Podcast Zoeker

Fioretti

Fioretti

Religie & Spiritualiteit  |  52 afleveringen

Fioretti is een tweewekelijkse podcast van Stadsklooster San Damiano. Fioretti betekent ‘bloempjes’. Onder deze naam zijn er veel verhalen over Franciscus van Assisi verschenen. Met de podcast willen we het veelkleurige en veelsoortige boeket van de spiritualiteit van Franciscus en Clara laten zien. Dit doen we door thema’s uit deze spiritualiteit te verbinden met het leven van alledag. De podcasts worden gemaakt door zuster Elisabeth en de broeders Jan, Rangel, Roland, Hans-Peter en Fer.

Maria als influencerLuister  

Maria als influencer, broeder Roland bekijkt haar eens vanuit dit verassende perspectief. Welke boodschap verspreidt zij in de wereld?

RoepingLuister  

Hoe kom je je roeping op het spoor? Br. Rangel geeft je handvaten om deze op het spoor te kunnen komen.

Jezus leeft!Luister  

Is Jezus vandaag de dag nog werkelijk levend onder ons aanwezig? Het is soms moeilijk te bevatten. Zuster Elisabeth probeert Jezus’ aanwezigheid dichterbij te brengen.

Risico's nemenLuister  

Broeder Jan mijmert over wat de risico’s in het leven kunnen zijn en wat dit brengt. Kun je leven zonder risico’s te nemen of geeft het juist kleur aan je leven om risico’s te nemen? De website waar broeder Jan in de podcast naar verwijst is: www.stadskloostersandamiano.nl

Lichaam en zielLuister  

Broeder Fer staat stil bij het verband tussen lichaam en ziel. Ze kunnen niet zonder elkaar, ze hebben elkaar nodig.

Andere ogenLuister  

God kijkt vaak met andere ogen dan wij mensen dat doorgaans doen. Broeder Hans-Peter neemt ons mee de bijbel in die die vol staat met voorbeelden hiervan en dat kan ons inspireren met andere ogen naar de wereld van vandaag te kijken.

OnbezonnenheidLuister  

Broeder Roland vertelt waarom hij bij Franciscus van Assisi zijn onbezonnenheid zo bewondert en hoe ook wij vandaag de dag de openheid die een onbezonnen houding kan brengen kunnen toepassen.

GebedLuister  

Bidden opent een heilige ruimte. Broeder Rangel verkent in deze podcast de manieren en de functie van bidden.

AandachtLuister  

‘Alles wat je aandacht geeft groeit!’ Een al lang bestaande uitspraak die nog niets aan waarde heeft verloren. Zuster Elisabeth neemt je mee in hoe deze uitspraak in het leven van Franciscus en Clara van Assisi waarheid werd en hoe het ook in jouw leven beleefd kan worden.

HoopLuister  

Aan het begin van het jaar hopen we dat het goede aan ons mag gebeuren dit jaar. Broeder Jan vertelt dat er twee soorten hoop zijn. Met welke van de twee ga jij het nieuwe jaar tegemoet?

BroederschapLuister  

Broeder Fer daagt je in deze podcast uit om broederschap om je heen te laten groeien!

De wijsheidLuister  

De nieuwste podcast gaat over de wijsheid. Broeder Hans-Peter verkent als jongste bewoner van Stadsklooster San Damiano de wijsheid. Wat is het verschil tussen eigen wijsheid en Gods wijsheid? En hoe kleurt de Advent het begrip wijsheid?

Elkaar dragenLuister  

Broeder Roland verkent op welke manier en vanuit welke perspectieven je elkaar kunt dragen in het dagelijks leven.

VreugdeLuister  

Vreugde is een kernwoord in de Franciscaanse spiritualiteit. Broeder Rangel vertelt erover.

EenvoudLuister  

Hoe kun je komen tot eenvoudig leven? Deze vraag richt ons naar ons binnenste. Broeder Jan vertelt hoe je deze weg naar binnen kunt gaan om jouw eenvoud te ontdekken.

OnbezorgdheidLuister  

Onbezorgd door het leven gaan is niet altijd even gemakkelijk. Zr. Elisabeth duikt in de Bijbel en in de teksten van Clara van Assisi op zoek naar bemoedigende teksten die ons lichtvoetiger door het leven kunnen laten gaan.

GeduldLuister  

Ons geduld wordt nogal eens op de proef gesteld. Broeder Fer verkent de weg om je innerlijke vrede te bewaren. Hij kijkt daarbij hoe Franciscus van Assisi en Jezus dat deden.

De liefdeLuister  

Broeder Hans-Peter verkent de liefde en hoe o.a. Franciscus van Assisi zich verhoudt tot de liefde.

VredeLuister  

In het kader van de Vredesweek, spreekt br. Roland over de opdracht van Franciscus van Assisi om in élk huis waar we ook binnengaan, "Vrede" het eerste woord te laten zijn. Als een omgekeerde regenboog willen we vrede en al het goede in Gods naam aan iedereen toewensen.

VerbondenheidLuister  

Na lange tijd van fysieke afstand behouden van elkaar, beseffen we hoe we naar verbondenheid verlangen. Maar er kan een nog dieper verlangen naar verbondenheid zijn: onze levensstroom met God. Br. Rangel stelt hierbij het beeld van de wijnstok centraal.

VerwonderingLuister  

Zuster Elisabeth verbaasd zich erover hoe Clara van Assisi, die 800 jaar geleden leefde, haar nog dagelijks kan inspireren om verwonderd in het leven te staan.

RijkdomLuister  

Broeder Jan neemt je mee in de wereld van rijkdom. Wat kan rijkdom met je doen en hoe vind je de schat in jezelf?

ToewijdingLuister  

Broeder Fer verkent het woord ‘toewijding’ met je. Wat is dit eigenlijk, wat voor gedachten heb je hier zelf bij? Franciscus van Assisi is een uitgelezen voorbeeld van iemand die toegewijd leefde.

StilteLuister  

Br. Hans-Peter verkent de stilte en geeft tips hoe je de stilte kunt laten spreken in je leven.

Pelgrim en vreemdelingLuister  

In deze podcast neemt br. Roland je mee in het leven van de pelgrim en de vluchteling. Clara van Assisi begreep hoe het was zo te leven ook al leefde ze veelal in de beslotenheid van het klooster.

PelgrimerenLuister  

Er zijn vele pelgrimspaden om te bewandelen. Zr. Elisabeth verkent het pelgrimeren en je hoort hoe Franciscus en Clara van Assisi het pelgrimeren als levenshouding aannemen.

Inspiratie, intuïtie, toevalLuister  

Inspiratie, intuïtie en toeval zijn woorden die broeder Jan verbindt met de heilige Geest. De heilige Geest staat centraal op het feest van Pinksteren, maar komt elke dag als een cadeautje naar ons toe!

Mei maand Maria Luister  

In de maand mei wordt Maria extra in het licht gezet. Br. Rangel neemt je mee in het leven van Maria.

Tussen Pasen en HemelvaartLuister  

In de Bijbel zijn de verschijningen van Jezus aan zijn leerlingen tussen Pasen en Hemelvaart anders van kleur dan vóór Pasen. Zr. Elisabeth neemt je mee in deze Bijbelverhalen en hoe ook wij ons kunnen oefenen om Zijn verschijningen in ons leven te herkennen.

PaasgevoelLuister  

Broeder Roland neemt je mee in het Paasgevoel en vertelt over Franciscus en Clara die leefden met de dood en de opstanding.

Een nieuwe lenteLuister  

In deze podcast neemt br. Rangel je mee de lente in die je in aanraking brengt met de Paasboodschap.

OmvormingLuister  

In deze podcast denkt broeder Jan met je na over hoe je elke dag een beetje beter mens wordt en hoe je anderen helpen kan om zich om te vormen naar de mooist denkbare persoon.

WoestijntijdLuister  

De veertigdagentijd wordt ook wel woestijntijd genoemd. Zr. Elisabeth neemt je mee de woestijn in en verkent hoe we een goede invulling kunnen geven aan onze de veertigdagentijd.

Zalig de zachtmoedigen... Bernadette SoubirousLuister  

Naar aanleiding van de verschijning van Maria aan Bernadette Soubirous op 11 februari neemt broeder Roland je mee in het leven van Bernadette en komt zo bij de zaligsprekingen uit.

Aan het licht komenLuister  

In deze tijd waarin het coronavirus nog heerst en de maatregelen het duister in de mensen naar boven haalt ziet br. Jan of er in deze tijd toch ook iets aan het licht kan komen.

Dromen in winterstilteLuister  

Br. Rangel neemt je mee in het thema 'dromen in winterstilte'.

KERSTSPECIAL afl. 4 van 4, figuren in de kersstal: schaapherderLuister  

In deze kerstspecial van 4 afleveringen kijken we elke keer naar één figuur uit de kerststal. Dit keer verkent br. Roland de schaapherder in de stal.

KERSTSPECIAL afl. 3 van 4, figuren in de kersstal: JozefLuister  

In deze kerstspecial van 4 afleveringen kijken we elke keer naar één figuur uit de kerststal. Dit keer staat br. Jan stil bij Jozef, een figuur die niet meteen de meeste aandacht trekt in de stal. Des te boeiender is het om te zien wat we van Jozef kunnen leren.

KERSTSPECIAL afl. 2 van 4, figuren in de kersstal: osLuister  

In deze kerstspecial van 4 afleveringen kijken we elke keer naar één figuur uit de kerststal. Dit keer staat br. Rangel stil bij de os. Waarom heeft Franciscus van Assisi in zijn tijd de os in de kerststal geplaatst?

KERSTSPECIAL afl. 1 van 4, figuren in de kersstal: ezelLuister  

In deze kerstspecial van 4 afleveringen kijken we elke keer naar één figuur uit de kerststal. Dit keer staat zr. Elisabeth stil bij de ezel: wat doet dit dier in de kerststal en wat kunnen we van de ezel leren?

Het Licht verwelkomenLuister  

In de Advent waarin de dagen kort en donker zijn verkent zr. Elisabeth hoe we het Licht van Kerstmis kunnen verwelkomen.

VerwachtingLuister  

Rondom het begin van de Advent, de tijd van verwachting, reikt broeder Jan je in deze podcast twee dimensies van verwachting aan: geduld en hoop.

Elisabeth van ThuringenLuister  

Br. Roland neemt je mee in het leven van de heilige Elisabeth van Thuringen. Hoe kunnen we deze vrouw die 800 jaar geleden leefde in verband brengen met fairtrade en wat kunnen we van haar leren als het gaat om omzien naar onze kwetsbare naasten?

HeiligenLuister  

Heiligen zijn inspirerende mensen. Maar wat maakt dat ze heilig zijn en hoe kunnen wij zelf heilig worden? Br. Jan neemt je mee op verkenning.

De aarde vierenLuister  

Zr. Elisabeth neemt je mee in het thema 'De aarde vieren'. Ze laat Clara van Assisi aan het woord wat zij hier over te zeggen heeft en verkent wat de aarde zelf aan wijsheid in zich meedraagt.

FranciscusLuister  

Br. Rangel neemt je mee in het spoor van Franciscus van Assisi de weg van vrede en verzoening op.

Boodschapper van vrede wordenLuister  

Br. Roland neemt je dit keer mee in de jaarlijkse gebedsweek voor de vrede en verkent hoe je zelf boodschapper van vrede kunt worden.

De warmte bewarenLuister  

Br. Rangel laat ons in de 5e podcast horen hoe je iets van de warmte kunt bewaren als het voorbij is. Daarvoor neemt hij je mee in enkele liturgische Lichtfeesten en ook Clara van Assisi komt aan het woord.

MariaLuister  

Br. Jan staat stil bij de vraag waarom zoveel mensen een kaarsje branden bij Maria aan de hand van drie steekwoorden: dragen, baren en trouw zijn.

LevensspiegelLuister  

Zr. Elisabeth neemt je mee in de levensspiegel van Clara van Assisi.

Echt levenLuister  

Broeder Roland vertelt over de franciscaanse heilige Bonaventura en de keuze die hij maakt om echt te leven.

ZomerLuister  

Broeder Rangel neemt je mee een mooie zomer in.