GroepsGedoe

Aflevering 3 - Buitensluiten

GroepsGedoe
10-02-2022

We willen als mens graag gezien en gehoord worden, we willen erbij horen. Buitensluiten kan ernstige gevolgen hebben die lang doorwerken. Een sterk saamhorigheidsgevoel, een hechte groep kan fijn zijn. Maar er bestaat ook de kans dat het leidt tot een sterk Wij-Zij-gevoel dat kan ontaarden in tegenstellingen die niet wenselijk zijn.
Het fenomeen ‘buitensluiten’ wordt besproken door verschillende deskundigen, door docenten en door leerlingen.
www.doorklink.nl
www.kieresoe.nl