Een preek voor elke dag

Ds. C.G. Vreugdenhil | Het gebed van Paulus voor de gemeente | Efeze 1:15-18

Een preek voor elke dag
15-11-2022

Lezen: Efeze 1: 15-23
Tekst: Efeze 1:15-18
Thema: Het gebed van Paulus voor de gemeente
1. Hij dankt voor de bewezen genade
2. Hij bidt om opwas (groei) in de genade
Spreker: Ds. C.G. Vreugdenhil
Datum: 2 oktober 2022
Locatie: Eskolkerk Houten
Bron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2278/events/recording/166469760002278
★ Support this podcast ★