Een preek voor elke dag

Ds. M. Klaassen | Wat is oprecht berouw? | Psalm 51:1-7

Een preek voor elke dag
11-07-2022

Kerntekst:          Psalm 51: 1-7
Thema:               Wat is oprecht berouw?
 "Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid,
    delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
  Was mij schoon van mijn ongerechtigheid,
    reinig mij van mijn zonde.
  Want ík ken mijn overtredingen,
    mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen."

Spreker: Ds. M. Klaassen
Datum: 12 juni 2022
Locatie: Hervormd Arnemuiden
Bron:  https://www.youtube.com/watch?v=ebNy4rbOBNM&ab_channel=HervormdeGemeenteArnemuiden
★ Support this podcast ★