Een preek voor elke dag

Ds. E. Meijer | Een berg zonden | Genesis 9:18-29

Een preek voor elke dag
01-11-2022

Schriftlezing: Genesis 9:18-29 en 11:1-9 
Preek: ‘Een nieuwe zondeval en opeenstapeling van zonden’
Spreker: Ds. E. Meijer
Datum: 25 sept 2022
Locatie: Hervormd Werkhoven
Bron: https://www.youtube.com/watch?v=Fb7cUHLsKMA
★ Support this podcast ★