Een preek voor elke dag

Ds. G.A. van den Brink | Over troosten en verdriet | Job 2:11-13

Een preek voor elke dag
25-09-2022

Spreker: Dr. G.A. van den Brink
Datum: 29 oktober 2017
Locatie: Laankerk Rotterdam
Bron: http://archive.laankerk.nl/?sermon_id=1258
Over Troosten en Verdriet
1. Aanwezige vrienden
2. Troostende vrienden
3. Troost bij God
Schriftlezing: Job 2:1-13
In de bijbel is vaak sprake van troost. God is de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting (2 Kor. 1:3). We belijden “onze enige troost” (HC 1.1.). Maar wat is troost?
Drie vrienden zoeken Job op om hem te troosten. Er wordt vaak gezegd dat zij daarin mislukken. Maar doen wij het zoveel beter dan zij…? Aan de hand van Job 2:11-13 bezien we wat troosten is, en hoe wij mensen in lijden kunnen troosten. Als helpen niet gaat, blijft troosten over.
Gesprekvragen:
1. “Een broeder wordt in de benauwdheid geboren” (Spr. 17:17). Welke vrienden zouden jou kunnen troosten als jij in lijden bent, denk je? En welke vrienden niet?
2. Waarom is het belangrijk verschil te maken tussen helpen en troosten?
3. Waarin is Gods troosten anders dan ons troosten?
4. Lees 2 Kor. 1:3-8. Hoe kunnen getrooste mensen anderen troosten?
5. Wat is jouw troost in leven en in sterven?
6. Voor de kinderen: kijk naar het filmpje van de vrouw en het zoontje van Habila. Hoe troostte hij zijn moeder?
7. Voor de kinderen: ken jij andere mensen die troost nodig hebben? Hoe kun jij hen misschien troosten?
★ Support this podcast ★