Podcast Zoeker

Geweld Hoort Nergens Thuis

Geweld Hoort Nergens Thuis

Overheid  |  10 afleveringen

Geweld Hoort Nergens Thuis. Overal in het land zetten mensen zich in om huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan, de gevolgen ervan te beperken en toe te werken naar een toekomst met minder geweld. In deze podcast neem ik, Merel Steinweg, je mee naar die plekken. Om te horen welke projecten er zijn, welke resultaten en effecten ze bereiken en waar de betrokken mensen zich hard voor maken.

Ieder Kind Geïnformeerd: praat op school met kinderen over huiselijk geweld en kindermishandelingLuister  

Op  Sterrenschool ‘de Ruimte’ in Almere ziet het team het als hun taak om het taboe op huiselijk geweld en kindermishandeling te verminderen en de drempel om erover te praten te verlagen. Een van de initiatieven daarin is het project ‘op tijd erbij op school’. In dit onderwijsprogramma gaan …

Onderzoek is een manier om het leren te ondersteunenLuister  

Onderzoek doen naar effectieve aanpakken van huiselijke geweld en kindermishandeling is bittere noodzaak, want er wordt nog te weinig collectief geleerd’ zegt Peter van Lieshout in deze negende aflevering van de podcast Geweld hoort nergens thuis (GHNT). Andréa van Nimwegen en Katrien de Vaan ver…

Als we doen zoals we het deden wordt het niet anders!Luister  

De regionale Taskforce Kindermishandeling is de aanjager van het onderwerp huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio Hart van Brabant. Nu het laatste jaar van de taskforce is aangebroken, is het tijd voor een terugblik van Marcelle Hendrikx, wethouder in Tilburg en Maaike, ervaringsdeskundi…

Mattias Gijsbertsen: beter worden in de praktijk begint met ontwikkelingen zien. Luister  

Halverwege de podcastserie Geweld hoort nergens thuis (GHNT) vragen we Mattias Gijsbertsen, directeur van het programma GHNT wat hij in de afgelopen vijf podcasts heeft gehoord, wat voor gedachten hij daarbij heeft; stemt het hem positief of juist niet en wat heeft volgens hem dit jaar nog meer aand…

Wijkteams: als het om veiligheid gaat is het de kunst er vroeg bij te zijnLuister  

De samenwerkende Kempengemeenten noemen hun lokale (wijk-)team: Centrum Jeugd en Gezin plus (CJG+). Dit centrum voert de gehele Jeugdwet uit van 0–18 jaar en heeft daarbinnen een aantal specialisaties. Sandra van Leeuwen is teamleider Jeugdhulp binnen dit centrum en samen met collega Harriët Jans…

Zorg en Veiligheid: echt luisteren is belangrijkLuister  

Over één ding zijn Wethouder Elly Konijn-Vermaas (Alkmaar) en burgemeester Jan Nieuwenburg (Hoorn) het eens.  Als je duurzame veiligheid wilt organiseren voor gezinnen waar huiselijk geweld of kindermishandeling voorkomt,  dan is een samenwerking tussen zorg en veiligheid altijd nodig.  In deze vi…

Blijvend Veilig: duurzaam samenwerken aan veiligheidLuister  

In de vierde aflevering van het landelijke programma Geweld Hoort Nergens Thuis staat het project 'Blijvend Veilig' centraal.  Eén professional is betrokken zo lang als dat nodig is, je bent er en je blijft er, dat is hét basis principe binnen Blijvend Veilig in Amsterdam. Hanneke Bakker, bestuurd…

Stichting Open Mind: WIJ...doorbreken de cirkel van geweldLuister  

Mirjam Bekker-Stoop is directeur van de stichting Open mind en initiatiefnemer  van WIJ…doorbreken de cirkel van geweld. Een rondreizende binnen en buiten expositie die een bijdrage wil leveren aan het bespreekbaar maken van huiselijk geweld en  kindermishandeling. Ze vertelt over de grote handeli…

Kwetsbaarheid aan het begin en het einde van het levenLuister  

In de tweede Podcast Geweld hoort nergens thuis (GHNT) is Gerda Nuiten aan het woord. Gerda is aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling Veilig Thuis West Brabant. Ouderenmishandeling is voor deze regio één van de speerpunten in de regionale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Gerda…

Ver weg komt dichtbij: interview met Mattias GijsbertsenLuister  

Interview met Mattias Gijsbertsen, directeur van het landelijke programma 'Geweld hoort nergens thuis' Geweld hoort nergens thuis, zeker niet in je eigen huis, waar je veilig moet zijn. Waar je je je veilig moet voelen om jezelf te kunnen zijn en je te ontwikkelen. Veel mensen hebben thuis niet zo