Een preek voor elke dag

Ds. M. Klaassen | Geloven en belijden | Romeinen 10:1-13

Een preek voor elke dag
02-07-2022

Kerntekst:          Romeinen 10: 9-10
"Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid."
Thema:               Geloven en belijden
Spreker: Ds. M. Klaassen
Datum: 12 juni 2022
Locatie: Hervormd Arnemuiden
Bron: https://www.youtube.com/watch?v=gdAkTLPcn9U&ab_channel=HervormdeGemeenteArnemuiden
★ Support this podcast ★