PodcastZoeker.nl

GoedBericht - Lezingen

GoedBericht - Lezingen

Religie & Spiritualiteit  |  481 afleveringen

GoedBericht wijst op de ene GOD die alles beschikt en bij wie nooit iets mis gaat. Zij wijst op Jezus Christus als Redder der wereld. Jazeker, van alle mensen. Omdat GOD nooit laat varen de werken van zijn handen!Verras mij  

70 AD en daarna...Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/70 ad en daarna/…

psalmen, lofzangen & geestelijke liederenLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/psalmen lofzangen geestelijke liederen/…

ziels vs. geest-ig lichaamLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/ziels vs geest ig lichaam/…

de onthulling van een geheimLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/de onthulling van een geheim/…

Gods verbond met NoachLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/gods verbond met noach/…

Ananias & SaffiraLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/ananias saffira/…

het 'onze Vader'Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/het onze vader/…

alleen Jezus Christus en die gekruisigd?Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/alleen jezus christus en die gekruisigd/…

navolgers van GodLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/navolgers van god/…

twintig jaar en daarna...Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/twintig jaar en daarna/…

de gezindheid van de GeestLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/de gezindheid van de geest/…

Fibonacci, Saulus en PaulusLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/fibonacci saulus en paulus/…

één doop!Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/een doop/…

de ene God (4) - de kracht van de AllerhoogsteLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/de ene god 4 de kracht van de allerhoogste/…

laat God zich verbidden?Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/laat god zich verbidden/…

alles in Christus!Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/alles in christus/…

vanaf de moederschootLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/vanaf de moederschoot/…

de Bijbel bewijst zichzelf! (4)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/de bijbel bewijst zichzelf 4 uniek in zijn kracht/…

oudsten & opzienersLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/oudsten opzieners/…

Maar nu: Christus is opgewekt… als eersteling!Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/maar nu christus is opgewekt als eersteling/…

de ene God (3) - de Zoon van GodLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/de ene god 3 de zoon van god/…

Jezus' embargoLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/jezus embargo/…

het Evangelie van de besnijdenis (3, slot)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/het evangelie van de besnijdenis 3 slot/…

de Bijbel bewijst zichzelf! (3)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/de bijbel bewijst zichzelf 3/…

de goede belijdenis voor Pontius PilatusLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/de goede belijdenis voor pontius pilatus/…

Paulus, de RomeinLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/paulus de romein/…

de God van de hoop!Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/de god van de hoop/…

het Evangelie van de besnijdenis (2)Luister  

xxx…

nuchter in alles!Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/nuchter in alles/…

de ene God (2) - het woord werd vleesLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/de ene god 2 het woord werd vlees/…

gaat Rusland ook Israël aanvallen?Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/gaat rusland ook israel aanvallen/…

de Bijbel bewijst zichzelf (2)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/de bijbel bewijst zichzelf 2/…

staan en doorstaanLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/staan en doorstaan/…

verzoenen, wat is dat?Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/verzoenen wat is dat/…

de gelijkenis van de vijgenboomLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/de gelijkenis van de vijgenboom/…

het Evangelie van de besnijdenis (1)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/het evangelie van de besnijdenis 1/…

de gezonde leerLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/de gezonde leer/…

de ene God (1) - één God, de VaderLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/de ene god 1 een god de vader/…

meedoen of weigeren?Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/meedoen of weigeren/…

de Bijbel bewijst zichzelf (1)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/de bijbel bewijst zichzelf 1/…

de liefde van Christus dringt ons!Luister  

xxx…

ruiters op een wit paard (2)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/ruiters op een wit paard 2/…

ruiters op een wit paard (1)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/ruiters op een wit paard 1/…

de twee getuigen (3, slot)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/de twee getuigen 3 slot/…

de Vredevorst op Davids troonLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/de vredevorst op davids troon/…

de twee getuigen (2)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/de twee getuigen 2/…

Adam & ChristusLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/adam christus 3/…

de beleving van de dood & 1Thessalonika 4Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/de beleving van de dood 1thessalonika 4/…

de 70e week van Daniel - verleden of toekomst?Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/de 70e week van daniel verleden of toekomst/…

de profetie van Jesaja 53 (deel 3, slot)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/de profetie van jesaja 53 3 slot/…

de twee getuigen (1)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/de twee getuigen 1/…

hoe 'eeuwigheid' het Evangelie verduistertLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/hoe eeuwigheid het evangelie verduistert/…

de profetie van Jesaja 53 (2)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/de profetie van jesaja 53 2/…

het teken van het Beest...Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/het teken van het beest waar hebben we het over/…

is Christus ónze hogepriester?Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/is christus onze hogepriester/…

de profetie van Jesaja 53 (1)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/de profetie van jesaja 53 1/…

alle mensen (1) eind goed, al goed?Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/alle mensen 1 eind goed al goed/…

Hebreeën 10:25 - stok achter de kerkdeur?Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/hebreeen 1025 stok achter de kerkdeur/…

overvloeiende in dankzegging!Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/overvloeiende in dankzegging/…

eeuwigheid of aeonen?Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/eeuwigheid of aeonen 2/…

van zielig tot geestigLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/van zielig tot geestig/…

niemand heeft ooit God gezienLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/niemand heeft ooit god gezien/…

standvastig te midden van desinformatieLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/standvastig te midden van desinformatie/…

Mijn genade is u genoegLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/mijn genade is u genoeg/…

predikte Paulus 'afval van Mozes'?Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/predikte paulus afval van mozes/…

de tussenmuur afgebrokenLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/de tussenmuur weggebroken/…

Jezus gaande over zeeLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/jezus gaande over zee 2/…

de eerstelingschoofLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/de eerstelingschoof/…

Pascha & de ongezuurde brodenLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/pascha en de ongezuurde broden/…

in de gestalte Gods zijndeLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/in de gestalte gods zijnde/…

ongeveinsde liefdeLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/ongeveinsde liefde/…

God is geen mensenkind...Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/god is geen mensenkind/…

God als GOD verheerlijken en dankenLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/god als god verheerlijken en danken/…

op welke dag komt de Heer? (5) als een dief…Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/op welke dag komt de heer 5 als een dief/…

Paulus, drievoudig uniek!Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/paulus drievoudig uniek/…

de bruiloft te KanaLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/de bruiloft te kana/…

Rachab, de hoer (2)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/rachab de hoer 2/…

in Paulus' gehuurde woningLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/in paulus gehuurde woning/…

Rachab, de hoer (1)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/rachab de hoer 1/…

op welke dag komt de Heer? (4) – wanneer uitgerekend?Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/op welke dag komt de heer 4 wanneer uitgerekend/…

is het Evangelie hard?Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/is het evangelie hard/…

de geest getuigt en pleit!Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/de geest getuigt en pleit/…

duimen voor Adoni-BezekLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/duimen voor adoni bezek/…

de wet & het nieuwe verbond (2)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/de wet het nieuwe verbond 2/…

op welke dag komt de Heer? (3)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/op welke dag komt de heer 3/…

de wet & het nieuwe verbond (1)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/de wet het nieuwe verbond 1/…

onsterfelijk & onvergankelijkLuister  

xxx…

het lege graf & de getuigenLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/het lege graf de getuigen/…

op welke dag komt de Heer? (2) – ten derde dageLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/op welke dag komt de heer 2 ten derde dage/…

Vragen en Antwoorden: PasenLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/vragen en antwoorden pasen/…

de zalving te BethaniëLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/de zalving te bethanie/…

geroepenen - wie zijn dat?Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/geroepenen wie zijn dat/…

complot in het SanhedrinLuister  

xxxx…

op welke dag komt de Heer? (1)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/op welke dag komt de heer 1/…

houdt God van alle mensen?Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/houdt god van alle mensen/…

die alléén onsterfelijkheid heeftLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/die alleen onsterfelijkheid heeft/…

koers houden (4) - de Schriften!Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/koers houden 4 de schriften/…

GOD maakt dat ik lachLuister  

xxx…

koers houden (3) - maar jij!Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/koers houden 3 maar jij/…

de jongeling te NaïnLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/de jongeling te nain/…

koers houden (2) - de ontmaskeringLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/koers houden 2 de ontmaskering/…

koers houden (1) gevaarlijke tijdenLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/koers houden 1 gevaarlijke tijden/…

coronavirus uiting van Gods toorn?Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/coronavirus uiting van gods toorn/…

roemen in de hoop!Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/roemen in de hoop/…

als een lamp die schijnt in een duistere plaatsLuister  

xxx…

vergeving in bloedvergieten?Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/vergeving in bloedvergieten/…

wat is waarheid?Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/wat is waarheid/…

Genesis 1: oorsprong & bestemmingLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/genesis 1 oorsprong bestemming/…

geïnterviewd door Wolter BrakshoofdenLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/geinterviewd door wolter brakshoofden/…

tegen de stroom inLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/tegen de stroom in/…

het zogenoemde verzoendekselLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/het zogenoemde verzoendeksel/…

survival of the fittestLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/survival of the fittest/…

Petrus over Paulus' brievenLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/petrus over paulus brieven/…

Luther & Gods gerechtigheidLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/luther gods gerechtigheid/…

in den beginne was... het woord!Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/in den beginne was het woord/…

gevangen en toch vrij!Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/gevangen en toch vrij/…

het bevel van de koning niet gevreesdLuister  

xxx…

het geloof van GodLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/het geloof van god/…

integer & integriteitLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/integer integriteit/…

rust voor vermoeidenLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/rust voor vermoeiden/…

Psalm 19 - kostbaarder dan goud!Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/psalm 19 kostbaarder dan goud/…

complotten & de BijbelLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/complotten de bijbel/…

wereld handelscentrum verhuist naar IrakLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/wereld handelscentrum verhuist naar irak/…

het virus... van angstLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/het virus van angst/…

negatieve dingen, wat doe je daarmee?Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/negatieve dingen wat doe je daarmee/…

de bijlagen van ‘Richteren’ – wat voegen ze toe?Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/de bijlagen van richteren wat voegen ze toe/…

geënt op de edele olijfLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/geent op de edele olijf/…

het Evangelie beschaamt mij niet!Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/het evangelie beschaamt mij niet/…

GoedBericht in twintig minutenLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/goedbericht in ruim twintig minuten/…

eindelijk!Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/eindelijk/…

raak niet, smaak niet, roer niet aanLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/raak niet smaak niet roer niet aan/…

peptalk of argumenteren?Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/peptalk of argumenteren/…

deugen de meeste mensen?Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/deugen de meeste mensen/…

gelijkvormig aan deze aeon?Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/gelijkvormig aan deze aeon/…

misleiding & bedrogLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/misleiding bedrog/…

zucht ook Gods geest?Luister  

xxx…

gelovig, wat is dat?Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/gelovig wat is dat/…

gaat alles volgens plan?Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/gaat alles volgens plan/…

als geliefden niet gelovenLuister  

xxx…

een raadselachtige opstanding...?Luister  

xxx…

beademingLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/beademing/…

redding van de verderfelijke pestLuister  

xxxx…

hoe te leven als de tijd nog kort is?Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/hoe te leven als de tijd nog kort is/…

is er herkenning in de opstanding?Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/is er herkenning in de opstanding/…

gelegd in een nieuw grafLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/gelegd in een nieuw graf/…

Jezus gaande over zeeLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/jezus gaande over zee/…

Intensive careLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/intensive care/…

chréstos & geschiktLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/chrestos geschikt/…

Edoms kaart gelegd (2)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/edoms kaart gelegd 2/…

het kwade overwinnen - hoe?Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/het kwade overwinnen hoe/…

Edoms kaart gelegd (1)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/edoms kaart gelegd 1/…

is er leven vóór de dood?Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/is er leven voor de dood/…

is de hel tegenwoordig minder heet?Luister  

xxx…

het komende decennium (2)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/het komende decennium 2/…

Woord, geloof & belevingLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/woord geloof beleving/…

Hoe verzoent God de wereld tot zich?Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/hoe verzoent god de wereld tot zich/…

is de Bijbel een leesboek?Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/is de bijbel een leesboek/…

het komende decenniumLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/het komende decennium/…

zoals voorzegd (2)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/zoals voorzegd 2/…

een kind geboren, een zoon gegevenLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/een kind geboren een zoon gegeven/…

zoals voorzegd! (1)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/zoals voorzegd i/…

de man Gods uit Juda & de oude profeet (II)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/de man gods uit juda de oude profeet ii/…

Jezus is Heer!Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/jezus is heer/…

misplaatstLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/misplaatst/…

als zielig geestig wordt...Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/als zielig geestig wordt/…

de man Gods uit Juda & de oude profeet (I)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/de man gods uit juda de oude profeet i/…

Halloween & de leugen over de doodLuister  

Halloween heeft heel oude papieren en gaat nog veel verder terug dan het ‘Allerheiligen’ van de Rooms Katholieke kerk. De rode draad vanouds is de aandacht voor de geesten van gestorvenen. Het universele concept in elke religie is dat de doden niet echt dood zijn maar op een andere manier voortl…

wat doet Christus nu? - Gerard OudijnLuister  

Christus is na Zijn opstanding en hemelvaart verborgen voor het oog, in de hemel. Daar wacht Hij tot het moment van Zijn openbaring. Maar wat doet Hij daar precies in de tussentijd? Wat is het werk van Christus vandaag?…

the happy man! - Menno HaaijmanLuister  

Een grondige bespreking van Romeinen 3:19 26 als juridisch document.…

fout of fataal - André PietLuister  

Is de de leer van de drie eenheid een misverstand? Of is het zelfs fataal om het Evangelie te kunnen verstaan?…

mysterie of mist - Aart van RijnLuister  

Hoe de leer van de drie eenheid kon ontstaan in een anti joodse en heidense setting.…

de twee & de tien stammen (II)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/de twee de tien stammen ii/We zagen reeds dat de term ‘Joden’ dateert uit de tijd van Kores en verwijst naar het volk dat geöriënteerd is op Jeruzalem (in Judea). Kores stelde het gehele volk van Israël in de gelegenheid om de tempel in Jeruzalem in Judea te ga…

weest heilig...?Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/weest heilig/God eist heiligheid van zijn volk, zo klinkt van vele kansels. Want “er staat geschreven: weest heilig, want Ik ben heilig”. Zo citeert Petrus (2Petr.1:16) de telkens herhaalde woorden uit het boek Leviticus. Maar… wist u dat deze vertaling niet all…

loven is leven!Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/loven is leven/Loven en leven zijn woorden waarbij slechts de klank verschillend is. In het oud Nederlands hoort daar ook nog het woord ‘lieven’ bij (=liefde). Die verwantschap is veelzeggend. Want zodra je God als GOD leert danken en loven, leef je ook werkelij…

de twee & de tien stammen (I)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/de twee de tien stammen i/Na de dood van koning Salomo scheurde het koninkrijk van Israël in twee koninkrijken: in het zuidelijke twee stammenrijk van Juda en het noordelijke tien stammenrijk van Israël. Het tien stammenrijk eindigde ten slotte in de Assyrische ball…

hoe onnavorsbaar zijn zijn oordelen?!Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/hoe onnavorsbaar zijn zijn oordelen/In Romeinen 11 roept Paulus uit in lofzang aan GOD: “hoe onnavorsbaar zijn zijn oordelen?!”. GOD stelt onder ‘kritiek’ en brengt ook in ‘crisis’ (beide woorden zijn afgeleid van het Griekse woord voor ‘oordeel’), maa…

door contacten en banden (deel 2)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/door contacten banden 2/Christus is degene die als Hoofd de ekklesia, zijn lichaam, voorziet van al het nodige. Maar hoe doet hij dat? In de eerste samenkomst zagen we vanuit Kolosse 2:19 dat dat de ekklesia maar geen ‘los zand’ is maar een netwerk.  Ze kan s…

de verwarring van schuld en lotLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/de verwarring van schuld en lot/Het lijkt op een niet te ontwarren knoop van verschillende lijnen. De lijn van onze ‘verantwoordelijkheid’ en tegelijkertijd de lijn van ‘voorbestemming’. Waren de broers van Jozef verantwoordelijk voor de verkoop van hun broer…

door contacten & banden (1)Luister  

De ekklesia heeft één hoofd: Christus. Hij is degene die de ekklesia, zijn lichaam voorziet van al het nodige. Maar hoe doet hij dat? In deze samenkomst gaan we zien dat de ekklesia geen ‘los zand’ is of een optelsom van individuen. Nee, ze vormt een netwerk en kan slechts naar behoren fun…

het geheim van enthousiasmeLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/het geheim van enthousiasme/Enthousiasme is volgens Wikipedia “een gemoedstoestand waarbij men zich levendig en uitgelaten gedraagt en een grote geestdrift en motivatie voor iets of iemand vertoont”. De grote vraag is: hoe komt een mens in zo’n gemoedstoestand?…

de geest van het nieuwe verbondLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/de geest van het nieuwe verbond/Met hetzelfde volk als waarmee God ooit een verbond sloot bij de berg Sinaï, zal Hij een nieuw verbond sluiten. De basis van dat nieuwe verbond is al gelegd maar de sluiting ervan zal plaatsvinden met een gelovig Israël. Toekomstmuzie…

vanwaar de genderverwarring?Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/vanwaar de genderverwarring/ Vanouds kennen we twee geslachten (Eng: genders): mannelijk en vrouwelijk. Dat was een objectief, vaststaand gegeven. Tegenwoordig onderscheidt men talloze genders. De seksuele identiteit is een zoektocht geworden en velen weten niet meer…

de zonen Gods in Genesis 6 (II)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/de zonen gods in genesis 6 ii/…

gij zult niet begeren…?Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/gij zult niet begeren/…

de zonen Gods in Genesis 6 (I)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/de zonen gods in genesis 6/…

eerstelingen & en een volgende oogst (4)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/eerstelingen van een volgende oogst 4/…

veertig dagen verschijnendeLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/veertig dagen verschijnende/…

de hoogste & de AllerhoogsteLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/de hoogste de allerhoogste/…

de naam eer aandoen!Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/de naam eer aandoen/…

de belofte van de ‘Parakleet’Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/de belofte van de parakleet/…

Pinksteren & de eerstelingen (3)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/pinksteren de eerstelingen 3/…

samen met Christus (5) Maarn 2019Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/samen met christus 5 maarn 2019/…

samen met Christus (4) Maarn 2019Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/samen met christus 4 maarn 2019/…

samen met Christus (3) Maarn 2019Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/samen met christus 3 maarn 2019/…

samen met Christus (2) Maarn 2019Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/samen met christus 2 maarn 2019/…

samen met Christus (1) Maarn 2019Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/samen met christus 1 maarn 2019/…

door een dwáás woordLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/door een dwaas woord/…

Paulus in de profetieLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/paulus in de profetie/…

maar nu… Christus is opgewekt!Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/maar nu christus is opgewekt/…

hoe oud is de wereld?Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/hoe oud is de wereld/…

het script & de AuteurLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/het script de auteur/…

eerstgeborenen & eerstelingen (2)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/eerstgeborenen eerstelingen 2/…

een stil en rustig leven leidenLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/een stil en rustig leven leiden/…

ik stá erop!Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/ik sta erop/…

Psalm 2 (deel 3) – vraag Mij en Ik geef je…Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/psalm 2 deel 3 vraag mij en ik geef je/…

Garderen – concordante verrassingen (M. Haaijman)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/garderen menno haaijman/…

Garderen – binnenin de heilige plaats (G. Oudijn)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/garderen binnenin de heilige plaats/…

Garderen – de heilige plaats binnenkort (A.Piet)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/garderen de heilige plaats binnenkort/…

Psalm 110 (3) – Priester naar de orde van MelchizedekLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/psalm 110 3 priester naar de orde van melchizedek/…

Psalm 2 (II) – vandaag heb ik je verwektLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/psalm 2 ii vandaag heb ik je verwekt/…

eerstgeborenen & eerstelingen (1)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/eerstgeborenen eerstelingen 1/…

Psalm 110 (2) – heersend vanuit SionLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/psalm 110 2/…

Psalm 2 (1) – woelige natiënLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/psalm 2 1 woelige natien/…

Psalm 110 (1) – zit aan mijn rechterhand!Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/psalm 110 1/…

weinigen uitverkoren?Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/weinigen uitverkoren/…

hoezo “voor de zonden gestorven”?Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/hoezo voor de zonden gestorven/…

Abram wordt AbrahamLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/abram wordt abraham/…

uit de kast komenLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/kom uit de kast/…

altijd blij en onbezorgd?!Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/altijd blij en onbezorgd/…

vooroordelenLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/vooroordelen/…

opdat het Woord zou rennen…Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/opdat het woord zou rennen/…

genderneutraal?Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/genderneutraal/…

licht in duisternis!Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/licht in duisternis/…

naar de mens gesproken…Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/naar de mens gesproken/…

verloren gaan, wat is dat?Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/verloren gaan wat is dat/…

wat zeg je tegen ‘buitenstaanders’?Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/wat zeg je tegen buitenstaanders/…

gezondheid!Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/gezondheid/…

Gods universeel planLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/gods universeel plan/…

verblind… door één woordLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/verblind door een woord/…

slapend rijkLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/slapend rijk/…

welk type onderwijs?Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/welk type onderwijs/…

vleselijk en geestelijkLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/vleselijk en geestelijk/…

wie is de overste van deze wereld?Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/wie is de overste van deze wereld/…

Gideon (7, slot) – Gideons nadagenLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/gideon 7 slot gideons nadagen/…

de onthulling van de zonen GodsLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/de onthulling van de zonen gods/…

Garderen: weet je wel wat je leest? (MH)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/garderen weet je wel wat je leest mh/…

Garderen – de verborgenheid van de Christus (GO)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/garderen de verborgenheid van de christus go/…

Garderen – afval van heiligen? (AP)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/garderen afval van heiligen ap/…

Gideon (6) – werkelijk overwonnen?Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/gideon 6 werkelijk overwonnen/…

Gideon (5): ramshorens, kruiken & fakkelsLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/gideon 5 ramshorens kruiken fakkels/…

de dood: haar functie & eindeLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/de dood haar functie einde/…

Gideon (4) – de gideonsbendeLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/gideon 4 de gideonsbende/…

God rechtvaardigt de goddeloze!Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/god rechtvaardigt de goddeloze/…

Gideon (3) – schaapsvel op de dorsvloerLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/gideon 3 schaapsvel op de dorsvloer/…

niet onder de wetLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/niet onder de wet 2/…

Psalm 139 (2)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/psalm 139 2/…

Gideon (2) – verworpen in vaders huisLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/gideon 2 verworpen in vaders huis/…

Psalm 139 (1)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/psalm 139 1/…

Gideon (1) – zijn roepingLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/gideon 1 zijn roeping/…

shibolet of siboletLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/shibolet of sibolet/…

de onbekende GodLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/de onbekende god/…

Psalm 92 – lied voor de sabbatdagLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/psalm 92 lied voor de sabbatdag/…

model vaderschapLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/model vaderschap/…

waarom gelooft de één wel en de ander niet?Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/waarom gelooft de een wel en de ander niet/…

broodkruimels van de tafelLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/broodkruimels van de tafel/…

de gelukkige God (5) Maarn 2018Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/de gelukkige god 5 maarn 2018/…

de gelukkige God (4) Maarn 2018Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/de gelukkige god 4 maarn 2018/…

de gelukkige God (3) Maarn 2018Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/de gelukkige god 3 maarn 2018/…

de gelukkige God (2) Maarn 2018Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/23588/…

de gelukkige God (1) Maarn 2018Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/de gelukkige god 1 maarn 2018/…

Paulus’ Pinkstertoespraak in JeruzalemLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/paulus pinkstertoespraak in jeruzalem/…

gekend van vóór de moederschoot – Jeremia 1Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/gekend van voor de moederschoot/…

wie is verantwoordelijk?Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/wie is verantwoordelijk/…

Bijbelse tijdlijn in vogelvlucht (6) – de 70 wekenLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/bijbelse tijdlijn in vogelvlucht 6 de 70 weken/…

van de hoed en de randLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/van de hoed en de rand/…

Bijbelse tijdlijn in vogelvlucht (5)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/bijbelse tijdlijn in vogelvlucht 5/…

als tongen verstommen…Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/als tongen verstommen/…

rolling stones…Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/rolling stones/…

Bijbelse tijdlijn in vogelvlucht (4)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/bijbelse tijdlijn in vogelvlucht 4/…

Redder van alle mensen – MennoLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/redder van alle mensen menno/…

Redder van alle mensen – GerardLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/redder van alle mensen gerard/…

Redder van alle mensen – AndréLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/redder van alle mensen andre/…

door lieden van een vreemde tongvalLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/door lieden van een vreemde tongval/…

Bijbelse tijdlijn in vogelvlucht (3)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/bijbelse tijdlijn vogelvlucht 3/…

Psalm 32 – wie is gelukkig?Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/psalm 32 is gelukkig/…

groeien & vruchtdragenLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/groeien vruchtdragen/…

Bijbelse tijdlijn in vogelvlucht (2)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/bijbelse tijdlijn vogelvlucht 2/…

werd op het kruis onze schuld betaald?Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/werd op kruis schuld betaald/…

Bijbelse tijdlijn in vogelvlucht (1)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/bijbelse tijdlijn vogelvlucht 1/…

Paulus & de verbonden (4)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/paulus verbonden 4/…

de tussenmuur weggebrokenLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/22663/…

genade & vredeLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/genade vrede/…

allen treft eenzelfde lotLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/alle treft eenzelfde lot/…

Paulus & de verbonden (3)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/paulus verbonden 3/…

de kleine JoasLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/de kleine joas/…

de toekomst van JeruzalemLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/de toekomst van jeruzalem/…

Judaïseren?Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/judaiseren/…

in nieuwheid van leven wandelenLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/nieuwheid leven wandelen/…

Paulus & de verbonden (2)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/paulus verbonden 2/…

Ja, natuurlijk!Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/ja natuurlijk/…

een levende zielLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/een levende ziel/…

Adam & Christus (2)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/adam christus 2/…

Garderen: Sola Scriptura (Menno)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/garderen sola scriptura menno/…

Garderen: alléén genade, alléén geloof (Gerard)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/garderen gerard alleen genade alleen geloof/…

Garderen: Gods gerechtigheid (André)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/garderen andre gods gerechtigheid/…

klei in de hand van de pottenbakkerLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/klei hand pottenbakker/…

Paulus & de verbonden (1)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/paulus verbonden 1/…

tot een lieflijke reuk, hoezo?Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/tot lieflijke reuk hoezo/…

Adam & Christus (1)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/adam christus 1/…

jom kipoerLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/jom kipoer/…

wederkomst ophanden? (2)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/wederkomst ophanden 2/…

Psalm 150 – alles wat adem heeft…Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/psalm 150 alles adem/…

gebed zonder eindLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/gebed zonder eind/…

de wederkomst ophanden?Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/de wederkomst ophanden/…

Jefta: shiboleth (4, slot)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/jefta shiboleth 4 slot/…

what’s in a name?Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/whats a name/…

Jefta (3) – Jefta’s dochterLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/jefta 3 jeftas dochter/…

Petrus op de Pinksterdag (3)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/petrus op pinksterdag 3/…

jong en vernieuwd!Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/jong en vernieuwd/…

Jefta (2) – de les van de geschiedenisLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/jefta 2 les geschiedenis/…

de grote opdracht… onderbrokenLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/grote opdracht onderbroken/…

gouden tips voor de jongelingLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/gouden tips jongeling/…

Jefta (1)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/jefta 1/…

Petrus op de Pinksterdag (2)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/petrus op pinksterdag 2/…

GB-weekend 5 – totdat de Dag aanbreektLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/gb weekend lichtende sterren 5/…

GB-weekend 4 – wat brengt het goede bericht aan het licht?Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/gb weekend lichtende sterren 4/…

GB-weekend 3 – wandelen als kinderen van lichtLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/gb weekend 3/…

GB-weekend 2 – de verlichting van het goede berichtLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/gb weekend lichtende sterren 2/…

GB-weekend 1 – lichtgevers in de wereldLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/gb weekend lichtende sterren 1/…

Petrus op de Pinksterdag (1)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/petrus op pinksterdag 1/…

niet meer ik, maar Christus…!Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/niet meer ik maar christus/…

veertig dagen (2)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/veertig dagen 2/…

licht voor natiën!Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/licht voor natien/…

veertig dagen (1)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/veertig dagen 1/…

bidden en vragen… om wat?Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/bidden en vragen om/…

Psalm 22 – van lijden tot heerlijkheid (2)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/psalm 22 lijden tot heerlijkheid 2/…

vloeken in de kerkLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/vloeken in de kerk/…

onze logische eredienstLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/onze logische eredienst/…

David gezalfdLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/david gezalfd/…

Psalm 22 – van lijden tot heerlijkheid (1)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/psalm 22 lijden tot heerlijkheid 1/…

bent u een monotheïst?Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/bent u een monotheist/…

Abraham koopt graf SaraLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/abraham koopt graf sara/…

de goede strijdLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/de goede strijd/…

de eenheid van de geestLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/de eenheid van de geest/…

hoop doet leven!Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/hoop doet leven/…

de vrucht van het lichtLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/de vrucht van het licht/…

trouwdienst – God is getrouwLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/toespraak trouwdienst/…

Paulus’ optreden in ThessalonikaLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/paulus optreden thessalonika/…

Abraham gezien?Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/abraham gezien/…

de levende GOD & de doodLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/levende god dood/…

waarom blindgeboren?Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/waarom blindgeboren/…

midwinter & chanoekaLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/midwinter chanoeka/…

vergeten “totdat”sLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/vergeten totdats/…

onwetend van Gods gerechtigheidLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/onwetend gods gerechtigheid/…

gaven gegeven totdat…Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/gegeven totdat/…

Jesaja 40 – deel 4 (slot)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/jesaja 40 deel 4 slot/…

terug naar de bronnenLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/terug naar bronnen/…

Jesaja 40 – deel 3Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/jesaja 40 deel 3/…

onmogelijk?!Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/onmogelijk/…

overweldigende genade!Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/overweldigende genade/…

een Goddelijk ‘maar’Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/een goddelijk maar/…

Jesaja 40 – deel 2Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/jesaja 40 deel 2/…

Garderen - forumbesprekingLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/conferentie garderen voorhangsel/…

Garderen - het verzoendeksel (MH)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/conferentie garderen voorhangsel/…

Garderen - de hogepriester achter het voorhangsel (GO)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/conferentie garderen voorhangsel/…

Garderen - de ark achter het voorhangsel (AP)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/conferentie garderen voorhangsel/…

de betekenis van het bloedLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/de betekenis van het bloed/…

Jesaja 40 (deel 1)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/jesaja 40 deel 1/…

zeven heerlijkheden van de ZoonLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/zeven heerlijkheden zoon/…

een geheiligd huis!Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/een geheiligd huis/…

Psalm 145Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/psalm 145/…

Psalm 119Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/psalm 119/…

als de Olijfberg splijt (4, slot)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/als olijfberg splijt 4 slot/…

als de Olijfberg splijt (3)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/als olijfberg splijt 3/…

als de Olijfberg splijt (2)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/als olijfberg splijt 2/…

Psalm 91 – in de schuilplaats…Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/in de schuilplaats van de allerhoogste/…

houvast in gevaarlijke tijdenLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/houvast gevaarlijke tijden/…

als de Olijfberg splijt (1)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/als olijfberg splijt i/…

gezond verstandLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/gezond verstand/…

de Steen des aanstootsLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/steen des aanstoots/…

verblinding & verlichtingLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/verblinding verlichting/…

de schatkamer van Efeze 1 (5)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/schatkamer efeze 1 5/…

de schatkamer van Efeze 1 (4)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/schatkamer efeze 1 4/…

de schatkamer van Efeze 1 (3)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/schatkamer efeze 1 3/…

de schatkamer van Efeze 1 (2)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/schatkamer efeze 1 2/…

de schatkamer van Efeze 1 (1)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/schatkamer efeze 1 1/…

Mijn oog is op uLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/oog is op/…

God verheerlijken in je lichaamLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/god verheerlijken lichaam/…

De Geest Van Het LevenLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/de geest van het leven/…

Loïs & EuniceLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/lois eunice/…

Ongezuurd Feestvieren!Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/15765/…

Onze Geliefde Broeder PaulusLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/geliefde broeder paulus/…

De Wereld Ziet Mij Niet Meer…Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/wereld ziet mij meer/…

Kores Moet De Tempel HerbouwenLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/15768/…

Mannelijk & VrouwelijkLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/mannelijk vrouwelijk/…

Iedereen Behouden?!Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/iedereen behouden/…

Het Teken Van Jona, De ProfeetLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/teken jona profeet/…

Rebekka Versierd (II)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/rebekka versierd ii/…

Rebekka Versierd (I)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/rebekka versierd i/…

Die U Roept Is GetrouwLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/roept is getrouw/…

Amalek OverwonnenLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/amalek overwonnen/…

De Opening Van De Galaten-BriefLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/opening galaten brief/…

Nebukadnezar & De AllerhoogsteLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/nebukadnezar de allerhoogste/…

BartimeüsLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/bartimeus/…

Niets Nieuws?Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/niets nieuws/…

Jozefs Laatste WensvLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/jozefs laatste wens/…

Één DingLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/een ding/…

Gods Plan Of Gods Wil?Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/gods plan gods wil/…

Goud, Zilver & Kostbaar GesteenteLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/goud zilver kostbaar gesteente/…

Mij Komt De Wraak Toe…Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/mij komt wraak toe/…

Winnen Of Verliezen?Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/winnen of verliezen/…

Dankdag…Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/dankdag/…

De Valstrik Van Het KruisLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/de valstrik van het kruis/…

Jozef In TranenLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/jozef in tranen/…

Filantropie Van GODLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/filantropie van god/…

Stromen Van Levend Water!Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/stromen levend water/…

Garderen - forumbesprekingLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/forumbespreking/…

Garderen - Levendmaking En Onsterfelijkheid (Peter)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/levendmaking en onsterfelijkheid peter meye 2/…

Garderen - Opstanding Uit De Doden (Gerard)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/opstanding doden gerard oudijn/…

Garderen - opstanding van doden (André)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/opstanding doden andre piet/…

wat is dood? – Goswin de BoerLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/is dood goswin boer/…

Als Een Dief In De NachtLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/als dief nacht/…

Hoe Rekent God?Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/15801/…

Verrassingen Over VerzoeningLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/verrassingen over verzoening/…

Geen Mythen NagevolgdLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/geen mythen nagevolgd/…

Psalm 56 – Hoezo Gek?Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/psalm 56 hoezo gek/…

De Steen Die De Bouwlieden Afkeurden…Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/steen bouwlieden afkeurden/…

De Verheerlijking Op De BergLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/verheerlijking op berg/…

Paulus’ gebed in Efeze 3 (III)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/bidden en denken 3/…

Terwijl Abram Slaapt…Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/terwijl abram slaapt/…

Paulus’ gebed in Efeze 3 (II)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/paulus gebed efeze 3 ii/…

Het Evangelie Van GodLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/het evangelie van god/…

Paulus’ gebed in Efeze 3 (I)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/paulus gebed efeze 3 i/…

HyperoverwinnaarsLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/hyperoverwinnaars/…

Het Geheim Van De Christus 5Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/geheim christus 5/…

Het Geheim Van De Christus 4Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/geheim christus 4/…

Het Geheim Van De Christus 3Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/geheim christus 3/Helaas is er geen geluidsopname van deel 2…

Het Geheim Van De Christus 1Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/geheim christus 1/Helaas is er geen geluidsopname van deel 2…

Dit Nu Is Het Eeuw-ige Leven…Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/nu is eeuw ige leven/…

Johannes 3 Vers 17: De Redder Der WereldLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/johannes 3 vers 17 redder wereld/…

Door De Geest LevenLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/door de geest leven/…

Het BrandofferaltaarLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/het brandofferaltaar/…

Op Deze Rots…Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/op deze rots/…

Tot Lof Van Zijn Heerlijkheid!Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/tot lof heerlijkheid/…

Het Slot Van Handelingen 28Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/slot handelingen 28/…

Simson & DelilaLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/simson delila/…

Kinderen & OudersLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/kinderen ouders/…

Man & Vrouw In Efeze 5 (2)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/man vrouw efeze 5 2/…

Man & Vrouw In Efeze 5 (1)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/man vrouw efeze 5 1/…

Psalm 103Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/psalm 103/…

Als Muziek In De OrenLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/als muziek oren/…

Slaaf Van ChristusLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/slaaf van christus/…

Onvergeeflijk?Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/onvergeeflijk/…

MefibosetLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/mefiboset/…

Effata!Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/effata/…

Dag Dagon!Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/dag dagon/…

Het Zaad Van AbrahamLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/het zaad van abraham/…

Garderen - De Bijbel Is Een Telraam (Goswin)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/bijbel is telraam/…

Garderen - Het Woord Van God Compleet (Gerard)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/woord god compleet/…

Garderen - Hoe Leest Gij? (André)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/hoe leest gij/…

Garderen - Weet Je Wel Wat Je Leest? (Menno)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/weet wel leest/…

Wat Is ‘Nieuw’?Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/wat is nieuw/…

SalomonsoordeelLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/salomonsoordeel/…

Niet Onder De WetLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/niet onder de wet/…

Eten & DrinkenLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/eten drinken/…

Sabbat & ZondagLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/sabbat zondag/…

Wereldgelijkvormig?Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/wereldgelijkvormig/…

Paulus & Het Toekomende OordeelLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/paulus toekomende oordeel/…

De Grote Witte Troon (2)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/grote witte troon 2/…

De Brief Van JakobusLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/de brief van jakobus/…

De Grote Witte Troon (1)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/grote witte troon 1/…

De Bijbel In Gewone TaalLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/bijbel gewone taal/…

Niemand Iets SchuldigLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/niemand iets schuldig/…

RevaGo - Forum BesprekingLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/forum bespreking/…

RevaGo - Reis Door Het Hart Van Gods Plan (Peter)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/reis hart gods plan/…

RevaGo - Contrasten: Gods Genade Zwart Op Wit (Goswin)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/contrasten gods genade zwart op wit/…

RevaGo - De Overtreffende Aeonen (André)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/de overtreffende aeonen/…

RevaGo - Gods Wijsheid Die Leidt Naar Succes (Gerard)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/gods wijsheid leidt naar succes/…

De Openbaring Van Johannes?Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/de openbaring van johannes/…

EutychusLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/eutychus/…

Paulus Te Milete (II)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/paulus milete ii/…

Schapen & BokkenLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/schapen bokken/…

De Heer Waardig WandelenLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/heer waardig wandelen/…

Paulus Te Milete (I)Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/paulus milete i/…

Psalm 115 – Lou LoeneLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/psalm 115 lou loene/…

Een Pracht Vrouw!Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/een pracht vrouw/…

Fatalistische DrogredenenLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/fatalistische drogredenen/…

Niet Naar De MensLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/niet naar de mens/…

Wat Is “De Tweede Dood”?Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/is tweede dood/…

Opgevaren Ten Hemel – Hoezo?Luister  

https://goedbericht.nl/lezingen/opgevaren hemel hoezo/…

Met DankzeggingLuister  

https://goedbericht.nl/lezingen/met dankzegging/…