Een preek voor elke dag

Ds. C.G. Vreugdenhil | Een loflied op Gods genade | Efeze 1: 5-7a

Een preek voor elke dag
06-09-2022

Schriftlezing: 1 Petrus 1: 13-25
Tekst: Efeze 1: 5-7a
Thema: Een loflied op Gods genade
1 .Aangenomen tot kinderen
2. Begenadigd in de geliefde
3. Verlost door Jezus’ bloed

Spreker: Ds. C.G. Vreugdenhil
Datum: 21 aug 2022
Locatie: Eskolkerk Houten
Bron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2278/events/recording/166109400002278
★ Support this podcast ★