Het Land van Wierd Duk

‘Corona bespoedigt ondergang van middenklasse‘

Het Land van Wierd Duk
13-01-2022

De superrijken profiteren op perverse manier van de coronacrisis. De rijkdom van de fameuze ‘1 procent’ nam tijdens de pandemie exponentieel toe, vooral ten koste van de middenklasse, waarvan een steeds groter deel tot het zogenoemde ‘precariaat’ dreigt te gaan behoren. In een nieuwe aflevering van de podcast Het Land van Wierd Duk besteedt verslaggever Wierd Duk aandacht aan een opmerkelijk essay van de Amerikaanse geograaf en publicist Joel Kotkin, die deze ontwikkeling beschrijft en analyseert. „We hebben te maken met een nieuwe oligarchie van met name tech-entrepreneurs, die dankzij hun enorme rijkdom bepalen welke informatie wij krijgen, welke meningen in het debat zijn ‘toegestaan’ en ten dele ook welke politieke besluiten worden genomen”, zegt Wierd Duk. „Dat betekent een serieuze bedreiging voor onze democratie.”
Verder in de podcast: hoe geef je je leven een positieve wending in tijden van corona? En: wat zit er achter het besluit van het Rijksmuseum om de term ‘bersiap’ te schrappen?
See omnystudio.com/listener for privacy information.