Podcast Zoeker

Een preek voor elke dag

Een preek voor elke dag

Religie & Spiritualiteit  |  879 afleveringen

Elke dag een nieuwe preek! Thuis of onderweg luisteren naar de Bijbel en de uitleg er van was nog nooit zo eenvoudig. Deze podcast wordt je aangeboden door Geloofstoerusting.nl Geloofstoerusting is in 2012 opgericht door Maarten Baan en Marcel Vroegop met als doel om jongeren toe te rusten om God te verheerlijken, Jezus te volgen en elkaar te dienen. Bij Geloofstoerusting kunnen christenen terecht voor verdiepende artikelen, preken, boeken, video’s en andere Bijbelgetrouwe materialen. Veel materialen zijn vertaald vanuit het Engels, maar er raken ook steeds meer Nederlandse predikanten en sprekers betrokken bij de bediening van Geloofstoerusting. Van een digitaal platform is Geloofstoerusting in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een beweging die jongeren en ouderen verenigt in hun verlangen om God te dienen en op diverse plaatsen in het land activiteiten organiseert. Het is een vreugde om te zien hoe God het werk van Geloofstoerusting gebruikt om de onwankelbare vreugde en de rijkdom van Zijn genade uit te delen aan jongeren én ouderen. Soli Deo Gloria! Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan onze missie en ga naar geloofstoerusting.nl/doneren

Ds. G.A. van den Brink | De wereld is Jezus' akker | Mattheüs 13:24Luister  

Spreker: Ds. G.A. van den BrinkDatum: 20 feb 2022Locatie: Ichthuskerk SoestBron: https://www.youtube.com/watch?v=qEELts0SvAY&ab_channel=IchthuskerkSoest ★ Support this podcast ★

Ds. A.A.F. van de Weg | Leven van Zijn liefde | Lukas 24:33-25 Luister  

PREKENSERIE 'De Emmaüsgangers' (deel 5)Schriftlezing: Lukas 24:28-35Kerntekst: Lukas 24:33-35Thema: Leven van Zijn liefde  Opstaan Ontmoeten Ondervinden Spreker: Ds. A.A.F. van de WegDatum: 26 mei 2019Locatie: Victorkerk ApeldoornBron: https://www.youtube.com/watch?v=d6ViqSHX39w&ab_channe…

Ds. E. Meijer | Het nut van de opstanding | Romeinen 6:1-14Luister  

Spreker: Ds. E. MeijerDatum: 24 april 2022Locatie: Hervormd WerkhovenBron:  https://www.youtube.com/watch?v=Z38URV0TIsY&ab_channel=HervormdWerkhoven ★ Support this podcast ★

Ds. H.J.T. Lubbers | God vraagt gehoorzaamheid | 1 Samuël 16Luister  

Spreker: Ds. H.J.T. LubbersLocatie: Hervormd WoudenbergDatum: 1 mei 2022Bron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/182/events/recording/165139470000182 ★ Support this podcast ★

Ds. F. van Binsbergen | Opnieuw geboren... en dan? | 1 Petrus 1:13-19Luister  

Tekst: 1  Petrus 1: 13-19Thema: Opnieuw geboren…. en dan?1.      Wees nuchter (vs. 13)2.      Keer niet terug naar vroeger (vs. 14)3.      Wees heilig (vs. 15-16)4.      Wandel in de vreze des Heeren (vs. 17-19)Bijbeltekst:  "[13] Omgord daarom de lendenen van uw verstand, w…

Ds. M. Messemaker | Niets kan ons scheiden van de liefde van God | Romeinen 8:38 en 39Luister  

Romeinen 8:38 en 39"Want ik ben er van overtuigd dat noch dood, noch leven, engelen, overheden, krachten, tegenwoordige of toekomstige dingen, noch hoogte, diepte of enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere."Spreker: Ds. M. MessemakerDa…

Dr. H. van den Belt | Hoe kunnen wij het Licht verspreiden? | Handelingen 26Luister  

Spreker: Dr. H. van den BeltDatum: 1 mei 2022Locatie: Joriskerk AmersfoortBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/689/events/recording/165142080000689 ★ Support this podcast ★

Ds. A. Th. van Olst | Wees standvastig! | 1 Korintiërs 15:58Luister  

1 Korintiërs 15:58   "Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere."Spreker: Ds. A. Th. van OlstDatum: 1 mei 2022Locatie: EC Antwerpen DeurneBron: https://ker…

Ds. A.A.F van de Weg | Onze denkbeelden van God | Romeinen 10:6-21Luister  

We lazen Deuteronomium 4: 10 - 20, Romeinen 10: 6 - 21 en uit de Heidelbergse Catechismus zondag 35.Het thema is: "Het Woord van God over onze denkbeelden van God"1. De betekenis van het tweede gebod2. Het belang van het tweede gebodSpreker: Ds. A.A.F. van de WegDatum: 24 april 2022Locatie:…

Ds. F. van Binsbergen | De kracht van het gebed | Jakobus 5:13-20 Luister  

Spreker: Ds. F. van BinsbergenDatum: 1 mei 2022Locatie: Laankerk RotterdamBron: https://www.laankerk.nl/wp-content/preekarchief/2022/05/Laankerk.2022-05-01_2_Ds.F.van.Binsbergen.mp3 ★ Support this podcast ★

Ds. J. IJsselstein | Jezus verschijnt aan de discipelen | Lukas 24:36-46Luister  

Spreker: Ds. J. IJsselsteinDatum: 1 mei 2022Locatie: GG Kapelle BiezelingeBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/77/events/recording/165139200000077 ★ Support this podcast ★

Ds. J.C. de Groot | Jezus, het Licht der wereld | Johannes 12: 44-47Luister  

Spreker: Ds. J.C. de GrootDatum: 1 mei 2022Locatie: Ichthuskerk SoestBron: https://www.youtube.com/watch?v=-ZTeIeRUbRM&ab_channel=IchthuskerkSoest★ Support this podcast ★

Dr. J.B. ten Hove | Het anker van de hoop | Hebreeën 6:4-20Luister  

Spreker: Dr. J.B. ten HoveDatum: 1 mei 2022Locatie: Vredeskerk VeenendaalBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/759/events/recording/165139020000759 ★ Support this podcast ★

Ds. M. Klaassen | De opstanding en het Evangelie | 1 Korinthe 15: 5-10Luister  

Schriftlezing:     1 Korinthe 15: 1-11Kerntekst:           Vers 5-10Spreker: Ds. M. KlaassenDatum: 24 april 2022Locatie: Hervormd ArnemuidenBron: https://www.youtube.com/watch?v=PP8LpFUimac&ab_channel=HervormdeGemeenteArnemuiden★ Support this podcast ★

Ds. A. Th. van Olst | Met Christus levend gemaakt | Efeze 2:5Luister  

Efeze 2:4 en 5 "Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt: Uit genade bent u zalig geworden..."Spreker: Ds. A. Th.  van OlstDatum: 24 april 2022Locat…

Ds. A.A.F. van de Weg | De rijkdom van een godvrezend leven | 1 Petrus 1:17-21Luister  

Schriflezing: 1 Petrus 1:13-25Kerntekst: 1 Petrus 1:17-21Thema: De rijkdom van een godvrezend leven Spanningsvol Waardevol Hoopvol Spreker: Ds. A.A.F. van de WegLocatie: Victorkerk ApeldoornDatum: 1 november 2020Bron: https://www.youtube.com/watch?v=S5CfOoRFJXE&ab_channel=HersteldHervormdeG…

Ds. F. van Binsbergen | “Heere, U weet alle dingen, U weet dat ik van U houd…” | Johannes 21: 15-25Luister  

Johannes 21: 15-25Tekst: vers 17b:  Heere, U weet alle dingen, U weet dat ik van U houd. Jezus zei tegen hem: Weid Mijn schapen.Spreker: Ds. F. van BinsbergenDatum: 11-04-2021Locatie: Laankerk RotterdamBron: https://www.laankerk.nl/wp-content/preekarchief/2021/04/Laankerk.2021-04-11_1_Ds.F…

Ds. J. IJsselstein | Opgestaan van de doden | Lukas 24:1-12 | Luister  

De vrouwen zoeken De engelen hebben een boodschap De discipelen geloven hen niet

Ds. A.A.F. van de Weg | Zicht op Gods perspectief | Mattheüs 28:18-20Luister  

Spreker: Ds. A.A.F. van de WegDatum: 13 mei 2021Locatie: HHG ApeldoornBron: https://www.youtube.com/watch?v=r6rIlN-vkWs&ab_channel=HersteldHervormdeGemeenteApeldoorn★ Support this podcast ★

Ds. J.C. de Groot | Waarom we in de opstanding van de doden geloven | 1 Korinthe 15:1-4Luister  

Schriftlezing: 1 Korinthe 15, vers 1 tm 20Tekst: vers 1 t/m 41: Waarom is het geloof in de opstanding van ons menselijk lichaam van levensbelang ?2: Door welke dwaling geloofden er leden van de gemeente niet in de opstanding uit de doden ?3: Geloof jij in de opstanding van jouw lichaam ?4: …

Ds. L. Schaafsma | Wat geeft de opstanding van de Heere Jezus Christus. | Joh 20: 19-23Luister  

Geen beschrijving opgegeven.

Ds. A.A.F. van de Weg | Een man naar Gods hart | 1 Petrus 3:7Luister  

Schriflezing: 1 Petrus 3:1-7 en Efeze 5:22-33Kerntekst: 1 Petrus 3:7Thema: Een man naar Gods hart Leeft verantwoordelijk met zijn vrouw samen Respecteert haar in haar eigenheid Geeft geestelijk leiding Spreker: Ds. A.A.F. van de WegLocatie: Victorkerk ApeldoornDatum: 27 juni 2021 2021Bron: …

Ds. A. Th. van Olst | Paulus' prediking van Pasen in Athene | Handelingen 17:31Luister  

Spreker: Ds. A. Th van OlstDatum: EC Antwerpen-DeurnePlaats: zondag 11 april 2021 16:30Bron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1709/events/recording/161815140001709?media=audio★ Support this podcast ★

Ds. F. van Binsbergen | “Houd Mij niet vast!" | Johannes 20:11-18Luister  

Spreker: Ds. F. van BinsbergenDatum: Laankerk RotterdamLocatie: 04-04-2021Bron: https://www.laankerk.nl/wp-content/preekarchief/2021/04/Laankerk.2021-04-04_1_Ds.F.van.Binsbergen.mp3★ Support this podcast ★

Ds. Hak | De vrucht van Christus opstanding | 1 Petrus 1:3Luister  

Spreker: Ds. HakDatum: 11 april 2021Plaats: Hervormd ArnemuidenBron: https://stream165.kerkomroep.nl/pages/afspelen.mp3?mp=21674&file=2021-04-11-09-45-024.mp3★ Support this podcast ★

Ds. M. Klaassen | Wat is er gebeurd met Pasen? | Johannes 20:17Luister  

Spreker: Ds. M. KlaassenDatum: 18 april 2022Locatie: Hervormd ArnemuidenBron: https://www.youtube.com/watch?v=WGZpTLj5nJM&ab_channel=HervormdeGemeenteArnemuiden★ Support this podcast ★

Ds. A. Th. van Olst | Pasen uit de doeken | Johannes 20:1-10Luister  

Spreker: Ds. A. Th. van OlstDatum: 17 april 2022Locatie: EC Antwerpen DeurneBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1709/events/recording/165018240001709★ Support this podcast ★

Ds. D.C. de Pater | Gekomen om te bevrijden | Hebreeën 2:14-15Luister  

Schrift: Matt. 1:18-25 en Hebr. 2:9-18Tekst: Hebr. 2:14-15Thema: Gekomen om te bevrijdenPunten:1. Jezus kwam in ons vlees2. Vlees geworden om te sterven3. Gestorven om ons te bevrijdenBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/654/events/recording/164052720000654★ Support this podcast ★…

Ds. A.A.F. van de Weg | Geestelijk onderwijs voor onderweg | Lukas 24: 25-27 Luister  

Schriflezing: Lukas 24:13-27Kerntekst: Lukas 24: 25-27Thema: Geestelijk onderwijs voor onderweg Hoe Jezus herderlijk corrigeert Hoe Jezus profetisch onderwijst Spreker: Ds. A.A.F. van de WegDatum: 28 april 2019Locatie: Victorkerk ApeldoornBron: https://www.youtube.com/watch?v=YnbDxz2cCpo&ab…

Ds. A.A.F. van de Weg | In het voetspoor van Christus | 1 Petrus 2:18-25Luister  

Schriflezing: 1 Petrus 2:13-25Kerntekst: 1 Petrus 2:18-25Thema: In het voetspoor van Christus Hij heeft het ons vóór gedaan Hij heeft het vóór ons gedaan Spreker: Ds. A.A.F. van de WegLocatie: Victorkerk ApeldoornDatum: 25 april 2021Bron: https://www.youtube.com/watch?v=rnky2ao3Efk&ab_c…

Ds. A. Th. van Olst | De vleeswording van de Zoon van God | Apostolische Geloofsbelijdenis art. 3Luister  

Spreker: Ds. A. Th. van OlstLocatie: EC Antwerpen Datum: 20-3-2022Bron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1709/events/recording/164779020001709 ★ Support this podcast ★

Ds. H.J.T. Lubbers | Het derde kruiswoord | Johannes 19:26 en 27Luister  

Spreker: Ds. H.J.T. LubbersLocatie: HG WoudenbergDatum: 20-3-2022Bron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/182/events/recording/164776230000182★ Support this podcast ★

Ds. J.J. ten Brinke | Een vragende Zaligmaker |Markus 10:36-38Luister  

Spreker: Ds. J.J. ten BrinkeLocatie: HG Oud-BeijerlandDatum: 13-3-2022Bron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/890/events/recording/164716020000890★ Support this podcast ★

Ds. J. IJsselstein | Jezus dood besloten |Lukas 22:1-12Luister  

Spreker: Ds. J. IJsselsteinLocatie:  GG Kapelle BiezelingeDatum: 27-2-2022Bron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/77/events/recording/164595240000077★ Support this podcast ★

Ds. A. Simons | Waarom Jezus werd gekruisigd? | Romeinen 6:1-6 Luister  

Schriftlezing: Romeinen 6:1-6 en Lukas 23:26-33Thema:  Waar werd Jezus gekruisigd Waarom werd Jezus gekruisigd  Spreker: Ds. A. SimonsLocatie: Hervormd DriesumDatum: 6-3-2022Bron: https://www.youtube.com/watch?v=_50AS1qBXMw&ab_channel=HervormdDriezum★ Support this podcast ★

Ds. E. Meijer | De strijd is van de HEERE! | 1 Samuel 17:47Luister  

Spreker: Ds. E. MeijerLocatie: Hervormd WerkhovenDatum: 20-3-2022Bron: https://www.youtube.com/watch?v=S_Gjkc2DU5A&ab_channel=HervormdWerkhoven★ Support this podcast ★

Ds. A.A.F. van de Weg | Respect voor Gods orde | 1 Petrus 2: 13-17Luister  

Schriflezing: 1 Petrus 2:11-17Kerntekst: 1 Petrus 2:13-17Thema: Respect voor Gods orde Wat houdt het in? Waarom is het nodig? Spreker: Ds. A.A.F. van de WegLocatie: Victorkerk ApeldoornDatum: 18 april 2021Bron: https://www.youtube.com/watch?v=XKwIvmlUqvo&ab_channel=HersteldHervormdeGemeente…

Ds. A. Th. van Olst | Het volgen van Jezus; moeilijk? | Lukas 9:57-62Luister  

Schriflezing: Lukas 9:57-62Thema: Het volgen van Jezus; moeilijk?Spreker: Ds. A. Th. van Olst Locatie: EC AntwerpenDatum: 6-3-2022Bron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1709/events/recording/164655720001709 ★ Support this podcast ★

Dr. M. Klaassen | De wonderbare spijziging | Johannes 6: 1-15 Luister  

Schriflezing: Johannes 6: 1-15 en 22-34Thema: De wonderbare spijzigingSpreker: Ds. M. KlaassenLocatie: Hervormd ArnemuidenDatum: 13-3-2022 Bron: https://www.youtube.com/watch?v=tJ9oBREf41o&ab_channel=HervormdeGemeenteArnemuiden★ Support this podcast ★

Ds. B.L.P. Tramper | Abraham en Mozes | Galaten 3:15-29Luister  

Schriflezing: Galaten 3:15-29Thema: Abraham en Mozes Spreker: Ds. B.L.P. TramperLocatie: Hervormd WaarderDatum: 20-3-2022Bron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/315/events/recording/164779740000315★ Support this podcast ★

Dr. J.B. ten Hove | Verwachting van de God van Jakob | Psalm 146Luister  

Schriftlezing: Psalm 146Tekst: vers 5Thema: verwachting van de God van JakobSpreker: Dr. J.B. ten HoveLocatie: Veenendaal VredeskerkDatum: 9-3-2022Bron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/759/events/recording/164685060000759★ Support this podcast ★

Ds. A.A.F van de Weg | Tot Uw dienst bereid | 1 Petrus 4:10-11Luister  

Schriflezing: 1 Petrus 4:1-11Kerntekst: 1 Petrus 4:10 en 11Thema: Tot uw dienst bereid Om elkaar te dienen Om Gods genade te beheren Om God Zelf te verheerlijken Spreker: Ds. A.A.F. van de WegLocatie: Victorkerk ApeldoornDatum:26 januari 202Bron: https://www.youtube.com/watch?v=fk2gGbOCAJI&…

Dr. J.B. ten Hove | Het bloed van de Rechtvaardige | Mattheüs 27:24Luister  

Schriftlezing: Mattheüs 27:11-26Tekst: vers 24-25Thema: het bloed van de RechtvaardigeSpreker: Dr. J.B. ten HoveLocatie: Vredeskerk VeenendaalDatum: 20 maart 2022Bron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/759/events/recording/164776500000759★ Support this podcast ★

Ds. A.A.F. van de Weg | Als christen leven in de wereld | 1 Petrus 2: 11-12Luister  

Schriflezing: 1 Petrus 2:11-17 en Johannes 20:19-23Kerntekst: 1 Petrus 2:11 en 12Thema: Als christen leven in de wereld Door onthouding van verkeerde verlangens Onder het kritisch oog van de medemens Tot verheerlijking van God de Vader Spreker: Ds. A.A.F. van de WegLocatie: Victorkerk Apeld…

Ds. J. IJsselstein | Bidden | Daniël 6Luister  

Spreker: Ds. J. IJsselsteinLocatie: GG Kapelle BiezelingeDatum: 9-3-2022Bron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/77/events/recording/164681640000077★ Support this podcast ★

Ds. E.C. De Waard | Markus 14:33b Luister  

Schriflezing: Psalm 2Spreker: Ds. J.C. de GrootLocatie: 9-3-2022Datum: Ichthuskerk SoestBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/643/events/recording/164685060000643★ Support this podcast ★

Dr. J.B. ten Hove | Geestelijke strijd | Johannes 17:1-17Luister  

Zondag HC zondag 52aSchriftlezing: Johannes 17:1-17Thema: Leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze (over de geestelijke strijd)Spreker: Dr. J.B. ten HoveLocatie: Veenendaal VredeskerkDatum: 13-3-2022Bron:  ★ Support this podcast ★

Dr. M. Klaassen | Ongeloof en genade | Johannes 6: 35-47Luister  

Spreker: Ds. M. KlaassenLocatie: Hervormd ArnemuidenDatum: 20-3-2022Bron: https://www.youtube.com/watch?v=-mFwhLnKPhs&ab_channel=HervormdeGemeenteArnemuiden★ Support this podcast ★

Ds. B.L.P. Tramper | Ruiter op het witte paard | Openbaring 6:2Luister  

Schriflezing: Openbaring 6:2Thema: Ruiter op het witte paard Spreker: Ds. B.L.P. TramperLocatie: Hervormd WaarderDatum: 6-3-2022Bron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/315/events/recording/164658780000315★ Support this podcast ★

Ds. A.A.F. van de Weg | Kerk in uitvoering | 1 Petrus 2:1-10Luister  

Schriflezing: 1 Petrus 2:1-10 en HC21Kerntekst: 1 Petrus 2:1-10Thema: Kerk in uitvoering Het fundament is gelegd Het werk wordt uitgevoerd Het onderhoud gaat door Spreker: Ds. A.A.F. van de WegLocatie: Victorkerk ApeldoornDatum: 12 juli 2020Bron: https://www.youtube.com/watch?v=GRGhIpcNyu4&…

Ds. P.D.J. Buijs | Daniël bidt | Daniël 6:1-17Luister  

Schriflezing: Daniël 6 : 1 – 17Kerntekst: Daniël 6 : 11 en 12Thema: Daniël bidt  Hij mag niet bidden;  Hij bidt tòcht;  Wat hij bidt. Spreker: Ds. P.D.J. BuijsLocatie: Nunspeet CGKDatum: 9-3-2022Bron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/91/events/recording/164683260000091★ Suppo…

Ds. J.M. Molenaar | Een diepe vraag | Johannes 13:12bLuister  

Schriflezing:  Johannes 13: 1-20Tekstlezing Johannes 13: 12bPreek: Een dieptevraag…!  Spreker: Ds. J.M. MoelnaarLocatie: Oude Kerk EdeDatum: 2-3-2022Bron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1905/events/recording/164776650001905★ Support this podcast ★

Dr. R. van Kooten – Een ernstige schildering en aansporing – Mattheüs 7:13-14Luister  

Schriftlezing: Mattheüs 7Thema: Een ernstige schildering en aansporingSpreker: Dr. R. van KootenBron: https://downloadpreken.nl/6996/ds-r-van-kooten-mattheus-713-14★ Support this podcast ★

Ds. A. Th. van Olst | Esther 4 en 5Luister  

Spreker: Ds. A. Th. van OlstLocatie: EC Antwerpen DeurneDatum: 13 maart 2021Bron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1709/events/recording/164716200001709 ★ Support this podcast ★

Ds. A.A.F. van de Weg | Wat een kostbare Zaligmaker | 1 Petrus 2: 7-8Luister  

Schriflezing: 1 Petrus 2:1-10Kerntekst: 1 Petrus 2:7-8Thema: Wat een kostbare Zaligmaker Voor wie is Hij kostbaar? Waarom is Hij kostbaar? Spreker: Ds. A.A.F. van de WegLocatie: Victorkerk ApeldoornDatum: 6 decenber 2020Bron: https://www.youtube.com/watch?v=AiQV1ePoabk&ab_channel=HersteldHe…

Ds. M. Messemaker | Genesis 49:18Luister  

Spreker: Ds. M. MessemakerDatum: 20-2-2022Locatie: Hervormd CilaarshoekBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/479/events/recording/164534760000479★ Support this podcast ★

Ds. C.G. Vreugdenhil | De eerste preek van Jezus in Nazareth | Lukas 4:16-32Luister  

Schriftlezing: Lukas 4:16-32Tekst: Lukas 4:18-19Thema: De eerste preek van Jezus in Nazareth1. De vervulling van de Schriften2. De inhoud van de tekst3. De vijandschap tegen het EvangelieBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2278/events/recording/164476800002278★ Support this podcast…

Dr. G.A. van den Brink | Wat geloof ik van de Heilige Geest? | 1 Johannes 5:1-13Luister  

Tekst: 1 Johannes 5:1-13 en HC 20Thema: Wat geloof ik van de Heilige Geest? Geloven, niet ervaren Geloven dat Hij mij gegeven is Geloven dat Hij werkt Spreker: Ds. G.A. van den BrinkLocatie: Laankerk RotterdamDatum: 30-5-2021Bron: https://www.laankerk.nl/sermon/ds-g-a-van-den-brink-wat-gelo…

Ds. H.J.T. Lubbers | Wonderbare kracht in het dierbaar bloed van het Lam | Exodus 12Luister  

Spreker: Ds. H.J.T. LubbersDatum: 20-2-2022Locatie: Hervormd WoudenbergBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/182/events/recording/164534310000182 ★ Support this podcast ★

Ds. A.A.F. van de Weg | Gods bouwwerk | 1 Petrus 2:5Luister  

Schriflezing: 1 Petrus 2:1-10Kerntekst: 1 Petrus 2:5Thema: Gods bouwwerk Het bouwmateriaal Het bouwplan De bouwbestemming Spreker: Ds. A.A.F. van de WegLocatie: Victorkerk ApeldoornDatum: 26 decenber 2020Bron: https://www.youtube.com/watch?v=ZsMsFranEQ0&ab_channel=HersteldHervormdeGemeenteA…

Dr. G.A. van den Brink | De stem van God | Romeinen 4:18-5:1Luister  

Tekst: Romeinen 4:18-5:1 en HC 23Thema: De stem van God Wie zijn rechtvaardig? Hoe ben ik rechtvaardig? Waaorm geloof ik? Spreker: Ds. G.A. van den BrinkLocatie: Laankerk RotterdamDatum: 8-8-2021Bron: https://www.laankerk.nl/sermon/ds-g-a-van-den-brink-de-stem-van-god-hc-23-8-8-2020/★ Sup…

Ds. H.J.T. Lubbers | Grote schoonmaak | Exodus 12:15Luister  

Spreker: Ds. H.J.T. LubbersLocatie: Hervormd WoudenbergDatum: 20-2-2022Bron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/182/events/recording/164537100000182★ Support this podcast ★

Dr. H. van den Belt | Jezus komt terug |2 Thessalonicenzen Luister  

Spreker: Dr. H. van den BeltDatum: 13-2-2022Locatie: Hervormd WoudenbergBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/182/events/recording/164476620000182★ Support this podcast ★

Ds. B.L.P. Tramper | Vrees niet, geloof alleen. | Lukas 7:36-50Luister  

Spreker: Ds. B.L.P. TramperDatum:13-2-2022Locatie: Hervormd WaarderBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/315/events/recording/164477340000315★ Support this podcast ★

Dr. J.B. ten Hove | Jezus leert zachtmoedigheid | Mattheüs 5:5Luister  

Spreker: Dr. J.B. ten HoveDatum: 13-2022Locatie: Hervormd VeenendaalBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/759/events/recording/164477340000759★ Support this podcast ★

Ds. A.A.F. van de Weg | De Levende Steen | 1 Petrus 2: 4b-6Luister  

Schriflezing: 1 Petrus 2:1-10Kerntekst: 1 Petrus 2:4b-6Thema: De Levende Steen Door ons verworpen Door God uitverkoren Voor gelovigen kostbaar Spreker: Ds. A.A.F. van de WegLocatie: Victorkerk ApeldoornDatum: 29 november 2020Bron: https://www.youtube.com/watch?v=b0V-ZYZTJK4&ab_channel=Herst…

Ds. M. Klaassen | De boodschap van het huwelijk in de wereld van vandaag | Genesis 2:15-25Luister  

Tekst: Genesis 2:15-25 en HC41aThema: De boodschap van het huwelijk in de wereld van vandaagSpreker: Ds. M. KlaassenDatum: 20-3-2020Locatie: Hervormd ArnemuidenBron: https://stream165.kerkomroep.nl/pages/afspelen.mp3?mp=21674&file=2022-02-20-16-16-024.mp3★ Support this podcast ★

Ds. A. Th. van Olst | Ik geloof in... God de Vader | Apostolische geloofsbelijdenisLuister  

Thema:  Ik geloof in... God de VaderDeze preek is deel van de prekenserie over de Apostolische geloofsbelijdenisSpreker: Ds. A. Th. van Olst Datum: 20-2-2022Locatie: EC Antwerpen DeurneBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1709/events/recording/164537100001709★ Support this podcast…

Ds. F. van Binsbergen | Wie van ons is wijs en verstanding? | Jakobus 3:3-18Luister  

Tekst: Jakobus 3:13-18 en Jesaja 32:1-8 en 15-20Thema: Wie van ons is wijs en verstandig?  Laat het dan maar zien Stop (zo nodig) met liegen Zaai vredig (de vrucht van) gerechtigheid Spreker: Ds. F. van BinsbergenDatum: 20-2-2022Locatie: Laankerk RotterdamBron: https://www.laankerk.nl/serm…

Ds. J.M. Molenaar | Van nu aan tot in eeuwigheid…! | Jesaja 49 en Openbaring 7Luister  

Spreker: Ds. J.M. MolenaarDatum: 20-2-2022Locatie: Oude kerk EdeBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1905/events/recording/164537790001905★ Support this podcast ★

Ds. A.A.F. van de Weg | Kom, want alle dingen zijn gereed | 1 Petrus 2: 4aLuister  

Schriflezing: 1 Petrus 2:1-5Kerntekst: 1 Petrus 2:4aThema: Kom, want alle dingen zijn gereed Zijn komen Mijn komen Spreker: Ds. A.A.F. van de WegLocatie: Victorkerk ApeldoornDatum: 29 november 2020Bron: https://www.youtube.com/watch?v=0lX00KAqpCw&ab_channel=HersteldHervormdeGemeenteApeldoor…

Ds. E. Meijer | De roeping van de burgers van het Koninkrijk | Mattheüs 5:1-16Luister  

Tekst: Mattheüs 5:1-16Thema:  De roeping van de burgers van het Koninkrijk Spreker: Ds. E. MeijerDatum: 13-2-2020Locatie: Hervormd WerkhovenBron: https://stream111.kerkomroep.nl/pages/afspelen.mp3?mp=10726&file=2022-02-20-18-10-024.mp3★ Support this podcast ★

Ds. M. Klaassen | De genezing van de zoon van de koninklijke hoveling | Johannes 4:43-54Luister  

Tekst: Johannes 4:43-54Thema: De genezing van de zoon van de koninklijke hovelingSpreker: Ds. M. KlaassenDatum: 20-3-2020Locatie: Hervormd ArnemuidenBron: https://stream165.kerkomroep.nl/pages/afspelen.mp3?mp=21674&file=2022-02-20-09-47-024.mp3★ Support this podcast ★

Ds. G.A. van den Brink | Bidden voor alle mensen | 1 Timotheüs 2:1-7Luister  

Schriftlezing: 1 Timotheüs 2:1-7Thema: Bidden voor alle mensen God van alle mensen                               Gebed voor alle mensen                          Gebed voor overheid en samenleving Spreker: Ds. G.A. van den BrinkDatum: 8-3-2020Locatie: Laankerk R…

Ds. A. Th. van Olst | Hoe reageer je als je geloof bespot wordt? | Lukas 9: 51-56Luister  

Thema: 'Hoe reageer je als je geloof bespot wordt?' Tekst: Lukas 9:51-56Spreker: Ds. A. Th. van Olst Datum: 20-2-2022Locatie: EC Antwerpen DeurneBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1709/events/recording/164534760001709 ★ Support this podcast ★

Ds. A.A.F. van de Weg | Puur verlangen | 1 Petrus 2:1-3Luister  

Schriflezing: 1 Petrus 2:1-10Kerntekst: 1 Petrus 2:1-3Thema: Puur verlangen Groeimiddel Tegengif We zingen Spreker: Ds. A.A.F. van de WegLocatie: Victorkerk ApeldoornDatum: 22 november 2020Bron: https://www.youtube.com/watch?v=rgGrMjilj5I&ab_channel=HersteldHervormdeGemeenteApeldoorn★ Sup…

Proponent. J. Meerkerk | Mattheüs 9:9-13Luister  

Geen beschrijving opgegeven.

Ds. J.M. Molenaar | Adempauze | Openbaring 7Luister  

Spreker: Ds. J.M. MolenaarDatum: 20-2-2022Locatie: Oude kerk EdeBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1905/events/recording/164534730001905★ Support this podcast ★

Ds. E. Meijer | Het geluk van de burgers van het Koninkrijk | Jesaja 57:14-21Luister  

Tekst: Jesaja 57:14-21Thema:  Het geluk van de burgers van het KoninkrijkSpreker: Ds. E. MeijerDatum: 13-2-2020Locatie: Hervormd WerkhovenBron: nvt★ Support this podcast ★

Ds. M. Klaassen | De ijver voor Uw huis heeft Mij verteerd | Johannes 2:13-25Luister  

Tekst: Johannes 2:13-25Thema: De ijver voor Uw huis heeft Mij verteerdSpreker: Ds. M. KlaassenDatum: 13-2-2020Locatie: Hervormd ArnemuidenBron:  https://stream165.kerkomroep.nl/pages/afspelen.mp3?mp=21674&file=2022-02-13-09-46-024.mp3★ Support this podcast ★

Ds. A.A.F. van de Weg | Nuchter leven in crisistijd | 1 Petrus 1:13-16Luister  

Schriflezing: 1 Petrus 1:1-12Kerntekst: 1 Petrus 1:13-16Thema: Nuchter leven in crisistijd In waakzame hoop In gehoorzame navolging Spreker: Ds. A.A.F. van de WegLocatie: Victorkerk ApeldoornDatum: 18 oktober 2020Bron: https://www.youtube.com/watch?v=oXK26DEZbZw&ab_channel=HersteldHervormde…

Ds. A. Th. van Olst | Ik geloof in God | Apostolische geloofsbelijdenisLuister  

Thema: "Ik geloof in God' Preek naar aanleiding van de apostolische geloofsbelijdenisSpreker: Ds. A. Th. van OlstDatum: 13-2-2022Locatie: EC Antwerpen DeurneBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1709/events/recording/164476620001709★ Support this podcast ★

Ds. F. van Binsbergen | Het komt goed want wij hebben Jezus Christus! | Hebreeën 13:7-8Luister  

HEBREEEN 13: 1-12Tekst: Hebreeën 13:7-8Thema: Het komt goed want wij hebben Jezus Christus!1. Verschillende generaties (vers 7)2. Christus is en blijft Dezelfde (vers 8)Spreker: Ds. F. van BinsbergenDatum: 1-1-2022Locatie: Laankerk RotterdamBron: https://www.laankerk.nl/wp-content/preekarc…

Ds. J. Koppelaar | Efeze 4:11-16Luister  

Spreker: Ds. J. KoppelaarDatum: 6-2-2022Locatie: Laankerk RotterdamBron: https://www.laankerk.nl/wp-content/preekarchief/2022/02/Laankerk.2022-02-06_1_Ds.J.Koppelaar.mp3★ Support this podcast ★

Ds. P.J. Visser | Constante dreiging en blijvende roeping | Openbaring 11Luister  

Spreker: Ds. P.J. VisserDatum: 6-2-2022Locatie: Maranathakerk RotterdamBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/7/events/recording/164416320000007★ Support this podcast ★

Ds. C. Westerink | De Behouder van het leven | Lukas 7: 11-17Luister  

Thema: Jezus is de Behouder van het leven1. De nood waarin Hij dat is2. De kracht waardoor Hij dat is3. De vreugde waartoe Hij dat isSpreker: Ds. C. WesterinkDatum: 30-1-2022Locatie: CGK NUnspeetBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/91/events/recording/164354940000091★ Support this p…

Ds. J.J. ten Brinke | Aan Jezus toevertrouwd |Markus 2:5Luister  

Spreker: Ds. J.J. ten BrinkeDatum: 6-2-2022Locatie: HG Oud-BeijerlandBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/890/events/recording/164416320000890★ Support this podcast ★

Ds. A.A.F. van de Weg | Terugblikken in verwondering | Hebreeën 9:24Luister  

Schriftlezing: Hebreeën 9: 24 - 10: 18 en HC zondag 30.Het thema is: "Terugblikken in verwondering"1. Gegrond op het unieke offer van Christus.2. Gesterkt door de gemeenschap met Christus.3. Gedrongen door de aanbidding van Christus.Spreker: Ds. A.A.F. van de WegDatum: 6-2-2022Locatie: Vic…

Ds. A. Th. van Olst | Jezus stilt... de angst | Markus 4:35-41Luister  

Spreker: Ds. A. Th. van OlstDatum: 6-2-2022Locatie: EC Antwerpen DeurneBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1709/events/recording/164416140001709★ Support this podcast ★

Dr. H. van den Belt | Het gezag overgedragen aan Timotheüs | 2 Timotheüs 3Luister  

Spreker: Dr. H. van den Belt Datum: 6-2-2022Locatie: HG Oud-BeijerlandBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/890/events/recording/164413620000890★ Support this podcast ★

Ds. J.M. Molenaar | Als het oog het niet ziet…?! | Johannes 4: 53Luister  

Schriftlezing: Johannes 4: 43-54Kerntekst: Johannes 4: 53Thema: Als het oog het niet ziet…?!Spreker: Ds. J.M. MolenaarDatum: 6-2-2022Locatie: Oude Kerk EdeBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1905/events/recording/164413770001905★ Support this podcast ★

Ds. C.G. Vreugdenhil | Nathanaël komt tot het geloof in Christus | Johannes 1:46-50Luister  

Spreker: Ds. C.G. VreugdenhilDatum: 6-2-2022Locatie: GG Kapelle BiezelingeBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/77/events/recording/164416140000077★ Support this podcast ★

Dr. J.B. ten Hove | Bedelaars bij de Bron | Mattheüs 5:3Luister  

Schriftlezing: Mattheüs 4:23 – 5:12Kerntekst: vers 3Thema: Bedelaars bij de BronSpreker: Dr. J.B. ten HoveDatum: 6-2-2022Locatie: Vredeskerk VeenendaalBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/759/events/recording/164413620000759 ★ Support this podcast ★

Ds. E. Meijer | Burgers van een ander Koninkrijk | Mattheüs 4:23- 5:16Luister  

Schriftlezing: Mattheüs 4:23- 5:16. Thema: ‘Burgers van een ander Koninkrijk’Spreker: Ds. M. KlaassenDatum: 6-2-2022Locatie: Hervormd WerkhovenBron: https://www.youtube.com/watch?v=91sgtpos2po&ab_channel=HervormdWerkhoven★ Support this podcast ★

Ds. M. Klaassen | De zeven tekenen: De bruiloft te Kana | Johannes 2 : 1-12Luister  

Thema: De bruiloft te Kana (serie: De zeven tekenen, 1)Schriftlezing: Johannes 2 : 1-12Spreker: Ds. M. KlaassenDatum: 6-2-2022Locatie: Hervormd ArnemuidenBron: https://stream165.kerkomroep.nl/pages/afspelen.mp3?mp=21674&file=2022-02-06-16-17-024.mp3★ Support this podcast ★

Ds. A.A.F. van de Weg | Brood om van te leven | Johannes 6:48Luister  

Thema: Brood om van te levenSchriftlezing: Johannes 6: 28-51.Kerntekst: Johannes 6: 48.Spreker: Ds. A.A.F. van de WegDatum: 6-2-2022Locatie: Victorkerk ApeldoornBron: https://www.youtube.com/watch?v=B-9Cy2jaDZ0&ab_channel=HersteldHervormdeGemeenteApeldoorn★ Support this podcast ★

Ds. A. Th. van Olst | 'Geef ons woede' | Nehemia 5:1-13Luister  

Spreker:  Ds. A. Th. van OlstDatum: 6 feb 2022Locatie: EC Antwerpen DeurneBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1709/events/recording/164413800001709★ Support this podcast ★

Ds. M. Mudde | Psalm 51Luister  

Spreker: Ds. MuddeLocatie: Hervormd IjsselmuidenDatum: 27 jan 2022Bron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1237/events/recording/164330820001237★ Support this podcast ★

Dr. J.B. ten Hove | Horen en bewaren |Lukas 11Luister  

Spreker: Dr. J.B. ten HoveLocatie: Hervormd VeenendaalDatum: 23-1-2022Bron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/759/events/recording/164292660000759★ Support this podcast ★

Ds. M. Messemaker | Hebreeën 12:1-13Luister  

Spreker: Ds. M. MessemakerLocatie: Oude Kerk EdeDatum: 30-1-2022Bron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1905/events/recording/164353290001905★ Support this podcast ★

Ds. A.A.F. van de Weg | Blijdschap: Als een kind zo blij | Psalm 100 Luister  

Spreker: Ds. A.A.F. van de WegDatum: 4 juli 2021Locatie: HHG ApeldoornBron:  https://www.youtube.com/watch?v=MkO-6_-NFFU&ab_channel=HersteldHervormdeGemeenteApeldoorn ★ Support this podcast ★

Ds. J.M. Molenaar | Als de bazuin klinkt...! | Openbaring 1:12Luister  

Spreker: Ds. J.M. MolenaarLocatie: Oude kerk EdeDatum: 30-1-2022Bron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1905/events/recording/164356350001905★ Support this podcast ★

Ds. M. Klaassen | Het oog en oor heeft nooit genoeg |Prediker 1Luister  

Spreker: Ds. M. KlaassenLocatie: Hervormd ArnemuidenBron: https://www.youtube.com/watch?v=K_aGDRkA2Z0&ab_channel=HervormdeGemeenteArnemuiden★ Support this podcast ★

Ds. F. van Binsbergen | 'Mijn ziel klampt zich aan U vast | Psalm 63Luister  

Spreker: Ds. F. van BinsbergenLocatie: Laankerk RotterdamDatum: 27-6-2021Bron: https://www.laankerk.nl/sermon/ds-f-van-binsbergen-psalm-639-mijn-ziel-klampt-zich-aan-u-vast-27-06-2021/ ★ Support this podcast ★

Ds. J. IJsselstein | Mattheus 15:21-28Luister  

Spreker: Ds. J. IJsselsteinDatum: 9 jan 2022Locatie: GG Kapelle BiezelingeBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/77/events/recording/164173860000077 ★ Support this podcast ★

Ds. A.A.F. van de Weg | Zelfbeheersing: bezonnen leven | 1 Korinthe 9:24-27 Luister  

Spreker: Ds. A.A.F. van de WegDatum: 3 oktober 2021Locatie: HHG Apeldoorn:Bron: https://www.youtube.com/watch?v=4ERFjXpLWe4&ab_channel=HersteldHervormdeGemeenteApeldoorn ★ Support this podcast ★

Ds. G.A. van den Brink | De glans van de toekomst | 1 Petrus 1:1-9Luister  

Schriftlezing: 1 Petr. 1:1-9 en HC 22.57-58 Thema: “de glans van de toekomst” 1. Troost vandaag 2. Vreugde vandaag 3. Vreugde in eeuwigheid

Ds. J.M. Molenaar | Bij Hem blijven! | Johannes 1:38-40Luister  

Schriftlezing Johannes 1: 19-52 Tekstlezing Johannes 1: 38-40 Preek: Bij Hem blijven!

Ds. E. Meijer | De komst van de Koning | Maleachi 3Luister  

Spreker: Ds. E. MeijerLocatie: Hervormd BenthuizenDatum: 9 jan 2022Bron: https://stream123.kerkomroep.nl/pages/afspelen.mp3?mp=00003&file=2022-01-09-09-15-024.mp3 ★ Support this podcast ★

Ds. P.J. Visser | Psalm 139Luister  

Spreker: Ds. P.J. VisserLocatie: Hervormd BenthuizenDatum: 9 jan 2022Bron: https://stream123.kerkomroep.nl/pages/afspelen.mp3?mp=00003&file=2022-01-09-17-34-024.mp3 ★ Support this podcast ★

Ds. M. Messemaker | Wachten en verwachten |2 Petrus 3Luister  

Spreker: Ds. M. MessemakerLocatie: Dorpskerk WerkendamDatum: 9 jan 2022Bron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/626/events/recording/164174760000626 ★ Support this podcast ★

Ds. A.A.F. van de Weg | Geduld: een zaak van lange adem | Jakobus 5:7-12 Luister  

Spreker: Ds. A.A.F. van de WegDatum: 18 juli 2021Locatie: HHG ApeldoornBron:  https://www.youtube.com/watch?v=HtrtdBMYAxw&ab_channel=HersteldHervormdeGemeenteApeldoorn ★ Support this podcast ★

Ds. J. IJsselstein | Titel en tekst nog toevoegenLuister  

Spreker: Ds. J. IJsselsteinLocatie: GG Kapelle BiezelingeDatum: 9 jan 2022Bron:  https://kerkdienstgemist.nl/stations/77/events/recording/164171880000077 ★ Support this podcast ★

Ds. G.A. van den Brink | HC4: De hel bestaat. Wat doet dat met ons? | Mattheüs 5Luister  

“De hel bestaat. Wat doet dat met ons?” 1. Onder de indruk van de hel 2. Onder de indruk van God 3. Onder de indruk van Christus

Ds. P.D.J. Buijs | Geen vals getuigenis | Jakobus 3Luister  

Schriftlezing: Jakobus 3 HC zondag 43 Thema: Geen vals getuigenis 1. Vormen van de leugen; 2. De diepte van de leugen; 3. De bevrijding van de leugen.

Ds. A.A.F. van de Weg | Vrede met God, vrede van God | Filippenzen 4:1-9 Luister  

Spreker: Ds. A.A.F. van de WegDatum: 17 juli 2021Locatie: HHG ApeldoornBron:  https://www.youtube.com/watch?v=_npFahB4hwg&ab_channel=HersteldHervormdeGemeenteApeldoorn ★ Support this podcast ★

Dr. H. van den Belt | De wedergeboorte | Johannes 1:1-13Luister  

Spreker: Dr. H. van den BeltLocatie: Hervormd WoudenbergDatum: 2 jan 2022Bron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/182/events/recording/164111670000182★ Support this podcast ★

Ds. E. Meijer | De komst van de hemelse Koning | Maleachi 3:1-5Luister  

Schriftlezing: Maleachi 3:1-5; 4:1-6 en Mattheüs 3:1-12. Preek: ‘De komst van de hemelse Koning’ 1. De komst van de Koning aangekondigd 2. De komst van de Koning voorbereid

Ds. H.J.T. Lubbers | Niet doden | Genesis 4 | Zondag 40Luister  

Niet doden

Ds. B.L.P. Tramper | Jezus, Vervuller van de Wet | Mattheus 5:17Luister  

Thema voor deze dienst: Jezus, Vervuller van de Wet Schriftlezing: Mattheus 5:17-24 & 43-48 Kerntekst: Mattheus 5:17

Dr. J.B. ten Hove | Wees wakker! | 1 Thessalonicenzen 5: 8Luister  

Spreker: Dr. J.B. ten HoveLocatie: Veenendaal VredeskerkDatum: 1 januari 2021Bron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/759/events/recording/164102760000759★ Support this podcast ★

Ds. A.A.F. van de Weg | De liefde leven... | 1 Johannes 4:7-12Luister  

Spreker: Ds. A.A.F. van de WegDatum: 13 januari 2021Locatie: HHG ApeldoornBron: https://www.youtube.com/watch?v=d07vJGwDjKg&ab_channel=HersteldHervormdeGemeenteApeldoorn   ★ Support this podcast ★

Ds. G.A. van den Brink | God schaamt zich niet om onze God te zijn Luister  

Hebreeën 11:1-16 Tekst: Hebr. 11:16 “God schaamt zich niet om onze God te zijn” 1. Schaamte 2. Geloof 3. Belijden

Ds. A.A.F. van de Weg | Vrucht van de Geest: Zachtmoedigheid | Mattheüs 11: 25-30Luister  

Spreker: Ds. A.A.F. van de WegLocatie: HHG ApeldoornDatum: 3 oktober 2021Bron: https://www.youtube.com/watch?v=yoWA5ucaFC0&ab_channel=HersteldHervormdeGemeenteApeldoorn★ Support this podcast ★

Ds. F. van Binsbergen | 'Maar op Uw woord zal ik het net uitwerpen' | Lukas 5:5Luister  

Spreker: Ds. F. van BinsbergenLocatie: Laankerk RotterdamDatum: 10 maart 2021Bron: https://www.laankerk.nl/sermon/ds-f-van-binsbergen-lukas-55-maar-op-uw-woord-zal-ik-het-net-uitwerpen-biddag-10-03-2021/★ Support this podcast ★

Ds. G.A. van den Brink | Ambstdrager bij de genade van God | Handelingen 11:23Luister  

Schriftlezing Handelingen 11:19-26 Tekst Hand. 11:23 “En toen hij daar gekomen was en de genade van God zag, werd hij verblijd en spoorde hij hen allen aan om met een hartelijk voornemen bij de Heere te blijven.” Thema “Ambtsdrager bij de genade van God” 1. Wat wij zien 2. Wat God ziet 3. W…

Ds. J. Koppelaar | 'Weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen…' | 1 Korinthe 6:1-3Luister  

Schriftlezing: 1 Korinthe 6 : 1 – 11 en Openbaring 20 : 1 – 6 Tekst: 1 Korinthe 6 : 1 – 3

Dr. J.B. ten Hove | Leven van vergeving | Mattheüs 18:21-35Luister  

Preek HC zondag 51 (vijfde bede van het Onze Vader) Schriftlezing: Mattheüs 18:21-35 Thema: Leven van vergeving

Ds. M. Klaassen | Het gebed van de gemeente | Handelingen 4:23-31Luister  

Thema voor deze dienst: Het gebed van de gemeente (prekenserie Handelingen, 12) Kerntekst: Hand. 4: 23-31

Ds. A.A.F. van de Weg | Opnieuw geboren | 1 Petrus 1:22-25Luister  

Schriftlezing: 1 Pet. 1:12-25 (tekst vs. 22-25) Opnieuw geboren 1. Het begin 2. Het contrast 3. Het gevolg

Ds. F. van Binsbergen | Echt geloof leeft! En alleen een levend geloof redt! | Jakobus 2: 14-26Luister  

Tekst: Jakobus 2: 14-26 Thema: Echt geloof leeft! En alleen een levend geloof redt! 1. Geloof en de werken 2. Abraham en Rachab 3. Jakobus en Paulus

Ds. G.A. van den Brink | De hemel (HC18)| Efeze 2:1-10Luister  

Efeze 2:1-10 en HC 18 Thema “de hemel” 1. Een mens in de hemel 2. Toekomst in de hemel 3. Gericht op de hemel

Ds. H.J.T. Lubbers | Waarom geeft de Heere ons de rustdag? | Exodus 20Luister  

Spreker: Ds. H.J.T. LubbersDatum: 21 november 2021Locatie: HG WoudenbergBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/182/events/recording/163751580000182★ Support this podcast ★

Ds. J. Koppelaar | Jezus komt terug op aarde. Hoe bereidt je je daarop voor? | Psalm 50Luister  

Spreker: Ds. J. KoppelaarDatum: 7-11-2021Locatie: Laankerk RotterdamBron: https://www.laankerk.nl/wp-content/preekarchief/2021/11/Laankerk.2021-11-07_1_Ds.J.Koppelaar.mp3★ Support this podcast ★

Ds. F. van Binsbergen | De Heere leert ons danken! | Markus 8:1-9Luister  

Spreker: Ds. F. van BinsbergenDatum: 3 november 2021Locatie: Laankerk RotterdamBron: https://www.laankerk.nl/wp-content/preekarchief/2021/11/Laankerk.2021-11-03_2_Ds.F.van.Binsbergen.mp3★ Support this podcast ★

Ds. J.C. de Groot | Gebed om haastige hulp | Psalm 70Luister  

Tekst: psalm 70 Thema: Gebed om haastige hulp 1 Een schreeuw om hulp in nood 2 Een wens om blijdschap

Ds. G.A. van den Brink | Moedig de toekomst in | Jozua 1:9Luister  

Jozua 1:1-11 (1:9) “Moedig de toekomst in” (nieuwjaar) 1. Beloven 2. Gehoorzamen 3. Handelen Jozua volgt Mozes op en staat meteen voor de loodzware opdracht om het land Kanaän in te gaan en te veroveren. Hoe kan hij zo’n taak vervullen? God herhaalt de belofte die Hij eerder aan Mozes gaf. H…

Ds. A.A.F. van de Weg | Echt houvast! | Hebreeën 13:1-8 (Nieuwjaarspreek)Luister  

We lazen Hebreeën 13: 1-8 De tekst is Hebreeën 13: 8 Het thema is: Echt houvast! - omzien - omhoogzien - uitzien

Ds. F. van Binsbergen | Hoe groot is God | Jesaja 40:12-31Luister  

Spreker: Ds. F. van BinsbergenDatum: 31 december 2020Plaats: Laankerk RotterdamBron:  https://www.laankerk.nl/wp-content/preekarchief/2020/12/Laankerk.2020-12-31_2_Ds.F.van.Binsbergen.mp3 ★ Support this podcast ★

Ds. A.A.F. van de Weg | Deuteronomium 32Luister  

Spreker: Ds. A.A.F. van de WegDatum: 31 december 2018Locatie: Victorkerk ApeldoornBron: https://www.youtube.com/watch?v=MQhhoI5idqw&ab_channel=HersteldHervormdeGemeenteApeldoorn★ Support this podcast ★

Ds. B.L.P. Tramper | Kinderlijk vertrouwen in vaderlijke zorg | Jesaja 40 :12-31Luister  

Spreker: Ds. B.L.P TramperLocatie: HG WaarderDatum: 21 november 2021Bron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/315/events/recording/163751580000315★ Support this podcast ★

Ds. E. Meijer | Een goede boodschap voor de eeuwigheid! | Openbaring 14:6-11 Luister  

Schriftlezing: Openbaring 14:1- 15:4. Preek: Openbaring 14:6-11 en 14-20 ‘Een goede boodschap voor de eeuwigheid!’

Ds. M. Messemaker | Markus 8:1-9Luister  

Spreker: Ds. M. MessemakerDatum: 28 november 2021Plaats: HG CillaarshoekBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/479/events/recording/163809000000479★ Support this podcast ★

Ds. J.M. Molenaar | De Allerhoogste ziet om naar het allerlaagste | Lukas 1: 32 en 33Luister  

Spreker: Ds. J.M. MolenaarDatum: 28 november 2021Plaats: HG SliedrechtBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/810/events/recording/163812060000810★ Support this podcast ★

Ds. H.J.T. Lubbers | Hoelang nog? |Jesaja 21:11 en 12Luister  

Spreker: Ds. H.J.T. LubbersDatum: 28 november 2021Plaats: HG WoudenbergBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/182/events/recording/163808550000182★ Support this podcast ★

Ds. A.A.F. van de Weg | Gods geschenk aan de wereld | Johannes 1:10-13Luister  

We lazen: Johannes 1:1-14 De tekst is: Johannes 1:10-13 Het thema is: Gods geschenk aan de wereld - Hoe ongeloof dit geschenk verwerpt - Hoe geloof dit geschenk aanneemt

Ds. E. Meijer | Een teken tot versterking van het geloof in de belofte | Jesaja 7:1-16Luister  

Schriftlezing: Jesaja 7:1-16. Preek: ‘Een teken tot versterking van het geloof in de belofte’.

Ds. J. IJsselstein | Richteren 15:1-13Luister  

Spreker: Ds. J. IJsselsteinDatum: 28 november 2021Plaats: GG Kapelle BiezelingeBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/77/events/recording/163809000000077★ Support this podcast ★

Ds. E. Meijer | Zalig zijn de doden die in de Heere sterven! | Openbaring 14:12 en 13Luister  

Preek: Openbaring 14:12-13 ‘Zalig zijn de doden die in de Heere sterven!’

Ds. G.A. van den Brink | 'Het licht der lichten opgegaan' | Jesaja 9:1Luister  

Schriftlezingen: Jesaja 8:23 – 9:6 en Joh. 1:1 – 9 (tekst: Jes. 9:1) “Het licht der lichten opgegaan” 1. God aan het werk 2. Licht in de wereld 3. Kinderen van het licht

Ds. A. Th. van Olst | Ben je er klaar voor? | Lukas 1:17bLuister  

Spreker: Ds. A. Th. van OlstDatum: 28 november 2021Plaats: EC Antwerpen DeurneBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1709/events/recording/163809000001709★ Support this podcast ★

Ds. P.D.J. Buijs | Aäron sterft | Numeri 20:28Luister  

Tekst: Numeri 20 : 28 Thema: Aäron sterft - Hij kan niet sterven als hogepriester; - Hij hoeft niet te sterven zonder hogepriester.

Ds. M. Klaassen | Dankend doorgaan | Genesis 8: 15-9:17Luister  

Spreker: Ds. M. KlaassenDatum: 24 november 2021Locatie: HG ArnemuidenBron: https://stream165.kerkomroep.nl/pages/afspelen.mp3?mp=21674&file=2021-11-24-09-45-024.mp3★ Support this podcast ★

Dr. A. Huijgen | Ontvangers | 1 Korinthe 4:7Luister  

Spreker: Dr. A. HuijgenLocatie: HHG ApeldoornDatum: 14 november 2021Bron: https://www.youtube.com/watch?v=Pb6AnDFt1G4&ab_channel=HersteldHervormdeGemeenteApeldoorn★ Support this podcast ★

Ds. A.A.F. van de Weg | Zichtbaar en tastbaar Evangelie | Genesis 15:7-21Luister  

Spreker: Ds. A.A.F. van de WegLocatie: HHG ApeldoornDatum: 21 november 2021Bron: https://www.youtube.com/watch?v=uEf3yfve5tw&ab_channel=HersteldHervormdeGemeenteApeldoorn★ Support this podcast ★

Ds. J. IJsselstein | Leven voor Gods aangezicht | Psalm 139:14-16Luister  

Spreker: Ds J. IJsselsteinLocatie: Petrakerk GG Kapelle BiezelingeDatum: 14 november 2021Bron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/77/events/recording/163688040000077★ Support this podcast ★

Ds. M. Klaassen | De slang en het Lam | Genesis 3:1-15Luister  

Spreker: Ds. M. KlaassenDatum: 28 november 2021Plaats: HG ArnemuidenBron: https://stream165.kerkomroep.nl/pages/afspelen.mp3?mp=21674&file=2021-11-28-09-47-024.mp3★ Support this podcast ★

Ds. H.J.T. Lubbers | Hij komt eraan | Openbaring 3:11Luister  

Spreker: Ds. H.J.T. LubbersDatum: 21 november 2021Plaats: HG WoudenbergBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/182/events/recording/163748790000182★ Support this podcast ★

Ds. A. Th. van Olst | Hinken op twee gedachten | 1 Koningen 18:21-46Luister  

Spreker: Ds. A. Th. van OlstDatum: 14-11-2021Locatie: EC Antwerpen DeurneBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1709/events/recording/163688040001709 ★ Support this podcast ★

Ds. J.M. Molenaar | Beter!? | Prediker 7: 2Luister  

Spreker: Ds. J.M. MolenaarDatum: 21 november 2021Plaats: Oude Kerk EdeBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1905/events/recording/163748490001905 ★ Support this podcast ★

Ds. J. van Dijk | Lukas 23:28Luister  

Spreker: Ds. Jac. van DijkBron: https://www.youtube.com/watch?v=oSKugoMVaIk&ab_channel=RedelijkeGodsdienst ★ Support this podcast ★

Ds. M. Klaassen | Oud en nieuw | Openbaring 21: 1-8Luister  

Spreker: Ds. M. KlaassenLocatie: HG ArnemuidenDatum: 21 november 2021Bron: https://stream165.kerkomroep.nl/pages/afspelen.mp3?mp=21674&file=2021-11-21-16-18-024.mp3★ Support this podcast ★

Ds. B.L.P. Tramper | In de wereld | 1 Johannes 2: 15-17 Luister  

Spreker: Ds. B.L.P TramperLocatie: HG WaarderDatum: 21 november 2021Bron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/315/events/recording/163748340000315★ Support this podcast ★

Ds. P.D.J. Buijs | Heilgeheim | Efeze 5:32Luister  

Spreker: Ds. P.D.J. BuijsDatum: 21 november 2021Plaats: CGK NunspeetBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/90/events/recording/163751040000090 ★ Support this podcast ★

Ds. A. Th. van Olst | God rekent af met het kwaad | Zacharia 5Luister  

Spreker: Ds. A. Th. van OlstDatum: 14 nov 2021Plaats: EC Antwerpen DeurneBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1709/events/recording/163690380001709★ Support this podcast ★

Dr. J.B. ten Hove | Dank offeren aan God | Psalm 50Luister  

Spreker: Dr. J.B. ten HoveDatum: 3 nov 2021Plaats: Vredeskerk VeenendaalBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/759/events/recording/163596420000759★ Support this podcast ★

Ds. J.M. Molenaar | Blij met Jezus?! | Lukas 15: 1-7Luister  

Spreker: Ds. J.M. MolenaarDatum: 31 oktober 2021Plaats: Oude Kerk EdeBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1905/events/recording/163567050001905★ Support this podcast ★

Ds. E. Meijer | Dankend doorgaan: veilig door het oordeel heen | Genesis 8:15-9:17Luister  

Schriftlezing: Genesis 8:15 – 9 :17. Preek: ‘Dankend doorgaan: veilig door het oordeel heen’ .

Ds. M. Klaassen | Het evangelie voor heidenen | Handelingen 10 - 11: 18Luister  

Spreker: Ds. M. KlaassenDatum: 14 nov 2021Plaats: Hervormd ArnemuidenBron: https://stream165.kerkomroep.nl/pages/afspelen.mp3?mp=21674&file=2021-11-14-09-54-024.mp3★ Support this podcast ★

Ds. M.K. de Wilde | Jezus komt terug! | Openbaring 22: 12aLuister  

Spreker: Ds. M.K. de WildeDatum: 31 oktober 2021Plaats: ArnemuidenBron: https://stream165.kerkomroep.nl/pages/afspelen.mp3?mp=21674&file=2021-10-31-16-17-024.mp3★ Support this podcast ★

Ds. A. Th. van Olst | Door Mijn Geest! Je hoeft het niet zelf te doen | Zacharia 4:6bLuister  

Spreker: Ds. A. Th. van OlstDatum: 7 nov 2021Plaats: EC Antwerpen Deurne'Door Mijn Geest! - Je hoeft het niet zelf te doen' - Zacharia 4:6bBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1709/events/recording/163629900001709★ Support this podcast ★

Ds. B.L.P. Tramper | Door de zee heen | Exodus 14:1-22Luister  

Spreker: Ds. BLP TramperDatum: 7 november 2021Plaats: HG WaarderBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/315/events/recording/163627380000315★ Support this podcast ★

Ds. J.M. Molenaar | Wat is een mens waard | Lukas 15Luister  

Spreker: Ds. J.M. MolenaarDatum: 14 nov 2021Plaats: Oude kerk EdeBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1905/events/recording/163688010001905 ★ Support this podcast ★

Ds. M. Messemaker | Psalm 73Luister  

Spreker: Ds. M. MessemakerDatum: 7 nov 2021Plaats: Oude Kerk EdeBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1905/events/recording/163630590001905★ Support this podcast ★

Dr. J.B. ten Hove | Levend geloof | 1 Thessalonicenzen 1: 9 en 10Luister  

Spreker: Dr. J.B. ten HoveDatum: 31 oktober 2021Plaats: Vredeskerk VeenendaalBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/759/events/recording/163566900000759★ Support this podcast ★

Ds. P.D.J. Buijs | Jozua wordt wat God wil | Jozua 1:1-9Luister  

Schriftlezing: Jozua 1 : 1 – 9 (tevens tekst) Thema: Jozua wordt wat God wil 1. hoe God hem roept; 2. hoe God hem bemoedigt; 3. hoe God hem aanspoort

Ds. A. Th. van Olst | Altijd danken | 1 Thessalonicenzen 5:16-18Luister  

Spreker: Ds. A.Th. van OlstDatum: 3 nov 2021Plaats: EC Antwerpen DeurneBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1709/events/recording/163596600001709★ Support this podcast ★

Ds. C.G. Vreugdenhil | De verbondstrouw van God aan Israël | Jeremia 31:3Luister  

Tekst: Jeremia 31:3 Thema: De verbondstrouw van God aan Israël 1. God verschijnt van verre 2. Gods eeuwige liefde 3. Gods trekkende goedertierenheid

Ds. M. Klaassen | De drie wonderen van Jezus | Handelingen 9: 32-43Luister  

Geen beschrijving opgegeven.

Ds. B.L.P. Tramper | Sterven om te leven |Romeinen 7:1-13Luister  

Spreker: Ds. B.L.P. TramperLocatie: HG WaarderDatum: 5 sept 2021Bron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/315/events/recording/163082700000315★ Support this podcast ★

Ds. A.A.F. van de Weg | 'Trouw' | Galaten 5:22Luister  

Spreker: Ds. A.A.F. van de WegLocatie: HHG ApeldoornDatum: 19 september 2021Bron: http://hhkapeldoorn.prekenweb.nl/preken/2021/20210919-vms.mp3★ Support this podcast ★

Ds. B.L.P. Tramper | Heilig Evangelie | 1 Kor: 1-18Luister  

Spreker: Ds. B.L.P. TramperDatum: 10 oktober 2021Locatie: HG WaarderBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/315/events/recording/163388340000315★ Support this podcast ★

Ds. J. IJsselstein | Wat heb je eraan dat Jezus Koning is in de hemel? |Mattheus 24:29-44Luister  

Spreker: Ds. J. IJsselsteinDatum: 17 oktober 2021Locatie: GG Kapelle BiezelingeBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/77/events/recording/163448100000077★ Support this podcast ★

Ds. E. Meijer | Het vertrouwen van koning Hizkia | 2 Koningen 18:9-35 en 19:14-22 en 19:32-3Luister  

Spreker: Ds. E. MeijerDatum: 24 oktober 2021Locatie: Hervormd WerkhovenBron: https://stream111.kerkomroep.nl/pages/afspelen.mp3?mp=10726&file=2021-10-24-18-21-024.mp3★ Support this podcast ★

Ds. P.J. Visser | Dringende gebeden en dreigende gerichten | Openbaring 8Luister  

Spreker: Ds. P.J. VisserDatum: 24 oktober 2021Locatie: HG RotterdamBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/7/events/recording/163508760000007★ Support this podcast ★

Ds. A. Th. van Olst | Welkom in de stad van God | Zacharia 2:4-5Luister  

Spreker: Ds. A. Th. van OlstDatum: 17 oktober 2021Locatie: EC Antwerpen DeurneBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1709/events/recording/163448100001709★ Support this podcast ★

Ds. A.A.F. van de Weg | Onderweg naar een nieuw begin | 1 Petrus 4:7-9Luister  

We lazen Lukas 21: 34-36, 1 Petrus 4: 1-11 en 2 Petrus 3: 8-10. De tekst is 1 Petrus 4: 7-9. Het thema is: Onderweg naar een nieuw begin Wees alert Wees bezonnen Wees liefdevol Wees gastvrij

Ds. H.J.T. Lubbers | U alleen kunt mijn hart vervullen |Jozua 24:1-23Luister  

Spreker: Ds. H.J.T. LubbersDatum: 24 oktober 2021Locatie: HG WoudenbergBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/182/events/recording/163509300000182★ Support this podcast ★

Ds. B.L.P. Tramper | Simson bij de Levensbron |Richteren 15:16-19 |Luister  

Spreker: Ds. B.L.P. TramperDatum: 17 oktober 2021Locatie: HG WaarderBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/315/events/recording/163445580000315★ Support this podcast ★

Ds. P.D.J. Buijs | Het christelijk huwelijk | Efeze 5 : 32Luister  

Spreker: Ds. P.D.J. BuijsDatum: 24 oktober 2021Locatie: CGK NunspeetBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/91/events/recording/163386900000091★ Support this podcast ★

Ds. E. Meijer | Koning Hizkia, de man die de offerhoogten wegnam | Deuteronomium 17:14-20 en 2 Koningen 18:1-12 .Luister  

Spreker: Ds. E. MeijerDatum: 17 oktober 2021Locatie: Hervormd WerkhovenBron: https://stream111.kerkomroep.nl/pages/afspelen.mp3?mp=10726&file=2021-10-17-09-47-024.mp3★ Support this podcast ★

Ds. A. Th. van Olst | 'Leven in geloof' | 1 Koningen 17:6-17Luister  

Spreker: Ds. A. Th. van OlstDatum: 10 oktober 2021Locatie: EC Antwerpen DeurneBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1709/events/recording/163385280001709★ Support this podcast ★

Ds. A.A.F. van de Weg | Een nieuw begin | Lukas 5: 27b.Luister  

We lazen Jesaja 65: 1-2 en Lukas 5: 27-32. De tekst is Lukas 5: 27b. Het thema is: Een nieuw begin 1. De blik die ontmaskert 2. Het woord dat bevrijdt 3. De vreugde die volgt

Ds. C.G. Vreugdenhil | Het genadewerk van God in de gelijkenis van de zuurdesem | Mattheüs 13 : 33Luister  

Schriftlezing: Mattheus 13 : 24 – 35 Tekst: Mattheus 13 : 33 Thema: Het genadewerk van God in de gelijkenis van de zuurdesem 1. Het begin van dit genadewerk 2. De voortgang van dit genadewerk 3. De voleindiging van dit genadewerk

Prop. C.J. Rijsdijk | Door het geloof in de Heere Jezus alleen rechtvaardig | Galaten 2:11-21 Luister  

Bijbelgedeelte: Galaten 2:11-21 Thema: Door het geloof in de Heere Jezus alleen rechtvaardig

Ds. J. Koppelaar | De goede strijd gestreden | 2 Timotheüs 4:6-8Luister  

We lazen 2 Timotheüs 4: 1-22. De tekst is 2 Timotheüs 4: 6-8.

Ds. J. IJsselstein | Hoe dienaars van Christus behoren te zijn | Markus 10:43-44Luister  

Spreker: Ds. J.J. IJsselsteinDatum: 17 oktober 2021Locatie: GG Kapelle BiezelingeBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/77/events/recording/163445760000077★ Support this podcast ★

Dr. J.B. ten Hove | Bidden om brood | 1 Timotheüs 6:3-21Luister  

Spreker: Dr. J.B. ten HoveDatum: 17 oktober 2021Locatie: Veenendaal VredeskerkBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/759/events/recording/163448820000759★ Support this podcast ★

Ds. M. Klaassen | De drie wonderen van Jezus | Handelingen 9: 32-43Luister  

Spreker: Ds. M. KlaassenDatum: 10 oktober 2021 Locatie: Hervormd ArnemuidenBron: https://stream165.kerkomroep.nl/pages/afspelen.mp3?mp=21674&file=2021-10-10-09-45-024.mp3★ Support this podcast ★

Ds. A. Th. van Olst | 'Mijn God is de HEERE' | 1 Koningen 17:1-7Luister  

Spreker: Ds. A. Th. van OlstDatum: 3 oktober 2021Locatie: EC Antwerpen DeurneBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1709/events/recording/163324800001709★ Support this podcast ★

Ds. M.K. de Wilde | Geloven is doen! | Mattheüs 25:14Luister  

Spreker: Ds. M.K. de WildeDatum: 19 september 2021Locatie: Hervormd Capelle ad IjsselBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1937/events/recording/163203840001937★ Support this podcast ★

Prop. J. Meerkerk | Mattheus 25: 14-30Luister  

Spreker: Prop. J. MeerkerkLocatie: Hervormd BrandwijkDatum: 19 september 2021Bron: https://stream135.kerkomroep.nl/pages/afspelen.mp3?mp=21348&file=2021-09-19-09-23-096.mp3★ Support this podcast ★

Ds. C.G. Vreugdenhil | De rijke verbondszegeningen van Jakob | Jeremia 31:12Luister  

Schriftlezing: Jeremia 31:31-40 Tekst: Jeremia 31:12 Thema: DE RIJKE VERBONDSZEGENINGEN VAN GOD 1. Een berg vol vreugde 2. Een leven vol zegen 3. Een tuin vol water

Dr. H. van den Belt | Hoe te leven in deze tijd | Romeinen 8:1Luister  

Spreker: Dr. H. vd BeltLocatie: Hervormd EdeDatum: 19 september 2021Bron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1905/events/recording/163203810001905★ Support this podcast ★

Ds. E. Meijer | Levi en Melchizedek: een noodzakelijke overgang van priesterorde | Hebreeën 7:1-8:2Luister  

Schriftlezing: Psalm 110 en Hebreeën 7:1-8:2 Preek: ‘Levi en Melchizedek: een noodzakelijke overgang van priesterorde’

Ds. M. Klaassen | Gelukkig de mens die op U vertrouwt! | Psalm 84: 12-13Luister  

Spreker: Ds. M. KlaassenDatum: 19 september 2021Locatie: Hervormd ArnemuidenBron: https://stream165.kerkomroep.nl/pages/afspelen.mp3?mp=21674&file=2021-09-19-16-17-024.mp3★ Support this podcast ★

Ds. B.L.P. Tramper | Kom, bouw mee! | Nehemia 2:17 en 18Luister  

Spreker: Ds. B.L.P. TramperLocatie: Hervormd WaarderDatum: 19 september 2021Bron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/315/events/recording/163203660000315★ Support this podcast ★

Ds. M. Messemaker | Laat God nog wel van zich horen? |1 Samuel 3:1-10Luister  

Spreker: Ds. M. MessemakerLocatie: Hervormd CillaarshoekDatum: 19 september 2021Bron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/479/events/recording/163203840000479★ Support this podcast ★

Ds. P.D.J. Buijs | God zien, of niet? | Johannes 1 : 14-18Luister  

Johannes 1 : 14 – 18 Tekst: Exodus 33 : 20 en Johannes 1 : 18 Thema: God zien, of niet?

Ds. P.J. Visser | Door op Gods spoor | Filippenzen 1:3-6Luister  

Spreker: Ds. P.J. VisserLocatie: Maranathakerk  RotterdamDatum: 19 september 2021Bron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/7/events/recording/163203840000007★ Support this podcast ★

Ds. J. IJsselstein | Gescheiden wegen.Luister  

Spreker: Ds. J. IjsstelsteinLocatie: GG Kapelle BiezelingeDatum: 19 september 2021Bron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/77/events/recording/163206720000077★ Support this podcast ★

Ds. J.J. ten Brinke | De levende doet hopen | Zondag 17 (HC)Luister  

Spreker: Ds. J.J. ten BrinkeLocatie: Hervormd Oud-BeijerlandDatum: 19 september 2021Bron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/890/events/recording/163203660000890★ Support this podcast ★

Ds. E. Meijer | Abram en Melchizedek: een mysterieuze ontmoeting | Hebreeën 7:1-4Luister  

Schriftlezing: Genesis 14:1-24 en Hebreeën 7:1-4. Preek: ‘Abram en Melchizedek: een mysterieuze ontmoeting’

Ds. M. Klaassen | De reis naar Sion | Psalm 84: 6-8Luister  

Spreker: Ds. M. KlaassenLocatie: Hervormd ArnemuidenDatum: 19 september 2021Bron: https://stream165.kerkomroep.nl/pages/afspelen.mp3?mp=21674&file=2021-09-19-09-46-024.mp3★ Support this podcast ★

Ds. A.A.F. van de Weg | 'Trouw' | Galaten 5:22Luister  

We lazen Klaagliederen 3:21-24, Lukas 10:33-37 en Openbaringen 2:8-11 De tekst is Galaten 5:22 (kernwoord ‘trouw’) Het thema is: Gaan voor trouw 1. Gods trouw als basis 2. Onze trouw als vrucht

Ds. A. Th. van Olst | 'Onze hulp' | Psalm 124:8Luister  

Spreker: Ds. A. Th. van OlstLocatie: EC AntwerpenDatum: 19 september 2021Bron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1709/events/recording/163203840001709★ Support this podcast ★

Ds. H.J.T. Lubbers | De morgen ach wanneer! | 1Thessalonicenzen 5:1-11Luister  

Spreker: Ds. H.J.T. LubbersLocatie: Hervormd WoudenbergDatum: 12 september 2021Bron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/182/events/recording/163145520000182★ Support this podcast ★

Ds. M. Klaassen | Op de proef gesteld | Jozua 7: 20 en 21Luister  

Spreker: Ds. M. KlaassenLocatie: Hervormd ArnemuidenDatum: 12 september 2021Bron: https://stream165.kerkomroep.nl/pages/afspelen.mp3?mp=21674&file=2021-09-12-16-16-024.mp3★ Support this podcast ★

Ds. J. IJsselstein| Efeze 2:1-10Luister  

Spreker: Ds. J. IJsselsteinLocatie: GG Kapelle BiezelingeDatum: 12 september 2021Bron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/77/events/recording/163145700000077★ Support this podcast ★

Dr. J.B. ten Hove | Omzien naar elkaar: Ontferming en voorspraak | Psalm 103Luister  

Spreker: dr. J.B. ten HoveDatum: 12 september 2021Locatie: Veenendaal VredeskerkBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/759/events/recording/163145160000759★ Support this podcast ★

Ds. J.M. Molenaar | Vasthoudende concentratie! | Esther 4:16aLuister  

Spreker: Ds. J.M. MolenaarDatum: 12 september 2021Locatie: Oude Kerk EdeBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1905/events/recording/163146390001905★ Support this podcast ★

Ds. A.A.F. van de Weg | Wat is de mens? Hoe groot is God! | Psalm 8:5Luister  

We lazen Psalm 8 en Hebreeën 2 De tekst is Psalm 8:5 Het thema is: Wat is de mens? Hoe groot is God! 1. Verzuchting vanwege onze nietigheid 2. Verwondering vanwege Gods ontferming

Ds. B.L.P. Tramper | Onheilige heilige | Romeinen 7:24 en 25Luister  

Spreker: Ds. B.L.P. TramperLocatie: Hervormd WaarderDatum: 12 september 2021Bron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/315/events/recording/163146420000315★ Support this podcast ★

Ds. H.J.T. Lubbers | Door de nacht van strijd en zorgen schreit de stoet van pelgrims voort | 1 Thessalonicenzen 5:12-22Luister  

Spreker: Ds. H.J.T. LubbersLocatie: Hervormd WoudenbergDatum: 19 september 2021Bron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/182/events/recording/163204110000182★ Support this podcast ★

Prop. J.G. Blok | Titel en tekst nog toevoegenLuister  

Spreker: Prop. J.G. BlokLocatie: Hervormd IjsselmuidenDatum: 12 septBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1237/events/recording/163143180001237★ Support this podcast ★

Ds. H.J.T. Lubbers | Wat is Avondmaal vieren? | 1 Korinthe 11:26Luister  

Spreker: Ds. H.J.T. LubbersDatum: 12 september 2021Locatie: Hervormd WoudenbergBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/182/events/recording/163142910000182★ Support this podcast ★

Ds. E. Meijer | Op de Markt van het gelukkige Leven: Kom, luister en leef! | Jesaja 55:1-9Luister  

Spreker: Ds. E. MeijerLocatie: Hervormd WerkhovenDatum: 12 september 2021Bron: https://stream111.kerkomroep.nl/pages/afspelen.mp3?mp=10726&file=2021-09-12-18-18-024.mp3★ Support this podcast ★

Ds. M. Klaassen | Verlangen naar God en Zijn huis | Psalm 84:1-5Luister  

Spreker: Ds. M. KlaassenLocatie: Hervormd ArnemuidenDatum: 12  september 2021Bron: https://stream165.kerkomroep.nl/pages/afspelen.mp3?mp=21674&file=2021-09-12-09-47-024.mp3★ Support this podcast ★

Ds. A.A.F. van de Weg | Een kwetsbaar koor van kinderen | Psalm 8:3Luister  

We lazen Psalm 8, Mattheüs 21:12-17 en 1 Korinthe 1:25-31 De tekst is Psalm 8:3 Het thema is: Een kwetsbaar koor van kinderen 1. Ze verheerlijken Gods Naam 2. Ze illustreren Gods genade 3. Ze proclameren Gods macht

Dr. J.B. ten Hove | Lijden om Jezus' wil | Handelingen 9:16Luister  

Schriftlezingen: Handelingen 9: 10-31 Tekst: Handelingen 9:16 Thema: Lijden om Jezus’ wil

Ds. H.J.T. Lubbers | Misstanden bij het avondmaal | 1 Korinthe 11:17-34Luister  

Spreker: Ds. H.J.T. LubbersDatum: 5 september 2021Locatie: Hervormd WoudenbergBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/182/events/recording/163083150000182★ Support this podcast ★

Ds. B.L.P. Tramper | Sterven om te leven |Romeinen 7:1-13Luister  

Spreker: Ds. B.L.P. TramperLocatie: HG WaarderDatum: 5 sept 2021Bron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/315/events/recording/163082700000315★ Support this podcast ★

Ds. M. Klaassen | Paulus en Ananias | Handelingen 9:10-19Luister  

Thema voor deze dienst: Paulus en Ananias Schriftlezing: Handelingen 9:10-19 Punten voor de preek: 1. De verandering van Saulus 2. De opdracht van Ananias 3. De gehoorzaamheid aan deze opdracht

Dr. J.B. ten Hove | Christus maakt vijanden tot vrienden | 1 Timotheüs 1:12-17Luister  

Thema voor deze dienst: Christus maakt vijanden tot vrienden Schriftlezing: Handelingen 8:1-3 en 9:1-8, 1 Timotheüs 1:12-17 Tekst voor de preek: Handelingen 9 :3-6

Ds. J.M. Molenaar | Standhouden?! | Esther 3: 4 en 12Luister  

Thema voor deze dienst: Standhouden?! Schriftlezing: Esther 2:1-8 en 2:16-3:15, Lukas 22:1-2 en 14-23 Tekst voor de preek: Esther 3:4 en 12

Ds. A. Th. van Olst | Jezus: het Brood des levens | Johannes 6:35Luister  

Spreker: Ds. A. Th. van OlstDatum: 5 sept 2021Locatie: EC AntwerpenBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1709/events/recording/163082880001709★ Support this podcast ★

Ds. A. Simons | De tekenen van de tijd waarin wij leven |2 Thessalonicenzen 2:1-9Luister  

Spreker: Ds. A. SimonsLocatie: HG WaarderBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/315/events/recording/163085940000315★ Support this podcast ★

Ds. P.D.J. Buijs | De gouden kandelaar | Exodus 25 : 31 – 40 en 27 : 20 en 21Luister  

Thema: de gouden kandelaar 1. de HEERE is het Licht van Zijn volk; 2. Gods volk is het licht van de wereld.

Ds. J.M. Molenaar | 'Ziehier, want daar!' | Psalm 133: 1b en 3bLuister  

Spreker: Ds. J.M. MolenaarDatum: 22 augustus 2021Locatie: Oude Kerk EdeBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1905/events/recording/162961890001905★ Support this podcast ★

Ds. M. Klaassen | Een veranderd mens | Handelingen 9: 19-30Luister  

Spreker: Ds. M. KlaassenLocatie: Hervormd ArnemuidenDatum: 5 september 2021Bron: https://stream165.kerkomroep.nl/pages/afspelen.mp3?mp=21674&file=2021-09-05-09-45-024.mp3★ Support this podcast ★

Ds. A. Th. van Olst | Jezus: de ware Wijnstok : Johannes 15:5Luister  

Spreker: Ds. A. Th. OlstDatum: 5 september 2021Locatie: EC AntwerpenBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1709/events/recording/163085220001709★ Support this podcast ★

Ds. C.G. Vreugdenhil | De verbondstrouw van God aan Israël | Jeremia 31:3Luister  

Tekst: Jeremia 31:3 Thema: De verbondstrouw van God aan Israël 1. God verschijnt van verre 2. Gods eeuwige liefde 3. Gods trekkende goedertierenheid

Ds. J.J. IJsselstein | Het laatste van de vernedering van de Heere Jezus Christus |Mattheus 27:33-50Luister  

Spreker: Ds. J.J. IJsselsteinDatum: 5 september 2021Locatie: Kapelle Biezelinge Bron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/77/events/recording/163085220000077★ Support this podcast ★

Ds. E. Meijer | God maakt alle dingen nieuw en komt met heel de schepping tot Zijn doel | Openbaring 20Luister  

Spreker: Ds. E. MeijerDatum: 29 augustus 2021Locatie: Hervormd WerkhovenBron: https://stream111.kerkomroep.nl/pages/afspelen.mp3?mp=10726&file=2021-08-29-09-48-024.mp3★ Support this podcast ★

Ds. M. Klaassen | Een heilige naam | Prediker 5:1-6Luister  

Spreker: Ds. M. KlaassenLocatie: Hervormd ArnemuidenDatum: 5 september 2021Bron: https://stream165.kerkomroep.nl/pages/afspelen.mp3?mp=21674&file=2021-09-05-16-16-024.mp3★ Support this podcast ★

Ds. J.M. Molenaar | Kordaat?! | Esther 1:8 en 12aLuister  

Thema voor deze dienst: Kordaat?! Schriftlezing: Esther 1, 1 Petrus 3:13-23 Tekst voor de preek: Esther 1:8 en 12a

Ds. J.J. ten Brinke | Uw Heere komt | Jesaja 40:10-11Luister  

Thema voor deze dienst: Uw Heere komt Schriftlezing: Jesaja 40:9-11, Johannes 10:14-16 Tekst voor de preek: Jesaja 40:10-11 Punten voor de preek: 1. Met koninklijke macht 2. Met herderlijke tederheid

Ds. P.D.J. Buijs | Open deuren in Europa | Handelingen 16 : 1 – 15Luister  

Thema: Open deuren in Europa 1. Gods Woord gaat open; 2. Lydia’s hart gaat open; 3. haar huis gaat open.

Ds. J. IJsselstein | De Heere Jezus in onze plaats | Jesaja 53 |Luister  

1. Zijn Lijden 2. Zijn oordeel 3. Zijn kruis

Ds. A.A.F. van de Weg | 'Goedheid' | Galaten 5:22Luister  

We lazen Mattheus 5: 13-16, Handelingen 9: 36-43, Galaten 6: 1-10 en Titus 3: 4-8. De tekst is Galaten 5: 22 (kernwoord ‘goedheid’) Het thema is: Een goed leven leiden 1. Goed zijn 2. Goed doen

Dr. G.A. van den Brink | Een discussie in de hel | Lukas 16:29Luister  

Spreker: Dr. GA van den Brink: Datum: 29 augustus 2021Bron: https://hhgapeldoorn.nl/sermons/middagdienst-29082021/?player=audio★ Support this podcast ★

Ds. A. Th. van Olst | Herders van de kudde | 1 Petrus 5:1-5aLuister  

Spreker: Ds. A. Th. van OlstDatum: 15 aug 2021Locatie: EC AntwerpenBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1709/events/recording/162903780001709★ Support this podcast ★

Ds. A.A.F. van de Weg | 'Vriendelijkheid' | Galaten 5:22Luister  

We lazen Exodus 34: 5-7, Kolossenzen 3:12-15 en 1 Petrus 3: 8-12. De tekst is Galaten 5: 22 (kernwoord ‘vriendelijkheid’) Het thema is: Vriendelijke christenen 1. Gods vriendelijkheid als bron 2. Jezus’ vriendelijkheid als voorbeeld 3. Onze vriendelijkheid als roeping

Ds. J. Koppelaar | Vrijheid! | Galaten 5Luister  

Spreker: Ds. J. KoppelaarBron: https://hhgapeldoorn.nl/sermons/middagdienst-08082021/?player=audio★ Support this podcast ★

Dr. G.A. van den Brink | Het vergezicht van God | Mattheüs 5: 45bLuister  

De tekst is Mattheüs 5: 45b. Het thema is “Het vergezicht van God” 1. Waarom gaat de zon op? 2. Toch gaat de zon op 3. Morgen gaat de zon op

Ds. A. Th. van Olst | Rijk in God | Lukas 12:13-21Luister  

Spreker: Ds. A. Th van OlstDatum: 15 augustus 2021Bron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1709/events/recording/162901440001709★ Support this podcast ★

Ds. A. Th. van Olst | Kan God van zo veel kwaad iets goeds maken? | Habakuk 1:5-17Luister  

Geen beschrijving opgegeven.

Ds. A. Th. van Olst | Hoelang? En waarom grijpt U niet in? | Habakuk 1:1-4Luister  

Twee woorden snijden door de lucht als Habakuk roept tot God. ‘Waarom?!’ en ‘Hoelang?!’ Hij begrijpt er niets van. Staat God er bij en kijkt Hij ernaar? Grijpt Hij dan niet in? Habakuk slikt de vragen niet in, maar roept het uit tot God.

Ds. A.A.F. van de Weg | Het gescheurde voorhangsel | Mattheüs 27:51a (Prekenserie Tabernakel)Luister  

Schriftlezing: Exodus 26:31-37, Matheus. 27:45-56, Hebreeën 10:19-23Tekst: Mattheus 27:51aThema: Het gescheurde voorhangsel1. de toegang was gesloten2. het voorhangsel wordt gescheurd3. de toegang is geopend★ Support this podcast ★

Ds. A.A.F. van de Weg | Gods zorg voor elke dag | Exodus 25:30 (Prekenserie Tabernakel)Luister  

Schriftlezing: Exodus 25:23-30 en Leviticus 24:1-9Tekst: Exodus 25:30★ Support this podcast ★

Ds. A.A.F. van de Weg | Bidden in crisistijd | Exodus 30:1-10 (Prekenserie Tabernakel)Luister  

Schriftlezing: Exodus 30:1-10,34-38Tekst: Exodus 30:1-10Het thema is: Bidden in crisistijd1. God verlangt naar onze gebeden2. God verhoort onze gebeden3. God verheugt Zich in onze gebeden★ Support this podcast ★

Ds. A.A.F. van de Weg | Leven bij het wasvat | Exodus 30:17-21 (Prekenserie Tabernakel)Luister  

Schriftlezing: Exodus 30:17-21, 38:8, 40:30-32 en Hebreeën 10:19-22Tekst: Exodus 30:17-21★ Support this podcast ★

Ds. A.A.F. van de Weg | Gods geschenk van de gouden kandelaar | Exodus 25:31-40 (Prekenserie Tabernakel)Luister  

Schriftlezing: Exodus 25:31-40, 27:20-21 en 37:17-24Tekst: Exodus 25:31-40★ Support this podcast ★

Ds. A.A.F. van de Weg | Cirkelen rond het altaar | Exodus 27:1-2 (Prekenserie Tabernakel)Luister  

Schriftlezing: Exodus 27:1-6 en 29:38-46Tekst: Exodus 27:1-2Thema: Cirkelen rond het altaar★ Support this podcast ★

Ds. A.A.F. van de Weg | De poort in de voorhof | Exodus 27:16 (Prekenserie Tabernakel)Luister  

Schriftlezing: Exodus 27:9-19Tekst: Exodus 27:16★ Support this podcast ★

Ds. A.A.F. van de Weg | God in ons midden | Exodus 25:8 en 22 (Prekenserie Tabernakel)Luister  

Schriftlezing: Exodus 25:1-22 Tekst: Exodus 25:8,22

De vreugde van het eeuwige leven | Job 42:12a | Dr. G.A. van den Brink (Prekenserie Job)Luister  

De vreugde van het eeuwige leven... 1. ... bestaat in beloning 2. ... bestaat in genade 3. ... vraagt om verlangen Schriftlezing: Job 42:1-17 Dit is de laatste preek in de serie over het bijbelboek. Het is tevens een preek die aansluit bij het Evangelie van Pasen. Het herstel van Job na alle ellen…

Antwoord uit een onweer | Job 38 | Dr. G.A. van den Brink (Prekenserie Job)Luister  

Antwoord uit een onweer 1. God antwoordt 2. God spreekt 3. God vraagt Schriftlezing: Job 38:1-38 Job heeft gesproken en zwijgt nu. Zijn vrienden zwijgen ook. Wat valt er nog te zeggen? Nu gaat God spreken. Hij geeft antwoord! De vragen van Job zijn niet tevergeefs geweest. In hoofdstuk 38-39 stel…

Waarom zou je eerlijk leven? | Job 27:6 | Dr. G.A. van den Brink (Prekenserie Job)Luister  

Waarom zou je eerlijk leven? 1. Eerlijk leven als voornemen 2. Eerlijk leven zonder voordelen 3. Eerlijk leven dankzij oefening Schriftlezing: Job 1:1-3, Job 22:1-10 en Job 27:1-6 Job spreekt voor de laatste keer zijn vrienden aan. Zijn vrienden hebben hem zeer onterecht beschuldigd, en God heeft …

God met eigen ogen zien | Job 19:25-27 | Dr. G.A. van den Brink (Prekenserie Job)Luister  

God met eigen ogen zien 1. De dood 2. De losser 3. De ontmoeting Schriftlezing: Job 19:13-29 Wat gebeurt er met je lichaam als je sterft? Dat is een vraag waarover niemand graag nadenkt. Maar Job moet wel, want hij voelt zich erg dicht bij de dood. Maar juist op dit dieptepunt van lichamelijk lijd…

Een God van ver, een God van dichtbij | Job 10:4-7 | Dr. G.A. van den Brink (Prekenserie Job)Luister  

Een God van ver, een God van dichtbij 1. God zonder middelaar 2. Verlangen naar een middelaar 3. De gekomen middelaar Schriftlezing: Job 9:32-35 & Job 10:1-13 God is geen mens. Hij is geheel anders dan wij. Voor Job is dat een aanvechting: kan God dan wel aanvoelen en inleven wat hijzelf, als ster…

Als je bang bent voor een antwoord | Job 9:16 | Dr. G.A. van den Brink (Prekenserie Job)Luister  

Als je bang bent voor een antwoord 1. Verwarring 2. Voorzichtigheid 3. Vertrouwen Schriftlezing: Job 9:1-20 Elifaz heeft Job voorzegd dat hij geen antwoord van God zal krijgen. Hij kan wel roepen maar antwoord komt er niet (zie vorige preek). Jobs reactie is opvallend: als God hem toch zou antwoor…

Is er antwoord als ik roep? | Job 5:1 | Dr. G.A. van den Brink (Prekenserie Job)Luister  

Is er antwoord als ik roep? 1. een antwoord 2. de afstand 3. een advocaat Schriftlezing: Job 4:17-21 & Job 5:1-7 Elifaz de vriend van Job is diep onder de indruk van Gods grootheid en majesteit. De afstand tussen God en mens is zo groot, dat wij niet op een rechtstreeks antwoord moeten rekenen. Wi…

De bevindelijke Elifaz | Job 4:17 | Dr. G.A. van den Brink (Prekenserie Job)Luister  

De bevindelijke Elifaz 1. Geen bevinding zonder vertroosting 2. Geen bevinding zonder ontmoeting 3. Geen bevinding zonder ontferming Schriftlezing: Job 4:1-21 Elifaz is een vriend van Job en wil hem troosten. Hij probeert dat door iets te vertellen uit zijn eigen leven. Hij spreekt over zijn bevin…

Maar ach hoewel mijn ziel dit weet... | Job 4:5-7 | Dr. G.A. van den Brink (Prekenserie Job)Luister  

Maar ach hoewel mijn ziel dit weet… 1. Verlangen naar vroeger (4:5) 2. Verlangen naar verklaren (4:6-7) 3. Verlangen naar genade (4:6-7) Schriftlezing: Job 4:1-11 Job heeft zijn verdriet en leegte uitgeroepen in hoofdstuk 3. Zijn vriend Elifaz reageert. Hij verbaast zich dat Job vroeger anderen …

Huid voor huid | Job 2:4-5 | Dr. G.A. van den Brink (Prekenserie Job)Luister  

Huid voor huid 1. Het spreekwoord van de satan 2. Het egoïsme van de mens 3. De genade van God Schriftlezing: Job 1:1-12 & Job 2:1-8 De satan is in zijn eerste poging mislukt. Job houdt nog steeds vast aan zijn oprechtheid. De satan komt nu met een spreekwoord: “huid voor huid”. Wij zouden ze…

Over troosten en verdriet | Job 2:11-13 | Dr. G.A. van den Brink (Prekenserie Job)Luister  

Over Troosten en Verdriet 1. Aanwezige vrienden 2. Troostende vrienden 3. Troost bij God Schriftlezing: Job 2:1-13 In de bijbel is vaak sprake van troost. God is de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting (2 Kor. 1:3). We belijden “onze enige troost” (HC 1.1.). Maar wat is…

Zeg God vaarwel! | Job 2:9-10 | Dr. G.A. van den Brink (Prekenserie Job)Luister  

Zeg God vaarwel...! 1. Een bitter advies 2. Een bitter antwoord 3. Een betere vraag Schriftlezing: Job 2:1-13 Veel mensen zeggen God en kerk vaarwel. Soms omdat zij teleurgsteld zijn in God. We zien dat ook bij de vrouw van Job. Aan haar man geeft zij een bitter advies: zeg God vaarwel en sterf……

Satan in de hemel | Job 1:20-22 | Dr. G.A. van den Brink (Prekenserie Job)Luister  

Satan in de hemel 1. Job wordt besproken in de hemel 2. Job wordt verzocht door de duivel 3. Job wordt bewaard in de lofprijzing Schriftlezing: Job 1:1-22 Wie heeft er overzicht over zijn eigen leven? Wie doorziet de loop van de geschiedenis? In Job 1 blijkt dat het overzicht in de hemel ligt. Daa…

Dr. G.A. van den Brink | Doodsbang voor het leven | Job 3:25 (Prekenserie Job)Luister  

Geen beschrijving opgegeven.

Ds. A. Th. van Olst | Nochtans juichen | Habakuk 3:16-19 (Prekenserie Habakuk)Luister  

Geen beschrijving opgegeven.

Ds. A. Th. van Olst | Gelovig gebed als poort naar de vreugde | Habakuk 3:2 (prekenserie Habakuk)Luister  

Geen beschrijving opgegeven.

Ds. A. Th. van Olst | Leven bij Gods belofte | Habakuk 2:1-4 (Prekenserie Habakuk)Luister  

Habakuk gaat op de uitkijk staan. Hij verwacht een antwoord, en krijgt die ook. De HEERE spreekt. Zet Mijn belofte zwart op wit. Want je leeft in de tijd tussen belofte en vervulling. Het duurt nog een tijd. Het leven zal zwaar zijn. Maar Mijn belofte gaat zeker in vervulling. De rechtvaardige zal n…

Ds. A. Th. van Olst | Kan God van zo veel kwaad iets goeds maken? | Habakuk 1:5-17 (Prekenserie Habakuk)Luister  

Geen beschrijving opgegeven.

Ds. A. Th. van Olst | Waarom doet U er niets aan? | Habakuk 1:1-4 (Prekenserie Habakuk)Luister  

Twee woorden snijden door de lucht als Habakuk roept tot God. ‘Waarom?!’ en ‘Hoelang?!’ Hij begrijpt er niets van. Staat God er bij en kijkt Hij ernaar? Grijpt Hij dan niet in? Habakuk slikt de vragen niet in, maar roept het uit tot God.

Ds. A.A.F. van de Weg | Wie goed doet, God ontmoet | 1 Petrus 3:8-12Luister  

Het thema is: Wie goed doet, God ontmoet 1. De prioriteit in de gemeente 2. De uitwerking in de maatschappij 3. De zegen van God

Ds. B.L.P. Tramper | Wat is uw enige troost? | Jesaja 40:1-11Luister  

Thema voor deze dienst: Wat is uw enige troost? Schriftlezing: Jesaja 40:1-11, Lukas 2:25-32 Tekst voor de preek: Jesaja 40:1-11 Punten voor de preek: 1. Wat is uw enige troost? 2. Hoe ontvangt u deze troost?

Ds. M.K. de Wilde | Oproep om te groeien in zekerheid | 2 Petrus 1:10Luister  

Thema voor deze dienst: Oproep om te groeien in zekerheid Schriftlezing: 2 Petrus 1:1-11 Tekst voor de preek: 2 Petrus 1:10

Ds. G.A. van den Brink | In gesprek met een rechtvaardig God | Genesis 18:24Luister  

Thema voor deze dienst: In gesprek met een rechtvaardig God Schriftlezing: Genesis 18:16-33 Tekst voor de preek: Genesis 18:24 Punten voor de preek: 1. Oordeel op de achtergrond 2. Vrijgevig in vergeving 3. Bidden uit balans

Ds. C.G. Vreugdenhil | Verzoening en gehoorzaamheid | 1 Johannes 2:2-3Luister  

Thema voor deze dienst: Verzoening en gehoorzaamheid Schriftlezing: 1 Johannes 2:3-17 Tekst voor de preek: 1 Johannes 2:2-3

Ds. B.L.P. Tramper | Titel en tekst nog toevoegenLuister  

Thema voor deze dienst: Geen aanneming des persoons bij God Schriftlezing: Handelingen 10:1-35, 48 Tekst voor de preek: Handelingen 10:34-35

Ds. A.A.F. van de Weg | Worden als een kind | Galaten 5:22Luister  

Spreker: Ds. A.A.F van de WegDatum: 4 juli 2021Plaats: HHG ApeldoornBron: http://hhkapeldoorn.prekenweb.nl/preken/2021/20210704-vms.mp3★ Support this podcast ★

Ds. G. Herwig | Dienstvaardig tot Gods eer | Kolossenzen 3 : 17, 20 – 21Luister  

Thema: Dienstvaardig tot Gods eer 1. Is roeping voor jongeren 2. Is roeping voor ouderen 3. Is roeping voor alle relaties

Ds. M. Klaassen | Verstrooiing – verkondiging – vrucht | Handelingen 8: 4-8Luister  

Spreker: M KlaassenDatum: 11 jjuli 2021Plaats: hervormd ArnemuidenBron: https://stream165.kerkomroep.nl/pages/afspelen.mp3?mp=21674&file=2021-07-11-16-14-024.mp3★ Support this podcast ★

Dr. J.B. ten Hove | Bidden tot onze Vader in de hemel | Mattheüs 6:5-15 en 7:7-12Luister  

Spreker: Ds J.J. ten BrinkeDatum: 11 juli 2021Plaats: HG Oud-BeijerlandBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/890/events/recording/162601560000890★ Support this podcast ★

Dr. J.B. ten Hove | Bidden tot onze Vader in de hemel | Mattheüs 6:5-15 en 7:7-12Luister  

Spreker: Dr JB ten HoveDatum: 4 juli 2021Plaats: HG Veenendaal VredeskerkBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/759/events/recording/162540360000759★ Support this podcast ★

Ds. J. IJsselstein | Glorie aan God | Psalm 29Luister  

Thema voor deze dienst: Glorie aan God Schriftlezing: Psalm 29 Tekst voor de preek: Psalm 29 Punten voor de preek: 1. Een blik in de hemel (vs. 1-2) 2. Een stem op de aarde (vs. 3-9) 3. Een regenboog daartussen (vs. 10-11)

Ds. P.D.J. Buijs | U zult niet doodslaan | Galaten 5:13–26Luister  

Thema voor deze dienst: U zult niet doodslaan Schriftlezing: Galaten 5:13-26 Tekst voor de preek: Galaten 5:13-26 Punten voor de preek: 1. Het gebod tegen de doodslag 2. De wortel van de doodslag 3. Het geheim van de liefde

Ds. M. Klaassen | Beeldvorming: Over het juiste dienen van God | Exodus 32:1-8Luister  

Thema voor deze dienst: Beeldvorming: Over het juiste dienen van God Schriftlezing: Deuteronomium 4:9-20, Exodus 32:1-8 Tekst voor de preek: Exodus 32:1-8 Punten voor de preek: 1. Wat dit gebod verbiedt 2. De motivatie van dit gebod 3. Wat dit gebod gebiedt

Ds. J.J. ten Brinke | Waar moet het naartoe? | Efeze 4:15Luister  

Thema voor deze dienst: Waar moet het naartoe? Schriftlezing: Efeze 4:7-16 Tekst voor de preek: Efeze 4:15 Punten voor de preek: 1. De richting/ Het doel 2. De middelen/ De weg ernaartoe

Ds. M.M van Campen | Er is een God Die hoort | Psalm 147: 9Luister  

Thema voor deze dienst: Er is een God die hoort Schriftlezing: Psalm 147 Tekst voor de preek: Psalm 147:9 Punten voor de preek: 1. Rein? 2. Roepen 3. Redding 4. Richting 5. Reëel

Ds. A. Th. van Olst | De vuurproef | 1 Petrus 4:12-19Luister  

Spreker: Ds A. Th. van OlstDatum: 4 juli 2021Plaats: EC Antwerpen DeunreBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1709/events/recording/162540900001709★ Support this podcast ★

Ds. M. Klaassen | Het blijft niet zoals het is… | Handelingen 8: 1-3Luister  

Ds M Klaassen4 juli 2021Hervormd ArnemuidenBron: https://stream165.kerkomroep.nl/pages/afspelen.mp3?mp=21674&file=2021-07-04-09-44-024.mp3★ Support this podcast ★

Ds. G.A. van den Brink | De vreugde van het eeuwige leven | Job 42:12a Luister  

Spreker: Dr. G.A. van den BrinkDatum: 29 april 2018Locatie: Laankerk RotterdamBron: http://archive.laankerk.nl/?sermon_id=1329★ Support this podcast ★

Ds. A. Th. van Olst | Leven bij Gods belofte | Habakuk 2:1-4 Luister  

Spreker: Ds. A. Th. van OlstDatum: - Plaats: -Bron: Habakuk-Serie★ Support this podcast ★

Ds. B.L.P. Tramper | Niet ik maar Christus | Galaten 2:20Luister  

Thema voor deze dienst: Niet ik maar Christus Schriftlezing: Galaten 2:15-21, 5:16-26 Tekst voor de preek: Galaten 2:20 Punten voor de preek: 1. Vereniging met Christus 2. Vernieuwing door Christus 3. Vertrouwen op Christus

Ds. A. Th. van Olst | Toekomstgericht leven als christen | 1 Petrus 4:7-11Luister  

Thema voor deze dienst: Toekomstgericht leven als christen Schriftlezing: 1 Petrus 4:1-11 Tekst voor de preek: 1 Petrus 4:7-11

Ds. E. Meijer | Volharden in de gemeenschap en het breken van het brood | Handelingen 2:42 en 44-46Luister  

Thema voor deze dienst: Volharden in de gemeenschap en het breken van het brood Schriftlezing: Handelingen 2:41-47, 4:32-37 Tekst voor de preek: Handelingen 2:42,44-46 Punten voor de preek: 1. Volharden in de gemeenschap 2. Volgarden in het breken van het brood

Ds. G.A. van den Brink | Wanneer vergaat de wereld? | Mattheus 24:1-14Luister  

Thema voor deze dienst: Wanneer vergaat de wereld? Schriftlezing: Mattheüs 24:1-14 Tekst voor de preek: Mattheüs 24:1-14 Punten voor de preek: 1. Een gespannen vraag 2. Een spannende tijd 3. Een ontspannen leven

Ds. P.D.J. Buijs | Man en vrouw in Gods schepping | Genesis 1 : 26 – 31Luister  

Thema voor deze dienst: Man en vrouw in Gods schepping Schriftlezing: Genesis 1 : 26 – 31, 2 : 18 – 25, HC zondag 41 Punten voor de preek: 1.Als man en vrouw door God geschapen; 2.Als man en vrouw aan elkaar geschonken.

Dr. J.B. ten Hove | Wie is aan onze God gelijk? | Filippenzen 2:5-11Luister  

Thema voor deze dienst: Wie is aan onze God gelijk? Schriftlezing: Genesis 11:1-9, Filippenzen 2:5-11 Tekst voor de preek: Genesis 11: 5

Ds. E. Meijer | Het imago en de groei van de eerste gemeente | Handelingen 2:43 en 47Luister  

Thema voor deze dienst: Het imago en de groei van de eerste gemeente Schriftlezing: Handelingen 2:41-47, 5:1-16 Tekst voor de preek: Handelingen 2:43 Punten voor de preek: 1. Het imago van de gemeente 2. De groei van de gemeente

Ds. A. Th. van Olst | Leven tot zegen voor anderen | Handelingen 28:1-10Luister  

Thema voor deze dienst: Leven tot zegen voor anderen Schriftlezing: Handeling 28:1-16, 30-31 Tekst voor de preek: Handelingen 28:1-10

Ds. J. IJsselstein | Aanwijzingen voor persoonlijk gebed | Psalm 5Luister  

Thema voor deze dienst: Aanwijzingen voor persoonlijk gebed Schriftlezing: Psalm 5 Tekst voor de preek: Psalm 5 Punten voor de preek: 1. Bereid u voor om te bidden 2. Weet tot Wie u bidt 3. Doe uw verzoek 4. Spreek uw vertrouwen uit

Ds. B.L.P. Tramper | Leven van vrije genade | Galaten 1:1-9, 2:15-21Luister  

Schriftlezing: Galaten 1:1-9, 2:15-21

Ds. J.B. ten Hove | Christus verzoening en voorbeeld |Efeze 5:2aLuister  

Bron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/759/events/recording/162356940000759★ Support this podcast ★

Ds. J.J. ten Brinke | Wie dient U? |Jozua 24:1-28Luister  

Bron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/890/events/recording/162417420000890★ Support this podcast ★

Ds. A. Th. van Olst | Verlangen naar... | Handelingen 26:29Luister  

Bron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1709/events/recording/162417600001709★ Support this podcast ★

Ds. M. Schreuder | Jefta |Richteren 11:1-33 Luister  

Spreker: M. SchreuderBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1237/events/recording/162417420001237★ Support this podcast ★

Ds. A. Th. van Olst | Leven naar de wil van God is niet gemakkelijk | 1 Petrus 4:1-6Luister  

Thema voor deze dienst: Leven naar de wil van God is niet gemakkelijk Schriftlezing: 1 Petrus 4:1-11 Tekst voor de preek: 1 Petrus 4:1-6

Ds. J.M. Molenaar | De nacht van Abram…! | Genesis 15:6Luister  

Thema voor deze dienst: De nacht van Abram…! Schriftlezing: Genesis 15:1-21, Romeinen 4:16-25 Tekst voor de preek: Genesis 15:6

Ds. M. Klaassen | Een Pinksterbelofte voor ons en onze kinderen | Jesaja 44: 1 - 5Luister  

Spreker: Ds. M. KlaassenDatum: 30 mei 2021Locatie: Hervormd ArnemuidenBron: https://stream165.kerkomroep.nl/pages/afspelen.mp3?mp=21674&file=2021-05-30-16-17-024.mp3★ Support this podcast ★

Ds. A. Th. van Olst | Kom er maar voor uit! | 1 Petrus 3:13-17Luister  

Spreker: Ds. A. Th. van OlstDatum: 6 juni 2021Locatie: EC Antwerpen-DeurneBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1709/events/recording/162298980001709★ Support this podcast ★

Ds. J.M. Molenaar | De overheid: gave van God? | Romeinen 13:4aLuister  

Spreker: Ds. J.M. MolenaarLocatie: Oude Kerk EdeDatum: 30 mei 2021Bron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1905/events/recording/162239190001905★ Support this podcast ★

Ds. J.B. ten Hove | Bedroef de Geest niet | Efeze 4:17-32Luister  

Spreker: Ds. J.B. ten HoveDatum: 6 juni 2021Locatie: HG Veenendaal VredeskerkBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/759/events/recording/162296460000759★ Support this podcast ★

Ds. A. Th. van Olst | Leven onder leiding van de Heilige Geest | Handelingen 21:1-14Luister  

Spreker: Ds. A. Th. van OlstDatum: 30 mei 2021Locatie: EC Antwerpen DeurneBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1709/events/recording/162236160001709★ Support this podcast ★

Ds. C.G. Vreugdenhil | De rijke verscheidenheid van het lichaam van Christus | Romeinen 12Luister  

1. De gemeenteleden in Rome 2. De eenheid van het lichaam 3. De verscheidenheid van de gaven 4. Gemeente van Christus zijn

Ds. M. Klaassen | Wat laat Johannes 3 ons zien?| Ezechiël 36 & Johannes 3Luister  

Spreker: Ds. M. KlaassenLocatie: HG Veenendaal VredeskerkDatum: 30 mei 2021Bron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/759/events/recording/162235980000759★ Support this podcast ★

Ds. B.L.P. Tramper | Sterven om te leven | Galaten 2:19-20Luister  

Thema voor deze dienst: Sterven om te leven Schriftlezing: Galaten 2:11-21 Tekst voor de preek: Galaten 2:19-20 Punten voor de preek: 1. Sterven door de wet 2. Leven door het Evangelie

Ds. A. Th. van Olst | Bang voor de boodschap | Handelingen 24:25Luister  

Thema voor deze dienst: Bang voor de boodschap Schriftlezing: Handelingen 24:1-27 Tekst voor de preek: Handelingen 24:25

Ds. J.M. Molenaar | Als Abram je vader is…!? | Genesis 12: 1-4Luister  

Spreker: Ds. J.M. MolenaarDatum: 6 juni 2021Locatie: Oude Kerk EdeBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1905/events/recording/162296610001905★ Support this podcast ★

Ds. M. Klaassen | Jezus, de Weg, de Waarheid en het Leven | Johannes: 14: 6Luister  

Spreker: Ds M. KlaassenDatum: 6 juni 2021Locatie: Hervormd ArnemuidenBron: https://stream165.kerkomroep.nl/pages/afspelen.mp3?mp=21674&file=2021-06-06-09-47-024.mp3★ Support this podcast ★

Ds. J.J. ten Brinke | Tegen de stroom in |Numeri 14:24Luister  

Spreker: Ds. JJ ten brinkeLocatie: HG Oud-BeijerlandDatum: 30 mei 2021Bron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/890/events/recording/162238680000890★ Support this podcast ★

Ds. A.A.F. van de Weg | De Pinkstervrucht | Galaten 5:22Luister  

Het thema is: De Pinkstervrucht 1. Hoort bij een christelijk leven 2. Is een geestelijk proces 3. Vraagt volledige toewijding

Ds. B.L.P. Tramper | In handen van de goede Samaritaan | Lukas 10:25-37Luister  

Geen beschrijving opgegeven.

Ds. H.J.T. Lubbers | Vrees niet | Markus 5:36Luister  

Spreker:  Ds HJT LubbersLocatie: HG IJsselmuiden/grafhorst Datum: 9 mei 2021Bron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1237/events/recording/162054270001237★ Support this podcast ★

Ds. A. Th. van Olst | Jezus drijft de demonen uit | Mattheüs 8:28-34Luister  

Spreker: Ds. A. Th. van Olst Datum: 31 januari 2021 Locatie: EC Antwerpen-Deurne Bron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1709/events/recording/161208360001709

Ds. G.A. van den Brink | Jakob zegt: Het is genoeg | Genesis 45:1-9, 21-28Luister  

Thema voor deze dienst: Jakob zegt: Het is genoeg Schriftlezing: Genesis 45:1-9, 21-28 Punten voor de preek: 1. Geloven is bedreigend(vs. 26) 2. Geloven is genoeg(vs. 28) 3. Geloven maakt levend(vs. 27)

Ds. A.A.F. van de Weg | Zicht op Gods perspectief | Mattheus 28:16-20Luister  

Thema voor deze dienst: Zicht op Gods perspectief Schriftlezing: Mattheüs 28:16-20 Tekst voor de preek: Mattheüs 28:16-20 1. Dat is allesomvattend 2. Dat is allesbepalend 3. Dat is allesbeheersend

Ds. A. Th. van Olst | Het goede christelijke leven | 1 Petrus 3:8-12Luister  

Thema voor deze dienst: Het goede christelijke leven Schriftlezing: 1 Petrus 3:8-12 Tekst voor de preek: 1 Petrus 3:8-12

Dr. J.B. ten Hove | Waar verlang je naar? | Filippenzen 3:1-14Luister  

HC zondag 44 Schriftlezing: Filippenzen 3:1-14 Thema: Waar verlang je naar?

Ds. M.K. de Wilde | Wat heb ik aan de doop? | Mattheus 28 & Markus 10Luister  

Spreker: Ds MK de WildeDatum: 18 april 10:00Locatie: HG SommelsdijkBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1052/events/recording/161873280001052★ Support this podcast ★

Ds. J.P. Nap | Belijdenis door de Heilige Geest| Handelingen 2:14-21|Luister  

Spreker: JP NapDatum: 23 mei 2021Locatie: HG IJsselmuiden GrafhorstBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1237/events/recording/162177840001237★ Support this podcast ★

Ds. G.A. van den Brink | Hemels leven | Kolossenzen 3: 1-11Luister  

Thema: “Hemels leven’’ 1. Een mens in de hemel 2. Toekomst in de hemel 3. Gericht op de hemel

Ds. J. IJsselstein | De naam Jezus| Mattheus 1:18-25 Luister  

Spreker: Ds. J. IJsselsteinDatum: 16 mei 2021Locatie: Petrakerk GG Kapelle BiezelingeBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/77/events/recording/162117540000077★ Support this podcast ★

Dr. G.C. Vreugdenhil | Jezus, Heiland voor gebroken harten |Jesaja 61 & Lukas 4:16-30Luister  

Spreker: dr GC VreugdenhilDatum: 9 mei 10:00Locatie: St Janskerk GoudaBron: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11245 (9 mei 10:00)★ Support this podcast ★

Ds. M.K. de Wilde | De verschijning van Jezus aan Johannes | Openbaring 1: 1-3 en 9-20Luister  

Schriftlezing: Mattheüs 28:16-20 en Openbaring 1: 1-3,9-20 Tekst voor de preek: Openbaring 1:17

Ds. A. Th. van Olst | Het Evangelie brengt de stad in opschudding | Handelingen 19:23-40Luister  

Thema voor deze dienst: Het Evangelie brengt de stad in opschudding Schriftlezing: Handelingen 19:23-40 Tekst voor de preek: Handelingen 19:23-40

Dr. J.B. ten Hove | De zegen van de Bron | Genesis 49:22Luister  

Thema voor deze dienst: De zegen van de Bron Schriftlezing: Genesis 49:1-2, 22-28 en Psalm 1 Tekst voor de preek: Genesis 49:22

Ds. M. Klaassen | Het hogepriesterlijk gebed | Johannes 17:24Luister  

Schriftlezing: Johannes 17 Tekst voor de preek: Johannes 17:24 Punten voor de preek: 1. De aanleiding van dit gebed 2. Voor wie Jezus bidt 3. Wat Hij bidt 4. De zekerheid van de verhoring van dit gebed

Ds. M. Messemaker | Gebed en verhoring | 2 Korinthe 12:8 en 9 Luister  

Spreker: Ds. M. MessemakerBron: https://downloadpreken.nl/7989/gebed-en-verhoring ★ Support this podcast ★

Ds. J. IJsselstein | Wachten op de vervulling van de belofte | Handelingen 1:13-26Luister  

Spreker: Ds. J. IJsselsteinDatum: 16 mei 2021Locatie: Petrakerk GG Kapelle BiezelingeBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/77/events/recording/162115200000077★ Support this podcast ★

Ds. M. Klaassen | Leven na Pasen en Pinksteren: Niet zien, maar geloven | Johannes 20:29-31Luister  

Spreker: Ds. M. KlaassenDatum: 26 april 2020Locatie: HG ArnemuidenBron: https://www.youtube.com/watch?v=4WUizm9G8jM@jan of @Patrick: voor YT linkjes is de downloader 4k video downloader erg handig★ Support this podcast ★

Ds. A. Th. van Olst | 'Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alles vlees' | Handelingen 2:16-18Luister  

Spreker: Ds. A. Th. van OlstDatum: 1 juni 2020 (Episdode 187)Locatie: EC DeurneBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1709/events/recording/159091200001709★ Support this podcast ★

Ds. A. Th. van Olst | Ik zal u niet als wezen achterlaten... | Johannes 14:18Luister  

Spreker: Ds. A. Th. van OlstDatum: 24 mei 2020 (Episode 195)Locatie: EC DeurneBron★ Support this podcast ★

Ds. J.M. Molenaar | Pinksteren! | Numeri 11:29Luister  

Spreker: Ds. J.M. Molenaar Datum: 31 mei 2020 (Episode 192) Locatie: Oude Kerk Ede Bron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1905/events/recording/159091170001905

Ds. M. Klaassen | Tussen Hemelvaart en Pinksteren | Handelingen 1: 12-14Luister  

Spreker: Ds. M. KlaassenDatum: 24 mei 2020Locatie: Hervormd ArnemuidenBron: https://stream67.kerkomroep.nl/pages/afspelen.mp3?mp=21674&file=2020-05-24-09-47-024.mp3★ Support this podcast ★

Ds. A.A.F. van de Weg | Het evangelie van Hemelvaart | Johannes 14:1-6 en 15-17Luister  

Spreker: Ds. A.A.F. van de WegDatum: 10 mei 2020Locatie: HHG ApeldoornBron: https://hhgapeldoorn.nl/sermons/middagdienst-10052020/★ Support this podcast ★

Ds. M. Messemaker | De keuze van Abraham | Genesis 13Luister  

Spreker: Ds. M. MessemakerDatum: 22 november 2020 (Episode 284)Locatie: Hervormd OeneBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1542/events/recording/160605360001542★ Support this podcast ★

Ds. J.J. ten Brinke | Zijn naam zal voor eeuwig blijven | Psalm 72:17aLuister  

Spreker: Ds. J.J. ten BrinkeDatum: 8 november 2020 (episode 378)Locatie: Dorspkerk Oud-BeijerlandBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/890/events/recording/160482420000890?media=audio★ Support this podcast ★

Ds. A. Th. van Olst | Christen zijn in het huwelijk | 1 Petrus 3:1-7Luister  

Spreker: Ds. A. Th. van Olst Datum: 25 april 2021Plaats: Antwerpen Deurne ECBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1709/events/recording/161936100001709★ Support this podcast ★

Ds. A.A.F. van de Weg | Wat is bekering? | 1 Petrus 2:25Luister  

De tekst is 1 Petrus 2:25 Het thema is: Wat is bekering? 1. Ik ben gezocht 2. Ik ben gevonden 3. Ik word bewaard

Ds. J.J. ten Brinke | Volharding nodig | Hebreeën 10:19-39Luister  

Spreker: Ds JJ ten brinkeDatum: 18 april 2021Plaats: Oud-BeijerlandBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/890/events/recording/161875800000890★ Support this podcast ★

Ds. H.J.T. Lubbers | Wat betekend het om volger van de Heere Jezus te zijn? |Markus 2:14|Luister  

Spreker: Ds. HJT LUbbersDatum: 2 mei 2021Plaats: Hervormd WoudenbergBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/182/events/recording/161994510000182 10:45★ Support this podcast ★

Ds. J. IJsselstein | Het Vaderschap van God | Romeinen 8:31-39|Luister  

Spreker: Ds. J. IJsselsteinDatum: 2 mei 2021Plaats: Petrakerk GG Kapelle BiezelingeBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/77/events/recording/161996580000077★ Support this podcast ★

Ds. A.A.F. van de Weg | Een vrouw naar Gods hart | 1 Petrus 3:1-6Luister  

We lazen 1 Petrus 3:1-17 De tekst is 1 Petrus 3:1-6 Het thema is: Een vrouw naar Gods hart 1. Aanvaart haar positie 2. Investeert in innerlijke schoonheid 3. Hoopt op God

Ds. A. Th. van Olst | De kracht van het Evangelie | Handelingen 19:11-20Luister  

Thema voor deze dienst: De kracht van het Evangelie Schriftlezing: Handelingen 19:11-20 Tekst voor de preek: Handelingen 19:11-20

Ds. E. Meijer | De vrede van God moet heersen in onze harten | Kolossenzen 3:5-17Luister  

Thema voor deze dienst: De vrede van God moet heersen in onze harten Schriftlezing: Johannes 20:19-26, Kolossenzen 3:5-17 Tekst voor de preek: Kolossenzen 3:15 Punten voor de preek: 1. De bron van de vrede 2. De betekenis van deze vrede 3. Een opdracht 4. De oproep om dit te laten gebeuren in een li…

Ds. B.L.P. Tramper | Loof de Heere, mijn ziel | Psalm 103Luister  

Thema voor deze dienst: Loof de Heere mijn ziel Schriftlezing: Psalm 103 Tekst voor de preek: Psalm 103: 1-2, 3-5 Punten voor de preek: 1. De oproep om de Heere te loven 2. De beweegredenen om de Heere te loven

Dr. J.B. ten Hove | Volg Mij | Johannes 21:19Luister  

Thema voor deze dienst: Volg Mij Schriftlezing: Johannes 21:9-25 Tekst voor de preek: Johannes 21:19

Ds. M. Klaassen | Uw hart worde niet ontroerd | Johannes 14:1Luister  

Thema voor deze dienst: Uw hart worde niet ontroerd Schriftlezing: Johannes 13:31-14:14 Tekst voor de preek: Johannes 14:1

Ds. C.G. Vreugdenhil | De inhoud van de dagelijkse bekering | Efeze 4:17-32Luister  

Schriftlezing: Efeze 4:17-32 Tekst: HC zondag 33 Thema: De inhoud van de dagelijkse bekering 1. De oude- en de nieuwe mens 2. Een hartelijke droefheid over de zonde 3. Een hartelijke vreugde in God

Ds. A.A.F. van de Weg | Leven zoals God het bedoeld heeft | 2 Korinthe 4:16 – 5:10Luister  

We lezen 2 Korinthe 4: 16 – 5:10 en uit de Heidelbergse Catechismus zondag 22. Het thema is: Leven zoals God het bedoeld heeft 1. Ziel en lichaam 2. Nu en straks

Ds. A. Th. van Olst | Het is Gods werk! | Handelingen 18:9-10Luister  

Spreker: Ds. A. Th. van OlstHandelingen 18:9-10Datum: 25 april 2021Locatie: EC Antwerpen-DeunreBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1709/events/recording/161933760001709★ Support this podcast ★

Ds. J. IJsselstein | Een tijdelijk verblijf en een eeuwige woning | 2 Kor 5-1-10Luister  

Spreker: Ds. J. IJsselsteinDatum: 18 april 2021Locatie: Petrakerk Kapelle Biezelinge GGBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/77/events/recording/161873280000077★ Support this podcast ★

Ds. P.D.J. Buijs | Hoe maken wij de onbekende God bekend? | Handelingen 17 : 22 en 23Luister  

Tekst: Handelingen 17 : 22 en 23 Thema: Hoe maken wij de onbekende God bekend? 1. In wat voor wereld leven wij? 2. Kennen wij die God Zelf? 3. Wat hebben wij van Hem te vertellen?

Ds. E. Meijer | Kolossenzen 3Luister  

Schriftlezing: Kolossenzen 1:3-14, 3:1-17, HC zon. 33, 34 Tekst voor de preek: Kolossenzen 3:10-14

Ds. M. Klaassen | Wij en onze afgoderij | Romeinen 1: 18-32Luister  

Thema voor deze dienst: Wat is afgoderij Schriftlezing: Romeinen 1:18-32, HC vr. 95 Punten voor de preek: 1. Hoe afgoderij ontstaat 2. Hoe afgoderij zich manifesteert 3. Hoe afgoderij ons verwoest 4. Hoe God geeft wat afgoden niet kunnen geven

Ds. A. Th. van Olst | Wees niet bevreesd | Mattheüs 28: 5 en 10Luister  

Thema voor deze dienst: Wees niet bevreesd Schriftlezing: Mattheüs 28 Tekst voor de preek: Mattheüs 28:5,10

Ds. A.A.F. van de Weg | Wat liefde doet... | Johannes 19:39Luister  

We lezen Johannes 19: 31 – 42. De tekst is Johannes 19: 39. Het thema is: Wat liefde doet…

Ds. P.D.J. Buijs | De tabernakel, het huis van God | Exodus 25 : 8 en 9Luister  

Schriftlezing: Exodus 25 : 8 en 9 Thema: de tabernakel, het huis van God 1. teken van Gods heiligheid; 2. teken van Gods goedheid; 3. teken van Gods wijsheid

Ds. C.G. Vreugdenhil | Jezus verschijnt aan Johannes op Patmos | Openbaring 1:17 en 18Luister  

Schriftlezing: Openbaring 1:9-20 Tekst: Openbaring 1:17-18 Thema: Jezus verschijnt aan Johannes op Patmos 1. Zijn adembenemende majesteit 2. Zijn onuitsprekelijke vertroosting

Ds. M. Klaassen | Geen andere goden (I) | Psalm 115Luister  

Thema voor deze dienst: Geen andere goden (I) Schriftlezing: Psalm 115 Kerntekst: HC 34 (vr. 94 & 95)

Ds. A. Th. van Olst | Paulus' prediking van Pasen in Antiochië | Handelingen 17: 31Luister  

Spreker: Ds. A. Th. van OlstDatum: 11 april 2021 ochtendPlaats: EC Antwerpen-DeurneBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1709/events/recording/161812836101709★ Support this podcast ★

Ds. A.A.F. van de Weg | Een dorstende Zaligmaker | Johannes 19:28Luister  

De tekst is Johannes 19: 28. Het thema is: Een dorstende Zaligmaker 1. Jezus’ dorst 2. Gods verlangen 3. Mijn redding

Ds. J. IJsselstein | Kolossenzen 3:1-17 | Nieuw leven.Luister  

Spreker: Ds. J. IJsselsteinDatum: 11 april 20:00 2021Plaats: GG Petrakerk Kapelle BiezelingeBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/77/events/recording/161812800000077★ Support this podcast ★

Ds. Hak | De vrucht van Christus opstanding | 1 Petrus 1:3Luister  

Thema voor deze dienst: De vrucht van Christus opstanding Schriftlezing: 1 Petrus 1 : 1-12 Kerntekst: 1 Petrus 1 : 3

Ds. E. Meijer | Met Christus gestorven om de zonde te doden | Kolossenzen 2:4-15 Luister  

Schriftlezing: Kolossenzen 2:4-15; 3:1-17. Preek: ‘Met Christus gestorven om de zonde te doden’.

Ds. A. Th. van Olst | Paulus' prediking van Pasen in Athene | Handelingen 17:31Luister  

Spreker: Ds. A. Th van OlstDatum: EC Antwerpen-DeurnePlaats: zondag 11 april 2021 16:30Bron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1709/events/recording/161815140001709?media=audio★ Support this podcast ★

Ds. A.A.F. van de Weg | Vadervreugde | Jesaja 53:10Luister  

Thema voor deze dienst: Vadervreugde Schriftlezing: Jesaja 53:1-12 Tekst voor de preek: Jesaja 53:10 Punten voor de preek: 1. Waarin? 2. Waarom? 3. Waartoe?

Ds. J.M. Molenaar | Orde en tucht!? | Mattheus 18:15Luister  

Thema voor deze dienst: Orde en tucht!? Schriftlezing: Mattheüs 18:1-20 Tekst voor de preek: Mattheüs 18:15

Ds. J.C. de Groot | Psalm 54 Luister  

Schriftlezing: 1 Samuël 23:14-28, Psalm 54 Tekst voor de preek: Psalm 54:3-4,8-9

Ds. J.B. ten Hove | De les van het tarwegraan | Johannes 12 : 20-36Luister  

Schriftlezing: Johannes 12 : 20-36 Johannes 12:24: ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen; maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht.’ Thema: de les van het tarwegraan

Ds. J. IJsselstein | Dichterbij God | Luister  

Spreker: ds. J. IJsselsteinDatum: 7 maart 2021Locatie: GG Petrakerk Kapelle BiezelingeBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/77/events/recording/161513100000077 ★ Support this podcast ★

Ds. E. Meijer | God is veel meer dan Heilig en Rechtvaardig | Titus 3:4-7Luister  

Spreker: Ds. E. MeijerDatum: 14 feb 2021Locatie: Hervormd WerkhovenBron: https://stream111.kerkomroep.nl/pages/afspelen.mp3?mp=10726&file=2021-02-14-09-38-024.mp3★ Support this podcast ★

Dr. P.J. Visser | Slinkse vragen en storende antwoorden | Lukas 10:25-37Luister  

Spreker: Dr. P.J. VIsserDatum: 7 feb 2021Locatie: Maranathakerk RotterdamBron: https://www.maranathakerk.nu/preken/2914-2021-02-07-10-00★ Support this podcast ★

Ds. C.G. Vreugdenhil | De biddende bouwer | Nehemia 2:17-20Luister  

Schriftlezing: Nehemia 2:11-20 Tekst: Nehemia 2:17-20 Thema: De biddende bouwer 1. Hij roept op om te bouwen 2. Er komt tegenstand van de vijand 3. Hij vertrouwt in het geloof op God

Ds. P.D.J. Buijs | de dienst van de levende God | Deuteronomium 4:10-20 & Kolossenzen 1:9-15 Luister  

Thema: de dienst van de levende God 1. de beeldendienst afgewezen 2. Gods evenbeeld aangewezen 3. de dienst volgens Zijn Woord onderwezen

Ds. A. Th. van Olst | In het voetspoor van Christus | 1 Petrus 2:18-25Luister  

Spreker: Ds. A. Th. van OlstDatum: 14 feb 2021Locatie: EC Antwerpen-DeurneBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1709/events/recording/161331660001709★ Support this podcast ★

Ds. J.M. Molenaar | Wat baden we nu eigenlijk?! | Markus 8: 34-35Luister  

Thema voor deze dienst: Wat baden we nu eigenlijk?! Schriftlezing: Jesaja 53, Markus 8:27-38 Tekst voor de preek: Markus 8:34-35

Ds. E. Meijer | Goede werken: niet als reden, maar wel als doel | Titus 3:2, 5 en 8Luister  

Schriftlezing: Titus 3:1-8 en Handelingen 2:37​-47. Preek over Titus 3:2, 5 en 8: ‘Goede werken: niet als reden, maar wel als doel’ .

Prop. Neervoort | Het verdriet van Jezus | Lukas 19:41-42aLuister  

Thema voor deze dienst: Een Wet om naar te leven! Schriftlezing: Psalm 78: 1-8 Kerntekst: HC 34 (a) Punten voor de preek: 1. Waar komt de wet vandaan 2. Wat is de functie van de wet 3. Waarom hebben we de wet nodig

Ds. J.B. ten Hove | Zie de mens! | Johannes 19:5Luister  

Schriftlezing: Johannes 19:1-16 Thema: Zie de mens!

Ds C.G. Vreugdenhil | Jezus wordt gevangen genomen | Johannes 18:10-12Luister  

Schriftlezing: Johannes 18:1-16 Tekst: Johannes 18:10-12 Thema: Jezus wordt gevangen genomen 1. Het zwaard van Petrus 2. De drinkbeker van Jezus 3. De les voor ons allen

Ds. A.A.F. van de Weg | De missie van Jezus | Johannes 4:34Luister  

Schriftlezing: Johannes 4: 31-38. Kerntekst: Johannes 4: 34 Het thema is: De missie van Jezus 1. De wil van de Vader doen 2. Het werk van de Vader volbrengen

Ds. J. IJsselstein | Hoe de Heere Jezus bidt | Joh 17:11| Luister  

Spreker: Ds. J. IJsselsteinDatum: 7 maart 2021Locatie: GG Petrakerk  Kapelle BiezelingeBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/77/events/recording/161510760000077★ Support this podcast ★

Ds. A. Th. van Olst | Jezus' hart voor zondaars | Mattheüs 9:9-13Luister  

Spreker: Ds. A. Th. van OlstDatum: 14 feb 2021Locatie: EC Antwerpen-DeurneBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1709/events/recording/161329320001709★ Support this podcast ★

Ds. A. Th. van Olst | 'Blijf niet ver van Mij' | Psalm 22:12Luister  

Spreker: Ds. A. Th. van OlstDatum: 28 feb 2021Locatie: EC Antwerpen-DeurneBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1709/events/recording/161450280001709★ Support this podcast ★

Ds. A.A.F. van de Weg | Het gesprek van je leven | Johannes 4:13 en 14Luister  

Het thema is: Het gesprek van je leven 1. Hoe het ontstaat 2. Hoe het verloopt 3. Waar het op uitloopt

Ds. M. Klaassen | Het Lam van God (Op weg naar Pasen - 3) | Exodus 12:1-28Luister  

Thema voor deze dienst: Het Lam van God (Op weg naar Pasen - 3) Schriftlezing: Exodus 12:1-14, 21-28 Punten voor de preek: 1. De procedure van het Pascha 2. De betekenis van het Pascha 3. De boodschap van het Pascha voor ons

Ds. H.J. Selderhuis | Lukas 9: 7-9 en 23: 8-12Luister  

Schriftlezing: Lukas 9-7-9 en 23:8-12 Tekst voor de preek: Lukas 23:8

Ds. A. Th. van Olst | Houd je levenswandel in de samenleving goed | 1 Petrus 2:11-17Luister  

Thema voor deze dienst: Houd je levenswandel in de samenleving goed Schriftlezing: 1 Petrus 2:11-17 Tekst voor de preek: 1 Petrus 2:11-17

Ds. A.A.F. van de Weg | Een nieuw begin | Johannes 2:3Luister  

Schriftlezing: Johannes 2: 23 – 3:16. Het thema is: Een nieuw begin 1. Het is noodzakelijk 2. Het is onmogelijk 3. Het is tóch mogelijk

Ds. E. Meijer | 'Want ook wij waren voorheen...' | Titus 3:3Luister  

Spreker: Ds. E. MeijerDatum: 7 feb 2021Locatie: Hervormd WerkhovenBron: https://stream111.kerkomroep.nl/pages/afspelen.mp3?mp=10726&file=2021-02-07-09-54-024.mp3★ Support this podcast ★

Ds. M. Klaassen | De waarachtige bekering (Op weg naar Pasen - 2) | Lukas 19:1-10Luister  

Spreker: Ds. M. KlaasenDatum: 14 feb 2021Locatie: hervormd ArnemuidenBron: https://stream165.kerkomroep.nl/pages/afspelen.mp3?mp=21674&file=2021-02-14-16-17-024.mp3 ★ Support this podcast ★

Ds. J.M. Molenaar | Houd vast! | Openbaring 2:25Luister  

Schriftlezing 1 Koningen 16: 29-34 Openbaring 2: 18-29 Tekstlezing Openbaring 2: 25

Ds. A. Th. van Olst | De vergeving-genezing van de verlamde | Mattheüs 9:1-8Luister  

Spreker: Ds. A. Th. van OlstDatum: 7 februari 2021Locatie: EC Antwerpen-DeurneBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1709/events/recording/161268840001709?media=audio ★ Support this podcast ★

Ds. G.A. van den Brink | Niet in wijsheid van mensen maar in kracht van God | 1 Korinthe 2:2Luister  

Schriftlezing: 1 Korinthe 1: 18–2:5. Kerntekst: 1 Korinthe 2: 2. Het thema is: “Niet in wijsheid van mensen maar in kracht van God” 1. Het zwakke van God 2. Het kruis van Christus 3. De kracht van God

Ds. A.A.F. van de Weg | De bezem door Gods huis | Johannes 2:17Luister  

Het thema is: De bezem door Gods huis 1. Onheilige actie 2. Heilige passie 3. Heerlijk Evangelie

Ds. M. Klaassen | Het Lam van God (Op weg naar Pasen - 1) | Genesis 22: 1-19Luister  

Thema voor deze dienst: Het Lam van God Schriftlezing: Genesis 22:1-19 Tekst voor de preek: Genesis 22:8a Punten voor de preek: 1. De opdracht tot dit offer 2. De weg naar het offer 3. Het Evangelie in dit offer

Ds. M.M. van Campen | Heeft God jouw zonden vergeven? | Psalm 32Luister  

Thema voor deze dienst: Heeft God jouw zonden vergeven? Schriftlezing: Psalm 32 Punten voor de preek: 1. Verzwegen zonden (vs.3) 2. Vertelde zonden (vs.5) 3. Vergeven zonden (vs.5) 4. Vermeden zonden (vs.8)

Ds. B.L.P. Tramper | Hartekreet naar het hemelhof | Jesaja 63:7-64:7Luister  

Thema voor deze dienst: Hartekreet naar het hemelhof Schriftlezing: Jesaja 63:7-64:7 Tekst voor de preek: Jesaja 63:17

Ds. J.M. Molenaar | Kijken met je oren?! | Markus 4: 1-25Luister  

Spreker: Ds. J.M. MolenaarDatum: 7 februari 2021 ochtendLocatie: Oude kerk EdeBron: https://stream120.kerkomroep.nl/pages/afspelen.mp3?mp=10636&file=2021-02-07-09-45-024.mp3★ Support this podcast ★

Ds. A. Th. van Olst | Petrus opnieuw geroepen tot de navolging | Johannes 21:15-25Luister  

Thema: Petrus opnieuw geroepen tot de navolging. 1. Het volgen onder het kruis, 2. volgen zonder vragen. De Heere roept elke Zondag om Hem na te volgen. Volg Mij! Volgen onder het kruis bestaat uit verbondenheid en ook uit lijden, kruisdragen. VOLG MIJ, roept de Heere ons ook toe! Tekst: Johannes 2…

Ds. P.D.J. Buijs | Wandelen met God | Genesis 5:1-24 & Hebreëen 11:5Luister  

De mensheid viel in zonden, keerde God de rug toe. Henoch wandelde met God, dichtbij God. Hij wil ons ook trekken om te wandelen met Hem. God spreekt en wij mogen antwoorden in gebed. Heerlijk om te wandelen met de Heere.

Ds. J.J. IJsselstein | De zegen en het nut van wegen van tegenspoed en duisternis | Psalm 30 Luister  

Thema: De zegen en het nut van wegen van tegenspoed en duisternis 1. Het donker van de nacht 2. Het licht van de morgen

Ds. M. Klaassen | De Geest van de aanneming tot kinderen | Romeinen 8:15 en 16Luister  

Thema: De Geest van de aanneming tot kinderen 1 Wat houdt de aanneming in 2 Wat doet de Geest daarin 3 Wat is het gevolg daarvan Romeinen 8:15 en 16 'Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie w…

Dr. H. van den Belt | De Heere vervult niet al onze wensen, wel al Zijn beloften | Hosea 3:5Luister  

Spreker: Dr. H. van den BeltDatum: 6 oktober 2002Locatie: Maranathakerk RotterdamBron: http://www.maranathakerk.nu/opnames/2002/2002-10-06.1013.mp3★ Support this podcast ★

Ds. J.J. ten Brinke | Het oog gericht op Jezus | Hebreeën 12:1 en 2Luister  

Hebreeën 12:1 en 2 'Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n van getuigen omringd worden afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het…

Ds. M.K. de Wilde | De hemel | Openbaring 21Luister  

Openbaring 21:1a 'En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde' Thema: De hemel 1. De hemel komt op aarde 2. De hemel is een totaal vernieuwde aarde 3. De hemel betekent God dichtbij Schriftgedeelte: Openbaringen 21:1-8

Ds. J. IJsselstein | Het motief van de dienst van de verzoening | 2 Korinthe 5:11-21Luister  

Thema voor deze dienst: Het motief van de dienst van de verzoening Schriftlezing: 2 Korinthe 5:11-21 Tekst voor de preek: 2 Korinthe 5:21 Punten voor de preek: 1. Wie Christus is 2. Wat de Vader deed 3. Wat de Heilige Geest geeft

Ds. J.B. ten Hove | Opnieuw geboren worden | Johannes 3:1-21Luister  

Thema voor deze dienst: Opnieuw geboren worden Schriftlezing: Johannes 3:1-21 Tekst voor de preek: Johannes 3:3

Dr. P.J. Visser | Op zoek naar een goede partner | Genesis 24:1-21Luister  

Spreker: dr. P.J. VisserLocatie: Maranathakerk RotterdamDatum: 31 januari 2021Bron: https://www.maranathakerk.nu/preken/2913-2021-01-31-17-00  (je kan hier klikken op 'schriftlezing + preek downloaden)★ Support this podcast ★

Ds. P.D.J. Buijs | | Deuteronomium 6:1 – 15Luister  

Schriftlezing: Deuteronomium 6 : 1 – 15 HC zondag 34, vraag en antwoord 94

Ds. B.L.P. Tramper | In handen van de goede Samaritaan | Lukas 10:25-37Luister  

Spreker: Ds. B.L.P. TramperDatum: 31 jan 2021Locatie: Hervormd Oud-BeijerlandBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/890/events/recording/161208180000890?media=audio★ Support this podcast ★

Ds. J. IJsselstein | De Heerlijkheid van Christus in het wonder van de genezing van de zoon van de koninklijke hoveling | Joh 4:46-54Luister  

Bron: Ds. J. IJsselsteinLocatie: GG Marnixkerk VlissingenDatum: 31 januari 2021Bron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/604/events/recording/161208180000604 ★ Support this podcast ★

Ds. M.K. de Wilde | Openbaring 12:1-18Luister  

Schriftlezing: Lukas 22:31-34, Jakobus 4:7, Openbaring 12:1-18 Tekst voor de preek: Openbaring 12:9 Punten voor de preek: 1. We hebben een gevaarlijke en machtige vijand 2. Een overwonnen en verslagen vijand

Ds. E. Meijer | De overheden en machten onderdanig | Titus 3:1Luister  

Schriftlezing: Titus 2:1-3:2 en Romeinen 13:1-7. Kerntekst: Titus 3:1 Thema: De overheden en machten onderdanig.

Ds. J.M. Molenaar | De ware kerk! | Handelingen 2: 22-47Luister  

Spreker: Ds. J.M. MolenaarLocatie: Oude Kerk EdeDatum: 31 januari 2021Bron: https://stream120.kerkomroep.nl/pages/afspelen.mp3?mp=10636&file=2021-01-31-18-15-024.mp3★ Support this podcast ★

Ds. H.J.T. Lubbers | Spreek Heere opdat uw knecht hoort |Markus 7:31-37Luister  

Spreker: Ds. H.J.T. LubbersLocatie: Oude kerk BennekomDatum: 24 jan 2021Bron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/313/events/recording/161150940000313 ★ Support this podcast ★

Ds. A. Th. van Olst | Jezus drijft de demonen uit | Mattheüs 8:28-34Luister  

Thema voor deze dienst: Jezus drijft de demonen uit Schriftlezing: Mattheüs 8:18-34 Tekst voor de preek: Mattheüs 8:28-34

Ds. C.G. Vreugdenhil | Verschillende reacties op de komst van Christus | Johannes 1:1-18Luister  

Thema voor deze dienst: Verschillende reacties op de komst van Christus Schriftlezing: Johannes 1: 1-18 Tekst voor de preek: Johannes 1: 11,12 Punten voor de preek: 1. De verworpen Zoon 2. De aangenomen Zoon 3. De aangenomen kinderen

Ds. A.F.F. van de Weg | Geroepen om te hoeden | 1 Petrus 5:1-4Luister  

Thema voor deze dienst: Geroepen om te hoeden Schriftlezing: 1 Petrus 5:1-4 Punten voor de preek: 1. De passie waarmee het plaatsvindt 2. De profilering waardoor het plaatsvindt 3. Het perspectief waarin het plaatsvindt

Ds. M. Klaassen | De waarachtige bekering (I) |Romeinen 7:14-26Luister  

Spreker: Ds. M. KlaassenDatum: 31 jan 2021Locatie: Hervormd ArnemuidenBron:https://stream165.kerkomroep.nl/pages/afspelen.mp3?mp=21674&file=2021-01-31-16-14-024.mp3 ★ Support this podcast ★

Ds. H.J.T. Lubbers | Jezus is Overwinnaar| Markus 5:1-20Luister  

Spreker: Ds. H.J.T. LubbersLocatie: Dorspkerk IJsselmuidenDatum: 31 januari 2021Bron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1237/events/recording/161210520001237?media=audio ★ Support this podcast ★

Ds. B.L.P Tramper | de bruiloft en het Lam | Joh 2:1-12Luister  

Spreker: Ds. G.A. van den BrinkBron: https://acc.downloadpreken.nl/2481/de-doop-is-het-kleed-van-christus ★ Support this podcast ★

Ds. M. Klaassen | De noodzaak om Gods Woord te onderzoeken | Psalm 119:97-104Luister  

Spreker: Ds. M. KlaassenBron: https://downloadpreken.nl/7689/de-noodzaak-om-gods-woord-te-onderzoeken ★ Support this podcast ★

Ds. A. Th. van Olst | De rijkdom en roeping van de Christelijke gemeente | 1 Petrus 2:4-10Luister  

Spreker: Ds. A. Th. van OlstLocatie: EC Antwerpen-DeurneDatum: 31 januari 2021Bron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1709/events/recording/161210700001709?media=audio ★ Support this podcast ★

Ds. C.G. Vreugdenhil | Nehemia opnieuw in de vuurproef | Nehemia 6:10-19Luister  

1. De verleiding van binnenuit (vers 10); 2. De valse profetie doorzien (de verzen 11 tot en met 13); 3. De muur van Jeruzalem wordt voltooid (de verzen 14 tot en met 19).

Ds. G.A. van den Brink | Het navolgen van de lijdende Christus | 1 Petrus 2:21-23Luister  

Thema voor deze dienst: Het navolgen van de lijdende Christus Schriftlezing: 1 Petrus 2: 19-25 Tekst voor de preek: 1 Petrus 2: 21,23 Punten voor de preek: 1. De situatie 2. De reactie 3. De correctie

Ds. J.M. Molenaar | Protestants?! | Markus 3:34-35Luister  

Thema voor deze dienst: Protestants?! Schriftlezing: Jesaja 49: 22-26, Markus 3: 20-35 Tekst voor de preek: Markus 3: 34-35

Ds. M. Klaassen | De missie van de Messias | Jesaja 61:1-3Luister  

Thema voor deze dienst: De missie van de Messias Schriftlezing: Jesaja 61: 1-3, Lukas 4: 16-21 Punten voor de preek: 1. Wie Hij is 2. Wat Hij doet 3. Voor wie Hij dat doet

Ds. A.A.F. van de Weg | De Liefdesverklaring van God | Jeremia 31:1-9Luister  

Jeremia 31:3

Ds. A. Th. van Olst | De doop van Jezus in de Jordaan| Mattheus 3:1-17Luister  

Spreker: Ds. A. Th. van OlstLocatie: EC Antwerpen-DeurneDatum: 24-01-2021Bron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1709/events/recording/161147880001709 ★ Support this podcast ★

Ds. M. Klaassen | De doop van Jezus | Mattheüs 3:13-17Luister  

1. Het antwoord van Johannes (vs14) 2. Het antwoord van Jezus. (vs 15) 3. Het antwoord van de hemel (vs 16)

Dr. G.A. van den Brink | Waarom spreekt Jezus over de hel? | MattheüsLuister  

Thema: Waarom spreekt Jezus over de hel? 1. Onder de indruk van de hel 2. Onder de indruk van God 3. Onder de indruk van Christus

Ds. E. Meijer | Strijdt in oorlogstijd| Psalm 60|Luister  

> Overwonnen strijd > Voortgaande strijd

Ds. M. Klaassen | Jezus zoeken... en vinden! | Mattheüs 2:1-12Luister  

Thema voor deze dienst: Jezus zoeken - en vinden Schriftlezing: Matth. 2: 1-12 Kerntekst: Matth. 2: 1-12

Ds. J.J. ten Brinke | Ons belijden is een antwoord op Gods spreken | Mattheüs 3:28Luister  

Ons belijden is antwoord op Gods spreken 1. De drie-enige God beleden met Gods kerk 2. Geopenbaard in Gods Woord 3. Ervaren door het geloof

Ds. C.G. Vreugdenhil | De goede werken | Handelingen 9:32-43Luister  

Schriftlezing: Handelingen 9:32-43 Thema: De goede werken (HC24) 1. Een christen doet goede werken 2. Je kunt er de zaligheid niet mee verdienen 3. Ze worden door God uit genade beloond

Ds. A.A.F. van de Weg | Hoe lief heb ik Uw woning | Psalm 100:2Luister  

Thema voor deze dienst: Hoe lief heb ik uw woning Schriftlezing: Psalm 100, Jesaja 1: 10-20 Tekst voor de preek: Psalm 100: 2 Punten voor de preek: 1. Waar we dat leren 2. Hoe we dat leren 3. Waarom we dat leren

Ds. M. Klaassen | Goede werken | Filemon 1:1-25Luister  

Schriftlezing: Filemon Kerntekst: HC, zondag 32

Dr. G.A. van den Brink | Wat moet ik doen voor eeuwig leven? | Markus 10:13-27Luister  

Thema: “Wat moet ik doen voor eeuwig leven?’’ 1. Treurig zijn 2. Loslaten 3. Besluiten

Ds. E. Meijer | Ik kom tot u…met de volle zegen van het Evangelie van Christus! | Romeinen 15:29Luister  

Spreker: Prop. E. MeijerLocatie: WerkhovenDatum: 17-01-2021Bron: https://stream111.kerkomroep.nl/pages/afspelen.mp3?mp=10726&file=2021-01-10-14-12-024.mp3★ Support this podcast ★

Ds. J. IJsselstein | De Heere Jezus als Bruidegom| Johannes 3:23-36Luister  

Spreker: Ds. J.J. IJsselsteinLocatie: Petrakerk Kapelle-BiezelingeDatum: 17-01-2021Bron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/77/events/recording/161087400000077★ Support this podcast ★

Ds. A.A.F. van de Weg | God in ons midden| Exodus 25:1-22Luister  

> Hij wil onder zondaren wonen > Hij wil zondaren ontmoeten > Hij wil tot zondaren spreken

Ds. A. Th. van Olst | Opnieuw geboren | 1 Petrus 1:22-25Luister  

Spreker: Ds. A. Th. van OlstLocatie: EC Antwerpen-DeurneDatum: 10-01-2021Bron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1709/events/recording/161029260001709★ Support this podcast ★

Ds. C.G. Vreugdenhil | Getuigen van Het Licht | Johannes 1 Luister  

1. Het Licht schijnt in de duisternis 2. Het getuigenis van Johannes de Doper 3. De uitwerking van het Licht

Ds. M. Messemaker | Gebed en verhoring | 2 Korinthe 12:8 en 9 Luister  

Spreker: Ds. M. MessemakerBron: https://downloadpreken.nl/7989/gebed-en-verhoring ★ Support this podcast ★

Ds. E. Meijer | Waarom gaat het in de Bijbel zo vaak over oorlog? | Psalm 60:3-5Luister  

Spreker: Prop. E. MeijerLocatie: 17-01-2021Datum: Hervormd NieuwendijkBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1362/events/recording/161090460001362★ Support this podcast ★

Ds. P.D.J. Buijs | Goede werken | Efeze 2:1-10Luister  

Schriftlezingen: Psalm 119 : 33 – 4 en Efeze 2 : 1- 10 HC zondag 33, vraag en antwoord 91

Ds. B.L.P. Tramper | Geloof en vernedering bij de centurion | Lukas 7Luister  

> Ootmoed van de hoofdman > Geloof van de hoofdman > Wat betekend dit nu voor ons?

Ds. A. Th. van Olst | De kindermoord te Bethlehem | Mattheüs 2:16-18Luister  

Spreker: Ds. A. Th. van OlstLocatie: EC Antwerpen-DeurneDatum: 17-01-2021Bron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1709/events/recording/161087400001709?media=audio★ Support this podcast ★

Ds. J.J. ten Brinke | God de Vader | Jesaja 40:12-31Luister  

Spreker: Ds. J.J. ten BrinkeLocatie:  HG Oud-BeijerlandDatum: 17-01-2021Bron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/890/events/recording/161089920000890★ Support this podcast ★

Ds. J.B. ten Hove | Kom en zie | Johannes 1:47Luister  

Spreker: Ds. J.B. ten HoveLocatie: Oude Kerk EdeDatum: 17-01-2021Bron: https://stream120.kerkomroep.nl/pages/afspelen.mp3?mp=10636&file=2021-01-17-09-46-024.mp3★ Support this podcast ★

Ds. J.M. Molenaar | De kerk: werk van God drie-enig! | 1 Korinthe 3:16Luister  

Spreker: Ds. J.M. MolenaarLocatie: Oude Kerk EdeDatum: 17-01-2021Bron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1905/events/recording/161090430001905★ Support this podcast ★

Dr. P.J. Visser | Kijken met Gods ogen | Jesaja 49:5 en 6 Luister  

Spreker: Dr. P.J. VisserLocatie: Maranathakerk RotterdamDatum: 17-01-2021Bron: https://www.maranathakerk.nu/preken/2908-2021-01-17-10-00★ Support this podcast ★

Ds. A. Th. van Olst | Groeien! | 1 Petrus 2:1-3Luister  

Spreker: Ds. A. Th. van OlstLocatie: EC Antwerpen DeurneDatum: 17-01-2021Bron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1709/events/recording/161089740001709?media=audio★ Support this podcast ★

Ds. H.J.T. Lubbers | Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn | Lukas 23:42 en 43Luister  

Spreker: Ds. H.J.T. LubbersDatum: 2012 03 17Locatie: Hervormd Oud-BeijerlandBron: https://e.pcloud.link/publink/show?code=kZtIfZ8X7stK0Dfu8SKRmCGNq0gHxjzXn7#folder=23029561★ Support this podcast ★

Ds. M.M. van Campen | De Hogepriester | Exodus 28:2Luister  

Ds. M.M. van Campen17-01-2021Maranathakerk Rotterdamhttps://www.maranathakerk.nu/preken/2907-2021-01-17-17-00★ Support this podcast ★

Dr. P.J. Visser | Een gezegend vervolg | Genesis 25:1-11 Luister  

Spreker: Dr. P.J. VisserDatum: 1 januari 2021Locatie: Maranathakerk RotterdamBron: https://www.maranathakerk.nu/preken/2901-2021-01-01-10-00 ★ Support this podcast ★

Prop. H.A. Neervoort | Johannes getuigt van Christus| Johannes 3:22-36Luister  

- de dwaasheid van de leerlingen - getuigenis van Johannes - de vermaning van Johannes

Prop. H.A. Neervoort | Uitnodigende Liefde |Jesaja 55: 1Luister  

- Hongerig volk - nodigende marktkoopman

Ds. J.C. de Groot | Aanvechting van een kind van God | Psalm 77:8-11Luister  

Spreker: Ds. J.C. de GrootDatum: 2017 02 12Locatie: Hervormd Oud-Beijerland DorpskerBron: https://e.pcloud.link/publink/show?code=kZtIfZ8X7stK0Dfu8SKRmCGNq0gHxjzXn7#folder=24606182 ★ Support this podcast ★

Ds. M. Messemaker | Een veelzeggende vraag van een onbekende discipel | Johannes 14:22Luister  

Spreker: Ds. M. MessemakerDatum: 2018 02 11Locatie: Hervormd Oud-Beijerland DorpskerkBron: https://e.pcloud.link/publink/show?code=kZtIfZ8X7stK0Dfu8SKRmCGNq0gHxjzXn7#folder=24812875★ Support this podcast ★

Ds. B.L.P. Tramper | Gij Heer Gij zijt, verwinnaar in de strijdt | Lukas 4:1-13Luister  

Spreker: Ds. B.L.P. TramperDatum: 2018 01 14Locatie: Hervormd Oud-BeijerlandBron: https://e.pcloud.link/publink/show?code=kZtIfZ8X7stK0Dfu8SKRmCGNq0gHxjzXn7#folder=24812875 (zelf kiezen welke van 2018 01 14★ Support this podcast ★

Ds. J.J. ten Brinke | Geven doet leven | 2 Korinthe 8:5Luister  

1. Dankbaar geven. 2. Aan de Heere geven. 3. Jezelf geven.

Ds. M. Messemaker | Waarvoor Jezus niet gekomen is | Johannes 3: 14-21Luister  

Spreker: Ds. M. MessemakerDatum: 2010 01 03Locatie: Hervormd Oud-BeijerlandBron: https://e.pcloud.link/publink/show?code=kZtIfZ8X7stK0Dfu8SKRmCGNq0gHxjzXn7#folder=22347050★ Support this podcast ★

Ds. M. Klaassen | Gods werk gaat door | Haggaï 2:1-10Luister  

Thema: Gods werk gaat door 1. Een ontmoedigende herinnering aan het verleden 2. Een bemoedigend woord voor het heden 3. Een belofte van hoop voor de toekomst

Ds. B.L.P. Tramper | Gods zorgende hand | 1 Petrus 5Luister  

Spreker: ds. B.L.P. TramperDatum: 1 januari 2018Locatie: Hervormd Oud-BeijerlandBron: https://e.pcloud.link/publink/show?code=kZtIfZ8X7stK0Dfu8SKRmCGNq0gHxjzXn7#folder=24812875 (en dan 18-01-01opzoeken en downloaden)★ Support this podcast ★

Ds. A. Th. van Olst | De belofte van de Goede Herder| Ezechiël 34:23Luister  

Spreker: Ds. A. Th. van OlstDatum: 6 december 2020Locatie: Antwerpen-DeurneBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1709/events/recording/160724520001709★ Support this podcast ★

Ds. J.A.C. Olie | Levenslessen voor het geloof | Spreuken 16:1-9Luister  

Spreker: Ds. OlieDatum: 22 november 2020Locatie: Hervormd ArnemuidenBron: https://stream165.kerkomroep.nl/pages/afspelen.mp3?mp=21674&file=2020-11-22-16-17-024.mp3 ★ Support this podcast ★

Ds. C.H. Hoogendoorn |Kom en zeg het Jezus | Jes 53:3-5 Mark 1:29-39Luister  

Spreker: Ds. C.H. HoogendoornDatum: 2013 01 13Locatie: Hervormd Oud-BeijerlandBron: https://e.pcloud.link/publink/show?code=kZtIfZ8X7stK0Dfu8SKRmCGNq0gHxjzXn7#folder=23029561 (goed naar de datum kijken!)★ Support this podcast ★

Ds. B.L.P. Tramper | Heilige onbezorgdheid | Mattheüs 6:19-34Luister  

1. Waarom is dat voor ons moeilijk? 2. Wanneer dat voor ons eenvoudig wordt.

Ds. M. Klaassen | Gods zegen | Genesis 32:26Luister  

Spreker: Ds. M. KlaassenDatum: 1-1-2020Locatie: Hervormd ArnemuidenBron: http://www.hervormdarnemuiden.nl/kerkradio/★ Support this podcast ★

Ds. A. Th. van Olst | God bouwt Zijn Kerk in de verdrukking | Handelingen 12Luister  

Spreker: Ds. A. Th. van OlstDatum: 15 november 2020Locatie: EC AntwerpenBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1709/events/recording/160545420001709★ Support this podcast ★

Dr. P.J. Visser | Te gek voor woorden | Genesis 20:1-18Luister  

Spreker: Dr. P.J. VisserDatum: 22 november 2020Locatie: MaranathakerkBron: https://www.maranathakerk.nu/preken/2888-2020-11-22-17-00 ★ Support this podcast ★

Ds. M. Klaassen | De sleutels van het koninkrijk der hemelen | Mattheüs 16:13-20Luister  

Spreker: Ds. M. KlaassenDatum: 29 november 2020Locatie: Hervormd ArnemuidenBron: https://stream165.kerkomroep.nl/pages/afspelen.mp3?mp=21674&file=2020-11-29-16-17-024.mp3★ Support this podcast ★

Ds. A.A.F. van de Weg | Jezus: wat een heerlijke naam | Mattheüs 1:21Luister  

Thema: Jezus, wat een heerlijke naam 1. Gewoon 2. Ongewoon 3. Buitengewoon

Ds. A. Th. van Olst | Moeders van Christus: TamarLuister  

Spreker: Ds. A. Th. van OlstLocatie: EC Antwerpen DeurneDatum: 6 december 2020Bron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1709/events/recording/160726860001709 ★ Support this podcast ★

Ds. C.G. Vreugdenhil | Davids profetie | 2 Samuël 23Luister  

1. De Geest van de profetie 2. De rechtvaardige Heerser 3. Het vruchtbaarmakende Licht

Ds. P.D.J. Buijs | De Losser is in zicht | Ruth 3:9bLuister  

Thema: de Losser is in zicht 1. het geloofsplan van Naomi; 2. de geloofsgang van Ruth; 3. de geloofshouding van Boaz.

Ds. A. Th. van Olst | Zie, Ik maak alle dingen nieuw | Openbaring 21:5Luister  

Spreker: ds. A. Th. van OlstDatum: 22 november Locatie: EC AntwerpenBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1709/events/recording/160605900001709★ Support this podcast ★

Ds. C.G. Vreugdenhil | De collecte voor christenen in Jeruzalem | 2 Korinthe 9Luister  

Thema: De collecte voor christenen in Jeruzalem Schriftlezing: 2 Korinthe 9 Tekst: 2 Korinthe 9: 6-7, 10-12, 15 1. Geven met een blijmoedig hart (6-7) 2. Geven tot verheerlijking van God (10-12) 3. Danken voor Gods onuitsprekelijke Gave (15)

Prop. H. Meijer | Het verbond met Abraham | Genesis 15Luister  

Schriftlezing: Genesis 15 : 1 – 21 en Markus 15 : 33 – 39 Prediking: Genesis 15

Ds. M. Klaassen | Dorsten naar God | Psalm 42:2 en 3aLuister  

Thema voor deze dienst: Dorsten naar God Schriftlezing: Psalm 42 Kerntekst: Psalm 42: 2-3a

Ds. P.D.J. Buijs | Christus vernieuwt de Zijnen | 2 Petrus 1:1-11Luister  

HC zondag 32, vraag en antwoord 86 Thema: Christus vernieuw de Zijnen 1. tot lof van Gods naam 2. tot verzekering van hun geloof 3. tot zegen voor hun naaste

Ds. A. Th. van Olst | De moeders van Christus: Rachab | Jozua 2 en Mattheüs 1Luister  

Lukas 15:1-7 en 1 Timothes 1:12-20

Ds. J. IJsselstein | Hoe David dankt | 2 Samuel 9:18Luister  

Thema: Hoe David dankdag houdt Schriftlezing: 2 Samuel 7 Tekst: 2 Samuel 9 : 18 1. De plaats waar hij dankt. 2. de woorden waarmee hij dankt.

Ds. M. Messemaker | De keuze van Abraham | Genesis 13Luister  

Spreker: Ds. M. MessemakerDatum: 22 november 2020Locatie: Hervormd OeneBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1542/events/recording/160605360001542★ Support this podcast ★

Ds. P.D.J. Buijs | De trouwe Getuige spreekt tot de gemeente van Laodicea | Openbaring 3 : 14-18Luister  

Schriftlezing: Psalm 95 Tekst: openbaring 3 : 14-18 Thema: de trouwe Getuige spreekt tot de gemeente van Laodicea 1. een ernstig oordeel 2. een eerlijke diagnose 3. een goede raad

Ds. C.G. Vreugdenhil | Antiochië, de eerste zendende gemeente | Handelingen 13:1-12Luister  

Thema: ANTIOCHIE, DE EERSTE ZENDENDE GEMEENTE: Schriftlezing: Hand.13:1-12 Tekst: Hand.13:1-3 Thema: 1. Meervoudig leiderschap 2. Missionaire kiemkracht 3. Uitgezonden door de Heilige Geest

Ds. M. Klaassen | Heb de wereld niet lief! | 1 Johannes 2:15-17Luister  

Thema voor deze dienst: Heb de wereld niet lief! Schriftlezing: 1 Johannes 2: 1-17 Kerntekst: 1 Johannes 2: 15-17

Ds. van Campen | Ik zie, ik zie wat jij niet ziet... | 2 Koningen 6: 8-23Luister  

Schriflezing: 1 Petrus 1:12-25 Tekst: 1 Petrus 1:22-25 Het thema is: Opnieuw geboren 1. Het begin 2. Het contrast 3. Het gevolg

Ds. B.L.P. Tramper | Waarom moet Hij rechtvaardig en waarachtig God zijn? | 1 Korinthe 1Luister  

Spreker: Ds. B.L.P. TramperDatum: 8 november 202Locatie: Dorpskerk Oud-BeijerlandBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/890/events/recording/160485120000890★ Support this podcast ★

Ds. J.J. ten Brinke | Zijn naam zal voor eeuwig blijven | Psalm 72:17aLuister  

Thema: Zijn naam zal voor eeuwig blijven 1. Zijn naam 2. Een eeuwige naam 3. Een voortgeplantte naam

Ds. D.J.T. Hoogenboom | God leert Israël | Exodus 19:3-6Luister  

Spreker: Ds. D.J.T. HoogenboomDatum: 1 oktober 2020Locatie: Mattheüskerk Utrecht-WestBron: https://stream120.kerkomroep.nl/pages/afspelen.mp3?mp=10452&file=2020-11-01-09-50-024.mp3 ★ Support this podcast ★

Ds. A. Th. van Olst | Je bent vrij. Om te dienen | Galaten 5:13Luister  

Spreker: Ds. A. Th. van OlstDatum: 1 november 2020Locatie: EC AntwerpenBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1709/events/recording/160424460001709★ Support this podcast ★

Prop. E. Meijer | Zo waar de HEERE leeft, wat mijn God zegt, dat zal ik spreken | 2 Kronieken 18:13Luister  

Schriftlezing: 2 Kronieken 18:1-34 Thema: Zo waar de HEERE leeft, wat mijn God zegt, dat zal ik spreken 1. De vraag naar het woord van de Heere 2. Het woord van de Heere 3. De vervulling van de woorden van de Heere

Ds. M. Klaassen | Christus alleen, want Christus is alles | 1 Korinthe 1:30Luister  

Thema voor deze dienst: 'Christus alleen, want Christus is alles' Schriftlezing: 1 Korinthe 1 Kerntekst: 1 Korinthe 1: 30

Ds. van Campen| Zangers aan de glazen zee | Openbaring 15 : 1-8Luister  

Schriftlezing: Jesaja 1:10-20 en Psalm 100. Tekst: Psalm 100:2. Het thema is: Hoe lief heb ik Uw woning! 1. Waar we dat leren 2. Hoe we dat leren 3. Waarom we dat leren

Ds. P.D.J. Buijs | Ruth maakt de goede keus | Ruth 1:16bLuister  

Schriftlezing: Ruth 1 en 4 : 13 – 22 Tekst: Ruth 1 : 16b Thema: Ruth maakt de goede keus 1. Die keus is niet gemakkelijk; 2. Van die keus krijgt ze geen spijt; 3. Die keus brengt haar in Bethlehem

Ds. J.J. ten Brinke| Verwachtingsvol Avondmaal vieren | Jesaja 26:8Luister  

Spreker: Ds. J.J. ten BrinkeDatum: 22 november 2020Locatie: Dorpskerk Oud-BeijerlandBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/890/events/recording/160606080000890★ Support this podcast ★

Ds. B.L.P. Tramper | Ikabod | 1 Samuel 4:1-22Luister  

Spreker: Ds. B.L.P. TramperDatum: 1 november 2020Locatie: Oud-Beijerland DorpskerkBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/890/events/recording/160421940000890★ Support this podcast ★

Ds. D.J.T. Hoogenboom | Titel toevoegen | Exodus 16:1-35Luister  

Spreker: Ds. D.J.T. HoogenboomDatum: 25 oktober 2020Locatie: Utrecht-West CGKBron: https://stream120.kerkomroep.nl/pages/afspelen.mp3?mp=10452&file=2020-10-25-09-44-024.mp3★ Support this podcast ★

Ds. A. Th. van Olst | Je bent vrij! Laat je niet meer 'knechten'! | Galaten 5:1Luister  

Spreker: Ds. A. Th. van OlstDatum: 1 november 2020Locatie: EC Antwerpen-DeurneBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1709/events/recording/160422120001709?media=audio★ Support this podcast ★

Dr. J.B. ten Hove | Wandelen met God | Genesis 5:22Luister  

Schriftlezing: Genesis 5 en Hebreeën 11:5 Prediking: Genesis 5 : 22

Ds. M. Klaassen | Het echte leven | Johannes 17:3Luister  

Thema voor deze dienst: Het echte leven Schriftlezing: Johannes 17: 1-19 Kerntekst: Johannes 17: 3

Ds van Campen | Dankt God in alles | Handelingen 27: 14-44Luister  

Schriftlezing: Handelingen 27:14-36 Het thema is: Dankt God in alles 1. Het is niet vanzelfsprekend 2. Het is een opdracht 3. Het is een gave

Ds. J.J. ten Brinke | Volkomen verzoening | Jesaja 43 en 44| HC zondag 5Luister  

Spreker: Ds. J.J. ten BrinkeDatum: 1 november 2020Locatie: Dorpskerk Oud-BeijerlandBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/890/events/recording/160424640000890 ★ Support this podcast ★

Ds. H.J.T. Lubbers | Ik hef tot U die in de hemel zit. Mijn ogen op en bid | Nehemia 1Luister  

Spreker: Ds. H.J.T LubbersDatum: 11 oktober 2020Plaats: Hervormde Gemeente WoudenbergBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/182/events/recording/160240590000182★ Support this podcast ★

Prop. E. Meijer | Zo'n grote Hogepriester hebben wij | Brief aan de Hebreeën Luister  

1. Is Jezus wel aangesteld als Hogepriester? 2. Wat heeft Jezus gedaan als Hogepriester?

Ds. M. Klaassen | God denkt altijd aan Zijn verbond | Psalm 105:8aLuister  

Thema voor deze dienst: God denkt altijd aan Zijn verbond Schriftlezing: Psalm 105: 1-11 Kerntekst: Psalm 105: 8a 1. De Heere heeft een verbond 2. De Heere denk aan zijn verbond 3. De Heere denkt altijd aan Zijn verbond 4. Omdat God aan zijn verbond denkt, moeten wij dat ook doen.

Ds. G.A. van den Brink | Erfzonde: het grootste probleem van de wereld | Hebreeën 4:14-5:9 en HC 14Luister  

Tekst: Hebreeën 4:14-5:9 en HC 14 Thema “erfzonde – het grootste probleem van de wereld” 1. Wat is het probleem? 2. Wat is het antwoord? 3. Wat is de praktijk?

Ds. P.D.J. Buijs | Christus bemoedigt de gemeente van Filadelfia | Openbaring 3:7–9Luister  

Schriftlezing: Jesaja 22 : 15 – 22 Tekst: Openbaring 3 : 7 – 9 Thema: Christus bemoedigt de gemeente van Filadelfia 1. de hemelse Sleuteldrager; 2. een kleine, maar krachtige gemeente; 3. een geopende deur

Ds. Hooydonk | Oordeel niet opdat u niet geoordeeld wordt | Mattheüs 8:11Luister  

Bijbelgedeelte is Johannes 7:53-8:11 (8:11 is de tekst). Thema uit Mattheüs 7:1 Oordeel niet opdat u niet geoordeeld wordt.

Ds. D.J.T. Hoogenboom | Met vrijmoedigheid het koninkrijk van God preken | Handelingen 28:31Luister  

Spreker: Ds. D.J.T. HoogenboomDatum: 11 oktober 2020Plaats: Mattheüskerk Utrecht-West (10:00)Bron: https://stream120.kerkomroep.nl/pages/afspelen.mp3?mp=10452&file=2020-10-11-09-44-024.mp3★ Support this podcast ★

Ds. M. Klaassen | Gebed om leven | Psalm 119:88Luister  

Thema voor deze dienst: Gebed om leven Schriftlezing: Psalm 119: 81-88 Kerntekst: Psalm 119: 88

Prop. E. Meijer | Zie het Lam van God | Tekst nog toevoegenLuister  

Spreker: Prop. E. MeijerDatum: 2 april 2019Plaats: OnbekendBron: https://www.preekindex.nl/preken/evert-meijer/uitzien-naar-god-evert-meijer★ Support this podcast ★

Ds. P.D.J. Buijs | Geef de Heere de hand |2 Kronieken 30 : 8bLuister  

Schriftlezing: 2 Kronieken 30 : 1-12 Tekst: 2 Kronieken 30 : 8b Thema: Geef de Heere de hand 1. Van Wie die uitnodiging uitgaat 2. Wat die uitnodiging inhoudt 3. Wat die uitnodiging uitwerkt

Ds. D.J.T. Hoogenboom | Leven na de opstanding |Handelingen 1:1-14 en HC 18 |Luister  

Spreker: Ds. D.J.T. HoogenboomDatum: 11 oktober 17:00Plaats: Mattheüskerk Utrecht-WestBron: https://stream120.kerkomroep.nl/pages/afspelen.mp3?mp=10452&file=2020-10-11-16-45-024.mp3★ Support this podcast ★

Ds. G.A. van den Brink | Zekerheid: geen eis, maar een belofte | Jesaja 53 en HC 15Luister  

Thema “Zekerheid: geen eis maar belofte” 1. Jezus lijdt onder de toorn 2. Jezus lijdt in alles 3. Jezus lijdt voor ons Wie de kern van het christelijke geloof wil kennen, moet bij het lijden van Jezus zijn. Jezus heeft geleden uit liefde. Meer dan zijn offer is niet mogelijk, meer is niet nodi…

Ds. H.J.T. Lubbers | Wat maakt Pasen voor verschil? | 1 Korinthe 15 en HC 17Luister  

Wat heeft Pasen voor betekenis De rechtvaardiging De Heiliging De Verheerlijking

Ds. C.G. Vreugdenhil | De voortgang van Gods koninkrijk | Psalm 127:3Luister  

Spreker: Ds. C.G. VreugdenhilDatum: 16 augustus 2020Plaats: GG VlissingenBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/604/events/recording/159756300000604★ Support this podcast ★

Ds. P.J. Visser | Wie goed doet, goed/God ontmoet | Genesis 14:12-24Luister  

Spreker: Ds. P.J. VisserDatum: 4 oktober 2020Plaats: Maranathakerk RotterdamBron: https://www.maranathakerk.nu/preken/2870-2020-10-04-17-00★ Support this podcast ★

Prop. E. Meijer | Uitzien naar God | Tekst nog toevoegenLuister  

Spreker: Prop. E. MeijerDatum: 3 april 2019Plaats: onbekendBron: https://www.preekindex.nl/preken/evert-meijer/uitzien-naar-god-evert-meijer★ Support this podcast ★

Ds. M. Klaassen | Volharding gevraagd | Hebreeën 12:1Luister  

Thema voor deze dienst: Volharding gevraagd Schriftlezing: Hebr. 10: 32-39, Hebr. 12: 1-2 Kerntekst: Hebr. 12: 1

Ds. A. Th. van Olst | Niet te snel oordelen, wel bespreken, luisteren en opmerken | Handelingen 11Luister  

Spreker: Ds. A. Th. van OlstDatum: 4 oktober 2020Plaats: EC Antwerpen-DeurneBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1709/events/recording/160182180001709★ Support this podcast ★

Ds. P.D.J. Buijs | Hoor jij Zijn voetstappen? | Mattheüs 24:37 – 39 en 44Luister  

Schriftlezing: Genesis 6 : 1 – 8 en Genesis 7 : 11 – 24 Tekst: Mattheüs 24 : 37 – 39 en 44 Thema: Hoor jij Zijn voetstappen? 1. Tijdsbeeld 2. Tijdgrens 3. Tijdsappel

Ds. G.A. van den Brink | Als ik van alles scheiden moet... (HC 16) | Hebreëen 2:14-18 en 10:19-23Luister  

Schriftlezing: Hebr. 2:14-18 en 10:19-23 en HC 16 Thema: “Als ik van alles scheiden moet…” 1. Leven van de dood 2. Leven voorbij de dood 3. Leven bij de dood

Ds. J. Westerink | Een woord van Jezus voor Zijn achterblijvende discipelen | Johannes 14:18Luister  

Schriftlezing: Joh. 14:15-29 Tekst: Joh. 14:18

Ds. P.J. Visser | Leven dat zich vermenigvuldigt | Genesis 13:5-18Luister  

Spreker: Ds. P.J. VisserDatum: 4 oktober 2020Plaats: Maranathakerk RotterdamBron: https://www.maranathakerk.nu/preken/2869-2020-10-04-10-00 ★ Support this podcast ★

Ds. A.A.F. van de Weg | Bijbelse 'drempelvrees' | Prediker 4:17Luister  

Schriftlezing: Prediker 4 en 5: 1-2. Tekst: Prediker 4: 17 Het thema is: “Bijbelse drempelvrees” 1. Omdat we naar het huis van God gaan 2. Omdat we voor Gods aangezicht komen

Ds. A. Th. van Olst | Hoogmoed en nederigheid | Spreuken 18:12Luister  

Spreker: Ds. A. Th. van OlstDatum: 4 oktober 2020Plaats: EC Antwerpen-DeurneBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1709/events/recording/160179840001709★ Support this podcast ★

Ds. A. Beens | Wat leert ons de vijgenboom zonder vruchten? | Lukas 3:1-18Luister  

Spreker: Ds. A. BeensDatum: 26 oktober 2020Plaats: Ijsselmuiden DorpskerkBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1237/events/recording/160361460001237?media=video ★ Support this podcast ★

Dr. G.A. van den Brink | Sta in vrijheid! | Galaten 5:1Luister  

Galaten 4:21-31 en 5:1-4 Tekst: Galaten 5:1 Thema “Sta in de vrijheid!” 1. Leven in vrijheid 2. Staan in vrijheid 3. Blijven in vrijheid

Ds. P.D.J. Buijs | Christus’ goede woorden voor Filadelfia | Openbaring 3:10 – 13Luister  

Schriftlezing: Mattheüs 24 : 15 – 28 Tekst: Openbaring 3 : 10 – 13 Thema: Christus’ goede woorden voor Filadelfia 1. De bewaring die Hij schenkt 2. De aansporing die Hij geeft 3. Het uitzicht dat Hij biedt

Ds. J. Westerink | De Heere geeft in de woestijn water uit de steenrots | Exodus 17:1-7 en 1 Korinthe 10:4Luister  

Schriftlezing: Exodus 17:1-7 Tekst: Exodus 17:1-7 en 1 Korinthe 10:4

Ds. A. Th. van Olst | Belijdenis | Handelingen 10:1-48Luister  

Spreker: Ds. A. Th. van OlstDatum: 27 september 2020Locatie: EC Antwerpen-DeurneBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1709/events/recording/160121700001709★ Support this podcast ★

Ds. J. IJsselstein | Mieren, konijnen, sprinkhanen, spin | Spreuken 30Luister  

Thema preek Spreuken 30: Mieren, konijnen, sprinkhanen, spin Word, kinderen, zo wijs als deze vier kleine dieren: 1. Mieren 2. Klipdassen 3. Sprinkhanen 4. Spin of hagedis

Ds. D.J.T. Hoogenboom | De macht van de Naam van de Heere Jezus | Handelingen 19:13-23Luister  

Spreker: Ds. D.J.T. HoogenboomDatum: 20 september 2020Locatie: CGK Utrecht-WestBron: https://www.youtube.com/c/CGKUtrechtWest-stream/videos (20 sept 9:44)★ Support this podcast ★

Ds. H.J.T. Lubbers | Nu jaagt de dood geen angst meer aan| Mattheüs 27: 50-61Luister  

Spreker: Ds. H.J.T. LubbersDatum: 27 september 2020Locatie: Hervormd WoudenbergBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/182/events/recording/160122420000182★ Support this podcast ★

Prop. E. Meijer | Hoe Jezus Zijn heerlijkheid laat zien in Zijn lijden | Joh 18:4Luister  

Spreker: Prop. E. MeijerDatum: -Locatie: -Bron: https://www.preekindex.nl/preken/evert-meijer/hoe-jezus-zijn-heerlijkheid-laat-zien-in-zijn-lijden-evert-meijer★ Support this podcast ★

Ds. G.J. Baan | Christus bruid | Joh:6 53-71Luister  

Spreker: Ds. G.J. BaanDatum: 13 september 2020Locatie: Bethelkerk GG R'damBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/278/events/recording/159998400000278★ Support this podcast ★

Ds. A. Th. van Olst | Open the eyes of my heart | Lukas 24:13-35Luister  

Spreker: Ds. A. Th. van OlstDatum: 27 september 2020Locatie: EC Antwerpen-DeurneBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1709/events/recording/160119360001709★ Support this podcast ★

Ds. J.J. ten Brinke | Geestelijke wapenrustig | Efeze 6:18Luister  

Efeze 6:18 'Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.'

Ds. A.A.F. van de Weg | Die God is onze zaligheid! | 1 Petrus 1:10-12Luister  

Tekst: 1 Petrus 1:1-12 Het thema is: Die God is onze Zaligheid! 1. Onderzocht door de profeten 2. Verkondigd door de apostelen 3. Bestudeerd door de engelen

Prop. E. Meijer | Het geloof dat God beloont | Tekst nog toevoegenLuister  

Spreker: Prop. E. MeijerDatum: 2 april 2019Locatie: onbekendBron: https://www.preekindex.nl/preken/evert-meijer/het-geloof-dat-god-beloont-evert-meijer★ Support this podcast ★

Dr. P.J. Visser | Bij of los van het altaar? | Genesis 12:6Luister  

Schriftlezing: Genesis 12:6-13:4

Ds. B.L.P. Tramper | Het vreemde werk van God | Romeinen 3:9-22 en Romeinen 7:7-12Luister  

Zondag 2 van de Heidelbergse Catechismus 1. Wat is dat vreemde werk 2. Hoe gaat dat toe in ons leven 3. Waarom doet God dat?

Ds. A. Th. van Olst | Opwekking van de dienende Dorcas | Handelingen 9:32-43Luister  

Spreker: Ds. A. Th. van OlstDatum: 20 september 2020Locatie: EC Antwerpen-DeurneBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1709/events/recording/160061220001709★ Support this podcast ★

Ds. J. IJsselstein | Huis bouwen op rots of zand | Mattheüs 7: 13-29Luister  

Thema preek Mattheüs 7: Huis bouwen op rots of op zand De gelijkenis huis van de twee bouwers 1. Bouw 2. Resultaat bouw

Ds. J.J. ten Brinke | Goed om te horen | 1 Samuel 3 Luister  

Spreker: Ds. J.J. ten BrinkeDatum: 20 sept 2020Locatie: Dorpskerk Oud-BeijerlandBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/890/events/recording/160061400000890★ Support this podcast ★

Ds. M. Klaassen | Wie kaatst, kan de bal verwachten | Mattheüs 8: 5-13Luister  

Spreker: Ds. M. KlaassenDatum: 27 septemberLocatie: Hervormd ArnemuidenBron: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21674 (27 september, 16:17)★ Support this podcast ★

Prop. E. Meijer | Geleid door de Geest en geroepen om het evangelie te verkondigen | Handelingen 16:5Luister  

Spreker: Prop. E. MeijerDatum: 1 april 2020Locatie: OnbekendBron: https://www.preekindex.nl/preken/evert-meijer/geleid-door-de-geest-en-geroepen-om-het-evangelie-te-verkondigen-evert-meijer ★ Support this podcast ★

Ds. P.J. Visser | Geroepen, toen geloof ongewoon was | Genesis 12:5Luister  

Schriflezing: Genesis 11:27-32

Ds. B.L.P. Tramper | Creatie, decreatie, recreatie | Genesis 17Luister  

Spreker: Ds. B.L.P. TramperDatum: 20 september 2020Locatie: Dorpskerk Oud-BeijerlandBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/890/events/recording/160058700000890★ Support this podcast ★

Ds. M.G.M. Mudde | Alleen als je schuilt bij Jezus sta je gegraveerd in Zijn hart | Psalm 16Luister  

Thema: Alleen als je schuilt bij Jezus sta je gegraveerd in Zijn hart. 1. Davids gebed om bewaring (vers 1) 2. Davids belijdenis (vers 2)

Ds. A.A.F. van de Weg | Geloofsbeproeving | 1 Petrus 1:6-9Luister  

Schriftlezing: 1 Petrus 1:1-12 De tekst is: 1 Petrus 1:6-9 Het thema is: Geloofsbeproeving 1. De pijnlijke realiteit (vers 6) 2. De geestelijke zegen (vers 7) 3. Het heerlijke doel (vers 8)

Ds. A. Th. van Olst | Geroepen tot Gods dienst, en naar huis gestuurd | Handelingen 9:20-31Luister  

Schriftlezing: Handelingen 9:20-31

Prop. E. Meijer | De gave en Gever van levend water | Johannes 4Luister  

Spreker: Prop. E. MeijerDatum: 2 april 2019Locatie: onbekendBron: https://www.preekindex.nl/open/2175-de-gave-en-gever-van-levend-water-evert-meijer ★ Support this podcast ★

Ds. C.G. Vreugdenhil | De bouw van Jeruzalems muur wordt tegengewerkt | Nehemia 4Luister  

Nehemia 4:6 'Doch wij bouwden den muur, zodat de ganse muur samengevoegd werd tot zijn helft toe; want het hart des volks was om te werken.' Thema: De bouw van Jeruzalems muur wordt tegengewerkt 1. Het wapen van de spot (vers 1 tot en met 3); 2. Het wapen van het gebed (de verzen 4 en 5); 3. De voo…

Ds. P.J. Visser | Geleid door de pinkstergeest! | 1 Johannes 4:13Luister  

Schriftlezing: 1 Johannes 1: 1-4 en 1 Johannes 4: 7-16 Kerntekst: 1 Johannes 4: 13 Thema: Geleid door de Pinkstergeest!

Ds. A. Th. van Olst | Verleiding | Spreuken 7Luister  

Spreker: Ds. A. Th. van OlstDatum: 30 augustus 2020Locatie: EC Antwerpen-DeurneBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1709/events/recording/159877440001709★ Support this podcast ★

Ds. A.A.F. van de Weg | Een nieuwe identiteit | 1 Petrus 1:1-12Luister  

Schriftlezing: 1 Petrus 1:1-12. Tekst: 1 Petrus 1: 1-2. Thema: Een nieuwe identiteit 1. Gekend door de Vader 2. Geheiligd door de Geest 3. Gereinigd door de Zoon

Ds. A. Th. van Olst | Vluchten of vertrouwen | Psalm 11Luister  

Spreker: Ds. A. Th. van OlstDatum: 13 september 2020Locatie: EC Antwerpen-DeurneBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1709/events/recording/159998400001709★ Support this podcast ★

Ds. M. Klaassen | Groeiproblemen | Handelingen 6:1-7Luister  

1.Het probleem in Jeruzalem 2. De oplossing van de Apostelen 3. Wat is de les voor ons?

Ds. A.A.F. van de Weg | Hoopvol leven | 1 Petrus 1:3-5Luister  

Schriftlezing: 1 Petrus 1:1-12 Het thema is: Hoopvol leven 1) De verankering in het verleden 2) De verwachting voor de toekomst 3) De bescherming voor vandaag

Ds. P.J. Visser | Gericht op de paasvorst | 2 Timotheüs 2:8Luister  

Schriftlezing: 2 Timotheüs 2:1-13 Kerntekst: 'Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit het nageslacht van David, overeenkomstig mijn Evangelie.' (Vers 8)

Ds. D.J.T. Hoogenboom | Geloof en aanschouwen | 2 Kor 6:1-13 |Luister  

2 Kor 6:9-10

Ds. A. Th. van Olst | Fillipus en de Ethiopiër | Handelingen 8:26-40Luister  

1. Leiding van Heilige Geest 2. Prediking over de Heere Jezus 3. Doop van de man 4. Blijdschap waarmee hij zijn weg vervolgd

Ds. A.A.F. van de Weg | Oog voor Christus, hart voor elkaar | 1 Korinthe 12:12-13:3Luister  

Tekstgedeelte: 1 Korinthe 12:12 – 13:3 en HC zondag 21 (vraag en antwoord 55). Thema: Oog voor Christus, hart voor elkaar 1. Geestelijke gemeenschap met Christus 2. Geestelijke verbondenheid aan elkaar

Ds. M. Klaassen | Aanvaring... | Handelingen 5:12-42Luister  

1. Aanleiding van de aanvaring 2. Aanhouding na de aanvaring 3. Aanklacht 4. Antwoord van Petrus 5. Advies van Gamaliel 6. Aanvaarding van het lijden.

Ds. C.G. Vreugdenhil | Wie is mijn naaste? | Lukas 10Luister  

Spreker: Ds. C.G. VreugdenhilDatum: 29-11-2015Locatie: GG VlissingenBron: https://www.prekenweb.nl/nl/Preek/Open/21476★ Support this podcast ★

Ds. C.H. Hoogendoorn | De poorten van Sion en het nieuwe Jeruzalem | Psalm 87 en Openbaring 21:9-27Luister  

Kerntekst: Psalm 87:2a 'De Heere heeft de poorten van Sion lief'

Ds. J.J. ten Brinke | Neem de helm van de zaligheid! | Efeze 6:17Luister  

Schriftlezing: Jesaja 59 en 1 Thessalonicenzen 5 Kerntekst: Efeze 6:17 'Neem de helm van de zaligheid' 1) Het ontvangen van die helm 2) Het dragen van die helm (bescherming en blijde verwachting)

Ds. D.J.T. Hoogenboom | Handelingen 13:13-43Luister  

Spreker: Ds. D.J.T. HoogenboomLocatie: Mattheuskerk CGK Utrecht-WestBron: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10452 (30 augustus 16:46)★ Support this podcast ★

Ds. A. Th. van Olst | Slaaf van de zonde | Spreuken 23:22-35Luister  

Spreker: Ds. A. Th. van OlstDatum: 16 augustusLocatie: EC Antwerpen-DeurneBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1709/events/recording/159756480001709★ Support this podcast ★

Ds. A.A.F. van de Weg | Ben ik een christen? | Handelingen 11:19-26Luister  

Schriflezing: Handelingen 11:19-26 en 12:1-2. Thema: Ben ik een christen? Drie antwoorden: 1. Zichtbaar in de wereld 2. Hongerig naar het Woord 3. Verbonden met Christus

Dr. G.A. van den Brink | Het karakter van Jezus | Galaten 5:22Luister  

Schriftlezing: Galaten 3:1-5 en 5:16-26. Tekst: Galaten 5:22. Het thema: Het karakter van Jezus 1. De Gever van de Geest 2. De vrucht van de Geest 3. De strijd van de Geest

Ds. B.L.P. Tramper | Het hart van de Heiland | Mattheus 11:20-30Luister  

1. De uitnodiging van de Heiland 2. De belofte van de Heiland 3. De opdracht van de Heiland

Ds. J.J. ten Brinke | De goede strijd van het geloof |Efeze 6: 10-16 en Hebreeën 11:32-12:3Luister  

Tekst v/d preek Efeze 6:16 1. Schild van het geloof 2. Vurige pijlen van de boze 3. Hoe hanteer ik het schild

Ds. D.J.T. Hoogenboom | Invloed of vertrouwen | Handelingen 13:1-12Luister  

Spreker: Ds. HoogenboomLocatie: Mattheuskerk CGK-Utrecht WestBron: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10452  (dienst 30 augustus 09:46)★ Support this podcast ★

Ds. H.J.T. Lubbers | Barmhartig is de Heere en zeer genadig | Jona 3:1- 4:4Luister  

1. De boosheid van Jona 2. Bidden van Jona 3. Barmhartigheid van God

Ds. A. Th. Olst | De doorbraak van het evangelie in Samaria | Handelingen 8:9-25Luister  

Spreker: Ds. A. Th. van Olst Datum: 9 augustus 2020Locatie: EC Antwerpen-DeurneBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1709/events/recording/159698340001709★ Support this podcast ★

Ds. J. IJsselstein | Een lied in de nacht | Psalm 77:1-21Luister  

Thema: een lied in de nacht 1. Klagen in somberheid (vs 1-10) 2. Herdenken in verwondering (vs 11-21)

Dr. G.A. van den Brink | Het nieuwe testament | Hebreeën 9:11-17Luister  

We lazen Hebreeën 9:11-17. De tekst is Hebreeën 9:16-17. Thema: Het nieuwe testament 1. De maker van het testament 2. De namen in het testament 3. De inhoud van het testament

Ds. A.A.F. van de Weg | Leven van Gods vergeving | Psalm 32Luister  

Thema: Leven van Gods vergeving 1. Belijden 2. Vergeven 3. Verwonderen

Ds. A. Th. van Olst | De bekering van Saulus | Handelingen 9:1-9Luister  

Tekstgedeelte: Handelingen 9:1-9

Ds. M. Klaassen | Paulus belijdenis | Filippenzen 1:21Luister  

Tekstgedeelte: Filippenzen 1:1-26 Het leven is voor mij Christus, het sterven is gewin! 1. Begin van dit leven 2. Voortgang van dit leven 3. Einde van dit leven

Ds. J.B. ten Hove | Onze Schepper en Zijn schepping | Genesis 1Luister  

Spreker: Ds. J.B. ten HoveDatum: 16 augustus 2020Locatie: Vredeskerk VeenendaalBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/759/events/recording/159756300000759★ Support this podcast ★

Ds. A. Th. van Olst | De zonde van luiheid | Spreuken 6:6-11 en 26:13-16Luister  

Spreker: Ds. A. Th. van OlstDatum: 9 augustus 2020Locatie: EC Antwerpen-DeurneBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1709/events/recording/159696000001709?media=video★ Support this podcast ★

Ds M.M. van Campen | Het zegel van de Geest | Efeze 1:13-14Luister  

Efeze 1:13 en 14 'In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, …

Ds. G.J. Baan | Zaligheid voor de heidenen | Handelingen 13:13-49Luister  

Thema: Zaligheid voor de heidenen Schriftlezing: Handelingen 13 vers 13-49 Tekst: Handelingen 13:48 1) Het middel tot zaligheid 2) De blijdschap bij de zaligheid 3) Het fundament van de zaligheid

Ds. J.J. ten Brinke | Het schild van het geloof | Efeze 6 en Hebreeën 11Luister  

Spreker: Ds. J.J. ten BrinkeDatum: 23 augustus 2020Locatie: Dorpskerk Oud-BeijerlandBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/890/events/recording/159816780000890?media=audio★ Support this podcast ★

Ds. M. Messemaker | Bent u een Jona? | Jona 1:2,3 en 4Luister  

1. De roeping van Jona 2. De tegenwerping van Jona 3. De tegenwerking van God

Ds. A. Baas | Maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven | Habakuk 2Luister  

Bron: http://acc.downloadpreken.nl/6808/maar-de-rechtvaardige-zal-door-zijn-geloof-leven★ Support this podcast ★

Ds. J. Westerink | De aanspraak van het gebed| Romeinen 8:14-32Luister  

Bron: http://acc.downloadpreken.nl/7220/de-aanspraak-van-het-gebed★ Support this podcast ★

Ds. J.J. ten Brinke | Blijft in Mij | Joh 15: 1 en 5Luister  

1. De wijnstok. 2. De ranken. 3. De wijngaardenier.

Ds. B.L.P. Tramper | Geestelijke herleving | Psalm 85Luister  

Bron: https://app.box.com/s/ddsf6ficuljwppbqygtny1hszlk1vk1q/file/614093110206★ Support this podcast ★

Ds. J. Westerink | Het gebed van een vreemdeling op aarde | Psalm 119:19Luister  

Bron: http://acc.downloadpreken.nl/7219/het-gebed-van-een-vreemdeling-op-aarde ★ Support this podcast ★

Ds. A. Baas | De Heere God is mijn Vader, Schepper en Verzorger | Genesis 1Luister  

1. De Heere God is mijn Vader. 2. De Heere God is de Schepper. 3. De Heere God is de Verzorger.

Dr. J.B. ten Hove | Hoe kom je aan het geloof? | Romeinen 10: 4-17 en Zondag 25Luister  

Spreker: Dr. J.B. ten HoveDatum: 21 juli 2019Locatie: Vredeskerk VeenendaalBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/759/events/recording/156372660000759★ Support this podcast ★

Ds. M. Messemaker | Blust de Geest niet uit | 1 Thessalonicenzen 5:12-22Luister  

1 Thessalonicenzen 5:12-20 Kerntekst vers 19: 'Blust de Geest niet uit.' 1. Wat betekend de Geest als vuur 2. Hoe komt het dat het vuur uitgeblust kan worden? 3. Hoe voorkom ik dat het vuur uitgeblust word?

Ds. A. Baas | Goed voor elkaar | FilemonLuister  

Bron: http://acc.downloadpreken.nl/6805/goed-voor-elkaar★ Support this podcast ★

Dr. J.B. ten Hove | Geloof, Doop en het huisgezin | Handelingen 16: 30-34Luister  

Spreker: Dr. J.B. ten HoveDatum: 13 oktober 2020Locatie: Vredeskerk VeenendaalBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/759/events/recording/157095180000759★ Support this podcast ★

Ds. J. Westerink | David bezingt het wonder van Gods eeuwige goedertierenheid | Psalm 103:15-18Luister  

15 De sterveling – zijn dagen zijn als het gras, als een bloem op het veld, zo bloeit hij. 16 Wanneer de wind erover is gegaan, is hij er niet meer en zijn plaats kent hem niet meer. 17 Maar de goedertierenheid van de HEERE is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over wie Hem vrezen. Zijn gerechtigh…

Ds. C.H. Hoogendoorn | Jezus weggeleid |Mattheus 4:1-4Luister  

Kerntekst Mattheus 4:1a '' Toen werd Jezus door de Geest weggeleid.''

Ds. J.J. ten Brinke | Omringd door Gods goedertierenheid| Psalm 32: 8-11 en Openbaring 22: 6-12Luister  

Thema: Omringd door Gods goedertierenheid. Kerntekst is Psalm 32:10 Vier aspecten. 1. Wat David onderwijst. 2. Wat God beloofd. 3. Waar God voor waarschuwt. 4. Waar God toe oproept.

Ds. B.L.P. Tramper | Troostvolle zekerheid | Johannes 14: 12-20 Luister  

Kerntekst Johannes 14:19c ''Ik leef en Gij zult leven. '' Gedachten 1. Rijkdom in deze belofte. 2. Adres van de belofte. 3. Zekerheid van deze belofte.

Ds. J. Westerink | De Heere belooft Zijn volk te leiden | Jesaja 42Luister  

Bron: http://acc.downloadpreken.nl/7209/de-heere-belooft-zijn-volk-te-leiden★ Support this podcast ★

Ds. A. Baas | De naam van Christus met ere dragen | Efeze 4:1-8Luister  

Bron: http://acc.downloadpreken.nl/6804/de-naam-van-christus-met-ere-dragen★ Support this podcast ★

Dr. J.B. ten Hove | Hoed de kudde van God | 1 Petrus 5:2Luister  

Spreker: Dr. J.B. ten HoveDatum: 12 januari 2020Locatie: Vredeskerk VeenendaalBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/759/events/recording/157881780000759★ Support this podcast ★

Ds. M.M. van Campen | Joel slaat alarm | Joël 2Luister  

Spreker: Ds. M.M. van CampenBron: http://acc.downloadpreken.nl/5378/joel-slaat-alarm★ Support this podcast ★

Ds. J.J. ten Brinke | Geen zand maar bloed erover |Psalm 32:5Luister  

Bron: https://app.box.com/s/ddsf6ficuljwppbqygtny1hszlk1vk1q/file/614098107396★ Support this podcast ★

Ds. B.L.P Tramper | Gij zijt Mijn vrienden | Joh 15:14Luister  

1. Wat bedoeld de Heere met vriendschap 2. Wanneer sluit de Heere vriendschap 3. Hoe geeft de Heere vriendschap vorm

Ds. A. Baas | De Naam | 1 Petrus 4:12-19Luister  

Bron: http://acc.downloadpreken.nl/6803/de-naam★ Support this podcast ★

Ds. J. Westerink | De wijnstok en de ranken | Johannes 15Luister  

Bron: http://acc.downloadpreken.nl/7211/de-wijnstok-en-de-ranken★ Support this podcast ★

Dr. J.B. ten Hove | De Voorbidder en de vijand | Lukas 22:31 en 32Luister  

Spreker: Dr. J.B. ten HoveDatum: 15 maart 2020Locatie: Vredeskerk VeenendaalBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/759/events/recording/158426100000759★ Support this podcast ★

Dr. A.J. Kunz | Titel nog toevoegen | Psalm 63:9Luister  

Spreker: Dr. A.J. KunzDatum: 27 oktober 2019Locatie: Vredeskerk VeenendaalBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/759/events/recording/157219740000759★ Support this podcast ★

Ds. M.M. van Campen | In de leer bij de spinnen | Spreuken 30:28Luister  

Spreker: Ds. M.M. van CampenBron: http://acc.downloadpreken.nl/5377/in-de-leer-bij-de-spinnen★ Support this podcast ★

Ds. A. Baas | Jezus is Heere | 1 Petrus 1:13-23Luister  

Bron: http://acc.downloadpreken.nl/6802/jezus-is-heere★ Support this podcast ★

Ds. J. Westerink | De Heer oefent Paulus in geloofsvertrouwen | 2 Korinthe 1:1-10Luister  

Bron: http://acc.downloadpreken.nl/7206/de-heer-oefent-paulus-in-geloofsvertrouwen★ Support this podcast ★

Ds. M. Klaassen | De strijd is des Heeren | 1 Samuël 17:4-54Luister  

Spreker: Ds. M. Klaassen Datum: 13 oktober 2019Locatie: VredeskerkBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/759/events/recording/157098420000759★ Support this podcast ★

Ds. M.M. van Campen | Uw heilzon is aan | Maleachi 4:2Luister  

Tekst: 'Maar voor u die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels zal genezing zijn; en u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal.'

Ds. A. Simons | De aangeboden Christus | Galaten 3:1Luister  

Spreker: Ds. A. SimonsDatum: 8 september 2020Locatie: Vredeskerk VeenendaalBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/759/events/recording/156796020000759★ Support this podcast ★

Dr. J.B. ten Hove | Petrus' ontrouw en Jezus' trouw | Lukas 22:61Luister  

Spreker: Dr. J.B. ten HoveDatum: 29 maart 2020Locatie: Vredeskerk VeenendaalBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/759/events/recording/158546700000759★ Support this podcast ★

Ds. A. Baas | De navolging van Christus | Mattheüs 16:21-28Luister  

Bron: http://acc.downloadpreken.nl/7472/de-navolging-van-christus ★ Support this podcast ★

Ds. M.M. van Campen | Het zegel van de Geest | Efeze 1:13 en14Luister  

Spreker: Ds. M.M. van CampenBron: http://acc.downloadpreken.nl/5376/het-zegel-van-de-geest★ Support this podcast ★

Ds. M. Messemaker | De roep van Christus | Spreuken 8:17Luister  

Spreker: Ds. M. MessemakerDatum: 3 november 2020Locatie: Vredeskerk VeenendaalBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/759/events/recording/157276980000759★ Support this podcast ★

Ds. M. Klaassen | Komen tot Jezus | Mattheüs 15:21-28Luister  

Thema: komen tot Jezus 1. Belemmering bij dat komen 2. Volharding in dat komen 3. Geloof in dat komen 4. Mogelijkheid van dat komen

Dr. J.B. ten Hove | De HEERE alleen | Zondag 34Luister  

Thema: de HEERE alleen (het eerste gebod)

Ds. A. Simons | Door het geloof leven | Mattheüs 2:18Luister  

Thema: Door geloof leven 1. Rachel als moeder 2. Moeders in Israël 3. Moeders uit Bethlehem

Prop. E. Meijer | Kinderen van God en kinderen van de duivel | 1 Johannes 3:1-10Luister  

Thema: kinderen van God vs. kinderen van de duivel 1. Hierin zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel openbaar 2. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard Hoe kan je weten of je een kind van God bent? Wat zijn de kenmerken van een kind van God en een kind van de duivel? En wat als je wee…

Dr. J.B. ten Hove | Geen eigen beeld van God | Deuteronomium 4:10-20Luister  

Schriftlezing: Deuteronomium 4 : 10-20 HC zondag 35 (tweede gebod)

Dr. A.J. Kunz | Abba | Romeinen 8:15Luister  

Schriftlezing: Jesaja 63 : 15 – 64 : 4 Romeinen 8 : 11-17 Tekst: Romeinen 8 : 15

Ds. C.G. Vreugdenhil | De heilige Geest verzegelt het eigendom van Christus | Efeze 4:30Luister  

Spreker: Ds. C.G. VreugdenhilDatum: 14 juni 2020Locatie: GG Houten, EskolkerkBron: https://www.youtube.com/watch?v=290QrhXKMAk★ Support this podcast ★

Ds. A. Th. van Olst | De eerste martelaar | Handelingen 7:54-60Luister  

Spreker: Ds. A. Th. van OlstDatum: 21 juni 2020Locatie: EC Antwerpen-DeurneBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1709/events/recording/159274980001709★ Support this podcast ★

Ds. M. Klaassen | Psalm 4Luister  

Thema en tekst: Psalm 4

Ds. P.D.J. Buijs | Christus' brief aan Pergamus | Openbaring 2:12-17Luister  

Thema: Christus’ brief aan Pergamus 1. een trouwe gemeente 2. een ernstige dwaalleer 3. een dubbele belofte

Ds. A. Baas | Jezus' leven | Mattheüs 9:35-37Luister  

Spreker: Ds. A. BaasBron: http://acc.downloadpreken.nl/7438/jezus-leven★ Support this podcast ★

Ds. A. Th. van Olst | Titel nog toevoegen | Nehemia 8:11Luister  

Spreker: Ds. A. Th. van OlstDatum: 21 juni 2020Locatie: EC Antwerpen-DeurneBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1709/events/recording/159272640001709★ Support this podcast ★

Ds. P.D.J. Buijs | Christus alleen | Hebreeën 10:1-18Luister  

Spreker: Ds. P.D.J. BuijsDatum: 21 juni 2020Locatie: NunspeetBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/90/events/recording/159275160000090★ Support this podcast ★

Ds. F. van Binsbergen | Jezus laat zien dat geloven een zaak van het hart is | Mattheüs 15Luister  

Spreker: Ds. H.J.T. LubbersDatum: 21 juni 2020Locatie: UddelBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/515/events/recording/159272430000515★ Support this podcast ★

Ds. M. Klaassen | Geesteskracht | Handelingen 2:37-41Luister  

Thema voor deze dienst: Geesteskracht Schriftlezing: Hand. 2: 37-41 Kerntekst: Hand. 2: 37-41

Ds. A. Th. van Olst | Stefanus onder vuur | Handelingen 6:8-15Luister  

Spreker: Ds. A. Th. van OlstDatum: 14 juni 2020Locatie: EC Antwerpen-DeurneBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1709/events/recording/159214500001709★ Support this podcast ★

Ds. J.M. Molenaar | Slijten of slijpen? | Genesis 42:28bLuister  

Spreker: Ds. J.M. MolenaarDatum: 14 juni 2020Locatie: Oude Kerk EdeBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1905/events/recording/159212130001905★ Support this podcast ★

Ds. J.P. Nap | Wat voor tijd leven wij? | Lukas 12: 54 t/m Lukas 13: 5 Luister  

Spreker: Ds. J.P. NapDatum: 21 juni 2020Locatie: UddelBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/515/events/recording/159275700000515★ Support this podcast ★

Ds. J.M. Molenaar | De Almachtige geeft barmhartigheid! | Genesis 43:14 en 30Luister  

Johannes 11: 32-46 Genesis 43: 14 en 30

Ds. J.J. ten Brinke | De Heilige Geest getuigt | Hebreeën 10Luister  

Hebreeën 10:15 'En de Heilige Geest getuigt het ons ook' Thema: De Heilige Geest getuigt 1. Hoe getuigt de Heilige Geest? 2. Waarvan getuigt Hij? 3. Waar getuigt Hij?

Ds. P. den Butter | Gods teken van de boog in de wolken | Genesis 9:11-13Luister  

Tekst: 'Ik maak Mijn verbond met u, dat niet meer alle vlees door het water van een vloed zal worden uitgeroeid, en dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te gronde te richten. En God zei: Dit is het teken van het verbond dat Ik geef tussen Mij en u, en alle levende wezens die bij u zijn, alle …

Ds. M. Klaassen | Het leven van de eerste gemeente - deel 2 | Handelingen 2:43-47Luister  

Thema voor deze dienst: Het leven van de eerste gemeente II (serie Handelingen, 8) 1. Het geheim van deze gemeente 2. De stemming in die gemeente 3. De uitstraling van die gemeente 4. Het appèl van deze gemeente Schriftlezing: Hand. 2: 42-47 Kerntekst: Hand. 2: 43-47

Ds. M. Klaassen | Het leven van de eerste gemeente - deel I | Handelingen 2:42Luister  

Thema: Het leven van de eerste gemeente I (serie Handelingen, 7) Schriftlezing: Hand. 2: 42-47 Kerntekst: Hand. 2: 42 'En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden'.

Ds. C.G. Vreugdenhil | De Heilige Geest verzegelt het eigendom van Christus | Efeze 4:30Luister  

Thema: De Heilige Geest verzegelt het eigendom van Christus. 1. Het bedroeven van de Geest 2. De verzegeling door de Geest

Ds. J.J. IJsselstein | Genezing van de bloedvloeiende vrouw | Lukas 8Luister  

Spreker: Ds. J.J. IJsselsteinBron: https://www.youtube.com/watch?v=niCcfa5vZw4★ Support this podcast ★

Ds. J.J. ten Brinke | Bekleed u met de wapenrusting van God | Efeze 6:11-13Luister  

Efeze 6:11-13 'Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, machten, wereldbeheersers van de duisternis dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van …

Ds. J. Koppelaar | De erfenis op aarde | Romeinen 8:17Luister  

Schriftlezing: Romeinen 8: 11 – 25. Kerntekst: Romeinen 8: 17

Ds. B.L.P. Tramper | De letter doodt, maar de geest maakt levend | 2 Korinthe 3:6Luister  

Schriftlezing: 2 Korinthe 3:1-11 Kerngedeelte: 2 Korinthe 3: 6 Thema: de letter doodt maar de geest maakt levend

Dr. G.A. van den Brink | Ik ben een christen | Zondag 12Luister  

Deze preek is onderdeel van DownloadPreken.nl.

Dr. H. van den Belt | Wat gebeurt er, als de naam van de Here Jezus verkondigd wordt? | Handelingen 3:6Luister  

Handelingen 3:6 'Petrus zei echter: Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u: in de Naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen!'

Dr. G.A. van den Brink | De persoon van Jezus | Zondag 11Luister  

Deze preek is onderdeel van DownloadPreken.nl. Thema: De persoon van Jezus 1. Jezus maakt zalig 2. Jezus alleen maakt zalig 3. Jezus maakt zalig door het geloof

Ds. J.M. Molenaar | Als een boom...! | Genesis 39: 2aLuister  

Thema: Als een boom...! Schriftlezing: Genesis 39 en Psalm 1 Tekst: Genesis 39:2a

Ds. J. Koppelaar | Looft den HEERE, want Hij is goed | Psalm 118Luister  

Tekst: Psalm 118 Deze preek is onderdeel van DownloadPreken.nl.

Ds. A. Th. van Olst | Het zesde gebod: De echte betekenis van Gods verbod op doodslag | Mattheüs 5: 21-26Luister  

Thema: De echte betekenis van Gods verbond op doodslag

Ds. J. Koppelaar | Gebed van Habakuk | Habakuk 3:2Luister  

Habakuk 3:2 'HEERE, toen ik Uw tijding hoorde, heb ik gevreesd. HEERE, Uw werk, behoud het in het leven in het midden van de jaren, maak het bekend in het midden van de jaren; denk in Uw toorn aan ontferming!'

Dr. G.A. van den Brink | Voorzienigheid voor zoekers naar zin en zekerheid | Zondag 10Luister  

Spreker: Dr. G.A. van den BrinkBron: http://acc.downloadpreken.nl/2566/voorzienigheid-voor-zoekers-naar-zin-en-zekerheid★ Support this podcast ★

Ds. J.M. Molenaar | Hoe wordt het goed tussen God en mij? | Romeinen 5: 1Luister  

Schriftlezing Romeinen 5: 1-11 Tekstlezing Romeinen 5: 1

Dr. H. van den Belt | Het watermerk van Jezus Christus | Romeinen 10Luister  

Deze preek is onderdeel van DownloadPreken.nl. Schriftlezing: Romeinen 10:1-21

Ds. J. Koppelaar | En mijn geest verheugd zich in God, mijn Zaligmaker | Lukas 1:47Luister  

Lukas 1:47 'en mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker...'

Ds. A. Simons | Met twee woorden spreken | Romeinen 3Luister  

Deze preek is onderdeel van de 365x prekenapp. Thema: Met twee woorden spreken - Zonder werken - Met werken Schriftlezingen: Romeinen 3:28 - 4:6 & Mattheüs 5:13-16

Ds. M. Messemaker | Gebed en verhoring | 2 Korinthe 12:8-9Luister  

Thema: Gebed en verhoring Tekst: 2 Korinthe 12:8-9

Dr. H. van den Belt | Christus en de Geest | 2 Korinthe 3Luister  

Spreker: Dr. H. van den BeltBron: http://acc.downloadpreken.nl/6062/christus-en-de-geest★ Support this podcast ★

Ds. A. Th. van Olst | Ik zal u niet als wezen achterlaten... | Johannes 14:18Luister  

Tekst: Johannes 14:18 'Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom weer n aar u toe'

Prof. Dr. A. Huijgen | Pinksteren leren verstaan | Handelingen 2:33Luister  

Schriftlezing: Handelingen 2: 1 – 36. Tekst: Handelingen 2: 33. Het thema is: Pinksteren leren verstaan 1. Belofte 2. Ontvangen 3. Uitgestort

Dr. G.A. van den Brink | Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper | Zondag 9Luister  

Deze preek is onderdeel van DownloadPreken.nl.

Ds. J.M. Molenaar | Pinksterenthousiasme! | Numeri 11:29Luister  

Schriftlezing Numeri 11: 16-30 en 1 Korinthe 13: 8 – Korinthe 14: 3 Tekst: Numeri 11: 29 Thema: Pinksterenthousiasme!

Ds. A. Th. van Olst | U zult niet echtbreken | Mattheüs 5:27-32Luister  

Thema: U zult niet echtbreken Een preek over het 7e gebod. Schriftlezingen: Mattheüs 5:27-32 en Markus 10-1-12

Ds. J.J. IJsselstein | Ik vond Hem, ik hield Hem vast… | Johannes 20Luister  

Thema: Ik vond Hem, ik hield Hem vast... 1. Een andere verhouding tot Christus 2. Een andere verhouding tot God 3. Een andere verhouding tot de broeders.

Ds. H.J.T. Lubbers | De belofte van de Bruidegom aan Zijn bruid | Hosea 2Luister  

Thema: De belofte van een Bruidegom aan een bruid 1. De Bruidegom 2. Wat beloofd de bruidegom? 3. Waartoe leidt dat bij ons?

Ds. A. Th. van Olst | Aangesteld om Gods gemeente te weiden | Handelingen 20:28Luister  

Thema: Aangesteld om Gods gemeente te weidne Tekst: Handelingen 20:28 'Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft om de gemeente van God te weiden, die Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed.'

Ds. A. Th. van Olst | 'Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alles vlees' | Handelingen 2:16-18Luister  

Schriftlezing: Handelingen 2:16-18 en Joël 2 vanaf vers 28

Ds. C.G. Vreugdenhil | Pinksteren in Jeruzalem | Handelingen 2 Luister  

Thema: Pinksteren in Jeruzalem 1. De Man van God 2. De dood van de Messias 3. Het Evangelie van Pinksteren

Dr. P.J. Visser | Wereldwijd nabij! | Lukas 24:50Luister  

Thema: Wereldwijd nabij! Schriftlezing: Lukas 24:46-53

Ds. M. Klaassen | Tussen Hemelvaart en Pinksteren | Handelingen 1: 12-14Luister  

Schriftlezing: Handelingen 1: 4-14

Ds. M. Messemaker | Mattheüs 28: 16-20Luister  

Schriftlezing: Mattheüs 28: 16-20

Ds. J. Westerink | Een woord van Jezus voor Zijn achterblijvende discipelen | Johannes 14:15-29Luister  

Thema: Een woord van Jezus voor Zijn achterblijvende discipelen Schriftlezing: Joh. 14:15-29

Ds. P.D.J. Buijs | De levende Heere spreekt spreekt tot de gemeente van Smyrna | Openbaring 2 : 8 – 11Luister  

Schriftlezing: Openbaring 2 : 8 – 11 Thema: De levende Heere spreekt spreekt tot de gemeente van Smyrna 1. Hij weet van haar verdrukking; 2. Hij spreekt tot haar vertroosting; 3. Hij biedt haar de bekroning.

Ds. C.G. Vreugdenhil | De Koning en Zijn gaven | Efeze 4 : 8 - 10Luister  

Thema: De Koning en Zijn gaven 1. Hij is opgevaren in de hoogte 2. Hij verdiende gaven door Zijn vernedering 3. Hij deelt gaven uit aan opstandige mensen Schriftgedeelte: Efeze 4

Ds. A.A.F. van de Weg | Gods zorg is van het hoogste niveau | Lukas 24:36-53Luister  

Thema: Gods zorg is van het hoogste niveau - Ons ten goede - Alle dagen

Ds. D.J.T. Hoogenboom | Wat betekent Jezus?| Mattheüs 1:18-25Luister  

Schriftlezing: Mattheüs 1:18-25 en Catechismus zondag 11

Ds. A. Th. van Olst | Het negende gebod: Pas op je woorden! | Psalm 12 en Jakobus 3:1-12 Luister  

Thema: Pas op je woorden! Een preek over het 9e gebod. Schriftlezing: Psalm 12 en Jakobus 3:1-12

Ds. M.M. van Campen | Eens als de bazuinen klinken | Openbaring 8Luister  

Thema: Eens als de bazuinen klinken - Stilte in de hemel - Bede naar de hemel - Bazuingeschal uit de hemel

Ds. A.A.F. van de Weg | Een toevoeging van het allerhoogste belang | Efeze 1:15-23Luister  

Thema: Een toevoeging van het allerhoogste belang 1. Deze toevoeging onderstreept Zijn majesteit 2. Deze toevoeging onderstreept Zijn zegen 3. Deze toevoeging onderstreept Zijn macht Schriftlezing: Efeze 1: 15 – 23 & Efeze 4 : 1 – 16 en de Heidelbergse Catechismus zondag 19 (deel 1)

Ds. M.M. van Campen | Kracht naar kruis... | 1 Samuël 30:1-6Luister  

Thema: Kracht naar Kruis 1. Gevoel 2. Gedachte 3. Gedrag 4. Gevolg

Ds. A.A.F. van de Weg | Het evangelie van Hemelvaart | Johannes 14:1-6 en 15-17Luister  

Schriftlezing: Johannes 14 : 1-6 en 15-17 + de Heidelbergse Catechismus zondag 18 (deel 2). Het thema is: Het Evangelie van Hemelvaart 1. Hij is mijn Voorspraak 2. Hij haalt mij eens thuis 3. Hij geeft Zijn Geest

Ds. D.J.T. Hoogenboom | Volg mij! | Johannes 21:15-22Luister  

Schriftlezing: Johannes 21:15-22

Ds. A. Th. van Olst | Het achtste gebod: Dankbaar omgaan met bezit |2 Korinthe 9:6-15 en 1 Timotheüs 6:3-19 Luister  

Thema: Dankbaar omgaan met bezit Een preek over het 8e gebod. Schriftlezingen: 2 Korinthe 9:6-15 en 1 Timotheüs 6:3-19

Ds. P.D.J. Buijs | Als de Heere toch niet... | Psalm 124Luister  

Thema: ‘Als de HEERE toch niet…’ 1. een blik terug, in verwondering; 2. een blik omhoog, in dankbaarheid; 3. een blik naar voren, in afhankelijkheid.

Ds. J.J. ten Brinke | Gods liefde! | 1 Johannes 4:9Luister  

Thema: Gods liefde! - De openbaring van Gods liefde (Hier in de liefde van God aan ons geopenbaard). - Het geschenk van Gods liefde (Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft) - Het doel van Gods liefde (Opdat wij zouden leven door Hem)

Ds. A.A.F. van de Weg | Een hoopvolle toekomst | 1 Korinthe 15:51 – 52Luister  

Thema: Een hoopvolle toekomst 1. Wat vindt er plaats? 2. Hoe vindt het plaats? 3. Wanneer vindt het plaats? Tekstgedeelte: 1 Korinthe 15: 50 – 58

Ds. J.J. ten Brinke | Hoopvol leven bij de Dag | 1 Thessalonicenzen 5:9-10​ Luister  

Thema: Hoopvol leven bij de Dag Tekst: 1 Thessalonicenzen 5:9-10​

Ds. J.J. IJsselstein | Twee soorten mensen | 1 Korinthe 2:12-14Luister  

Thema: Twee soorten mensen 1. Geestelijke mensen (zij hebben ontvangen, weten, spreken) 2. Natuurlijke mensen (zij weigeren te ontvangen, vinden het dwaasheid en begrijpen het niet. 1 Korinthe 2:12-14 'En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest Die uit God is, opdat wij zoud…

Ds. J.C. de Groot | De terugkeer van Israël en Juda | Jeremia 3:22,23Luister  

Thema: De terugkeer van Israël en Juda Tekst: Jeremia 3:22-23 'Keer terug, afkerige kinderen, Ik zal u van uw afdwalingen genezen. Zie, hier zijn wij. Wij komen tot U, want U bent de HEERE, onze God. Voorwaar, tevergeefs verwacht men het van de heuvels, en de menigte van de bergen. Voorwaar, in de…

Dr. H. van den Belt | Wat is de Bijbel? | 2 Timotheüs 3Luister  

Thema: Wat is de Bijbel? Tekst: 2 Timotheüs 3

Ds. A. Th. van Olst | Ik zal de daden van de HEERE gedenken | Psalm 77:12Luister  

Thema: Ik zal de daden van de HEERE gedenken Tekst: Psalm 77:12 'Ik zal de daden van de HEERE gedenken, ja, ik zal denken aan Uw wonderen van oudsher.'

Ds. P.D.J. Buijs | God vergeeft en vergeet mijn zonden | Psalm 32Luister  

Thema: God vergeeft en vergeet mijn zonden 1. de heerlijke werkelijkheid daarvan; 2. de vaste grond daarvoor; 3. het eeuwige doel daarbij Schriftlezingen: Psalm 32 Micha 7 : 18 – 20 HC zondag 21, vraag en antwoord 56

Ds. M.M. van Campen | In de schoolklas van Jezus | Mattheus 11:29-30Luister  

Thema: In de schoolklas van Jezus Tekst: Mattheus 11:29-30 'Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.'

Ds. M. Klaassen | Het geheim van de zingende pelgrim | Psalm 119:49-56 Luister  

Thema: Het geheim van de zingende pelgrim Een preek naar aanleiding van psalm 119.

Ds. J.J. IJsselstein | De prediking van de gekruisigde Christus | 1 Korinthe 1:23-24Luister  

Thema: De prediking van de gekruisigde Christus 1. De ergernis van het kruis 2. De overwinning van het kruis 3. De roem van het kruis 1 Korinthe 1:23-23 'Wij echter prediken Christus, de Gekruisigde, voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, z…

Dr. H. van den Belt | Wat ontbreekt mij nog? | Mattheüs 19:21Luister  

Thema: Wat ontbreekt mij nog? Tekst: Mattheüs 19:21 'Jezus zei tegen hem: Als u volmaakt wilt zijn, ga dan heen, verkoop wat u hebt, en geef het aan de armen, en u zult een schat hebben in de hemel; en kom dan en volg Mij.'

Ds. P.D.J. Buijs | U hebt mijn rechterhand gegrepen | Psalm 73:23bLuister  

Thema: ‘U hebt mijn rechterhand gegrepen’ 1. op het juiste moment gegrepen; 2. op de juiste plaats gebracht; 3. tot een verheven doel geleid. Schriftlezing: Psalm 73 Tekst: Psalm 73 : 23 'Ik zal echter voortdurend bij U zijn, U hebt mijn rechterhand gegrepen.'

Ds. A. Th. van Olst | Recht is zilver, liefde is goud | Mattheüs 5:38-42Luister  

Thema: Recht is zilver, liefde is goud Wat is rechtvaardigheid? We hebben het wel eens over een rechtvaardigheidsgevoel, maar Jezus leert ons over verdraagzaamheid. Liefde. Luister je mee?

Ds. J.J. IJsselstein | Vooruitkijken in een moeilijke tijd | Psalm 4:7 Luister  

Thema: Vooruitkijken in een moeilijke tijd 1) Naar beneden en opzij 2) Naar boven Tekst: Psalm 4:7 'Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? Verhef over ons het licht van Uw aangezicht, HEERE!'

Ds. M. Klaassen | Verlangen, verdriet en verwachting | Psalm 42Luister  

Thema: Verlangen, verdriet en verwachting Tekst: Psalm 42

Dr. G.A. van den Brink | Jezus is het Licht der wereld | Titus 2:11-13Luister  

Thema: Jezus is het Licht der wereld Tekst: Titus 2:11-13 'Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen, en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, terwijl wij verwachte…

Ds. J.J. IJsselstein | Rijk in genade, rede en kennis | 1 Korinthe 1:4-5Luister  

Thema: Rijk in genade, rede en kennis Paulus’ dankgebed voor de gelovigen in Korinthe Paulus dankt… 1. Voor wat hen gegeven is: genade 2. Voor wat hen dat gebracht heeft: rijkdom in alle rede en kennis 1 Korinthe 1:4-5 'Ik dank mijn God altijd voor u, vanwege de genade van God die u gegeven is …

Dr. H. van den Belt | Wat betekent het bloed van Jezus in ons leven? | 2 Korinthe 8:1-15Luister  

Thema: Wat betekent het bloed van Jezus in ons leven? Tekst: 2 Korinthe 8:1-15

Ds. P.D.J. Buijs | Wandelen met God | Genesis 5: 1-24 & Hebreëen 11:5Luister  

De mensheid viel in zonden, keerde God de rug toe. Henoch wandelde met God, dichtbij God. Hij wil ons ook trekken om te wandelen met Hem. God spreekt en wij mogen antwoorden in gebed. Heerlijk om te wandelen met de Heere. Thema: Wandelen met God. 1. Wat dat van binnen is, 2. hoe je dat naar buiten …

Ds. A. Th. van Olst | Johannes’ getuigenis over Christus | Johannes 1: 19-34Luister  

Thema: Johannes’ getuigenis over Christus 1. Hij wijst van zichzelf af, kijk dus niet naar mij, ik ben slechts een stem. 2. Hij prijst de Heere Jezus Christus aan, Het Lam van God, om de zonden van de wereld weg te nemen.

Dr. G.A. van den Brink | Jezus is dood... geweest! | Markus 16Luister  

Thema: Jezus is dood... geweest! Tekst: Markus 16

Prof. dr. A. Baars | Jezus' opdracht | Mattheus 28:16-18Luister  

Thema: Jezus' opdracht Tekst: Mattheus 28:16-18 'En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen zij Hem zagen, aanbaden zij Hem, maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aa…

Ds. M. Klaassen | Komen tot Jezus | Mattheüs 15:21-28Luister  

Thema: Komen tot Jezus Tekst: Mattheüs 15:21-28

Ds. J.J. IJsselstein | Geef mij je hart! | Spreuken 23:26Luister  

Thema: Geef Mij je hart Een liefdevol aanzoek van Christus aan het hart van een zondaar 1. Wie doet het aanzoek? 2. Aan wie wordt het aanzoek gedaan? 3. Wat is de inhoud van het aanzoek? 4. Een viertal persoonlijke vragen Spreuken 23:26 'Mijn zoon, geef mij je hart, en laten je ogen behagen scheppe…

Ds. A.A.F. van de Weg | Hoe nu verder? | Mattheüs 28:7aLuister  

Thema: Hoe nu verder? Tekst: Mattheüs 28:7a 'En ga haastig heen en zeg tegen Zijn discipelen dat Hij opgewekt is uit de doden; en zie, Hij gaat u voor naar Galilea; daar zult u Hem zien. Zie, ik heb het u gezegd'

Ds. P.D.J. Buijs | 'T verbond met Abraham, zijn vrind, bevestigt Hij van kind tot kind | Genesis 17 en Handelingen 3Luister  

Thema: ‘t verbond met Abraham, Zijn vrind, bevestigt Hij van kind tot kind 1. de rijkdom van Gods verbond; 2. het teken van Gods verbond; 3. het appel van Gods verbond Schriftlezingen: Genesis 17:7 – 14 en Handelingen 3:36 – 40 HC zondag 27

Ds. J.C. de Groot | Johannes 18:4-9Luister  

Schriftlezing: Johannes 18: 1-14, tekst vers 4-9 Tekst: Johannes 18:4-9 'Jezus dan, Die alles wist wat er over Hem komen zou, trad naar voren en zei tegen hen: Wie zoekt u? Zij antwoordden Hem: Jezus de Nazarener. Jezus zei tegen hen: Ik ben het. En Judas, die Hem verraadde, stond ook bij hen. Toe…

Ds. A. Th. van Olst | Petrus opnieuw geroepen tot de navolging | Johannes 21:15-25Luister  

Thema: Petrus opnieuw geroepen tot de navolging. 1. Het volgen onder het kruis, 2. volgen zonder vragen. De Heere roept elke Zondag om Hem na te volgen. Volg Mij! Volgen onder het kruis bestaat uit verbondenheid en ook uit lijden, kruisdragen. VOLG MIJ, roept de Heere ons ook toe! Tekst: Johannes 2…

Ds. M. Klaassen | Jezus en de steen | Mattheüs 27:57-28:10Luister  

Thema: Jezus en de steen Schriftlezing: Mattheüs 27:57 - 28:10

Ds. A.A.F. van de Weg | Het gescheurde voorhangsel | Mattheüs 27:51aLuister  

Thema: Het gescheurde voorhangsel 1. De toegang was gesloten 2. Het voorhangsel wordt gescheurd 3. De toegang is geopend Tekst: Mattheüs 27:51a 'En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden' Schriftlezingen: Mattheus 27: 45-54 en Hebreeën 10:19-23.

Ds. A.A.F. van de Weg | Hoe heerlijk is Uw naam! | Johannes 1:1-18Luister  

Thema: Hoe heerlijk is Uw naam! - Jezus is als enig Kind onze oudste Broeder - Jezus is als Heere onze Eigenaar Schriftlezingen: Johannes 1:1-18 en 1 Petrus 1:13-20 en Heidelbergse Catechismus zondag 13.

Ds. A. Simons | Het wonder van het kruis | Romeinen 6:1-6Luister  

Thema: Het wonder van het kruis Schriftlezing: Johannes 19:17-18,31-37 & Romeinen 6:1-6

Ds. C.G. Vreugdenhil | Zingen in het aangezicht van de dood | Mattheüs 26:30Luister  

Tekst: Mattheüs 26:30 'En als zij den lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar den Olijfberg.'

Ds. J.J. IJsselstein | Vijf hemelse medicijnen voor de ontroerde harten van de discipelen | Johannes 14Luister  

Thema: Vijf hemelse medicijnen voor de ontroerde harten van de discipelen Tekst: Johannes 14:1-3 'Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u…

Ds. J. Koppelaar | Uit afgunst overgeleverd | Mattheüs 27:18Luister  

Tekst: Mattheüs 27:18 ‘Want hij wist dat zij Hem uit afgunst overgeleverd hadden.’ Schriftlezing: Mattheüs 27:11 – 26

Dr. R. van Kooten | Hoe Paulus de brief aan de Galaten indrukwekkend beeïndigd | Galaten 6:14-18Luister  

Schriftlezing: Galaten 6:14-18 - Paulus getuigt van drieërlei kracht in het kruis van Christus - Paulus wijst op de littekens van Christus in zijn lichaam - Paulus nodigt uit het onderwijs hartelijk te beamen

Ds. A.A.F. van de Weg | Bidden in crisistijd | Exodus 30:1-10Luister  

Thema: Bidden in crisistijd 1. God verlangt naar onze gebeden 2. God verhoort onze gebeden 3. God verheugt Zich in onze gebeden

Ds. C.G. Vreugdenhil | De schuilplaats van de Allerhoogste | Psalm 91Luister  

Tekst: Psalm 91:1 Thema: De schuilplaats van de Allerhoogste 1. De nodigende priester 2. De veilige schuilplaats 3. De verkwikkende schaduw Schriftlezing: Psalm 91

Dr. G.A. van den Brink | Zuchten in de Geest | Romeinen 8:23Luister  

Thema: Zuchten in de Geest Tekst: Romeinen 8:23 'En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam.'

Ds. A. de Reuver | Zijn lof zingen in de nacht? | Psalm 42 en 43Luister  

Schriftlezing: Psalm 42 en 43

Ds. A.A.F. van de Weg | Het drievoudige ambt van een christen | 1 Petrus 2Luister  

Thema: Het drievoudige ambt van een christen 1. Als profeet Zijn Naam belijden 2. Als priester jezelf wijden 3. Als koning tegen de vijand strijden

Ds. J. Blom | Hoe krijg je toegang tot het Heilig Avondmaal? | Psalm 116:12 en 13Luister  

Thema: ‘Hoe krijg je toegang tot het Heilig Avondmaal?’ 1. Een verlegen vraag 2. Een Goddelijk antwoord

Ds. G. van den Berg | De grote dag van Christus bewust en actief tegemoet leven! | Filippenzen 1:10b en 11Luister  

Tekst: Filippenzen 1:10b en 11 '...opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, vervuld met vruchten van gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en lof van God.' Thema: De grote dag van Christus bewust en actief tegemoet leven!

Ds. J.A. van den Berg | Macht gegeven om kinderen van God te worden | Johannes 1:11-13Luister  

Johannes 1:11-13 'Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven ​kinderen​ van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man…

Ds. J. Blom | Waarom toch al dat lijden van Paulus en van zo veel anderen? | 2 Korinthe 1:8-10Luister  

Thema: Waarom toch al dat lijden van Paulus en van zo veel anderen? 2 Korinthe 1:8-10 'Want wij willen niet, broeders, dat u geen weet hebt van onze verdrukking, die ons in Asia overkomen is: dat wij het uitermate zwaar te verduren hebben gekregen, boven ons vermogen, zodat wij zelfs aan ons leven …

Ds. W.N. Middelkoop | Soldaten gevraagd voor de strijd van het geloof | Efeze 6Luister  

Thema: Soldaten gevraagd voor de strijd van het geloof Deze preek is onderdeel van de 365x prekenapp.

Ds. A.A.F. van de Weg | Het drievoudige ambt van Christus | Lukas 4:14-32Luister  

We lazen Lukas 4:14-32 en Heidelbergse Catechismus zondag 12 (deel 1) Het thema is: Het drievoudige ambt van Christus - Christus is de hoogste Profeet - Christus is de unieke Priester - Christus is de eeuwige Koning

Dr. G.A. van den Brink | De linkse moordenaar | Lukas 23:39Luister  

Het thema is: De linkse moordenaar – Bijna – Belijden (bekering / berouw) – Geloof Schriftlezing: Lukas 23:26-43

Ds. A.A.W. Boon | Geloofs-gemeenschap | Romeinen 1:12Luister  

Thema: Geloofs-gemeenschap Schriftlezing: Romeinen 1:1-15 Tekst: 'dat is te zeggen, om in uw midden samen bemoedigd te worden door het onderlinge geloof, zowel dat van u als dat van mij.'

Dr. G.A. van den Brink | Bidden voor alle mensen | 1 Timotheüs 2:1-4Luister  

Thema: Bidden voor alle mensen - God voor alle mensen - Gebed voor alle mensen - Gebed voor overheid en samenleving Schriftlezing: 1 Timotheüs 2:1-7

Ds. P.J. Visser | All-risk verzekerd | Psalm 91Luister  

Thema: All-risk verzekerd Schriftlezing: Psalm 91

Ds. A.L. Molenaar | Geloven van begin tot eind | Efeze 2:8Luister  

Thema: Geloven van begin tot eind 1. Genade 2. Geloof 3. Gave Efeze 2:8 'Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is een gave van God'

Ds. M.M. van Campen | Heer, U bent altijd bij mij | Psalm 23:4Luister  

Thema: Heer, U bent altijd bij mij De Heere is bij mij en daarom ben ik... 1. ...niet angstig 2. ... niet alleen 3. ... niet verdrietig Psalm 23:4 'Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.'

Ds. R. van der Knijff | Uitgewist: ik of mijn zonde? | Exodus 32:30-35Luister  

Thema: Uitgewist: ik of mijn zonde?

Dr. G.A. van den Brink | De dag van het Paaslam | Exodus 12:14Luister  

Deze preek is onderdeel van de 365x prekenapp. Thema: De dag van het Paaslam

Ds. P. Vermaat | Wie ga je volgen en waarheen? | Lukas 22:1-13Luister  

Thema: Wie ga je volgen en waarheen?

Ds. A. Baas | Het Lam dat wordt verwacht | Jesaja 53Luister  

Deze preek is onderdeel van de 365x prekenapp. Thema: Het Lam dat wordt verwacht

Ds. H.M. Burggraaf | Lijdenstijd: een voorbereiding van 40 dagen | Mattheüs 4:1-11Luister  

Thema: Lijdenstijd: een voorbereiding van 40 dagen. 'De veertigdagentijd is voor veel Christenen een voorbereidingstijd op het lijden en sterven van Jezus. Een tijd van intensief zoeken naar God; Zijn weg in jouw leven of Zijn nabijheid. Voor Jezus was deze veertigdagentijd in de woestijn niet bedo…

Ds. A. ten Brinke | Zijn wij de ogen van Christus? | Johannes 5:6 en 7aLuister  

Thema: Zijn wij de ogen van Christus? Tekst: Johannes 5: 6 en 7a 'Jezus zag hem liggen en omdat Hij wist dat hij al lange tijd ziek was, zei Hij tegen hem: Wilt u gezond worden? De zieke antwoordde Hem: Heere, ik heb geen mens om mij in het badwater te werpen wanneer het water in beroering gebracht…

Ds. C.G. Vreugdenhil | Christus wordt groot gemaakt in het leven van Paulus | Filippenzen 1:20,21Luister  

Thema: Christus wordt groot gemaakt in het leven van Paulus - Paulus' diepe verlangen - Het zinvolle leven van Paulus - Zijn zalige sterven Schriftlezing: Filippezen 1:12-26

Dr. G.A. van den Brink | Die Zichzelven gegeven heeft voor onze zonden | Galaten 1Luister  

Deze preek is onderdeel van de 365x prekenapp. Thema: Die Zichzelven gegeven heeft voor onze zonden.

Ds. M.M. van Campen | De Geest als duif | Mattheüs 3Luister  

Deze preek is onderdeel van de 365x prekenapp. Preek: de Geest als duif

Ds. J.C. de Groot | Een klein meisje met een groot geloof | 2 Koningen 5:1-9Luister  

Thema: Een klein meisje met een groot geloof 2 Koningen 5:1-3 en 9 'Naäman, de bevelhebber van het leger van de koning van Syrië, was een aanzienlijk man in de ogen van zijn heer en van hoog aanzien, want door hem had de HEERE de Syriërs verlossing gegeven. Deze man was een strijdbare held, maar…

Ds. M. Klaassen | De Geest van de aanneming tot kinderen | Romeinen 8:15 en 16Luister  

Thema: De Geest van de aanneming tot kinderen 1 Wat houdt de aanneming in 2 Wat doet de Geest daarin 3 Wat is het gevolg daarvan Romeinen 8:15 en 16 'Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie w…

Ds. J. IJsselstein | Op weg naar een andere wereld | Mattheüs 7:13 en 14Luister  

Thema: Op weg naar een andere wereld - Twee poorten - Twee wegen - Twee eindbestemmingen - Een persoonlijke raad

Ds. J.W. van Estrik | Het gebed van Hizkia | 2 Koningen 19Luister  

Thema: Het gebed van Hizkia

Ds. J. Molenaar | De therapie van de Knecht des Heeren | Mattheüs 12:20 en 21Luister  

Mattheüs 12:20 en 21 'Het geknakte riet zal Hij niet breken en de walmende vlaspit zal Hij niet doven, totdat Hij het oordeel uitvoert tot overwinning. En op Zijn Naam zullen de heidenen hopen.'

Ds. W.C. Hovius | De vriend van de koning | 1 Koningen 4Luister  

Deze preek is onderdeel van de 365x prekenapp. Thema: De vriend van de koning

Ds. A.A.F. van de Weg | Een goed begin is Gods werk | Nehemia 2:20 Luister  

Dit is de eerste preek uit de prekenserie van 'Nehemia, de biddende bouwer.' Deze serie is volledig beschikbaar als podcast! 'Toen gaf ik hun antwoord en zei tegen hen: De God van de hemel, Hij zal ons doen slagen en wij, Zijn dienaren, zullen opstaan en gaan bouwen. Maar u hebt geen deel, geen re…

Ds. J.J. ten Brinke | Door God aan God verbonden | Psalm 22:10Luister  

Psalm 22:10 “U bent het toch Die Mij uit de buik hebt getrokken, Die mij vertrouwen gaf, toen ik aan mijn moeders borst lag. Op U ben ik geworpen van de baarmoeder af, vanaf de moederschoot bent U mijn God.” Schriftlezing: Psalm 22:1-11 en Mattheüs 27:41-46

Ds. M.M. van Campen | Alles geef ik U | Markus 12:44Luister  

Thema: Alles geef ik U - Jezus ziet het offer - Jezus zegent het offer - Jezus zelf het offer Markus 12:44 'Want zij allen hebben van hun overvloed erin geworpen; maar deze heeft van haar armoede alles wat zij had, erin geworpen, heel haar levensonderhoud.' Schriftlezing: Markus 12:38-44

Dr. H. van den Belt | Wat is de verhouding tussen Christus en de wet? | Romeinen 10:8Luister  

Thema: Wat is de verhouding tussen Christus en de wet? - Het einde van de wet is Christus - Het einde is een doeleinde - Het einde door genade alleen Schriftlezingen: Romeinen 10:1-13 en Deutoronomium 30:1-14

Ds. A.A.F. van de Weg | Gods vaderschap | Psalm 33Luister  

Thema: Gods vaderschap 1. Zijn Vader 2. Onze Vader 3. Mijn Vader

Ds. J.J. IJsselstein | De zegen en het nut van wegen van tegenspoed en duisternis | Psalm 30 Luister  

Thema: De zegen en het nut van wegen van tegenspoed en duisternis 1. Het donker van de nacht 2. Het licht van de morgen

Ds. M. Klaassen | De wind waait waarheen hij wil... | Johannes 3:8Luister  

Thema: De wind waait waarheen hij wil... - De vrijheid van de Geest - De merkbaarheid van de Geest Schriftlezing: Johannes 3:1-8 Kerntekst: 'De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is het met iedereen die uit de Geest g…

Ds. J. Blom | Stel op de Heere in alles uw vertrouwen | Johannes 5:8 en 9Luister  

Spreker: Ds. J. BlomDatum: 16 februari 2020Locatie: Maranthakerk RotterdamBron: https://www.maranathakerk.nu/preken/2791-2020-02-16-17-00★ Support this podcast ★

Dr. R. van Kooten | De HEERE brengt farao in grote nood | Genesis 41Luister  

Schriftlezing: Genesis 41:1-8 en 17-24 Thema: De HEERE brengt door een enkele droom farao in grote nood, dit raakt: - De persoon van de dromer - De plaats van de dromen - De uitleggers van de dromen

Ds. A.A.F. van de Weg | De troost van Gods Vaderlijke voorzienigheid | Romeinen 8:28-39Luister  

De troost van Gods Vaderlijke voorzienigheid - De aard van Gods leiding - De worsteling vanwege Gods leiding - De troost in Gods leiding

Ds. A. van Vuuren | De grootste Zendeling | Hebreeën 10:5-10Luister  

Thema: De grootste Zendeling 1. Zijn bereidheid (vers 7) 2. Zijn lichamelijkheid (vers 5) 3. Zijn heiligheid (vers 10)

Ds. A.W. van der Plas | De kinderen horen erbij | Lukas 18:15 en 16Luister  

Lukas 18:15 en 16 En zij brachten ook de jonge kinderen bij Hem, opdat Hij die zou aanraken. En toen de discipelen dat zagen, bestraften ze hen. Jezus echter riep die kinderen tot Zich en zei: Laat de kinderen tot Mij komen en verhinder hen niet, want voor zodanigen is het Koninkrijk van God.' Th…

Ds. M. Messemaker | Als het licht uit gaat! | Markus 15:33,34Luister  

Thema: Als het licht uit gaat! Schriftlezing: Markus 15

Ds. P.J. Visser | Geloof dat Jezus verrast | Mattheüs 8:5-13Luister  

Thema: Geloof dat Jezus verrast

Ds. J.J. ten Brinke | Ik ben Degene Die is, Die was en Die komt | Openbaring 1:8Luister  

Thema: Ik ben Degene Die is, Die was en Die komt - Ik ben Degene Die is - Ik ben Degene Die was - Ik ben Degene die komt Openbaring 1:8 'Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige.' Schriftlezingen: Openbaring 1:1-8 en Openbarin…

Dr. H. van den Belt | Dromen zijn bedrog | Joël 2:28Luister  

Joël 2:28 'Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien.' Thema: Dromen 1. Wat gebeurt er als iemand droomt? 2. Wat heb je gedroomd? 3. Wat betekent die dro…

Ds. M.M. van Campen | Wie zegt God dat jij bent? | 2 Korinthe 5:17Luister  

2 Korinthe 5:17 'Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.' Thema: Wie zegt God dat jij bent? 1. Zonder Christus 2. In Christus 3. Door Christus

Prof. dr. M.J. Kater | Bij je naam geroepen om Gods weg te gaan | Genesis 22:1Luister  

Thema: Bij je naam geroepen om Gods weg te gaan - Aangesproken - Aanvaard - Aanwezig Schriftlezing: Genesis 22:1-19 Kerntekst: 'En het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tegen hem: Abraham! Hij zei: Zie, hier ben ik.'

Ds. A.A.F. van de Weg | De troost van Gods Vaderlijke voorzienigheid | Romeinen 8:28Luister  

Thema: De troost van Gods Vaderlijke voorzienigheid - De aard van Gods leiding - De worsteling vanwege Gods leiding - De troost in Gods leiding Schriftlezingen: Romeinen 8:28-39 en Heidelbergse Catechismus zondag 10.

Ds. W.J. van den Brink | Wat kunnen mensen van mieren leren? | Spreuken 6:6Luister  

Spreuken 6:6 'Ga naar de mier, luiaard, zie zijn wegen en word wijs.' Thema: Wat kunnen mensen van mieren leren? - Wat mieren zijn - Wat mieren doen - Wat mieren ons leren

Ds. W.J. van den Brink | De mens in de strijd tussen God en de duivel | Jakobus 4Luister  

Deze preek is onderdeel van de 365x prekenapp. Thema: De mens in de strijd tussen God en de duivel Schriftlezing: Jakobus 4

Ds. C.G. Vreugdenhil | Het ontstaan van de eerste gemeente in Europa | Handelingen 16:13-15Luister  

Thema: Het ontstaan van de eerste gemeente in Europa Schriftlezing: Handelingen 16:13-15

Prof. dr. A. Baars | Neem Uw heilige Geest niet van mij weg | Psalm 51:13bLuister  

Psalm 51:13 'Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.'

Dr. H. van den Belt | Christus heeft ons verlost | Galaten 3:13Luister  

Galaten 3:13 'Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen d…

Ds. M. Klaassen | Concrete adviezen voor de gemeente | 1 Timotheüs 5:1-16Luister  

Deze preek is onderdeel van de 365x prekenapp. De kerk is soms net een slagveld, hier in Efeze zeker. Timotheüs, een jonge onervaren predikant als generaal. Er is van alles aan de hand. Sommige oudsten kijken neer op zijn jeugd en andere hangen dwaalleer aan. “De opstanding is al gebeurd”, “E…

Ds. A. Simons | Wij willen Jezus zien! | Johannes 12:20-21Luister  

Johannes 12:20 en 21 'Nu waren er enkele Grieken onder hen die gekomen waren om op het feest te aanbidden. Die dan gingen naar Filippus, die van Bethsaïda in Galilea afkomstig was, en vroegen hem: Heer, wij willen Jezus graag zien.' Thema: Wij willen Jezus zien! - Een brandende vraag - Een sterve…

Ds. M.M. van Campen | De zegen van de HEERE, die maakt rijk | Numeri 6:24-26Luister  

Numeri 6:24-26 'De HEERE zegene u en behoede u! De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig! De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede!' Thema: De zegen van de HEERE, die maakt rijk! 1. Handoplegging, vs. 23 2. Zegening, vs. 24-26 3. Naamgeving, vs. 27

Ds. W.N. Middelkoop | Het in elkaar gestorte feest van Belsazar | Daniël 5Luister  

Deze preek is onderdeel van de 365x prekenapp. Thema: Het in elkaar gestorte feest van Belsazar Schriftlezing: Daniël 5

Ds. M.K. de Wilde | Worden als een kind | Markus 10:14Luister  

Thema: Worden als een kind Markus 10:14 'Maar toen Jezus dat zag, nam Hij het hun zeer kwalijk en zei tegen hen: Laat de kinderen bij Mij komen en verhinder hen niet, want voor zodanigen is het Koninkrijk van God.'

Ds. J.J. IJsselstein | Troostvolle woorden in een donkere tijd | Zefanja 3:12 en 17Luister  

Zefanja 3:12 en 17 'Maar Ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en arm volk; die zullen op den Naam des HEEREN betrouwen. (...) De HEERE, uw God, is in het midden van u, een Held, Die verlossen zal; Hij zal over u vrolijk zijn met blijdschap, Hij zal zwijgen in Zijn liefde, Hij zal…

Ds. A.A.F. van de Weg | Het geloof in de Drie-enige God | Jesaja 40:25-31Luister  

Thema: Het geloof in de Drie-enige God - Wordt verwoord in de bijbel - Wordt beleden door de kerk - Wordt beleefd in het geloof Schriftlezing: Job 36:26-33, Jesaja 40:25-31 en HC zondag 8

Dr. A. Huijgen | Innerlijke herleving | Nehemia 8:9-11 Luister  

Deze preek is onderdeel van de 365x prekenapp. Nehemia 8:9-11 'Zij lazen uit het boek voor, uit de wet van God, gaven uitleg en verklaarden de betekenis, zodat men de voorlezing begreep. En Nehemia (hij was Zijne Excellentie, de stadhouder), Ezra, de priester en schriftgeleerde, en de Levieten die …

Ds. M. Klaassen | Het vat, de schat en de kracht | 2 Korinthe 4:7Luister  

2 Korinthe 4:7 'Maar wij hebben deze schat in aarden kruiken, opdat de allesovertreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons.' 'Schriftlezing: 2 Korinthe 4:1-15

Dr. G.A. van den Brink | Het vuur van de Geest | 1 Thessalonicenzen 5:19Luister  

1 Thessalonicenzen 5:19 'Blus de Geest niet uit' Thema: Het vuur van de Geest 1. De werking 2. De tegenwerking 3. De doorwerking

Ds. J.J. IJsselstein | Hoe de duivel de Heere Jezus én ons probeert te verleiden tot zonde | Lukas 4Luister  

Thema: Hoe de duivel de Heere Jezus en ons probeert te verleiden tot zonde 1. Het gevaar in de verzoeking 2. De inhoud van de verzoeking 3. Het antwoord van de Heere Jezus Tot slot: Geestelijke lessen die we eruit kunnen halen Schriftlezing: Lukas 4:1-13

Ds. A.A.F. van de Weg | Jullie missie in Gods perspectief | Filippenzen 4:19Luister  

Filippenzen 4 vers 19: “Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus.” Het thema is: Jullie missie in Gods perspectief 1. missie in verlegenheid 2. missie met zekerheid 3. missie in geloof

Ds. J.J. ten Brinke | Het oog gericht op Jezus | Hebreeën 12:1 en 2Luister  

Hebreeën 12:1 en 2 'Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n van getuigen omringd worden afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het…

Ds. K.J. Kaptein | Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? | 1 Koningen 18:21Luister  

'Toen kwam Elia naar voren, bij heel het volk, en zei: Hoelang hinkt u nog op twee gedachten? Als de HEERE God is, volg Hem, maar als het de Baäl is, volg hem! Maar het volk antwoordde hem niet één woord.'

Ds. C.G. Vreugdenhil | Kaïn en Abel brengen een dankoffer aan de Heere | Genesis 4:3-5aLuister  

'En het gebeurde na verloop van dagen dat Kaïn van de opbrengst van de aardbodem aan de HEERE een offer bracht. Ook Abel bracht een offer, van de eerstgeborenen van zijn kleinvee en van hun vet. De HEERE nu sloeg acht op Abel en op zijn offer, maar op Kaïn en op zijn offer sloeg Hij geen acht.'

Ds. W.N. Middelkoop | De gelijkenis van het onkruid | Mattheüs 13:24-30Luister  

Deze preek is onderdeel van de 365x prekenapp. Thema: De gelijkenis van het onkruid Schriftlezing: Mattheüs 13:24-30

Ds. M. Messemaker | Geestelijke hoogtepunten | Mattheüs 28:16-20Luister  

Schriftlezing: Mattheüs 28:16-20 'En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen zij Hem zagen, aanbaden zij Hem, maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan he…

Ds. F. van Binsbergen | Drie keer 'kom!' | Openbaring 22:17Luister  

Openbaring 22:17 'En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets.' Thema: Drie keer 'kom' - Antwoord - Opdracht - Aanbod Schriftlezing: Openbaring 22:12-21

Ds. J. Koppelaar | Het Magnificat van Maria | Lukas 1:49Luister  

Thema: Het Magnificat van Maria Schriftlezing: Lukas 1:39-56

Dr. H. van den Belt | De Heere vervult niet al onze wensen, wel al Zijn beloften | Hosea 3:5Luister  

Deze preek is onderdeel van de 365x prekenapp. Hosea 3:5 'Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren, en de HEERE, hun God, zoeken en David, hun koning. Zij zullen zich in diep ontzag tot de HEERE en Zijn goedheid wenden, in later tijd.' - God vervult Zijn beloften door de onmogelijkheid heen, doo…

Ds. M.M. van Campen | Welzalig de man die niet wandelt... | Psalm 1:1aLuister  

Tekst: Psalm 1 vers 1a 'Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen' Thema: Welzalig de man die niet wandelt... 1. Boek (vers 2) 2. Boom (vers 3) 3 .Baan (vers 6)

Prof. Dr. A. de Reuver | Meer dan overwinnaars | Romeinen 8:37Luister  

Deze preek is onderdeel van de 365x preken app. Romeinen 8:37 'Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad.' Thema: Meer dan overwinnaars

Dr. G.A. van den Brink | Wat moet ik met Jezus doen? | Markus 15:12Luister  

Markus 15:12 'En Pilatus antwoordde opnieuw en zei tegen hen: Wat wilt u dan dat ik met Hem doen zal Die u de Koning van de Joden noemt?' Thema: Wat moet ik met Jezus doen? 1. Pilatus vind Jezus onschuldig 2. Pilatus vind Jezus wereldvreemd 3. Pilatus vind Jezus onbelangrijk Schriftlezing

Ds. J.C. de Groot | Ik heb u bij uw naam geroepen | Jesaja 45:17,21-22Luister  

Schriftlezing: Jesaja 45

Ds. A.A.F. van de Weg | Wie gaat er betalen? | Hebreeën 10:1-18Luister  

Thema: Wie gaat er betalen? 1. Er moet betaald worden 2. Onze betaalmiddelen zijn ontoereikend 3. De Middelaar kan betalen (Schrift)lezingen: Hebreeën 10:1-18 en HC zondag 5

Ds. B. Reinders | Belijden = strijden | Efeze 6: 17bLuister  

Deze preek is onderdeel van de 365x prekenapp. Thema: Belijdenis = strijden Belijdenis is strijden met het zwaard van de Geest, dat je wordt gegeven om daarmee te leven.

Dr. H. van den Belt | Ben jij gegroeid in je geestelijk leven? | 2 Petrus 3:18Luister  

2 Petrus 3:18 'Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen.' Schriftlezing: 2 Petrus 1:1-4 en 2 Petrus 3:8-18

Ds. J.B. ten Hove | Onze Schepper en Zijn doel met ons leven | Psalm 119:73Luister  

Psalm 119:73 'Uw handen hebben mij gemaakt en bereid; geef mij inzicht, zodat ik Uw geboden leer.' Thema: Onze Schepper en Zijn doel met ons leven Schriftlezing: Psalm 119:65-80

Ds. C.G. Vreugdenhil | De Heere dienen met blijdschap | Psalm 100:2 en 5Luister  

Deze preek is onderdeel van de 365x prekenapp. Thema: De Heere dienen met blijdschap Psalm 100:2 en 5 'Dien de HEERE met blijdschap, kom voor Zijn aangezicht met vrolijk gezang. Want de HEERE is goed, Zijn goedertierenheid is voor eeuwig, Zijn trouw van generatie op generatie.' Schriftlezing: Psa…

Dr. G.A. van den Brink | Waarom zouden wij de waarheid hebben? | Lukas 7:18-23Luister  

Thema: Waarom zouden wij de waarheid hebben? - Twijfel (vers 19, 20) - Antwoord (Vers 21,22) - Belofte (Vers 23) Schriftlezing: Lukas 7:11-23

Ds. A.A.F. van de Weg | Met gevouwen handen het nieuwe jaar in | Psalm 90:16 en17Luister  

Thema: Met gevouwen handen het nieuwe jaar in - Biddend om zicht op Gods werk - Biddend om bevestiging van ons werk Psalm 90:16 en 17 'Laat Uw werk aan Uw dienaren gezien worden, Uw glorie over hun kinderen. De lieflijkheid van de Heere, onze God, zij over ons; bevestig het werk van onze handen o…

Ds. M. Klaassen | Gods zegen | Genesis 32:26Luister  

Genesis 32:26 'Ik zal U niet laten gaan, tenzij U mij zegent.' Thema: Gods zegen Twee lessen over hoe God zijn zegen geeft, aan de hand van de geschiedenis van Jakob.

Ds. M.M. van Campen | Mijn Herder is de Heere God | Psalm 23:1Luister  

Psalm 23:1 'De Heere is mijn Herder, mij ontbreekt niets' Thema: Mijn Herder is de Heere God 1. Psalm 2. Herder 3. Schaap Schriftlezing: Psalm 23

Ds. A.A.F. van de Weg | De grens bereikt | Deuteronomium 34:5-7Luister  

Handelingen 34:5-7 'Zo stierf Mozes, de dienaar van de HEERE, daar in het land van Moab, overeenkomstig het woord van de HEERE. En Hij begroef hem in een dal in het land van Moab, tegenover Beth-Peor. En niemand weet waar zijn graf is, tot op deze dag. Mozes nu was honderdtwintig jaar oud toen hij s…

Ds. M. Messemaker | Zingend naar huis | Lukas 2:20 en 28Luister  

Lukas 2:20 'En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was.' Thema: Zingend naar huis Kerst is geen mythe. Het is realiteit. Het gaat over die kloof tussen God en mens. Jezus moest tot in de diepste diepte z…

Dr. M.J. Kater | Het karakter van het woord van God | 2 Timotheüs 3:14-17Luister  

Thema: Het karakter van het woord van God 1. Heilige letters 2. Levende woorden 3. Gevarieerde woorden 4. Doelgerichte woorden 2 Timotheüs 3:14-17 'Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt, en u van jongs af de heilige Schriften ke…

Dr. G.A. van den Brink | Waar was God afgelopen jaar? | Jesaja 40:28Luister  

Jesaja 40:28 'Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van Zijn inzicht.' Thema: Waar was God afgelopen jaar? 1. Waar was Hij in de wereld? 2. Waar was Hij in onze zorgen? 3. Waar…

Ds. A.A.F. van de Weg | Het evangelie van de kribbe | Lukas 2:7Luister  

Lukas 2:7 'En legde Hem in de kribbe' Thema: Het evangelie van de kribbe 1. Dat onthutst 2. Dat onthuld 3. Dat verwonderd Schriftlezing: Lukas 2:1-7

Ds. M.M. van Campen | Het geboortebericht | Jesaja 9:5Luister  

Jesaja 9:5 'Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam: Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.' Thema: Het geboortebericht 1. De geboorte van het Kind 2. De heerschappij van het Kind 3. De namen van h…

Ds. J. Koppelaar | Gods genade door Zijn Geliefde | Lukas 1:28 en Efeze 1:6Luister  

Lukas 1:28 'En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: Wees gegroet, begenadigde. De Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen.' Efeze 1:6 'tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde.' Schriftlezing: Lukas 1:26-38 en Efeze 1:1-6

Dr. H. van den Belt | De alwetendheid van God | Psalm 139:1bLuister  

Psalm 139:1b 'HEERE, U doorgrondt en kent mij.' Thema: De alwetendheid van God Wat betekent de alwetendheid van God voor het persoonlijk geloofsleven? 1. Je hoeft God niks uit te leggen 2. Je kunt nergens voor wegvluchten 3. God heeft je gemaakt en gewild 4. God zal het onrecht straffen Schriftlez…

Prof. dr. W. van Vlastuin | Simeï vervloekt David | 2 Samuël 16:5-14Luister  

Thema: Simeï vervloekt David Schriftlezing: 2 Samuël 16:1-14

Prof. dr. A. Baars | De noodzaak van het voortdurend gebed | Filippenzen 4: 6 en 7Luister  

Filippenzen 4:6 en 7 'Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.' Thema: De noodzaak van het voortdurend gebed…

Ds. A.A.F. van de Weg | Profielschets van de Middelaar | Hebreeën 2:14-18 en 4:14-16Luister  

Thema: Profielschets van de Middelaar 1. Hij is Mens en God 2. Hij heet Jezus 3. Hij laat Zich kennen door Gods Woord Schriftlezingen: Hebreeën 2:14-18 en 4:14-16 en Heidelbergse Catechismus Zondag 6

Ds. J.C. de Groot | Davids laatste woord | 2 Samuël 23:1-5Luister  

Thema: Davids laatste woord In 2 Samuël 23 zijn het de woorden van God die David beschrijven. Luister je mee naar Gods woorden? Schriftlezing: 2 Samuël 23:1-7

Prof. dr. A. de Reuver | Christus alleen | Romeinen 8:34 Luister  

Romeinen 8:34 'Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit.' Thema: Christus alleen 1. Gestorven 2. Opgewekt 3. Ten hemel gevaren 4. Biddend Schriftlezingen: Jesaja 50:4-10 en Romei…

Ds. M.M. van Campen | Kerstfeest op Patmos | Openbaring 12:5aLuister  

Openbaring 12:5a 'En zij baarde een zoon, een mannelijk kind.' Thema: Kerstfeest op Patmos 1. Vrouw verwacht (vs. 2) 2. Draak verslindt (vs. 4) 3. Kind overwint (vs. 5) Schriftlezing: Openbaring 12:1-12

Dr. G.A. van den Brink | Hoe leer ik God (meer) kennen? | Spreuken 2:1-5Luister  

Hoe leer ik God (meer kennen)? 1. De belofte 2. De opdracht 3. Het geduld Spreuken 2:1-5 '1) Mijn zoon, als je mijn woorden aanneemt, en mijn geboden bij je opbergt, 2) om je oor acht te doen slaan op de wijsheid, als je je hart neigt naar het inzicht, 3) ja, als je roept om het verstand, je st…

Prof. dr. W.H. Velema | Het werk van de Geest in Jezus' plaats op aarde | Johannes 16:13Luister  

Johannes 16:13 'Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen'. Het werk van de Geest in Jezus' plaats op aard…

Ds. C.G. Vreugdenhil | De zaligmakende genade van God | Titus 3:4 en 5Luister  

Titus 3:4 en 5 'Maar toen de goedertierenheid van God, onze Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte Hij ons zalig. Niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar vanwege Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door…

Ds. A.A.F. van de Weg | De weg omlaag is de weg omhoog | Filippenzen 2:5-8Luister  

Filippenzen 2:5-8 Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, Die, terwijl Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En…

Ds. M. Messemaker | Gods Geest als de dauw | Hosea 14:6Luister  

Hosea 14:6 'Ik zal voor Israël zijn als de dauw. Hij zal in bloei staan als de lelie, wortel schieten als de Libanon.' Thema: Gods Geest als de dauw die van levensbelang is - Zoals de dauw de harde uitgedroogde aarde zacht en vochtig maakt en geschikt voor het zaad om te groeien, zo is de …

Ds. J. Koppelaar | Geef dan Uw knecht een verstandig hart | 1 Koningen 3:9aLuister  

1 Koningen 3:9 'Geef dan Uw knecht een verstandig hart, om Uw volk te richten, verstandelijk onderscheidende tussen goed en kwaad; want wie zou dit Uw zwaar volk kunnen richten?' Wat is 'verstandig'? En wat is een verstandig hart? Geef mij een hart dat luistert!

Dr. M. Klaassen | Het Vaderschap van God | Mattheüs 6:9aLuister  

Mattheüs 6:9 'Bidt u dan zo: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd.' Het Vaderschap van God 1. Het bijzondere van deze aanspraak 2. De betekenis van deze aanspraak 3. De mogelijkheid van deze aanspraak 4. De troost van deze aanspraak

Ds. M.K. de Wilde | De hemel | Openbaring 21Luister  

Openbaring 21:1a 'En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde' Thema: De hemel 1. De hemel komt op aarde 2. De hemel is een totaal vernieuwde aarde 3. De hemel betekent God dichtbij Schriftgedeelte: Openbaringen 21:1-8

Ds. M.M. van Campen | Uw koninkrijk kome | Obadja 1Luister  

Thema: Uw koninkrijk kome - De veroordeling van Edom - De verlossing van Israël - De verheerlijking van de Heere Obadja 1:21 'en het koningschap zal van de HEERE zijn.'

Prof. dr. A. Baars | De eeuwige Hogepriester | Hebreeën 7:24 en 25Luister  

Schriftlezing: Hebreeën 7:11-28 Hebreeën 7:24-25 'Maar Hij, omdat Hij blijft tot in eeuwigheid, heeft een Priesterschap dat niet op anderen overgaat. Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.' Thema: De eeuwige Hogepriester …

Dr. P.C. Hoek | Van een Rechter Die een Redder blijkt | 1 Samuël 24Luister  

1 Samuel 24:16 'De HEERE zal Rechter zijn en oordelen tussen mij en u. Hij zal toezien en het voor mij opnemen, en mij recht doen en bevrijden uit uw hand.'

Dr. G.A. van den Brink | Afdwalen van het geloof | 1 Timotheüs 6:10 en 12aLuister  

Schriftlezing: 1 Timotheüs 6:1-12 Thema: Afdwalen van het geloof - Wat er kan gebeuren - Hoe zoiets kan gebeuren - Hoe dit wordt voorkomen 1 Timotheüs 6:10 en 12a 'Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof, en hebben …

Ds. J. Koppelaar | Zonder heiliging zal niemand God zien | 1 Petrus 1Luister  

Preek in het kader van voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal. Thema: 'Waarom moeten we heilig leven? Omdat we anders straks de Heere Jezus niet zullen zien...' Kernteksten: 1 Petrus 1:13 'Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht w…

Ds. G.A. van den Brink | De klop op de deur | Openbaringen 3:20 Luister  

Schriftlezing: Openbaringen 3:14-22, kern: vers 20 Thema: De klopt op de deur - Wat Jezus verlangt - Wat Jezus doet - Wat Jezus vraagt Openbaring 3:20 'Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem g…

Prof. dr. A. Baars | Kracht in zwakheden | 2 Korinthe 12Luister  

2 Korinthe 12:9 en 10 'Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen,…

Dr. G.A. van den Brink | Een goddelijke doodsbedreiging | 2 Koningen 1Luister  

2 Koningen 1:16 'En hij (Elia) sprak tot hem: Zo zegt de HEERE: Omdat u boden gestuurd hebt om Baäl-Zebub, de god van Ekron, te raadplegen – is het omdat er geen God in Israël is Die u naar Zijn woord kunt vragen? – daarom zult u niet meer van het bed waarop u bent gaan liggen, afkomen, maar u…

Ds. O. Lohuis | Blijdschap en vrede om dat Jezus Overwinnaar is | Lukas 24:36-53Luister  

De ontmoeting met Christus geeft diepe vreugde bij een ieder die in Hem gelooft. Het is ook Zijn vrede die Hij belooft in die ontmoeting. Wat werkt dat uit in jouw leven?

Ds. M. Messemaker | Een ontdekkende vraag op een ontdekkende plek | Johannes 21:15aLuister  

We worden meegenomen naar de zee van Tiberias. Even daarvoor is een geweldig wonder gebeurd. Na een nacht niks gevangen te hebben – wat is dat frustrerend – op een aangeven van Jezus hadden ze het over een andere boeg gegooid. Nog nooit zo vol was het net geweest. Het is de Heere!

Ds. F. van Binsbergen | Want zo lief heeft God de wereld gehad ... | Johannes 3:16Luister  

God heeft de wereld lief, God heeft jou lief, ... en hoe die waarheid jou ontdekt!

Ds. M.M. van Campen | De man in de put | Psalm 40:1-10Luister  

Psalm 40:2-4 - Kuil van ellende - Rots van verlossing - Lied van dankbaarheid

Dr. G.A. van den Brink | Ik geloof in God de Vader | Jesaja 40:28Luister  

Ik geloof in God de Vader - Vader van Jezus Christus - Vader van alle gelovigen - Vader in Zijn almacht