Een preek voor elke dag

Ds. F. van Binsbergen | Opnieuw geboren... en dan? | 1 Petrus 1:13-19

Een preek voor elke dag
16-05-2022

Tekst: 1  Petrus 1: 13-19
Thema: Opnieuw geboren…. en dan?
1.      Wees nuchter (vs. 13)
2.      Keer niet terug naar vroeger (vs. 14)
3.      Wees heilig (vs. 15-16)
4.      Wandel in de vreze des Heeren (vs. 17-19)
Bijbeltekst:
 "[13] Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus.
     [14] Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren.
     [15] Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel,
     [16] want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig.
     [17] En als u Hem als Vader aanroept Die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heeren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap,
     [18] in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is,
     [19] maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam."
Spreker: Ds. F. van Binsbergen
Datum: 1 mei 2022
Locatie: Laankerk Rotterdam
Bron: https://www.laankerk.nl/wp-content/preekarchief/2022/05/Laankerk.2022-05-01_1_Ds.F.van.Binsbergen.mp3 
★ Support this podcast ★