben dat jou groter gelu...


Dagelijkse Les 62 Vergeving is mijn functie als het licht van de wereld

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  02-03-2024

LES 62Vergeving is mijn functie als het licht van de wereld.Jouw vergeving zal de wereld van duisternis voeren naar het licht. Jouw vergeving laat je het licht herkennen waarin jij ziet. Vergeving is de demonstratie dat jij het licht van de wereld bent. Via jouw vergeving keert de waarheid over jeze...


Dagelijkse Les 61 Ik ben het licht van de wereld

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  01-03-2024

LES 61Ik ben het licht van de wereld.Wie anders is het licht van de wereld dan Gods Zoon? Dit is dan ook niets anders dan een uitdrukking van de waarheid over jezelf. Het is het tegendeel van een uitdrukking van trots, hoogmoed of zelfbedrog. Het beschrijft niet het beeld dat jij van jezelf hebt gev...


Dagelijkse Les 60 Herhaling Lessen 46 - 50

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  29-02-2024

LES 60Herhaling van de lessen 46-50Deze ideeën zijn er om vandaag te herhalen:(46) God is de Liefde waarin ik vergeef.God vergeeft niet, omdat Hij nooit veroordeeld heeft. Wie onschuldig is, kan niet beschuldigen, en wie zijn onschuld heeft aanvaard, ziet niets om te vergeven. Toch is vergeving het...


Dagelijkse Les 59 Herhaling Lessen 41 - 45

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  28-02-2024

LES 59Herhaling van de lessen 41-45De volgende ideeën zijn er om vandaag te herhalen:(41) God vergezelt me, waar ik ook ga.Hoe kan ik alleen zijn als God mij altijd vergezelt? Hoe kan ik twijfelen en onzeker zijn over mezelf als volmaakte zekerheid in Hem rust? Hoe kan ik door iets verstoord raken...


Dagelijkse Les 58 Herhaling Lessen 36 - 40

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  27-02-2024

LES 58Herhaling van de lessen 36-40Dit zijn de ideeën om vandaag te herhalen:(36) Mijn heiligheid omsluit al wat ik zie.Uit mijn heiligheid komt de waarneming van de werkelijke wereld voort. Nu ik vergeven heb, zie ik mezelf niet langer als schuldig. Ik kan de onschuld, die de waarheid over mij is,...


Dagelijkse Les 57 Herhaling Lessen 31 - 35

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  26-02-2024

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://www.elbert.tv/gift/LES 57Herhaling van de lessen 31-35Laten we vandaag deze ideeën herhalen:(31) Ik ben niet het slachtoffer van de wereld die ik zie.Hoe kan ik het slachtoffer zijn van een wereld die volledig ongedaan kan worden gemaakt als ik dat...


Dagelijkse Les 56 Herhaling Lessen 26 - 30

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  25-02-2024

LES 56Herhaling van de lessen 26-30Onze herhaling voor vandaag omvat het volgende:(26) Mijn aanvalgedachten zijn een aanval op mijn onkwetsbaarheid.Hoe kan ik weten wie ik ben wanneer ik mezelf voortdurend aangevallen zie? Pijn, ziekte, verlies, ouderdom en dood lijken me te bedreigen. Al mijn hoop,...


Dagelijkse Les 55 Herhaling Lessen 21 - 25

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  24-02-2024

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://www.elbert.tv/gift/LES 55Herhaling van de lessen 21-25De herhaling van vandaag houdt het volgende in:(21) Ik ben vastbesloten de dingen anders te zien.Wat ik nu zie, zijn slechts de tekenen van ziekte, rampspoed en dood. Dit kan niet zijn wat God vo...


Dagelijkse Les 54 Herhaling Lessen 16 - 20

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  23-02-2024

LES 54Herhaling van de lessen 16-20Dit zijn de ideeën voor de herhaling van vandaag:(16) Ik heb geen neutrale gedachten.Neutrale gedachten zijn onmogelijk, want alle gedachten bezitten kracht. Ze zullen ofwel een onechte wereld maken, of mij naar de werkelijke wereld leiden. Maar gedachten kunnen n...


Dagelijkse Les 53 Herhaling Lessen 11 - 15

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  22-02-2024

LES 53Herhaling van de lessen 11-15Vandaag zullen wij het volgende herhalen:(11) Mijn betekenisloze gedachten laten mij een betekenisloze wereld zien.Aangezien de gedachten waar ik me bewust van ben, niets betekenen, kan ook de wereld die daarvan de weergave is geen betekenis hebben. Datgene waardoo...


Dagelijkse Les 52 Herhaling Lessen 6 - 10

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  21-02-2024

LES 52Herhaling van de lessen 6-10De herhaling van vandaag omvat deze ideeën:(6) Ik voel onvrede omdat ik zie wat er niet is.De werkelijkheid is nooit angstaanjagend. Ze kan onmogelijk mijn vrede verstoren. Werkelijkheid brengt louter volmaakte vrede. Wanneer ik onvrede voel, komt dat altijd doorda...


Dagelijkse Les 51 Herhaling Lessen 1 - 5

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  20-02-2024

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://www.elbert.tv/gift/LES 51Herhaling van de lessen 1-5De herhaling voor vandaag omvat de volgende ideeën:(1) Niets wat ik zie betekent iets.Dit is zo omdat ik niets zie, en niets heeft geen betekenis. Het is noodzakelijk dat ik dit inzie, opdat ik ka...


Dagelijkse Les 50 Ik word gedragen door de Liefde van God

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  19-02-2024

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://www.elbert.tv/gift/LES 50Ik word gedragen door de Liefde van God.Hier ligt het antwoord op elk probleem waarvoor jij je gesteld ziet, vandaag en morgen en zolang er sprake is van tijd. In deze wereld geloof je dat alles jou steunt behalve God. Je he...


Dagelijkse Les 49 Gods Stem spreekt tot mij heel de dag

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  18-02-2024

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://www.elbert.tv/gift/LES 49Gods Stem spreekt tot mij, heel de dag.Het is heel goed mogelijk de hele dag te luisteren naar Gods Stem zonder je gewone bezigheden op enigerlei wijze te onderbreken. Dat deel van je denkgeest waarin de waarheid woont, staa...


Dagelijkse Les 48 Er valt niets te vrezen

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  17-02-2024

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://www.elbert.tv/gift/LES 48Er valt niets te vrezen.Het idee voor vandaag stelt eenvoudig een feit vast. Het is geen feit voor wie in illusies gelooft, maar illusies zijn geen feiten. In waarheid valt er niets te vrezen. Dit is heel makkelijk in te zie...


Dagelijkse Les 47 God is de kracht waarop ik vertrouw

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  16-02-2024

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://www.elbert.tv/gift/LES 47God is de kracht waarop ik vertrouw.Als jij op je eigen kracht vertrouwt, heb je alle reden om ongerust, bezorgd en bang te zijn. Wat kun jij voorspellen of beheersen? Wat is er in jou waarop jij rekenen kunt? Wat kan jou he...


Dagelijkse Les 46 God is de Liefde waarin ik vergeef

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  15-02-2024

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://www.elbert.tv/gift/LES 46God is de Liefde waarin ik vergeef.God vergeeft niet omdat Hij nooit veroordeeld heeft. En er moet veroordeling zijn voordat vergeving nodig is. Vergeving is de grote noodzaak van deze wereld, maar dat komt omdat ze een were...


Dagelijkse Les 45 God is de Denkgeest waarmee ik denk

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  14-02-2024

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://www.elbert.tv/gift/LES 45God is de Denkgeest waarmee ik denk.Het idee van vandaag bevat de sleutel tot wat jouw werkelijke gedachten zijn. Ze hebben niets gemeen met wat jij denkt te denken, net zoals niets wat jij denkt te zien ook maar iets met vi...


Dagelijkse Les 44 God is het licht waarin ik zie

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  13-02-2024

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://www.eencursusinwonderen.org/doneer/LES 44God is het licht waarin ik zie.Vandaag vervolgen we het idee van gisteren, en voegen er een nieuwe dimensie aan toe. In het duister kun jij niet zien, en licht kun jij niet maken. Je kunt duisternis maken en...


Dagelijkse Les 43 God is mijn Bron Los van Hem kan ik niet zien

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  12-02-2024

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://www.eencursusinwonderen.org/doneer/LES 43God is mijn Bron. Los van Hem kan ik niet zien.Waarneming is geen eigenschap van God. Hem behoort het rijk der kennis. Maar Hij heeft de Heilige Geest geschapen als Middelaar tussen waarneming en kennis. Zond...


Dagelijkse Les 42 God is mijn kracht Visie is Zijn geschenk

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  11-02-2024

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://www.eencursusinwonderen.org/doneer/LES 42God is mijn kracht. Visie is Zijn geschenk.Het idee voor vandaag combineert twee heel krachtige gedachten, die beide van het grootste belang zijn. Het beschrijft ook een oorzaak-en-gevolgrelatie die duidelijk...


Dagelijkse Les 41 God vergezelt me waar ik ook ga

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  10-02-2024

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://www.eencursusinwonderen.org/doneer/LES 41God vergezelt me, waar ik ook ga.Het idee van vandaag zal uiteindelijk het gevoel van eenzaamheid en verlatenheid dat alle afgescheidenen ervaren volledig overwinnen. Depressiviteit is een onvermijdelijke con...


Dagelijkse Les 40 Ik ben als Zoon van God gezegend

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  09-02-2024

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://www.eencursusinwonderen.org/doneer/LES 40Ik ben als Zoon van God gezegend.Vandaag zullen we beginnen aanspraak te maken op enkele van de vreugden waarop jij recht hebt omdat je bent wat jij bent. Vandaag worden er geen lange oefenperioden van je ver...


Dagelijkse Les 39 Mijn heiligheid is mijn verlossing

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  08-02-2024

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://www.elbert.tv/gift/LES 39Mijn heiligheid is mijn verlossing.Als schuld de hel is, wat is dan het tegendeel? Net als het tekstboek waarvoor dit werkboek is geschreven, zijn de ideeën die voor de oefeningen worden gebruikt heel eenvoudig, heel helder...


Dagelijkse Les 38 Er is niets wat mijn heiligheid niet kan

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  07-02-2024

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://www.elbert.tv/gift/LES 38Er is niets wat mijn heiligheid niet kan.Jouw heiligheid draait al de wetten van de wereld om. Ze overstijgt elke beperking van tijd, ruimte en afstand en iedere soort grenzen. Jouw heiligheid is in haar macht volkomen onbeg...


Dagelijkse Les 37 Mijn heiligheid zegent de wereld

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  06-02-2024

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://www.elbert.tv/gift/LES 37Mijn heiligheid zegent de wereld.In dit idee schuilt de eerste glimp van je werkelijke functie in de wereld, de reden waarom jij hier bent. Jouw doel is het de wereld via je eigen heiligheid te zien. Zo worden jij en de were...


Dagelijkse Les 36 Mijn heiligheid omsluit al wat ik zie

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  05-02-2024

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://www.elbert.tv/gift/LES 36Mijn heiligheid omsluit al wat ik zie.Het idee voor vandaag breidt dat van gisteren uit van de waarnemer tot het waargenomene. Je bent heilig omdat jouw denkgeest deel is van die van God. En omdat jij heilig bent, moet ook j...


Dagelijkse Les 35 Mijn denkgeest is deel van Die van God Ik ben heel heilig

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  04-02-2024

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://www.elbert.tv/gift/LES 35Mijn denkgeest is deel van Die van God. Ik ben heel heilig.Het idee van vandaag beschrijft niet de manier waarop jij jezelf nu ziet. Het beschrijft echter wel wat visie jou zal tonen. Het is moeilijk voor ieder die denkt dat...


Dagelijkse Les 34 Ik zou in plaats hiervan vrede kunnen zien

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  03-02-2024

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://www.elbert.tv/gift/LES 34Ik zou in plaats hiervan vrede kunnen zien.Het idee voor vandaag maakt een begin met de beschrijving van de voorwaarden die gelden voor de andere manier van zien. Innerlijke vrede is ontegenzeglijk een innerlijke zaak. Het m...


Dagelijkse Les 33 Er is een andere manier om naar de wereld te kijken

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  02-02-2024

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://www.elbert.tv/gift/LES 33Er is een andere manier om naar de wereld te kijken.Het idee van vandaag is een poging in te zien dat je een omslag kunt bewerkstelligen in jouw waarneming van de wereld, zowel in haar uiterlijk als haar innerlijk aspect. Aa...


Dagelijkse Les 32 Ik heb de wereld die ik zie bedacht

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  01-02-2024

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://www.elbert.tv/gift/LES 32Ik heb de wereld die ik zie bedacht.Vandaag brengen we het thema van oorzaak en gevolg verder tot ontwikkeling. Jij bent niet het slachtoffer van de wereld die je ziet, omdat jij die bedacht hebt. Je kunt haar even makkelijk...


Dagelijkse Les 31 Ik ben niet het slachtoffer van de wereld die ik zie

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  31-01-2024

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://www.elbert.tv/gift/LES 31Ik ben niet het slachtoffer van de wereld die ik zie.Het idee van vandaag is de aanloop tot je bevrijdingsverklaring. Weder om moet dit idee toegepast worden zowel op de wereld die je buiten je, als op de wereld die je binne...


Dagelijkse Les 30 God is in alles wat ik zie want God is in mijn denkgeest

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  30-01-2024

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://www.elbert.tv/gift/LES 30God is in alles wat ik zie, want God is in mijn denkgeest.Het idee voor vandaag is de springplank naar visie. Vanuit dit idee zal de wereld voor jou opengaan, en je zult naar haar kijken en in haar zien wat je nooit eerder h...


Dagelijkse Les 29 God is in alles wat ik zie_

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  29-01-2024

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://www.elbert.tv/gift/ LES 29 God is in alles wat ik zie. Het idee voor vandaag verklaart waarom je in elk ding de totale bedoeling kunt zien. Het verklaart waarom niets afgezonderd is, op zichzelf of in zichzelf. En het verklaart waarom niets wat jij...


Dagelijkse Les 28 Ik wil niets liever dan de dingen anders zien

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  28-01-2024

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://www.elbert.tv/gift/LES 28Ik wil niets liever dan de dingen anders zien.Vandaag geven we in wezen een concrete toepassing aan het idee van gis teren. In deze oefenperioden zul je een reeks uitgesproken verbintenissen aangaan. De vraag of je die in de...


Dagelijkse Les 27 Ik wil niets liever dan zien

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  27-01-2024

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://www.elbert.tv/gift/LES 27Ik wil niets liever dan zien.Het idee van vandaag drukt meer uit dan louter vastberadenheid. Het geeft visie de voorrang boven je andere wensen. Misschien aarzel je om het idee te gebruiken, vanwege het feit dat je er niet z...


Dagelijkse Les 26 Mijn aanvalgedachten zijn een aanval op mijn onkwetsbaarheid

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  26-01-2024

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 26Mijn aanvalgedachten zijn een aanval op mijn onkwetsbaarheid.Het is zonder meer duidelijk dat je niet onkwetsbaar bent als je aangevallen kunt worden. Jij ziet een aanval als een reële bedreiging. Dat komt doorda...


Dagelijkse Les 25 Ik weet van niets waartoe het dient

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  25-01-2024

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 25Ik weet van niets waartoe het dient.Bedoeling is betekenis. Het idee van vandaag verklaart waarom niets wat jij ziet iets betekent. Jij weet niet waar het toe dient. Daarom is het voor jou zonder betekenis. Alles...


Dagelijkse Les 24 Ik zie niet wat mijn hoogste belang is

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  24-01-2024

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 24Ik zie niet wat mijn hoogste belang is.In geen enkele situatie die zich aandient weet je welke uitkomst jou gelukkig zou maken. Daarom heb je geen leidraad voor juist handelen, noch een maatstaf om het resultaat m...


Dagelijkse Les 23 Ik kan ontsnappen aan de wereld die ik zie door aanvalgedachten op te geven

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  23-01-2024

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 23Ik kan ontsnappen aan de wereld die ik zie door aanvalgedachten op te geven.Het idee voor vandaag bevat de enige uitweg uit de angst die ooit zal werken. Niets anders zal baten, al het andere is zonder betekenis....


Dagelijkse Les 22 Wat ik zie is een vorm van wraak

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  22-01-2024

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 22Wat ik zie is een vorm van wraak.Het idee van vandaag beschrijft nauwkeurig hoe ieder die er in zijn denkgeest aanvalgedachten op nahoudt, de wereld móet zien. Aangezien hij zijn kwaadheid op de wereld heeft gepr...


Dagelijkse Les 21 Ik ben vastbesloten de dingen anders te zien

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  21-01-2024

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 21Ik ben vastbesloten de dingen anders te zien.Het idee voor vandaag is vanzelfsprekend een voortzetting en uitbreiding van het vorige. Ditmaal zijn er echter, naast de toepassing van het idee wanneer bijzondere sit...


Dagelijkse Les 20 Ik ben vastbesloten te zien

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  20-01-2024

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 20Ik ben vastbesloten te zien.We zijn tot dusver nogal ongedwongen met onze oefenperioden omgesprongen. Er is zo goed als geen poging gedaan het tijdstip voor de uitvoering ervan aan te geven, er werd maar een minim...


Dagelijkse Les 19 Ik ben niet de enige die de gevolgen ervaart van mijn gedachten

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  19-01-2024

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 19Ik ben niet de enige die de gevolgen ervaart van mijn gedachten.Het idee van vandaag is natuurlijk de reden waarom jouw manier van zien niet alleen op jou invloed heeft. Je zult opmerken dat de ideeën die verband...


Dagelijkse Les 18 Ik ben niet de enige die de gevolgen ervaart van mijn zien

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  18-01-2024

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 18Ik ben niet de enige die de gevolgen ervaart van mijn zien.Het idee van vandaag is weer een stap om te leren dat de gedachten die de oorsprong zijn van wat jij ziet, nooit neutraal of onbelangrijk zijn. Het beklem...


Dagelijkse Les 17 Ik zie geen neutrale dingen

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  17-01-2024

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 17Ik zie geen neutrale dingen.Dit idee is een volgende stap in de richting van het herkennen hoe oorzaak en gevolg werkelijk in de wereld opereren. Je ziet geen neutrale dingen omdat je geen neutrale gedachten hebt....


Dagelijkse Les 16 Ik heb geen neutrale gedachten

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  16-01-2024

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 16Ik heb geen neutrale gedachten.Het idee van vandaag is een eerste stap in het ontmantelen van de overtuiging dat je gedachten geen gevolgen hebben. Alles wat jij ziet is het resultaat van je gedachten. Er bestaat...


Dagelijkse Les 15 Mijn gedachten zijn beelden die ik heb gemaakt

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  15-01-2024

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerEr is een nieuwe Een Cursus in Wonderen Org App met deze en andere klassen. Ga naar https://eciw.appLES 15Mijn gedachten zijn beelden die ik heb gemaakt.Juist doordat de gedachten die jij denkt te denken als beelden ver...


Dagelijkse Les 14 God heeft geen betekenisloze wereld geschapen

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  14-01-2024

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 14God heeft geen betekenisloze wereld geschapen.Het idee van vandaag is uiteraard de reden waarom een betekenisloze wereld onmogelijk is. Wat God niet geschapen heeft, bestaat niet. En alles wat wel bestaat, bestaat...


Dagelijkse Les 13 Een betekenisloze wereld baart angst

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  13-01-2024

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 13Een betekenisloze wereld baart angst.Het idee van vandaag is in wezen een andere vorm van het voorgaande, behalve dat het uitgesprokener is over de emotie die wordt opgeroepen. Eigenlijk is een betekenisloze werel...


Dagelijkse Les 12 Ik voel onvrede omdat ik een betekenisloze wereld zie

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  12-01-2024

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 12Ik voel onvrede omdat ik een betekenisloze wereld zie.Dit idee is zo belangrijk omdat het de correctie inhoudt van een van de voornaamste vervormingen in je waarneming. Jij meent dat je vrede wordt verstoord door...


Dagelijkse Les 11 Mijn betekenisloze gedachten laten mij een betekenisloze wereld zien

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  11-01-2024

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 11Mijn betekenisloze gedachten laten mij een betekenisloze wereld zien.Dit is het eerste idee dat we presenteren dat verband houdt met een van de belangrijkste fasen van het correctieproces: de omkering van het denk...


Dagelijkse Les 10 Mijn gedachten betekenen niets

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  10-01-2024

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 10Mijn gedachten betekenen niets.Dit idee geldt voor alle gedachten waarvan je je bewust bent, of in de oefenperioden bewust wordt. De reden dat dit idee voor allemaal opgaat, is dat ze niet jouw werkelijke gedachte...


Dagelijkse Les 9 Ik zie niets zoals het nu is

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  09-01-2024

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 9Ik zie niets zoals het nu is.Dit idee volgt zonneklaar uit de twee voorgaande. Maar terwijl je dit misschien verstandelijk kunt aanvaarden, is het onwaarschijnlijk dat het nu al iets voor jou betekent. Begrip is op...


Dagelijkse Les 8 Mijn denkgeest is voortdurend bezig met voorbije gedachten

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  08-01-2024

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 8Mijn denkgeest is voortdurend bezig met voorbije gedachten.Dit idee is natuurlijk de reden waarom jij alleen maar het verleden ziet. Niemand ziet werkelijk iets. Hij ziet alleen zijn naar buiten geprojecteerde geda...


Dagelijkse Les 7 Ik zie alleen het verleden

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  07-01-2024

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 7Ik zie alleen het verleden.Dit idee is in eerste instantie bijzonder moeilijk te geloven. Toch vormt het de grondslag voor al de voorgaande.Het is de reden waarom niets wat jij ziet iets betekent.Het is de reden wa...


Dagelijkse Les 6 Ik voel onvrede omdat ik iets zie wat er niet is

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  06-01-2024

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 6Ik voel onvrede omdat ik iets zie wat er niet is.De oefeningen met dit idee lijken erg op de voorgaande. Opnieuw is het noodzakelijk zowel de vorm van de onvrede (kwaadheid, angst, zorgen, neerslachtigheid, enzovoo...


Dagelijkse Les 5 Ik voel nooit onvrede om de reden die ik denk

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  05-01-2024

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 5Ik voel nooit onvrede om de reden die ik denk.Dit idee kan, evenals het voorgaande, gebruikt worden bij elke persoon, situatie of gebeurtenis waarvan jij denkt dat die jou pijn bezorgt. Pas het uitdrukkelijk toe op...


Dagelijkse Les 4 Deze gedachten betekenen niets Ze zijn net als de dingen die ik in deze kamer in deze straat uit dit raam op deze plek zie

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  04-01-2024

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerInleiding - Deel IEen theoretische fundering zoals het tekstboek die verschaft, is als kader noodzakelijk om de oefeningen in dit werkboek zinvol te maken. Maar pas het doen van de oefeningen maakt het doel van de cursu...


Dagelijkse Les 3 Ik begrijp niets wat ik in deze kamer in deze straat uit dit raam op deze plek zie

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  03-01-2024

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerInleiding - Deel IEen theoretische fundering zoals het tekstboek die verschaft, is als kader noodzakelijk om de oefeningen in dit werkboek zinvol te maken. Maar pas het doen van de oefeningen maakt het doel van de cursu...


Dagelijkse Les 2 Ik heb alles wat ik in deze kamer in deze straat uit dit raam op deze plek zie alle betekenis gegeven die het voor mij heef

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  02-01-2024

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerInleiding - Deel IEen theoretische fundering zoals het tekstboek die verschaft, is als kader noodzakelijk om de oefeningen in dit werkboek zinvol te maken. Maar pas het doen van de oefeningen maakt het doel van de cursu...


Dagelijkse Les 1 Niets wat ik in deze kamer [in deze straat, uit dit raam, op deze plek] zie betekent iets

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  01-01-2024

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerInleiding - Deel IEen theoretische fundering zoals het tekstboek die verschaft, is als kader noodzakelijk om de oefeningen in dit werkboek zinvol te maken. Maar pas het doen van de oefeningen maakt het doel van de cursu...


Dagelijkse Les 365 Dit heilig ogenblik wil ik U geven Neemt U het in handen Want U wil ik volgen in de zekerheid dat Uw leiding mij vrede

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  31-12-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 365Dit heilig ogenblik wil ik U geven. Neemt U het in handen. Want U wil ik volgen, in de zekerheid dat Uw leiding mij vrede geeft.En als ik een woord nodig heb om me te helpen, zal Hij het me geven. Als ik een geda...


Dagelijkse Les 364 Dit heilig ogenblik wil ik U geven Neemt U het in handen Want U wil ik volgen in de zekerheid dat Uw leiding mij vrede

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  30-12-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerDe Laatse LessenInleidingOnze laatste lessen zullen zoveel mogelijk vrij van woorden blijven. We gebruiken ze alleen bij het begin van onze oefening, en alleen maar om ons eraan te herinneren dat we ernaar streven daara...


Dagelijkse Les 363 Dit heilig ogenblik wil ik U geven Neemt U het in handen Want U wil ik volgen in de zekerheid dat Uw leiding mij vrede

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  29-12-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerDe Laatse LessenInleidingOnze laatste lessen zullen zoveel mogelijk vrij van woorden blijven. We gebruiken ze alleen bij het begin van onze oefening, en alleen maar om ons eraan te herinneren dat we ernaar streven daara...


Dagelijkse Les 362 Dit heilig ogenblik wil ik U geven Neemt U het in handen Want U wil ik volgen in de zekerheid dat Uw leiding mij vrede

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  28-12-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerDe Laatse LessenInleidingOnze laatste lessen zullen zoveel mogelijk vrij van woorden blijven. We gebruiken ze alleen bij het begin van onze oefening, en alleen maar om ons eraan te herinneren dat we ernaar streven daara...


Dagelijkse Les 361 Dit heilig ogenblik wil ik U geven Neemt U het in handen Want U wil ik volgen in de zekerheid dat Uw leiding mij vrede

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  27-12-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerDe Laatse LessenInleidingOnze laatste lessen zullen zoveel mogelijk vrij van woorden blijven. We gebruiken ze alleen bij het begin van onze oefening, en alleen maar om ons eraan te herinneren dat we ernaar streven daara...


Dagelijkse Les 360 Vrede zij met mij de heilige Zoon van God Vrede zij mijn broeder die een is met mij Laat heel de wereld zo door ons gezeg

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  26-12-2023

Download de NIEUWE app op https://eciw.appKlassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat ben ik?Ik ben Gods Zoon, compleet, genezen en heel, stralend in de weerspiegeling van Zijn Liefde. In mij is Zijn schepping geheiligd en van eeuwig leven verzekerd. In mij i...


Dagelijkse Les 359 Gods antwoord is een vorm van vrede Alle pijn is genezen alle ellende vervangen door vreugde Alle gevangenisdeuren zijn

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  25-12-2023

Download de NIEUWE app op https://eciw.appKlassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat ben ik?Ik ben Gods Zoon, compleet, genezen en heel, stralend in de weerspiegeling van Zijn Liefde. In mij is Zijn schepping geheiligd en van eeuwig leven verzekerd. In mij i...


Dagelijkse Les 358 Geen enkel beroep op God kan onverhoord en zonder antwoord blijven En hiervan kan ik zeker zijn Zijn antwoord is het

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  24-12-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat ben ik?Ik ben Gods Zoon, compleet, genezen en heel, stralend in de weerspiegeling van Zijn Liefde. In mij is Zijn schepping geheiligd en van eeuwig leven verzekerd. In mij is de liefde vervolmaakt, angst onmogelijk...


Dagelijkse Les 357 De waarheid beantwoordt elk beroep dat we doen op God door eerst met wonderen te reageren en dan tot ons terug te keren o

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  23-12-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat ben ik?Ik ben Gods Zoon, compleet, genezen en heel, stralend in de weerspiegeling van Zijn Liefde. In mij is Zijn schepping geheiligd en van eeuwig leven verzekerd. In mij is de liefde vervolmaakt, angst onmogelijk...


Dagelijkse Les 356 Ziekte is slechts een andere naam voor zonde Genezing is slechts een andere naam voor God Zo is het wonder een beroep op

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  22-12-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat ben ik?Ik ben Gods Zoon, compleet, genezen en heel, stralend in de weerspiegeling van Zijn Liefde. In mij is Zijn schepping geheiligd en van eeuwig leven verzekerd. In mij is de liefde vervolmaakt, angst onmogelijk...


Dagelijkse Les 355 Er komt geen eind aan al de vrede en vreugde en aan alle wonderen die ik schenken zal wanneer ik Gods Woord aanvaard Waar

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  21-12-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat ben ik?Ik ben Gods Zoon, compleet, genezen en heel, stralend in de weerspiegeling van Zijn Liefde. In mij is Zijn schepping geheiligd en van eeuwig leven verzekerd. In mij is de liefde vervolmaakt, angst onmogelijk...


Dagelijkse Les 354 Wij zijn samen Christus en ik in vrede en in zekerheid van doel En in Hem is Zijn Schepper zoals Hij is in mij

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  20-12-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat ben ik?Ik ben Gods Zoon, compleet, genezen en heel, stralend in de weerspiegeling van Zijn Liefde. In mij is Zijn schepping geheiligd en van eeuwig leven verzekerd. In mij is de liefde vervolmaakt, angst onmogelijk...


Dagelijkse Les 353 Mijn ogen mijn tong mijn handen mijn voeten hebben vandaag maar een doel aan Christus gegeven te worden om daarmee de

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  19-12-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat ben ik?Ik ben Gods Zoon, compleet, genezen en heel, stralend in de weerspiegeling van Zijn Liefde. In mij is Zijn schepping geheiligd en van eeuwig leven verzekerd. In mij is de liefde vervolmaakt, angst onmogelijk...


Dagelijkse Les 352 Oordeel en liefde zijn tegendelen Van het ene komt alle leed van de wereld Maar van het andere komt de vrede van God Zelf

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  18-12-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat ben ik?Ik ben Gods Zoon, compleet, genezen en heel, stralend in de weerspiegeling van Zijn Liefde. In mij is Zijn schepping geheiligd en van eeuwig leven verzekerd. In mij is de liefde vervolmaakt, angst onmogelijk...


Dagelijkse Les 351 Mijn zondeloze broeder is mijn gids naar vrede Mijn zondige broeder is mijn gids naar pijn En ik zal zien wie ik verkies

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  17-12-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat ben ik?Ik ben Gods Zoon, compleet, genezen en heel, stralend in de weerspiegeling van Zijn Liefde. In mij is Zijn schepping geheiligd en van eeuwig leven verzekerd. In mij is de liefde vervolmaakt, angst onmogelijk...


Dagelijkse Les 350 Wonderen weerspiegelen Gods eeuwige Liefde Ze aanbieden is zich Hem herinneren en de wereld verlossen door de herinnering

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  16-12-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is een wonder?Een wonder is een correctie. Het schept niet, en het brengt in werkelijkheid allerminst verandering. Het slaat slechts verwoesting gade, en herinnert de denkgeest eraan dat wat die ziet onwaar is. Het...


Dagelijkse Les 349 Vandaag laat ik de visie van Christus voor mij naar alles kijken en ik beoordeel het niet maar schenk in plaats daarvan

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  15-12-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is een wonder?Een wonder is een correctie. Het schept niet, en het brengt in werkelijkheid allerminst verandering. Het slaat slechts verwoesting gade, en herinnert de denkgeest eraan dat wat die ziet onwaar is. Het...


Dagelijkse Les 348 Ik heb geen reden tot woede of angst want U omringt mij En in elke behoefte die ik zie is Uw genade mij genoeg

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  14-12-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is een wonder?Een wonder is een correctie. Het schept niet, en het brengt in werkelijkheid allerminst verandering. Het slaat slechts verwoesting gade, en herinnert de denkgeest eraan dat wat die ziet onwaar is. Het...


Dagelijkse Les 347 Woede moet voortkomen uit oordelen Oordelen is het wapen dat ik tegen mijzelf gebruik om het wonder van mij weg te houden

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  13-12-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is een wonder?Een wonder is een correctie. Het schept niet, en het brengt in werkelijkheid allerminst verandering. Het slaat slechts verwoesting gade, en herinnert de denkgeest eraan dat wat die ziet onwaar is. Het...


Dagelijkse Les 346 Vandaag omhult Gods vrede mij en vergeet ik alles behalve Zijn Liefde

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  12-12-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is een wonder?Een wonder is een correctie. Het schept niet, en het brengt in werkelijkheid allerminst verandering. Het slaat slechts verwoesting gade, en herinnert de denkgeest eraan dat wat die ziet onwaar is. Het...


Dagelijkse Les 345 Vandaag bied ik niets dan wonderen aan want ik wil graag dat ze tot mij terugkeren

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  11-12-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is een wonder?Een wonder is een correctie. Het schept niet, en het brengt in werkelijkheid allerminst verandering. Het slaat slechts verwoesting gade, en herinnert de denkgeest eraan dat wat die ziet onwaar is. Het...


Dagelijkse Les 344 Vandaag leer ik de wet van de liefde wat ik mijn broeder geef is mijn gave aan mij

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  10-12-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is een wonder?Een wonder is een correctie. Het schept niet, en het brengt in werkelijkheid allerminst verandering. Het slaat slechts verwoesting gade, en herinnert de denkgeest eraan dat wat die ziet onwaar is. Het...


Dagelijkse Les 343 Er wordt van mij geen offer gevraagd om Gods genade en vrede te vinden

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  09-12-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is een wonder?Een wonder is een correctie. Het schept niet, en het brengt in werkelijkheid allerminst verandering. Het slaat slechts verwoesting gade, en herinnert de denkgeest eraan dat wat die ziet onwaar is. Het...


Dagelijkse Les 342 Ik laat op alles vergeving rusten want zo wordt vergeving mij geschonken

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  08-12-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is een wonder?Een wonder is een correctie. Het schept niet, en het brengt in werkelijkheid allerminst verandering. Het slaat slechts verwoesting gade, en herinnert de denkgeest eraan dat wat die ziet onwaar is. Het...


Dagelijkse Les 341 Ik kan slechts mijn eigen zondeloosheid aanvallen en alleen die is het die mij geborgen houdt

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  07-12-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is een wonder?Een wonder is een correctie. Het schept niet, en het brengt in werkelijkheid allerminst verandering. Het slaat slechts verwoesting gade, en herinnert de denkgeest eraan dat wat die ziet onwaar is. Het...


Dagelijkse Les 340 Vandaag kan ik vrij van lijden zijn

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  06-12-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is het ego?Het ego is afgoderij, het teken van een beperkt en afgescheiden zelf, geboren in een lichaam, en gedoemd te lijden en zijn leven te eindigen in de dood. Het is de ‘wil’ die de Wil van God als vijand z...


Dagelijkse Les 339 Ik zal ontvangen wat ik maar vraag

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  05-12-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is het ego?Het ego is afgoderij, het teken van een beperkt en afgescheiden zelf, geboren in een lichaam, en gedoemd te lijden en zijn leven te eindigen in de dood. Het is de ‘wil’ die de Wil van God als vijand z...


Dagelijkse Les 338 Ik ondervind uitsluitend de gevolgen van mijn gedachten

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  04-12-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is het ego?Het ego is afgoderij, het teken van een beperkt en afgescheiden zelf, geboren in een lichaam, en gedoemd te lijden en zijn leven te eindigen in de dood. Het is de ‘wil’ die de Wil van God als vijand z...


Dagelijkse Les 337 Mijn zondeloosheid beschermt me tegen alle kwaad

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  03-12-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is het ego?Het ego is afgoderij, het teken van een beperkt en afgescheiden zelf, geboren in een lichaam, en gedoemd te lijden en zijn leven te eindigen in de dood. Het is de ‘wil’ die de Wil van God als vijand z...


Dagelijkse Les 336 Vergeving laat me weten dat denkgeesten verbonden zijn

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  02-12-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is het ego?Het ego is afgoderij, het teken van een beperkt en afgescheiden zelf, geboren in een lichaam, en gedoemd te lijden en zijn leven te eindigen in de dood. Het is de ‘wil’ die de Wil van God als vijand z...


Dagelijkse Les 335 Ik kies ervoor mijn broeders zondeloosheid te zien

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  01-12-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is het ego?Het ego is afgoderij, het teken van een beperkt en afgescheiden zelf, geboren in een lichaam, en gedoemd te lijden en zijn leven te eindigen in de dood. Het is de ‘wil’ die de Wil van God als vijand z...


Dagelijkse Les 334 Vandaag maak ik aanspraak op de gaven van vergeving

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  30-11-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is het ego?Het ego is afgoderij, het teken van een beperkt en afgescheiden zelf, geboren in een lichaam, en gedoemd te lijden en zijn leven te eindigen in de dood. Het is de ‘wil’ die de Wil van God als vijand z...


Dagelijkse Les 333 Vergeving beeindigt hier de droom van conflict

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  29-11-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is het ego?Het ego is afgoderij, het teken van een beperkt en afgescheiden zelf, geboren in een lichaam, en gedoemd te lijden en zijn leven te eindigen in de dood. Het is de ‘wil’ die de Wil van God als vijand z...


Dagelijkse Les 332 Angst bindt de wereld Vergeving maakt haar vrij

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  28-11-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is het ego?Het ego is afgoderij, het teken van een beperkt en afgescheiden zelf, geboren in een lichaam, en gedoemd te lijden en zijn leven te eindigen in de dood. Het is de ‘wil’ die de Wil van God als vijand z...


Dagelijkse Les 331 Er is geen conflict want mijn wil is die van U

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  27-11-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is het ego?Het ego is afgoderij, het teken van een beperkt en afgescheiden zelf, geboren in een lichaam, en gedoemd te lijden en zijn leven te eindigen in de dood. Het is de ‘wil’ die de Wil van God als vijand z...


Dagelijkse Les 330 Ik zal mezelf vandaag geen pijn meer doen

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  26-11-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de schepping?De schepping is de som van al Gods Gedachten, oneindig in getal en overal totaal zonder beperkingen. Alleen liefde schept, en alleen als zichzelf. Er is geen tijd geweest waarin al wat zij geschapen...


Dagelijkse Les 329 Ik heb al gekozen wat U wilt

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  25-11-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de schepping?De schepping is de som van al Gods Gedachten, oneindig in getal en overal totaal zonder beperkingen. Alleen liefde schept, en alleen als zichzelf. Er is geen tijd geweest waarin al wat zij geschapen...


Dagelijkse Les 328 Ik kies de tweede plaats om de eerste te verwerven

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  24-11-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de schepping?De schepping is de som van al Gods Gedachten, oneindig in getal en overal totaal zonder beperkingen. Alleen liefde schept, en alleen als zichzelf. Er is geen tijd geweest waarin al wat zij geschapen...


Dagelijkse Les 327 Ik hoef slechts te roepen en U geeft me antwoord

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  23-11-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de schepping?De schepping is de som van al Gods Gedachten, oneindig in getal en overal totaal zonder beperkingen. Alleen liefde schept, en alleen als zichzelf. Er is geen tijd geweest waarin al wat zij geschapen...


Dagelijkse Les 326 Ik ben voor eeuwig een Gevolg van God

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  22-11-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de schepping?De schepping is de som van al Gods Gedachten, oneindig in getal en overal totaal zonder beperkingen. Alleen liefde schept, en alleen als zichzelf. Er is geen tijd geweest waarin al wat zij geschapen...


Dagelijkse Les 325 Al wat ik denk te zien weerspiegelt een idee

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  21-11-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de schepping?De schepping is de som van al Gods Gedachten, oneindig in getal en overal totaal zonder beperkingen. Alleen liefde schept, en alleen als zichzelf. Er is geen tijd geweest waarin al wat zij geschapen...


Dagelijkse Les 324 Ik volg slechts want ik wil niet de leiding

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  20-11-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de schepping?De schepping is de som van al Gods Gedachten, oneindig in getal en overal totaal zonder beperkingen. Alleen liefde schept, en alleen als zichzelf. Er is geen tijd geweest waarin al wat zij geschapen...


Dagelijkse Les 323 Ik breng graag het offer van de angst

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  19-11-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de schepping?De schepping is de som van al Gods Gedachten, oneindig in getal en overal totaal zonder beperkingen. Alleen liefde schept, en alleen als zichzelf. Er is geen tijd geweest waarin al wat zij geschapen...


Dagelijkse Les 322 Ik kan slechts opgeven wat nooit werkelijk was

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  18-11-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de schepping?De schepping is de som van al Gods Gedachten, oneindig in getal en overal totaal zonder beperkingen. Alleen liefde schept, en alleen als zichzelf. Er is geen tijd geweest waarin al wat zij geschapen...


Dagelijkse Les 321 Vader mijn vrijheid is in U alleen

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  17-11-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de schepping?De schepping is de som van al Gods Gedachten, oneindig in getal en overal totaal zonder beperkingen. Alleen liefde schept, en alleen als zichzelf. Er is geen tijd geweest waarin al wat zij geschapen...


Dagelijkse Les 320 Mijn Vader verleent mij alle macht

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  16-11-2023

Wat is het Laatste Oordeel?De Wederkomst van Christus geeft Gods Zoon dit geschenk: de Stem namens God te horen verkondigen dat het onware onwaar is, en het ware nooit is veranderd. En dit is het oordeel waarmee waarneming eindigt. Eerst zie je een wereld die dit als waar heeft aanvaard, geprojectee...


Dagelijkse Les 319 Ik ben gekomen voor de verlossing van de wereld

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  15-11-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is het Laatste Oordeel?De Wederkomst van Christus geeft Gods Zoon dit geschenk: de Stem namens God te horen verkondigen dat het onware onwaar is, en het ware nooit is veranderd. En dit is het oordeel waarmee waarnem...


Dagelijkse Les 318 In mij zijn middel en doel van de verlossing een

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  14-11-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is het Laatste Oordeel?De Wederkomst van Christus geeft Gods Zoon dit geschenk: de Stem namens God te horen verkondigen dat het onware onwaar is, en het ware nooit is veranderd. En dit is het oordeel waarmee waarnem...


Dagelijkse Les 317 Ik volg de mij aangewezen weg

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  13-11-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is het Laatste Oordeel?De Wederkomst van Christus geeft Gods Zoon dit geschenk: de Stem namens God te horen verkondigen dat het onware onwaar is, en het ware nooit is veranderd. En dit is het oordeel waarmee waarnem...


Dagelijkse Les 316 Alle geschenken die ik mijn broeders geef zijn de mijne

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  12-11-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is het Laatste Oordeel?De Wederkomst van Christus geeft Gods Zoon dit geschenk: de Stem namens God te horen verkondigen dat het onware onwaar is, en het ware nooit is veranderd. En dit is het oordeel waarmee waarnem...


Dagelijkse Les 315 Alle geschenken die mijn broeders geven horen mij toe

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  11-11-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is het Laatste Oordeel?De Wederkomst van Christus geeft Gods Zoon dit geschenk: de Stem namens God te horen verkondigen dat het onware onwaar is, en het ware nooit is veranderd. En dit is het oordeel waarmee waarnem...


Dagelijkse Les 314 Ik zoek een toekomst die van het verleden verschilt

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  10-11-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is het Laatste Oordeel?De Wederkomst van Christus geeft Gods Zoon dit geschenk: de Stem namens God te horen verkondigen dat het onware onwaar is, en het ware nooit is veranderd. En dit is het oordeel waarmee waarnem...


Dagelijkse Les 313 Laat een nieuwe waarneming nu tot mij komen

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  09-11-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is het Laatste Oordeel?De Wederkomst van Christus geeft Gods Zoon dit geschenk: de Stem namens God te horen verkondigen dat het onware onwaar is, en het ware nooit is veranderd. En dit is het oordeel waarmee waarnem...


Dagelijkse Les 312 Ik zie alles zoals ik wil dat het is

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  08-11-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is het Laatste Oordeel?De Wederkomst van Christus geeft Gods Zoon dit geschenk: de Stem namens God te horen verkondigen dat het onware onwaar is, en het ware nooit is veranderd. En dit is het oordeel waarmee waarnem...


Dagelijkse Les 311 Ik beoordeel alles zoals ik wil dat het is

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  07-11-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is het Laatste Oordeel?De Wederkomst van Christus geeft Gods Zoon dit geschenk: de Stem namens God te horen verkondigen dat het onware onwaar is, en het ware nooit is veranderd. En dit is het oordeel waarmee waarnem...


Dagelijkse Les 310 Deze dag breng ik onbevreesd in liefde door

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  06-11-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Wederkomst?De Wederkomst van Christus, die zo zeker is als God Zelf, is niets dan de correctie van vergissingen en de terugkeer van innerlijke gezondheid. Ze maakt deel uit van de toestand die terugbrengt wat...


Dagelijkse Les 309 Ik zal vandaag niet bang zijn om naarbinnen te kijken

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  05-11-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Wederkomst?De Wederkomst van Christus, die zo zeker is als God Zelf, is niets dan de correctie van vergissingen en de terugkeer van innerlijke gezondheid. Ze maakt deel uit van de toestand die terugbrengt wat...


Dagelijkse Les 308 Dit ogenblik is de enige tijd die er is

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  04-11-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Wederkomst?De Wederkomst van Christus, die zo zeker is als God Zelf, is niets dan de correctie van vergissingen en de terugkeer van innerlijke gezondheid. Ze maakt deel uit van de toestand die terugbrengt wat...


Dagelijkse Les 307 Tegenstrijdige wensen kunnen mijn wil niet zijn

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  03-11-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Wederkomst?De Wederkomst van Christus, die zo zeker is als God Zelf, is niets dan de correctie van vergissingen en de terugkeer van innerlijke gezondheid. Ze maakt deel uit van de toestand die terugbrengt wat...


Dagelijkse Les 306 De gave van Christus is al wat ik zoek vandaag

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  02-11-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Wederkomst?De Wederkomst van Christus, die zo zeker is als God Zelf, is niets dan de correctie van vergissingen en de terugkeer van innerlijke gezondheid. Ze maakt deel uit van de toestand die terugbrengt wat...


Dagelijkse Les 305 Er is een vrede die Christus ons verleent

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  01-11-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Wederkomst?De Wederkomst van Christus, die zo zeker is als God Zelf, is niets dan de correctie van vergissingen en de terugkeer van innerlijke gezondheid. Ze maakt deel uit van de toestand die terugbrengt wat...


Dagelijkse Les 304 Laat mijn wereld de visie van Christus niet vertroebelen

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  31-10-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Wederkomst?De Wederkomst van Christus, die zo zeker is als God Zelf, is niets dan de correctie van vergissingen en de terugkeer van innerlijke gezondheid. Ze maakt deel uit van de toestand die terugbrengt wat...


Dagelijkse Les 303 De heilige Christus is vandaag in mij geboren

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  30-10-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Wederkomst?De Wederkomst van Christus, die zo zeker is als God Zelf, is niets dan de correctie van vergissingen en de terugkeer van innerlijke gezondheid. Ze maakt deel uit van de toestand die terugbrengt wat...


Dagelijkse Les 302 Waar duisternis was zie ik het licht

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  29-10-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Wederkomst?De Wederkomst van Christus, die zo zeker is als God Zelf, is niets dan de correctie van vergissingen en de terugkeer van innerlijke gezondheid. Ze maakt deel uit van de toestand die terugbrengt wat...


Dagelijkse Les 301 En God Zelf zal alle tranen wissen

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  28-10-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Wederkomst?De Wederkomst van Christus, die zo zeker is als God Zelf, is niets dan de correctie van vergissingen en de terugkeer van innerlijke gezondheid. Ze maakt deel uit van de toestand die terugbrengt wat...


Dagelijkse Les 300 Deze wereld duurt maar een ogenblik

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  27-10-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de werkelijke wereld?De werkelijke wereld is een symbool, zoals al het overige wat waarneming te bieden heeft. Toch staat ze voor iets wat tegengesteld is aan wat jij hebt gemaakt. Jouw wereld wordt gezien door o...


Dagelijkse Les 299 Eeuwige heiligheid woont in mij

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  26-10-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de werkelijke wereld?De werkelijke wereld is een symbool, zoals al het overige wat waarneming te bieden heeft. Toch staat ze voor iets wat tegengesteld is aan wat jij hebt gemaakt. Jouw wereld wordt gezien door o...


Dagelijkse Les 298 Ik houd van U Vader en ook van Uw Zoon

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  25-10-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de werkelijke wereld?De werkelijke wereld is een symbool, zoals al het overige wat waarneming te bieden heeft. Toch staat ze voor iets wat tegengesteld is aan wat jij hebt gemaakt. Jouw wereld wordt gezien door o...


Dagelijkse Les 297 Vergeving is het enige geschenk dat ik geef

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  24-10-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de werkelijke wereld?De werkelijke wereld is een symbool, zoals al het overige wat waarneming te bieden heeft. Toch staat ze voor iets wat tegengesteld is aan wat jij hebt gemaakt. Jouw wereld wordt gezien door o...


Dagelijkse Les 296 De Heilige Geest spreekt vandaag met mijn stem

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  23-10-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de werkelijke wereld?De werkelijke wereld is een symbool, zoals al het overige wat waarneming te bieden heeft. Toch staat ze voor iets wat tegengesteld is aan wat jij hebt gemaakt. Jouw wereld wordt gezien door o...


Dagelijkse Les 295 De Heilige Geest kijkt vandaag met mijn ogen

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  22-10-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de werkelijke wereld?De werkelijke wereld is een symbool, zoals al het overige wat waarneming te bieden heeft. Toch staat ze voor iets wat tegengesteld is aan wat jij hebt gemaakt. Jouw wereld wordt gezien door o...


Dagelijkse Les 294 Mijn lichaam is iets volkomen neutraals

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  21-10-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de werkelijke wereld?De werkelijke wereld is een symbool, zoals al het overige wat waarneming te bieden heeft. Toch staat ze voor iets wat tegengesteld is aan wat jij hebt gemaakt. Jouw wereld wordt gezien door o...


Dagelijkse Les 293 Alle angst is voorbij en hier is louter liefde

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  20-10-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de werkelijke wereld?De werkelijke wereld is een symbool, zoals al het overige wat waarneming te bieden heeft. Toch staat ze voor iets wat tegengesteld is aan wat jij hebt gemaakt. Jouw wereld wordt gezien door o...


Dagelijkse Les 292 Een gelukkige afloop staat voor alles vast

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  19-10-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de werkelijke wereld?De werkelijke wereld is een symbool, zoals al het overige wat waarneming te bieden heeft. Toch staat ze voor iets wat tegengesteld is aan wat jij hebt gemaakt. Jouw wereld wordt gezien door o...


Dagelijkse Les 291 Dit is een dag van stilheid en vrede

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  18-10-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de werkelijke wereld?De werkelijke wereld is een symbool, zoals al het overige wat waarneming te bieden heeft. Toch staat ze voor iets wat tegengesteld is aan wat jij hebt gemaakt. Jouw wereld wordt gezien door o...


Dagelijkse Les 290 Mijn geluk nu is al wat ik zie

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  17-10-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Heilige Geest?De Heilige Geest bemiddelt tussen illusies en de waarheid. Aangezien Hij de kloof tussen werkelijkheid en dromen moet overbruggen, leidt waarneming tot kennis dankzij de genade die God Hem gegeve...


Dagelijkse Les 289 Het verleden is voorbij Het kan mij niet raken

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  16-10-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Heilige Geest?De Heilige Geest bemiddelt tussen illusies en de waarheid. Aangezien Hij de kloof tussen werkelijkheid en dromen moet overbruggen, leidt waarneming tot kennis dankzij de genade die God Hem gegeve...


Dagelijkse Les 288 Laat me vandaag mijn broeders verleden vergeten

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  15-10-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Heilige Geest?De Heilige Geest bemiddelt tussen illusies en de waarheid. Aangezien Hij de kloof tussen werkelijkheid en dromen moet overbruggen, leidt waarneming tot kennis dankzij de genade die God Hem gegeve...


Dagelijkse Les 287 Mijn doel bent U mijn Vader U alleen

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  14-10-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Heilige Geest?De Heilige Geest bemiddelt tussen illusies en de waarheid. Aangezien Hij de kloof tussen werkelijkheid en dromen moet overbruggen, leidt waarneming tot kennis dankzij de genade die God Hem gegeve...


Dagelijkse Les 286 De stilte van de Hemel omhult vandaag mijn hart

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  13-10-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Heilige Geest?De Heilige Geest bemiddelt tussen illusies en de waarheid. Aangezien Hij de kloof tussen werkelijkheid en dromen moet overbruggen, leidt waarneming tot kennis dankzij de genade die God Hem gegeve...


Dagelijkse Les 285 Mijn heiligheid straalt vandaag helder en klaar

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  12-10-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Heilige Geest?De Heilige Geest bemiddelt tussen illusies en de waarheid. Aangezien Hij de kloof tussen werkelijkheid en dromen moet overbruggen, leidt waarneming tot kennis dankzij de genade die God Hem gegeve...


Dagelijkse Les 284 Ik kan kiezen alle gedachten die pijn doen te veranderen

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  11-10-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Heilige Geest?De Heilige Geest bemiddelt tussen illusies en de waarheid. Aangezien Hij de kloof tussen werkelijkheid en dromen moet overbruggen, leidt waarneming tot kennis dankzij de genade die God Hem gegeve...


Dagelijkse Les 283 Mijn ware Identiteit woont in U

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  10-10-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Heilige Geest?De Heilige Geest bemiddelt tussen illusies en de waarheid. Aangezien Hij de kloof tussen werkelijkheid en dromen moet overbruggen, leidt waarneming tot kennis dankzij de genade die God Hem gegeve...


Dagelijkse Les 282 Ik zal vandaag niet bang voor liefde zijn

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  09-10-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Heilige Geest?De Heilige Geest bemiddelt tussen illusies en de waarheid. Aangezien Hij de kloof tussen werkelijkheid en dromen moet overbruggen, leidt waarneming tot kennis dankzij de genade die God Hem gegeve...


Dagelijkse Les 281 Niets kan mij pijn doen behalve mijn gedachten

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  08-10-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Heilige Geest?De Heilige Geest bemiddelt tussen illusies en de waarheid. Aangezien Hij de kloof tussen werkelijkheid en dromen moet overbruggen, leidt waarneming tot kennis dankzij de genade die God Hem gegeve...


Dagelijkse Les 280 Welke beperkingen kan ik opleggen aan Gods Zoon

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  07-10-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Christus?Christus is de Zoon van God zoals Hij Hem geschapen heeft. Hij is het Zelf dat wij delen, dat ons met elkaar verenigt, en tevens met God. Hij is de Gedachte die nog steeds woont in de Denkgeest die Zi...


Dagelijkse Les 279 De vrijheid van de schepping belooft die van mij

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  06-10-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Christus?Christus is de Zoon van God zoals Hij Hem geschapen heeft. Hij is het Zelf dat wij delen, dat ons met elkaar verenigt, en tevens met God. Hij is de Gedachte die nog steeds woont in de Denkgeest die Zi...


Dagelijkse Les 278 Als ik gebonden ben is mijn Vader niet vrij

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  05-10-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Christus?Christus is de Zoon van God zoals Hij Hem geschapen heeft. Hij is het Zelf dat wij delen, dat ons met elkaar verenigt, en tevens met God. Hij is de Gedachte die nog steeds woont in de Denkgeest die Zi...


Dagelijkse Les 277 Laat mij Uw Zoon niet binden door wetten die ik heb gemaakt

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  04-10-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Christus?Christus is de Zoon van God zoals Hij Hem geschapen heeft. Hij is het Zelf dat wij delen, dat ons met elkaar verenigt, en tevens met God. Hij is de Gedachte die nog steeds woont in de Denkgeest die Zi...


Dagelijkse Les 276 Het is mij gegeven Gods Woord te spreken

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  03-10-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Christus?Christus is de Zoon van God zoals Hij Hem geschapen heeft. Hij is het Zelf dat wij delen, dat ons met elkaar verenigt, en tevens met God. Hij is de Gedachte die nog steeds woont in de Denkgeest die Zi...


Dagelijkse Les 275 Gods helende Stem beschermt alles vandaag

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  02-10-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Christus?Christus is de Zoon van God zoals Hij Hem geschapen heeft. Hij is het Zelf dat wij delen, dat ons met elkaar verenigt, en tevens met God. Hij is de Gedachte die nog steeds woont in de Denkgeest die Zi...


Dagelijkse Les 274 Vandaag behoort aan liefde toe Laat me niet bang zijn

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  01-10-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Christus?Christus is de Zoon van God zoals Hij Hem geschapen heeft. Hij is het Zelf dat wij delen, dat ons met elkaar verenigt, en tevens met God. Hij is de Gedachte die nog steeds woont in de Denkgeest die Zi...


Dagelijkse Les 273 De stilheid van Gods vrede is mijn deel

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  30-09-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Christus?Christus is de Zoon van God zoals Hij Hem geschapen heeft. Hij is het Zelf dat wij delen, dat ons met elkaar verenigt, en tevens met God. Hij is de Gedachte die nog steeds woont in de Denkgeest die Zi...


Dagelijkse Les 272 Hoe kunnen illusies Gods Zoon voldoening schenken

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  29-09-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Christus?Christus is de Zoon van God zoals Hij Hem geschapen heeft. Hij is het Zelf dat wij delen, dat ons met elkaar verenigt, en tevens met God. Hij is de Gedachte die nog steeds woont in de Denkgeest die Zi...


Dagelijkse Les 271 Het is de visie van Christus die ik vandaag gebruiken wil

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  28-09-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Christus?Christus is de Zoon van God zoals Hij Hem geschapen heeft. Hij is het Zelf dat wij delen, dat ons met elkaar verenigt, en tevens met God. Hij is de Gedachte die nog steeds woont in de Denkgeest die Zi...


Dagelijkse Les 270 Vandaag zal ik niet de ogen van het lichaam gebruiken

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  27-09-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is het lichaam?Het lichaam is een hek dat de Zoon van God zich verbeeldt te hebben neergezet om delen van zijn Zelf af te scheiden van andere delen. Binnen dit hekwerk denkt hij te leven, om te sterven als dat afbro...


Dagelijkse Les 269 Mijn ogen zijn gericht op Christus gelaat

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  26-09-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is het lichaam?Het lichaam is een hek dat de Zoon van God zich verbeeldt te hebben neergezet om delen van zijn Zelf af te scheiden van andere delen. Binnen dit hekwerk denkt hij te leven, om te sterven als dat afbro...


Dagelijkse Les 268 Laat alles zijn precies zoals het is

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  25-09-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is het lichaam?Het lichaam is een hek dat de Zoon van God zich verbeeldt te hebben neergezet om delen van zijn Zelf af te scheiden van andere delen. Binnen dit hekwerk denkt hij te leven, om te sterven als dat afbro...


Dagelijkse Les 267 Mijn hart klopt mee in de vrede van God

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  24-09-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is het lichaam?Het lichaam is een hek dat de Zoon van God zich verbeeldt te hebben neergezet om delen van zijn Zelf af te scheiden van andere delen. Binnen dit hekwerk denkt hij te leven, om te sterven als dat afbro...


Dagelijkse Les 266 Mijn heilig Zelf woont in jou Zoon van God

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  23-09-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is het lichaam?Het lichaam is een hek dat de Zoon van God zich verbeeldt te hebben neergezet om delen van zijn Zelf af te scheiden van andere delen. Binnen dit hekwerk denkt hij te leven, om te sterven als dat afbro...


Boodschap voor ECIW Dagelijkse Les Android app gebruikers

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  22-09-2023

Dierbare broeders,Deze app komt binnenkort te vervallen. Mocht je graag willen blijven luisteren naar de podcast dan kan dat in de nieuwe app. Ga naar https://eciw.app en download de nieuwe app of neem een kijkje in de app voor browser.Tot snel!


Dagelijkse Les 265 De zachtaardigheid van de schepping is al wat ik zie

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  22-09-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is het lichaam?Het lichaam is een hek dat de Zoon van God zich verbeeldt te hebben neergezet om delen van zijn Zelf af te scheiden van andere delen. Binnen dit hekwerk denkt hij te leven, om te sterven als dat afbro...


Dagelijkse Les 264 Ik ben omringd door de Liefde van God

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  21-09-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is het lichaam?Het lichaam is een hek dat de Zoon van God zich verbeeldt te hebben neergezet om delen van zijn Zelf af te scheiden van andere delen. Binnen dit hekwerk denkt hij te leven, om te sterven als dat afbro...


Dagelijkse Les 263 Mijn heilige visie ziet alles als zuiver

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  20-09-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is het lichaam?Het lichaam is een hek dat de Zoon van God zich verbeeldt te hebben neergezet om delen van zijn Zelf af te scheiden van andere delen. Binnen dit hekwerk denkt hij te leven, om te sterven als dat afbro...


Dagelijkse Les 262 Laat me vandaag geen verschillen zien

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  19-09-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is het lichaam?Het lichaam is een hek dat de Zoon van God zich verbeeldt te hebben neergezet om delen van zijn Zelf af te scheiden van andere delen. Binnen dit hekwerk denkt hij te leven, om te sterven als dat afbro...


Dagelijkse Les 261 God is mijn toevlucht en geborgenheid

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  18-09-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is het lichaam?Het lichaam is een hek dat de Zoon van God zich verbeeldt te hebben neergezet om delen van zijn Zelf af te scheiden van andere delen. Binnen dit hekwerk denkt hij te leven, om te sterven als dat afbro...


Dagelijkse Les 260 Laat ik me herinneren dat God mij geschapen heeft

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  17-09-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is zonde?Zonde is waanzin. Het is het middel waarmee de denkgeest tot waanzin wordt gedreven en probeert illusies de plaats te laten innemen van de waarheid. En in zijn waanzin ziet hij illusies waar de waarheid hoo...


Dagelijkse Les 259 Laat ik me herinneren dat er geen zonde is

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  16-09-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is zonde?Zonde is waanzin. Het is het middel waarmee de denkgeest tot waanzin wordt gedreven en probeert illusies de plaats te laten innemen van de waarheid. En in zijn waanzin ziet hij illusies waar de waarheid hoo...


Dagelijkse Les 258 Laat ik me herinneren dat God mijn doel is

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  15-09-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is zonde?Zonde is waanzin. Het is het middel waarmee de denkgeest tot waanzin wordt gedreven en probeert illusies de plaats te laten innemen van de waarheid. En in zijn waanzin ziet hij illusies waar de waarheid hoo...


Dagelijkse Les 257 Laat ik me herinneren wat mijn doel is

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  14-09-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is zonde?Zonde is waanzin. Het is het middel waarmee de denkgeest tot waanzin wordt gedreven en probeert illusies de plaats te laten innemen van de waarheid. En in zijn waanzin ziet hij illusies waar de waarheid hoo...


Dagelijkse Les 256 God is vandaag mijn enig doel

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  13-09-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is zonde?Zonde is waanzin. Het is het middel waarmee de denkgeest tot waanzin wordt gedreven en probeert illusies de plaats te laten innemen van de waarheid. En in zijn waanzin ziet hij illusies waar de waarheid hoo...


Dagelijkse Les 255 Deze dag verkies ik door te brengen in volmaakte vrede

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  12-09-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is zonde? Zonde is waanzin.Het is het middel waarmee de denkgeest tot waanzin wordt gedreven en probeert illusies de plaats te laten innemen van de waarheid. En in zijn waanzin ziet hij illusies waar de waarheid hoo...


Dagelijkse Les 254 Laat elke stem in mij verstommen behalve die van God

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  11-09-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is zonde? Zonde is waanzin.Het is het middel waarmee de denkgeest tot waanzin wordt gedreven en probeert illusies de plaats te laten innemen van de waarheid. En in zijn waanzin ziet hij illusies waar de waarheid hoo...


Dagelijkse Les 253 Mijn Zelf is heer en meester van het universum

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  10-09-2023

Download nu de app op https://eciw.appKlassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is zonde?Zonde is waanzin. Het is het middel waarmee de denkgeest tot waanzin wordt gedreven en probeert illusies de plaats te laten innemen van de waarheid. En in zijn waanzin...


Dagelijkse Les 252 De Zoon van God is mijn Identiteit

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  09-09-2023

Download nu de app op https://eciw.appKlassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is zonde?Zonde is waanzin. Het is het middel waarmee de denkgeest tot waanzin wordt gedreven en probeert illusies de plaats te laten innemen van de waarheid. En in zijn waanzin...


Dagelijkse Les 251 Ik heb niets nodig dan de waarheid

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  08-09-2023

Download nu de app op https://eciw.appWat is zonde?Zonde is waanzin. Het is het middel waarmee de denkgeest tot waanzin wordt gedreven en probeert illusies de plaats te laten innemen van de waarheid. En in zijn waanzin ziet hij illusies waar de waarheid hoort te zijn, en waar die in werkelijkheid oo...


Dagelijkse Les 250 Laat ik mezelf niet zien als beperkt

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  07-09-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de wereld?De wereld is onjuiste waarneming. Ze is uit dwaling voortgekomen en heeft haar bron niet verlaten. Ze zal niet langer blijven bestaan dan de gedachte die haar heeft voortgebracht wordt gekoesterd. Wanne...


Dagelijkse Les 249 Vergeving maakt een eind aan alle lijden en verlies

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  06-09-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de wereld?De wereld is onjuiste waarneming. Ze is uit dwaling voortgekomen en heeft haar bron niet verlaten. Ze zal niet langer blijven bestaan dan de gedachte die haar heeft voortgebracht wordt gekoesterd. Wanne...


Dagelijkse Les 248 Wat lijdt is geen deel van mij

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  05-09-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de wereld?De wereld is onjuiste waarneming. Ze is uit dwaling voortgekomen en heeft haar bron niet verlaten. Ze zal niet langer blijven bestaan dan de gedachte die haar heeft voortgebracht wordt gekoesterd. Wanne...


Dagelijkse Les 247 Zonder vergeving blijf ik blind

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  04-09-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de wereld?De wereld is onjuiste waarneming. Ze is uit dwaling voortgekomen en heeft haar bron niet verlaten. Ze zal niet langer blijven bestaan dan de gedachte die haar heeft voortgebracht wordt gekoesterd. Wanne...


Dagelijkse Les 246 Houden van mijn Vader is houden van Zijn Zoon

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  03-09-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de wereld?De wereld is onjuiste waarneming. Ze is uit dwaling voortgekomen en heeft haar bron niet verlaten. Ze zal niet langer blijven bestaan dan de gedachte die haar heeft voortgebracht wordt gekoesterd. Wanne...


Dagelijkse Les 245 Uw vrede is met mij Vader Ik ben veilig

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  02-09-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de wereld?De wereld is onjuiste waarneming. Ze is uit dwaling voortgekomen en heeft haar bron niet verlaten. Ze zal niet langer blijven bestaan dan de gedachte die haar heeft voortgebracht wordt gekoesterd. Wanne...


Dagelijkse Les 244 Nergens ter wereld ben ik in gevaar

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  01-09-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de wereld?De wereld is onjuiste waarneming. Ze is uit dwaling voortgekomen en heeft haar bron niet verlaten. Ze zal niet langer blijven bestaan dan de gedachte die haar heeft voortgebracht wordt gekoesterd. Wanne...


Dagelijkse Les 243 Vandaag zal ik over geen enkel voorval een oordeel vellen

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  31-08-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de wereld?De wereld is onjuiste waarneming. Ze is uit dwaling voortgekomen en heeft haar bron niet verlaten. Ze zal niet langer blijven bestaan dan de gedachte die haar heeft voortgebracht wordt gekoesterd. Wanne...


Dagelijkse Les 242 Deze dag is van God Het is mijn geschenk aan Hem

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  30-08-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de wereld?De wereld is onjuiste waarneming. Ze is uit dwaling voortgekomen en heeft haar bron niet verlaten. Ze zal niet langer blijven bestaan dan de gedachte die haar heeft voortgebracht wordt gekoesterd. Wanne...


Dagelijkse Les 241 Dit heilig ogenblik is het moment van verlossing

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  29-08-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de wereld?De wereld is onjuiste waarneming. Ze is uit dwaling voortgekomen en heeft haar bron niet verlaten. Ze zal niet langer blijven bestaan dan de gedachte die haar heeft voortgebracht wordt gekoesterd. Wanne...


Dagelijkse Les 240 Angst is niet gerechtvaardigd in geen enkele vorm

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  28-08-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is verlossing?Verlossing is een belofte, gedaan door God, dat jij jouw weg naar Hem uiteindelijk zult vinden. Het kan niet anders of ze wordt gehouden. Ze garandeert dat er een eind komt aan de tijd, en dat alle ged...


Dagelijkse Les 239 De heerlijkheid van mijn Vader is de mijne

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  27-08-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is verlossing?Verlossing is een belofte, gedaan door God, dat jij jouw weg naar Hem uiteindelijk zult vinden. Het kan niet anders of ze wordt gehouden. Ze garandeert dat er een eind komt aan de tijd, en dat alle ged...


Dagelijkse Les 238 Op mijn beslissing rust heel de verlossing

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  26-08-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is verlossing?Verlossing is een belofte, gedaan door God, dat jij jouw weg naar Hem uiteindelijk zult vinden. Het kan niet anders of ze wordt gehouden. Ze garandeert dat er een eind komt aan de tijd, en dat alle ged...


Dagelijkse Les 237 Nu wil ik zijn zoals God mij geschapen heeft

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  25-08-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is verlossing?Verlossing is een belofte, gedaan door God, dat jij jouw weg naar Hem uiteindelijk zult vinden. Het kan niet anders of ze wordt gehouden. Ze garandeert dat er een eind komt aan de tijd, en dat alle ged...


Dagelijkse Les 236 Ik regeer mijn denkgeest die alleen ik regeren moet

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  24-08-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is verlossing?Verlossing is een belofte, gedaan door God, dat jij jouw weg naar Hem uiteindelijk zult vinden. Het kan niet anders of ze wordt gehouden. Ze garandeert dat er een eind komt aan de tijd, en dat alle ged...


Dagelijkse Les 235 God in Zijn goedheid wil dat ik ben verlost

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  23-08-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is verlossing?Verlossing is een belofte, gedaan door God, dat jij jouw weg naar Hem uiteindelijk zult vinden. Het kan niet anders of ze wordt gehouden. Ze garandeert dat er een eind komt aan de tijd, en dat alle ged...


Dagelijkse Les 234 Vader vandaag ben ik wederom Uw Zoon

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  22-08-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is verlossing?Verlossing is een belofte, gedaan door God, dat jij jouw weg naar Hem uiteindelijk zult vinden. Het kan niet anders of ze wordt gehouden. Ze garandeert dat er een eind komt aan de tijd, en dat alle ged...


Dagelijkse Les 233 Vandaag geef ik God mijn leven opdat Hij het leidt

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  21-08-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is verlossing?Verlossing is een belofte, gedaan door God, dat jij jouw weg naar Hem uiteindelijk zult vinden. Het kan niet anders of ze wordt gehouden. Ze garandeert dat er een eind komt aan de tijd, en dat alle ged...


Dagelijkse Les 232 Wees in mijn gedachten Vader heel de dag door

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  20-08-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is verlossing?Verlossing is een belofte, gedaan door God, dat jij jouw weg naar Hem uiteindelijk zult vinden. Het kan niet anders of ze wordt gehouden. Ze garandeert dat er een eind komt aan de tijd, en dat alle ged...


Dagelijkse Les 231 Vader ik wil me niets herinneren dan U

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  19-08-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is verlossing?Verlossing is een belofte, gedaan door God, dat jij jouw weg naar Hem uiteindelijk zult vinden. Het kan niet anders of ze wordt gehouden. Ze garandeert dat er een eind komt aan de tijd, en dat alle ged...


Dagelijkse Les 230 Nu zoek en vind ik de vrede van God

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  18-08-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is vergeving?Vergeving ziet in dat wat jij dacht dat je broeder jou heeft aangedaan, niet heeft plaatsgevonden. Wat ze niet doet is: zonden kwijtschelden en ze werkelijk maken. Ze ziet dat er geen zonde is geweest....


Dagelijkse Les 229 Liefde die mij geschapen heeft is wat ik ben

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  17-08-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is vergeving?Vergeving ziet in dat wat jij dacht dat je broeder jou heeft aangedaan, niet heeft plaatsgevonden. Wat ze niet doet is: zonden kwijtschelden en ze werkelijk maken. Ze ziet dat er geen zonde is geweest....


Dagelijkse Les 228 God heeft mij niet veroordeeld Ik doe dat evenmin

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  16-08-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is vergeving?Vergeving ziet in dat wat jij dacht dat je broeder jou heeft aangedaan, niet heeft plaatsgevonden. Wat ze niet doet is: zonden kwijtschelden en ze werkelijk maken. Ze ziet dat er geen zonde is geweest....


Inleiding Deel II

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  15-08-2023

Deel IIInleidingWoorden zullen nu maar weinig meer betekenen. We gebruiken ze slechts als leidraad waarvan we nu niet meer afhankelijk zijn. Want nu zoeken we alleen rechtstreekse ervaring van de waarheid. De resterende lessen vormen louter een inleiding tot het tijdstip waarop we de wereld van pijn...


Dagelijkse Les 227 Dit is het heilig ogenblik van mijn bevrijding

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  15-08-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is vergeving?Vergeving ziet in dat wat jij dacht dat je broeder jou heeft aangedaan, niet heeft plaatsgevonden. Wat ze niet doet is: zonden kwijtschelden en ze werkelijk maken. Ze ziet dat er geen zonde is geweest....


Dagelijkse Les 226 Mijn thuis wacht mij Ik haast me erheen

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  14-08-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is vergeving?Vergeving ziet in dat wat jij dacht dat je broeder jou heeft aangedaan, niet heeft plaatsgevonden. Wat ze niet doet is: zonden kwijtschelden en ze werkelijk maken. Ze ziet dat er geen zonde is geweest....


Dagelijkse Les 225 God is mijn Vader en Zijn Zoon houdt van Hem

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  13-08-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is vergeving?Vergeving ziet in dat wat jij dacht dat je broeder jou heeft aangedaan, niet heeft plaatsgevonden. Wat ze niet doet is: zonden kwijtschelden en ze werkelijk maken. Ze ziet dat er geen zonde is geweest....


Dagelijkse Les 224 God is mijn Vader en Hij houdt van Zijn Zoon

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  12-08-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is vergeving?Vergeving ziet in dat wat jij dacht dat je broeder jou heeft aangedaan, niet heeft plaatsgevonden. Wat ze niet doet is: zonden kwijtschelden en ze werkelijk maken. Ze ziet dat er geen zonde is geweest....


Dagelijkse Les 223 God is mijn leven Ik heb geen leven buiten dat van Hem

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  11-08-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is vergeving?Vergeving ziet in dat wat jij dacht dat je broeder jou heeft aangedaan, niet heeft plaatsgevonden. Wat ze niet doet is: zonden kwijtschelden en ze werkelijk maken. Ze ziet dat er geen zonde is geweest....


Dagelijkse Les 222 God is met mij Ik leef en beweeg in Hem

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  10-08-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is vergeving?Vergeving ziet in dat wat jij dacht dat je broeder jou heeft aangedaan, niet heeft plaatsgevonden. Wat ze niet doet is: zonden kwijtschelden en ze werkelijk maken. Ze ziet dat er geen zonde is geweest....


Dagelijkse Les 221 In vrede zij mijn denkgeest Laat al mijn gedachten stil zijn

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  09-08-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is vergeving?Vergeving ziet in dat wat jij dacht dat je broeder jou heeft aangedaan, niet heeft plaatsgevonden. Wat ze niet doet is: zonden kwijtschelden en ze werkelijk maken. Ze ziet dat er geen zonde is geweest....


Dagelijkse Les 220 Er is geen vrede dan de vrede van God

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  08-08-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerHerhaling VIInleidingVoor deze herhaling nemen we elke dag maar één idee en oefenen dat zo vaak als mogelijk is. Naast de minstens vijftien minuten die je er ‘s morgens en ‘s avonds aan besteedt, en de herinnering...


Dagelijkse Les 219 Ik ben niet een lichaam Ik ben vrij

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  07-08-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerHerhaling VIInleidingVoor deze herhaling nemen we elke dag maar één idee en oefenen dat zo vaak als mogelijk is. Naast de minstens vijftien minuten die je er ‘s morgens en ‘s avonds aan besteedt, en de herinnering...


Dagelijkse Les 218 Alleen mijn veroordeling verwondt me

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  06-08-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerHerhaling VIInleidingVoor deze herhaling nemen we elke dag maar één idee en oefenen dat zo vaak als mogelijk is. Naast de minstens vijftien minuten die je er ‘s morgens en ‘s avonds aan besteedt, en de herinnering...


Dagelijkse Les 217 Ik kan alleen maar mijn eigen dankbaarheid oogsten

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  05-08-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerHerhaling VIInleidingVoor deze herhaling nemen we elke dag maar één idee en oefenen dat zo vaak als mogelijk is. Naast de minstens vijftien minuten die je er ‘s morgens en ‘s avonds aan besteedt, en de herinnering...


Dagelijkse Les 216 Ik kan alleen mijzelf maar kruisigen

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  04-08-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerHerhaling VIInleidingVoor deze herhaling nemen we elke dag maar één idee en oefenen dat zo vaak als mogelijk is. Naast de minstens vijftien minuten die je er ‘s morgens en ‘s avonds aan besteedt, en de herinnering...


Dagelijkse Les 215 Liefde is de weg die ik in dankbaarheid ga

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  03-08-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerHerhaling VIInleidingVoor deze herhaling nemen we elke dag maar één idee en oefenen dat zo vaak als mogelijk is. Naast de minstens vijftien minuten die je er ‘s morgens en ‘s avonds aan besteedt, en de herinnering...


Dagelijkse Les 214 Ik leg de toekomst in Gods Handen

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  02-08-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerHerhaling VIInleidingVoor deze herhaling nemen we elke dag maar één idee en oefenen dat zo vaak als mogelijk is. Naast de minstens vijftien minuten die je er ‘s morgens en ‘s avonds aan besteedt, en de herinnering...


Dagelijkse Les 213 Alles is een les die God me graag ziet leren

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  01-08-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerHerhaling VIInleidingVoor deze herhaling nemen we elke dag maar één idee en oefenen dat zo vaak als mogelijk is. Naast de minstens vijftien minuten die je er ‘s morgens en ‘s avonds aan besteedt, en de herinnering...


Dagelijkse Les 212 Ik heb een functie die God me graag vervullen ziet

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  31-07-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerHerhaling VIInleidingVoor deze herhaling nemen we elke dag maar één idee en oefenen dat zo vaak als mogelijk is. Naast de minstens vijftien minuten die je er ‘s morgens en ‘s avonds aan besteedt, en de herinnering...


Dagelijkse Les 211 Ik ben de heilige Zoon van God Zelf

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  30-07-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerHerhaling VIInleidingVoor deze herhaling nemen we elke dag maar één idee en oefenen dat zo vaak als mogelijk is. Naast de minstens vijftien minuten die je er ‘s morgens en ‘s avonds aan besteedt, en de herinnering...


Dagelijkse Les 210 Ik kies de vreugde van God in plaats van pijn

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  29-07-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerHerhaling VIInleidingVoor deze herhaling nemen we elke dag maar één idee en oefenen dat zo vaak als mogelijk is. Naast de minstens vijftien minuten die je er ‘s morgens en ‘s avonds aan besteedt, en de herinnering...


Dagelijkse Les 209 Ik voel de Liefde van God nu in mij

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  28-07-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerHerhaling VIInleidingVoor deze herhaling nemen we elke dag maar één idee en oefenen dat zo vaak als mogelijk is. Naast de minstens vijftien minuten die je er ‘s morgens en ‘s avonds aan besteedt, en de herinnering...


Dagelijkse Les 208 De vrede van God straalt nu in mij

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  27-07-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerHerhaling VIInleidingVoor deze herhaling nemen we elke dag maar één idee en oefenen dat zo vaak als mogelijk is. Naast de minstens vijftien minuten die je er ‘s morgens en ‘s avonds aan besteedt, en de herinnering...


Dagelijkse Les 207 Ik zegen de wereld want ik zegen mijzelf

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  26-07-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerHerhaling VIInleidingVoor deze herhaling nemen we elke dag maar één idee en oefenen dat zo vaak als mogelijk is. Naast de minstens vijftien minuten die je er ‘s morgens en ‘s avonds aan besteedt, en de herinnering...


Dagelijkse Les 206 De verlossing van de wereld hangt af van mij

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  25-07-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerHerhaling VIInleidingVoor deze herhaling nemen we elke dag maar één idee en oefenen dat zo vaak als mogelijk is. Naast de minstens vijftien minuten die je er ‘s morgens en ‘s avonds aan besteedt, en de herinnering...


Dagelijkse Les 205 Ik verlang de vrede van God

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  24-07-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerHerhaling VIInleidingVoor deze herhaling nemen we elke dag maar één idee en oefenen dat zo vaak als mogelijk is. Naast de minstens vijftien minuten die je er ‘s morgens en ‘s avonds aan besteedt, en de herinnering...


Dagelijkse Les 204 De Naam van God is mijn erfgoed

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  23-07-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerHerhaling VIInleidingVoor deze herhaling nemen we elke dag maar één idee en oefenen dat zo vaak als mogelijk is. Naast de minstens vijftien minuten die je er ‘s morgens en ‘s avonds aan besteedt, en de herinnering...


Dagelijkse Les 203 Ik roep Gods Naam aan en de mijne

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  22-07-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerInleidingVoor deze herhaling nemen we elke dag maar één idee en oefenen dat zo vaak als mogelijk is. Naast de minstens vijftien minuten die je er ‘s morgens en ‘s avonds aan besteedt, en de herinneringsmomenten di...


Dagelijkse Les 202 Ik zal een ogenblik stil zijn en naar huis toe gaan

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  21-07-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerInleidingVoor deze herhaling nemen we elke dag maar één idee en oefenen dat zo vaak als mogelijk is. Naast de minstens vijftien minuten die je er ‘s morgens en ‘s avonds aan besteedt, en de herinneringsmomenten di...


Dagelijkse Les 201 Ik vertrouw mijn broeders zij zijn een met mij

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  20-07-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerHerhaling VIInleidingVoor deze herhaling nemen we elke dag maar één idee en oefenen dat zo vaak als mogelijk is. Naast de minstens vijftien minuten die je er ‘s morgens en ‘s avonds aan besteedt, en de herinnering...


Dagelijkse Les 200 Er is geen vrede dan de vrede van God

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  19-07-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 200Er is geen vrede dan de vrede van God.Zoek niet verder. Je zult geen andere vrede vinden dan de vrede van God. Aanvaard dit feit en bespaar jezelf de kwelling van verdere bittere teleurstellingen, sombere wanhoop...


Dagelijkse Les 199 Ik ben niet een lichaam Ik ben vrij

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  18-07-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 199Ik ben niet een lichaam. Ik ben vrij.Vrijheid is absoluut onmogelijk, zolang jij een lichaam als jouzelf beschouwt. Het lichaam is een beperking. Wie in een lichaam naar vrijheid zoekt, zoekt die waar ze niet kan...


Dagelijkse Les 198 Alleen mijn veroordeling verwondt me

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  17-07-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 198Alleen mijn veroordeling verwondt me.Verwonding is onmogelijk. En toch brengt illusie illusie voort. Als je kunt veroordelen, kun je worden verwond. Want je hebt geloofd dat je verwonden kunt, en het recht dat je...


Dagelijkse Les 197 Ik kan alleen maar mijn eigen dankbaarheid oogsten

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  16-07-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 197Ik kan alleen maar mijn eigen dankbaarheid oogsten.Hier is de tweede stap die we zetten om je denkgeest te verlossen van het geloof in een kracht van buitenaf die zich met de jouwe wil meten. Je doet pogingen tot...


Dagelijkse Les 196 Ik kan alleen mijzelf maar kruisigen

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  15-07-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 196Ik kan alleen mijzelf maar kruisigen.Wanneer dit terdege wordt begrepen en in het volle bewustzijn gehouden, zul je niet proberen jezelf schade te berokkenen, of je lichaam tot slaaf van wraak te maken. Je zult j...


Dagelijkse Les 195 Liefde is de weg die ik in dankbaarheid ga

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  14-07-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 195Liefde is de weg die ik in dankbaarheid ga.Dankbaarheid is een les die moeilijk te leren valt voor hen die de wereld verkeerd bekijken. Wat ze hoogstens kunnen doen is zichzelf beschouwen als beter af dan anderen...


Dagelijkse Les 194 Ik leg de toekomst in Gods Handen

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  13-07-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 194Ik leg de toekomst in Gods Handen.Het idee van vandaag zet opnieuw een stap naar een snelle verlossing, en het is zonder meer een reuzenstap! Zo groot is de afstand die hij overbrugt dat hij je vlak voor de Hemel...


Dagelijkse Les 193 Alles is een les die God me graag ziet leren

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  12-07-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 193Alles is een les die God me graag ziet leren.God heeft geen weet van leren. Toch breidt Zijn Wil zich uit tot wat Hij niet begrijpt, omdat Hij wil dat het geluk dat Zijn Zoon van Hem heeft geërfd, onverstoord bl...


Dagelijkse Les 192 Ik heb een functie die God me graag vervullen ziet

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  11-07-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 192Ik heb een functie die God me graag vervullen ziet.Het is je Vaders heilige Wil dat jij Hemzelf compleet maakt, en dat jouw Zelf Zijn heilige Zoon is, voor eeuwig zuiver zoals Hij, uit liefde geschapen en in lief...


Dagelijkse Les 191 Ik ben de heilige Zoon van God Zelf

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  10-07-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 191Ik ben de heilige Zoon van God Zelf.Dit is jouw bevrijdingsverklaring van onderworpenheid aan de wereld. En hiermee wordt ook heel de wereld bevrijd. Je ziet niet wat je gedaan hebt door de wereld de rol te geven...


Dagelijkse Les 190 Ik kies de vreugde van God in plaats van pijn

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  09-07-2023

Workshop Juli 2023: https://eencursusinwonderen.org/agenda/workshop-wonder-tour-belgie-nederlandKlassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 190Ik kies de vreugde van God in plaats van pijn.Pijn is een verkeerd perspectief. Wanneer ze in enige vorm ervaren wor...


Dagelijkse Les 189 Ik voel de Liefde van God nu in mij

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  08-07-2023

Workshop Juli 2023: https://eencursusinwonderen.org/agenda/workshop-wonder-tour-belgie-nederlandKlassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 189Ik voel de Liefde van God nu in mij.Er is een licht in jou dat de wereld niet kan zien. En met haar ogen zul jij dit...


Dagelijkse Les 188 De vrede van God straalt nu in mij

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  07-07-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 188De vrede van God straalt nu in mij.Waarom wachten op de Hemel? Zij die het licht zoeken bedekken slechts hun ogen. Het licht is nú in hen. Verlichting is slechts een herkenning, en allerminst een verandering. He...


Dagelijkse Les 187 Ik zegen de wereld, want ik zegen mijzelf

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  06-07-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 187Ik zegen de wereld, want ik zegen mijzelf.Niemand kan geven, tenzij hij heeft. In feite is geven het bewijs van hebben. We maakten dit al eerder duidelijk. Dit is niet wat het schijnbaar zo moeilijk te geloven ma...


Dagelijkse Les 186 De verlossing van de wereld hangt af van mij

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  05-07-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 186De verlossing van de wereld hangt af van mij.Dit is de uitspraak die alle arrogantie eens uit elke denkgeest weg zal nemen. Dit is de gedachte van ware nederigheid, die geen andere functie als de jouwe neemt dan...


Dagelijkse Les 185 Ik verlang de vrede van God

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  04-07-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 185Ik verlang de vrede van God.Deze woorden uitspreken is niets. Maar deze woorden menen is alles. Als je ze maar één moment kon menen, dan zou voor jou geen verdriet meer mogelijk zijn, in welke vorm, en waar of...


Dagelijkse Les 184 De Naam van God is mijn erfgoed

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  03-07-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 184De Naam van God is mijn erfgoed.Je leeft aan de hand van symbolen. Je hebt namen bedacht voor alles wat jij ziet. Elk ding wordt een afzonderlijke entiteit, die jij identificeert met behulp van zijn eigen naam. D...


Dagelijkse Les 183 Ik roep Gods Naam aan en de mijne

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  02-07-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 183Ik roep Gods Naam aan en de mijne.Gods Naam is heilig, maar niet heiliger dan die van jou. Het aanroepen van Zijn Naam is niets anders dan het aanroepen van de jouwe. Een vader geeft zijn zoon zijn naam en identi...


Dagelijkse Les 182 Ik zal een ogenblik stil zijn en naar huis toe gaan

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  01-07-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 182Ik zal een ogenblik stil zijn en naar huis toe gaan.Deze wereld waarin jij lijkt te leven, is niet jouw thuis. En ergens in je denkgeest weet jij dat dit waar is. Een herinnering aan thuis blijft je achtervolgen,...


Dagelijkse Les 181 Ik vertrouw mijn broeders zij zijn een met mij

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  30-06-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerInleiding tot les 181-200Ons volgend stel lessen is speciaal gericht op de versteviging van je bereidwilligheid om je zwakke inzet sterk te maken en je uiteenlopende doelstellingen tot één intentie samen te smeden. Er...


Dagelijkse Les 180 Door genade leef ik Door genade word ik vrij Er schuilt geen wreedheid in God en evenmin in mij

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  29-06-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerHerhaling VInleidingWe doen nu opnieuw een herhaling. Deze keer zijn we bereid om meer moeite en meer tijd te besteden aan wat we ondernemen. We beseffen dat we ons aan het voorbereiden zijn op een nieuwe fase in ons be...


Dagelijkse Les 179 Er is een leven en dat deel ik met God Uw genade is mij gegeven Nu maak ik er aanspraak op

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  28-06-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerHerhaling VInleidingWe doen nu opnieuw een herhaling. Deze keer zijn we bereid om meer moeite en meer tijd te besteden aan wat we ondernemen. We beseffen dat we ons aan het voorbereiden zijn op een nieuwe fase in ons be...


Dagelijkse Les 178 Laat mijn denkgeest de Gedachte van God niet afwijzen Aan mij zijn de gaven van God toevertrouwd

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  27-06-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerHerhaling VInleidingWe doen nu opnieuw een herhaling. Deze keer zijn we bereid om meer moeite en meer tijd te besteden aan wat we ondernemen. We beseffen dat we ons aan het voorbereiden zijn op een nieuwe fase in ons be...


Dagelijkse Les 177 Er is geen dood De Zoon van God is vrij Nu zijn we een met Hem die onze Oorsprong is

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  26-06-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerHerhaling VInleidingWe doen nu opnieuw een herhaling. Deze keer zijn we bereid om meer moeite en meer tijd te besteden aan wat we ondernemen. We beseffen dat we ons aan het voorbereiden zijn op een nieuwe fase in ons be...


Dagelijkse Les 176 Geef me jouw zegen, heilige Zoon van God Ik ben zoals God mij geschapen heeft

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  25-06-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerHerhaling VInleidingWe doen nu opnieuw een herhaling. Deze keer zijn we bereid om meer moeite en meer tijd te besteden aan wat we ondernemen. We beseffen dat we ons aan het voorbereiden zijn op een nieuwe fase in ons be...


Dagelijkse Les 175 Ik geef de wonderen die ik ontvangen heb Ik ben thuis Angst is hier de vreemdeling

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  24-06-2023

https://eencursusinwonderen.org/agenda/workshop-wonder-tour-belgie-nederlandKlassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerHerhaling VInleidingWe doen nu opnieuw een herhaling. Deze keer zijn we bereid om meer moeite en meer tijd te besteden aan wat we ondernemen. W...


Dagelijkse Les 174 Nu wil ik ingaan tot Zijn Tegenwoordigheid Vandaag leer ik te geven zoals ik ontvang

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  23-06-2023

https://eencursusinwonderen.org/agenda/workshop-wonder-tour-belgie-nederlandKlassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerHerhaling VInleidingWe doen nu opnieuw een herhaling. Deze keer zijn we bereid om meer moeite en meer tijd te besteden aan wat we ondernemen. W...


Dagelijkse Les 173 Ik doe een stap terug en laat Hem de weg wijzen Ik ga met God in volmaakte heiligheid

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  22-06-2023

https://eencursusinwonderen.org/agenda/workshop-wonder-tour-belgie-nederlandKlassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerHerhaling VInleidingWe doen nu opnieuw een herhaling. Deze keer zijn we bereid om meer moeite en meer tijd te besteden aan wat we ondernemen. W...


Dagelijkse Les 172 In mijn verdedigingsloosheid ligt mijn veilig Ik ben een van de dienaren van Godheid

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  21-06-2023

https://eencursusinwonderen.org/agenda/workshop-wonder-tour-belgie-nederlandKlassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerHerhaling VInleidingWe doen nu opnieuw een herhaling. Deze keer zijn we bereid om meer moeite en meer tijd te besteden aan wat we ondernemen. W...


Dagelijkse Les 171 Alle dingen zijn een weerklank van de Stem namens God De macht om te beslissen is aan mij

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  20-06-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerHerhaling VInleidingWe doen nu opnieuw een herhaling. Deze keer zijn we bereid om meer moeite en meer tijd te besteden aan wat we ondernemen. We beseffen dat we ons aan het voorbereiden zijn op een nieuwe fase in ons be...


Dagelijkse Les 170 Er schuilt geen wreedheid in God en evenmin in mij

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  19-06-2023

LES 170Er schuilt geen wreedheid in God en evenmin in mij.Niemand valt aan zonder de bedoeling te kwetsen. Hierop zijn geen uitzonderingen. Wanneer je denkt dat je aanvalt uit zelfverdediging, wil je zeggen dat wreed zijn bescherming betekent: dankzij wreedheid ben jij veilig. Je wilt zeggen dat je...


Dagelijkse Les 169 Door genade leef ik Door genade word ik vrij

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  18-06-2023

LES 169Door genade leef ik. Door genade word ik vrij.Genade is een aspect van de Liefde van God dat het meest overeenkomt met de toestand die heerst in de eenheid van de waarheid. Het is ‘s werelds meest verheven streven, want het leidt geheel aan de wereld voorbij. Het ligt buiten wat geleerd kan...


Dagelijkse Les 168 Uw genade is mij gegeven Nu maak ik er aanspraak op

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  17-06-2023

LES 168Uw genade is mij gegeven. Nu maak ik er aanspraak op.God spreekt tot ons. Zullen wij niet tot Hem spreken? Hij is niet ver. Hij doet geen poging Zich voor ons te verbergen. Wij proberen ons voor Hem te verbergen en lijden onder misleiding. Hij blijft geheel toegankelijk. Hij heeft Zijn Zoon l...


Dagelijkse Les 167 Er is een leven en dat deel ik met God

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  16-06-2023

LES 167Er is één leven, en dat deel ik met God.Er zijn geen verschillende soorten leven, want leven is als de waarheid. Het heeft geen gradaties. Het is de ene toestand waarin alles wat God geschapen heeft deelt. Net als al Zijn Gedachten, kent het geen tegendeel. Er is geen dood, omdat wat God ge...


Dagelijkse Les 166 Aan mij zijn de gaven van God toevertrouwd

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  15-06-2023

LES 166Aan mij zijn de gaven van God toevertrouwd.Alles is jou gegeven. Gods vertrouwen in jou is grenzeloos. Hij kent Zijn Zoon. Hij geeft zonder uitzondering en houdt niets achter wat tot jouw geluk bijdragen kan. En toch, tenzij jouw wil één is met de Zijne, worden Zijn gaven niet ontvangen. Ma...


Dagelijkse Les 165 Laat mijn denkgeest de Gedachte van God niet afwijzen

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  14-06-2023

LES 165Laat mijn denkgeest de Gedachte van God niet afwijzen.Wat anders doet deze wereld werkelijk lijken dan jouw eigen ontkenning van de waarheid die erachter ligt? Wat anders dan jouw denken over ellende en dood verduistert het volmaakte geluk en het eeuwige leven dat jouw Vader voor jou wil? En...


Dagelijkse Les 164 Nu zijn we een met Hem die onze Oorsprong is

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  13-06-2023

LES 164Nu zijn we één met Hem die onze Oorsprong is.Op welk ander tijdstip dan nú kan de waarheid worden herkend? Het heden is de enige tijd die er is. En dus gaan we vandaag, op dit ogenblik, nu, kijken naar wat er altijd is, niet in onze ogen, maar in de ogen van Christus. Hij kijkt voorbij de...


Dagelijkse Les 163 Er is geen dood De Zoon van God is vrij

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  12-06-2023

LES 163Er is geen dood. De Zoon van God is vrij.De dood is een gedachte die vele vormen aanneemt, vaak niet als zodanig herkend. Ze kan verschijnen als droefheid, angst, verontrusting of twijfel, als woede, ongelovigheid en gebrek aan vertrouwen, als bekommernis om lichamen, afgunst, en als alle vor...


Dagelijkse Les 162 Ik ben zoals God mij geschapen heeft

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  11-06-2023

LES 162Ik ben zoals God mij geschapen heeft.Deze ene gedachte, stevig in de denkgeest vastgehouden, zal de wereld verlossen. We zullen dit van tijd tot tijd herhalen, wanneer we een nieuwe leerfase binnengaan. Naarmate je vordert, zal het veel meer voor jou gaan betekenen. Deze woorden zijn heilig,...


Dagelijkse Les 161 Geef me jouw zegen heilige Zoon van God

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  10-06-2023

LES 161Geef me jouw zegen, heilige Zoon van God.Vandaag oefenen we op een andere manier en nemen we stelling tegen onze woede, opdat onze angsten mogen verdwijnen om voor liefde ruimte te maken. Hier is verlossing, in de eenvoudige woorden waarin we met het idee van vandaag oefenen. Hier is het antw...


Dagelijkse Les 160 Ik ben thuis Angst is hier de vreemdeling

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  09-06-2023

LES 160Ik ben thuis. Angst is hier de vreemdeling.Angst is een vreemdeling op de wegen der liefde. Vereenzelvig je met angst en je zult voor jezelf een vreemde zijn. En dus ben jij aan jezelf onbekend. Wat jouw Zelf is, blijft een buitenstaander voor het deel van jou dat meent dat het werkelijk is m...


Dagelijkse Les 159 Ik geef de wonderen die ik ontvangen heb

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  08-06-2023

LES 159Ik geef de wonderen die ik ontvangen heb.Niemand kan geven wat hij niet ontvangen heeft. Iets geven vereist eerst dat jij het in eigen bezit hebt. Hierin stemmen de wetten van de Hemel en de wereld overeen. Maar hier ook lopen ze uiteen. De wereld gelooft dat je iets moet vasthouden om het te...


Dagelijkse Les 158 Vandaag leer ik te geven zoals ik ontvang

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  07-06-2023

LES 158Vandaag leer ik te geven zoals ik ontvang.Wat is jou gegeven? De kennis dat jij een denkgeest bent, in de Denk geest en zuiver denkgeest, voor eeuwig zonder zonde, volkomen zonder angst, omdat jij uit liefde werd geschapen. Je hebt jouw Bron niet verlaten, want jij bent nog steeds zoals je we...


Dagelijkse Les 157 Nu wil ik ingaan tot Zijn Tegenwoordigheid

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  06-06-2023

LES 157Nu wil ik ingaan tot Zijn Tegenwoordigheid.Dit is een dag van stilte en vertrouwen. Het is een speciale tijd van belofte in de opeenvolging van je dagen. Het is een tijd die de Hemel apart heeft gezet om met haar stralen te verlichten, en om een tijdloos licht te werpen op deze dag waarop ech...


Dagelijkse Les 156 Ik ga met God in volmaakte heiligheid

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  05-06-2023

LES 156Ik ga met God in volmaakte heiligheid.Het idee van vandaag stelt slechts de eenvoudige waarheid vast die de gedachte aan zonde onmogelijk maakt. Het belooft dat schuld geen oorzaak heeft, en daarom niet bestaat. Dit volgt stellig uit de basisgedachte die in het tekstboek zo vaak wordt vermeld...


Dagelijkse Les 155 Ik doe een stap terug en laat Hem de weg wijzen

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  04-06-2023

LES 155Ik doe een stap terug en laat Hem de weg wijzen.Er is een manier om in de wereld te leven die niet van deze wereld is, ook al lijkt ze dat wel te zijn. Je verandert niet van uiterlijk, hoewel je vaker glimlacht. Je voorhoofd is sereen, je ogen staan rustig. En degenen die door de wereld gaan...


Dagelijkse Les 154 Ik ben een van de dienaren van God

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  03-06-2023

LES 154Ik ben een van de dienaren van God.Laat ons vandaag noch arrogant, noch vals bescheiden zijn. We hebben dergelijke dwaasheid achter ons gelaten. We kunnen onszelf niet beoordelen, en hoeven dat ook niet. Dat zijn maar pogingen om een beslissing uit de weg te gaan, en een verbintenis met onze...


Dagelijkse Les 153 In mijn verdedigingsloosheid ligt mijn veiligheid

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  02-06-2023

LES 153In mijn verdedigingsloosheid ligt mijn veiligheid.Jij die je bedreigd voelt door deze veranderende wereld, haar grillen van het lot en wrange grappen, haar kortstondige relaties en alle ‘geschenken’ die ze enkel te leen geeft om weer af te nemen: neem deze les ter harte. De wereld biedt g...


Dagelijkse Les 152 De macht om te beslissen is aan mij

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  01-06-2023

LES 152De macht om te beslissen is aan mij.Niemand kan verlies lijden tenzij het zijn eigen beslissing is. Niemand lijdt pijn behalve als zijn keuze deze toestand voor hem verkiest. Niemand kan verdrietig of bang zijn, of denken dat hij ziek is, als dit niet het resultaat is dat hij wenst. En nieman...


Dagelijkse Les 151 Alle dingen zijn een weerklank van de Stem namens God

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  31-05-2023

LES 151Alle dingen zijn een weerklank van de Stem namens God.Niemand kan oordelen op grond van onvolledig bewijs. Zoiets is geen oordeel. Het is slechts een mening die op onwetendheid en twijfel berust. De schijnbare zekerheid ervan is slechts een dekmantel voor de onzekerheid die ze verbergen wil....


Dagelijkse Les 150 Ik aanvaard de Verzoening voor mijzelf Alleen van de verlossing kan worden gezegd dat ze geneest

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  30-05-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerInleidingNu doen we opnieuw een herhaling, ons er ditmaal van bewust dat we ons voorbereiden op het tweede deel van ons leerproces dat ons leert hoe de waarheid kan worden toegepast. Vandaag zullen we beginnen ons te co...


Dagelijkse Les 149 Wanneer ik genezen word word niet ik alleen genezen De Hemel is de beslissing die ik moet nemen

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  29-05-2023

InleidingNu doen we opnieuw een herhaling, ons er ditmaal van bewust dat we ons voorbereiden op het tweede deel van ons leerproces dat ons leert hoe de waarheid kan worden toegepast. Vandaag zullen we beginnen ons te concentreren op onze bereidheid voor wat hierna volgt. Dat is ons doel bij deze her...


Dagelijkse Les 148 Als ik me verdedig word ik aangevallen Ziekte is een verdediging tegen de waarheid

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  28-05-2023

InleidingNu doen we opnieuw een herhaling, ons er ditmaal van bewust dat we ons voorbereiden op het tweede deel van ons leerproces dat ons leert hoe de waarheid kan worden toegepast. Vandaag zullen we beginnen ons te concentreren op onze bereidheid voor wat hierna volgt. Dat is ons doel bij deze her...


Dagelijkse Les 147 Ik zal geen waarde geven aan wat geen enkele waarde heeft Laat me vergeving zien zoals ze is

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  27-05-2023

Nu doen we opnieuw een herhaling, ons er ditmaal van bewust dat we ons voorbereiden op het tweede deel van ons leerproces dat ons leert hoe de waarheid kan worden toegepast. Vandaag zullen we beginnen ons te concentreren op onze bereidheid voor wat hierna volgt. Dat is ons doel bij deze herhaling en...


Dagelijkse Les 146 Niemand kan falen die tot de waarheid tracht te komen Ik bevrijd de wereld van al wat ik haar heb toegedacht

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  26-05-2023

InleidingNu doen we opnieuw een herhaling, ons er ditmaal van bewust dat we ons voorbereiden op het tweede deel van ons leerproces dat ons leert hoe de waarheid kan worden toegepast. Vandaag zullen we beginnen ons te concentreren op onze bereidheid voor wat hierna volgt. Dat is ons doel bij deze her...


Dagelijkse Les 145 Voorbij deze wereld is een wereld die ik verlang Het is onmogelijk twee werelden te zien

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  25-05-2023

Nu doen we opnieuw een herhaling, ons er ditmaal van bewust dat we ons voorbereiden op het tweede deel van ons leerproces dat ons leert hoe de waarheid kan worden toegepast. Vandaag zullen we beginnen ons te concentreren op onze bereidheid voor wat hierna volgt. Dat is ons doel bij deze herhaling en...


Dagelijkse Les 144 Er is geen liefde dan die van God De wereld die ik zie bevat niets wat ik verlang

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  24-05-2023

Nu doen we opnieuw een herhaling, ons er ditmaal van bewust dat we ons voorbereiden op het tweede deel van ons leerproces dat ons leert hoe de waarheid kan worden toegepast. Vandaag zullen we beginnen ons te concentreren op onze bereidheid voor wat hierna volgt. Dat is ons doel bij deze herhaling en...


Dagelijkse Les 143 In stilte ontvang ik vandaag Gods Woord Al wat ik geef is aan mijzelf gegeven

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  23-05-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerInleidingNu doen we opnieuw een herhaling, ons er ditmaal van bewust dat we ons voorbereiden op het tweede deel van ons leerproces dat ons leert hoe de waarheid kan worden toegepast. Vandaag zullen we beginnen ons te co...


Dagelijkse Les 142 Ik dank mijn Vader voor Zijn gaven aan mij Laat me mij herinneren dat ik een ben met God

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  22-05-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerInleidingNu doen we opnieuw een herhaling, ons er ditmaal van bewust dat we ons voorbereiden op het tweede deel van ons leerproces dat ons leert hoe de waarheid kan worden toegepast. Vandaag zullen we beginnen ons te co...


Dagelijkse Les 141 Vergeving is de sleutel tot geluk Vergeving biedt alles wat ik wens

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  21-05-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerInleidingNu doen we opnieuw een herhaling, ons er ditmaal van bewust dat we ons voorbereiden op het tweede deel van ons leerproces dat ons leert hoe de waarheid kan worden toegepast. Vandaag zullen we beginnen ons te co...


Dagelijkse Les 140 Alleen van de verlossing kan worden gezegd dat ze geneest

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  20-05-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 140Alleen van de verlossing kan worden gezegd dat ze geneest.‘Geneesmiddel’ is een woord dat niet toepasbaar is op enige remedie die de wereld als heilzaam aanvaardt. Wat de wereld als genezend beschouwt is slec...


Dagelijkse Les 139 Ik aanvaard de Verzoening voor mijzelf

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  19-05-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 139Ik aanvaard de Verzoening voor mijzelf.Dit is het eind van alle keuze. Want hier komen we tot de beslissing onszelf te aanvaarden zoals God ons geschapen heeft. En wat is keuze anders dan onzekerheid omtrent wat...


Dagelijkse Les 138 De Hemel is de beslissing die ik moet nemen

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  18-05-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 138De Hemel is de beslissing die ik moet nemen.In deze wereld is de Hemel een keuze, want we geloven hier dat er alternatieven zijn om uit te kiezen. We menen dat alle dingen een tegenpool bezitten, en wat we wensen...


Dagelijkse Les 137 Wanneer ik genezen word word niet ik alleen genezen

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  17-05-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 137Wanneer ik genezen word, word niet ik alleen genezen.Het idee van vandaag blijft de kerngedachte waarop verlossing berust. Want genezing is het tegendeel van alle ideeën van de wereld die betrekking hebben op zi...


Dagelijkse Les 136 Ziekte is een verdediging tegen de waarheid

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  16-05-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 136Ziekte is een verdediging tegen de waarheid.Niemand kan genezen tenzij hij begrijpt welk doel ziekte schijnt te dienen. Want dan begrijpt hij eveneens dat dit doel zonder betekenis is. Omdat ziekte geen oorzaak e...


Dagelijkse Les 135 Als ik me verdedig word ik aangevallen

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  15-05-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 135Als ik me verdedig, word ik aangevallen.Wie zou zichzelf verdedigen als hij niet dacht dat hij werd aangevallen, dat de aanval werkelijkheid was en dat zijn eigen verdediging hem zou kunnen redden? En hierin ligt...


Dagelijkse Les 134 Laat me vergeving zien zoals ze is

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  14-05-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 134Laat me vergeving zien zoals ze is.Laten we de betekenis van ‘vergeven’ eens opnieuw bekijken, want die wordt snel verdraaid en gezien als iets wat gepaard gaat met een onterecht offer van terechte toorn, als...


Dagelijkse Les 133 Ik zal geen waarde geven aan wat geen enkele waarde heeft

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  13-05-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 133Ik zal geen waarde geven aan wat geen enkele waarde heeft.Soms levert het in het onderwijs profijt op de leerling terug te brengen tot praktische aangelegenheden, vooral nadat je hebt doorgenomen wat theoretisch...


Dagelijkse Les 132 Ik bevrijd de wereld van al wat ik haar heb toegedacht

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  12-05-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 132Ik bevrijd de wereld van al wat ik haar heb toegedacht.Wat anders houdt de wereld in ketenen gevangen dan jouw overtuigingen? En wat anders kan de wereld verlossen dan jouw Zelf? Geloof is werkelijk krachtig. De...


Dagelijkse Les 131 Niemand kan falen die tot de waarheid tracht te komen

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  11-05-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 131Niemand kan falen die tot de waarheid tracht te komen.Mislukking omringt jou overal, zolang je doelen nastreeft die niet bereikt kunnen worden. Je zoekt naar het duurzame in het vergankelijke, naar liefde waar ge...


Dagelijkse Les 130 Het is onmogelijk twee werelden te zien

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  10-05-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 130Het is onmogelijk twee werelden te zien.Waarneming is consistent. Wat je ziet, weerspiegelt je denken. En je denken weerspiegelt alleen jouw keuze van wat jij verlangt te zien. Jouw waarden zijn hierin bepalend,...


Dagelijkse Les 129 Voorbij deze wereld is een wereld die ik verlang

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  09-05-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 129Voorbij deze wereld is een wereld die ik verlang.Dit is de gedachte die volgt uit degene waarmee we gisteren oefenden. Je kunt niet stoppen bij het idee dat de wereld waardeloos is, want als je niet ziet dat er i...


Dagelijkse Les 128 De wereld die ik zie bevat niets wat ik verlang

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  08-05-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 128De wereld die ik zie bevat niets wat ik verlang.De wereld die jij ziet heeft jou niets te bieden wat je nodig hebt, niets wat jij op enigerlei wijze kunt gebruiken, en helemaal niets wat dient om jou vreugde te v...


Dagelijkse Les 127 Er is geen liefde dan die van God

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  07-05-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 127Er is geen liefde dan die van God.Jij denkt misschien dat er verschillende soorten liefde mogelijk zijn. Jij denkt misschien dat er een soort liefde is voor dit, en een soort voor dat; een manier om de een lief t...


Dagelijkse Les 126 Al wat ik geef is aan mijzelf gegeven

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  06-05-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 126Al wat ik geef, is aan mijzelf gegeven.Het idee van vandaag, dat volkomen vreemd is aan het ego en het denken van de wereld, is van doorslaggevend belang voor de omkering van je denken die deze cursus teweeg...


Dagelijkse Les 125 In stilte ontvang ik vandaag Gods Woord

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  05-05-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 125In stilte ontvang ik vandaag Gods Woord.Laat deze dag er een zijn van stilheid en van rustig luisteren. Je Vader wil dat je Zijn Woord hoort vandaag. Hij roept jou toe vanuit de diepte van je denkgeest waar...


Dagelijkse Les 124 Laat me mij herinneren dat ik een ben met God

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  04-05-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 124Laat me mij herinneren dat ik één ben met God.Vandaag zullen wij opnieuw dank betuigen voor onze Identiteit in God. Ons thuis is veilig, bescherming is gewaarborgd bij al wat we doen, macht en kracht staan...


Dagelijkse Les 123 Ik dank mijn Vader voor Zijn gaven aan mij

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  03-05-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 123Ik dank mijn Vader voor Zijn gaven aan mij.Laten we dankbaar zijn vandaag. We zijn op lichtere paden en makkelijker wegen terechtgekomen. Omkeren is het laatste waaraan we denken, en er is geen onverbiddelij...


Dagelijkse Les 122 Vergeving biedt alles wat ik wens

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  02-05-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 122Vergeving biedt alles wat ik wens.Wat kun jij wensen dat vergeving niet geven kan? Wil je vrede? Vergeving biedt jou die. Wil je geluk, een kalme denkgeest, doelgerichtheid en een gevoel van waarde en schoon...


Dagelijkse Les 121 Vergeving is de sleutel tot geluk

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  01-05-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 121Vergeving is de sleutel tot geluk.Hier is het antwoord op je zoeken naar vrede. Hier is de sleutel tot betekenis in een wereld die zinledig lijkt. Hier ligt de weg naar veiligheid te midden van schijnbare ge...


Dagelijkse Les 120 Ik rust in God Ik ben zoals God mij geschapen heeft

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  30-04-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerTien oefendagen achtereen zullen we elke dag twee recente lessen herhalen. Voor deze oefenperioden zullen we ons aan een bepaald schema houden, en we dringen erop aan dat je dat zo precies mogelijk volgt.Natuurlijk...


Dagelijkse Les 119 De waarheid zal alle misvattingen in mijn denkgeest corrigeren Geven en ontvangen zijn in waarheid een

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  29-04-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerTien oefendagen achtereen zullen we elke dag twee recente lessen herhalen. Voor deze oefenperioden zullen we ons aan een bepaald schema houden, en we dringen erop aan dat je dat zo precies mogelijk volgt.Natuurlijk...


Dagelijkse Les 118 Gods vrede en vreugde behoren mij toe Laat ik stil zijn en naar de waarheid luisteren

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  28-04-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerTien oefendagen achtereen zullen we elke dag twee recente lessen herhalen. Voor deze oefenperioden zullen we ons aan een bepaald schema houden, en we dringen erop aan dat je dat zo precies mogelijk volgt.Natuurlijk...


Dagelijkse Les 117 God die Liefde is is ook geluk Ik zoek slechts wat mij in waarheid toebehoort

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  27-04-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerTien oefendagen achtereen zullen we elke dag twee recente lessen herhalen. Voor deze oefenperioden zullen we ons aan een bepaald schema houden, en we dringen erop aan dat je dat zo precies mogelijk volgt.Natuurlijk...


Dagelijkse Les 116 Gods Wil voor mij is volmaakt geluk Ik deel Gods Wil dat ik gelukkig ben

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  26-04-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerTien oefendagen achtereen zullen we elke dag twee recente lessen herhalen. Voor deze oefenperioden zullen we ons aan een bepaald schema houden, en we dringen erop aan dat je dat zo precies mogelijk volgt.Natuurlijk...


Dagelijkse Les 115 Verlossing is mijn enige functie hier Mijn rol is essentieel voor Gods verlossingsplan

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  25-04-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerTien oefendagen achtereen zullen we elke dag twee recente lessen herhalen. Voor deze oefenperioden zullen we ons aan een bepaald schema houden, en we dringen erop aan dat je dat zo precies mogelijk volgt.Natuurlijk...


Dagelijkse Les 114 Ik ben geest Ik aanvaard mijn rol in Gods verlossingsplan

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  24-04-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerTien oefendagen achtereen zullen we elke dag twee recente lessen herhalen. Voor deze oefenperioden zullen we ons aan een bepaald schema houden, en we dringen erop aan dat je dat zo precies mogelijk volgt.Natuurlijk...


Dagelijkse Les 113 Ik ben een Zelf verenigd met mijn Schepper Verlossing komt vanuit mijn ene Zelf

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  23-04-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerTien oefendagen achtereen zullen we elke dag twee recente lessen herhalen. Voor deze oefenperioden zullen we ons aan een bepaald schema houden, en we dringen erop aan dat je dat zo precies mogelijk volgt.Natuurlijk...


Dagelijkse Les 112 Er woont licht en vreugde en vrede in mij Ik ben zoals God mij geschapen heeft

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  22-04-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerTien oefendagen achtereen zullen we elke dag twee recente lessen herhalen. Voor deze oefenperioden zullen we ons aan een bepaald schema houden, en we dringen erop aan dat je dat zo precies mogelijk volgt.Natuurlijk...


Dagelijkse Les 111 Wonderen worden gezien in het licht Wonderen worden gezien in het licht en licht en kracht zijn een

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  21-04-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerTien oefendagen achtereen zullen we elke dag twee recente lessen herhalen. Voor deze oefenperioden zullen we ons aan een bepaald schema houden, en we dringen erop aan dat je dat zo precies mogelijk volgt.Natuurlijk...


Dagelijkse Les 110 Ik ben zoals God mij geschapen heeft

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  20-04-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 110Ik ben zoals God mij geschapen heeft.Het idee van vandaag zullen we van tijd tot tijd herhalen. Want deze ene gedachte volstaat om jou en de wereld te verlossen, als je geloofde dat ze waar is. Haar waarheid...


Dagelijkse Les 109 Ik rust in God

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  19-04-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 109Ik rust in God.We vragen om rust vandaag, en een kalmte ongeschokt door wereldse verschijnselen. We vragen om vrede en stilheid, te midden van alle beroering, ontstaan uit botsende dromen. We vragen om veili...


Dagelijkse Les 108 Geven en ontvangen zijn in waarheid een

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  18-04-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 108Geven en ontvangen zijn in waarheid één.Visie steunt op het idee van vandaag. Het licht bevindt zich daarin, want het verzoent alle schijnbare tegenstellingen. En wat is licht anders dan de uit vrede gebor...


Dagelijkse Les 107 De waarheid zal alle misvattingen in mijn denkgeest corrigeren

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  17-04-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 107De waarheid zal alle misvattingen in mijn denkgeest corrigeren.Wat anders dan de waarheid kan illusies corrigeren? En wat zijn misvattingen anders dan illusies die nog niet gezien worden als wat ze zijn? Waa...


Dagelijkse Les 106 Laat ik stil zijn en naar de waarheid luisteren

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  16-04-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 106Laat ik stil zijn en naar de waarheid luisteren.Als je de stem van het ego terzijde schuift, hoe luid die ook schijnt te roepen; als je zijn onbeduidende gaven, die jou niets geven wat jij werkelijk wenst, n...


Dagelijkse Les 105 Gods vrede en vreugde behoren mij toe

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  15-04-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneer LES 105 Gods vrede en vreugde behoren mij toe. Gods vrede en vreugde behoren jou toe. Vandaag zullen we ze aanvaarden, wetend dat ze de onze zijn. En we zullen proberen te begrijpen dat deze gaven toenemen naarmat...


Dagelijkse Les 104 Ik zoek slechts wat mij in waarheid toebehoort

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  14-04-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 104Ik zoek slechts wat mij in waarheid toebehoort.Het idee van vandaag vervolgt met de gedachte dat vreugde en vrede niet slechts ijdele dromen zijn. Ze zijn jouw recht op grond van wat jij bent. Ze komen tot j...


Dagelijkse Les 103 God Die Liefde Is Is Ook Geluk

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  13-04-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 103God, die Liefde is, is ook geluk.Geluk is een eigenschap van liefde. Het kan er niet los van staan. Evenmin kan het worden ervaren waar geen liefde is. Liefde kent geen grenzen, want ze is overal. En daarom...


Dagelijkse Les 102 Ik deel Gods Wil dat ik gelukkig ben

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  12-04-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 102Ik deel Gods Wil dat ik gelukkig ben.Jij wilt niet lijden. Je denkt misschien dat het jou iets oplevert en gelooft misschien nog steeds een beetje dat het je oplevert wat jij wenst. Toch is dit geloof nu zek...


Dagelijkse Les 101 Gods Wil voor mij is volmaakt geluk

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  11-04-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 101Gods Wil voor mij is volmaakt geluk.Vandaag zullen we doorgaan met het thema geluk. Dit is een sleutelbegrip om te begrijpen wat verlossing betekent. Jij gelooft nog steeds dat hiervoor lijden wordt verlangd...


Dagelijkse Les 100 Mijn Rol Is Essentieel Voor Gods Verlossingsplan

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  10-04-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 100Mijn rol is essentieel voor Gods verlossingsplan.Net zoals Gods Zoon zijn Vader completeert, zo maakt jouw rol daarin je Vaders plan compleet. Verlossing moet het dwaze geloof in gescheiden gedachten en gesc...


Dagelijkse Les 99 Verlossing is mijn enige functie hier.

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  09-04-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 99Verlossing is mijn enige functie hier.Verlossing en vergeving zijn hetzelfde. Ze veronderstellen beide dat er iets is misgegaan; iets om van te worden verlost, om voor vergeven te worden; iets verkeerds dat e...


Dagelijkse Les 98 Ik aanvaard mijn rol in Gods verlossingsplan

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  08-04-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 98Ik aanvaard mijn rol in Gods verlossingsplan.Vandaag is een dag van speciale toewijding. We kiezen vandaag maar aan één kant positie. We scharen ons aan de zijde van de waarheid en laten illusies los. We zu...


Dagelijkse Les 97 Ik Ben Geest

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  07-04-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 97Ik ben geest.Het idee van vandaag vereenzelvigt jou met je ene Zelf. Het aanvaardt geen gespleten identiteit en probeert geen tegengestelde elementen tot een eenheid te verweven. Het stelt eenvoudig de waarhe...


Dagelijkse Les 96 Verlossing Komt Vanuit Mijn Ene Zelf

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  06-04-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 96Verlossing komt vanuit mijn ene Zelf.Hoewel je één Zelf bent, ervaar jij jezelf als twee: als goed en kwaad, liefhebbend en hatend, denkgeest en lichaam. Dit gevoel in tegenpolen opgesplitst te zijn brengt...


Dagelijkse Les 95 Ik Ben Een Zelf Verenigd Met Mijn Schepper

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  05-04-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 95Ik ben één Zelf, verenigd met mijn Schepper.Het idee van vandaag beschrijft jou nauwkeurig zoals God je geschapen heeft. Jij bent één in jezelf, en één met Hem. Aan jou is de eenheid van de hele scheppi...


Dagelijkse Les 94 Ik ben zoals God mij geschapen heeft

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  04-04-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 94Ik ben zoals God mij geschapen heeft.Vandaag gaan we voort met het ene idee dat volledige verlossing brengt, de ene verklaring die elke vorm van verleiding ontkracht, de ene gedachte die het ego tot zwijgen b...


Dagelijkse Les 93 Er Woont Licht En Vreugde En Vrede In Mij

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  03-04-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 93Er woont licht en vreugde en vrede in mij.Jij denkt dat je de woning bent van slechtheid, duisternis en zonde. Jij denkt dat als iemand de waarheid over jou kon zien, hij zou worden afgestoten en voor je teru...


Dagelijkse Les 92 Wonderen worden gezien in het lich en licht en kracht zijn eent

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  02-04-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 92Wonderen worden gezien in het licht, en licht en kracht zijn één.Het idee voor vandaag is een uitbreiding van het vorige. Jij denkt niet over licht in termen van kracht, noch over duisternis in termen van z...


Dagelijkse Les 91 Wonderen Worden Gezien In Het Licht

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  01-04-2023

Hoe Een Cursus in Wonderen Begon: https://www.youtube.com/watch?v=aocQHyuRS2cKlassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 91Wonderen worden gezien in het licht.Het is belangrijk in gedachten te houden dat wonderen en visie noodzakelijkerwijs samengaan. Di...


Dagelijkse Les 90 Laat Me Inzien Wat Het Probleem Is Zodat Het Kan Worden Opgelost Laat Me Inzien Dat Mijn Problemen Zijn Opgelost

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  31-03-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerInleidingWe zijn nu klaar voor een nieuwe herhaling. We gaan verder waar we met onze vorige herhaling gebleven waren en behandelen elke dag twee ideeën. Het eerste deel van elke dag wordt aan het ene, het laatste...


Dagelijkse Les 89 Ik Heb Recht Op Wonderen Laat Wonderen Alle Grieven Vervangen

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  30-03-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerInleidingWe zijn nu klaar voor een nieuwe herhaling. We gaan verder waar we met onze vorige herhaling gebleven waren en behandelen elke dag twee ideeën. Het eerste deel van elke dag wordt aan het ene, het laatste...


Dagelijkse Les 88 Het Licht Is Gekomen Ik Sta Onder Geen Andere Wetten Dan Die Van God

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  29-03-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerECIW Ontketend: https://www.youtube.com/watch?v=2ARHMauQ6wwInleidingWe zijn nu klaar voor een nieuwe herhaling. We gaan verder waar we met onze vorige herhaling gebleven waren en behandelen elke dag twee ideeën. H...


Dagelijkse Les 87 Ik wil dat er licht is Er is geen wil dan Die van God

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  28-03-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerInleidingWe zijn nu klaar voor een nieuwe herhaling. We gaan verder waar we met onze vorige herhaling gebleven waren en behandelen elke dag twee ideeën. Het eerste deel van elke dag wordt aan het ene, het laatste...


Dagelijkse Les 86 Alleen Gods verlossingsplan zal werken Grieven koesteren is een aanval op Gods verlossingsplan

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  27-03-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerInleidingWe zijn nu klaar voor een nieuwe herhaling. We gaan verder waar we met onze vorige herhaling gebleven waren en behandelen elke dag twee ideeën. Het eerste deel van elke dag wordt aan het ene, het laatste...


Dagelijkse Les 85 Mijn Grieven Verbergen Het Licht Van De Wereld In Mij Mijn Verlossing Komt Van Mij

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  26-03-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerInleidingWe zijn nu klaar voor een nieuwe herhaling. We gaan verder waar we met onze vorige herhaling gebleven waren en behandelen elke dag twee ideeën. Het eerste deel van elke dag wordt aan het ene, het laatste...


Dagelijkse Les 84 Liefde Schiep Mij Als Zichzelf Liefde Koestert Geen Grieven

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  25-03-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerTekstboek: https://www.youtube.com/playlist?list=PLgyHUeNMcw53PgXKKT2RObJWNiEp0gpeeTekstboek met uitleg: https://www.youtube.com/playlist?list=PLgyHUeNMcw51SdNYXzHAIgBEQu9Uu5heEInleidingWe zijn nu klaar voor een ni...


Dagelijkse Les 83 Mijn enige functie is die welke God mij gaf Mijn geluk en mijn functie zijn een

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  24-03-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerTekstboek: https://www.youtube.com/playlist?list=PLgyHUeNMcw53PgXKKT2RObJWNiEp0gpeeInleidingWe zijn nu klaar voor een nieuwe herhaling. We gaan verder waar we met onze vorige herhaling gebleven waren en behandelen...


Dagelijkse Les 82 Het licht van de wereld brengt elke denkgeest vrede door mijn vergeving Laat me mijn functie niet

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  23-03-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerInleidingWe zijn nu klaar voor een nieuwe herhaling. We gaan verder waar we met onze vorige herhaling gebleven waren en behandelen elke dag twee ideeën. Het eerste deel van elke dag wordt aan het ene, het laatste...


Dagelijkse Les 81 Ik Ben Het Licht Van De Wereld Vergeving Is Mijn Functie Als Het Licht Van De Wereld

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  22-03-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerInleidingWe zijn nu klaar voor een nieuwe herhaling. We gaan verder waar we met onze vorige herhaling gebleven waren en behandelen elke dag twee ideeën. Het eerste deel van elke dag wordt aan het ene, het laatste...


Dagelijkse Les 80 Laat Me Inzien Dat Mijn Problemen Zijn Opgelost

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  21-03-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 80Laat me inzien dat mijn problemen zijn opgelost.Als jij bereid bent je problemen te zien, zul je inzien dat je geen problemen hebt. Jouw ene kernprobleem is opgelost en je hebt geen ander. Daarom moet je wel...


Dagelijkse Les 79 Laat me inzien wat het probleem is zodat het kan worden opgelost

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  20-03-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 79Laat me inzien wat het probleem is, zodat het kan worden opgelost.Een probleem kan niet worden opgelost als je niet weet wat het is. Zelfs als het in werkelijkheid al is opgelost, zul jij nog steeds het probl...


Dagelijkse Les 78 Laat wonderen alle grieven vervangen

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  19-03-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 78Laat wonderen alle grieven vervangen.Misschien is het je nog niet helemaal duidelijk dat elke beslissing die jij neemt een keuze is tussen grief en wonder. Elke grief staat als een donker schild van haat voor...


Dagelijkse Les 77 Ik Heb Recht Op Wonderen

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  18-03-2023

Bestel gratis het boekje "Ik heb recht op wonderen" hier: https://eencursusinwonderen.org/Boekjes-recht-bestelformulierLES 77Ik heb recht op wonderen.Jij hebt recht op wonderen op grond van wat jij bent. Je zult wonderen ontvangen op grond van wat God is. En je zult wonderen schenken omdat jij één...


Dagelijkse Les 76 Ik Sta Onder Geen Andere Wetten Dan Die Van God

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  17-03-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 76Ik sta onder geen andere wetten dan die van God.We hebben eerder opgemerkt hoeveel zinloze zaken jou verlossing toeschenen. Elk heeft jou gekluisterd met wetten die even zinloos zijn als die zaak zelf. Je ben...


Dagelijkse Les 75 Het Licht Is Gekomen

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  16-03-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 75Het licht is gekomen.Het licht is gekomen. Jij bent genezen en jij kunt genezen. Het licht is gekomen. Jij bent verlost en je kunt verlossen. Jij bent in vrede en je brengt vrede mee waar je ook gaat. Duister...


Dagelijkse Les 74 Er is geen wil dan Die van God

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  15-03-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 74Er is geen wil dan Die van God.Het idee voor vandaag kan als de centrale gedachte worden beschouwd waarop al onze oefeningen zijn gericht. Gods Wil is de enige Wil. Wanneer je dit hebt ingezien, heb je ingezi...


Dagelijkse Les 73 Ik wil dat er licht is

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  14-03-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 73Ik wil dat er licht is.Vandaag staan we stil bij de wil die jij deelt met God. Dit is niet hetzelfde als de ijdele wensen van het ego waaruit het duister voortkomt en het niets. De wil die jij deelt met God h...


Dagelijkse Les 72 Grieven koesteren is een aanval op Gods verlossingsplan

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  13-03-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 72Grieven koesteren is een aanval op Gods verlossingsplan.Hoewel we hebben vastgesteld dat het verlossingsplan van het ego het tegendeel is van dat van God, hebben we nog niet benadrukt dat het een actieve aanv...


Dagelijkse Les 71 Alleen Gods verlossingsplan zal werken

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  12-03-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 71Alleen Gods verlossingsplan zal werken.Misschien is het je ontgaan dat het ego een verlossingsplan heeft opgesteld, tegengesteld aan dat van God. Dit is het plan waarin jij gelooft. Omdat het ‘t tegendeel i...


Dagelijkse Les 70 Mijn verlossing komt van mij

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  11-03-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 70Mijn verlossing komt van mij.Elke verleiding is niets anders dan een of andere vorm van de primaire verleiding het idee van vandaag niet te geloven. Verlossing schijnt overal vandaan te komen, behalve van jou...


Dagelijkse Les 69 Mijn grieven verbergen het licht van de wereld in mij

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  10-03-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 69Mijn grieven verbergen het licht van de wereld in mij.Niemand kan zien wat jouw grieven verhullen. Omdat je grieven het licht van de wereld in jou verbergen, staat eenieder in duisternis, en jij staat naast h...


Dagelijkse Les 68 Liefde koestert geen grieven

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  09-03-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 68Liefde koestert geen grieven.Jij die door liefde werd geschapen als zichzelf, kunt er geen grieven opna houden en je Zelf kennen. Een grief koesteren is vergeten wie jij bent. Een grief koesteren is jezelf zi...


Dagelijkse Les 67 Liefde schiep mij als zichzelf

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  08-03-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 67Liefde schiep mij als zichzelf.Het idee van vandaag is een volledige en nauwkeurige formulering van wat jij bent. Daarom ben jij het licht van de wereld. Daarom heeft God jou als de verlosser van de wereld aa...


Dagelijkse Les 66 Mijn Geluk En Mijn Functie Zijn Een

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  07-03-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 66Mijn geluk en mijn functie zijn één.Je zult ongetwijfeld hebben opgemerkt dat we in de laatste lessen steeds de nadruk hebben gelegd op het verband tussen het vervullen van jouw functie en het bereiken van...


Dagelijkse Les 65 Mijn enige functie is die welke God mij gaf

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  06-03-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 65Mijn enige functie is die welke God mij gaf.Het idee voor vandaag bevestigt opnieuw je toewijding aan verlossing. Het herinnert jou er ook aan dat je naast deze geen andere functie hebt. Deze beide gedachten...


Dagelijkse Les 64 Laat Me Mijn Functie Niet Vergeten

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  05-03-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 64Laat me mijn functie niet vergeten.Het idee van vandaag is slechts een andere manier om te zeggen: ‘Laat me niet in verzoeking raken.’ Het doel van de wereld die jij ziet is je vergevingsfunctie te verdoe...


Dagelijkse Les 63 Het Licht Van De Wereld Brengt Elke Denkgeest Vrede Door Mijn Vergeving

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  04-03-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 63Het licht van de wereld brengt elke denkgeest vrede door mijn vergeving.Hoe heilig ben jij in wiens vermogen het ligt elke denkgeest vrede te brengen! Hoe gezegend ben jij die kan leren het middel te herkenne...


Dagelijkse Les 62 Vergeving Is Mijn Functie Als Het Licht Van De Wereld

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  03-03-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 62Vergeving is mijn functie als het licht van de wereld.Jouw vergeving zal de wereld van duisternis voeren naar het licht. Jouw vergeving laat je het licht herkennen waarin jij ziet. Vergeving is de demonstrati...


Dagelijkse Les 61 Ik Ben Het Licht Van De Wereld

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  02-03-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 61Ik ben het licht van de wereld.Wie anders is het licht van de wereld dan Gods Zoon? Dit is dan ook niets anders dan een uitdrukking van de waarheid over jezelf. Het is het tegendeel van een uitdrukking van tr...


Dagelijkse Les 60 Herhaling Lessen 46 - 50

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  01-03-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerHerhaling IInleidingDe oefeningen horen in de daarvoor bestemde perioden als volgt te worden gedaan:Begin de dag met het lezen van de vijf ideeën plus de toelichting. Daarna hoef je geen bepaalde volgorde aan te h...


Dagelijkse Les 59 Herhaling Lessen 41 - 45

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  28-02-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerHerhaling IInleidingDe oefeningen horen in de daarvoor bestemde perioden als volgt te worden gedaan:Begin de dag met het lezen van de vijf ideeën plus de toelichting. Daarna hoef je geen bepaalde volgorde aan te h...


Dagelijkse Les 58 Herhaling Lessen 36 - 40

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  27-02-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerHerhaling IInleidingDe oefeningen horen in de daarvoor bestemde perioden als volgt te worden gedaan:Begin de dag met het lezen van de vijf ideeën plus de toelichting. Daarna hoef je geen bepaalde volgorde aan te h...


Dagelijkse Les 57 Herhaling Lessen 31 - 35

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  26-02-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerHerhaling IInleidingDe oefeningen horen in de daarvoor bestemde perioden als volgt te worden gedaan:Begin de dag met het lezen van de vijf ideeën plus de toelichting. Daarna hoef je geen bepaalde volgorde aan te h...


Dagelijkse Les 56 Herhaling Lessen 26 - 30

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  25-02-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerHerhaling IInleidingDe oefeningen horen in de daarvoor bestemde perioden als volgt te worden gedaan:Begin de dag met het lezen van de vijf ideeën plus de toelichting. Daarna hoef je geen bepaalde volgorde aan te h...


Dagelijkse Les 55 Herhaling Lessen 21 - 25

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  24-02-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerHerhaling IInleidingDe oefeningen horen in de daarvoor bestemde perioden als volgt te worden gedaan:Begin de dag met het lezen van de vijf ideeën plus de toelichting. Daarna hoef je geen bepaalde volgorde aan te h...


Dagelijkse Les 54 Herhaling Lessen 16 - 20

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  23-02-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerHerhaling IInleidingDe oefeningen horen in de daarvoor bestemde perioden als volgt te worden gedaan:Begin de dag met het lezen van de vijf ideeën plus de toelichting. Daarna hoef je geen bepaalde volgorde aan te h...


Dagelijkse Les 53 Herhaling Lessen 11 - 15

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  22-02-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerHerhaling IInleidingVanaf vandaag zullen we een serie herhalingsoefeningen doen. Elk daarvan bevat vijf van de reeds geïntroduceerde ideeën, te beginnen met het eerste en eindigend met het vijftigste. Na ieder id...


Dagelijkse Les 52 Herhaling Lessen 6 - 10

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  21-02-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerHerhaling IInleidingVanaf vandaag zullen we een serie herhalingsoefeningen doen. Elk daarvan bevat vijf van de reeds geïntroduceerde ideeën, te beginnen met het eerste en eindigend met het vijftigste. Na ieder id...


Dagelijkse Les 51 Herhaling Lessen 1 - 5

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  20-02-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerHerhaling IInleidingVanaf vandaag zullen we een serie herhalingsoefeningen doen. Elk daarvan bevat vijf van de reeds geïntroduceerde ideeën, te beginnen met het eerste en eindigend met het vijftigste. Na ieder id...


Dagelijkse Les 50 Ik Word Gedragen Door De Liefde Van God

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  19-02-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 50Ik word gedragen door de Liefde van God.Hier ligt het antwoord op elk probleem waarvoor jij je gesteld ziet, vandaag en morgen en zolang er sprake is van tijd. In deze wereld geloof je dat alles jou steunt be...


Dagelijkse Les 49 Gods Stem Spreekt Tot Mij Heel De Dag

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  18-02-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 49Het is heel goed mogelijk de hele dag te luisteren naar Gods Stem zonder je gewone bezigheden op enigerlei wijze te onderbreken. Dat deel van je denkgeest waarin de waarheid woont, staat in voortdurende commu...


Dagelijkse Les 48 Er Valt Niets Te Vrezen

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  17-02-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 48Er valt niets te vrezen.Het idee voor vandaag stelt eenvoudig een feit vast. Het is geen feit voor wie in illusies gelooft, maar illusies zijn geen feiten. In waarheid valt er niets te vrezen. Dit is heel mak...


Dagelijkse Les 47 God Is De Kracht Waarop Ik Vertrouw

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  16-02-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerAls jij op je eigen kracht vertrouwt, heb je alle reden om ongerust, bezorgd en bang te zijn. Wat kun jij voorspellen of beheersen? Wat is er in jou waarop jij rekenen kunt? Wat kan jou het vermogen verschaffen je...


Dagelijkse Les 46 God is de Liefde waarin ik vergeef

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  15-02-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 46God is de Liefde waarin ik vergeef.God vergeeft niet omdat Hij nooit veroordeeld heeft. En er moet veroordeling zijn voordat vergeving nodig is. Vergeving is de grote noodzaak van deze wereld, maar dat komt o...


Dagelijkse Les 45 God Is De Denkgeest Waarmee Ik Denk

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  14-02-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerHet idee van vandaag bevat de sleutel tot wat jouw werkelijke gedachten zijn. Ze hebben niets gemeen met wat jij denkt te denken, net zoals niets wat jij denkt te zien ook maar iets met visie te maken heeft. Er is...


Dagelijkse Les 44 God Is Het Licht Waarin Ik Zie

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  13-02-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 44God is het licht waarin ik zie.Vandaag vervolgen we het idee van gisteren, en voegen er een nieuwe dimensie aan toe. In het duister kun jij niet zien, en licht kun jij niet maken. Je kunt duisternis maken en...


Dagelijkse Les 43 God Is Mijn Bron Los Van Hem Kan Ik Niet Zien

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  12-02-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerWaarneming is geen eigenschap van God. Hem behoort het rijk der kennis. Maar Hij heeft de Heilige Geest geschapen als Middelaar tussen waarneming en kennis. Zonder deze schakel met God zou waarneming voorgoed de pl...


Dagelijkse Les 42 God Is Mijn Kracht Visie Is Zijn Geschenk

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  11-02-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 42God is mijn kracht. Visie is Zijn geschenk.Het idee voor vandaag combineert twee heel krachtige gedachten, die beide van het grootste belang zijn. Het beschrijft ook een oorzaak-en-gevolgrelatie die duidelijk...


Dagelijkse Les 41 God Vergezelt Me Waar Ik Ook Ga

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  10-02-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 41God vergezelt me, waar ik ook ga.Het idee van vandaag zal uiteindelijk het gevoel van eenzaamheid en verlatenheid dat alle afgescheidenen ervaren volledig overwinnen. Depressiviteit is een onvermijdelijke con...


Dagelijkse Les 40 Ik Ben Als Zoon Van God Gezegend

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  09-02-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 40Ik ben als Zoon van God gezegend.Vandaag zullen we beginnen aanspraak te maken op enkele van de vreugden waarop jij recht hebt omdat je bent wat jij bent. Vandaag worden er geen lange oefenperioden van je ver...


Dagelijkse Les 39 Mijn Heiligheid Is Mijn Verlossing

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  08-02-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 39Mijn heiligheid is mijn verlossing.Als schuld de hel is, wat is dan het tegendeel? Net als het tekstboek waarvoor dit werkboek is geschreven, zijn de ideeën die voor de oefeningen worden gebruikt heel eenvou...


Dagelijkse Les 38 Er Is Niets Wat Mijn Heiligheid Niet Kan

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  07-02-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 38Er is niets wat mijn heiligheid niet kan.Jouw heiligheid draait al de wetten van de wereld om. Ze overstijgt elke beperking van tijd, ruimte en afstand en iedere soort grenzen. Jouw heiligheid is in haar mach...


Dagelijkse Les 37 Mijn Heiligheid Zegent De Wereld

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  06-02-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 37Mijn heiligheid zegent de wereld.In dit idee schuilt de eerste glimp van je werkelijke functie in de wereld, de reden waarom jij hier bent. Jouw doel is het de wereld via je eigen heiligheid te zien. Zo worde...


Dagelijkse Les 36 Mijn Heiligheid Omsluit Al Wat Ik Zie

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  05-02-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 36Mijn heiligheid omsluit al wat ik zie.Het idee voor vandaag breidt dat van gisteren uit van de waarnemer tot het waargenomene. Je bent heilig omdat jouw denkgeest deel is van die van God. En omdat jij heilig...


Dagelijkse Les 35 Mijn Denkgeest Is Deel Van Die Van God Ik Ben Heel Heilig

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  04-02-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 35Mijn denkgeest is deel van Die van God. Ik ben heel heilig.Het idee van vandaag beschrijft niet de manier waarop jij jezelf nu ziet. Het beschrijft echter wel wat visie jou zal tonen. Het is moeilijk voor ied...


Dagelijkse Les 34 Ik Zou In Plaats Hiervan Vrede Kunnen Zien

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  03-02-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 34Ik zou in plaats hiervan vrede kunnen zien.Het idee voor vandaag maakt een begin met de beschrijving van de voorwaarden die gelden voor de andere manier van zien. Innerlijke vrede is ontegenzeglijk een innerl...


Dagelijkse Les 33 Er Is Een Andere Manier Om Naar De Wereld Te Kijken

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  02-02-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 33Er is een andere manier om naar de wereld te kijken.Het idee van vandaag is een poging in te zien dat je een omslag kunt bewerkstelligen in jouw waarneming van de wereld, zowel in haar uiterlijk als haar inne...


Dagelijkse Les 32 Ik Heb De Wereld Die Ik Zie Bedacht

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  01-02-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 32Ik heb de wereld die ik zie bedacht.Vandaag brengen we het thema van oorzaak en gevolg verder tot ontwikkeling. Jij bent niet het slachtoffer van de wereld die je ziet, omdat jij die bedacht hebt. Je kunt haa...


Dagelijkse Les 31 Ik Ben Niet Het Slachtoffer Van De Wereld Die Ik Zie

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  31-01-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 31Ik ben niet het slachtoffer van de wereld die ik zie.Het idee van vandaag is de aanloop tot je bevrijdingsverklaring. Weder om moet dit idee toegepast worden zowel op de wereld die je buiten je, als op de wer...


Dagelijkse Les 30 God Is In Alles Wat Ik Zie Want God Is In Mijn Denkgeest

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  30-01-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 30 God is in alles wat ik zie, want God is in mijn denkgeest.Het idee voor vandaag is de springplank naar visie. Vanuit dit idee zal de wereld voor jou opengaan, en je zult naar haar kijken en in haar zien wat...


Dagelijkse Les 29 God Is In Alles Wat Ik Zie

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  29-01-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 29God is in alles wat ik zie.Het idee voor vandaag verklaart waarom je in elk ding de totale bedoeling kunt zien. Het verklaart waarom niets afgezonderd is, op zichzelf of in zichzelf. En het verklaart waarom n...


Dagelijkse Les 28 Ik Wil Niets Liever Dan De Dingen Anders Zien

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  28-01-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 28Ik wil niets liever dan de dingen anders zien.Vandaag geven we in wezen een concrete toepassing aan het idee van gis teren. In deze oefenperioden zul je een reeks uitgesproken verbintenissen aangaan. De vraag...


Dagelijkse Les 27 Ik Wil Niets Liever Dan Zien

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  27-01-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 27Ik wil niets liever dan zien.Het idee van vandaag drukt meer uit dan louter vastberadenheid. Het geeft visie de voorrang boven je andere wensen. Misschien aarzel je om het idee te gebruiken, vanwege het feit...


Dagelijkse Les 26 Mijn Aanvalgedachten Zijn Een Aanval Op Mijn Onkwetsbaarheid

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  26-01-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 26Mijn aanvalgedachten zijn een aanval op mijn onkwetsbaarheid.Het is zonder meer duidelijk dat je niet onkwetsbaar bent als je aangevallen kunt worden. Jij ziet een aanval als een reële bedreiging. Dat komt d...


Dagelijkse Les 25 Ik Weet Van Niets Waartoe Het Dient

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  25-01-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 25Ik weet van niets waartoe het dient.Bedoeling is betekenis. Het idee van vandaag verklaart waarom niets wat jij ziet iets betekent. Jij weet niet waar het toe dient. Daarom is het voor jou zonder betekenis. A...


Dagelijkse Les 24 Ik Zie Niet Wat Mijn Hoogste Belang Is

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  24-01-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 24Ik zie niet wat mijn hoogste belang is.In geen enkele situatie die zich aandient weet je welke uitkomst jou gelukkig zou maken. Daarom heb je geen leidraad voor juist handelen, noch een maatstaf om het result...


Dagelijkse Les 23 Ik Kan Ontsnappen Aan De Wereld Die Ik Zie Door Aanvalgedachten Op Te Geven

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  23-01-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 23Ik kan ontsnappen aan de wereld die ik zie door aanvalgedachten op te geven.Het idee voor vandaag bevat de enige uitweg uit de angst die ooit zal werken. Niets anders zal baten, al het andere is zonder beteke...


Dagelijkse Les 22 Wat Ik Zie Is Een Vorm Van Wraak

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  22-01-2023

https://www.youtube.com/watch?v=2ARHMauQ6ww&list=PLgyHUeNMcw51y28tBXsAf-IDGDW6UVJaPKlassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 22Wat ik zie is een vorm van wraak.Het idee van vandaag beschrijft nauwkeurig hoe ieder die er in zijn denkgeest aanvalgedachte...


Dagelijkse Les 21 Ik Ben Vastbesloten De Dingen Anders Te Zien

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  21-01-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 21Ik ben vastbesloten de dingen anders te zien.Het idee voor vandaag is vanzelfsprekend een voortzetting en uitbreiding van het vorige. Ditmaal zijn er echter, naast de toepassing van het idee wanneer bijzonder...


Dagelijkse Les 20 Ik Ben Vastbesloten Te Zien

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  20-01-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 20Ik ben vastbesloten te zien.We zijn tot dusver nogal ongedwongen met onze oefenperioden omgesprongen. Er is zo goed als geen poging gedaan het tijdstip voor de uitvoering ervan aan te geven, er werd maar een...


Dagelijkse Les 19 Ik Ben Niet De Enige Die De Gevolgen Ervaart Van Mijn Gedachten

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  19-01-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 19Ik ben niet de enige die de gevolgen ervaart van mijn gedachten.Het idee van vandaag is natuurlijk de reden waarom jouw manier van zien niet alleen op jou invloed heeft. Je zult opmerken dat de ideeën die ve...


Dagelijkse Les 18 Ik Ben Niet De Enige Die De Gevolgen Ervaart Van Mijn Zien

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  18-01-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 18Ik ben niet de enige die de gevolgen ervaart van mijn zien.Het idee van vandaag is weer een stap om te leren dat de gedachten die de oorsprong zijn van wat jij ziet, nooit neutraal of onbelangrijk zijn. Het b...


Dagelijkse Les 17 Ik Zie Geen Neutrale Dingen

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  17-01-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 17Ik zie geen neutrale dingen.Dit idee is een volgende stap in de richting van het herkennen hoe oorzaak en gevolg werkelijk in de wereld opereren. Je ziet geen neutrale dingen omdat je geen neutrale gedachten...


Dagelijkse Les 16 Ik Heb Geen Neutrale Gedachten

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  16-01-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 16Ik heb geen neutrale gedachten.Het idee van vandaag is een eerste stap in het ontmantelen van de overtuiging dat je gedachten geen gevolgen hebben. Alles wat jij ziet is het resultaat van je gedachten. Er bes...


Dagelijkse Les 15 Mijn Gedachten Zijn Beelden Die Ik Heb Gemaakt

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  15-01-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 15Mijn gedachten zijn beelden die ik heb gemaakt.Juist doordat de gedachten die jij denkt te denken als beelden verschijnen, herken je ze niet als niets. Je denkt dat je ze denkt en dus denk je dat je ze ziet....


Dagelijkse Les 14 God Heeft Geen Betekenisloze Wereld Geschapen

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  14-01-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 14God heeft geen betekenisloze wereld geschapen.Het idee van vandaag is uiteraard de reden waarom een betekenisloze wereld onmogelijk is. Wat God niet geschapen heeft, bestaat niet. En alles wat wel bestaat, be...


Dagelijkse Les 13 Een Betekenisloze Wereld Baart Angst

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  13-01-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 13Een betekenisloze wereld baart angst.Het idee van vandaag is in wezen een andere vorm van het voorgaande, behalve dat het uitgesprokener is over de emotie die wordt opgeroepen. Eigenlijk is een betekenisloze...


Dagelijkse Les 12 Ik Voel Onvrede Omdat Ik Een Betekenisloze Wereld Zie

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  12-01-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 12Ik voel onvrede omdat ik een betekenisloze wereld zie.Dit idee is zo belangrijk omdat het de correctie inhoudt van een van de voornaamste vervormingen in je waarneming. Jij meent dat je vrede wordt verstoord...


Dagelijkse Les 11 Mijn Betekenisloze Gedachten Laten Mij Een Betekenisloze Wereld Zien

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  11-01-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 11Mijn betekenisloze gedachten laten mij een betekenisloze wereld zien.Dit is het eerste idee dat we presenteren dat verband houdt met een van de belangrijkste fasen van het correctieproces: de omkering van het...


Dagelijkse Les 10 Mijn Gedachten Betekenen Niets

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  10-01-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 10Mijn gedachten betekenen niets.Dit idee geldt voor alle gedachten waarvan je je bewust bent, of in de oefenperioden bewust wordt. De reden dat dit idee voor allemaal opgaat, is dat ze niet jouw werkelijke ged...


Dagelijkse Les 9 Ik Zie Niets Zoals Het Nu Is

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  09-01-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 9Ik zie niets zoals het nu is.Dit idee volgt zonneklaar uit de twee voorgaande. Maar terwijl je dit misschien verstandelijk kunt aanvaarden, is het onwaarschijnlijk dat het nu al iets voor jou betekent. Begrip...


Dagelijkse Les 8 Mijn Denkgeest Is Voortdurend Bezig Met Voorbije Gedachten

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  08-01-2023

Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 8Mijn denkgeest is voortdurend bezig met voorbije gedachten.Dit idee is natuurlijk de reden waarom jij alleen maar het verleden ziet. Niemand ziet werkelijk iets. Hij ziet alleen zijn naar buiten geprojecteerde...


Dagelijkse Les 7 Ik Zie Alleen Het Verleden

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  07-01-2023

Heb je al een Een Cursus in Wonderen 2023 scheurkalender?https://eencursusinwonderen.org/Bronnen/scheurkalenderKlassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 7Ik zie alleen het verleden.Dit idee is in eerste instantie bijzonder moeilijk te geloven. Toch vor...


Dagelijkse Les 6 Ik Voel Onvrede Omdat Ik Iets Zie Wat Er Niet Is

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  06-01-2023

Heb je al een Een Cursus in Wonderen 2023 scheurkalender?https://eencursusinwonderen.org/Bronnen/scheurkalenderKlassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 6 Ik voel onvrede omdat ik iets zie wat er niet is.De oefeningen met dit idee lijken erg op de voor...


Dagelijkse Les 5 Ik Voel Nooit Onvrede Om De Reden Die Ik Denk

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  05-01-2023

Heb je al een Een Cursus in Wonderen 2023 scheurkalender?https://eencursusinwonderen.org/Bronnen/scheurkalenderKlassen behulpzaam? Ondersteun deze dan met een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 5Ik voel nooit onvrede om de reden die ik denk.Dit idee kan, evenals het voorgaande, geb...


Dagelijkse Les 4 Deze Gedachten Betekenen Niets Ze Zijn Net Als De Dingen Die Ik In Deze Kamer In Deze Straat Uit Dit Raam Op Deze Plek Zie

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  04-01-2023

Heb je al een Een Cursus in Wonderen 2023 scheurkalender?https://eencursusinwonderen.org/Bronnen/scheurkalenderKlassen behulpzaam? Ondersteun deze dan met een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 4Deze gedachten betekenen niets. Ze zijn net als de dingen die ik in deze kamer [in deze...


Dagelijkse Les 3 Ik Begrijp Niets Wat Ik In Deze Kamer In Deze Straat Uit Dit Raam Op Deze Plek Zie

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  03-01-2023

Heb je al een Een Cursus in Wonderen 2023 scheurkalender?https://eencursusinwonderen.org/Bronnen/scheurkalenderKlassen behulpzaam? Ondersteun deze dan met een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerInleiding - Deel IEen theoretische fundering zoals het tekstboek die verschaft, is als kader...


Dagelijkse Les 2 Ik Heb Alles Wat Ik In Deze Kamer In Deze Straat Uit Dit Raam Op Deze Plek Zi Alle Betekenis Gegeven Die Het Voor Mij Heef

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  02-01-2023

Heb je al een Een Cursus in Wonderen 2023 scheurkalender?https://eencursusinwonderen.org/Bronnen/scheurkalenderKlassen behulpzaam? Ondersteun deze dan met een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerInleiding - Deel IEen theoretische fundering zoals het tekstboek die verschaft, is als kader...


Dagelijkse Les 1 Niets Wat Ik In Deze Kamer In Deze Straat Uit Dit Raam Op Deze Plek Zie Betekent Iets

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  01-01-2023

Heb je al een Een Cursus in Wonderen 2023 scheurkalender?https://eencursusinwonderen.org/Bronnen/scheurkalenderKlassen behulpzaam? Ondersteun deze dan met een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerInleiding - Deel IEen theoretische fundering zoals het tekstboek die verschaft, is als kader...


Dagelijkse Les 365 Dit Heilig Ogenblik Wil Ik U Geven Neemt U Het In Handen Want U Wil Ik Volgen In De Zekerheid Dat Uw Leiding Mij Vrede

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  31-12-2022

Heb je al een Een Cursus in Wonderen 2023 scheurkalender?https://eencursusinwonderen.org/Bronnen/scheurkalenderKlassen behulpzaam? Ondersteun deze dan met een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerDe Laatse LessenInleidingOnze laatste lessen zullen zoveel mogelijk vrij van woorden blijven...


Dagelijkse Les 364 Dit Heilig Ogenblik Wil Ik U Geven Neemt U Het In Handen Want U Wil Ik Volgen In De Zekerheid Dat Uw Leiding Mij Vrede

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  30-12-2022

Heb je al een Een Cursus in Wonderen 2023 scheurkalender?https://eencursusinwonderen.org/Bronnen/scheurkalenderKlassen behulpzaam? Ondersteun deze dan met een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerDe Laatse LessenInleidingOnze laatste lessen zullen zoveel mogelijk vrij van woorden blijven...


Tekst 264 Maak Opnieuw Je Keuze

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  30-12-2022

Heb je al een Een Cursus in Wonderen 2023 scheurkalender?https://eencursusinwonderen.org/Bronnen/scheurkalenderKlassen behulpzaam? Ondersteun deze dan met een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerVIII. Maak opnieuw je keuze1. Verleiding kent één les die ze in al haar vormen wil onderwi...


Dagelijkse Les 363 Dit Heilig Ogenblik Wil Ik U Geven Neemt U Het In Handen Want U Wil Ik Volgen In De Zekerheid Dat Uw Leiding Mij Vrede

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  29-12-2022

Heb je al een Een Cursus in Wonderen 2023 scheurkalender?https://eencursusinwonderen.org/Bronnen/scheurkalenderKlassen behulpzaam? Ondersteun deze dan met een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerDe Laatse LessenInleidingOnze laatste lessen zullen zoveel mogelijk vrij van woorden blijven...


Tekst 263 De Visie Van Een Verlosser

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  29-12-2022

Heb je al een Een Cursus in Wonderen 2023 scheurkalender?https://eencursusinwonderen.org/Bronnen/scheurkalenderKlassen behulpzaam? Ondersteun deze dan met een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerVII. De visie van een verlosser1. Leren is veranderen. Verlossing probeert geen middel aan t...


Dagelijkse Les 362 Dit Heilig Ogenblik Wil Ik U Geven Neemt U Het In Handen Want U Wil Ik Volgen In De Zekerheid Dat Uw Leiding Mij Vrede

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  28-12-2022

Heb je al een Een Cursus in Wonderen 2023 scheurkalender?https://eencursusinwonderen.org/Bronnen/scheurkalenderKlassen behulpzaam? Ondersteun deze dan met een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerDe Laatse LessenInleidingOnze laatste lessen zullen zoveel mogelijk vrij van woorden blijven...


Tekst 262 Het Herkennen Van De Geest

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  28-12-2022

Heb je al een Een Cursus in Wonderen 2023 scheurkalender?https://eencursusinwonderen.org/Bronnen/scheurkalenderOndersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerVI. Het herkennen van de geest1. Je ziet het vlees of herkent de geest. Er is geen compromis tussen de twee. Als...


Dagelijkse Les 361 Dit Heilig Ogenblik Wil Ik U Geven Neemt U Het In Handen Want U Wil Ik Volgen In De Zekerheid Dat Uw Leiding Mij Vrede

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  27-12-2022

Heb je al een Een Cursus in Wonderen 2023 scheurkalender?https://eencursusinwonderen.org/Bronnen/scheurkalenderKlassen behulpzaam? Ondersteun deze dan met een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerDe Laatse LessenInleidingOnze laatste lessen zullen zoveel mogelijk vrij van woorden blijven...


Tekst 261 Zelf Concept Tegenover Zelf

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  27-12-2022

Heb je al een Een Cursus in Wonderen 2023 scheurkalender?https://eencursusinwonderen.org/Bronnen/scheurkalenderOndersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerV. Zelf concept tegenover Zelf1. Het leren-in-de-wereld stoelt op een zelfconcept dat is aangepast aan de werelds...


Dagelijkse Les 360 Vrede Zij Met Mij De Heilige Zoon Van God Vrede Zij Mijn Broeder Die Een Is Met Mij Laat Heel De Wereld Zo Door Ons

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  26-12-2022

Heb je al een Een Cursus in Wonderen 2023 scheurkalender?https://eencursusinwonderen.org/Bronnen/scheurkalenderOndersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat ben ik?Ik ben Gods Zoon, compleet, genezen en heel, stralend in de weerspiegeling van Zijn Liefde. In mij is...


Tekst 260 Het Werkelijke Alternatief

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  26-12-2022

Heb je al een Een Cursus in Wonderen 2023 scheurkalender?https://eencursusinwonderen.org/Bronnen/scheurkalenderOndersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerIV. Het werkelijke alternatief1. De neiging bestaat te denken dat de wereld vertroosting kan bieden en een uitweg...


Dagelijkse Les 359 Gods Antwoord Is Een Vorm Van Vrede Alle Pijn Is Genezen Alle Ellende Vervangen Door Vreugde Alle Gevangenisdeuren Zijn

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  25-12-2022

Heb je al een Een Cursus in Wonderen 2023 scheurkalender?https://eencursusinwonderen.org/Bronnen/scheurkalenderOndersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat ben ik?Ik ben Gods Zoon, compleet, genezen en heel, stralend in de weerspiegeling van Zijn Liefde. In mij is...


Dagelijkse Les 358 Geen Enkel Beroep Op God Kan Onverhoord En Zonder Antwoord Blijven En Hiervan Kan Ik Zeker Zijn Zijn Antwoord Is Het

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  24-12-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat ben ik?Ik ben Gods Zoon, compleet, genezen en heel, stralend in de weerspiegeling van Zijn Liefde. In mij is Zijn schepping geheiligd en van eeuwig leven verzekerd. In mij is de liefde vervolmaakt, angst onmogelijk en vr...


Tekst 259 Wie Zichzelf Beschuldigt

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  24-12-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerIII. Wie zichzelf beschuldigt1. Alleen wie zichzelf beschuldigt veroordeelt. Nu jij je voorbereidt op een keuze die tot andere resultaten leidt, is er allereerst iets dat je uit-en-te-na leren moet. Het moet een gewoontereac...


Dagelijkse Les 357 De Waarheid Beantwoordt Elk Beroep Dat We Doen Op God Door Eerst Met Wonderen Te Reageren En Dan Tot Ons Terug Te Keren

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  23-12-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat ben ik?Ik ben Gods Zoon, compleet, genezen en heel, stralend in de weerspiegeling van Zijn Liefde. In mij is Zijn schepping geheiligd en van eeuwig leven verzekerd. In mij is de liefde vervolmaakt, angst onmogelijk en vr...


Tekst 258 Aan Christus Zijde Gaan

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  23-12-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerII. Aan Christus’ zijde gaan Een oeroude les wordt niet afgeleerd door het oude en het nieuwe tegenover elkaar te plaatsen. Ze wordt niet bedwongen opdat de waarheid wordt gekend, noch bevochten om tegen het pleit van de w...


Dagelijkse Les 356 Ziekte Is Slechts Een Andere Naam Voor Zonde Genezing Is Slechts Een Andere Naam Voor God Zo Is Het Wonder Een Beroep Op

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  22-12-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat ben ik?Ik ben Gods Zoon, compleet, genezen en heel, stralend in de weerspiegeling van Zijn Liefde. In mij is Zijn schepping geheiligd en van eeuwig leven verzekerd. In mij is de liefde vervolmaakt, angst onmogelijk en vr...


Tekst 257 De Eenvoud Van Verlossing

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  22-12-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerI. De eenvoud van verlossing1. Wat is verlossing toch eenvoudig! Al wat ze zegt is dat wat nooit waar was nu niet waar is, en dat nooit zal zijn. Het onmogelijke is niet gebeurd, en kan geen gevolgen hebben. En dat is alles....


Dagelijkse Les 355 Er Komt Geen Eind Aan Al De Vrede En Vreugde En Aan Alle Wonderen Die Ik Schenken Zal Wanneer Ik Gods Woord Aanvaard

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  21-12-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat ben ik?Ik ben Gods Zoon, compleet, genezen en heel, stralend in de weerspiegeling van Zijn Liefde. In mij is Zijn schepping geheiligd en van eeuwig leven verzekerd. In mij is de liefde vervolmaakt, angst onmogelijk en vr...


Tekst 256 De Onveranderlijke Werkelijkheid

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  21-12-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerVIII. De onveranderlijke werkelijkheid1. Verschijningsvormen misleiden, maar kunnen worden veranderd. De werkelijkheid is onveranderlijk. Ze misleidt in het geheel niet, en als je er niet in slaagt achter verschijningsvormen...


Dagelijkse Les 354 Wij Zijn Samen Christus En Ik In Vrede En In Zekerheid Van Doel En In Hem Is Zijn Schepper Zoals Hij Is In Mij

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  20-12-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat ben ik?Ik ben Gods Zoon, compleet, genezen en heel, stralend in de weerspiegeling van Zijn Liefde. In mij is Zijn schepping geheiligd en van eeuwig leven verzekerd. In mij is de liefde vervolmaakt, angst onmogelijk en vr...


Tekst 255 De Nieuwe Interpretatie

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  20-12-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerVII. De nieuwe interpretatie1. Zou God de betekenis van de wereld aan jouw interpretatie hebben overgelaten? Had Hij dat gedaan, dan heeft ze inderdaad geen betekenis. Want het kan niet zo zijn dat betekenis voortdurend vera...


Dagelijkse Les 353 Mijn Ogen Mijn Tong Mijn Handen Mijn Voeten Hebben Vandaag Maar Een Doel Aan Christus Gegeven Te Worden Om Daarmee De

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  19-12-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat ben ik?Ik ben Gods Zoon, compleet, genezen en heel, stralend in de weerspiegeling van Zijn Liefde. In mij is Zijn schepping geheiligd en van eeuwig leven verzekerd. In mij is de liefde vervolmaakt, angst onmogelijk en vr...


Tekst 254 De Rechtvaardiging Voor Vergeving

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  19-12-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerVI. De rechtvaardiging voor vergeving1. Woede is nooit gerechtvaardigd. Aanval heeft geen bestaansgrond. Hier is het dat de uitweg uit de angst begint, en hier ook zal die worden voltooid. Hier wordt de werkelijke wereld in...


Dagelijkse Les 352 Oordeel En Liefde Zijn Tegendelen Van Het Ene Komt Alle Leed Van De Wereld Maar Van Het Andere Komt De Vrede Van God Zelf

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  18-12-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat ben ik?Ik ben Gods Zoon, compleet, genezen en heel, stralend in de weerspiegeling van Zijn Liefde. In mij is Zijn schepping geheiligd en van eeuwig leven verzekerd. In mij is de liefde vervolmaakt, angst onmogelijk en vr...


Dagelijkse Les 351 Mijn Zondeloze Broeder Is Mijn Gids Naar Vrede Mijn Zondige Broeder Is Mijn Gids Naar Pijn En Ik Zal Zien Wie Ik Verkies

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  17-12-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat ben ik?Ik ben Gods Zoon, compleet, genezen en heel, stralend in de weerspiegeling van Zijn Liefde. In mij is Zijn schepping geheiligd en van eeuwig leven verzekerd. In mij is de liefde vervolmaakt, angst onmogelijk en vr...


Tekst 253 Het Enige Doel

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  17-12-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerV. Het enige doel1. De werkelijke wereld is de denkstaat waarin vergeving als het enige doel van de wereld wordt gezien. Angst is niet haar doel, want ze streeft naar een uitweg uit schuld. De waarde van vergeving wordt gezi...


Dagelijkse Les 350 Wonderen Weerspiegelen Gods Eeuwige Liefde Ze Aanbieden Is Zich Hem Herinneren En De Wereld Verlossen Door De Herinnering

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  16-12-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is een wonder?Een wonder is een correctie. Het schept niet, en het brengt in werkelijkheid allerminst verandering. Het slaat slechts verwoesting gade, en herinnert de denkgeest eraan dat wat die ziet onwaar is. Het maakt...


Tekst 252 De Waarheid Achter Illusies

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  16-12-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerIV. De waarheid achter illusies1. Je zult aanvallen wat geen voldoening schenkt, en zo zul je niet zien dat jij het hebt bedacht. Je vecht altijd tegen illusies. Want de waarheid erachter is zo lieflijk en zo stil in liefdev...


Dagelijkse Les 349 Vandaag Laat Ik De Visie Van Christus Voor Mij Naar Alles Kijken En Ik Beoordeel Het Niet Maar Schenk In Plaats Daarvan

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  15-12-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is een wonder?Een wonder is een correctie. Het schept niet, en het brengt in werkelijkheid allerminst verandering. Het slaat slechts verwoesting gade, en herinnert de denkgeest eraan dat wat die ziet onwaar is. Het maakt...


Tekst 251 Voorbij Alle Afgoden

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  15-12-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerIII. Voorbij alle afgoden1. Afgoden zijn heel specifiek. Maar jouw wil is universeel, omdat hij geen grenzen kent. Daarom heeft hij geen vorm, wat inhoudt dat hij evenmin voldoening vindt in een vormgebonden uitdrukking. Afg...


Dagelijkse Les 348 Ik Heb Geen Reden Tot Woede Of Angst Want U Omringt Mij En In Elke Behoefte Die Ik Zie Is Uw Genade Mij Genoeg

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  14-12-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is een wonder?Een wonder is een correctie. Het schept niet, en het brengt in werkelijkheid allerminst verandering. Het slaat slechts verwoesting gade, en herinnert de denkgeest eraan dat wat die ziet onwaar is. Het maakt...


Tekst 250 De Vrijheid Van Wil

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  14-12-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerII. De vrijheid van wil1. Begrijp je niet dat je verzetten tegen de Heilige Geest gelijkstaat aan jezelf bevechten? Hij vertelt je slechts jouw wil, Hij spreekt voor jou. In Zijn Goddelijkheid ligt slechts die van jou. En al...


Dagelijkse Les 347 Woede Moet Voortkomen Uit Oordelen Oordelen Is Het Wapen Dat Ik Tegen Mijzelf Gebruik Om Het Wonder Van Mij Weg Te Houden

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  13-12-2022

Bestel nu de ECIW scheurkalender 2023 via de website:https://eencursusinwonderen.org/Bronnen/scheurkalenderOndersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is een wonder?Een wonder is een correctie. Het schept niet, en het brengt in werkelijkheid allerminst verandering...


Tekst 249 Regels Voor Beslissingen

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  13-12-2022

Bestel nu de ECIW scheurkalender 2023 via de website:https://eencursusinwonderen.org/Bronnen/scheurkalenderOndersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerI. Regels voor beslissingen1. Beslissingen vinden doorlopend plaats. Je weet niet altijd wanneer jij ze neemt. Maar m...


Dagelijkse Les 346 Vandaag Omhult Gods Vrede Mij En Vergeet Ik Alles Behalve Zijn Liefde

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  12-12-2022

Bestel nu de ECIW scheurkalender 2023 via de website:https://eencursusinwonderen.org/Bronnen/scheurkalenderOndersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is een wonder?Een wonder is een correctie. Het schept niet, en het brengt in werkelijkheid allerminst verandering...


Tekst 248 Het Nieuwe Begin

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  12-12-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerHET NIEUWE BEGINInleiding1. Het nieuwe begin wordt nu het aandachtspunt van het leerplan. Het doel is duidelijk, maar nu heb je specifieke methoden nodig om dat te verwezenlijken. De snelheid waarmee dit kan worden bereikt h...


Dagelijkse Les 345 Vandaag Bied Ik Niets Dan Wonderen Aan Want Ik Wil Graag Dat Ze Tot Mij Terugkeren

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  11-12-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is een wonder?Een wonder is een correctie. Het schept niet, en het brengt in werkelijkheid allerminst verandering. Het slaat slechts verwoesting gade, en herinnert de denkgeest eraan dat wat die ziet onwaar is. Het maakt...


Dagelijkse Les 344 Vandaag Leer Ik De Wet Van De Liefde Wat Ik Mijn Broeder Geef Is Mijn Gave Aan Mij

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  10-12-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is een wonder?Een wonder is een correctie. Het schept niet, en het brengt in werkelijkheid allerminst verandering. Het slaat slechts verwoesting gade, en herinnert de denkgeest eraan dat wat die ziet onwaar is. Het maakt...


Tekst 247 De Droom Van Vergeving

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  10-12-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerIX. De droom van vergeving1. De slaaf van afgoden is een gewillige slaaf. Want gewillig moet hij zijn om zich in aanbidding neer te buigen voor wat geen leven heeft, en in het machteloze op zoek te gaan naar macht. Wat is er...


Dagelijkse Les 343 Er Wordt Van Mij Geen Offer Gevraagd Om Gods Genade En Vrede Te Vinden

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  09-12-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is een wonder?Een wonder is een correctie. Het schept niet, en het brengt in werkelijkheid allerminst verandering. Het slaat slechts verwoesting gade, en herinnert de denkgeest eraan dat wat die ziet onwaar is. Het maakt...


Tekst 246 De Antichrist

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  09-12-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerVIII. De antichrist1. Wat is een afgod? Denk jij dat te weten? Afgoden worden namelijk niet als zodanig herkend, en worden nooit gezien als wat ze werkelijk zijn. Dat is de enige macht die ze hebben. Hun doel is onduidelijk,...


Dagelijkse Les 342 Ik Laat Op Alles Vergeving Rusten Want Zo Wordt Vergeving Mij Geschonken

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  08-12-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is een wonder?Een wonder is een correctie. Het schept niet, en het brengt in werkelijkheid allerminst verandering. Het slaat slechts verwoesting gade, en herinnert de denkgeest eraan dat wat die ziet onwaar is. Het maakt...


Tekst 245 Zoek Niet Buiten Jezelf

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  08-12-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerVII. Zoek niet buiten jezelf1. Zoek niet buiten jezelf. Want dat is tot mislukken gedoemd, en je zult tranen storten elke keer dat een afgod valt. De Hemel kan niet worden gevonden waar hij niet is, en nergens anders kan er...


Dagelijkse Les 341 Ik Kan Slechts Mijn Eigen Zondeloosheid Aanvallen En Alleen Die Is Het Die Mij Geborgen Houdt

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  07-12-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is een wonder?Een wonder is een correctie. Het schept niet, en het brengt in werkelijkheid allerminst verandering. Het slaat slechts verwoesting gade, en herinnert de denkgeest eraan dat wat die ziet onwaar is. Het maakt...


Tekst 244 Vergeving En Het Einde Van De Tijd

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  07-12-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerVI. Vergeving en het einde van de tijd1. Hoezeer ben jij bereid jouw broeder te vergeven? Hoezeer verlang jij vrede in plaats van eindeloze strijd, ellende en pijn? Dit is dezelfde vraag, in andere vorm. Vergeving is jouw vr...


Dagelijkse Les 340 Vandaag Kan Ik Vrij Van Lijden Zijn

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  06-12-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is het ego?Het ego is afgoderij, het teken van een beperkt en afgescheiden zelf, geboren in een lichaam, en gedoemd te lijden en zijn leven te eindigen in de dood. Het is de ‘wil’ die de Wil van God als vijand ziet e...


Tekst 243 De Onveranderlijke Woonplaats

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  06-12-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerV. De onveranderlijke woonplaats1. Er is een plaats in jou waar deze hele wereld is vergeten, en waar geen enkele herinnering aan zonde en illusie nog voortleeft. Er is een plaats in jou waar tijd niet speelt, waar de weerkl...


Dagelijkse Les 339 Ik Zal Ontvangen Wat Ik Maar Vraag

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  05-12-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is het ego?Het ego is afgoderij, het teken van een beperkt en afgescheiden zelf, geboren in een lichaam, en gedoemd te lijden en zijn leven te eindigen in de dood. Het is de ‘wil’ die de Wil van God als vijand ziet e...


Tekst 242 Droomrollen

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  05-12-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerIV. Droomrollen1. Geloof jij dat de waarheid slechts uit een paar illusies kan bestaan? Het zijn dromen, omdat ze niet waar zijn. Hun eendere gebrek aan waarheid wordt de basis voor het wonder, wat betekent dat jij begrepen...


Dagelijkse Les 338 Ik Ondervind Uitsluitend De Gevolgen Van Mijn Gedachten

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  04-12-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is het ego?Het ego is afgoderij, het teken van een beperkt en afgescheiden zelf, geboren in een lichaam, en gedoemd te lijden en zijn leven te eindigen in de dood. Het is de ‘wil’ die de Wil van God als vijand ziet e...


Dagelijkse Les 337 Mijn Zondeloosheid Beschermt Me Tegen Alle Kwaad

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  03-12-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is het ego?Het ego is afgoderij, het teken van een beperkt en afgescheiden zelf, geboren in een lichaam, en gedoemd te lijden en zijn leven te eindigen in de dood. Het is de ‘wil’ die de Wil van God als vijand ziet e...


Tekst 241 Gods Getuigen

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  03-12-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerIII. Gods getuigen1. Veroordeel je verlosser niet omdat hij denkt dat hij een lichaam is. Want achter zijn dromen ligt zijn werkelijkheid. Maar hij dient eerst te leren dat hij een verlosser is, voordat hij zich herinneren k...


Dagelijkse Les 336 Vergeving Laat Me Weten Dat Denkgeesten Verbonden Zijn

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  02-12-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is het ego?Het ego is afgoderij, het teken van een beperkt en afgescheiden zelf, geboren in een lichaam, en gedoemd te lijden en zijn leven te eindigen in de dood. Het is de ‘wil’ die de Wil van God als vijand ziet e...


Tekst 240 De Komst Van De Gast

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  02-12-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerII. De komst van de Gast1. Waarom zou je de ontdekking dat jij vrij bent niet als een bevrijding van lijden zien? Waarom zou je de waarheid niet toejuichen, in plaats van haar als vijand te beschouwen? Waarom is een gemakkel...


Dagelijkse Les 335 Ik Kies Ervoor Mijn Broeders Zondeloosheid Te Zien

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  01-12-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is het ego?Het ego is afgoderij, het teken van een beperkt en afgescheiden zelf, geboren in een lichaam, en gedoemd te lijden en zijn leven te eindigen in de dood. Het is de ‘wil’ die de Wil van God als vijand ziet e...


Tekst 239 Het Dichten Van De Kloof

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  01-12-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerI. Het dichten van de kloof1. Er is geen tijd, geen plaats, geen toestand waar God afwezig is. Er valt niets te vrezen. Er bestaat geen manier waarop in de Heelheid die de Zijne is een kloof kan worden voorgesteld. Het compr...


Dagelijkse Les 334 Vandaag Maak Ik Aanspraak Op De Gaven Van Vergeving

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  30-11-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is het ego?Het ego is afgoderij, het teken van een beperkt en afgescheiden zelf, geboren in een lichaam, en gedoemd te lijden en zijn leven te eindigen in de dood. Het is de ‘wil’ die de Wil van God als vijand ziet e...


Tekst 238 De Ark Van Veiligheid

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  30-11-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerVII. De ark van veiligheid1. God vraagt om niets, en net als Hij hoeft Zijn Zoon om niets te vragen. Want er is in hem geen tekort. Een lege ruimte of een smalle kloof zouden op een tekort duiden. En alleen daar zou hij beho...


Dagelijkse Les 333 Vergeving Beeindigt Hier De Droom Van Conflict

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  29-11-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is het ego?Het ego is afgoderij, het teken van een beperkt en afgescheiden zelf, geboren in een lichaam, en gedoemd te lijden en zijn leven te eindigen in de dood. Het is de ‘wil’ die de Wil van God als vijand ziet e...


Tekst 237 De Geheime Geloften

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  29-11-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerVI. De geheime geloften1. Wie het lichaam straft is krankzinnig. Want hier wordt de smalle kloof gezien, die er toch niet is. Het heeft zichzelf niet beoordeeld, noch zichzelf gemaakt tot iets wat het niet is. Het probeert n...


Dagelijkse Les 332 Angst Bindt De Wereld Vergeving Maakt Haar Vrij

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  28-11-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is het ego?Het ego is afgoderij, het teken van een beperkt en afgescheiden zelf, geboren in een lichaam, en gedoemd te lijden en zijn leven te eindigen in de dood. Het is de ‘wil’ die de Wil van God als vijand ziet e...


Tekst 236 Het Alternatief Voor Angstdromen

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  28-11-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerV. Het Alternatief voor angstdromen1. Wat is een gevoel van ziekte anders dan een gevoel van beperking? Van afsplitsing en van afscheiding? Een kloof die tussen jou en je broeder wordt waargenomen, en nu als gezondheid wordt...


Dagelijkse Les 331 Er Is Geen Conflict Want Mijn Wil Is Die Van U

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  27-11-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is het ego?Het ego is afgoderij, het teken van een beperkt en afgescheiden zelf, geboren in een lichaam, en gedoemd te lijden en zijn leven te eindigen in de dood. Het is de ‘wil’ die de Wil van God als vijand ziet e...


Dagelijkse Les 330 Ik Zal Mezelf Vandaag Geen Pijn Meer Doen

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  26-11-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de schepping?De schepping is de som van al Gods Gedachten, oneindig in getal en overal totaal zonder beperkingen. Alleen liefde schept, en alleen als zichzelf. Er is geen tijd geweest waarin al wat zij geschapen heeft...


Dagelijkse Les 329 Ik Heb Al Gekozen Wat U Wilt

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  25-11-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de schepping?De schepping is de som van al Gods Gedachten, oneindig in getal en overal totaal zonder beperkingen. Alleen liefde schept, en alleen als zichzelf. Er is geen tijd geweest waarin al wat zij geschapen heeft...


Tekst 235 De Grotere Verbinding

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  25-11-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerIV. De grotere verbinding1. De Verzoening voor jezelf aanvaarden betekent geen steun verlenen aan iemands droom van ziekte en dood. Het betekent dat je niet deelt in zijn wens om zich af te scheiden en hem niet illusies op z...


Dagelijkse Les 328 Ik Kies De Tweede Plaats Om De Eerste Te Verwerven

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  24-11-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de schepping?De schepping is de som van al Gods Gedachten, oneindig in getal en overal totaal zonder beperkingen. Alleen liefde schept, en alleen als zichzelf. Er is geen tijd geweest waarin al wat zij geschapen heeft...


Tekst 234 Ermee Instemmen Zich Te Verbinden

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  24-11-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerIII. Ermee instemmen zich te verbinden1. Wat voorbij verlossing in volmaakte zekerheid wacht, is niet onze zorg. Want je bent maar amper begonnen je de eerste onzekere schreden de ladder op te laten leiden waarlangs de afsch...


Dagelijkse Les 327 Ik Hoef Slechts Te Roepen En U Geeft Me Antwoord

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  23-11-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de schepping?De schepping is de som van al Gods Gedachten, oneindig in getal en overal totaal zonder beperkingen. Alleen liefde schept, en alleen als zichzelf. Er is geen tijd geweest waarin al wat zij geschapen heeft...


Tekst 233 Het Omkeren Van Gevolg En Oorzaak

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  23-11-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerII. Het omkeren van gevolg en oorzaak1. Zonder oorzaak kunnen er geen gevolgen zijn, en zonder gevolgen is er ook geen oorzaak. De oorzaak wordt oorzaak door haar gevolgen; de Vader is Vader door Zijn Zoon. Gevolgen scheppen...


Dagelijkse Les 326 Ik Ben Voor Eeuwig Een Gevolg Van God

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  22-11-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de schepping?De schepping is de som van al Gods Gedachten, oneindig in getal en overal totaal zonder beperkingen. Alleen liefde schept, en alleen als zichzelf. Er is geen tijd geweest waarin al wat zij geschapen heeft...


Tekst 232 Het Nu Geheugen

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  22-11-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerI. Het nu-geheugen1. Het wonder doet niets. Al wat het doet is: het maakt ongedaan. En zo ruimt het de belemmeringen op ten opzichte van wat werd gedaan. Het voegt niets toe, maar neemt alleen weg. En wat het wegneemt is all...


Dagelijkse Les 325 Al Wat Ik Denk Te Zien Weerspiegelt Een Idee

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  21-11-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de schepping?De schepping is de som van al Gods Gedachten, oneindig in getal en overal totaal zonder beperkingen. Alleen liefde schept, en alleen als zichzelf. Er is geen tijd geweest waarin al wat zij geschapen heeft...


Tekst 231 De Held Van De Droom

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  21-11-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerVIII. De ‘held’ van de droom1. Het lichaam is de centrale figuur in de droom van de wereld. Het ontbreekt in geen enkele droom, en evenmin bestaat het zonder de droom waarin het optreedt alsof het een persoon was die kan...


Dagelijkse Les 324 Ik Volg Slechts Want Ik Wil Niet De Leiding

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  20-11-2022

LES 324Ik volg slechts, want ik wil niet de leiding.Vader, U bent Degene die mij het plan voor mijn verlossing hebt gegeven. U hebt de weg bepaald die ik heb te gaan, de rol die ik op me heb te nemen en elke stap op het mij aangewezen pad. Ik kan de weg niet kwijtraken. Ik kan er slechts voor kiezen...


Dagelijkse Les 323 Ik Breng Graag Het Offer Van De Angst

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  19-11-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de schepping?De schepping is de som van al Gods Gedachten, oneindig in getal en overal totaal zonder beperkingen. Alleen liefde schept, en alleen als zichzelf. Er is geen tijd geweest waarin al wat zij geschapen heeft...


Dagelijkse Les 322 Ik Kan Slechts Opgeven Wat Nooit Werkelijk Was

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  18-11-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de schepping?De schepping is de som van al Gods Gedachten, oneindig in getal en overal totaal zonder beperkingen. Alleen liefde schept, en alleen als zichzelf. Er is geen tijd geweest waarin al wat zij geschapen heeft...


Tekst 230 De Dromer Van De Droom

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  18-11-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerVII. De dromer van de droom1. Lijden legt de nadruk op alles wat de wereld heeft gedaan om jou te verwonden. Hier wordt ‘s werelds gestoorde versie van de verlossing duidelijk getoond. Als een droom van straf, waarin de dr...


Dagelijkse Les 321 Vader Mijn Vrijheid Is In U Alleen

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  17-11-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de schepping?De schepping is de som van al Gods Gedachten, oneindig in getal en overal totaal zonder beperkingen. Alleen liefde schept, en alleen als zichzelf. Er is geen tijd geweest waarin al wat zij geschapen heeft...


Tekst 229 De Getuigen Voor De Zonde

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  17-11-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerVI. De getuigen voor de zonde1. Pijn toont aan dat het lichaam werkelijk moet zijn. Het is een luide, overschreeuwende stem, waarvan de kreten willen doen verstommen wat de Heilige Geest zegt en Zijn woorden uit je bewustzij...


Dagelijkse Les 320 Mijn Vader Verleent Mij Alle Macht

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  16-11-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is het Laatste Oordeel?De Wederkomst van Christus geeft Gods Zoon dit geschenk: de Stem namens God te horen verkondigen dat het onware onwaar is, en het ware nooit is veranderd. En dit is het oordeel waarmee waarneming e...


Tekst 228 Het Genezende Voorbeeld

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  16-11-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerV. Het genezende voorbeeld1. De enige manier om te genezen is genezen te worden. Het wonder breidt zich zonder jouw hulp uit, maar jij bent wel nodig om het te laten beginnen. Aanvaard het wonder van genezing, en het zal zic...


Dagelijkse Les 319 Ik Ben Gekomen Voor De Verlossing Van De Wereld

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  15-11-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is het Laatste Oordeel?De Wederkomst van Christus geeft Gods Zoon dit geschenk: de Stem namens God te horen verkondigen dat het onware onwaar is, en het ware nooit is veranderd. En dit is het oordeel waarmee waarneming e...


Tekst 227 Het Stille Antwoord

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  15-11-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerIV. Het stille antwoord1. In stilte krijgen alle dingen een antwoord, en wordt ieder probleem stil opgelost. In een conflict kan er geen antwoord en geen oplossing zijn, want het doel ervan is elke oplossing onmogelijk te ma...


Dagelijkse Les 318 In Mij Zijn Middel En Doel Van De Verlossing Een

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  14-11-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is het Laatste Oordeel?De Wederkomst van Christus geeft Gods Zoon dit geschenk: de Stem namens God te horen verkondigen dat het onware onwaar is, en het ware nooit is veranderd. En dit is het oordeel waarmee waarneming e...


Tekst 226 Voorbij Alle Symbolen

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  14-11-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerIII. Voorbij alle symbolen1. Kracht kan zich niet verzetten. Want verzet zou haar verzwakken, en verzwakte kracht is een contradictie in ideeën. Zwakke sterkte heeft geen betekenis, en kracht aangewend om te verzwakken word...


Dagelijkse Les 317 Ik Volg De Mij Aangewezen Weg

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  13-11-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is het Laatste Oordeel?De Wederkomst van Christus geeft Gods Zoon dit geschenk: de Stem namens God te horen verkondigen dat het onware onwaar is, en het ware nooit is veranderd. En dit is het oordeel waarmee waarneming e...


Dagelijkse Les 316 Alle Geschenken Die Ik Mijn Broeders Geef Zijn De Mijne

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  12-11-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is het Laatste Oordeel?De Wederkomst van Christus geeft Gods Zoon dit geschenk: de Stem namens God te horen verkondigen dat het onware onwaar is, en het ware nooit is veranderd. En dit is het oordeel waarmee waarneming e...


Dagelijkse Les 315 Alle Geschenken Die Mijn Broeders Geven Horen Mij Toe

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  11-11-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is het Laatste Oordeel?De Wederkomst van Christus geeft Gods Zoon dit geschenk: de Stem namens God te horen verkondigen dat het onware onwaar is, en het ware nooit is veranderd. En dit is het oordeel waarmee waarneming e...


Tekst 225 De Angst Voor Genezing

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  11-11-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerII. De angst voor genezing1. Is genezing angstaanjagend? Voor velen wel. Want een aanklacht vormt een belemmering voor liefde, en beschadigde lichamen zijn aanklagers. Ze staan onwrikbaar in de weg van vertrouwen en vrede, e...


Dagelijkse Les 314 Ik Zoek Een Toekomst Die Van Het Verleden Verschilt

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  10-11-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is het Laatste Oordeel?De Wederkomst van Christus geeft Gods Zoon dit geschenk: de Stem namens God te horen verkondigen dat het onware onwaar is, en het ware nooit is veranderd. En dit is het oordeel waarmee waarneming e...


Tekst 224 Het Beeld Van Kruisiging

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  10-11-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerI. Het beeld van kruisiging1. De wens om onrechtvaardig behandeld te worden is een poging tot compromis, die aanval aan onschuld wil paren. Wie kan combineren wat volstrekt onverenigbaar is, en tot eenheid smeden wat zich no...


Dagelijkse Les 313 Laat Een Nieuwe Waarneming Nu Tot Mij Komen

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  09-11-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is het Laatste Oordeel?De Wederkomst van Christus geeft Gods Zoon dit geschenk: de Stem namens God te horen verkondigen dat het onware onwaar is, en het ware nooit is veranderd. En dit is het oordeel waarmee waarneming e...


Tekst 223 Het Eind Van Onrechtvaardigheid

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  09-11-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerX. Het eind van onrechtvaardigheid1. Wat rest er dan nog dat ongedaan moet worden gemaakt opdat jij je Hun Tegenwoordigheid bewust bent? Alleen dit: jouw zienswijze maakt een onderscheid tussen wanneer een aanval gerechtvaar...


Dagelijkse Les 312 Ik Zie Alles Zoals Ik Wil Dat Het Is

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  08-11-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is het Laatste Oordeel?De Wederkomst van Christus geeft Gods Zoon dit geschenk: de Stem namens God te horen verkondigen dat het onware onwaar is, en het ware nooit is veranderd. En dit is het oordeel waarmee waarneming e...


Tekst 222 Want Zij Zijn Gekomen

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  08-11-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerIX. Want Zij zijn gekomen1. Bedenk hoe heilig jij moet zijn door wie de Stem namens God jouw broeder liefdevol toeroept, opdat je in hem de Stem mag wekken die jouw roep beantwoordt! En bedenk hoe heilig hij moet zijn wannee...


Dagelijkse Les 311 Ik Beoordeel Alles Zoals Ik Wil Dat Het Is

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  07-11-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is het Laatste Oordeel?De Wederkomst van Christus geeft Gods Zoon dit geschenk: de Stem namens God te horen verkondigen dat het onware onwaar is, en het ware nooit is veranderd. En dit is het oordeel waarmee waarneming e...


Tekst 221 De Onmiddelijkheid Van De Verlossing

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  07-11-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerVIII. De onmiddellijkheid van de verlossing1. Het enige probleem dat je nog hebt is dat jij een tijdsinterval ziet tussen het moment waarop je vergeeft en dat waarop je de weldaden zult ontvangen van jouw vertrouwen in je br...


Dagelijkse Les 310 Deze Dag Breng Ik Onbevreesd In Liefde Door

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  06-11-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Wederkomst?De Wederkomst van Christus, die zo zeker is als God Zelf, is niets dan de correctie van vergissingen en de terugkeer van innerlijke gezondheid. Ze maakt deel uit van de toestand die terugbrengt wat nooit...


Dagelijkse Les 309 Ik Zal Vandaag Niet Bang Zijn Om Naarbinnen Te Kijken

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  05-11-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Wederkomst?De Wederkomst van Christus, die zo zeker is als God Zelf, is niets dan de correctie van vergissingen en de terugkeer van innerlijke gezondheid. Ze maakt deel uit van de toestand die terugbrengt wat nooit...


Dagelijkse Les 308 Dit Ogenblik Is De Enige Tijd Die Er Is

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  04-11-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Wederkomst?De Wederkomst van Christus, die zo zeker is als God Zelf, is niets dan de correctie van vergissingen en de terugkeer van innerlijke gezondheid. Ze maakt deel uit van de toestand die terugbrengt wat nooit...


Tekst 220 De Wetten Van Genezing

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  04-11-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerVII. De wetten van genezing1. Dit is een cursus in wonderen. En dus dienen de wetten van genezing te worden begrepen voordat het doel van de cursus kan worden bereikt. Laten we de principes die we behandeld hebben eens herha...


Dagelijkse Les 307 Tegenstrijdige Wensen Kunnen Mijn Wil Niet Zijn

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  03-11-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Wederkomst?De Wederkomst van Christus, die zo zeker is als God Zelf, is niets dan de correctie van vergissingen en de terugkeer van innerlijke gezondheid. Ze maakt deel uit van de toestand die terugbrengt wat nooit...


Tekst 219 De Toegewezen Vriend

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  03-11-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerVI. De toegewezen Vriend1. Alles in deze wereld waarvan jij meent dat het goed, waardevol en het nastreven waard is, kan jou kwetsen, en zal dat ook doen. Niet omdat het de macht heeft jou te kwetsen, maar juist omdat jij on...


Dagelijkse Les 306 De Gave Van Christus Is Al Wat Ik Zoek Vandaag

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  02-11-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Wederkomst?De Wederkomst van Christus, die zo zeker is als God Zelf, is niets dan de correctie van vergissingen en de terugkeer van innerlijke gezondheid. Ze maakt deel uit van de toestand die terugbrengt wat nooit...


Tekst 218 De Kleine Hindernis

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  02-11-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerV. De kleine hindernis1. Een kleine hindernis kan wel degelijk groot lijken voor hen die niet begrijpen dat wonderen allemaal hetzelfde zijn. Maar dat te onderwijzen is juist waarvoor deze cursus dient. Dat is zijn enige bed...


Dagelijkse Les 305 Er Is Een Vrede Die Christus Ons Verleent

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  01-11-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Wederkomst?De Wederkomst van Christus, die zo zeker is als God Zelf, is niets dan de correctie van vergissingen en de terugkeer van innerlijke gezondheid. Ze maakt deel uit van de toestand die terugbrengt wat nooit...


Tekst 217 Waar Zonde Verdwenen Is

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  01-11-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerIV. Waar zonde verdwenen is1. Vergeving in deze wereld is het equivalent van wat in de Hemel rechtvaardigheid is. Ze zet de wereld van zonde om in een eenvoudige wereld, waarin rechtvaardigheid kan worden weerspiegeld van ge...


Dagelijkse Les 304 Laat Mijn Wereld De Visie Van Christus Niet Vertroebelen

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  31-10-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Wederkomst?De Wederkomst van Christus, die zo zeker is als God Zelf, is niets dan de correctie van vergissingen en de terugkeer van innerlijke gezondheid. Ze maakt deel uit van de toestand die terugbrengt wat nooit...


Tekst 216 Het Grensgebied

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  31-10-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerIII. Het grensgebied1. Complexiteit komt niet van God. Hoe zou dat ook kunnen, wanneer alles wat Hij kent één is? Hij kent één schepping, één werkelijkheid, één waarheid en slechts één Zoon. Niets is met eenheid in...


Dagelijkse Les 303 De Heilige Christus Is Vandaag In Mij Geboren

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  30-10-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Wederkomst?De Wederkomst van Christus, die zo zeker is als God Zelf, is niets dan de correctie van vergissingen en de terugkeer van innerlijke gezondheid. Ze maakt deel uit van de toestand die terugbrengt wat nooit...


Dagelijkse Les 302 Waar Duisternis Was Zie Ik Het Licht

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  29-10-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Wederkomst?De Wederkomst van Christus, die zo zeker is als God Zelf, is niets dan de correctie van vergissingen en de terugkeer van innerlijke gezondheid. Ze maakt deel uit van de toestand die terugbrengt wat nooit...


Dagelijkse Les 301 En God Zelf Zal Alle Tranen Wissen

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  28-10-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Wederkomst?De Wederkomst van Christus, die zo zeker is als God Zelf, is niets dan de correctie van vergissingen en de terugkeer van innerlijke gezondheid. Ze maakt deel uit van de toestand die terugbrengt wat nooit...


Tekst 215 Vele Vormen Een Correctie

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  28-10-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerII. Vele vormen, één correctie1. Het is niet moeilijk de redenen te begrijpen waarom jij de Heilige Geest niet vraagt om alle problemen voor je op te lossen. Het kost Hem niet meer moeite het ene op te lossen dan het ander...


Dagelijkse Les 300 Deze Wereld Duurt Maar Een Ogenblik

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  27-10-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de werkelijke wereld?De werkelijke wereld is een symbool, zoals al het overige wat waarneming te bieden heeft. Toch staat ze voor iets wat tegengesteld is aan wat jij hebt gemaakt. Jouw wereld wordt gezien door ogen v...


Tekst 214 Het Offeren Van Het Eenzijn

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  27-10-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerI. Het ‘offeren’ van het eenzijn1. In de ‘dynamiek’ van de aanval is offeren een sleutelbegrip. Het is de spil waarop ieder compromis, elke wanhopige poging tot marchanderen, en alle conflicten een schijnbaar evenwic...


Dagelijkse Les 299 Eeuwige Heiligheid Woont In Mij

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  26-10-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de werkelijke wereld?De werkelijke wereld is een symbool, zoals al het overige wat waarneming te bieden heeft. Toch staat ze voor iets wat tegengesteld is aan wat jij hebt gemaakt. Jouw wereld wordt gezien door ogen v...


Tekst 213 De Rechtvaardigheid Van De Hemel

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  26-10-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerIX. De rechtvaardigheid van de Hemel1. Wat kan het anders dan arrogantie zijn te menen dat jouw kleine dwalingen niet door de rechtvaardigheid van de Hemel ongedaan kunnen worden gemaakt? En wat zou dit kunnen betekenen beha...


Dagelijkse Les 298 Ik Houd Van U Vader En Ook Van Uw Zoon

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  25-10-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de werkelijke wereld?De werkelijke wereld is een symbool, zoals al het overige wat waarneming te bieden heeft. Toch staat ze voor iets wat tegengesteld is aan wat jij hebt gemaakt. Jouw wereld wordt gezien door ogen v...


Tekst 212 Rechtvaardigheid Tot De Liefde Teruggekeerd

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  25-10-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerVIII. Rechtvaardigheid tot de liefde teruggekeerd1. De Heilige Geest kan alles wat je Hem geeft voor jouw verlossing gebruiken. Maar wat jij achterhoudt kan Hij niet gebruiken, want zonder jouw bereidwilligheid kan Hij het n...


Dagelijkse Les 297 Vergeving Is Het Enige Geschenk Dat Ik Geef

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  24-10-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de werkelijke wereld?De werkelijke wereld is een symbool, zoals al het overige wat waarneming te bieden heeft. Toch staat ze voor iets wat tegengesteld is aan wat jij hebt gemaakt. Jouw wereld wordt gezien door ogen v...


Tekst 211 De Rots Der Verlossing

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  24-10-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerVII. De rots der verlossing1. Als de Heilige Geest echter elk vonnis dat jij over jezelf hebt geveld in een zegening kan omzetten, dan kan het geen zonde zijn. Zonde is het enige in heel de wereld wat niet veranderen kan. Ze...


Dagelijkse Les 296 De Heilige Geest Spreekt Vandaag Met Mijn Stem

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  23-10-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de werkelijke wereld?De werkelijke wereld is een symbool, zoals al het overige wat waarneming te bieden heeft. Toch staat ze voor iets wat tegengesteld is aan wat jij hebt gemaakt. Jouw wereld wordt gezien door ogen v...


Dagelijkse Les 295 De Heilige Geest Kijkt Vandaag Met Mijn Ogen

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  22-10-2022

Wat is de werkelijke wereld?De werkelijke wereld is een symbool, zoals al het overige wat waarneming te bieden heeft. Toch staat ze voor iets wat tegengesteld is aan wat jij hebt gemaakt. Jouw wereld wordt gezien door ogen vol angst en levert je denkgeest de bewijzen van verschrikking. De werkelijke...


Dagelijkse Les 294 Mijn Lichaam Is Iets Volkomen Neutraals

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  21-10-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de werkelijke wereld?De werkelijke wereld is een symbool, zoals al het overige wat waarneming te bieden heeft. Toch staat ze voor iets wat tegengesteld is aan wat jij hebt gemaakt. Jouw wereld wordt gezien door ogen v...


Tekst 210 De Speciale Functie

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  21-10-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerVI. De speciale functie1. Gods genade rust zacht op ogen die vergeven, en alles waarnaar zij kijken spreekt de toeschouwer over Hem. Deze kan geen kwaad zien, niets ter wereld om bang voor te zijn, en niemand die anders is d...


Dagelijkse Les 293 Alle Angst Is Voorbij En Hier Is Louter Liefde

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  20-10-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de werkelijke wereld?De werkelijke wereld is een symbool, zoals al het overige wat waarneming te bieden heeft. Toch staat ze voor iets wat tegengesteld is aan wat jij hebt gemaakt. Jouw wereld wordt gezien door ogen v...


Tekst 209 De Staat Van Zondeloosheid

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  20-10-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerV. De staat van zondeloosheid1. De staat van zondeloosheid bestaat slechts hierin: heel het verlangen om aan te vallen is verdwenen, en dus is er geen reden om de Zoon van God anders te zien dan hij is. De behoefte aan schul...


Dagelijkse Les 292 Een Gelukkige Afloop Staat Voor Alles Vast

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  19-10-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de werkelijke wereld?De werkelijke wereld is een symbool, zoals al het overige wat waarneming te bieden heeft. Toch staat ze voor iets wat tegengesteld is aan wat jij hebt gemaakt. Jouw wereld wordt gezien door ogen v...


Tekst 208 Het Licht Dat Je Brengt

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  19-10-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerIV. Het licht dat je brengt1. Denkgeesten die met elkaar verbonden zijn en dit ook beseffen, kunnen geen schuld voelen. Ze kunnen namelijk niet aanvallen, en verheugen zich erover dat dit zo is, want ze zien hun veiligheid i...


Dagelijkse Les 291 Dit Is Een Dag Van Stilheid En Vrede

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  18-10-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de werkelijke wereld?De werkelijke wereld is een symbool, zoals al het overige wat waarneming te bieden heeft. Toch staat ze voor iets wat tegengesteld is aan wat jij hebt gemaakt. Jouw wereld wordt gezien door ogen v...


Tekst 207 Waarneming En Keuze

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  18-10-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerIII. Waarneming en keuze1. In de mate waarin jij waarde hecht aan schuld, in die mate zul je een wereld zien waarin aanval gerechtvaardigd is. In de mate waarin jij inziet dat schuld geen betekenis heeft, in die mate zul je...


Dagelijkse Les 290 Mijn Geluk Nu Is Al Wat Ik Zie

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  17-10-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Heilige Geest?De Heilige Geest bemiddelt tussen illusies en de waarheid. Aangezien Hij de kloof tussen werkelijkheid en dromen moet overbruggen, leidt waarneming tot kennis dankzij de genade die God Hem gegeven hee...


Tekst 206 De Verlosser Uit De Duisternis

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  17-10-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerII. De verlosser uit de duisternis1. Is het niet duidelijk dat wat de ogen van het lichaam waarnemen jou met angst vervult? Misschien denk je dat je daar hoop op voldoening vindt. Misschien verbeeld jij je enige vrede en vol...


Dagelijkse Les 289 Het Verleden Is Voorbij Het Kan Mij Niet Raken

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  16-10-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Heilige Geest?De Heilige Geest bemiddelt tussen illusies en de waarheid. Aangezien Hij de kloof tussen werkelijkheid en dromen moet overbruggen, leidt waarneming tot kennis dankzij de genade die God Hem gegeven hee...


Dagelijkse Les 288 Laat Me Vandaag Mijn Broeders Verleden Vergeten

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  15-10-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Heilige Geest?De Heilige Geest bemiddelt tussen illusies en de waarheid. Aangezien Hij de kloof tussen werkelijkheid en dromen moet overbruggen, leidt waarneming tot kennis dankzij de genade die God Hem gegeven hee...


Dagelijkse Les 287 Mijn Doel Bent U Mijn Vader U Alleen

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  14-10-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Heilige Geest?De Heilige Geest bemiddelt tussen illusies en de waarheid. Aangezien Hij de kloof tussen werkelijkheid en dromen moet overbruggen, leidt waarneming tot kennis dankzij de genade die God Hem gegeven hee...


Tekst 205 De Schakel Naar De Waarheid

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  14-10-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerI. De schakel naar de waarheid1. Het kan toch niet moeilijk zijn de taak uit te voeren die Christus voor jou heeft bestemd, want Hij is Degene die het doet. En door die uit te voeren zul je leren dat het lichaam slechts in s...


Dagelijkse Les 286 De Stilte Van De Hemel Omhult Vandaag Mijn Hart

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  13-10-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Heilige Geest?De Heilige Geest bemiddelt tussen illusies en de waarheid. Aangezien Hij de kloof tussen werkelijkheid en dromen moet overbruggen, leidt waarneming tot kennis dankzij de genade die God Hem gegeven hee...


Tekst 204 Gods Rechtvaardigheid

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  13-10-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerGODS RECHTVAARDIGHEIDInleiding1. De Christus in jou bewoont niet een lichaam. Toch bevindt Hij Zich in jou. En dus moet het zo zijn dat jij niet in een lichaam huist. Wat in jou is, kan niet buiten jou zijn. En het staat vas...


Dagelijkse Les 285 Mijn Heiligheid Straalt Vandaag Helder En Klaar

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  12-10-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Heilige Geest?De Heilige Geest bemiddelt tussen illusies en de waarheid. Aangezien Hij de kloof tussen werkelijkheid en dromen moet overbruggen, leidt waarneming tot kennis dankzij de genade die God Hem gegeven hee...


Tekst 203 De Ontmoetingsplaats

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  12-10-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerVII. De ontmoetingsplaats1. Hoe bitter verdedigt eenieder die aan deze wereld is gekluisterd de speciaalheid waarvan hij wenst dat ze de waarheid is! Zijn wens is wet voor hem, en hij gehoorzaamt. Niets wat zijn speciaalheid...


Dagelijkse Les 284 Ik Kan Kiezen Alle Gedachten Die Pijn Doen Te Veranderen

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  11-10-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Heilige Geest?De Heilige Geest bemiddelt tussen illusies en de waarheid. Aangezien Hij de kloof tussen werkelijkheid en dromen moet overbruggen, leidt waarneming tot kennis dankzij de genade die God Hem gegeven hee...


Tekst 202 De Verlossing Van Angst

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  11-10-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerVI. De verlossing van angst1. In tegenwoordigheid van jouw broeders heiligheid is de wereld stil, en daalt er vrede over haar neer in een lieflijkheid en zegening zo compleet, dat niet één spoortje strijd overblijft om jou...


Dagelijkse Les 283 Mijn Ware Identiteit Woont In U

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  10-10-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Heilige Geest?De Heilige Geest bemiddelt tussen illusies en de waarheid. Aangezien Hij de kloof tussen werkelijkheid en dromen moet overbruggen, leidt waarneming tot kennis dankzij de genade die God Hem gegeven hee...


Tekst 201 De Christus In Jou

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  10-10-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerV. De Christus in jou1. De Christus in jou is heel stil. Hij kijkt naar wat Hij liefheeft, en kent dat als Zichzelf. En aldus verheugt Hij Zich over wat Hij ziet, want Hij weet dat het één is met Hem en met Zijn Vader. Ook...


Dagelijkse Les 282 Ik Zal Vandaag Niet Bang Voor Liefde Zijn

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  09-10-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Heilige Geest?De Heilige Geest bemiddelt tussen illusies en de waarheid. Aangezien Hij de kloof tussen werkelijkheid en dromen moet overbruggen, leidt waarneming tot kennis dankzij de genade die God Hem gegeven hee...


Dagelijkse Les 281 Niets Kan Mij Pijn Doen Behalve Mijn Gedachten

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  08-10-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Heilige Geest?De Heilige Geest bemiddelt tussen illusies en de waarheid. Aangezien Hij de kloof tussen werkelijkheid en dromen moet overbruggen, leidt waarneming tot kennis dankzij de genade die God Hem gegeven hee...


Dagelijkse Les 280 Welke Beperkingen Kan Ik Opleggen Aan Gods Zoon

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  07-10-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Christus?Christus is de Zoon van God zoals Hij Hem geschapen heeft. Hij is het Zelf dat wij delen, dat ons met elkaar verenigt, en tevens met God. Hij is de Gedachte die nog steeds woont in de Denkgeest die Zijn Br...


Tekst 200 Speciaalheid Tegenover Zondeloosheid

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  07-10-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerIV. Speciaalheid tegenover zondeloosheid1. Speciaalheid is een gebrek aan vertrouwen in iedereen behalve jezelf. Geloof wordt alleen in jouzelf geïnvesteerd. Al het andere wordt tot je vijand, gevreesd en aangevallen, dodel...


Dagelijkse Les 279 De Vrijheid Van De Schepping Belooft Die Van Mij

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  06-10-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Christus?Christus is de Zoon van God zoals Hij Hem geschapen heeft. Hij is het Zelf dat wij delen, dat ons met elkaar verenigt, en tevens met God. Hij is de Gedachte die nog steeds woont in de Denkgeest die Zijn Br...


Tekst 199 De Vergeving Van Speciaalheid

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  06-10-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerIII. De vergeving van speciaalheid1. Vergeving is het einde van speciaalheid. Alleen illusies kunnen worden vergeven, en dan verdwijnen ze. Vergeving is de bevrijding van alle illusies, en daarom is het onmogelijk slechts te...


Dagelijkse Les 278 Als Ik Gebonden Ben Is Mijn Vader Niet Vrij

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  05-10-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Christus?Christus is de Zoon van God zoals Hij Hem geschapen heeft. Hij is het Zelf dat wij delen, dat ons met elkaar verenigt, en tevens met God. Hij is de Gedachte die nog steeds woont in de Denkgeest die Zijn Br...


Tekst 198 Het Verraad Van Speciaalheid

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  05-10-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerII. Het verraad van speciaalheid1. Vergelijken moet wel een kunstgreep van het ego zijn, want liefde doet dat niet. Speciaalheid maakt steeds vergelijkingen. Ze komt tot stand door een tekort dat in een ander waargenomen wor...


Dagelijkse Les 277 Laat Mij Uw Zoon Niet Binden Door Wetten Die Ik Heb Gemaakt

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  04-10-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Christus?Christus is de Zoon van God zoals Hij Hem geschapen heeft. Hij is het Zelf dat wij delen, dat ons met elkaar verenigt, en tevens met God. Hij is de Gedachte die nog steeds woont in de Denkgeest die Zijn Br...


Tekst 197 Speciaalheid Als Surrogaat Voor Liefde

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  04-10-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerI. Speciaalheid als surrogaat voor liefde1. Liefde is uitbreiding. De geringste gave achterhouden is niet weten wat liefde beoogt. Liefde schenkt alles voor altijd. Houd slechts één overtuiging, één geschenk achter, en l...


Dagelijkse Les 276 Het Is Mij Gegeven Gods Woord Te Spreken

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  03-10-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Christus?Christus is de Zoon van God zoals Hij Hem geschapen heeft. Hij is het Zelf dat wij delen, dat ons met elkaar verenigt, en tevens met God. Hij is de Gedachte die nog steeds woont in de Denkgeest die Zijn Br...


Tekst 196 Het Doel Van Speciaalheid

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  03-10-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerHET DOEL VAN SPECIAALHEIDInleiding1. Vergeet niet dat de motivatie tot deze cursus het bereiken en behouden van de staat van vrede is. Is die staat gegeven, dan is de denkgeest vredig en de toestand waarin God herinnerd word...


Dagelijkse Les 275 Gods Helende Stem Beschermt Alles Vandaag

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  02-10-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Christus?Christus is de Zoon van God zoals Hij Hem geschapen heeft. Hij is het Zelf dat wij delen, dat ons met elkaar verenigt, en tevens met God. Hij is de Gedachte die nog steeds woont in de Denkgeest die Zijn Br...


Dagelijkse Les 274 Vandaag Behoort Aan Liefde Toe Laat Me Niet Bang Zijn

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  01-10-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Christus?Christus is de Zoon van God zoals Hij Hem geschapen heeft. Hij is het Zelf dat wij delen, dat ons met elkaar verenigt, en tevens met God. Hij is de Gedachte die nog steeds woont in de Denkgeest die Zijn Br...


Dagelijkse Les 273 De Stilheid Van Gods Vrede Is Mijn Deel

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  30-09-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Christus?Christus is de Zoon van God zoals Hij Hem geschapen heeft. Hij is het Zelf dat wij delen, dat ons met elkaar verenigt, en tevens met God. Hij is de Gedachte die nog steeds woont in de Denkgeest die Zijn Br...


Tekst 195 Boven Het Slagveld

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  30-09-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerIV. Boven het slagveld1. Blijf niet in conflict, want zonder aanval is er geen oorlog. De angst voor God is angst voor het leven, niet voor de dood. Toch blijft Hij het enige oord van geborgenheid. In Hem is geen aanval; en...


Dagelijkse Les 272 Hoe Kunnen Illusies Gods Zoon Voldoening Schenken

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  29-09-2022

Wat is de Christus?Christus is de Zoon van God zoals Hij Hem geschapen heeft. Hij is het Zelf dat wij delen, dat ons met elkaar verenigt, en tevens met God. Hij is de Gedachte die nog steeds woont in de Denkgeest die Zijn Bron is. Hij heeft Zijn heilige woning niet verlaten, noch de onschuld verlore...


Tekst 194 Verlossing Zonder Compromis

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  29-09-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerIII. Verlossing zonder compromis1. Is het niet waar dat je sommige vormen die een aanval kan aannemen niet herkent? Als het waar is dat elke vorm van aanval jou pijn doet, en wel evenzeer als in een vorm die je wel herkent,...


Dagelijkse Les 271 Het Is De Visie Van Christus Die Ik Vandaag Gebruiken Wil

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  28-09-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Christus?Christus is de Zoon van God zoals Hij Hem geschapen heeft. Hij is het Zelf dat wij delen, dat ons met elkaar verenigt, en tevens met God. Hij is de Gedachte die nog steeds woont in de Denkgeest die Zijn Br...


Inleiding Wat Is De Christus

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  28-09-2022

Wat is de Christus?Christus is de Zoon van God zoals Hij Hem geschapen heeft. Hij is het Zelf dat wij delen, dat ons met elkaar verenigt, en tevens met God. Hij is de Gedachte die nog steeds woont in de Denkgeest die Zijn Bron is. Hij heeft Zijn heilige woning niet verlaten, noch de onschuld verlore...


Tekst 193 De Wetten Van De Chaos

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  28-09-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerII. De wetten van de chaos1. De ‘wetten’ van de chaos kunnen aan het licht gebracht, zij het nooit begrepen worden. Chaotische wetten hebben beslist geen betekenis en vallen daarom buiten de sfeer van de rede. Toch lijke...


Dagelijkse Les 270 Vandaag Zal Ik Niet De Ogen Van Het Lichaam Gebruiken

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  27-09-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is het lichaam?Het lichaam is een hek dat de Zoon van God zich verbeeldt te hebben neergezet om delen van zijn Zelf af te scheiden van andere delen. Binnen dit hekwerk denkt hij te leven, om te sterven als dat afbrokkelt...


Tekst 192 Onverenigbare Overtuigingen

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  27-09-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerI. Onverenigbare overtuigingen1. De Godsherinnering komt tot een denkgeest in rust. Ze kan niet komen waar conflicten zijn, want een denkgeest in oorlog met zichzelf herinnert zich eeuwige zachtmoedigheid niet. Oorlogsmiddel...


Dagelijkse Les 269 Mijn Ogen Zijn Gericht Op Christus Gelaat

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  26-09-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is het lichaam?Het lichaam is een hek dat de Zoon van God zich verbeeldt te hebben neergezet om delen van zijn Zelf af te scheiden van andere delen. Binnen dit hekwerk denkt hij te leven, om te sterven als dat afbrokkelt...


Tekst 191 De Oorlog Tegen Jezelf

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  26-09-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerDE OORLOG TEGEN JEZELFInleiding1. Zie je niet in dat het tegendeel van broosheid en zwakte zondeloosheid is? Onschuld is kracht en niets anders is sterk. Wie zonder zonde is kan niet bang zijn, want elke vorm van zonde is zw...


Dagelijkse Les 268 Laat Alles Zijn Precies Zoals Het Is

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  25-09-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is het lichaam?Het lichaam is een hek dat de Zoon van God zich verbeeldt te hebben neergezet om delen van zijn Zelf af te scheiden van andere delen. Binnen dit hekwerk denkt hij te leven, om te sterven als dat afbrokkelt...


Dagelijkse Les 267 Mijn Hart Klopt Mee In De Vrede Van God

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  24-09-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is het lichaam?Het lichaam is een hek dat de Zoon van God zich verbeeldt te hebben neergezet om delen van zijn Zelf af te scheiden van andere delen. Binnen dit hekwerk denkt hij te leven, om te sterven als dat afbrokkelt...


Dagelijkse Les 266 Mijn Heilig Zelf Woont In Jou Zoon Van God

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  23-09-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is het lichaam?Het lichaam is een hek dat de Zoon van God zich verbeeldt te hebben neergezet om delen van zijn Zelf af te scheiden van andere delen. Binnen dit hekwerk denkt hij te leven, om te sterven als dat afbrokkelt...


Tekst 190 Het Licht Van De Heilige Relatie

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  23-09-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerVI. Het licht van de heilige relatie1. Wil je vrijheid van lichaam of van denkgeest? Je kunt ze immers niet allebei hebben. Welke acht jij van waarde? Welke is jouw doel? Want het ene zie je als middel, het andere als doel....


Dagelijkse Les 265 De Zachtaardigheid Van De Schepping Is Al Wat Ik Zie

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  22-09-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is het lichaam?Het lichaam is een hek dat de Zoon van God zich verbeeldt te hebben neergezet om delen van zijn Zelf af te scheiden van andere delen. Binnen dit hekwerk denkt hij te leven, om te sterven als dat afbrokkelt...


Tekst 189 Zwakheid En Een Verdedigende Houding

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  22-09-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerV. Zwakheid en een verdedigende houding1. Hoe overwint men illusies? Beslist niet met geweld of woede, noch door je er op enigerlei wijze tegen te verzetten. Maar eenvoudig door de rede je te laten vertellen dat ze de werkel...


Dagelijkse Les 264 Ik Ben Omringd Door De Liefde Van God

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  21-09-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is het lichaam?Het lichaam is een hek dat de Zoon van God zich verbeeldt te hebben neergezet om delen van zijn Zelf af te scheiden van andere delen. Binnen dit hekwerk denkt hij te leven, om te sterven als dat afbrokkelt...


Tekst 188 De Splitsing Van De Weg

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  21-09-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerIV. De splitsing van de weg1. Wanneer je op het punt komt waar de splitsing van de weg heel duidelijk is, kun je niet verder gaan. Je moet de ene of de andere weg nemen. Want als je nu rechtdoor gaat, de richting die je volg...


Dagelijkse Les 263 Mijn Heilige Visie Ziet Alles Als Zuiver

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  20-09-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is het lichaam?Het lichaam is een hek dat de Zoon van God zich verbeeldt te hebben neergezet om delen van zijn Zelf af te scheiden van andere delen. Binnen dit hekwerk denkt hij te leven, om te sterven als dat afbrokkelt...


Tekst 187 De Rede En Vormen Van Vergissingen

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  20-09-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerIII. De rede en vormen van vergissingen1. Het inbrengen van rede in het denksysteem van het ego is het begin van het ongedaan maken ervan, want rede en het ego zijn met elkaar in tegenspraak. Evenmin is het mogelijk dat ze i...


Dagelijkse Les 262 Laat me vandaag geen verschillen zien

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  19-09-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is het lichaam?Het lichaam is een hek dat de Zoon van God zich verbeeldt te hebben neergezet om delen van zijn Zelf af te scheiden van andere delen. Binnen dit hekwerk denkt hij te leven, om te sterven als dat afbrokkelt...


Tekst 186 Je Broeders Zondeloosheid

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  19-09-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerII. Je broeders zondeloosheid1. Het tegenovergestelde van illusies is niet desillusie, maar waarheid. Alleen voor het ego – waarvoor de waarheid geen betekenis heeft – lijken ze de enige alternatieven, en verschillend va...


Dagelijkse Les 261 God Is Mijn Toevlucht En Geborgenheid

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  18-09-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is het lichaam?Het lichaam is een hek dat de Zoon van God zich verbeeldt te hebben neergezet om delen van zijn Zelf af te scheiden van andere delen. Binnen dit hekwerk denkt hij te leven, om te sterven als dat afbrokkelt...


Dagelijkse Les 260 Laat Ik Me Herinneren Dat God Mij Geschapen Heeft

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  17-09-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is zonde?Zonde is waanzin. Het is het middel waarmee de denkgeest tot waanzin wordt gedreven en probeert illusies de plaats te laten innemen van de waarheid. En in zijn waanzin ziet hij illusies waar de waarheid hoort te...


Dagelijkse Les 259 Laat Ik Me Herinneren Dat Er Geen Zonde Is

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  16-09-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is zonde?Zonde is waanzin. Het is het middel waarmee de denkgeest tot waanzin wordt gedreven en probeert illusies de plaats te laten innemen van de waarheid. En in zijn waanzin ziet hij illusies waar de waarheid hoort te...


Tekst 185 De Boodschap Van De Heilige Relatie

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  16-09-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerI. De boodschap van de heilige relatie1. Laat de rede een volgende stap zetten. Als jij degene aanvalt die God genezen wil, en haat wie Hij liefheeft, dan hebben jij en je Schepper een verschillende wil. Maar als je Zijn Wil...


Dagelijkse Les 258 Laat Ik Me Herinneren Dat God Mijn Doel Is

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  15-09-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is zonde?Zonde is waanzin. Het is het middel waarmee de denkgeest tot waanzin wordt gedreven en probeert illusies de plaats te laten innemen van de waarheid. En in zijn waanzin ziet hij illusies waar de waarheid hoort te...


Tekst 184 Verlossing En De Heilige Relatie

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  15-09-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerVERLOSSING EN DE HEILIGE RELATIEInleiding1. Heb meelij met jezelf, jij die al zolang in slavernij bent. Verheug je dat wie God verbonden heeft samen zijn gekomen en niet langer afzonderlijk naar zonde hoeven te kijken. Geen...


Dagelijkse Les 257 Laat Ik Me Herinneren Wat Mijn Doel Is

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  14-09-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is zonde?Zonde is waanzin. Het is het middel waarmee de denkgeest tot waanzin wordt gedreven en probeert illusies de plaats te laten innemen van de waarheid. En in zijn waanzin ziet hij illusies waar de waarheid hoort te...


Tekst 183 De Innerlijke Omslag

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  14-09-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerVIII. De innerlijke omslag1. Zijn gedachten dan gevaarlijk? Voor lichamen wel! De gedachten die lijken te doden zijn degene die de denker leren dat hij kan worden gedood. En zo ‘sterft’ hij als gevolg van wat hij heeft g...


Dagelijkse Les 256 God Is Vandaag Mijn Enig Doel

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  13-09-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is zonde?Zonde is waanzin. Het is het middel waarmee de denkgeest tot waanzin wordt gedreven en probeert illusies de plaats te laten innemen van de waarheid. En in zijn waanzin ziet hij illusies waar de waarheid hoort te...


Tekst 182 De Laatste Onbeantwoorde Vraag

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  13-09-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerVII. De laatste onbeantwoorde vraag1. Zie je niet dat al je ellende voortvloeit uit de vreemde overtuiging dat je machteloos bent? Hulpeloos zijn is de prijs van de zonde. Hulpeloosheid is de voorwaarde die de zonde stelt, h...


Dagelijkse Les 255 Deze Dag Verkies Ik Door Te Brengen In Volmaakte Vrede

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  12-09-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is zonde?Zonde is waanzin. Het is het middel waarmee de denkgeest tot waanzin wordt gedreven en probeert illusies de plaats te laten innemen van de waarheid. En in zijn waanzin ziet hij illusies waar de waarheid hoort te...


Tekst 181 Rede Tegenover Waanzin

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  12-09-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerVI. Rede tegenover waanzin1. De rede kan geen zonde zien maar ziet wel vergissingen, en leidt tot de correctie daarvan. Zij hecht geen waarde aan vergissingen, maar aan hun correctie. De rede zal jou eveneens vertellen dat w...


Dagelijkse Les 254 Laat Elke Stem In Mij Verstommen Behalve Die Van God

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  11-09-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is zonde?Zonde is waanzin. Het is het middel waarmee de denkgeest tot waanzin wordt gedreven en probeert illusies de plaats te laten innemen van de waarheid. En in zijn waanzin ziet hij illusies waar de waarheid hoort te...


Dagelijkse Les 253 Mijn Zelf Is Heer En Meester Van Het Universum

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  10-09-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is zonde?Zonde is waanzin. Het is het middel waarmee de denkgeest tot waanzin wordt gedreven en probeert illusies de plaats te laten innemen van de waarheid. En in zijn waanzin ziet hij illusies waar de waarheid hoort te...


Dagelijkse Les 252 De Zoon Van God Is Mijn Identiteit

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  09-09-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is zonde?Zonde is waanzin. Het is het middel waarmee de denkgeest tot waanzin wordt gedreven en probeert illusies de plaats te laten innemen van de waarheid. En in zijn waanzin ziet hij illusies waar de waarheid hoort te...


Tekst 180 De Functie Van De Rede

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  09-09-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerV. De functie van de rede1. Waarneming selecteert, en maakt de wereld die jij ziet. Ze kiest die letterlijk uit volgens de aanwijzingen van de denkgeest. De wetten van maat, vorm en helderheid zouden misschien wel gelden als...


Dagelijkse Les 251 Ik Heb Niets Nodig Dan De Waarheid

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  08-09-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is zonde?Zonde is waanzin. Het is het middel waarmee de denkgeest tot waanzin wordt gedreven en probeert illusies de plaats te laten innemen van de waarheid. En in zijn waanzin ziet hij illusies waar de waarheid hoort te...


Tekst 179 De Angst Om Naar Binnen Te Kijken

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  08-09-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerIV. De angst om naar binnen te kijken1. De Heilige Geest zal jou nooit onderwijzen dat je zondig bent. Vergissingen zal Hij corrigeren, maar dat maakt niemand angstig. Je bent wel degelijk bang om naar binnen te kijken en de...


Dagelijkse Les 250 Laat Ik Mezelf Niet Zien Als Beperkt

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  07-09-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de wereld?De wereld is onjuiste waarneming. Ze is uit dwaling voortgekomen en heeft haar bron niet verlaten. Ze zal niet langer blijven bestaan dan de gedachte die haar heeft voortgebracht wordt gekoesterd. Wanneer de...


Tekst 178 Geloof Overtuiging En Visie

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  07-09-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerIII. Geloof, overtuiging en visie1. Alle speciale relaties hebben zonde ten doel. Want ze behelzen een marchanderen met de werkelijkheid, waaraan de schijnbare eenheid wordt aangepast. Vergeet dit niet: marchanderen is beper...


Dagelijkse Les 249 Vergeving Maakt Een Eind Aan Alle Lijden En Verlies

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  06-09-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de wereld?De wereld is onjuiste waarneming. Ze is uit dwaling voortgekomen en heeft haar bron niet verlaten. Ze zal niet langer blijven bestaan dan de gedachte die haar heeft voortgebracht wordt gekoesterd. Wanneer de...


Tekst 177 De Verantwoordelijkheid Voor Het Zien

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  06-09-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerII. De verantwoordelijkheid voor het zien1. We hebben herhaaldelijk gezegd hoe weinig er van jou wordt gevraagd om deze cursus te leren. Het is dezelfde geringe bereidwilligheid die je nodig hebt om heel je relatie tot vreug...


Dagelijkse Les 248 Wat Lijdt Is Geen Deel Van Mij

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  05-09-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de wereld?De wereld is onjuiste waarneming. Ze is uit dwaling voortgekomen en heeft haar bron niet verlaten. Ze zal niet langer blijven bestaan dan de gedachte die haar heeft voortgebracht wordt gekoesterd. Wanneer de...


Tekst 176 Het Vergeten Lied

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  05-09-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerI. Het vergeten lied1. Vergeet nooit dat de wereld die de niet-zienden ‘zien’ denkbeeldig moet zijn, want hoe die er in werkelijkheid uitziet is hun onbekend. Ze dienen hun conclusies te trekken over wat er zou kunnen wo...


Dagelijkse Les 247 Zonder Vergeving Blijf Ik Blind

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  04-09-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de wereld?De wereld is onjuiste waarneming. Ze is uit dwaling voortgekomen en heeft haar bron niet verlaten. Ze zal niet langer blijven bestaan dan de gedachte die haar heeft voortgebracht wordt gekoesterd. Wanneer de...


Dagelijkse Les 246 Houden Van Mijn Vader Is Houden Van Zijn Zoon

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  03-09-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de wereld?De wereld is onjuiste waarneming. Ze is uit dwaling voortgekomen en heeft haar bron niet verlaten. Ze zal niet langer blijven bestaan dan de gedachte die haar heeft voortgebracht wordt gekoesterd. Wanneer de...


Dagelijkse Les 245 Uw Vrede Is Met Mij Vader Ik Ben Veilig

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  02-09-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de wereld?De wereld is onjuiste waarneming. Ze is uit dwaling voortgekomen en heeft haar bron niet verlaten. Ze zal niet langer blijven bestaan dan de gedachte die haar heeft voortgebracht wordt gekoesterd. Wanneer de...


Tekst 175 Rede En Waarneming

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  02-09-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerREDE EN WAARNEMINGInleiding1. Projectie maakt waarneming. De wereld die jij ziet is wat jij haar gegeven hebt, niets meer. Maar ook al is ze niets meer, ze is ook niets minder. Daarom is ze voor jou belangrijk. Ze getuigt va...


Dagelijkse Les 244 Nergens Ter Wereld Ben Ik In Gevaar

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  01-09-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de wereld?De wereld is onjuiste waarneming. Ze is uit dwaling voortgekomen en heeft haar bron niet verlaten. Ze zal niet langer blijven bestaan dan de gedachte die haar heeft voortgebracht wordt gekoesterd. Wanneer de...


Tekst 174 De Visie Van Zondeloosheid

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  01-09-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerVIII. De visie van zondeloosheid1. Visie zal eerst in glimpen tot je komen, maar die zullen volstaan om je te tonen wat jou, die jouw broeder zonder zonde ziet, gegeven wordt. De waarheid wordt jou door je verlangen teruggeg...


Dagelijkse Les 243 Vandaag Zal Ik Over Geen Enkel Voorval Een Oordeel Vellen

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  31-08-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de wereld?De wereld is onjuiste waarneming. Ze is uit dwaling voortgekomen en heeft haar bron niet verlaten. Ze zal niet langer blijven bestaan dan de gedachte die haar heeft voortgebracht wordt gekoesterd. Wanneer de...


Tekst 173 De Consistentie Van Middel En Doel

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  31-08-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerVII. De consistentie van middel en doel1. We hebben veel gezegd over de discrepantie tussen middel en doel, en hoe die op één lijn moeten worden gebracht, eer jouw heilige relatie jou louter vreugde kan brengen. Maar we he...


Dagelijkse Les 242 Deze Dag Is Van God Het Is Mijn Geschenk Aan Hem

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  30-08-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de wereld?De wereld is onjuiste waarneming. Ze is uit dwaling voortgekomen en heeft haar bron niet verlaten. Ze zal niet langer blijven bestaan dan de gedachte die haar heeft voortgebracht wordt gekoesterd. Wanneer de...


Tekst 172 De Tempel Van De Heilige Geest

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  30-08-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerVI. De tempel van de Heilige Geest1. De betekenis van Gods Zoon ligt uitsluitend in zijn relatie met zijn Schepper. Zou die ergens anders in liggen, dan zou ze op een toevalligheid berusten, maar er is niets anders. En deze...


Dagelijkse Les 241 Dit Heilig Ogenblik Is Het Moment Van Verlossing

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  29-08-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de wereld?De wereld is onjuiste waarneming. Ze is uit dwaling voortgekomen en heeft haar bron niet verlaten. Ze zal niet langer blijven bestaan dan de gedachte die haar heeft voortgebracht wordt gekoesterd. Wanneer de...


Tekst 171 De Herauten Van De Eeuwigheid

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  29-08-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerV. De herauten van de eeuwigheid1. In deze wereld komt Gods Zoon het dichtst bij zichzelf in een heilige relatie. Daar begint hij de zekerheid te vinden die zijn Vader in hem heeft. En daar vindt hij zijn functie, die inhoud...


Dagelijkse Les 240 Angst Is Niet Gerechtvaardigd In Geen Enkele Vorm

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  28-08-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is verlossing?Verlossing is een belofte, gedaan door God, dat jij jouw weg naar Hem uiteindelijk zult vinden. Het kan niet anders of ze wordt gehouden. Ze garandeert dat er een eind komt aan de tijd, en dat alle gedachte...


Dagelijkse Les 239 De Heerlijkheid Van Mijn Vader Is De Mijne

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  27-08-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is verlossing?Verlossing is een belofte, gedaan door God, dat jij jouw weg naar Hem uiteindelijk zult vinden. Het kan niet anders of ze wordt gehouden. Ze garandeert dat er een eind komt aan de tijd, en dat alle gedachte...


Dagelijkse Les 238 Op Mijn Beslissing Rust Heel De Verlossing

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  26-08-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is verlossing?Verlossing is een belofte, gedaan door God, dat jij jouw weg naar Hem uiteindelijk zult vinden. Het kan niet anders of ze wordt gehouden. Ze garandeert dat er een eind komt aan de tijd, en dat alle gedachte...


Tekst 170 Het Betreden Van De Ark

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  26-08-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerIV. Het betreden van de ark1. Niets kan jou kwetsen, tenzij jij het de macht daartoe geeft. Toch geef jij macht zoals de wetten van deze wereld geven interpreteren: wanneer je geeft, verlies je. Het is niet aan jou om hoe da...


Dagelijkse Les 237 Nu Wil Ik Zijn Zoals God Mij Geschapen Heeft

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  25-08-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is verlossing?Verlossing is een belofte, gedaan door God, dat jij jouw weg naar Hem uiteindelijk zult vinden. Het kan niet anders of ze wordt gehouden. Ze garandeert dat er een eind komt aan de tijd, en dat alle gedachte...


Tekst 169 Zonde Als Aanpassing

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  25-08-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerIII. Zonde als aanpassing1. Het geloof in zonde is een aanpassing. En een aanpassing is een verandering, een omslag in de waarneming, of een overtuiging dat wat vroeger zo was, anders is gemaakt. Iedere aanpassing is dan ook...


Dagelijkse Les 236 Ik Regeer Mijn Denkgeest Die Alleen Ik Regeren Moet

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  24-08-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is verlossing?Verlossing is een belofte, gedaan door God, dat jij jouw weg naar Hem uiteindelijk zult vinden. Het kan niet anders of ze wordt gehouden. Ze garandeert dat er een eind komt aan de tijd, en dat alle gedachte...


Tekst 168 Het Geschenk Van Lelies

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  24-08-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerII. Het geschenk van lelies1. Kijk naar alle snuisterijen, gemaakt om het lichaam mee te behangen, om het te bedekken, of om het te laten gebruiken. Zie al die nutteloze dingen, gemaakt om door zijn ogen te worden gezien. De...


Dagelijkse Les 235 God In Zijn Goedheid Wil Dat Ik Ben Verlost

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  23-08-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is verlossing?Verlossing is een belofte, gedaan door God, dat jij jouw weg naar Hem uiteindelijk zult vinden. Het kan niet anders of ze wordt gehouden. Ze garandeert dat er een eind komt aan de tijd, en dat alle gedachte...


Tekst 167 De Goede Week

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  23-08-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerI. De Goede Week1. Vandaag is het Palmzondag, de viering van de overwinning en de aanvaarding van de waarheid. Laten we deze Goede Week niet doorbrengen met tobben over de kruisiging van Gods Zoon, maar met blijdschap zijn b...


Dagelijkse Les 234 Vader Vandaag Ben Ik Wederom Uw Zoon

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  22-08-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is verlossing?Verlossing is een belofte, gedaan door God, dat jij jouw weg naar Hem uiteindelijk zult vinden. Het kan niet anders of ze wordt gehouden. Ze garandeert dat er een eind komt aan de tijd, en dat alle gedachte...


Tekst 166 D De Vierde Blokkade De Angst Voor God

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  22-08-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerD. De vierde blokkade: de angst voor God1. Wat zou jij zien zonder de angst voor de dood? Wat zou jij voelen en denken als de dood geen aantrekkingskracht uitoefende op jou? Heel eenvoudig: jij zou je jouw Vader herinneren....


Dagelijkse Les 233 Vandaag Geef Ik God Mijn Leven Opdat Hij Het Leidt

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  21-08-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is verlossing?Verlossing is een belofte, gedaan door God, dat jij jouw weg naar Hem uiteindelijk zult vinden. Het kan niet anders of ze wordt gehouden. Ze garandeert dat er een eind komt aan de tijd, en dat alle gedachte...


Dagelijkse Les 232 Wees In Mijn Gedachten Vader Heel De Dag Door

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  20-08-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is verlossing?Verlossing is een belofte, gedaan door God, dat jij jouw weg naar Hem uiteindelijk zult vinden. Het kan niet anders of ze wordt gehouden. Ze garandeert dat er een eind komt aan de tijd, en dat alle gedachte...


Dagelijkse Les 231 Vader Ik Wil Me Niets Herinneren Dan U

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  19-08-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is verlossing?Verlossing is een belofte, gedaan door God, dat jij jouw weg naar Hem uiteindelijk zult vinden. Het kan niet anders of ze wordt gehouden. Ze garandeert dat er een eind komt aan de tijd, en dat alle gedachte...


Tekst 165 C De Derde Blokkade De Aantrekkingskracht Van De Dood

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  19-08-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerC. De derde blokkade: de aantrekkingskracht van de dood1. Aan jou en je broeder, in wier speciale relatie de Heilige Geest is binnengetreden, is het gegeven te bevrijden en bevrijd te worden van de toewijding aan de dood. Wa...


Dagelijkse Les 230 Nu Zoek En Vind Ik De Vrede Van God

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  18-08-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is vergeving?Vergeving ziet in dat wat jij dacht dat je broeder jou heeft aangedaan, niet heeft plaatsgevonden. Wat ze niet doet is: zonden kwijtschelden en ze werkelijk maken. Ze ziet dat er geen zonde is geweest. En in...


Tekst 164 B De Tweede Blokkade De Overtuiging Dat Het Lichaam Waardevol Is Omwille Van Wat Het Biedt

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  18-08-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerB. De tweede blokkade: de overtuiging dat het lichaam waardevol is omwille van wat het biedt1. We hebben gezegd dat vrede eerst de blokkade moet overwinnen van jouw wens je ervan te ontdoen. Waar de aantrekkingskracht van sc...


Dagelijkse Les 229 Liefde Die Mij Geschapen Heeft Is Wat Ik Ben

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  17-08-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is vergeving?Vergeving ziet in dat wat jij dacht dat je broeder jou heeft aangedaan, niet heeft plaatsgevonden. Wat ze niet doet is: zonden kwijtschelden en ze werkelijk maken. Ze ziet dat er geen zonde is geweest. En in...


Tekst 163 A De Eerste Blokkade De Wens Je Ervan Te Ontdoen

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  17-08-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerA. De eerste blokkade: de wens je ervan te ontdoen1. De eerste blokkade waar vrede overheen moet vloeien is jouw wens je ervan te ontdoen. Want als je haar niet behoudt, kan ze zich niet uitbreiden. Jij bent het middelpunt v...


Dagelijkse Les 228 God Heeft Mij Niet Veroordeeld Ik Doe Dat Evenmin

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  16-08-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is vergeving?Vergeving ziet in dat wat jij dacht dat je broeder jou heeft aangedaan, niet heeft plaatsgevonden. Wat ze niet doet is: zonden kwijtschelden en ze werkelijk maken. Ze ziet dat er geen zonde is geweest. En in...


Tekst 162 De Blokkades Voor Vrede

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  16-08-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerIV. De blokkades voor vrede1. Wanneer vrede zich van diep in jezelf uitbreidt om heel het Zoonschap te omvatten en rust te schenken, zal ze op heel wat blokkades stuiten. Sommige daarvan zul je zelf proberen op te werpen. An...


Dagelijkse Les 227 Dit Is Het Heilig Ogenblik Van Mijn Bevrijding

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  15-08-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is vergeving?Vergeving ziet in dat wat jij dacht dat je broeder jou heeft aangedaan, niet heeft plaatsgevonden. Wat ze niet doet is: zonden kwijtschelden en ze werkelijk maken. Ze ziet dat er geen zonde is geweest. En in...


Tekst 161 De Onwerkelijkheid Van De Zonde

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  15-08-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerIII. De onwerkelijkheid van de zonde1. De aantrekkingskracht van schuld is te vinden in de zonde, niet in de vergissing. Vanwege deze aantrekkingskracht zal de zonde worden herhaald. Angst kan zo acuut worden dat de zonde he...


Dagelijkse Les 226 Mijn Thuis Wacht Mij Ik Haast Me Erheen

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  14-08-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is vergeving?Vergeving ziet in dat wat jij dacht dat je broeder jou heeft aangedaan, niet heeft plaatsgevonden. Wat ze niet doet is: zonden kwijtschelden en ze werkelijk maken. Ze ziet dat er geen zonde is geweest. En in...


Dagelijkse Les 225 God Is Mijn Vader En Zijn Zoon Houdt Van Hem

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  13-08-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is vergeving?Vergeving ziet in dat wat jij dacht dat je broeder jou heeft aangedaan, niet heeft plaatsgevonden. Wat ze niet doet is: zonden kwijtschelden en ze werkelijk maken. Ze ziet dat er geen zonde is geweest. En in...


Dagelijkse Les 224 God Is Mijn Vader En Hij Houdt Van Zijn Zoon

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  12-08-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is vergeving?Vergeving ziet in dat wat jij dacht dat je broeder jou heeft aangedaan, niet heeft plaatsgevonden. Wat ze niet doet is: zonden kwijtschelden en ze werkelijk maken. Ze ziet dat er geen zonde is geweest. En in...


Tekst 160 Zonde Tegenover Vergissing

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  12-08-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerII. Zonde tegenover vergissing1. Het is van wezenlijk belang dat een vergissing niet met zonde wordt verward, en juist dit onderscheid maakt verlossing mogelijk. Want een vergissing kan worden gecorrigeerd, en het kromme rec...


Dagelijkse Les 223 God Is Mijn Leven Ik Heb Geen Leven Buiten Dat Van Hem

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  11-08-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is vergeving?Vergeving ziet in dat wat jij dacht dat je broeder jou heeft aangedaan, niet heeft plaatsgevonden. Wat ze niet doet is: zonden kwijtschelden en ze werkelijk maken. Ze ziet dat er geen zonde is geweest. En in...


Tekst 159 Genezing En Geloof

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  11-08-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerI. Genezing en geloof1. We hebben eerder al gezegd dat vrede onvermijdelijk is wanneer een situatie geheel aan de waarheid is gewijd. Het bereiken van vrede is de maatstaf waarmee veilig kan worden aangenomen dat de toewijdi...


Dagelijkse Les 222 God Is Met Mij Ik Leef En Beweeg In Hem

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  10-08-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is vergeving?Vergeving ziet in dat wat jij dacht dat je broeder jou heeft aangedaan, niet heeft plaatsgevonden. Wat ze niet doet is: zonden kwijtschelden en ze werkelijk maken. Ze ziet dat er geen zonde is geweest. En in...


Tekst 158 De Twee Werelden

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  10-08-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerIX. De twee werelden1. Er is je gezegd duisternis naar het licht en schuld naar heiligheid te brengen. En er is je eveneens gezegd dat de dwaling bij haar bron moet worden gecorrigeerd. Om die reden heeft de Heilige Geest ju...


Dagelijkse Les 221 In Vrede Zij Mijn Denkgeest Laat Al Mijn Gedachten Stil Zijn

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  09-08-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerInleidingWoorden zullen nu maar weinig meer betekenen. We gebruiken ze slechts als leidraad waarvan we nu niet meer afhankelijk zijn. Want nu zoeken we alleen rechtstreekse ervaring van de waarheid. De resterende lessen vorm...


Tekst 157 De Kleine Tuin

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  09-08-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerVIII. De kleine tuin1. Alleen het lichaamsbewustzijn is in staat liefde beperkt te doen lijken. Want het lichaam is een beperking van liefde. Het geloof in beperkte liefde lag aan de oorsprong ervan, en het werd gemaakt om h...


Dagelijkse Les 220 Ik Ben Niet Een Lichaam Ik Ben Vrij Ik Ben Zoals God Mij Geschapen Heeft Er Is Geen Vrede Dan De Vrede Van God

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  08-08-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerInleidingVoor deze herhaling nemen we elke dag maar één idee en oefenen dat zo vaak als mogelijk is. Naast de minstens vijftien minuten die je er ‘s morgens en ‘s avonds aan besteedt, en de herinneringsmomenten die je...


Tekst 156 Ik Hoef Niets Te Doen

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  08-08-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerVII. Ik hoef niets te doen1. Je stelt nog steeds te veel vertrouwen in het lichaam als bron van kracht. Welke plannen maak je niet die op een of andere manier om zijn welbehagen, bescherming of genot draaien? Dit maakt het l...


Dagelijkse Les 219 Ik Ben Niet Een Lichaam Ik Ben Vrij Ik Ben Zoals God Mij Geschapen Heeft Ik Ben Niet Een Lichaam Ik Ben Vrij

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  07-08-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerInleidingVoor deze herhaling nemen we elke dag maar één idee en oefenen dat zo vaak als mogelijk is. Naast de minstens vijftien minuten die je er ‘s morgens en ‘s avonds aan besteedt, en de herinneringsmomenten die je...


Dagelijkse Les 218 Ik Ben Niet Een Lichaam Ik Ben Vrij Ik Ben Zoals God Mij Geschapen Heeft Alleen Mijn Veroordeling Verwondt Me

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  06-08-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerInleidingVoor deze herhaling nemen we elke dag maar één idee en oefenen dat zo vaak als mogelijk is. Naast de minstens vijftien minuten die je er ‘s morgens en ‘s avonds aan besteedt, en de herinneringsmomenten die je...


Dagelijkse Les 217 Ik Ben Niet Een Lichaam Ik Ben Vrij Ik Ben Zoals God Mij Geschapen Heeft Ik Kan Alleen Maar Mijn Eigen Dankbaarheid

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  05-08-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerInleidingVoor deze herhaling nemen we elke dag maar één idee en oefenen dat zo vaak als mogelijk is. Naast de minstens vijftien minuten die je er ‘s morgens en ‘s avonds aan besteedt, en de herinneringsmomenten die je...


Tekst 155 Aan Het Lichaam Voorbij

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  05-08-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerVI. Aan het lichaam voorbij1. Er is niets buiten jou. Dat is wat je uiteindelijk dient te leren, omdat dit het inzicht is dat jij het Koninkrijk der Hemelen herkregen hebt. Want alleen dit heeft God geschapen, en Hij is er n...


Dagelijkse Les 216 Ik Ben Niet Een Lichaam Ik Ben Vrij Ik Ben Zoals God Mij Geschapen Heeft Ik Kan Alleen Mijzelf Maar Kruisigen

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  04-08-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerInleidingVoor deze herhaling nemen we elke dag maar één idee en oefenen dat zo vaak als mogelijk is. Naast de minstens vijftien minuten die je er ‘s morgens en ‘s avonds aan besteedt, en de herinneringsmomenten die je...


Tekst 154 De Gelukkige Droom

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  04-08-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerV. De gelukkige droom1. Bereid je nu voor op het ongedaan maken van wat nooit is geweest. Als je nu al het verschil begreep tussen waarheid en illusie, had de Verzoening geen enkele betekenis. Het heilig ogenblik, de heilige...


Dagelijkse Les 215 Ik Ben Niet Een Lichaam Ik Ben Vrij Ik Ben Zoals God Mij Geschapen Heeft Liefde Is De Weg Die Ik In Dankbaarheid Ga

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  03-08-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerInleidingVoor deze herhaling nemen we elke dag maar één idee en oefenen dat zo vaak als mogelijk is. Naast de minstens vijftien minuten die je er ‘s morgens en ‘s avonds aan besteedt, en de herinneringsmomenten die je...


Tekst 153 Een Beetje Bereidwilligheid

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  03-08-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerIV. Een beetje bereidwilligheid1. Het heilig ogenblik is het resultaat van jouw vastberadenheid heilig te zijn. Het is het antwoord. Het verlangen en de bereidwilligheid om het te laten komen gaan zijn komst vooraf. Je berei...


Dagelijkse Les 214 Ik Ben Niet Een Lichaam Ik Ben Vrij Ik Ben Zoals God Mij Geschapen Heeft Ik Leg De Toekomst In Gods Handen

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  02-08-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerInleidingVoor deze herhaling nemen we elke dag maar één idee en oefenen dat zo vaak als mogelijk is. Naast de minstens vijftien minuten die je er ‘s morgens en ‘s avonds aan besteedt, en de herinneringsmomenten die je...


Tekst 152 Licht In De Droom

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  02-08-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerIII. Licht in de droom1. Jij die je leven hebt doorgebracht met waarheid naar illusie en werkelijkheid naar fantasie te brengen, hebt de weg van de dromen bewandeld. Want je bent van waken overgegaan in slapen, en almaar ver...


Dagelijkse Les 213 Ik Ben Niet Een Lichaam Ik Ben Vrij Ik Ben Zoals God Mij Geschapen Heeft Alles Is Een Les Die God Me Graag Ziet Leren

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  01-08-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerInleidingVoor deze herhaling nemen we elke dag maar één idee en oefenen dat zo vaak als mogelijk is. Naast de minstens vijftien minuten die je er ‘s morgens en ‘s avonds aan besteedt, en de herinneringsmomenten die je...


Tekst 151 De Basis Van De Droom

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  01-08-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerII. De basis van de droom1. Ontstaat er in dromen niet een wereld die heel werkelijk lijkt? Maar bedenk eens wat voor wereld dit is. Het is duidelijk niet de wereld die jij zag voordat je sliep. Eerder is het een vervorming...


Dagelijkse Les 212 Ik Ben Niet Een Lichaam Ik Ben Vrij Ik Ben Zoals God Mij Geschapen Heeft Ik Heb Een Functie Die God Me Graag Vervullen

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  31-07-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerInleidingVoor deze herhaling nemen we elke dag maar één idee en oefenen dat zo vaak als mogelijk is. Naast de minstens vijftien minuten die je er ‘s morgens en ‘s avonds aan besteedt, en de herinneringsmomenten die je...


Dagelijkse Les 211 Ik Ben Niet Een Lichaam Ik Ben Vrij Ik Ben Zoals God Mij Geschapen Heeft Ik Ben De Heilige Zoon Van God Zelf

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  30-07-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerInleidingVoor deze herhaling nemen we elke dag maar één idee en oefenen dat zo vaak als mogelijk is. Naast de minstens vijftien minuten die je er ‘s morgens en ‘s avonds aan besteedt, en de herinneringsmomenten die je...


Dagelijkse Les 210 Ik Ben Niet Een Lichaam Ik Ben Vrij Ik Ben Zoals God Mij Geschapen Heeft Ik Kies De Vreugde Van God In Plaats Van Pijn

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  29-07-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerInleidingVoor deze herhaling nemen we elke dag maar één idee en oefenen dat zo vaak als mogelijk is. Naast de minstens vijftien minuten die je er ‘s morgens en ‘s avonds aan besteedt, en de herinneringsmomenten die je...


Tekst 150 De Substituutwerkelijkheid

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  29-07-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerI. De substituutwerkelijkheid1. Vervangen betekent aannemen in plaats van. Als je alleen eens in ogenschouw wilde nemen wat dit precies inhoudt, dan zou je meteen zien hoezeer dit in strijd is met het doel dat de Heilige Gee...


Dagelijkse Les 209 Ik Ben Niet Een Lichaam Ik Ben Vrij Ik Ben Zoals God Mij Geschapen Heeft Ik Voel De Liefde Van God Nu In Mij

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  28-07-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerInleidingVoor deze herhaling nemen we elke dag maar één idee en oefenen dat zo vaak als mogelijk is. Naast de minstens vijftien minuten die je er ‘s morgens en ‘s avonds aan besteedt, en de herinneringsmomenten die je...


Tekst 149 De Voorwaarden Voor Vrede

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  28-07-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerVIII. De voorwaarden voor vrede1. Het heilig ogenblik is niets anders dan een bijzonder geval, of een extreem voorbeeld, van hoe elke situatie is bedoeld. De betekenis die de doelstelling van de Heilige Geest eraan heeft ver...


Dagelijkse Les 208 Ik Ben Niet Een Lichaam Ik Ben Vrij Ik Ben Zoals God Mij Geschapen Heeft De Vrede Van God Straalt Nu In Mij

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  27-07-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerInleidingVoor deze herhaling nemen we elke dag maar één idee en oefenen dat zo vaak als mogelijk is. Naast de minstens vijftien minuten die je er ‘s morgens en ‘s avonds aan besteedt, en de herinneringsmomenten die je...


Tekst 148 De Roep Om Geloof

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  27-07-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerVII. De roep om geloof1. Substituten voor aspecten van de situatie getuigen van jouw gebrek aan geloof. Ze tonen aan dat jij niet geloofde dat de situatie en het probleem zich op dezelfde plaats bevonden. Het probleem was he...


Dagelijkse Les 207 Ik Ben Niet Een Lichaam Ik Ben Vrij Ik Ben Zoals God Mij Geschapen Heeft Ik Zegen De Wereld Want Ik Zegen Mijzelf

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  26-07-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerInleidingVoor deze herhaling nemen we elke dag maar één idee en oefenen dat zo vaak als mogelijk is. Naast de minstens vijftien minuten die je er ‘s morgens en ‘s avonds aan besteedt, en de herinneringsmomenten die je...


Tekst 147 Het Bepalen Van Het Doel

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  26-07-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerVI. Het bepalen van het doel1. De praktische toepassing van de doelstelling van de Heilige Geest is uitermate eenvoudig, en desalniettemin eenduidig. Om eenvoudig te zijn moet ze in feite wel eenduidig zijn. Het eenvoudige i...


Dagelijkse Les 206 Ik Ben Niet Een Lichaam Ik Ben Vrij Ik Ben Zoals God Mij Geschapen Heeft De Verlossing Van De Wereld Hangt Af Van Mij

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  25-07-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerInleidingVoor deze herhaling nemen we elke dag maar één idee en oefenen dat zo vaak als mogelijk is. Naast de minstens vijftien minuten die je er ‘s morgens en ‘s avonds aan besteedt, en de herinneringsmomenten die je...


Tekst 146 De Genezen Relatie

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  25-07-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerV. De genezen relatie1. De heilige relatie is de uitdrukking van het heilig ogenblik in het leven in deze wereld. Zoals alles met betrekking tot de verlossing is het heilig ogenblik een praktisch middel, waarvan zijn resulta...


Dagelijkse Les 205 Ik Ben Niet Een Lichaam Ik Ben Vrij Ik Ben Zoals God Mij Geschapen Heeft Ik Verlang De Vrede Van God

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  24-07-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerInleidingVoor deze herhaling nemen we elke dag maar één idee en oefenen dat zo vaak als mogelijk is. Naast de minstens vijftien minuten die je er ‘s morgens en ‘s avonds aan besteedt, en de herinneringsmomenten die je...


Dagelijkse Les 204 Ik Ben Niet Een Lichaam Ik Ben Vrij Ik Ben Zoals God Mij Geschapen Heeft De Naam Van God Is Mijn Erfgoed

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  23-07-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerInleidingVoor deze herhaling nemen we elke dag maar één idee en oefenen dat zo vaak als mogelijk is. Naast de minstens vijftien minuten die je er ‘s morgens en ‘s avonds aan besteedt, en de herinneringsmomenten die je...


Dagelijkse Les 203 Ik Ben Niet Een Lichaam Ik Ben Vrij Ik Ben Zoals God Mij Geschapen Heeft Ik Roep Gods Naam Aan En De Mijne

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  22-07-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerInleidingVoor deze herhaling nemen we elke dag maar één idee en oefenen dat zo vaak als mogelijk is. Naast de minstens vijftien minuten die je er ‘s morgens en ‘s avonds aan besteedt, en de herinneringsmomenten die je...


Tekst 145 De Twee Schilderijen

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  22-07-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerIV. De twee schilderijen1. God heeft Zijn relatie met jou tot stand gebracht om jou gelukkig te maken, en niets wat je doet dat niet strookt met Zijn doel kan werkelijk zijn. De bedoeling die God aan iets heeft toegeschreven...


Dagelijkse Les 202 Ik Ben Niet Een Lichaam Ik Ben Vrij Ik Ben Zoals God Mij Geschapen Heeft Ik Zal Een Ogenblik Stil Zijn En Naar Huis Toe

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  21-07-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerInleidingVoor deze herhaling nemen we elke dag maar één idee en oefenen dat zo vaak als mogelijk is. Naast de minstens vijftien minuten die je er ‘s morgens en ‘s avonds aan besteedt, en de herinneringsmomenten die je...


Tekst 144 Schaduwen Van Het Verleden

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  21-07-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerIII. Schaduwen van het verleden1. Vergeven is eenvoudig je alleen de liefdevolle gedachten herinneren die jij in het verleden gaf, en die jou werden gegeven. Heel de rest moet worden vergeten. Vergeven is een selectief herin...


Dagelijkse Les 201 Ik Ben Niet Een Lichaam Ik Ben Vrij Ik Ben Zoals God Mij Geschapen Heeft Ik Vertrouw Mijn Broeders Zij Zijn Een Met Mij

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  20-07-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerInleidingVoor deze herhaling nemen we elke dag maar één idee en oefenen dat zo vaak als mogelijk is. Naast de minstens vijftien minuten die je er ‘s morgens en ‘s avonds aan besteedt, en de herinneringsmomenten die je...


Tekst 143 De Vergeven Wereld

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  20-07-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerII. De vergeven wereld1. Kun jij je voorstellen hoe mooi zij die jij vergeeft er voor jou uit zullen zien? In geen enkele fantasie heb je ooit zoiets lieflijks waargenomen. Niets van wat je hier ziet, of je nu slaapt of wakk...


Dagelijkse Les 200 Er Is Geen Vrede Dan De Vrede Van God

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  19-07-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 200Er is geen vrede dan de vrede van God.Zoek niet verder. Je zult geen andere vrede vinden dan de vrede van God. Aanvaard dit feit en bespaar jezelf de kwelling van verdere bittere teleurstellingen, sombere wanhoop en e...


Tekst 142 Fantasie Naar De Waarheid Brengen

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  19-07-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerI. Fantasie naar de waarheid brengen1. Het verraad van Gods Zoon ligt alleen in illusies, en al zijn ‘zonden’ beeldt hij zichzelf slechts in. Zijn werkelijkheid is eeuwig zonder zonde. Hij dient niet vergeven, maar gewek...


Dagelijkse Les 199 Ik Ben Niet Een Lichaam Ik Ben Vrij

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  18-07-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 199Ik ben niet een lichaam. Ik ben vrij.Vrijheid is absoluut onmogelijk, zolang jij een lichaam als jouzelf beschouwt. Het lichaam is een beperking. Wie in een lichaam naar vrijheid zoekt, zoekt die waar ze niet kan word...


Tekst 141 Het Einde Van Illusies

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  18-07-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerVII. Het einde van illusies1. Het is onmogelijk het verleden los te laten zonder de speciale relatie te laten varen. Want de speciale relatie is een poging het verleden her op te voeren en te veranderen. Veronderstelde klein...


Dagelijkse Les 198 Alleen Mijn Veroordeling Verwondt Me

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  17-07-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 198Alleen mijn veroordeling verwondt me.Verwonding is onmogelijk. En toch brengt illusie illusie voort. Als je kunt veroordelen, kun je worden verwond. Want je hebt geloofd dat je verwonden kunt, en het recht dat je voor...


Dagelijkse Les 197 Ik Kan Alleen Maar Mijn Eigen Dankbaarheid Oogsten

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  16-07-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 197Ik kan alleen maar mijn eigen dankbaarheid oogsten.Hier is de tweede stap die we zetten om je denkgeest te verlossen van het geloof in een kracht van buitenaf die zich met de jouwe wil meten. Je doet pogingen tot vrie...


Dagelijkse Les 196 Ik Kan Alleen Mijzelf Maar Kruisigen

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  15-07-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 196Ik kan alleen mijzelf maar kruisigen.Wanneer dit terdege wordt begrepen en in het volle bewustzijn gehouden, zul je niet proberen jezelf schade te berokkenen, of je lichaam tot slaaf van wraak te maken. Je zult jezelf...


Tekst 140 De Brug Naar De Werkelijke Wereld

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  15-07-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerVI. De brug naar de werkelijke wereld1. Het zoeken naar de speciale relatie is het teken dat jij jezelf gelijkstelt aan het ego en niet aan God. Want de speciale relatie heeft alleen waarde voor het ego. Voor het ego heeft e...


Dagelijkse Les 195 Liefde Is De Weg Die Ik In Dankbaarheid Ga

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  14-07-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 195Liefde is de weg die ik in dankbaarheid ga.Dankbaarheid is een les die moeilijk te leren valt voor hen die de wereld verkeerd bekijken. Wat ze hoogstens kunnen doen is zichzelf beschouwen als beter af dan anderen. En...


Tekst 139 De Keuze Voor Compleetheid

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  14-07-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerV. De keuze voor compleetheid1. Wanneer we kijken naar de speciale relatie, is het noodzakelijk dat we eerst beseffen dat ze een enorme hoeveelheid pijn met zich meebrengt. Verontrustheid, vertwijfeling, schuld en aanval dri...


Dagelijkse Les 194 Ik Leg De Toekomst In Gods Handen

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  13-07-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 194Ik leg de toekomst in Gods Handen.Het idee van vandaag zet opnieuw een stap naar een snelle verlossing, en het is zonder meer een reuzenstap! Zo groot is de afstand die hij overbrugt dat hij je vlak voor de Hemel neer...


Tekst 138 De Illusie En De Werkelijkheid Van De Liefde

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  13-07-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerIV. De illusie en de werkelijkheid van de liefde1. Wees niet bang om naar de speciale haat-relatie te kijken, want er schuilt vrijheid in het kijken ernaar. Was dit er niet, dan zou het onmogelijk zijn de betekenis van liefd...


Dagelijkse Les 193 Alles Is Een Les Die God Me Graag Ziet Leren

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  12-07-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 193Alles is een les die God me graag ziet leren.God heeft geen weet van leren. Toch breidt Zijn Wil zich uit tot wat Hij niet begrijpt, omdat Hij wil dat het geluk dat Zijn Zoon van Hem heeft geërfd, onverstoord blijft,...


Tekst 137 De Beloning Van Onderwijzen

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  12-07-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerIII. De beloning van onderwijzen1. We hebben al geleerd dat iedereen onderwijst, en wel de hele tijd. Het kan zijn dat je goed hebt onderwezen, en toch niet geleerd hebt hoe jij zelf de troost kunt aanvaarden die van jouw on...


Dagelijkse Les 192 Ik Heb Een Functie Die God Me Graag Vervullen Ziet

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  11-07-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 192Ik heb een functie die God me graag vervullen ziet.Het is je Vaders heilige Wil dat jij Hemzelf compleet maakt, en dat jouw Zelf Zijn heilige Zoon is, voor eeuwig zuiver zoals Hij, uit liefde geschapen en in liefde be...


Tekst 136 De Macht Van Heiligheid

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  11-07-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerII. De macht van heiligheid1. Wellicht denk je nog steeds dat heiligheid onmogelijk te begrijpen is, omdat je niet kunt zien hoe ze zo kan worden uitgebreid dat iedereen erin is opgenomen. En er is jou gezegd dat iedereen er...


Dagelijkse Les 191 Ik Ben De Heilige Zoon Van God Zelf

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  10-07-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 191Ik ben de heilige Zoon van God Zelf.Dit is jouw bevrijdingsverklaring van onderworpenheid aan de wereld. En hiermee wordt ook heel de wereld bevrijd. Je ziet niet wat je gedaan hebt door de wereld de rol te geven van...


Dagelijkse Les 190 Ik Kies De Vreugde Van God In Plaats Van Pijn

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  09-07-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 190Ik kies de vreugde van God in plaats van pijn.Pijn is een verkeerd perspectief. Wanneer ze in enige vorm ervaren wordt is dat een bewijs van zelfbedrog. Ze is in het geheel geen feit. Ze neemt geen vorm aan die niet z...


Dagelijkse Les 189 Ik Voel De Liefde Van God Nu In Mij

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  08-07-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 189Ik voel de Liefde van God nu in mij.Er is een licht in jou dat de wereld niet kan zien. En met haar ogen zul jij dit licht niet waarnemen, want je wordt door de wereld verblind. Toch heb je ogen om het te zien. Het is...


Tekst 135 Ware Inleving

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  08-07-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerI. Ware inleving1. Zich inleven betekent niet: meegaan in het lijden, want dat is wat je juist moet weigeren te begrijpen. Dat is de ego-interpretatie van inleving, en die wordt steeds gebruikt om een speciale relatie te vor...


Dagelijkse Les 188 De Vrede Van God Straalt Nu In Mij

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  07-07-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 188De vrede van God straalt nu in mij.Waarom wachten op de Hemel? Zij die het licht zoeken bedekken slechts hun ogen. Het licht is nú in hen. Verlichting is slechts een herkenning, en allerminst een verandering. Het lic...


Tekst 134 Kerstmis Als Het Eind Van Offers

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  07-07-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerXI. Kerstmis als het eind van offers1. Wees niet bang in te zien dat het hele idee van offeren uitsluitend jouw maaksel is. En zoek geen veiligheid door te proberen jezelf af te schermen van waar het niet is. Je broeders en...


Dagelijkse Les 187 Ik Zegen De Wereld Want Ik Zegen Mijzelf

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  06-07-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 187Ik zegen de wereld, want ik zegen mijzelf.Niemand kan geven, tenzij hij heeft. In feite is geven het bewijs van hebben. We maakten dit al eerder duidelijk. Dit is niet wat het schijnbaar zo moeilijk te geloven maakt....


Tekst 133 De Tijd Van De Wedergeboorte

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  06-07-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerX. De tijd van de wedergeboorte1. Het ligt in jouw vermogen om, in de tijd, de volmaakte vereniging van de Vader en de Zoon uit te stellen. Want in deze wereld staat de aantrekkingskracht van schuld daadwerkelijk tussen hen...


Dagelijkse Les 186 De Verlossing Van De Wereld Hangt Af Van Mij

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  05-07-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 186De verlossing van de wereld hangt af van mij.Dit is de uitspraak die alle arrogantie eens uit elke denkgeest weg zal nemen. Dit is de gedachte van ware nederigheid, die geen andere functie als de jouwe neemt dan degen...


Tekst 132 Het Heilig Ogenblik En De Aantrekkingskracht Van God

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  05-07-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerIX. Het heilig ogenblik en de aantrekkingskracht van God1. Zoals het ego jouw waarneming van je broeders wil beperken tot het lichaam, zo wil de Heilige Geest jouw visie bevrijden en je de Grote Stralen laten zien, die zo on...


Dagelijkse Les 185 Ik Verlang De Vrede Van God

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  04-07-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 185Ik verlang de vrede van God.Deze woorden uitspreken is niets. Maar deze woorden menen is alles. Als je ze maar één moment kon menen, dan zou voor jou geen verdriet meer mogelijk zijn, in welke vorm, en waar of wanne...


Tekst 131 De Enige Werkelijke Relatie

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  04-07-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerVIII. De enige werkelijke relatie1. Het heilig ogenblik komt niet in de plaats van de noodzaak om te leren, want als jouw Leraar mag de Heilige Geest je niet verlaten voordat het heilig ogenblik zich ver voorbij de tijd heef...


Dagelijkse Les 184 De Naam Van God Is Mijn Erfgoed

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  03-07-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 184De Naam van God is mijn erfgoed.Je leeft aan de hand van symbolen. Je hebt namen bedacht voor alles wat jij ziet. Elk ding wordt een afzonderlijke entiteit, die jij identificeert met behulp van zijn eigen naam. Daarme...


Dagelijkse Les 183 Ik Roep Gods Naam Aan En De Mijne

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  02-07-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 183Ik roep Gods Naam aan en de mijne.Gods Naam is heilig, maar niet heiliger dan die van jou. Het aanroepen van Zijn Naam is niets anders dan het aanroepen van de jouwe. Een vader geeft zijn zoon zijn naam en identificee...


Dagelijkse Les 182 Ik Zal Een Ogenblik Stil Zijn En Naar Huis Toe Gaan

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  01-07-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 182Ik zal een ogenblik stil zijn en naar huis toe gaan.Deze wereld waarin jij lijkt te leven, is niet jouw thuis. En ergens in je denkgeest weet jij dat dit waar is. Een herinnering aan thuis blijft je achtervolgen, also...


Tekst 130 Het Nodeloze Offer

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  01-07-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerVII. Het nodeloze offer1. Achter de armzalige aantrekkingskracht van de speciale liefde-relatie en altijd daardoor aan het oog onttrokken, ligt de machtige aantrekkingskracht van de Vader tot Zijn Zoon. Er is geen andere lie...


Dagelijkse Les 181 Ik Vertrouw Mijn Broeders Zij Zijn Een Met Mij

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  30-06-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerInleiding tot les 181-200Ons volgend stel lessen is speciaal gericht op de versteviging van je bereidwilligheid om je zwakke inzet sterk te maken en je uiteenlopende doelstellingen tot één intentie samen te smeden. Er word...


Tekst 129 Het Heilig Ogenblik En De Wetten Van God

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  30-06-2022

Ondersteun deze klassen met een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerVI. Het heilig ogenblik en de wetten van God1. Het is onmogelijk de ene relatie te gebruiken ten koste van de andere en niet onder schuld gebukt te gaan. En het is even onmogelijk een deel van een relatie te veroordelen...


Dagelijkse Les 180 Door Genade Leef Ik Door Genade Word Ik Vrij Er Schuilt Geen Wreedheid In God En Evenmin In Mij

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  29-06-2022

Ondersteun deze klassen met een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 180Herhaling van de lessen 169-170God is louter Liefde, en dus ben ik dat ook.(169) Door genade leef ik. Door genade word ik vrij.God is louter Liefde, en dus ben ik dat ook.(170) Er schuilt geen wreedheid in God en...


Tekst 128 Het Heilig Ogenblik En Speciale Relaties

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  29-06-2022

Ondersteun deze klassen met een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerV. Het heilig ogenblik en speciale relaties1. Het heilig ogenblik is het meest nuttige leermiddel van de Heilige Geest om je de betekenis van liefde te onderwijzen. Het beoogt namelijk alle oordelen totaal op te schorte...


Dagelijkse Les 179 Er Is Een Leven En Dat Deel Ik Met God Uw Genade Is Mij Gegeven Nu Maak Ik Er Aanspraak Op

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  28-06-2022

Ondersteun deze klassen met een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 179Herhaling van de lessen 167-168God is louter Liefde, en dus ben ik dat ook.(167) Er is één leven, en dat deel ik met God.God is louter Liefde, en dus ben ik dat ook.(168) Uw genade is mij gegeven. Nu maak ik er...


Tekst 127 Het Heilig Ogenblik Oefenen

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  28-06-2022

Ondersteun deze klassen met een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerIV. Het heilig ogenblik oefenen1. Niets staat het onmiddellijk leren van deze cursus in de weg, tenzij je gelooft dat wat God wil tijd kost. En dat betekent alleen dat jij de erkenning dat dit Zijn Wil is, liever wilt u...


Dagelijkse Les 178 Laat Mijn Denkgeest De Gedachte Van God Niet Afwijzen Aan Mij Zijn De Gaven Van God Toevertrouwd

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  27-06-2022

Ondersteun deze klassen met een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 178Herhaling van de lessen 165-166God is louter Liefde, en dus ben ik dat ook.(165) Laat mijn denkgeest de Gedachte van God niet afwijzen.God is louter Liefde, en dus ben ik dat ook.(166) Aan mij zijn de gaven van G...


Tekst 126 Kleinheid Tegenover Grootheid

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  27-06-2022

Ondersteun deze klassen met een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerIII. Kleinheid tegenover grootheid1. Wees niet tevreden met kleinheid. Maar vergewis je ervan dat jij begrijpt wat kleinheid betekent, en waarom je er nooit tevreden mee zou kunnen zijn. Kleinheid is de gift die jij jez...


Dagelijkse Les 177 Er Is Geen Dood De Zoon Van God Is Vrij Nu Zijn We Een Met Hem Die Onze Oorsprong Is

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  26-06-2022

Ondersteun deze klassen met een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 177Herhaling van de lessen 163-164God is louter Liefde, en dus ben ik dat ook.(163) Er is geen dood. De Zoon van God is vrij.God is louter Liefde, en dus ben ik dat ook.(164) Nu zijn we één met Hem die onze Oorspr...


Dagelijkse Les 176 Geef Me Jouw Zegen Heilige Zoon Van God Ik Ben Zoals God Mij Geschapen Heeft

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  25-06-2022

Ondersteun deze klassen met een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 176Herhaling van de lessen 161-162God is louter Liefde, en dus ben ik dat ook.(161) Geef me jouw zegen, heilige Zoon van God.God is louter Liefde, en dus ben ik dat ook.(162) Ik ben zoals God mij geschapen heeft.God...


Dagelijkse Les 175 Ik Geef De Wonderen Die Ik Ontvangen Heb Ik Ben Thuis Angst Is Hier De Vreemdeling

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  24-06-2022

Ondersteun deze klassen met een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 175Herhaling van de lessen 159-160God is louter Liefde, en dus ben ik dat ook.(159) Ik geef de wonderen die ik ontvangen heb.God is louter Liefde, en dus ben ik dat ook.(160) Ik ben thuis. Angst is hier de vreemdeli...


Tekst 125 Het Eind Van Twijfel

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  24-06-2022

Ondersteun deze klassen met een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerII. Het eind van twijfel1. De Verzoening is in de tijd, maar niet voor de tijd. In jou gelegen, is ze eeuwig. Wat de Godsherinnering bevat kan niet door de tijd gebonden zijn. En jij evenmin. Want als God niet gebonden...


Dagelijkse Les 174 Nu Wil Ik Ingaan Tot Zijn Tegenwoordigheid Vandaag Leer Ik Te Geven Zoals Ik Ontvang

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  23-06-2022

Ondersteun deze klassen met een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 174Herhaling van de lessen 157-158God is louter Liefde, en dus ben ik dat ook.(157) Nu wil ik ingaan tot Zijn Tegenwoordigheid.God is louter Liefde, en dus ben ik dat ook.(158) Vandaag leer ik te geven zoals ik ontv...


Tekst 124 De Twee Manieren Om De Tijd Te Gebruiken

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  23-06-2022

Ondersteun deze klassen met een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerI. De twee manieren om de tijd te gebruiken1. Kun jij je voorstellen wat het betekent geen bekommernissen, geen zorgen en geen angsten te hebben, maar gewoon de hele tijd volkomen kalm en vredig te zijn? Toch is dat het...


Dagelijkse Les 173 Ik Doe Een Stap Terug En Laat Hem De Weg Wijzen Ik Ga Met God In Volmaakte Heiligheid

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  22-06-2022

Ondersteun deze klassen met een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 173Herhaling van de lessen 155-156God is louter Liefde, en dus ben ik dat ook.(155) Ik doe een stap terug en laat Hem de weg wijzen.God is louter Liefde, en dus ben ik dat ook.(156) Ik ga met God in volmaakte heilig...


Tekst 123 De Waarheidstest

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  22-06-2022

Ondersteun deze klassen met een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerXI. De waarheidstest1. Het wezenlijke punt is evenwel te leren dat jij geen kennis hebt. Kennis is macht, en alle macht is van God. Jij die geprobeerd hebt macht voor jezelf te houden, hebt die ‘verloren’. Je hebt d...


Dagelijkse Les 172 In Mijn Verdedigingsloosheid Ligt Mijn Veiligheid Ik Ben Een Van De Dienaren Van God

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  21-06-2022

Ondersteun deze klassen met een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerInleidingWe doen nu opnieuw een herhaling. Deze keer zijn we bereid om meer moeite en meer tijd te besteden aan wat we ondernemen. We beseffen dat we ons aan het voorbereiden zijn op een nieuwe fase in ons begrip. We wi...


Tekst 122 De Gelijkheid Van Wonderen

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  21-06-2022

Ondersteun deze klassen met een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneerX. De gelijkheid van wonderen1. Wanneer er geen waarneming tussen God en Zijn scheppingen staat, of tussen Zijn kinderen en die van hen, moet de kennis van de schepping zich voor eeuwig voortzetten. De weerspiegelingen...


Dagelijkse Les 171 Alle Dingen Zijn Een Weerklank Van De Stem Namens God De Macht Om Te Beslissen Is Aan Mij

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  20-06-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerInleidingWe doen nu opnieuw een herhaling. Deze keer zijn we bereid om meer moeite en meer tijd te besteden aan wat we ondernemen. We beseffen dat we ons aan het voorbereiden zijn op een nieuwe fase in ons begrip. We willen...


Tekst 121 De Weerspiegeling Van Heiligheid

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  20-06-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerIX. De weerspiegeling van heiligheid1. De Verzoening maakt niet heilig. Jij werd heilig geschapen. Ze brengt slechts onheiligheid naar heiligheid, of wat jij gemaakt hebt naar wat jij bent. Illusie naar de waarheid brengen,...


Dagelijkse Les 170 Er Schuilt Geen Wreedheid In God En Evenmin In Mij

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  19-06-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 170Er schuilt geen wreedheid in God en evenmin in mij.Niemand valt aan zonder de bedoeling te kwetsen. Hierop zijn geen uitzonderingen. Wanneer je denkt dat je aanvalt uit zelfverdediging, wil je zeggen dat wreed zijn be...


Dagelijkse Les 169 Door Genade Leef Ik Door Genade Word Ik Vrij

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  18-06-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 169Door genade leef ik. Door genade word ik vrij.Genade is een aspect van de Liefde van God dat het meest overeenkomt met de toestand die heerst in de eenheid van de waarheid. Het is ‘s werelds meest verheven streven,...


Dagelijkse Les 168 Uw Genade Is Mij Gegeven Nu Maak Ik Er Aanspraak Op

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  17-06-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 168Uw genade is mij gegeven. Nu maak ik er aanspraak op.God spreekt tot ons. Zullen wij niet tot Hem spreken? Hij is niet ver. Hij doet geen poging Zich voor ons te verbergen. Wij proberen ons voor Hem te verbergen en li...


Tekst 120 De Heilige Ontmoetingsplaats

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  17-06-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerVIII. De heilige ontmoetingsplaats1. De heerlijkheid die God je heeft gegeven en de macht die Hij Zijn schuldeloze Zoon heeft verleend, heb jij in het duister verborgen. Dit alles ligt verscholen in iedere verduisterde plaat...


Dagelijkse Les 167 Er Is Een Leven En Dat Deel Ik Met God

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  16-06-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 167Er is één leven, en dat deel ik met God.Er zijn geen verschillende soorten leven, want leven is als de waarheid. Het heeft geen gradaties. Het is de ene toestand waarin alles wat God geschapen heeft deelt. Net als a...


Tekst 119 De Waarneming Delen Met De Heilige Geest

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  16-06-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerVII. De waarneming delen met de Heilige Geest1. Wat wil je? Licht of duisternis, kennis of onwetendheid zijn je deel, maar niet beide. Tegendelen moeten worden samengebracht, en niet gescheiden gehouden. Hun scheiding bestaa...


Dagelijkse Les 166 Aan Mij Zijn De Gaven Van God Toevertrouwd

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  15-06-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 166Aan mij zijn de gaven van God toevertrouwd.Alles is jou gegeven. Gods vertrouwen in jou is grenzeloos. Hij kent Zijn Zoon. Hij geeft zonder uitzondering en houdt niets achter wat tot jouw geluk bijdragen kan. En toch,...


Tekst 118 Het Licht Der Communicatie

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  15-06-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerVI. Het licht der communicatie1. De reis die we samen maken, is het ruilen van duisternis voor licht, van onwetendheid voor begrip. Wat je begrijpt, jaagt geen angst aan. Slechts in duisternis en onwetendheid neem je het ang...


Dagelijkse Les 165 Laat Mijn Denkgeest De Gedachte Van God Niet Afwijzen

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  14-06-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 165Laat mijn denkgeest de Gedachte van God niet afwijzen.Wat anders doet deze wereld werkelijk lijken dan jouw eigen ontkenning van de waarheid die erachter ligt? Wat anders dan jouw denken over ellende en dood verduiste...


Tekst 117 De Cirkel Van Verzoening

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  14-06-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerV. De cirkel van Verzoening1. Het enige deel van je denkgeest dat werkelijkheid bezit, is het deel dat jou nog steeds met God verbindt. Wil jij dat dit alles in een stralende boodschap van Gods Liefde wordt omgezet, om die m...


Dagelijkse Les 164 Nu Zijn We Een Met Hem Die Onze Oorsprong Is

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  13-06-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 164Nu zijn we één met Hem die onze Oorsprong is.Op welk ander tijdstip dan nú kan de waarheid worden herkend? Het heden is de enige tijd die er is. En dus gaan we vandaag, op dit ogenblik, nu, kijken naar wat er altij...


Tekst 116 Jouw Functie In De Verzoening

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  13-06-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerIV. Jouw functie in de Verzoening1. Wanneer jij de schuldeloosheid van een broeder aanvaardt, zul je de Verzoening in hem zien. Want door te verklaren dat die in hem is, maak je haar tot de jouwe en zul jij zien wat je zocht...


Dagelijkse Les 163 Er Is Geen Dood De Zoon Van God Is Vrij

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  12-06-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 163Er is geen dood. De Zoon van God is vrij.De dood is een gedachte die vele vormen aanneemt, vaak niet als zodanig herkend. Ze kan verschijnen als droefheid, angst, verontrusting of twijfel, als woede, ongelovigheid en...


Dagelijkse Les 162 Ik Ben Zoals God Mij Geschapen Heeft

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  11-06-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 162Ik ben zoals God mij geschapen heeft.Deze ene gedachte, stevig in de denkgeest vastgehouden, zal de wereld verlossen. We zullen dit van tijd tot tijd herhalen, wanneer we een nieuwe leerfase binnengaan. Naarmate je vo...


Dagelijkse Les 161 Geef Me Jouw Zegen Heilige Zoon Van God

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  10-06-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 161Geef me jouw zegen, heilige Zoon van God.Vandaag oefenen we op een andere manier en nemen we stelling tegen onze woede, opdat onze angsten mogen verdwijnen om voor liefde ruimte te maken. Hier is verlossing, in de een...


Tekst 115 De Keuze Voor Schuldeloosheid

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  10-06-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerIII. De keuze voor schuldeloosheid1. De gelukkige leerling kan zich niet schuldig voelen dat hij leert. Dit is van zo’n vitaal belang voor zijn leerproces, dat het nooit mag worden ver- geten. De schuldeloze leerling leert...


Dagelijkse Les 160 Ik Ben Thuis Angst Is Hier De Vreemdeling

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  09-06-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 160Ik ben thuis. Angst is hier de vreemdeling.Angst is een vreemdeling op de wegen der liefde. Vereenzelvig je met angst en je zult voor jezelf een vreemde zijn. En dus ben jij aan jezelf onbekend. Wat jouw Zelf is, blij...


Tekst 114 De Gelukkige Leerling

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  09-06-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerII. De gelukkige leerling1. De Heilige Geest heeft een gelukkige leerling nodig, in wie Zijn opdracht tot een gelukkig eind kan worden gebracht. Jij die je met huid en haar hebt overgeleverd aan ellende, dient eerst in te zi...


Dagelijkse Les 159 Ik Geef De Wonderen Die Ik Ontvangen Heb

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  08-06-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 159Ik geef de wonderen die ik ontvangen heb.Niemand kan geven wat hij niet ontvangen heeft. Iets geven vereist eerst dat jij het in eigen bezit hebt. Hierin stemmen de wetten van de Hemel en de wereld overeen. Maar hier...


Tekst 113 De Voorwaarden Om Te Kunnen Leren

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  08-06-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerI. De voorwaarden om te kunnen leren1. Als jij gezegend bent en dat niet weet, dien je te leren dat dit beslist zo is. Dit weten wordt niet onderwezen, maar de voorwaarden ervoor moeten worden verworven omdat juist die verwo...


Dagelijkse Les 158 Vandaag Leer Ik Te Geven Zoals Ik Ontvang

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  07-06-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 158Vandaag leer ik te geven zoals ik ontvang.Wat is jou gegeven? De kennis dat jij een denkgeest bent, in de Denk geest en zuiver denkgeest, voor eeuwig zonder zonde, volkomen zonder angst, omdat jij uit liefde werd gesc...


Tekst 112 Onderwijzen Ten Gunste Van De Waarheid

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  07-06-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerONDERWIJZEN TEN GUNSTE VAN DE WAARHEIDInleiding1. Ja, jij bent waarlijk gezegend! Maar in deze wereld weet je dat niet. Je hebt echter de middelen om dit te leren en het volkomen duidelijk te zien. De Heilige Geest maakt eve...


Dagelijkse Les 157 Nu Wil Ik Ingaan Tot Zijn Tegenwoordigheid

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  06-06-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 157Nu wil ik ingaan tot Zijn Tegenwoordigheid.Dit is een dag van stilte en vertrouwen. Het is een speciale tijd van belofte in de opeenvolging van je dagen. Het is een tijd die de Hemel apart heeft gezet om met haar stra...


Tekst 111 De Hemelse Vrede

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  06-06-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerXI. De hemelse vrede1. Vergetelheid en slaap en zelfs de dood worden de beste raad die het ego kan geven om het hoofd te bieden aan de vermeende gewelddadige inbreuk die schuld op vrede maakt. Toch ziet niemand zichzelf in s...


Dagelijkse Les 156 Ik Ga Met God In Volmaakte Heiligheid

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  05-06-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 156Ik ga met God in volmaakte heiligheid.Het idee van vandaag stelt slechts de eenvoudige waarheid vast die de gedachte aan zonde onmogelijk maakt. Het belooft dat schuld geen oorzaak heeft, en daarom niet bestaat. Dit v...


Dagelijkse Les 155 Ik Doe Een Stap Terug En Laat Hem De Weg Wijzen

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  04-06-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 155Ik doe een stap terug en laat Hem de weg wijzen.Er is een manier om in de wereld te leven die niet van deze wereld is, ook al lijkt ze dat wel te zijn. Je verandert niet van uiterlijk, hoewel je vaker glimlacht. Je vo...


Dagelijkse Les 154 Ik Ben Een Van De Dienaren Van God

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  03-06-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 154Ik ben een van de dienaren van God.Laat ons vandaag noch arrogant, noch vals bescheiden zijn. We hebben dergelijke dwaasheid achter ons gelaten. We kunnen onszelf niet beoordelen, en hoeven dat ook niet. Dat zijn maar...


Tekst 110 Bevrijding Van Schuld

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  03-06-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerX. Bevrijding van schuld1. Jij bent gewend aan het idee dat de denkgeest de bron van pijn kan zien waar die niet is. Zo’n verschuiving heeft als twijfelachtig nut de werkelijke bron van schuld te verbergen en te verhindere...


Dagelijkse Les 153 In Mijn Verdedigingsloosheid Ligt Mijn Veiligheid

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  02-06-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 153In mijn verdedigingsloosheid ligt mijn veiligheid.Jij die je bedreigd voelt door deze veranderende wereld, haar grillen van het lot en wrange grappen, haar kortstondige relaties en alle ‘geschenken’ die ze enkel t...


Tekst 109 De Wolk Van Schuld

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  02-06-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerIX. De wolk van schuld1. Schuld is het enige waardoor de Vader verborgen blijft, want schuld is de aanval op Zijn Zoon. De schuldigen veroordelen altijd, en nu ze dit hebben gedaan, zullen ze dat blijven doen, waardoor ze, n...


Dagelijkse Les 152 De Macht Om Te Beslissen Is Aan Mij

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  01-06-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 152De macht om te beslissen is aan mij.Niemand kan verlies lijden tenzij het zijn eigen beslissing is. Niemand lijdt pijn behalve als zijn keuze deze toestand voor hem verkiest. Niemand kan verdrietig of bang zijn, of de...


Tekst 108 Van Waarneming Tot Kennis

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  01-06-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerVIII. Van waarneming tot kennis1. Alle genezing is bevrijding van het verleden. Daarom is de Heilige Geest de enige Genezer. Hij onderwijst dat het verleden niet bestaat, een feit dat tot het domein van kennis behoort, en da...


Dagelijkse Les 151 Alle Dingen Zijn Een Weerklank Van De Stem Namens God

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  31-05-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 151Alle dingen zijn een weerklank van de Stem namens God.Niemand kan oordelen op grond van onvolledig bewijs. Zoiets is geen oordeel. Het is slechts een mening die op onwetendheid en twijfel berust. De schijnbare zekerhe...


Tekst 107 Het Bereiken Van De Werkelijke Wereld

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  31-05-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerVII. Het bereiken van de werkelijke wereld1. Zit in stilte en kijk naar de wereld die je ziet, en zeg tegen jezelf: ‘De werkelijke wereld is niet als deze. Ze heeft geen gebouwen en er zijn geen straten waarin mensen allee...


Dagelijkse Les 150 Ik Aanvaard De Verzoening Voor Mijzelf Alleen Van De Verlossing Kan Worden Gezegd Dat Ze Geneest

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  30-05-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerInleidingNu doen we opnieuw een herhaling, ons er ditmaal van bewust dat we ons voorbereiden op het tweede deel van ons leerproces dat ons leert hoe de waarheid kan worden toegepast. Vandaag zullen we beginnen ons te concent...


Tekst 106 Het Heden Vinden

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  30-05-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerVI. Het heden vinden1. Waarlijk waarnemen is je van de gehele werkelijkheid bewust zijn door je bewust te zijn van die van jezelf. Maar hierom mogen er geen illusies in je blikveld opdoemen, want de werkelijkheid laat geen r...


Dagelijkse Les 149 Wanneer Ik Genezen Word Word Niet Ik Alleen Genezen De Hemel Is De Beslissing Die Ik Moet Nemen

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  29-05-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerInleidingNu doen we opnieuw een herhaling, ons er ditmaal van bewust dat we ons voorbereiden op het tweede deel van ons leerproces dat ons leert hoe de waarheid kan worden toegepast. Vandaag zullen we beginnen ons te concent...


Dagelijkse Les 148 Als Ik Me Verdedig Word Ik Aangevallen Ziekte Is Een Verdediging Tegen De Waarheid

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  28-05-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerInleidingNu doen we opnieuw een herhaling, ons er ditmaal van bewust dat we ons voorbereiden op het tweede deel van ons leerproces dat ons leert hoe de waarheid kan worden toegepast. Vandaag zullen we beginnen ons te concent...


Dagelijkse Les 147 Ik Zal Geen Waarde Geven Aan Wat Geen Enkele Waarde Heeft Laat Me Vergeving Zien Zoals Ze Is

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  27-05-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerInleidingNu doen we opnieuw een herhaling, ons er ditmaal van bewust dat we ons voorbereiden op het tweede deel van ons leerproces dat ons leert hoe de waarheid kan worden toegepast. Vandaag zullen we beginnen ons te concent...


Tekst 105 De Twee Emoties

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  27-05-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerV. De twee emoties1. Ik heb gezegd dat je slechts twee emoties hebt: liefde en angst. De ene is niet wisselvallig, maar wordt voortdurend uitgewisseld, doordat ze door het eeuwige aan het eeuwige wordt geschonken. In die uit...


Dagelijkse Les 146 Niemand Kan Falen Die Tot De Waarheid Tracht Te Komen Ik Bevrijd De Wereld Van Al Wat Ik Haar Heb Toegedacht

Luister  

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les  /  26-05-2022

Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerInleidingNu doen we opnieuw een herhaling, ons er ditmaal van bewust dat we ons voorbereiden op het tweede deel van ons leerproces dat ons leert hoe de waarheid kan worden toegepast. Vandaag zullen we beginnen ons te concent...