Een preek voor elke dag

Ds. M. Messemaker | Niets kan ons scheiden van de liefde van God | Romeinen 8:38 en 39

Een preek voor elke dag
15-05-2022

Romeinen 8:38 en 39
"Want ik ben er van overtuigd dat noch dood, noch leven, engelen, overheden, krachten, tegenwoordige of toekomstige dingen, noch hoogte, diepte of enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere."

Spreker: Ds. M. Messemaker
Datum: 1 mei 2022
Locatie: HG Cillaarshoek
Bron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/479/events/recording/165142080000479 
★ Support this podcast ★