Food & Agri Nederland

Food & Agri Nederland

Zakelijk  |  100 afleveringen

Welkom bij de Food & Agri Nederland podcast van de Rabobank. Hier hoor je actuele ontwikkelingen en trends die van invloed zijn op de bedrijfsvoering van de Nederlandse land- en tuinbouw. Abonneer je op dit podcastkanaal en blijf op de hoogte. Veel luisterplezier!

Verras mij  


Fruitteler als zoetwatermanager

Luister  

Food & Agri Nederland  /  15-05-2024

Inmiddels de derde podcast over de waterproblematiek. Peter de Gendt, appel- en perenteler in Zeeuws-Vlaanderen geeft aan welke maatregelen hij de afgelopen jaren al heeft genomen om de beschikbaarheid van zoet water veilig te stellen. Bernd Feenstra, sectormanager bij de Rabobank, stelt zich de vra...


Akkerbouwer als zoetwatermanager

Luister  

Food & Agri Nederland  /  03-05-2024

In deze tweede podcast over de waterproblematiek in de land- en tuinbouw geeft Marianne van den Hoek uitleg over hoe hun akkerbouwbedrijf in Zeeland is gestart met een innovatief project om het tekort aan zoetwater te voorkomen. Gea Bakker, werkzaam bij Rabobank geeft daarop een toelichting vanuit h...


Wereldgroentehandel: Groeit het als kool of is het komkommertijd!?

Luister  

Food & Agri Nederland  /  16-04-2024

De wereldhandel in groente lijkt weer op die van voor de coronaperiode. Maar is het weer als vanouds of zijn er structurele veranderingen zichtbaar? In deze podcast bespreken Cindy van Rijswick en Lambert van Horen, werkzaam bij Rabo Research, deze wereldhandel vanwege het verschijnen van een nieuwe...


‘True value’: Wat is het en welke rol speelt dit begrip in de Rabobank-visie?

Luister  

Food & Agri Nederland  /  02-04-2024

In haar visie op de agrofoodsector in 2040 voorziet Rabobank een gezonde toekomst voor de Nederlandse agrofoodsector als voedselproductie en behoud van natuur en milieu in balans zijn. Om dit te realiseren, ziet Rabobank graag dat Nederland beweegt naar een scenario waar ‘true value’ de norm is....


Lisianthus veert weer op na energiecrisis

Luister  

Food & Agri Nederland  /  14-03-2024

De teelt van lisianthus leek door de hoge energieprijzen in 2021/2022 behoorlijk in de knel te komen. Toch bleef de marktvraag intact. Hoe hebben de telers van deze bloem gereageerd op deze ontwikkelingen en wat zijn de kansen en uitdagingen voor de komende jaren. Erik Pullen, accountmanager van de...


Substraatgebruik in de tuinbouw, kan het milieuvriendelijker?

Luister  

Food & Agri Nederland  /  20-02-2024

In 2022 is in Nederland het Convenant Milieu-impact potgrond en substraten opgesteld en ondertekend door organisaties uit de tuinbouw, de retail, overheden en NGO’s. Is veenvervanging de oplossing voor een lagere milieu-impact of is de werkelijkheid gecompliceerder? Sandra Verdegaal legt analist L...


Is de biologische melkveehouderij een goed alternatief verdienmodel?

Luister  

Food & Agri Nederland  /  09-01-2024

Kan biologische melkveehouderij bijdragen aan een oplossing bieden voor de melkveesector in Nederland? Is er bij de extensievere bedrijfsvoering met een lagere veebezetting die vaak kenmerkend is in de biologische sector toch een verdienmodel over. Deze vragen worden gesteld aan Klaas Hokse en Marja...


De gevolgen van klimaatverandering voor het waterbeheer in de Nederlandse landbouw

Luister  

Food & Agri Nederland  /  19-12-2023

In oktober 2023 heeft het KNMI klimaatscenario’s gepubliceerd voor Nederland op basis van de nieuwste wetenschappelijke projecties van het klimaatpanel van de Verenigde Naties, het IPCC. Met Rubert Konijn werkzaam bij het KNMI gaan we in deze scenario’s. Welke gevolgen heeft dat voor Nederland e...


Tuinbouw in Californië: Wat kunnen we er van leren?

Luister  

Food & Agri Nederland  /  05-12-2023

Californië is hét tuinbouwgebied in Noord-Amerika. Velden vol sla, aardbei en broccoli en boomgaarden met tafeldruiven, amandelen en pistachios. Wat zijn de uitdagingen in dit tuinbouwgebied en wat kunnen we er in Europa van leren. Cindy van Rijswick en Lambert van Horen doen verslag van een studi...


Visserij: Kan duurzaamheid bereikt worden door viskweek aan land?

Luister  

Food & Agri Nederland  /  21-11-2023

Viskwekerij in Nederland is niet nieuw. De kweek van tarbot aan land is dat wel. Redenen voor viskweek kunnen zijn de visstand en opgelegde visquota of bepaalde nadelen van de wijze van vissen. Viskweek is daarmee één van de mogelijkheden voor een toekomstbestendige visserijsector in ons land, er...


Zuivel: Ontwikkelingen in Europa

Luister  

Food & Agri Nederland  /  07-11-2023

Twee recente berichten: FrieslandCampina gaat bezuinigen en Royal-A-Ware handhaaft de prijzen voor melk dit najaar. In hoeverre is dit afhankelijk van veranderingen in de Europese zuivel. Richard Scheper, werkzaam als zuivelanalist bij Rabo Research, gaat in deze podcast in op ontwikkelingen in de E...


Bean Talk: Ketensamenwerking 3/3

Luister  

Food & Agri Nederland  /  24-10-2023

Afgelopen zomer is door heel veel organisatie de Bean Deal ondertekend. Doel ervan is de opschaling van de teelt, verwerking en consumptie van Nederlandse eiwitrijke gewassen. Het maakt de teelt economisch weer aantrekkelijk voor boeren, verhoogt de zelfvoorzieningsgraad van eiwitten en leid tot mee...


MantiSpectra: Winnaar van de Rabo Duurzame Innovatieprijs 2023

Luister  

Food & Agri Nederland  /  09-10-2023

Op 16 mei 2023 won MantiSpectra de Rabo Duurzame Innovatieprijs 2023. De vraag is natuurlijk wat kan de techniek van dit bedrijf betekenen voor de Nederlandse Food & Agri sector? Die vraag en nog meer gaan we stellen aan Kaylee Hakkel, die de operationele leiding heeft bij Mantispectra en Michel Zie...


Schoon water in de glastuinbouw

Luister  

Food & Agri Nederland  /  03-10-2023

Schoon water is belangrijk. Vandaar de aandacht voor terugdringing van emissies van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten in de glastuinbouw. In deze podcast spreken daarover Gerard van Lier, werkzaam bij tuinbouwtoeleverancier Certhon en namens de AVAG, de branchevereniging voor de toeleverancie...


Bean Talk: Consumptie 2/3

Luister  

Food & Agri Nederland  /  26-09-2023

In 2022 ondertekende Rabobank samen met 55 andere partijen de Bean Deal. Het doel van deze samenwerking is het opschalen van de teelt, verwerking en consumptie van Nederlandse eiwitrijke gewassen. Het podcastdrieluik ‘Bean Talk’ geeft een gezicht aan de initiatieven binnen de Bean Deal, verdeeld...


Bean Talk: Productie 1/3

Luister  

Food & Agri Nederland  /  29-08-2023

In 2022 ondertekende Rabobank samen met 55 andere partijen de Bean Deal. Het doel van deze samenwerking is het opschalen van de teelt, verwerking en consumptie van Nederlandse eiwitrijke gewassen. Het podcastdrieluik ‘Bean Talk’ geeft een gezicht aan de initiatieven binnen de Bean Deal, verdeeld...


Vleeskuikensector behoudt perspectief door goede vraag

Luister  

Food & Agri Nederland  /  15-08-2023

De vraag naar kippenvlees in Nederland en Europa groeit nog steeds iets. Dat biedt kansen voor de vleeskuikensector, volgens analist Nan-Dirk Mulder. De sector kan daar vooral op inspelen door (nog) meer te leveren via ketenconcepten.


Melkveehouderij in Zweden: Wat valt er van te leren

Luister  

Food & Agri Nederland  /  01-08-2023

In Zweden vond onlangs het jaarlijks congres van de European Dairy Farmers (EDF) plaats. Melkveehouders uit heel Europa spraken elkaar over de verschillen in resultaten en bedrijfsopzet met als doel van elkaar te leren. Wat kunnen we in Nederland van leren van de Zweedse melkveehouderij? Daniëlle D...


Voedselprijsinflatie: Wat is de reden?

Luister  

Food & Agri Nederland  /  18-07-2023

De inflatie in Nederland kwam eind mei 2023 uit op 6,8%. De voedselprijsinflatie bedroeg toen zelfs 12,8% . Dat waren we de afgelopen tien jaren niet gewend. En volgens economen van de Rabobank is het einde van de prijsstijgingen nog niet in zicht. Tijd om hierover te gaan praten met Hugo Erken, hoo...


Hoe houdt de tomatensector zich staande in 2023?

Luister  

Food & Agri Nederland  /  04-07-2023

Het zijn spannende tijden in de tomatensector. Energieprijzen hebben grote invloed op de kostprijs, het ToBRF-virus beïnvloedt de teelt en de inflatie heeft effect op de koopkracht van de consument. Voldoende stof om tijdens het Global Tomato Congress 2023 over te praten. Cindy van Rijswick geeft o...


EU-beleidsvorming: Hoe gaat dat in zijn werk?

Luister  

Food & Agri Nederland  /  20-06-2023

EU-landbouwbeleid komt tot stand na consultatierondes bij allerlei organisaties. Martin Reesink is namens de Rabobank actief in Brussel om daar met de ambtenaren van de EU-directoraten over voor- en nadelen van allerlei beleidsvoorstellen te sparren en zijn Rabobank collega’s te informeren over wa...


Champignondagen 2023: Het Is Net-werken

Luister  

Food & Agri Nederland  /  06-06-2023

De Champignondagen in Den Bosch worden bezocht door iedereen uit de hele wereld die in de champignonsector werkt. Toeleveranciers presenteren nieuwe ontwikkelingen en organiseren excursies naar nieuwe bedrijven of machines. Ronald Peters en Lambert van Horen, beiden van de Rabobank, bezochten ook de...


Energietransitie in de veehouderij: Waar staan we?

Luister  

Food & Agri Nederland  /  02-05-2023

De weg naar een fossielvrije toekomst voor de veehouderij is ingezet, maar nog lang niet voltooid. Wat zijn de kansen en waar liggen de drempels voor energiebesparing, versnelling van duurzame productie en energie-opslag? Hans van den Boom wordt gevraagd naar zijn ideeën over dit onderwerp.


Gerberatelers gaan gestaag verder

Luister  

Food & Agri Nederland  /  18-04-2023

Veel gerberatelers hebben hun teeltplan in de winter van 2022/2023 aangepast vanwege de situatie op de energiemarkt. Maar staan de bedrijven stil of komt ondernemerschap nu nog meer naar boven. Deze zaken – inclusief het energiemanagement van de gerberabedrijven - komen aan bod in deze podcast.


Dutch Pork & Poultry Expo 2023

Luister  

Food & Agri Nederland  /  04-04-2023

Wat zijn de ontwikkelingen die voor de Nederlandse varkens- en pluimveehouderij aan bod kwamen op de Dutch Pork & Poultry Expo 2023? René Veldman, sectormanager bij Rabobank en Marc Duijf, accountmanager intensieve veehouderij doen verslag van hun bezoek en opgedane ervaring.


Wat leren we van de Fruit Logistica?

Luister  

Food & Agri Nederland  /  21-03-2023

Twee jaar was er geen Fruit Logistica, maar in februari 2023 mocht deze groente- en fruitbeurs weer georganiseerd worden. Twee bezoekers, René Gomersbach en Herman van Mourik geven hun indruk en opgedane kennis van de beurs weer in deze podcast.


Varkenshouderij – Sectorverkenning 2030

Luister  

Food & Agri Nederland  /  07-03-2023

De varkenshouderij benut steeds meer reststromen en wekt veel duurzame energie op. Maar wat gaat er veranderen in de sector? Rabobank verwacht een krimp en verdere verduurzaming. Eva Gocsik, analist bij Rabo Research en René Veldman, sectormanager varkenshouderij geven uitleg op de nieuwe sectorver...


Bewuster kunstmestgebruik door hogere prijzen

Luister  

Food & Agri Nederland  /  21-02-2023

De oorlog in Oekraïne en de politieke spanningen als gevolg daarvan hebben veel invloed gehad op de beschikbaarheid en prijzen van fosfaat- en kalimeststoffen. Daarnaast werd de productie van stikstofmeststoffen duurder door de hoge energiekosten. Hoe gaan leveranciers en boeren om met deze schomme...


Legpluimveehouderij: Wie kiest er eieren voor zijn geld?

Luister  

Food & Agri Nederland  /  09-02-2023

De oorlog in Oekraïne laat ook de legpluimveehouderij niet onberoerd. Voerkosten stijgen, maar de prijzen van eieren gelukkig ook. Daarnaast zijn door vogelgriep in Europa minimaal 6 miljoen leghennen geruimd. Tijd om het perspectief van de sector te schetsen. Daarvoor schuiven Jeroen van den Hurk...


Chrysantenteelt in bloei of in de knoei?

Luister  

Food & Agri Nederland  /  24-01-2023

De energieprijzen hebben grote gevolgen voor het verdienmodel van de Nederlandse chrysantentelers. Wat is nog meer gaande op deze markt en hoe reageren ondernemers op de uitdagingen? Erik Pullen, accountmanager bij Rabobank, gaat in op een aantal vragen die hem worden voorgelegd.


Landbouwontwikkeling en EU-beleid besproken op de Outlook Conferentie

Luister  

Food & Agri Nederland  /  10-01-2023

Op de 2022 EU Agricultural Outlook Conference komen allerlei onderwerpen aan bod die in de landbouw spelen en van invloed zijn op toekomstig EU-beleid. Danielle Duijndam en Richard Scheper delen met u de belangrijkste onderwerpen die de revue passeerden.


Robotisering en kunstmatige intelligentie in de glastuinbouw

Luister  

Food & Agri Nederland  /  27-12-2022

Vrij recent bracht de Rabobank een rapport uit over de stand van zaken wat betreft robotisering en kunstmatige intelligentie in de glastuinbouw. De twee auteurs, Cindy van Rijswick en René Gomersbach geven in deze podcast de hoofdlijnen van de studie.


Innovatie essentieel voor verduurzamen food en agri keten

Luister  

Food & Agri Nederland  /  10-11-2022

Innoveren is de basis voor vernieuwing en verduurzaming. Hoe pak je dat aan, wat zijn de valkuilen en wie kan je helpen? Gerben Dijksterhuis, werkzaam bij het startup en scale-up team van de Rabobank laat daarover zijn licht schijnen.


Vertical farming: Kostenbeheersing en consumentenvoorkeur bepalen

Luister  

Food & Agri Nederland  /  13-10-2022

Vertical farming is volop in ontwikkeling. De kennis die met daglichtloos telen wordt verkregen is ook prima bruikbaar in kassenteelt of buitenteelten. Voor een gezonde commerciële bedrijfsvoering is het voor de meeste vertical farms nog iets te vroeg. Daarvoor is het nodig samenwerking op te zoeke...


Geitenhouderij professionaliseert maar heeft nog genoeg uitdagingen

Luister  

Food & Agri Nederland  /  27-09-2022

De afgelopen tien jaar hebben omschakelaars en jonge boeren kansen gezien en gepakt in de geitenhouderij. Nu staat de Nederlandse geitenhouderij echter voor uitdagingen die ook in andere veesectoren te zien zijn.


Vezelhennep, vlas en lisdodde voor biobased materialen

Luister  

Food & Agri Nederland  /  13-09-2022

Agrarische grondstoffen voor de productie van biobased bouwmaterialen worden populairder. Door vezels uit hennep, vlas en lisdodde te gebruiken kunnen bouwbedrijven een flinke bijdrage leveren aan de vermindering van de CO2-uitstoot. Welke kansen levert dit op voor de akkerbouw en wat moet er nog ge...


Veiligheid bij digitalisering (cybersecurity)

Luister  

Food & Agri Nederland  /  16-08-2022

Bedrijven in de Food & Agri worden steeds meer digitaal en zijn daarmee steeds vaker een gewilde prooi voor cybercriminelen. Wat zijn de gevolgen en hoe kun je zo’n digitale kraak voorkomen? Marcel Lambregts en Jaap Kroes lichten een tip van de sluier.


Eiwitrijke gewassen: The Bean Deal

Luister  

Food & Agri Nederland  /  02-08-2022

Deze zomer is door heel veel organisaties de Bean Deal ondertekend. Doel ervan is opschaling van de teelt, verwerking en consumptie van Nederlandse eiwitrijke gewassen. Het maakt de teelt economisch weer aantrekkelijk voor boeren, verhoogt de zelfvoorzieningsgraad van eiwitten en leidt tot meer duu...


Personeelstekort in de food- en horecasector

Luister  

Food & Agri Nederland  /  19-07-2022

Personeelsschaarste lijkt het nieuwe normaal. In deze podcast bespreken we de kansen en bedreigingen op de arbeidsmarkt voor ondernemers in de food- en horecasector. We gaan in gesprek met Liesette Hensen, van foodconcept Van Mien, en Marco van Beek, sectormanager Zakelijke Dienstverlening.


Trends in de tomatenketen

Luister  

Food & Agri Nederland  /  13-06-2022

Onlangs vond het Global Tomato Congress 2022 plaats. Daar waren de laatste ontwikkelingen te horen over de tomatenketen. Eén van de aanwezigen was analist Lambert van Horen en hij geeft aan wat hem opviel.


Burger en boer financieren samen zorg voor natuur

Luister  

Food & Agri Nederland  /  10-05-2022

Zitten natuur en landbouw elkaar altijd in de weg? Of kunnen economische en ecologische winst samengaan? Grondcoöperatie Rijkdom ontwikkelde een financieringsinstrument waarmee boer en burger kunnen samenwerken aan een mooi landschap en sterke landbouw. In deze podcast vertelt initiatiefnemer Piete...


Fit for 55: Wat zijn de gevolgen?

Luister  

Food & Agri Nederland  /  26-04-2022

De Europese Unie heeft een maatregelenpakket opgesteld om de klimaatdoelen van Parijs te bereiken. We kennen dit pakket als “Fit for 55”. Zijn de gevolgen voor bedrijven al in kaart te brengen? Harry Smit van RaboResearch geeft de stand van zaken weer.


Bier: Wat zit er in het vat?

Luister  

Food & Agri Nederland  /  12-04-2022

De Nederlandse biermarkt neemt niet toe of af. Toch zijn er interessante ontwikkelingen gaande. Francois Sonneville, specialist bij RaboResearch laat zijn licht schijnen over alcoholvrij bier, bierbrouwen, craft bier, prijsontwikkeling en reclame.


Supermarkten en hun scope 3-emissies

Luister  

Food & Agri Nederland  /  29-03-2022

Supermarkten zijn volop aan de slag om hun CO2-footprint te verlagen. In deze podcast geeft Marjolein Hanssen, analist bij RaboResearch, toelichting op dit onderwerp. Zij heeft onderzoek verricht naar het beleid van supermarkten en de gevolgen die dat heeft voor hun leveranciers.


Duurzaamheid in de aardappelteelt

Luister  

Food & Agri Nederland  /  15-03-2022

In de aardappelverwerkende industrie speelt duurzaamheid een steeds belangrijkere rol. Elke fabriek geeft dit vorm door een bedrijfseigen certificaat te introduceren. Wat betekent dit voor de telers van consumptieaardappelen? Gea Bakker legt uit dat de telers met de introductie van een algemeen cert...


Prijsstijging in voeding zet door

Luister  

Food & Agri Nederland  /  01-03-2022

De consumentenprijzen in groente, koffie en margarines zijn eind-2021 al flink opgelopen. Dit jaar kwamen daar bier, chips en zuivel bij. De verwachting is dat andere voedingscategorieën de komende weken zullen volgen. De kosteninflatie is simpelweg te hoog om niet doorberekend te worden. De consum...


Wereldhandel in sierteelt

Luister  

Food & Agri Nederland  /  15-02-2022

De World Floriculture Map geeft handelsstromen weer van sierteeltproducten. Lambert van Horen gaat in op de opmerkelijkste zaken die erop te zien zijn? Welke landen zijn belangrijk in de sector en wat zijn interessante ontwikkelingen.


Blauwe bessen steeds populairder

Luister  

Food & Agri Nederland  /  01-02-2022

De consumptie van blauwe bessen is de afgelopen jaren sterk gestegen. Wat is de toekomstverwachting voor dit product en hoe kunnen Nederlandse telers daar op inspelen?


Koers bepalen in de melkveehouderij

Luister  

Food & Agri Nederland  /  01-12-2021

Wat zijn de kansen voor de internationale handel van zuivelproducten en wat is de kracht van een duurzaam melkveebedrijf vergeleken met een gemiddeld bedrijf? Over deze twee onderwerpen uit de nieuwe melkveevisie gaat Colinda van den Tol de dialoog aan met Daniëlle Duijndam van Rabo Research.


Invloed van prijsstijging van kunstmest voor de akkerbouw

Luister  

Food & Agri Nederland  /  26-10-2021

De hoge aardgasprijzen leiden tot een prijsverhoging van kunstmest. Wat zijn de gevolgen daarvan verderop in de keten, dus voor de Nederlandse akkerbouwer? Stefan van Merrienboer laat zijn licht hierover schijnen.


Ondernemerschap in de glastuinbouw

Luister  

Food & Agri Nederland  /  05-10-2021

Wat is ondernemerschap en hoe onderscheiden ondernemers zich? Wat kunnen we leren van goede ondernemers. Deze en andere vragen bespreken we met Matthijs Jasperse, van adviesbureau Florpartners en René Gomersbach, sectormanager bij Rabobank.


Even een (laan-)boom opzetten

Luister  

Food & Agri Nederland  /  21-09-2021

Laanbomen: Het groen langs onze wegen en in onze parken. Welke uitdagingen en ontwikkelingen zijn belangrijk voor de bedrijven die deze bomen telen? Goos Cardol, voorzitter van Tree Centre Opheusden en Micha Hoekstra, lid van het Rabo-expertiseteam boomteelt geven antwoord op een aantal vragen.


Een goed paard maakt nog geen goede stal

Luister  

Food & Agri Nederland  /  07-09-2021

Is paardenhouderij een landbouwsector, overheersen kenmerken van recreatie of staat de sport centraal in het businessmodel? Afijn, genoeg vragen over dierenwelzijn, milieu, businessmodellen en financiële zaken om voor te leggen aan Rene Veldman en Henk Lemmen, beiden binnen Rabobank betrokken bij h...


Circulaire economie: Iets voor uw bedrijf?

Luister  

Food & Agri Nederland  /  24-08-2021

De circulaire economie rukt op. Steeds meer bedrijven besteden aandacht aan het terugwinnen en efficiënt gebruik van grondstoffen en materialen. Welke impact heeft de coronacrisis op deze trend? In deze podcast gaan Drees Peter van den Bosch van cateraar Hutten en Mathieu Goedhart van Rabobank in o...


Nutri- en ecoscore steeds vaker in beeld

Luister  

Food & Agri Nederland  /  10-08-2021

In januari 2021 is een nieuw algemeen label voor voeding geïntroduceerd, de Eco-score. Het label heeft veel overeenkomsten met de eerder geïntroduceerde Nutri-score. Wat kunnen deze labels gaan betekenen voor producenten van voedingsmiddelen? Deze vraag leggen we voor aan analist Marjolein Hanssen...


Waterbeheer in de akkerbouw onmisbaar

Luister  

Food & Agri Nederland  /  27-07-2021

Water is van essentieel belang voor een gezonde groei van gewassen en daarmee dus ook belangrijk voor het succes van Nederlandse akkerbouwbedrijven. Op het gebied van water waren de afgelopen jaren erg uitdagend. Gea Bakker en Stefan van Merrienboer bespreken in deze podcast welke rol waterbeheer sp...


De eiwittransitie is nog maar net begonnen

Luister  

Food & Agri Nederland  /  13-07-2021

De eiwittransitie van dierlijk naar plantaardig is een veelbesproken thema. Veel innovaties komen naar voren en grote bedrijven storten zich op deze markt. Birgit Dekkers van Rival Foods en analisten Harry Smit en Sebastiaan Schreijen, van RaboResearch geven hun kijk op de zaak.


De foodsector na de pandemie

Luister  

Food & Agri Nederland  /  29-06-2021

Voor de Food & Agri afzet zijn er mee- en tegenvallers geweest in de coronatijd. Hogere supermarktomzetten enerzijds en het stilvallen van de horeca anderzijds. Dat zijn de zaken die het afgelopen jaar speelden. Maar wat gebeurt er daarna? Welke veranderingen zien we in het consumentengedrag? Hierov...


Champignonteelt in rustiger vaarwater

Luister  

Food & Agri Nederland  /  15-06-2021

2020 was een bewogen jaar in de Nederlandse champignonteelt door de verkoop van de grondstoffencoöperatie. Hoe staat de sector er nu voor, wat is het perspectief voor de komende jaren, welke ondernemers blijven hierin actief? In deze podcast gaan Rene Gomersbach en Lambert van Horen in op deze vrag...


Vissen we voor of achter het net?

Luister  

Food & Agri Nederland  /  01-06-2021

De visserij ziet veel uitdagingen op zich af komen. Windmolenparken op de Noordzee, het verbod op de pulsvisserij, de Brexit en de coronagevolgen voor de visconsumptie. Gea Bakker en Koen Klaassen, allebei lid van het Expertiseteam Visserij van de Rabobank geven hun kijk op deze thema’s.


De appel- en perenteler heeft genoeg te kiezen

Luister  

Food & Agri Nederland  /  18-05-2021

Goedkoop fruit telen is te duur. Zo luidt een recente Rabobankstudie over ontwikkelingen in de Nederlandse hardfruitsector op weg naar 2030. Cindy van Rijswick en Arne Bac geven antwoord op een aantal prikkelende vragen.


Peulvruchten in de Nederlandse akkerbouw

Luister  

Food & Agri Nederland  /  04-05-2021

Peulvruchten hadden in het verleden een belangrijke rol in het akkerbouwplan. Kunnen peulvruchten deze rol weer gaan vervullen nu de aandacht steeds meer uitgaat naar het telen van plantaardige eiwitten? Gea Bakker en Stefan van Merrienboer geven een update.


Glastuinbouw in België

Luister  

Food & Agri Nederland  /  20-04-2021

De glastuinbouw in België. Wat maakt de bedrijven daar succesvol en hoe kijken ze naar de ontwikkelingen in Nederland? In deze podcast geeft Ruud Matthijssen, accountmanager bij Rabobank met een aantal Belgische glastuinbouwklanten hier zijn kijk op.


Melkveehouderij in veenweidegebied

Luister  

Food & Agri Nederland  /  06-04-2021

De melkveehouderij in veenweidegebieden staat onder druk. De bodem daalt en de uitstoot van CO2 is te hoog. In deze podcast geven Siebe Meindertsma, directeur F&A Rabobank Friesland en Daniëlle Duijndam, onderzoeksanaliste, uitleg op de visie die door Rabobank is opgesteld.


Sierteelthandel bekent kleur

Luister  

Food & Agri Nederland  /  23-03-2021

Bloemen en planten staan volop in de belangstelling. Valentijnsdag leverde recordomzetten. Online-bestellingen zijn niet meer weg te denken. Wat is de rol en de strategie van de sierteelthandel hierin? Lambert van Horen en Arne Bac, werkzaam bij de Rabobank, schreven daarover het rapport “Kleur Be...


Rabo Food Forward. Nieuwe initiatieven voor de voedselketen.

Luister  

Food & Agri Nederland  /  11-03-2021

In het programma Rabo Food Forward worden allerlei betrokkenen uitgenodigd om samen nieuwe duurzame initiatieven te ontplooien voor de voedselketen. Twee van de initiatieven die inmiddels van start zijn gegaan, zijn “Lekker lupine” en “Boer aan tafel”. Marieke Laméris en Nina Hogeveen verte...


Zuivel: World Dairy Map

Luister  

Food & Agri Nederland  /  23-02-2021

Continu analyseert Rabobank de ontwikkelingen op de internationale zuivelmarkt. De internationale handelsstromen zijn onlangs weer in beeld gebracht in de World Dairy Map. In deze podcast geven Daniëlle Duijndam en Richard Scheper, werkzaam bij Rabo Research Food & Agri, toelichting op de meest opv...


TUINBOUWTECHNIEK heeft perspectief

Luister  

Food & Agri Nederland  /  09-02-2021

Tuinbouwtoeleveranciers uit Nederland zijn wereldwijd actief. Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in de markt en hoe dienen bedrijven daarop de reageren. Colinda van den Tol gaat hierover in gesprek met Lambert van Horen en René Gomersbach, schrijvers van het rapport “Een goed klimaat voor t...


Biologische melkveehouderij: Groeiend in aantal

Luister  

Food & Agri Nederland  /  20-01-2021

Het aantal biologische melkveebedrijven is de afgelopen vijf jaar toegenomen met 33%. Wat zijn de voorwaarden en motieven voor ondernemers om van gangbare naar biologische productie om te schakelen. Danielle Duijndam, analist bij Rabo Research en Roelof Andre Groen, accountmanager in Friesland gaan...


Vlees in 2021: Meer of minder?

Luister  

Food & Agri Nederland  /  12-01-2021

De pandemie heeft grote gevolgen voor de wereldwijde productie en handel in verschillende vleessoorten. In deze podcast bespreken de Rabo Research analisten Eva Gocsik, Nan-Dirk Mulder en Matz Beuchel de ontwikkelingen van het afgelopen jaar en de verwachtingen voor 2021.


Korte Ketens

Luister  

Food & Agri Nederland  /  22-12-2020

Vaak wordt een korte keten genoemd als oplossing voor uitdagingen in de voedselketen: Het huidige voedselsysteem moet duurzamer, eerlijker en gezonder. Martijn Rol, sectorspecialist Food bespreekt het onderwerp. Wat is een korte keten? Is een korte keten een oplossing en is het dan een alternatief o...


Vertical farming: ook voor Nederlandse bedrijven zijn er kansen in de markt

Luister  

Food & Agri Nederland  /  08-12-2020

Er wordt wereldwijd fors geïnvesteerd in vertical farms. Ook een aantal Nederlandse bedrijven stort zich op deze markt. Cindy van Rijswick, analist tuinbouw, is gefascineerd door deze belangstelling en de media-aandacht voor vertical farms. Luister naar haar podcast over de kansen in de markt voor...


Geothermie voor de glastuinbouw

Luister  

Food & Agri Nederland  /  24-11-2020

De glastuinbouw wil in 2040 klimaatneutraal zijn. Vaak wordt dan geothermie genoemd als oplossing. Hoe staat het met deze energietransitie? Er zijn inmiddels zo’n 20 geothermiebronnen, maar er zijn ook problemen. Ivan Das van Rabo Projectfinanciering en René Gomersbach, sectorspecialist tuinbouw...


Energietransitie in de landbouw

Luister  

Food & Agri Nederland  /  10-11-2020

De impact van klimaatverandering is groot. Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen is een belangrijk deel van de oplossing om de stijging van de temperatuur te verminderen en dat vraagt om een energietransitie, ook van de land- en tuinbouw. Welke opties heeft de landbouw en hoe staat het erv...


Mestbeleid en -verwerking komende jaren

Luister  

Food & Agri Nederland  /  27-10-2020

Door ontwikkelingen in de sector en gewijzigd beleid is het de vraag of de huidige mestregelgeving nog passend is. Jan Roefs van het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding schreef daarom een advies over gewenste aanpassingen in het mestbeleid. In deze podcast bespreekt Lambert van Horen dit met h...


Visie Land- en Tuinbouw 2030

Luister  

Food & Agri Nederland  /  13-10-2020

De Rabobank presenteerde onlangs haar visie op de ontwikkeling van de Nederlandse land- en tuinbouw. Welke keuzes zijn hierin gemaakt en wat betekent dat voor het beleid van de bank? Op die vragen geeft Carin van Huët, directeur Food & Agri Nederland bij de Rabobank, haar kijk.


Bodemindex geeft kwaliteit van de bodem weer

Luister  

Food & Agri Nederland  /  29-09-2020

Rabobank, Vitens en ASR werken samen aan één indicator voor de bodemkwaliteit. Harry Smit doet uit de doeken waarom deze partijen daar belang bij hebben en hoe het ook grondgebruikers in het algemeen kan helpen in hun bedrijfsvoering.


De toekomst van de telersvereniging

Luister  

Food & Agri Nederland  /  15-09-2020

Telersverenigingen in de groentesector hebben een belangrijke rol in de afzet. Wat is het doel van zo’n telersvereniging en welke ontwikkelingen zijn er gaande bij deze organisaties? Lambert van Horen bespreekt ze met sectormanager Rene Gomersbach.


Bos- en Haagplantsoen

Luister  

Food & Agri Nederland  /  01-09-2020

De Europese Commissie en de Nederlandse overheid willen veel nieuw bos realiseren. Welke mogelijkheden geeft dit de Nederlandse kwekers van bos- en haagplantsoen? Dat staat centraal in deze podcast waarin Rene Dekkers, accountmanager met veel klanten in deze branche, ingaat op de vragen die door Lam...


Precisielandbouw

Luister  

Food & Agri Nederland  /  19-08-2020

Welke voor- en nadelen kan precisielandbouw bieden? En hoe staan we ervoor in Nederland? Gea Bakker, sectorspecialist bij Sectormanagement, en Stefan van Merrienboer, werkzaam bij RaboResearch, geven antwoord op de vragen die door Lambert van Horen worden gesteld.


Toekomstbestendige arbeid in de land- en tuinbouw

Luister  

Food & Agri Nederland  /  04-08-2020

De beschikbaarheid van arbeid in de land- en tuinbouw baart ondernemers steeds meer zorgen. Welke ontwikkelingen en oplossingsrichtingen bepalen dit vraagstuk? Colinda van den Tol bespreekt ze met Cindy van Rijswick, analist tuinbouw, en Rob Berkers, projectmanager Food & Agri.


Duurzaamheid in de tuinbouw

Luister  

Food & Agri Nederland  /  22-07-2020

Duurzaamheid is een breed begrip. Hoe wordt dit in de Nederlandse tuinbouw concreet en hoe kunnen tuinbouwbedrijven er ook de vruchten van plukken? Lambert van Horen gaat hierover in gesprek met Cindy van Rijswick, sectorspecialist bij RaboResearch.


Rendement lelieteelt baart zorgen

Luister  

Food & Agri Nederland  /  07-07-2020

Het areaal leliebollen in Nederland is volgens de Bloembollenkeuringsdienst in 2019 met bijna 4% gekrompen. Hoe gaat het nu met de lelieteelt en wat zijn de uitdagingen voor een gezonde toekomst. Rene Gomersbach en Bas Apeldoorn geven hun opinie.


Emigreren of semigreren met je agrarische onderneming?

Luister  

Food & Agri Nederland  /  23-06-2020

Hoe is de belangstelling voor (s)emigratie onder agrarische ondernemers? Jakob Brand, international business manager en Maikel Voeten, accountmanager geven in de podcast informatie met betrekking tot deze stap richting het buitenland.


Wachten tot stof is neergedaald in zuivelmarkten

Luister  

Food & Agri Nederland  /  16-06-2020

De corona-uitbraak zorgde voor een schokgolf en bracht de zuivelmarkten in onbekend vaarwater. Eerst was sprake van sterke prijsdalingen voor de zuivelproducten. Nu veel landen voorzichtig uit de ‘lockdowns’ komen, zijn de omstandigheden en prijzen ook verbeterd. Toch is het nog te vroeg om te s...


Sierteelt krabbelt langzaam op uit het diepe dal van de Covid-19-crisis

Luister  

Food & Agri Nederland  /  09-06-2020

Nu de bloemisten en tuincentra in Europa overal weer open zijn, lijkt de markt voor bloemen en planten zich te herstellen. In deze podcast praten Lambert van Horen, analist RaboResearch, en Arne Bac, sectorspecialist Tuinbouw, over de huidige situatie en de verwachting voor de komende tijd.


Vleeskalverensector voelt effecten van Covid-19 crisis

Luister  

Food & Agri Nederland  /  26-05-2020

De afzet van kalfsvlees wordt sterk beïnvloed door de sluiting van horeca en foodservice. Export is stil komen te liggen en prijzen zijn gedaald. Jeroen van der Hurk, sectorspecialist bij Rabobank Bedrijven en Michiel Wennekers, accountmanager in Zuid-Oost Brabant praten u bij over de situatie in d...


Effecten Covid-19 crisis voor de foodservice en foodretail bedrijven

Luister  

Food & Agri Nederland  /  12-05-2020

De maatregelen die genomen zijn om het Covid-19 virus te bestrijden hebben grote effecten voor de Nederlandse bedrijven in de foodservice en foodretail. Martijn Rol, sectorspecialist Food bij Rabobank Bedrijven geeft zijn kijk op de huidige situatie bij bedrijven in de branche, de wijze waarop bedri...


Effecten Covid-19 crisis voor de aardappelteelt

Luister  

Food & Agri Nederland  /  29-04-2020

De maatregelen die genomen zijn om het COVID-19 virus te bestrijden, hebben grote effecten voor de Nederlandse telers van fritesaardappelen. Gea Bakker, sectorspecialist Akkerbouw bij Rabobank Bedrijven geeft haar kijk op de huidige voorraden van fritesaardappelen bij de bedrijven en de gevolgen daa...


Precisielandbouw

Luister  

Food & Agri Nederland  /  17-03-2020

Op de juiste tijd en plaats, en in de juiste hoeveelheid de juiste behandeling aan het gewas geven. Dat is in het kort precisielandbouw. Gea Bakker, sectorspecialist akkerbouw en Stefan van Merrienboer, analyst food en agribusiness vertellen in deze podcast wat deze aanpak kan betekenen voor akkerb...


Sierteelt steeds duurzamer

Luister  

Food & Agri Nederland  /  05-03-2020

Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol in de internationale sierteelt. Arne Bac en Lambert van Horen geven in deze podcast de stand van zaken weer over het Floriculture Sustainability Initiative en andere duurzaamheidsinitiatieven in de sierteelt. Daarnaast geven ze inzicht hoe de bank hier mee...


Buxusmarkt komt tot rust

Luister  

Food & Agri Nederland  /  18-02-2020

De buxusmot en buxusschimmel hebben de afgelopen tien jaar geleid tot een forse krimp van het geteelde areaal buxus in Nederland. Inmiddels heeft de sector ingespeeld op deze lagere vraag en is de prijsvorming – na een periode van daling – stabieler doordat het overschot van de markt is. Toch zi...


Betekenis klimaatakkoord voor landbouw

Luister  

Food & Agri Nederland  /  06-02-2020

Aan klimaattafels werd in 2018 en 2019 volop gesproken over de uitvoering van het Parijse klimaatakkoord. Zo ook voor de klimaattafel landbouw & landgebruik. Cees van den Bos, projectmanager klimaat F&A, en Marjan van Riel, senior strategist F&A, leggen uit wat de achtergronden zijn van het klimaata...


Vraag vleespluimvee groeit door Afrikaanse varkenspest

Luister  

Food & Agri Nederland  /  21-01-2020

De Afrikaanse varkenspest in Zuidoost-Azië heeft mondiale invloed op vrijwel alle vleesmarkten, zo ook de markt voor vleespluimvee. RaboResearch Senior Animal Protein Analyst Nan-Dirk Mulder schetst een beeld van de internationale ontwikkelingen en Sectorspecialist Pluimvee Jeroen van den Hurk geef...


Reacties op melkveevisie onder de loep

Luister  

Food & Agri Nederland  /  07-01-2020

In oktober publiceerde Rabobank een nieuwe visie op de melkveesector. In deze podcast vertellen Marijn Dekkers, sectorspecialist melkveehouderij en Richard Scheper, zuivelanalist, hoe de visie is ontvangen en wat de belangrijkste updates en inzichten zijn. Het volledige visiebericht lees je terug vi...


Geitensector steeds professioneler

Luister  

Food & Agri Nederland  /  19-12-2019

Momenteel is uitbreiding van de geitensector in veel provincies niet mogelijk doordat eerst uitkomsten van een volksgezondheidsonderzoek worden afgewacht. Toch zitten ondernemers niet stil. Zij optimaliseren hun bedrijfsvoering en houden zo de rendabiliteit op peil. Jeroen van den Hurk en Richard Sc...


Legpluimveehouderij Duitsland

Luister  

Food & Agri Nederland  /  10-12-2019

Onlangs is een groep klanten uit de Nederlandse legpluimveehouderij op studiereis geweest naar deelstaat Niedersachsen in Duitsland. Dineke Heijstek, accountmanager en Jeroen van den Hurk, sectorspecialist, gaan in deze podcast in op de verschillen tussen de sector in Nederland en die in Duitsland e...


Volop perspectief voor weefselkweek

Luister  

Food & Agri Nederland  /  26-11-2019

Weefselkweek is een vermeerderingsmethode die gezond, virusvrij plantmateriaal oplevert. In deze podcast vertelt Lambert van Horen, sector specialist Fresh Produce, over de mogelijkheden van weefselkweek. Verder komen de huidige marktgrootte en de perspectieven van deze vermeerderingswijze naar vore...


Afrikaanse varkenspest beheerst de vleessectoren

Luister  

Food & Agri Nederland  /  29-10-2019

De Afrikaanse varkenspest is een ziekte die de wereldhandel in vlees op zijn kop zet. In deze podcast vertellen René Veldman, sectorspecialist varkenshouderij, en Matz Beuchel, animal protein analyst, over de gevolgen van de ziekte die wereldwijd steeds verder oprukt. Wil je meer weten over de ontw...


Kringlooplandbouw

Luister  

Food & Agri Nederland  /  15-10-2019

Welke zaken komen er kijken bij een verdere verduurzaming van de Nederlandse akkerbouw?