Een preek voor elke dag

Ds. J.J. Mulder | Met Christus mee gekruisigd, leef ik door het geloof. | Galaten 2:17-21

Een preek voor elke dag
20-03-2023

Bijzonderheden: Serie Galaten 5e preek
Schriftlezing: Galaten 2:15-21 en Filippenzen 3:7-14 
Spreker: Ds. J.J. Mulder
Datum: 15 jan 2022
Locatie: Dordrecht
Bron: https://www.youtube.com/watch?v=VyNpo6hVPn0&ab_channel=Wijk2en7Dordrecht
★ Support this podcast ★