Een preek voor elke dag

Ds. J.W. van Estrik | God zal Zijn waarheid nimmer krenken | Genesis 50:24-25

Een preek voor elke dag
06-06-2022

Genesis 50:
24 En Jozef zei tegen zijn broers: Ik  ga sterven, maar God zal zeker naar jullie omzien en jullie uit dit land laten trekken naar het land dat Hij gezworen heeft aan Abraham, Izak en Jakob.
25 En Jozef liet de zonen van Israël zweren: God zal zeker naar jullie omzien  en dan moeten jullie mijn beenderen vanhier meenemen.

Spreker: Ds. J.W. van Estrik
★ Support this podcast ★