Een preek voor elke dag

Ds. G.A. van den Brink | Wat hebben ouders aan het verbond? | Genesis 17:7

Een preek voor elke dag
27-01-2023

Thema: “Wat hebben ouders aan het verbond?”
Genesis 17:7
Verbond Geloof Doop God heeft met Abraham een verbond gesloten (Gen. 15). In dit hoofdstuk (Gen. 17) wordt dat verbond herhaald en uitgebreid. God sluit namelijk hetzelfde verbond ook met Abrahams kinderen en nageslacht. In deze doopdienst wordt duidelijk wat gelovige ouders hebben aan Gods verbond dat ook hun kinderen omvat.
★ Support this podcast ★