Het Mediaforum

Kees Boonman: "Rutte vindt fundamentele veranderingen een beetje griezelig"

Het Mediaforum
21-09-2022

Het is een politiek Mediaforum, één uur lang bespreken we Prinsjesdag en blikken we vooruit op de Algemene Beschouwingen. Aan tafel zitten Floor Bremer, Kees Boonman, Nynke de Zoete en Spraakmaker Hans Spekman Hoe staan de blikken? Kunnen we optimistisch zijn? De gezichten in Den Haag spreken boekdelen, Bremer zegt dat het achter de schermen paniekvoetbal is. Ze zijn blij dat het erop zit Spekman: "Ik ben heel blij met het prijsplafond" Volgens Jesse Klaver schuift het kabinet "alle grote problemen voor zich uit”. Hij benoemt daarbij de bestaanszekerheid, de klimaat- en de stikstofcrisis. Is dat correct? Is het pleisters plakken en zo ja, zijn de pleisters van korte duur? Welk signaal geeft de regering af met dit plan?  De financiële plaatjes kunnen er over een maand alweer anders uitzien. In hoeverre speelt het kabinet hierop in? De Raad van State heeft felle kritiek op de snelle besluitvorming omdat de zorgvuldigheid er dan af gaat. Gaan we dat merken? Zijn de plannen onuitvoerbaar? De Zoeten: "Het zijn twee hele grote crises waardoor het logisch is dat je crisismaatregelen neemt" Crises, daar wordt veel aan gewijd. In de Prinsjesdag zat ook een vergelijking met de wederopbouw na de oorlog. Een terechte vergelijking? Nog niet alle crises zijn opgelost. Boeren hebben geen duidelijkheid, daar moet Remkes mee komen. Hoe ligt dit dossier bij het kabinet? Gaan ze hieruit komen? Bremer: "Het geeft het onvermogen van het kabinet aan om het zelf te doen"  Er was veel kritiek op het late aankondigen van dit prijsplafond. Gisteren verklaarden verschillende ministers dat dit kwam door afspraken in de EU. Is deze verklaring te begrijpen? Kan je Brussel nog de zondebok maken terwijl iedereen ziet dat het kabinet te laat was? Spekman: "Ik vind het irritant dat ze zich verschuilen achter Brussel" Dan beginnen vandaag ook de Algemene Beschouwingen. Waar gaan de partijen mee komen, wat valt er te halen voor de oppositie? Zitten ze niet elkaar meer in de weg dan dat ze het de coalitie moeilijk maken. Boonman zegt dat de oppositie zichzelf in de voet schiet, Bremer: "Het probleem van de oppositie is dat ze geen vuist tegen het kabinet maken tot nu toe" De kritiek op Rutte gaat over het lage vertrouwen in Rutte. Snapt hij wel wat er speelt in ons land? Is een speech vanuit het Torentje een goede oplossing nu? Kan het kabinet nu door? Of zit Rutte er echt te lang? We eindigen met het Taalteam door Eveline van Rijswijk