Een preek voor elke dag

Ds. G.A. van den Brink | De vreugde van het eeuwige leven | Job 42:12a

Een preek voor elke dag
29-09-2022

De vreugde van het eeuwige leven...
1. ... bestaat in beloning
2. ... bestaat in genade
3. ... vraagt om verlangen
Schriftlezing: Job 42:1-17

Spreker: Dr. G.A. van den Brink
Datum: 29 april 2018
Locatie: Laankerk Rotterdam
Bron: http://archive.laankerk.nl/?sermon_id=1329
★ Support this podcast ★