Een preek voor elke dag

Ds. A.A.F. van de Weg | Denken vanuit Christus en uitzien naar de toekomst | Exodus 31:12-17

Een preek voor elke dag
11-09-2022

We lazen Genesis 1: 31-2:3, Exodus 31: 12-17, Markus 2: 23-28 en uit de Heidelbergse Catechismus zondag 38 (deel 1).
Het thema is: "6 + 1 : een heilzaam ritme"
1. We moeten terug naar het begin 
2. We mogen denken vanuit Christus
3. We leren uitzien naar de toekomst
Spreker: Ds. A.A.F. van de WEg 
Datum: 14 aug 2022
Locatie: HHG Apeldoorn
Bron: https://www.youtube.com/watch?v=pP2YD4Rb5JI&ab_channel=HersteldHervormdeGemeenteApeldoorn
★ Support this podcast ★