Podcast Zoeker

Geheugenissen

Droevig weer voor zulk een schoonen dag

Geheugenissen

29-10-2018

Vier jaar lang in het slijk en de ontreddering van de loopgraven. Je familie op enkele tientallen kilometers van jou vandaan, maar ze konden zich net zo goed aan het ander eind van de wereld bevinden, want heel België wordt bezet door de Duitsers. Op dat ene kleine stukje in de Westhoek na, dat jij angstvallig verdedigt. Rose Spijkerman probeert in de hoofden en harten te kijken van Belgische soldaten tijdens WOI. Ze doet dat aan de hand van de meest intieme geschriften die iemand kan nalaten: de dagboeken die de jongemannen bijhielden aan het front. Een aflevering vol heimwee en gemis, maar ook trots en moed, en één van de meest vreugdevolle dagen van de voorbije eeuw.