Podcast Zoeker

Investment Management Podcast

Investment Management Podcast

Zakelijk  |  11 afleveringen

Welkom bij Achmea Investment Management podcasts: de experts aan het woord. Achmea Investment Management B.V. heeft een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen en is bevoegd beleggingsdiensten te verlenen en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Deze podcast wordt u slechts ter informatie aangeboden en bevat geen beleggingsadvies, geen beleggingsaanbeveling, geen research, noch een uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Podcast Fondsnieuws: de opkomst van Private Debt in de beleggingsportefeuilleLuister  

Europese private debt heeft de afgelopen tien jaar een onstuimige opmars gemaakt en kan institutionele beleggers helpen bij het realiseren van rendementsdoelstellingen, extra diversificatie en in de behoefte om dichterbij huis te investeren. Maar er zijn ook veel misverstanden, want de markt is dive…

Podcast Fondsnieuws: impact coronacrisis op Credits- en LDI-strategieën en -portefeuillesLuister  

De obligatiemarkten worden markten gedreven door fiscale en monetaire stimulering. Met het aanhouden van de onzekerheid rondom het Coronavirus lijkt het einde daarvan niet in zicht. Wat betekent dat voor de vastrentende portefeuilles van institutionele beleggers en in het bijzonder LDI-portefeuilles…

#8 Emerging Markets in de beleggingsportefeuilleLuister  

Over de rol en het gewicht van Emerging Markets wordt veel gepraat en soms ook getwijfeld, zeker nu de impact van de coronacrisis steeds helderder wordt. Terwijl 'Europa' zelden of nooit ter discussie staat. Hoe logisch is dat? En welke verschillen zijn er allemaal binnen EM als 'containerbegrip'. I…

#7 ESG-integratie en -monitoring in de beleggingsportefeuilleLuister  

Er is geen weg terug: de besluitvorming over ESG wordt steeds eerder in de beleggingscyclus genomen. Meer strategisch. Pensioenfondsen hebben daarmee ook meer impact op het resultaat. Dat vraagt om heldere MVB-beliefs, een duidelijk stappenplan en goed inzicht in ESG-scores van de portefeuille.

Podcast Fondsnieuws: De rol van alternatives in de beleggingsmixLuister  

Een podcast van Fondsnieuws Institutioneel voor institutionele beleggers die verdieping zoeken. Samen met Lukas Daalder van Blackrock en Frans Verhaar van Bfinance gaat Jos van Gisbergen, Sr. Portfolio Managers Private Equite bij Achmea Investment Management in gesprek over de rol van alternatives i…

#6 Scenarioplanning deel 2: handelingsperspectieven voor pensioenfondsenLuister  

Wat is het handelingsperspectief voor pensioenfondsen? Wordt het scenario Beheerste Uitbraak met een herstel in de tweede helft van 2020, of toch Pandemie XL met een langdurige ontwrichting van de economie en van financiële markten? En ontstaat er inflatierisico? Beluister nu deel 2 over scenariop…

#5 Lessen uit de coronacrisis: scenarioplanningLuister  

De coronacrisis bewijst het belang van scenarioplanning voor pensioenfondsen. Scenario's helpen fondsen om te gaan met een onzekere toekomst. Twan van Erp, Hoofd Strategisch Portefeuille Advies en Maurice Geraets, Sr. Investment Strategist bij Achmea Investment Management leggen uit hoe je scenario'…

#4 ESG & Private EquityLuister  

Als je het goed beschouwt is ESG niets anders dan goed ondernemerschap. Private Equity als asset categorie speelt daarop in door actief de samenwerking aan te gaan met (familie)bedrijven.De activiteiten die Private Equity partijen ondernemen, beginnen vaak bij het inrichten van een goede en heldere…

#3 De opmars van green bonds in de beleggingsportefeuilleLuister  

Green bonds vormen een liquide en transparante vorm van impact investing. Bovendien zijn de risico- en rendementskarakteristieken van het green bond universum vergelijkbaar met een portefeuille van ‘grijze’ staats- en niet-staatsobligaties. Green bonds zijn hierdoor uitermate geschikt voor pensi…

#2 Hoe maatschappelijk verantwoord is beleggen in commodities?Luister  

Beleggen in commodities kent een duidelijk doel in de beleggingsportefeuille van pensioenfondsen. Maar hoe verhoudt zich dat tot maatschappelijk verantwoord beleggen? Want beleggen in olie, koeien en goud is toch niet echt wat je zegt MVB. Toch ligt dat behoorlijk genuanceerd, betogen Ralph Sandelow…

#1 Engagement in de praktijkLuister  

MVB (of ESG) wordt steeds belangrijker voor pensioenfondsen. Met instrumenten als uitsluiten, engagement en stemmen hebben ze instrumenten in handen om invloed uit te oefenen. Hiermee kunnen ze maatschappelijke thema’s adresseren zoals mensenrechten, arbeidsnormen en klimaatrisico’s. De data die…